Ngày 106

Lựa chọn điều để nhớ

Khôn ngoan Thi thiên 45:10-17
Tân ước Lu-ca 16:19-17:10
Cựu Ước Phục truyền 23:1-25:19

Giới thiệu

Trí nhớ thật kỳ lạ. Có một số điều tôi không muốn nhớ nhưng lại khó quên. Có những thứ khác mà tôi muốn ghi nhớ nhưng lại quá dễ dàng bị lãng quên.

Có một số điều quan trọng đối với toàn xã hội không được quên. Khắp nơi trên thế giới, chúng ta thấy những đài tưởng niệm chiến tranh với tên của những người đã hy sinh vì đất nước của họ. Thông thường ở Anh, những đài tưởng niệm này có dòng chữ 'Lest We Forget'. Một tấm bảng tại Trại tập trung Auschwitz có nội dung: 'Kẻ nào không nhớ đến lịch sử nhất định sẽ phải trải qua nó một lần nữa' (George Santayana).

Chúng ta có một số kiểm soát đối với bộ nhớ của chúng ta. Có một số điều chúng ta được bảo trong Kinh thánh là phải ‘quên đi’. Có những điều khác mà chúng ta liên tục được kêu gọi để 'nhớ'. Bạn có thể đưa ra lựa chọn về những gì bạn chọn để 'quên' và những gì bạn chọn để 'nhớ'.

Từ “nhớ” trong nhiều dạng tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp xuất hiện hơn 250 lần trong Kinh Thánh. Thật dễ dàng để quên đi tất cả những gì Chúa đã làm cho bạn. Điều quan trọng là nhìn lại cuộc đời của chính bạn cũng như lịch sử của hội thánh địa phương cũng như toàn thế giới, để ghi nhớ tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm.

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thiết lập nghi thức rước lễ để chúng ta không quên những biến cố trung tâm của lịch sử thế giới – cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Khôn ngoan

Thi thiên 45:10-17

10 Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ và hãy lắng tai!
  Hãy quên dân tộc và nhà cha của con,
11 Thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con.
  Vì vua là chúa của con, hãy tôn kính người.
12 Con gái thành Ty-rơ sẽ đem lễ vật đến
  Và những người giàu sang nhất trong dân chúng sẽ đến xin ân huệ của con.
13 Công chúa trong cung rực rỡ;
  Áo nàng thêu dệt bằng vàng.
14 Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua;
  Các trinh nữ là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến trước vua.
15 Họ sẽ được đưa vào cung vua
  Với niềm hân hoan, vui sướng.

16 Các con trai vua sẽ kế vị tổ phụ vua;
  Vua sẽ lập họ làm người cai trị khắp đất.

17 Tôi sẽ làm cho danh vua được ghi nhớ qua các thế hệ;
  Nhờ đó, các dân tộc sẽ cảm tạ vua đời đời mãi mãi.

Bình luận

Hãy luôn nhớ đến Chúa Giê-xu

Các thế hệ qua đi nhưng tên của Chúa Giêsu sẽ được ghi nhớ mãi mãi.

Tân Ước áp dụng thi thiên này cho Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 1:8ff). Hội thánh đầu tiên nhìn thấy mối quan hệ của mình với Đấng Christ được phản ánh trong mối quan hệ giữa chàng rể và cô dâu như chúng được mô tả ở đây.

Chúa Giê-su yêu hội thánh: ‘vua sẽ ái mộ nhan sắc con’ (Thi thiên 45:11a). Vì vua là chúa của con, hãy tôn kính người (c.11b): ‘Tôi sẽ làm cho danh vua được ghi nhớ qua các thế hệ; Nhờ đó, các dân tộc sẽ cảm tạ vua đời đời mãi mãi.’ (c.17). Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển, và tất cả mọi vật trong các nơi ấy đều nói rằng: (Khải huyền 5:13).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con thờ phượng Chúa. Xin giúp chúng con luôn nhớ trì ký ức về Ngài qua muôn thế hệ, để muôn dân ngợi khen Ngài đến muôn đời.

Tân ước

Lu-ca 16:19-17:10

Người giàu và La-xa-rơ

19 “Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. 20 Lại có một người nghèo tên La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc. 21 Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa.

22 Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. 23 Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Áp-ra-ham ở xa xa và La-xa-rơ ở trong lòng người. 24 Người giàu kêu lên: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khốn khổ trong lửa nầy.’

25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời: ‘Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều điều dữ; bây giờ, nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. 26 Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.’

