วัน 60

สุขสันต์วันปีอธิกสุรทิน!

ปัญญานิพนธ์ สดุดี 1:1-3
พันธสัญญาใหม่ ยอห์น 5:39
พันธสัญญาเดิม เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-2

เกริ่นนำ

ฉันอยากสนับสนุนให้คุณฝ่าฟันความท้าทายในการอ่านพระคัมภีร์กับนิคกี้และปิปปา กัมเบลในปีนี้ ริก วอร์เรน เขียนไว้ว่า 'การอ่านพระคัมภีร์ก่อให้เกิดชีวิต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เยียวยาความเจ็บปวด เสริมสร้างอุปนิสัย เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ มอบความสุข เอาชนะความทุกข์ยาก เอาชนะสิ่งล่อใจ เติมความหวัง ปลดปล่อยพลัง ชำระล้าง ความคิด'. ฉันหวังและอธิษฐานว่าการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีจะนำประโยชน์มากมายมาสู่ชีวิตของคุณ เช่นเดียวกับที่ทำกับฉัน

ปัญญานิพนธ์

สดุดี 1:1-3

1 สาธุการแด่พระองค์ผู้นั้น ผู้ไม่เดินตามคนชั่ว หรือยืนขวางทางคนบาป หรือนั่งอยู่ในกลุ่มคนชอบเยาะเย้ย 2แต่ผู้มีความปีติยินดีในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า และใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน 3 คนนั้นเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวเฉา— สิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

อรรถาธิบาย

1. จงชื่นชมยินดีและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าต่อไป

'ขอพระองค์ทรงพระเจริญ... ผู้มีความปีติยินดีในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า และใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน บุคคลนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวเฉา สิ่งใดที่เขาทำก็เจริญรุ่งเรือง' (สดุดี 1:1–3)

พันธสัญญาใหม่

ยอห์น 5:39

39 คุณศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งเพราะคิดว่าในนั้นคุณมีชีวิตนิรันดร์ ต่อไปนี้เป็นพระคัมภีร์ที่เป็นพยานถึงข้าพเจ้าเอง

อรรถาธิบาย

2. จดจ่ออยู่กับพระเยซูในขณะที่คุณอ่าน

‘คุณศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งเพราะคุณคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นคุณมีชีวิตนิรันดร์ นี่เป็นพระคัมภีร์ที่เป็นพยานถึงฉันเอง' (ยอห์น 5:39)

พันธสัญญาเดิม

เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-2

ได้รับคำสั่งให้เชื่อฟัง

4เอาล่ะ อิสราเอล จงฟังกฤษฎีกาและกฎหมายที่ฉันกำลังจะสอนคุณ จงติดตามพวกเขาไปเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปยึดครองดินแดนซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่าน 2` อย่าเพิ่มเติมสิ่งที่ฉันสั่งคุณและอย่าลบออก แต่จงรักษาพระบัญชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณที่ฉันมอบให้คุณ

อรรถาธิบาย

3. นำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติอยู่เสมอ

“บัดนี้ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังกฎเกณฑ์และบทบัญญัติที่เราจะสอนเจ้า จงติดตามพวกเขาไปเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปยึดครองดินแดนซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่าน อย่าเพิ่มสิ่งที่ฉันสั่งคุณและอย่าหักออก แต่จงรักษาพระบัญชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณที่ฉันมอบให้คุณ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1–2)

เพิ่มเติมโดยพิพพา

เย่! วันหยุด!

reader

App

Download The Bible with Nicky and Pippa Gumbel app for iOS or Android devices and read along each day.

reader

อีเมล

Sign up now to receive The Bible with Nicky and Pippa Gumbel in your inbox each morning. You’ll get one email each day.

reader

เว็บไซต์

Subscribe and listen to The Bible with Nicky and Pippa Gumbel delivered to your favourite podcast app everyday.

การอ้างอิง

คำพูดของ Rick Warren จาก NIV BiOY, p. viii

เว็บไซต์นี้จัดเก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นและการวิเคราะห์ที่จำเป็นเท่านั้น ดูเพิ่มเติม