Ngày 102

8 Điều Quan Trọng Đối Với Đức Chúa Trời

Khôn ngoan Thi Thiên 44:1-12
Tân ước Lu-ca 13:31-14:14
Cựu Ước Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:1-16:20

Giới thiệu

Bố mẹ tôi là những bậc phụ huynh tuyệt vời. Họ có những tiêu chuẩn rất rõ ràng. Tôi và chị gái tôi có thể biết rõ đâu là những điều quan trọng đối với họ.

Điều quan trọng nhất đối với bố tôi chính là sự trung thực. Tôi nhớ ông thường nói rằng: "Bố luôn mong được người khác tin tưởng". Ông xem sự trung thực là điều giá trị nhất và đôi khi, chính ông cũng cố gắng hết sức để giữ vững tiêu chuẩn đó.

Trong một lần nọ, sau khi bố mẹ tôi đã đính hôn nhưng chưa làm đám cưới, bố mẹ tôi đã vô tình lên nhầm xe buýt. Người soát vé từ chối nhận tiền vì họ mới chỉ đi được vài mét. Thế nhưng, bố tôi lại không vui vì ông không thể trả số tiền mà ông cảm thấy mình đang mắc nợ. Vậy nên ông đã gửi tiền vé đến công ty xe buýt đó. Và rồi họ đã gửi nó trở lại. Điều này dẫn đến một sự việc rất dài dòng mà mẹ tôi cảm thấy thật khó hiểu (bà nói đùa rằng khi ấy, bà đã suýt hủy bỏ hôn ước).

Cũng đã có nhiều sự cố tương tự như thế trong suốt thời thơ ấu của tôi. Bố tôi có thể hơi cực đoan, nhưng tôi và chị gái tôi đều biết rõ đâu là điều quan trọng đối với ông: sự trung thực. Trong các phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ thấy được một số điều thực sự quan trọng đối với Đức Chúa Trời.

Khôn ngoan

Thi Thiên 44:1-12

Cầu xin Chúa giải cứu khỏi hoạn nạn

Huấn ca của con cháu Cô-ra. Sáng tác cho nhạc trưởng

 1 Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng con có nghe,
  Tổ phụ chúng con đã thuật lại
  Công việc Chúa đã làm trong đời họ
  Từ nghìn xưa.
 2 Chúa dùng tay mình đuổi các dân đi,
  Nhưng cho tổ phụ chúng con định cư ở đó;
  Chúa làm cho các dân điêu tàn,
  Nhưng lại khiến cho tổ phụ chúng con thịnh vượng.
 3 Vì họ chẳng nhờ gươm đao mà được xứ,
  Cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà thắng trận,
  Nhưng nhờ bàn tay phải của Chúa,
  Cánh tay và ánh sáng mặt Chúa,
  Vì Ngài yêu thương họ.

 4 Chính Ngài là Vua và Đức Chúa Trời của con.
  Xin ban lệnh giải cứu cho Gia-cốp.
 5 Nhờ Chúa, chúng con sẽ đẩy lui quân thù;
  Nhân danh Chúa, chúng con giày đạp kẻ thù.
 6 Vì con không nhờ cậy cây cung,
  Thanh gươm con cũng sẽ chẳng cứu con đâu.
 7 Nhưng Chúa đã cứu chúng con khỏi kẻ thù,
  Làm cho những kẻ ghét chúng con bị hổ thẹn.
 8 Chúng con đã ca ngợi Đức Chúa Trời suốt ngày,
  Và sẽ cảm tạ Danh Chúa đến đời đời.
  (Sê-la)
 9 Nhưng nay Chúa đã từ bỏ chúng con, làm cho chúng con bị sỉ nhục;
  Chúa chẳng còn đi ra trận cùng quân đội chúng con nữa.
 10 Chúa khiến chúng con thối lui trước kẻ thù
  Và kẻ ghét chúng con cướp đoạt chiến lợi phẩm.
 11 Chúa làm chúng con giống như chiên bị đem đi làm thịt
  Và khiến chúng con tan lạc trong các nước.
 12 Chúa đã bán dân Chúa với giá rẻ mạt
  Coi họ chẳng giá trị gì.