27 Người giàu nói: ‘Tổ phụ ơi! Thế thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con, 28 vì con có năm anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình nầy.’

29 Nhưng Áp-ra-ham trả lời: ‘Họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri. Họ phải nghe lời các vị ấy!’ 30 Người giàu lại nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn.’

31 Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ.’”

Các lời dạy bảo khác

17 Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Không thể không có những điều gây vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều ấy! 2 Thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé nầy phạm tội. 3 Các con hãy giữ lấy mình.

Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách! Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ! 4 Dù trong một ngày, anh em con phạm lỗi với con bảy lần, và bảy lần trở lại cùng con mà nói: ‘Tôi ăn năn’ thì con cũng phải tha thứ.”

5 Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin thêm đức tin cho chúng con!”

6 Chúa đáp: “Nếu các con có đức tin bằng một hạt cải, các con có thể bảo cây dâu nầy rằng: ‘Hãy nhổ lên mà trồng xuống biển’ thì nó sẽ vâng lệnh các con.

7 Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên, khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo: ‘Hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi!’ 8 Trái lại, chẳng phải các con bảo nó rằng: ‘Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong, rồi anh mới ăn uống’ sao? 9 Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? 10 Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi.’”

Bình luận

Nhớ người nghèo

Nếu bạn có thức ăn để ăn hàng ngày, có một đôi giày để đi và có một mái nhà để che nắng che mưa thì bạn là người giàu có so với phần lớn những người còn lại trên thế giới. Và nếu bạn sở hữu một chiếc ô tô, hay thậm chí là một chiếc xe đạp, thì bạn đã rất giàu có so với phần còn lại của thế giới.

Phân đoạn này là một thách thức đối với cá nhân tôi khi tôi nhìn vào hoàn cảnh của chúng ta so với phần lớn những người nghèo đói trên khắp thế giới. Đó cũng là một thách thức đối với xã hội của chúng ta, khi chúng ta nhìn vào các nước láng giềng trên thế giới, chẳng hạn như ở Châu Phi, những người như truyền hình và các hình thức truyền thông toàn cầu khác cho thấy hiện đang ‘nằm ngoài cửa’ (16:20).

Nhà truyền giáo vĩ đại của thế kỷ 19 D.L. Moody thường lấy những từ này làm tiêu đề cho các bài nói chuyện của mình: ‘Con ơi, hãy nhớ…’ (c.25). Dụ ngôn này là một lời cảnh báo. (Đó là một câu chuyện ngụ ngôn và do đó nó không phải là một giáo lý đầy đủ về cuộc sống sau khi chết.)

Những lời của Áp-ra-ham nói với người đàn ông giàu có, người đã 'hằng ngày tiệc tùng xa xỉ' (c.19, VIE2010), thật ám ảnh: '‘Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều điều dữ; bây giờ, nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình' (c.25). Người đàn ông giàu có bị phán xét vì đã không hành động vì người nghèo. Tôi sống ở Tây Âu, một trong những khu vực giàu có nhất trên thế giới. So với phần lớn thế giới, tôi sống 'hàng ngày tiệc tùng xa xỉ’ (c.19).

Người giàu ý thức được sự nghèo khó của La-xa-rơ vì anh ta được đặt trước cổng nhà anh ta ‘ mình đầy ghẻ chốc. Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuốngc.20–21a). Phương tiện truyền thông hiện đại làm cho chúng ta ngày càng nhận thức được tình trạng nghèo đói toàn cầu. Bây giờ là lúc phải hành động. Tôi thậm chí còn ít lý do hơn người đàn ông giàu có. Trong Cựu Ước, dân chúng được kêu gọi hành động theo lời Moise và các nhà tiên tri (c.29). Chúng ta được mời gọi để nhớ và đồng chết và phục sinh cùng Chúa Giêsu (c.31).

Tuy nhiên, câu chuyện ngụ ngôn này không chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công vào sự giàu có. Xét cho cùng, Áp-ra-ham vô cùng giàu có và ông được đặt ở trên thiên đàng (c.22). Lòng ham mê tiền bạc của người giàu cho thấy tình trạng thuộc linh của anh ta và thiếu mối quan hệ với Đức Chúa Trời dựa trên sự ăn năn và đức tin.

Khi nhận ra lỗi lầm của mình, ông nói với Áp-ra-ham: ‘Nếu ai từ cõi chết đến với [năm anh em tôi] thì họ sẽ ăn năn’ (c.30). Áp-ra-ham trả lời: ‘Nếu họ không nghe Môi-se và các Tiên tri, thì dầu có ai sống lại từ cõi chết, họ cũng sẽ không tin’ (c.31).

