Ngày 107

Sự hiện diện của Chúa

Khôn ngoan Thi thiên 46:1-11
Tân ước Lu-ca 17:11-37
Cựu Ước Phục truyền 26:1-28:4

Giới thiệu

Nếu bạn yêu ai đó, điều bạn khao khát hơn bất cứ điều gì khác là sự hiện diện của người đó bên bạn. Hình ảnh là một sự thoải mái. Các cuộc gọi điện thoại, email và tin nhắn đều tốt. Thư từ là tốt. Zoom và FaceTime là những cách tuyệt vời để giao tiếp. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã đem đến cho mỗi gia đình của chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn , không gì có thể so sánh được với việc thực sự dành thời gian trực tiếp với họ.

Điều mà A-đam và Ê-va đã đánh mất trong Vườn Ê-đen khi họ phạm tội là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hơn cả việc sở hữu luật pháp, đặc điểm nổi bật của Y-sơ-ra-ên là sự hiện diện của Đức Chúa Trời với họ. Đền thờ chủ yếu không phải là nơi dâng tế lễ mà là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Cuộc lưu đày là một thảm họa đối với dân Chúa vì họ xa cách sự hiện diện của Chúa.

Chúa hứa sẽ lại ở giữa dân Người. Lời hứa này đã được thực hiện với sự xuất hiện của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh. Chúa hứa sẽ ở bên bạn.

Khôn ngoan

Thi thiên 46:1-11

Bài ca của con cháu Cô-ra, sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu A-la-mốt

1 Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con,
  Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.
2 Vì vậy, chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi,
  Núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển.
3 Dù nước biển ầm ầm sôi bọt
  Và các núi rung chuyển vì địa chấn.

4 Có một dòng sông, nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời,
  Là nơi thánh, chỗ ở của Đấng Chí Cao.
5 Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, nó sẽ không bị rúng động.
  Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.
6 Các dân náo loạn, các nước rúng động;
  Ngài lên tiếng, đất liền tan chảy.

7 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con;
  Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con.

8 Hãy đến xem các công việc của Đức Giê-hô-va,
  Sự hoang tàn mà Ngài đã làm trên đất.
9 Ngài dẹp yên giặc giã cho đến tận cùng trái đất,
  Bẻ gãy cung, chặt giáo ra từng mảnh
  Và đốt cháy các chiến xa.
10 Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời;
  Ta sẽ được tôn cao trong các nước,
  Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy.

11 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con;
  Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con.

Bình luận

‘Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng ta’

Sự hiện diện của Chúa trong Cựu Ước gắn liền với Giê-ru-sa-lem – thành phố của Chúa. ‘Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy’ (c.5, VIE2010). Đặc biệt, nó gắn liền với đền thờ – ‘Là nơi thánh, chỗ ở của Đấng Chí Cao’ (c.4b); ‘Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy,’ (c.5a); ‘Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con’ (c.7,11).

Khi Chúa Giê Su còn ở trên thế gian, Ngài đã tuyên bố rằng thân thể của Ngài là đền thờ nơi Đức Chúa Trời hiện diện (xin xem Giăng 2:19–22). Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, sự hiện diện của Chúa đến ở với dân Người nhờ Chúa Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa. Trong Tân Ước, sự hiện diện của Đức Chúa Trời không ở trong một ngôi đền vật chất mà ở với dân của Ngài – ‘một đền thờ thánh trong Chúa’ (Ê-phê-sô 2:19–22).

Trong cuộc sống, dường như luôn có quá nhiều việc cần phải làm và thật cám dỗ khi bạn muốn chủ động và bắt tay vào làm. Nhưng Chúa khích lệ bạn: ‘Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời’ (Thi thiên 46:10). Nếu bạn dành thời gian để tĩnh lặng và lắng nghe Ngài, thì bạn sẽ thấy trong đoạn Thi Thiên này, một bài thánh ca yêu thích của nhiều người trong thời kỳ thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, những phước lành đến từ việc nhận biết sự hiện diện của Ngài với bạn.

 1. Bình tịnh
  ‘Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con,
  Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.’ (c.1–2a).