Bình luận

1. Sự tin cậy

Bạn tin cậy vào điều gì?

Đặt sự tin cậy đúng chỗ là một điều vô cùng quan trọng. Bạn không nên tin cậy nơi sức mạnh của chính mình ("họ chẳng nhờ gươm đao mà được xứ... con không nhờ cậy cây cung", c.3,6). Mà thay vào đó, bạn phải tin cậy Chúa: "Chúa đã cứu chúng con khỏi kẻ thù" (c.7).

Tác giả Thi Thiên đã nhìn nhận theo cả hai hướng. Khi nhìn lại về phía sau, ông nói: "Nhưng nhờ bàn tay phải của Chúa, cánh tay và ánh sáng mặt Chúa, vì Ngài yêu thương họ" (c.3b). Còn khi hướng về phía trước, ông nói: "Chính Ngài là Vua và Đức Chúa Trời của con... Nhờ Chúa, chúng con sẽ đẩy lui quân thù; nhân danh Chúa, chúng con giày đạp kẻ thù... Chúa đã cứu chúng con khỏi kẻ thù"(c.4–5,7).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, khi đối diện với những thử thách của ngày hôm nay hay của tương lai phía trước, con tạ ơn Chúa vì những chiến thắng mà Ngài ban cho chúng con. Con không thể dựa vào chính sức của mình để bước đi trong tương lai, mà thay vào đó, con đặt sự tin cậy của mình nơi Ngài.

Tân ước

Lu-ca 13:31-14:14

Vua Hê-rốt muốn giết Đức Chúa Jêsus

13 Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy nên đi khỏi chỗ nầy vì Hê-rốt muốn giết Thầy.” 32 Ngài đáp: “Hãy đi nói với con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba, Ta sẽ hoàn tất công tác của Ta. 33 Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai, và ngày kia Ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.’ ”

Đức Chúa Jêsus than trách thành Giê-ru-sa-lem

34 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn! 35 Nầy, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không còn thấy Ta cho đến khi các ngươi nói rằng: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”

Chúa chữa lành người phù thũng. – Dạy về sự khiêm nhường và nhân đức

14 Một ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa; người ta chăm chú theo dõi Ngài. 2 Lúc ấy, trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Đức Chúa Jêsus nói với các luật gia và người Pha-ri-si rằng: “Trong ngày sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không?” 4 Nhưng họ đều im lặng. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. 5 Ngài phán với họ: “Ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày sa-bát mà không lập tức kéo lên sao?” 6 Họ không thể trả lời được.

7 Khi thấy những người được mời đều chọn chỗ danh dự, Ngài kể cho họ một ẩn dụ: 8 “Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. 9 Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi: ‘Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi,’ lúc ấy ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. 10 Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối, để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi: ‘Bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn’ thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người cùng bàn với mình. 11 Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

12 Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: “Khi ngươi đãi ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, e họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi. 13 Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù 14 thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi; đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn.”

Bình luận

2. Sự can đảm

Có phải đôi khi, bạn đưa ra quyết định dựa trên sự sợ hãi không?

Nelson Mandela đã từng nói: "Tôi hiểu được rằng can đảm không phải là không sợ hãi, mà là chiến thắng được nỗi sợ. Người can đảm không phải là người không cảm thấy sợ hãi, mà là người chinh phục được nỗi sợ đó."

Theo góc nhìn thông thường của con người, thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh sau ba năm thi hành chức vụ của Ngài. Ngài là một người hết sức can đảm. Khi có người nói với Chúa Giê-xu: "Thầy nên đi khỏi chỗ nầy vì Hê-rốt muốn giết Thầy" (13:31), Ngài đã đáp lại rằng: "Hãy đi nói với con cáo ấy..." (c.32). Ở đây, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã rất can đảm để đương đầu với một trong những con người quyền lực nhất (và xấu xa) nhất thời bấy giờ.