Nếu người giàu nghe theo Môi-se và các Tiên tri, thì ông ta đã ăn năn và đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Lu-ca, khi ghi lại dụ ngôn này của Chúa Giê-xu, dĩ nhiên là đối mặt với độc giả rằng bây giờ chúng ta thậm chí còn có ít lý do bào chữa hơn khi chúng ta có bằng chứng về việc Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Chúng ta được thử thách để ăn năn và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

Phía sau tất cả các phân đoạn của đoạn Tân Ước hôm nay là chủ đề về mối quan hệ với Đức Chúa Trời dựa trên sự ăn năn và đức tin.

Điều này được tiếp tục trong phần tiếp theo (17:1–4). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cẩn thận canh chừng cuộc sống của mình để tránh gây cho người khác phạm tội hoặc rơi vào cạm bẫy do người khác giăng ra. Sống một cuộc đời không ngừng tha thứ. Hãy tha thứ cho cả những người xúc phạm đến bạn một ngày bảy lần (c.4).

Các môn đệ nhận ra rằng điều này chỉ có thể thực hiện được với đức tin lớn. Họ nói với Chúa Giê-su: ‘Xin thêm đức tin cho chúng con!' (c.5). Chúa Giê-su trả lời: ‘Nếu các con có đức tin bằng một hạt cải, các con có thể bảo cây dâu nầy rằng: ‘Hãy nhổ lên mà trồng xuống biển’ thì nó sẽ vâng lệnh các con.’ (c.6).

Chính đức tin dẫn đến sự khiêm nhường. Bất cứ điều gì bạn làm để phục vụ Đức Chúa Trời, bạn không bao giờ khiến Đức Chúa Trời mắc nợ bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm chỉ đơn giản là vì lòng biết ơn đối với những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có thể nói, vào cuối ngày, là: 'Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi’ (c.10).

Đức tin là một kiểu cơ bắp phát triển bằng cách luyện tập. Một trong những cách bạn gia tăng đức tin của mình là làm điều gì đó mà Chúa yêu cầu bạn làm.

Nếu bạn muốn tránh nghe những lời đầy ám ảnh đó, ‘Con ơi, hãy nhớ…’ trong tương lai, bây giờ là lúc để đáp lại bằng sự ăn năn, hãy đặt đức tin của bạn vào Chúa Giê-xu và sống bày tỏ đức tin của bạn, đặc biệt là trong cách ứng xử của bạn với người nghèo.

Cầu nguyện

Chúa có lòng thương xót. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Xin giúp con luôn tha thứ. Xin Chúa thêm đức cho. Xin hãy mở rộng tầm mắt của con để nhìn con thấy nhu cầu của những người xung quanh mình và hành động ngay bây giờ.

Cựu Ước

Phục truyền 23:1-25:19

Những người không được gia nhập hội của Đức Giê-hô-va

23 “Người nào bị giập tinh hoàn hoặc bị cắt dương vật sẽ không được gia nhập hội của Đức Giê-hô-va.

2 Con ngoại hôn không được gia nhập hội của Đức Giê-hô-va, dù đến thế hệ thứ mười cũng không được gia nhập.

3 Người Am-môn và Mô-áp không được gia nhập hội Đức Giê-hô-va, dù đến thế hệ thứ mười cũng không bao giờ được gia nhập hội của Đức Giê-hô-va. 4 Vì khi anh em ra khỏi Ai Cập, chúng đã không đem bánh và nước ra đón tiếp anh em, và chúng đã thuê Ba-la-am con trai Bê-ô từ Phê-thô-rơ thuộc A-ram Na-ha-ra-im đến để nguyền rủa anh em. 5 Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em không nghe Ba-la-am nên đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phước cho anh em, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em yêu thương anh em. 6 Trọn đời anh em và mãi mãi về sau, anh em không được mưu cầu hòa bình hay thịnh vượng với chúng.

7 Đừng ghê tởm người Ê-đôm vì là anh em mình. Cũng đừng ghê tởm người Ai Cập vì anh em đã từng là kiều dân trong xứ sở của họ. 8 Thế hệ thứ ba của họ có thể được gia nhập hội của Đức Giê-hô-va.