 2. Vui sướng
  ‘Có một dòng sông, nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời’ (c.4a). Chúa Giê-su nói về việc Đức Thánh Linh mang đến “dòng sông sự sống” (Giăng 7:38). Dòng sông này bây giờ không ở trong một thành phố vật chất mà ở trong tấm lòng của bạn.

 3. Sự an ninh
  ‘Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, nó sẽ không bị rúng động.
  Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.’ (Thi Thiên 46:5).

 4. Sự bảo vệ
  ‘Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con;
  Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con.’ (c.7,11).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, hôm nay con muốn ‘Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời’ (c.10). Con xin trình dâng nỗi sợ hãi, lo lắng và bất an của con lên cho Ngài. Cảm ơn Chúa rằng con có thể tin tưởng Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa và sự bình yên, niềm vui, an ninh và bảo vệ mà Chúa mang lại cho con.

Tân ước

Lu-ca 17:11-37

Mười người phong hủi được chữa lành

11 Trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đi qua ranh giới giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Khi vào một làng kia, có mười người phong hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa 13 và kêu lớn: “Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng con!”

14 Khi thấy họ, Ngài phán: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ.” Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch.

15 Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16 và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Sa-ma-ri.

17 Đức Chúa Jêsus phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?” 19 Rồi Ngài phán với anh ấy: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con!”

Sự hiện đến của vương quốc Đức Chúa Trời

20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, Ngài đáp: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; 21 người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.”

22 Ngài lại phán với các môn đồ: “Sẽ có thời kỳ các con ước ao được thấy một ngày của Con Người mà không thấy được. 23 Người ta sẽ nói với các con: ‘Ngài ở đây’ hay ‘Ngài ở đó’ thì đừng đi và đừng chạy theo họ. 24 Vì như chớp sáng lòe từ phương trời nầy đến phương trời kia, thì Con Người trong ngày của Ngài cũng như vậy. 25 Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều điều đau đớn và bị thế hệ nầy chối bỏ.

26 Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy: 27 Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả.

28 Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. 29 Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm thì trời mưa lửa và diêm sinh, hủy diệt tất cả.

30 Ngày Con Người hiện ra cũng như vậy. 31 Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà mà có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33 Ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại. 34 Ta phán với các con, trong đêm đó, hai người nằm chung giường: một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại. 35 Hai người nữ đang xay cối: một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại.”

37 Các môn đồ thưa với Ngài: “Thưa Chúa, điều ấy sẽ xảy ra tại đâu?”

Ngài đáp: “Xác chết ở đâu, kên kên sẽ bâu lại đó.”

Bình luận

‘Nước Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi’

Cùng với việc Chúa Giêsu đến và Nước Thiên Đàng đến, Chúa đã đến cư ngụ giữa dân Người. Chúa Giê-xu là ‘Em-ma-nu-ên... Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta’ (Ma-thi-ơ 1:23). Chúa Giê-su dạy rằng vương quốc của Đức Chúa Trời vừa là 'bây giờ' vừa là 'chưa':

 1. Sự hiện diện của Chúa: ‘Bây giờ’
  Người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê-xu khi nào nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Chúa Giê-su đáp, ‘“Vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.’ (Lu-ca 17:20–21, MSG).

Vương quốc của Đức Chúa Trời là sự cai trị và trị vì của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su khai mở vương quốc của Đức Chúa Trời, rao giảng tin mừng về vương quốc và chữa lành người bệnh (ví dụ, câu 15–18), và qua sự chết và sự phục sinh của Ngài. Với việc Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh đến, Đức Chúa Trời hiện diện giữa dân Người. Tuy nhiên, sự hiện diện của Ngài không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Người ta ngày nay không phải lúc nào cũng có thể nói, ‘Kìa nó ở đây,’ hay ‘Ở đó’ (c.21), nhưng sẽ đến lúc sự hiện diện của Ngài sẽ có thể nhìn thấy được.

 1. Sự hiện diện của Chúa: *‘Chưa đâu’ * Một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ trở lại. Đây sẽ là ngày sau cùng của vương quốc Thiên đàng. Bấy giờ mọi người sẽ thấy: ‘Vì như chớp sáng lòe từ phương trời nầy đến phương trời kia, thì Con Người trong ngày của Ngài cũng như vậy.’ (c.24).

