Ngày 105

Cách để tránh phạm sai lầm lớn

Khôn ngoan Châm ngôn 9:13-18
Tân ước Lu-ca 16:1-18
Cựu Ước Phục truyền 21:1-22:30

Giới thiệu

James Cameron, đạo diễn của bộ phim Titanic, mô tả Titanic như một 'phép ẩn dụ' về cuộc sống: 'Tất cả chúng ta đang sống trên... [tàu] Titanic.'

Khi Titanic ra khơi vào năm 1912, nó được tuyên bố là "không thể chìm" vì được chế tạo bằng công nghệ mới. Thân tàu được chia thành 16 khoang kín nước. Có tới bốn khoang trong số này có thể bị hư hại hoặc thậm chí bị ngập nước mà con tàu vẫn nổi.

Đáng thương thay, tàu Titanic đã chìm vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 lúc 2 giờ 20 sáng. 1.513 người thiệt mạng. Vào thời điểm đó, người ta cho rằng năm khoang kín nước của nó đã bị vỡ khi va chạm với một tảng băng trôi.

Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 9 năm 1985, khi xác tàu Titanic được tìm thấy nằm thẳng đứng dưới đáy đại dương, không có dấu hiệu nào của vết rạch dài mà trước đây được cho là đã bị xé toạc trên thân tàu. Những gì họ phát hiện ra là thiệt hại cho một ngăn ảnh hưởng đến tất cả các ngăn còn lại.

Nhiều người mắc sai lầm Titanic. Họ nghĩ rằng họ có thể chia cuộc sống của mình thành những “ngăn” khác nhau và những gì họ làm trong một ngăn sẽ không ảnh hưởng đến những ngăn còn lại. Tuy nhiên, như Rick Warren (người mà tôi lấy làm ví dụ này) nói: 'Một cuộc đời chính trực là một cuộc đời không bị chia thành nhiều ngăn'.

Đa-vít đã cầu nguyện để có được “một lòng kính sợ danh Ngài” (Thi thiên 86:11). Ông lãnh đạo dân chúng với 'tấm lòng liêm chính' (78:72). Trên hết, Chúa Giê-su là một “người chân chính” (Ma-thi-ơ 22:16; Mác 12:14). Làm thế nào bạn và tôi có thể tránh được sai lầm Titanic và sống một cuộc đời chân chính?

Khôn ngoan

Châm ngôn 9:13-18

13 Người đàn bà điên dại hay la lối,
  Ngu muội, chẳng hiểu biết gì.
14 Nó ngồi trước cửa nhà mình,
  Trên ghế ở các nơi cao của thành,
15 Để mời mọc những người qua lại,
  Là những người đi thẳng đường mình,
16 Và nói: “Ai ngu dốt, hãy vào đây!”
  Nó cũng nói với người thiếu hiểu biết rằng:
17 “Nước uống trộm ngọt lắm,
  Bánh ăn vụng ngon thay!”
18 Chúng chẳng biết đó là nơi chết chóc,
  Khách nó mời đều xuống vực thẳm âm ti.

Bình luận

Chân chính trong các mối quan hệ

Không dễ để sống một đời sống chân chính trong các mối quan hệ. Cám dỗ thì nhiều và cạm bẫy rất lớn: ‘Người đàn bà điên dại hay la lối’ (c.13a), ‘la lối’ (c.15a), ‘hãy vào đây!’ (c.16a). Người đàn bà nói, 'Nước uống trộm ngọt lắm, Bánh ăn vụng ngon thay’ (c.17).

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một sự lừa dối. Vì sao nước ‘uống trộm’ ngọt, bánh ăn ‘vụng' ngon thay? Trên thực tế, sự không trung tín dẫn đến sự chết mòn thuộc linh: ‘Chúng chẳng biết đó là nơi chết chóc, khách nó mời đều xuống vực thẳm âm ti.’ (c.18).

Sứ đồ Phao-lô viết rằng nếu bạn để tâm trí mình nghĩ theo những điều thuộc về bản chất tội lỗi của bạn mong muốn thì điều đó dẫn đến sự chết, “Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, bởi Thánh Linh của Chúa, xin giúp con sống một cuộc đời chân chính, loại bỏ tận gốc tội lỗi giấu kín và sống một đời sống chân chính và trung tín.