Giữ gìn sự thanh sạch cho trại quân

9 Khi anh em đóng quân để đương đầu với quân thù thì phải giữ mình khỏi mọi điều ô uế. 10 Nếu trong anh em có người không được thanh sạch vì mộng tinh thì người đó phải đi ra khỏi doanh trại, không được trở vào. 11 Nhưng đến chiều người ấy phải tắm rửa bằng nước, và khi mặt trời lặn người ấy sẽ trở vào trại quân.

12 Anh em phải dành một khu vực riêng ở ngoài trại quân để đi vệ sinh. 13 Trong vật dụng cá nhân, anh em phải có một cái xẻng nhỏ để khi muốn đi ngoài thì dùng nó mà đào lỗ phóng uế, rồi sau đó lấp phân lại. 14 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi lại giữa trại quân anh em để giải cứu và phó kẻ thù cho anh em, nên trại quân anh em phải thánh để Ngài không thấy sự bất xứng nào giữa anh em đến nỗi phải xây mặt khỏi anh em.”

Các luật lệ khác

15 “Nếu có một nô lệ trốn khỏi nhà chủ chạy đến với anh em thì đừng giao nó lại cho chủ. 16 Hãy để nó ở lại với anh em và ở giữa anh em, tại nơi nào nó chọn trong bất cứ thành nào của anh em mà nó thích, không được hà hiếp nó.

17 Không một người con gái hay con trai Y-sơ-ra-ên nào được làm nghề mại dâm trong đền miếu. 18 Anh em không được đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tiền công của một gái mại dâm hay giá trả cho một con chó, dù là để hoàn trả sự hứa nguyện, vì cả hai điều đó đều ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.

19 Không được cho anh em mình vay để lấy lãi, dù là tiền bạc, lương thực hay là bất cứ thứ gì sinh lãi. 20 Anh em được phép lấy lãi người nước ngoài nhưng không được lấy lãi anh em mình. Như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong mọi công việc anh em sẽ làm trong xứ mà anh em sắp vào nhận làm sản nghiệp.

21 Khi hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời điều gì, anh em đừng chậm hoàn nguyện, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đòi điều đó nơi anh em, và anh em sẽ mắc tội. 22 Nhưng nếu anh em không hứa nguyện thì không mắc tội. 23 Điều gì môi miệng anh em nói ra thì anh em phải gìn giữ và thi hành, vì chính miệng anh em đã tự nguyện thề hứa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

24 Khi vào vườn nho của người lân cận thì anh em có thể ăn nho bao nhiêu tùy thích, nhưng không được hái bỏ vào giỏ mình. 25 Khi vào đồng lúa mì của người lân cận thì anh em có thể lấy tay bứt các bông lúa nhưng không được dùng liềm cắt lúa của người lân cận mình.”

24 “Nếu một người đàn ông đã cưới vợ, nhưng sau đó người chồng không thỏa lòng về vợ vì thấy nơi nàng có điều gì không đoan chính, thì người đó có thể viết cho vợ một giấy ly hôn, trao vào tay nàng rồi đuổi nàng ra khỏi nhà. 2 Khi ra khỏi nhà, nàng lại đi làm vợ một người khác, 3 và nếu người chồng sau cũng không ưa và cũng viết giấy ly hôn, trao vào tay nàng rồi đuổi khỏi nhà, hoặc nếu chồng sau chết đi, 4 thì người chồng đầu tiên, là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng làm vợ một lần nữa, sau khi nàng đã bị ô uế. Đó là điều ghê tởm trước mặt Đức Giê-hô-va; anh em không được đem tội lỗi vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em làm sản nghiệp.

5 Một người mới cưới vợ thì không phải đi đánh trận hoặc phải đảm nhiệm công tác gì khác. Người ấy sẽ được thong thả ở nhà trong một năm để đem lại niềm vui cho người vợ mình mới cưới.

6 Không được giữ cối xay hay chỉ là thớt cối trên làm vật thế chấp, vì như thế là lấy mạng sống của người lân cận mình làm vật thế chấp.

7 Nếu bắt được kẻ bắt cóc một người anh em trong Y-sơ-ra-ên về làm nô lệ hay đem bán đi thì tên bắt cóc đó phải bị xử tử. Như vậy anh em sẽ diệt trừ tội ác khỏi anh em.

8 Hãy lưu ý đến sự lây lan của bệnh ngoài da nguy hiểm. Anh em phải hết sức cẩn thận và tuân giữ mọi điều mà các thầy tế lễ dòng Lê-vi chỉ dạy anh em; hãy làm đúng những gì tôi đã truyền dạy họ. 9 Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã làm cho Mi-ri-am trên lộ trình anh em rời Ai Cập.