Chúa Giê-xu cũng không sợ phải đối đầu với các luật gia và người Pha-ri-si. Ngài không hề trốn tránh họ. Ngài thường dành thời gian ở cùng họ. Đó chẳng phải chỉ đơn giản là "dùng bữa" (14:1) với những người yêu mến và chấp nhận Ngài, mà là với những người nghi ngờ và hay chỉ trích – những người luôn theo dõi từng hành động của Ngài.

Ngài cũng đã can đảm để chữa lành cho người đàn ông bị "mắc bệnh phù thũng" (c.2) vào ngày Sa-bát và sau đó chất vấn những người Pha-ri-si vì quan điểm của họ về chủ đề này.

3. Lòng thương xót

Bạn có bao giờ cảm thấy thương xót những người mà mình đã gặp không?

Chúa Giê-xu không chỉ có lòng thương xót đối với từng cá nhân (ví dụ như chữa lành cho người bệnh, c.4), Ngài còn có lòng thương xót đối với cả thành (Giê-ru-sa-lem). Trong phân đoạn này, Ngài sử dụng hình ảnh người mẹ để mô tả tình yêu của mình đối với thành của Đức Chúa Trời: "Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh" (13:34). (Điều này thật thú vị, Ngài đã đặt mình vào vị trí của Đức Chúa Trời một cách khá tự nhiên - cả hình tượng của nam và nữ đều có thể được thể hiện nơi Ngài, theo như Kinh Thánh)

Trên hết, Chúa Giê-xu đã bày tỏ lòng thương xót của mình khi Ngài chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta.

Có một câu chuyện kể về đám cháy ở công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ. Khi một cán bộ kiểm lâm đến để xem xét thiệt hại, anh ta đã phát hiện ra một con chim nằm chết, đen kịt và bị cháy dưới gốc cây. Đó là một cảnh tượng khá đáng sợ, vì vậy anh ta đã dùng gậy để đẩy con chim sang một bên. Đột nhiên, có ba chú chim non chạy ra từ dưới cánh của chim mẹ đã chết. Vì chim mẹ đã sẵn sàng chết vì thương con, nên những chú chim non dưới cánh của nó đã được sống. Chúa Giê-xu cũng vậy, gà mẹ của chúng ta – Ngài đã chết để bảo vệ chúng ta.

4. Sự khiêm nhường

Bạn có cảm thấy lo lắng khi so sánh địa vị của mình với người khác?

Chúa Giê-xu có nói về sự khiêm tốn. Ngài bảo chúng ta hãy "ngồi chỗ cuối" (14:10). Ngài nói: "đừng ngồi chỗ cao nhất... Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (c.8,11).

Theo một bản dịch khác (bản The Message): "Nếu bạn cứ đi loanh quanh với chiếc mũi hếch lên trời, thì cuối cùng bạn cũng sẽ bị úp mặt xuống đất. Nhưng nếu bạn hài lòng với chính mình, thì bạn có thể trở nên tốt hơn thế nữa" (c.11, MSG).

5. Sự nghèo khó

Bạn có muốn dành thời gian bên cạnh những người có sức ảnh hưởng và giàu có - những người có thể trả lại tiền cho bạn không?

Hết lần này đến lần khác, Kinh Thánh trở lại với "người nghèo". Chúng ta thấy điều này trong các phân đoạn Tân Ước và Cựu Ước hôm nay. Điều quan trọng đối với Chúa đó là thái độ của bạn đối với người nghèo.

Chúa Giê-xu phán: "khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù thì ngươi sẽ được phước" (c.13–14). Ngài đang khích lệ chúng ta trong việc tìm đến những người nghèo khó trong cộng đồng của mình. Chúng ta cần phải dành thời gian để phục vụ những người "không thể trả ơn" cho mình (c.14).