Tân ước

Lu-ca 16:1-18

Ẩn dụ về người quản gia bất trung. – Các lời khuyên bảo khác

16 Đức Chúa Jêsus lại phán với các môn đồ: “Một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2 Vì vậy, chủ gọi anh ta đến và bảo: ‘Tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó! Hãy khai trình việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’

3 Người quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức quản lý của ta, ta sẽ làm gì? Cuốc đất thì ta không đủ sức, còn đi ăn xin thì hổ thẹn. 4 Ta biết phải làm gì để khi bị cách chức có người tiếp rước ta về nhà.’

5 Vậy, anh ta gọi riêng từng con nợ của chủ đến và nói với người thứ nhất: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’

6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu.’

Người quản gia nói: ‘Hãy cầm lấy giấy nợ, ngồi xuống đó viết mau: Năm chục.’

7 Rồi anh ta nói với người thứ nhì: ‘Anh mắc nợ bao nhiêu?’

Người ấy đáp: ‘Một trăm hộc lúa mì.’

Người quản gia bảo: ‘Hãy cầm lấy giấy nợ, viết: Tám chục.’

8 Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời nầy khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. 9 Còn Ta bảo các con: Hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời.

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11 Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? 12 Nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con?

13 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được.”

14 Người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền bạc nghe mọi điều đó thì chế nhạo Ngài. 15 Ngài phán với họ: “Các ngươi làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời.

16 Luật pháp và lời tiên tri có đến thời của Giăng mà thôi. Từ ngày đó, Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng và mọi người dùng sức mạnh mà vào đó. 17 Trời đất qua đi còn dễ hơn xóa một nét trong luật pháp.

18 Ai ly dị vợ mà cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, còn ai cưới đàn bà bị chồng ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Bình luận

Liêm chính với tiền bạc

Chúa Giê-su nói về tiền bạc nhiều hơn bất kỳ chủ đề nào khác (kể cả cầu nguyện và thiên đàng). Mười hai trong số ba mươi tám câu chuyện ẩn dụ của Ngài là về tiền bạc hoặc của cải. Như Billy Graham đã nói, 'Nếu một người có thái độ thẳng thắn đối với tiền bạc, điều đó sẽ giúp giải quyết hầu hết mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống của họ.'

Trong phân đoạn hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc. Ngài bắt đầu với câu chuyện ẩn dụ khá kỳ lạ về người quản gia bất trung, người được khen ngợi vì sự khôn ngoan của mình.

  1. Tiền là công cụ
    Con người đời này thường nhạy cảm, suy nghĩ, thận trọng và khôn ngoan hơn con dân Chúa ở chỗ hiểu rằng tiền bạc chỉ là một công cụ. Người quản lý bất trung được khen ngợi vì sự khôn ngoan của ông ta khi nhìn thấy điều này. Thực tế là tiền có thể là một công cụ mang lại lợi ích vĩnh cửu. ‘Còn Ta bảo các con: Hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời’ (c.9).

Chúa Giê-xu dạy về sự tuyệt vời khi được ở với Ngài đời đời trong các ẩn dụ về bữa tiệc lớn (14:15–24) và đứa con hoang đàng (15:11–32). Ở đây, chúng ta được nhắc nhở rằng việc sử dụng tiền của chúng ta trên thế gian có thể dẫn đến những hậu quả đời đời. Một trong những mối quan tâm chính của Chúa Giê-su là thấy tin mừng về vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng (16:16). Tiền của bạn có thể được sử dụng để chứng kiến sự tể trị và trị vì của Đức Chúa Trời đến với cuộc sống của mọi người – với những kết quả đời đời.

  1. Tiền là một phép thử
    Chúa Giê-su không khen ngợi người quản lý bất trung vì sự bất trung của anh ta. Thật vậy, điều ngược lại được lấy làm ví dụ. Ngài tiếp tục phán: ‘Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? ’ (c.10–11).