Đây sẽ là ngày Con Người hiện ra trong vinh hiển của Ngài (c.30), khi đó chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt (1 Cô-rinh-tô 13:12); và 'chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi' (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện hữu hình của Đức Chúa Trời mãi mãi.

Ngay bây giờ, sự hiện diện của Thiên Chúa là không thể nhìn thấy. Người ta tập trung vào việc ăn uống, cưới gả, mua bán, trồng tỉa và xây dựng (xin xem Lu Ca 17:27–28). Không có điều nào trong số này là sai. Chúng là một phần của cuộc sống bình thường, hàng ngày. Vấn đề trong cả thời Nô-ê và thời Lót là hầu hết mọi người không lắng nghe những lời cảnh báo. Chúa Giêsu thúc giục bạn hãy sẵn sàng.

Nghịch lý thay, ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại.(c.33). Nếu bạn luôn cố gắng tìm cách tận dụng tối đa cuộc sống của mình - nhiều tiền nhất, địa vị cao nhất, danh tiếng tốt nhất, được nhiều người biết đến nhất - thì bạn sẽ bỏ lỡ. Nếu bạn đánh mất cuộc sống của mình trong việc từ bỏ chính mình và phục vụ Chúa Giê-xu, thì bạn sẽ thực sự tìm thấy sự sống trọn vẹn của nó.

Khi bạn sống trong thời kỳ giữa lần tái lâm thứ nhất và lần thứ hai của Chúa Giê-xu, đừng quên cảm tạ Chúa vì mọi phước lành của Ngài. Trong số mười người mắc bệnh phong cùi được Chúa Giê-su chữa khỏi, chỉ có một người trở lại ‘lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 1và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài’ (Lu-ca 17:15–16).

Thật dễ giống như chín người đã quên cảm ơn Chúa Giê-xu. Vun trồng thái độ biết ơn – dành thời gian để cảm ơn Chúa Giê-su về sự đáp lời cầu nguyện, về tình yêu không đổi, sự tha thứ, lòng nhân từ của Ngài và đặc biệt về lời hứa về sự hiện diện của Chúa với bạn. Gần đây, khi đang cầu nguyện ở Hyde Park, tôi quyết định thử nghĩ ra hàng trăm điều để tạ ơn Chúa. Tôi đến đó rất nhanh và nhận ra rằng tôi hầu như không bắt đầu liệt kê tất cả những điều để tạ ơn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường quên cảm tạ Chúa. Cảm ơn Ngài rất nhiều vì tất cả các phước lành của Chúa…

Cựu Ước

Phục truyền 26:1-28:4

Sản phẩm đầu mùa và thuế một phần mười

26 “Khi anh em đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, đã sở hữu và ở trong đất đó rồi, 2 thì anh em phải lấy một phần thổ sản đầu mùa thu hoạch được từ miền đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em, bỏ vào một cái giỏ, và đem đến địa điểm mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn cho danh Ngài ngự. 3 Anh em sẽ đến gặp thầy tế lễ đương nhiệm và nói rằng: ‘Hôm nay tôi xin thưa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta rằng tôi đã vào miền đất mà Đức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ chúng ta là sẽ ban cho chúng ta.’ 4 Thầy tế lễ sẽ nhận cái giỏ từ tay anh em và đặt trước bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 5 Sau đó, anh em phải thưa trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời rằng: ‘Tổ phụ chúng con là người A-ram đã phiêu bạt xuống Ai Cập, trú ngụ tại đó với một số người ít ỏi, nhưng cũng từ đó đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. 6 Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng con và đặt trên chúng con ách nô dịch nặng nề. 7 Bấy giờ chúng con đã kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con. Đức Giê-hô-va đã lắng nghe và nhìn thấy cảnh gian nan, lao khổ và sự áp bức mà chúng con phải chịu. 8 Đức Giê-hô-va đã dang rộng cánh tay quyền năng, thực thi các dấu lạ, phép mầu to lớn và kinh khiếp để đem chúng con ra khỏi Ai Cập, 9 dẫn chúng con vào nơi nầy và ban xứ sở đượm sữa và mật nầy cho chúng con. 10 Lạy Đức Giê-hô-va! Bây giờ chúng con xin dâng lên Ngài những sản phẩm đầu mùa từ mảnh đất mà Ngài đã ban cho chúng con.’ Nói xong, anh em hãy đặt lễ vật đó trên bàn thờ, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời và sấp mình xuống thờ phượng Ngài. 11 Rồi anh em sẽ cùng với người Lê-vi và các ngoại kiều đang sống giữa anh em ăn mừng về các phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em và gia đình anh em.