Môi-se nói: "Giữa anh em sẽ không có người nghèo khó" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:4). Ông cũng nói về "người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em" (c.11). Chúa Giê-xu cũng nói điều tương tự: "các con luôn có người nghèo ở quanh mình" (Ma-thi-ơ 26:11). Người nghèo sẽ luôn ở quanh chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải tìm cách giúp họ xóa đói giảm nghèo.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên giống như Ngài hơn - can đảm hơn, đầy lòng thương xót hơn và khiêm nhường hơn. Xin cho con có tấm lòng như Ngài đối với những người nghèo khó, cho con có đôi mắt của Ngài để nhìn thấy họ và có tâm tình như Ngài để phục vụ họ.

Cựu Ước

Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:1-16:20

Năm sa-bát

15 “Vào cuối mỗi bảy năm anh em phải tha nợ. 2 Đây là cách thức tha nợ: Mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ mà mình đã cho người lân cận vay, không được thúc ép người lân cận hay anh em mình phải trả, vì lệnh tha nợ của Đức Giê-hô-va đã được công bố. 3 Anh em có thể thúc ép người ngoại quốc trả nợ nhưng với anh em mình thì phải xóa bất cứ món nợ nào mà họ đã mắc với anh em. 4 Giữa anh em sẽ không có người nghèo khó vì Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban phước cho anh em khi sống trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm cơ nghiệp, 5 miễn là anh em chăm chú lắng nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và cẩn thận làm theo các điều răn mà tôi truyền cho anh em ngày nay. 6 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho anh em như Ngài đã hứa. Anh em sẽ cho nhiều nước vay nhưng anh em không vay mượn ai cả; anh em sẽ cai trị nhiều nước nhưng các nước ấy sẽ chẳng cai trị anh em.

7 Nếu giữa anh em có người anh em nghèo khó, sống trong các thành của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho, thì chớ cứng lòng hoặc bo bo giữ của đối với những người lân cận nghèo khó của mình. 8 Nhưng hãy mở rộng tay mình, cho người ấy vay bất cứ thứ gì họ cần. 9 Hãy cẩn thận, đừng nuôi dưỡng tư tưởng xấu xa trong lòng anh em rằng: ‘Sắp đến năm thứ bảy là năm tha nợ rồi’ và nhìn anh em túng thiếu của mình với ánh mắt ghét bỏ, không giúp gì cho họ cả. Họ sẽ khiếu nại với Đức Giê-hô-va về anh em và anh em sẽ phải mang tội. 10 Anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng, vì nhờ vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mọi công việc của anh em và mọi công trình mà tay anh em thực hiện. 11 Vì trong xứ lúc nào cũng có người nghèo nên tôi truyền dặn anh em rằng: ‘Hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em.’”

Trả tự do cho các nô lệ

12 “Khi một anh em hay chị em là người Hê-bơ-rơ bán mình cho anh em, thì họ sẽ phục vụ anh em trong sáu năm, nhưng đến năm thứ bảy thì anh em phải trả tự do cho họ. 13 Khi trả tự do cho họ anh em đừng để họ đi ra tay không. 14 Phải cung cấp cho họ đầy đủ chiên bò từ bầy gia súc, các sản phẩm từ sân đập lúa, từ hầm ép rượu, tức là từ những gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho anh em. 15 Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ trong đất Ai Cập và Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã cứu chuộc anh em. Vì thế mà hôm nay tôi truyền đạt cho anh em điều nầy. 16 Nhưng nếu người nô lệ nói: ‘Tôi không muốn ra khỏi nhà ông’, vì người ấy quý mến anh em và gia quyến anh em cũng như cảm thấy thỏa lòng khi ở với anh em, 17 thì bấy giờ anh em phải lấy một cái dùi kê tai người ấy vào cửa mà xỏ tai, và người ấy sẽ làm nô lệ suốt đời cho anh em. Anh em cũng làm tương tự với các nữ nô lệ. 18 Anh em đừng cho là nặng nề khi phải trả tự do cho họ vì họ đã phục dịch anh em sáu năm, bằng hai lần công việc của một người làm thuê. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong mọi công việc anh em làm.”