Hãy là người quản gia trung thực và đáng tin cậy đối với mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, kể cả tiền bạc của bạn. Bạn càng đáng tin cậy với tiền bạc bao nhiêu thì Đức Chúa Trời càng ban cho bạn ‘sự giàu có đích thực’ bấy nhiêu.

  1. Tiền là một mối đe dọa
    Chúa Giê-su nói, ‘Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được’ (c.13). Như Dietrich Bonhoeffer đã nói: 'Trái tim của chúng ta chỉ có chỗ cho một lòng tận tụy bao trùm tất cả, và chúng ta chỉ có thể gắn bó với một Chúa.'

Tiền là để dùng nhưng không được yêu. Đừng tham tiền và lợi dụng người. Yêu người và sử dụng tiền.

Mối đe dọa là tình yêu tiền bạc dẫn đến sự ghét bỏ Đức Chúa Trời (c.13). Người Pha-ri-si ham tiền (họ 'ham tiền bạc’, VIE2010) và chế nhạo Chúa Giê-xu (c.14). Có thái độ ngược lại với tiền bạc. ‘Khinh’ nó (c.13). Nói cách khác, hãy coi thường nó bằng cách cho đi một cách rộng lượng và tập trung tình yêu của bạn không phải vào tiền bạc, mà là vào Đức Chúa Trời, Đấng ‘biết rõ lòng các ngươi’ (c.15).

Cầu nguyện

Thưa Chúa Giêsu, xin dạy con sống rộng lượng; Xin dạy con biết phục vụ Chúa vì Chúa xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, lao nhọc mà không tìm phần thưởng, vì biết rằng con làm theo ý Chúa. Amen. (Lời cầu nguyện của Thánh Inhaxiô)

Cựu Ước

Phục truyền 21:1-22:30

Án mạng không tìm ra thủ phạm

21 “Nếu phát hiện có một người bị giết nằm ngoài đồng, trên mảnh đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em làm sản nghiệp, nhưng không biết ai đã giết, 2 thì các trưởng lão và thẩm phán của anh em phải ra đo khoảng cách từ chỗ xác chết đến các thành chung quanh đó. 3 Các trưởng lão của thành gần xác chết nhất phải bắt một con bò cái tơ chưa từng làm việc hay chưa mang ách, 4 rồi dắt con bò ấy xuống một dòng suối có nước chảy, một nơi không cày cấy gieo trồng, và đánh gãy cổ con bò cái tơ đó tại suối nước. 5 Bấy giờ các thầy tế lễ là con cháu Lê-vi sẽ đến gần vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã chọn họ để phụng vụ Ngài, để nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước, và căn cứ vào lời họ mà mọi vụ tranh tụng và đả thương được giải quyết. 6 Tất cả các trưởng lão của thành gần người bị giết nhất sẽ rửa tay trên con bò cái tơ vừa bị đánh gãy cổ trong suối, 7 rồi cùng nói: ‘Tay chúng con không làm đổ máu nầy; mắt chúng con không nhìn thấy án mạng nầy. 8 Lạy Đức Giê-hô-va, xin Chúa tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên, là dân mà Ngài đã chuộc! Xin đừng buộc tội làm đổ máu vô tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài và tha thứ cho họ về vụ đổ máu nầy.’ 9 Như vậy anh em đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va và giải trừ máu vô tội ra khỏi anh em.”

Kết hôn với nữ tù nhân

10 “Khi nào anh em ra giao chiến với quân thù và được Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó chúng vào tay anh em, và anh em bắt chúng làm tù binh; 11 nếu thấy trong các tù binh có một phụ nữ xinh đẹp, anh em đem lòng yêu mến và muốn cưới làm vợ, 12 thì phải đưa cô ấy về nhà. Người nữ ấy phải cạo đầu, cắt móng tay, 13 thay áo tù và ở trong nhà anh em, khóc cha mẹ trọn một tháng. Sau đó anh em có thể sống với người nữ ấy, cưới làm vợ và cô ấy sẽ là vợ của anh em. 14 Về sau, nếu anh em không yêu thích cô ấy nữa thì phải để cho cô ấy tự do ra đi, không được bán để lấy tiền hoặc đối xử như một nô lệ, vì anh em đã làm chiếm đoạt cô ấy.”