10 Khi anh em cho người lân cận vay mượn cái gì thì không được vào nhà người ấy để lấy vật thế chấp. 11 Nhưng phải đứng bên ngoài đợi người mà anh em cho vay đó đem vật thế chấp ra cho anh em. 12 Nếu người ấy nghèo thì anh em đừng giữ vật thế chấp ấy mà đi ngủ. 13 Hãy trả lại áo choàng cho người ấy khi mặt trời lặn để anh ta đắp mà ngủ và chúc phước cho anh em; đó là điều công chính cho anh em trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.

14 Không được ức hiếp người làm thuê nghèo khó và bần cùng, dù người đó là anh em mình hay là ngoại kiều tạm cư trong xứ và trong thành của anh em. 15 Phải thanh toán tiền công cho người ấy mỗi ngày, trước khi mặt trời lặn, vì người ấy vốn nghèo khó chỉ còn biết trông chờ vào đó. Nếu không, người ấy sẽ kêu van Đức Giê-hô-va về anh em và anh em phải mắc tội.

16 Cha mẹ sẽ không bị xử tử vì tội của con cái, và con cái cũng không bị xử tử vì tội của cha mẹ. Mỗi người sẽ bị xử tử theo tội của mình.

17 Không được cư xử bất công với ngoại kiều hay trẻ mồ côi, và cũng đừng giữ áo xống của người góa bụa làm vật thế chấp. 18 Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã chuộc anh em ra khỏi đó. Vì vậy, tôi truyền cho anh em phải làm điều nầy.

19 Khi anh em thu hoạch trong đồng ruộng mà có quên một bó lúa ngoài đó thì cũng đừng trở lại lấy. Bó lúa ấy dành cho ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa. Như thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong mọi công việc tay anh em làm. 20 Khi rung cây ô-liu thì đừng mót những trái còn sót lại trên cành, đó là phần dành cho ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa. 21 Khi hái nho trong vườn nho mình, anh em đừng mót những trái còn sót lại, đó là phần cho ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa. 22 Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập. Vì vậy, tôi truyền cho anh em phải làm như tôi đã dặn.”

25 “Khi đôi bên có chuyện tranh tụng và đưa nhau ra tòa thì các thẩm phán sẽ phân xử cho họ: Tuyên bố công chính cho người công chính và định tội kẻ có tội. 2 Nếu kẻ có tội đáng bị đánh đòn thì thẩm phán sẽ bắt người đó nằm sấp xuống và sai đánh trước mặt mình theo số đòn quy định cho mỗi tội. 3 Có thể đánh đến bốn mươi đòn nhưng không được quá số đó. Nếu đánh nhiều hơn thì người bị đòn sẽ bị sỉ nhục trước mắt anh em.

4 Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa.

5 Khi anh em sống chung với nhau trên sản nghiệp của gia đình, nếu một người chết mà không có con trai thì vợ của người chết không được kết hôn với người ngoài gia đình. Một anh em chồng phải đến với nàng, lấy nàng làm vợ để làm tròn bổn phận của anh em chồng đối với nàng. 6 Con trai đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ mang tên người anh em đã chết, để tên của người ấy không bị xóa khỏi Y-sơ-ra-ên.

7 Nếu người đàn ông đó không thích lấy chị hay em dâu mình, thì nàng phải đến cổng thành gặp và thưa với các trưởng lão rằng: ‘Người anh em chồng tôi không chịu lưu truyền tên tuổi của anh em mình trong Y-sơ-ra-ên, không muốn làm tròn bổn phận của một anh em chồng đối với tôi.’ 8 Các trưởng lão của thành sẽ gọi người đàn ông đó đến để nói chuyện. Nếu người đó cứ khăng khăng nói rằng: ‘Tôi không thích cưới cô ấy,’ 9 thì người chị hay em dâu sẽ đến gần người đó, lột dép khỏi chân người đó và nhổ vào mặt anh ta trước mặt các trưởng lão, rồi nói: ‘Kẻ nào không chịu gây dựng dòng họ cho anh em mình sẽ phải chịu như thế đó!’ 10 Trong Y-sơ-ra-ên người ta sẽ gọi nhà người ấy là ‘nhà của kẻ bị lột dép.’