Con đầu lòng của gia súc

19 “Anh em phải biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mọi con đầu lòng đực sinh ra trong bầy bò, bầy chiên hoặc bầy dê của anh em. Đừng bắt bò đực đầu lòng làm việc, cũng đừng hớt lông con chiên đực đầu lòng. 20 Hằng năm anh em sẽ cùng gia đình ăn những con đầu lòng đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại địa điểm mà Ngài sẽ chọn. 21 Nhưng nếu chúng có khuyết tật như què, đui hay bất cứ dị tật nào khác thì đừng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, 22 mà phải ăn thịt chúng trong thành mình. Cả người ô uế và người được tinh sạch đều được phép ăn, như ăn thịt hoàng dương hay thịt nai vậy. 23 Nhưng anh em không được ăn huyết mà phải đổ huyết xuống đất như đổ nước.”

Lễ Vượt Qua

16 “Anh em hãy giữ lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta vào tháng A-bíp vì chính trong tháng A-bíp Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đem anh em ra khỏi Ai Cập trong ban đêm. 2 Hãy dâng sinh tế lễ Vượt Qua lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta từ trong bầy chiên, dê hoặc bò của anh em, tại địa điểm mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ngự tại đó. 3 Không được ăn tế lễ đó với bánh có men. Trong bảy ngày anh em sẽ ăn bánh không men, là bánh hoạn nạn, vì anh em đã phải vội vàng ra khỏi Ai Cập, để trọn đời anh em nhớ đến ngày mình đã ra khỏi Ai Cập. 4 Trong bảy ngày đó, không được có men trong nhà anh em cũng như trên khắp lãnh thổ. Thịt sinh tế mà anh em đã dâng vào buổi tối ngày thứ nhất cũng không được để đến sáng hôm sau. 5 Anh em cũng không được dâng sinh tế Vượt Qua trong bất cứ thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em, 6 nhưng chỉ tại địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để danh Ngài ngự. Tại đó anh em phải dâng sinh tế Vượt Qua vào buổi tối, khi mặt trời vừa lặn, là thời điểm anh em ra khỏi Ai Cập. 7 Anh em phải nấu thịt sinh tế và ăn tại địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn, rồi sáng hôm sau trở về trại mình. 8 Trong sáu ngày, anh em phải ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy sẽ có một buổi lễ long trọng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em; anh em không được làm bất cứ việc gì trong ngày đó cả.”

Lễ Các Tuần

9 “Anh em phải tính bảy tuần; bắt đầu tính bảy tuần kể từ thời điểm anh em mang liềm ra gặt lúa. 10 Rồi anh em sẽ giữ lễ Các Tuần cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em và tự tay dâng lễ vật tự nguyện tùy theo phước lành Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em. 11 Anh em hãy cùng với con trai, con gái, tôi trai tớ gái anh em, người Lê-vi ở trong thành, người khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa ở giữa anh em, vui vẻ dự lễ tại địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ngự tại đó. 12 Phải nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập và phải cẩn thận làm theo các mệnh lệnh nầy.”

Lễ Lều Tạm

13 “Sau khi đã thu hoạch hoa lợi từ sân đập lúa và hầm ép rượu, anh em phải giữ lễ Lều Tạm trong bảy ngày. 14 Suốt trong kỳ lễ, anh em, con trai con gái anh em, tôi trai tớ gái anh em, người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa, đều phải vui vẻ mà giữ lễ đó. 15 Trong bảy ngày anh em phải giữ lễ nầy cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em tại địa điểm mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi công việc tay anh em làm, và anh em sẽ vui mừng trọn vẹn.

16 Mỗi năm ba lần, mọi người nam đều phải trình diện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em tại địa điểm mà Ngài sẽ chọn, đó là vào dịp lễ Bánh Không Men, lễ Các Tuần và lễ Lều Tạm. Người ta sẽ không trình diện Đức Giê-hô-va với hai bàn tay trắng, 17 nhưng mỗi người sẽ theo khả năng mà dâng hiến tùy theo phước hạnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em.”