Quyền trưởng nam

15 “Nếu một người có hai vợ, nhưng yêu bà nầy mà ghét bà kia, và nếu cả hai đều đã sinh con cho người ấy, nhưng con trai trưởng lại là con của người vợ bị ghét, 16 thì đến ngày chia gia tài cho các con, người đó không được trao quyền trưởng nam cho con trai của người vợ được yêu mà phải trao cho con trai của người vợ bị ghét, vì nó mới chính là trưởng nam. 17 Người chồng đó phải công nhận con trai của người vợ bị ghét là con trai trưởng và chia cho nó một phần gấp đôi về mọi tài sản mình có, vì nó vốn là hoa quả đầu tiên của sức lực người đó, nên quyền trưởng nam phải thuộc về nó.”

Con cái ngỗ nghịch

18 “Nếu người nào có một đứa con cứng đầu ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, cho dù cha mẹ có sửa trị mà nó vẫn không nghe, 19 thì cha mẹ phải bắt nó và dẫn đến trước cổng thành giao cho các trưởng lão của thành. 20 Cha mẹ sẽ nói với các trưởng lão của thành rằng: ‘Con chúng tôi cứng đầu ngỗ nghịch, không vâng lời chúng tôi, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt.’ 21 Bấy giờ mọi người dân trong thành sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy anh em sẽ loại trừ được tội ác khỏi anh em, và cả Y-sơ-ra-ên đều sẽ sợ hãi khi hay tin nầy.”

Các luật lệ khác

22 “Nếu có một người phạm tội tử hình và bị xử tử, thì hãy treo lên cây, 23 nhưng không được để xác nó trên cây qua đêm mà phải chôn ngay trong ngày đó, vì ai bị treo trên cây là kẻ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Anh em không được làm ô uế mảnh đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em làm sản nghiệp.”

Tôn trọng tài sản người khác

1 “Khi thấy bò hay chiên của anh em mình đi lạc thì anh em đừng làm ngơ, nhưng nhất định phải dẫn chúng về cho anh em mình. 2 Nếu người chủ không ở gần anh em, hoặc anh em không biết người ấy thì phải dắt con vật về nhà mình cho tới khi chủ nó đến tìm. Bấy giờ anh em sẽ trả lại cho chủ nó. 3 Anh em cũng phải làm như vậy khi anh em bắt gặp lừa, áo xống hay là bất cứ vật gì mà anh em mình đánh mất, chứ không được làm ngơ.

4 Nếu anh em thấy lừa hay bò của anh em mình ngã trên đường thì đừng làm ngơ, nhưng nhất định phải giúp người ấy đỡ con vật dậy.

5 Đàn bà không được mặc quần áo của đàn ông, đàn ông cũng không được mặc quần áo của đàn bà, vì ai làm điều đó thật đáng ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

6 Nếu trên đường đi, anh em bắt gặp trên cây hay dưới đất một tổ chim, với chim mẹ đang ủ chim con hay ấp trứng thì không được bắt cả chim mẹ lẫn chim con. 7 Anh em được bắt chim con, nhưng phải thả chim mẹ, vì như vậy anh em sẽ được phước và sống lâu.

8 Khi xây nhà mới, anh em phải làm lan can quanh mái nhà để tránh trường hợp có người rơi từ mái nhà xuống gây tội đổ máu trong nhà anh em.

9 Đừng gieo hai loại hạt giống trong vườn nho, nếu không thì toàn bộ hoa lợi, từ cả hạt giống lẫn vườn nho, đều sẽ sung vào nơi thánh.

10 Đừng bắt một con bò cày chung với một con lừa.

11 Đừng mặc vải dệt bằng vải gai pha lẫn lông chiên.