11 Khi hai người đàn ông đánh nhau, nếu vợ của một trong hai người đến gần để giải vây chồng khỏi tay địch thủ và đưa tay nắm lấy chỗ kín của người kia, 12 thì anh em phải chặt tay người đàn bà ấy. Không được thương xót nàng.

13 Anh em đừng để trong bao mình hai thứ quả cân một già, một non. 14 Trong nhà anh em đừng có hai thứ đơn vị đo lường một già, một non. 15 Nhưng chỉ sử dụng một loại quả cân và một loại đơn vị đo lường chuẩn xác và trung thực để anh em được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em. 16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ghê tởm những ai làm các điều bất công, bất nghĩa như vậy.

17 Hãy nhớ những gì dân A-ma-léc đã làm cho anh em trên bước đường anh em rời khỏi Ai Cập. 18 Vì không kính sợ Đức Chúa Trời nên họ đã đón đường và chặn đánh tập hậu những người lê bước phía sau anh em trong lúc anh em mệt lả và kiệt sức. 19 Vì vậy, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em sự an nghỉ và giải cứu anh em khỏi mọi kẻ thù bao vây trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, thì anh em phải xóa sạch mọi dấu tích của dân A-ma-léc trong thiên hạ. Anh em không được quên!”

Bình luận

Hãy nhớ những gì Chúa đã làm cho bạn

Xuyên suốt phân đoạn này, dân Chúa được bảo phải 'nhớ' (24:9,18,22; 25:17). Đặc biệt, họ phải nhớ rằng họ là nô lệ ở Ai Cập và Chúa là Đức Chúa Trời của họ đã cứu chuộc họ (24:18-22). Thật vậy, phân đoạn hôm nay kết thúc bằng những từ, ‘đừng quên!’ (25:19).

Một lần nữa, có một mối liên quan với người nghèo được nhắc lại ở đây. Vì là nô lệ ở Ai Cập, họ nên nhớ đến những người đang đau khổ: những người cô đơn, mồ côi và góa bụa (24:21). Họ cần chăm sóc người nghèo khó và bần cùng (c.14).

Sự hào phóng cho người nghèo không còn là vấn đề của lương tâm mỗi người, mà nó là vấn đề luật pháp. Điều này sẽ dễ thấy hơn trong một xã hội có những điều luật yều cầu về việc cung ứng, giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, đối với cơ đốc nhân, nó không dừng ở việc lương tâm hay luật pháp, nó là sự kêu gọi dành cho mỗi Cơ đốc nhân.

Như dân Chúa trong Cựu Ước được kêu gọi để nhớ rằng họ đã từng là nô lệ ở Ai Cập và Chúa đã cứu chuộc họ, chúng ta nhớ rằng đã có lúc chúng ta cũng làm nô lệ cho tội lỗi. Chúa Giê-xu đã chuộc bạn khỏi ách nô lệ đó.

Hãy thường xuyên ghi nhớ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Đó là một trong những lý do tại sao nghi thức Tiệc thánh rất quan trọng. Chúa Giê-su phán, ‘Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.’ (Lu-ca 22:19).

Mục đích của lịch Cơ Đốc giáo là để ghi nhớ. Vào Lễ Giáng Sinh, chúng ta tưởng nhớ và mừng lễ giáng sinh. Vào Lễ Ngũ Tuần, chúng ta tưởng nhớ và cử hành việc báp tem Thánh Linh.

Cuối cùng, vào lễ Phục sinh, chúng ta tưởng nhớ và kỉ niệm sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sự phục sinh là cột mốc quan trọng của lịch Cơ Đốc giáo. Ngay từ những ngày đầu tiên, những người theo đạo Thiên chúa đã tưởng nhớ đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su trong một nghi lễ cử hành liên quan đến bánh và rượu để tưởng nhớ đến Chúa Giê-su.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm ơn vì thân thể của Chúa Giê-xu đã được ban cho con và huyết của Ngài đã đổ ra cho con. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh, lời Chúa và lễ tiệc thánh, xin cho những suy nghĩ và ký ức của con được xoay quanh Ngài.

Pippa chia sẻ

Lu Ca 16:19–31

Khi tôi xem câu chuyện về người giàu và La-xa-rơ, tôi thấy mình đang nghĩ, người giàu thật kinh khủng! Tôi không giống ông ta, tôi không sao cả. Nhưng sau đó tôi phải tự hỏi mình, 'Tôi thực sự đã quan tâm đến người nghèo bao nhiêu?’, và tôi nhận ra mình đã thiếu sót bao nhiêu (16:19).

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more