Các thẩm phán

18 “Anh em phải bổ nhiệm thẩm phán và quan chức cho các bộ tộc trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban cho anh em. Họ sẽ phân xử dân chúng cách công minh. 19 Anh em không được làm sai lệch công lý, không thiên vị, không nhận hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt kẻ khôn ngoan và xuyên tạc lý lẽ của người công chính. 20 Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi, để anh em được sống và nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em.”

Bình luận

6. Sự rộng lượng

Bạn có bao giờ thấy mình hơi xấu tính hay keo kiệt không?

Nguyên tắc về sự rộng lượng được nhắc đến xuyên suốt cả Kinh Thánh. "Chớ cứng lòng" (15:7) khi bạn thấy cảnh nghèo khó và thiếu thốn. Đừng "bo bo giữ của" (c.7). Tốt hơn là hãy "mở rộng" (c.8) – giúp đỡ tất cả những ai đang cần được giúp đỡ. Nếu người ta cần vay của bạn, bạn nên "cho người ấy vay bất cứ thứ gì họ cần" (c.8) mà không tính lãi. Hãy luôn cho đi một cách hào phóng mà không miễn cưỡng. Chúng ta nên "mở rộng bàn tay giúp đỡ" họ (c.11, MSG).

Việc dâng hiến của bạn là cách để đáp lại sự rộng lượng mà Đức Chúa Trời dành cho bạn: "Phải cung cấp cho họ đầy đủ... từ những gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho anh em" (c.14).

7. Sự tưởng nhớ

Bạn có dễ quên đi những điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình không?

Dân sự của Chúa được gọi để: "nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ trong đất Ai Cập" (c.15; 16:12). Hãy "nhớ đến ngày mình đã ra khỏi Ai Cập" (c.3). Một phần lí do của các lễ lớn như Lễ Vượt Qua (c.1–8), Lễ Các Tuần (c.9–12) và Lễ Lều Tạm (c.13–17) là để tưởng nhớ (xem c.3, "Hãy nhớ rằng...") .

Một trong những khía cạnh quan trọng của Lễ Tiệc Thánh đó là sự nhắc nhở liên tục về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu – Ngài giải thoát bạn khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, đồng thời cho bạn được tự do để nhận biết Đức Chúa Trời và đón nhận một cuộc sống trọn vẹn – thật vậy, một sự sống đời đời.

8. Công lý

Bạn có quan tâm đến công lý hay không?

Công lý có giá trị rất lớn đối với Đức Chúa Trời. Sự trung thực rất quan trọng với Ngài (cha tôi đã đúng!). "Anh em phải bổ nhiệm thẩm phán và quan chức... Họ sẽ phân xử dân chúng cách công minh. Anh em không được làm sai lệch công lý, không thiên vị..." (c.18–19a). "Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi" (c.20).

Quy định của luật pháp thực sự rất quan trọng. Trên thế giới, chúng ta thấy những sự bất công và đau khổ khủng khiếp xảy ra ở những nơi không có thẩm phán hoặc thẩm phán không chịu xét xử một cách công bằng. Ở nhiều nơi trên thế giới, cảnh sát và thẩm phán thậm chí còn nhận hối lộ. Vậy nên, mệnh lệnh này là vô cùng quan trọng: "không nhận hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt kẻ khôn ngoan và xuyên tạc lý lẽ của người công chính" (c.19). Ở những nơi mà luật pháp không vững mạnh, người vô tội có thể bị bắt và bỏ tù chỉ vì ai đó đã không trung thực và nhận hối lộ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, nguyện xin những giá trị và tiêu chuẩn của con trở nên giống như Ngài hơn. Nguyện xin suy nghĩ và đường lối của con cũng được trở nên giống như Ngài. Nguyện xin những điều con quan tâm cũng trở nên giống với những điều Ngài quan tâm.

Pippa chia sẻ

Lu-ca 13:34

"Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn!"

Chắc hẳn tấm lòng của Chúa Giê-xu đã vỡ tan khi nhìn thấy sự tàn phá của ma quỷ lên vùng Trung Đông và những khu vực khác trên thế giới.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, (Abacus, 1995) p.748

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more