12 Phải kết tua vào bốn chéo áo choàng mà anh em mặc.”

Các luật lệ liên quan đến hôn nhân

13 “Nếu một người cưới vợ và đã ăn ở với nàng, rồi sau đó lại ghét bỏ, 14 vu khống và bôi nhọ danh dự nàng rằng: ‘Tôi đã cưới người nữ nầy, nhưng khi gần gũi nàng, tôi không thấy dấu hiệu chứng tỏ nàng còn trinh.’ 15 Bấy giờ cha mẹ của cô gái đó sẽ đem những bằng chứng trinh tiết của con gái mình trình cho các trưởng lão thành đó tại cổng thành. 16 Ngươi cha của cô gái sẽ nói với các trưởng lão: ‘Tôi đã gả con gái tôi cho người nầy nhưng anh ta lại ghét bỏ nó. 17 Bây giờ anh ta vu khống con tôi và nói rằng anh ta không thấy dấu hiệu chứng tỏ con gái tôi còn trinh. Nhưng đây là bằng chứng cho thấy nó còn trinh tiết.’ Rồi cha mẹ sẽ trải áo xống nàng ra trước mặt các trưởng lão của thành đó. 18 Bấy giờ các trưởng lão trong thành sẽ bắt người chồng, và trừng phạt người chồng ấy bằng roi. 19 Họ sẽ bắt người ấy nộp một trăm miếng bạc và sẽ trao số bạc đó cho cha của cô gái trẻ, vì người ấy đã bêu xấu danh dự của một trinh nữ Y-sơ-ra-ên. Nàng sẽ tiếp tục làm vợ người ấy và suốt đời người ấy không được ruồng bỏ nàng.

20 Tuy nhiên, nếu chuyện đó là thật, vì không tìm thấy bằng cớ chứng tỏ cô gái còn trinh tiết, 21 thì họ phải dẫn cô gái đến cửa nhà cha nàng, và dân trong thành sẽ ném đá cho chết vì nàng đã làm điều đồi bại trong Y-sơ-ra-ên, phạm tội tà dâm khi còn trong nhà cha mình. Phải diệt trừ tội ác khỏi anh em.

22 Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với vợ của người khác, thì cả người đàn ông và người đàn bà đó đều phải chết. Như vậy anh em sẽ diệt trừ tội ác khỏi Y-sơ-ra-ên.

23 Nếu một trinh nữ đã đính hôn rồi mà có một người đàn ông khác gặp cô trong thành và nằm với cô, 24 thì anh em phải dẫn cả hai người ra cổng thành và ném đá cho đến chết. Cô gái có tội vì đã không kêu cứu dù đang ở trong thành; còn người đàn ông kia có tội vì đã chiếm đoạt vợ của người lân cận mình. Phải trừ diệt tội ác khỏi anh em.

25 Nhưng nếu người đàn ông gặp cô gái đã đính hôn ở ngoài đồng và cưỡng hiếp nàng, thì chỉ một mình người đàn ông đã nằm với nàng phải chết mà thôi; 26 đừng làm gì với cô gái đó vì nàng không phạm tội đáng chết. Trường hợp nầy cũng tương tự như trường hợp một người tấn công và giết chết người lân cận mình, 27 vì người đàn ông nầy gặp cô gái đã đính hôn ngoài đồng, cô gái đã la lên nhưng không có ai đến cứu.

28 Nếu một người đàn ông gặp một trinh nữ chưa đính hôn, cưỡng hiếp nàng và bị bắt quả tang, 29 thì người đàn ông đã nằm với cô gái trẻ đó phải nộp cho cha nàng nửa ký bạc và nàng sẽ làm vợ người ấy vì người ấy đã chiếm đoạt nàng. Suốt đời người ấy không được ruồng bỏ nàng.

30 Không ai được lấy vợ lẽ của cha, vì như thế là làm nhục cha mình.”

Bình luận

Tính toàn vẹn của lối sống

Nhiều luật trong số này chỉ có mục đích tạm thời. Ví dụ, luật lệ về đồ ăn, v.v. là tượng trưng. Họ đã giáo dục dân Chúa theo đuổi sự trong sạch.

Những luật lệ khác, tuy chúng có vẻ gây sốc đối với chúng tôi, nhưng lại tiến bộ một cách đáng ngạc nhiên so với các tiêu chuẩn của thời đại. Ví dụ, có những giới hạn về cách đối xử với một nữ tù nhân (21:10–14); không được để cô ấy bị sỉ nhục hay bị làm nhục (c.14).

Cần có sự tôn trọng trong các mối quan hệ tình dục. Đức Chúa Trời quan tâm đến tình dục trước hôn nhân, tà dâm (22:21), ngoại tình (c.22), cưỡng hiếp(c.25–27) và loạn luân (c.30). Như chúng ta đã thấy trong đoạn Tân Ước hôm nay, chính Chúa Giê-su đã mạnh mẽ nói về sự cần thiết phải tôn trọng lời thề hôn nhân (Lu-ca 16:18).

Đức Chúa Trời cũng quan tâm đến việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Cưỡng hiếp luôn là một tội ác khủng khiếp, trong các xã hội cổ đại, nó cũng có thể làm giảm cơ hội kết hôn của phụ nữ. Đây là bối cảnh đằng sau nghĩa vụ của kẻ cưỡng hiếp phải bồi thường và kết hôn với người phụ nữ đó (Phục truyền luật lệ ký 22:29). Tuy nhiên, trong phân đoạn tương đương trong Xuất Ai Cập 22:17 nói rõ rằng điều này không có nghĩa là người phụ nữ phải kết hôn với người đàn ông. Luật này được thiết kế để bảo vệ các nạn nhân bị hãm hiếp – chứ không phải khiến họ phải chịu đựng sự ép buộc kết hôn.

Cần phải quan tâm đến anh em mình (Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:1–3). Không gây hại cho anh em là chưa đủ. Cần tích cực làm điều tốt cho họ. Phớt lờ những người đang gặp khó khăn là sai: ‘...không được làm ngơ’ (c.3, VIE2010).

Ở đây, chúng ta thấy sự khởi đầu của điều mà luật pháp Anh mô tả là 'nghĩa vụ chăm sóc' đối với người anh em của chúng ta. Đảm bảo rằng tài sản của bạn (nhà, ô tô, xe đạp, v.v.) an toàn và không có khả năng gây hại cho anh em của bạn.

Tôi thấy tất cả các phân đoạn ngày hôm nay đều rất thách thức. Tôi biết tôi thiếu sót trong nhiều lĩnh vực này. Tôi đã thường xuyên thất bại. Có hy vọng nào không?

Giữa tất cả những điều luật này xuất hiện một manh mối: ‘ai bị treo trên cây là kẻ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa’ (21:23). Phao-lô trích dẫn câu này trong sách Ga-la-ti và giải thích ý nghĩa của nó cho chúng ta. Tất cả những ai không giữ tất cả luật pháp của Đức Chúa Trời đều ở dưới sự rủa sả – đây là sự rủa sả của luật pháp (Ga-la-ti 3:10). Tuy nhiên, tin tuyệt vời là Chúa Giê-su đã gánh lấy sự rủa sả thay cho chúng ta trên thập tự giá (‘cái cây’).

‘Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta — vì có lời chép: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ” (c.13) — để trong Đấng Christ Jêsus phước lành dành cho Áp-ra-ham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh. (c.14).

Việc tôi không sống một cuộc đời hoàn toàn chân chính có nghĩa là tôi đã không tuân giữ luật pháp. Do đó, tôi sẽ bị Chúa rủa sả. Nhưng Chúa Giêsu đã chịu rủa sả cho tôi trên thập tự giá. Bị treo trên cây, Chúa Giê su đã nhận lấy sự rủa sả của Đức Chúa Trời dành cho bạn và tôi để chúng ta có thể được cứu chuộc, giải thoát và nhận được lời hứa của Thánh Linh để giúp chúng ta bắt đầu sống một đời sống hoàn toàn chân chính.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn vì Chúa đã chết cho con để con được tha thứ và nhận được món quà là Chúa Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh của Chúa, hãy giúp con sống một đời sống chân chính.

Pippa chia sẻ

Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:18–21

Tôi thấy phân đoạn này rất khó. Tôi thích Chúa Giêsu hơn!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York: Macmillan Books, 1970) p.196

James Rampton, ‘James Cameron: My Titanic obsession’, The Independent, Monday 8 August 2005.

Rick Warren, Daily Hope with Rick Warren, ‘Take the First Step to Integrity’ November 2014, accessed via:https://pastorrick.com/take-the-first-step-to-integrity/ Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more