12 Vào năm thứ ba, tức là năm nộp thuế một phần mười, anh em trích một phần mười hoa lợi đem đến cho người Lê-vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa, để họ được ăn no đủ trong thành của anh em, 13 và anh em sẽ đến trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà thưa rằng: ‘Chúng con đã đem phần biệt riêng trong nhà đến cho người Lê-vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa, theo mọi mệnh lệnh mà Ngài đã phán dặn chúng con; chúng con không vi phạm hoặc quên một mệnh lệnh nào của Ngài cả. 14 Chúng con không ăn phần biệt riêng đó trong lúc tang chế, không đụng đến nó khi chúng con không thanh sạch, và cũng không dùng nó mà cúng cho người chết. Chúng con vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con và làm đúng mọi điều Ngài đã phán dặn. 15 Từ nơi ngự thánh của Ngài trên chốn trời cao, xin Chúa đoái xem và ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, cho xứ sở đượm sữa và mật mà Ngài đã ban cho chúng con, như Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng con.’”

Tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa

16 “Hôm nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em truyền bảo anh em phải tuân giữ các luật lệ và mệnh lệnh nầy. Vậy anh em phải cẩn thận tuân giữ với cả tấm lòng và linh hồn mình. 17 Hôm nay, anh em tuyên nhận rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của anh em, rằng anh em sẽ đi trong đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mệnh lệnh Ngài, và lắng nghe tiếng Ngài. 18 Hôm nay, Đức Giê-hô-va cũng thừa nhận anh em là một dân thuộc quyền sở hữu của Ngài như Ngài đã phán với anh em, và anh em sẽ gìn giữ tất cả các điều răn của Ngài, 19 để Ngài làm cho anh em được khen ngợi, danh tiếng và tôn trọng, vượt trên mọi dân tộc mà Ngài đã tạo dựng, và anh em trở nên một dân tộc thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em như Ngài đã phán.”

Bài giảng thứ ba của Môi-se. – Khắc luật pháp vào bia đá

27 Môi-se cùng với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên truyền bảo dân chúng: “Hãy tuân giữ tất cả các điều răn mà tôi truyền cho anh em hôm nay. 2 Ngày anh em vượt qua sông Giô-đanh để vào miền đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em, thì anh em phải dựng các bia đá lớn và quét vôi lên. 3 Sau khi đã qua sông để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho, tức là xứ đượm sữa và mật như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã hứa với anh em thì hãy viết trên các bia đó những lời của luật pháp nầy. 4 Vậy khi đã ở bên kia sông Giô-đanh rồi thì anh em phải dựng các bia đá nầy trên núi Ê-banh và quét vôi như lệnh tôi truyền cho anh em ngày nay. 5 Tại đó, anh em phải lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, một bàn thờ bằng đá chưa đục đẽo với dụng cụ bằng sắt. 6 Anh em phải lập bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng đá nguyên khối và dâng trên đó những tế lễ thiêu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 7 Anh em cũng phải dâng tế lễ bình an, ăn mừng tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 8 Anh em phải khắc tất cả lời của luật pháp thật rõ ràng vào các bia đá nầy.”

Các lời nguyền rủa trên núi Ê-banh

9 Môi-se và những thầy tế lễ dòng Lê-vi nói với toàn thể Y-sơ-ra-ên rằng: “Hỡi Y-sơ-ra-ên hãy yên lặng và nghe đây! Hôm nay anh em đã được làm dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 10 Vì vậy, anh em phải lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn và luật lệ của Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay.”

11 Cũng hôm ấy, Môi-se truyền cho dân chúng mệnh lệnh nầy:

12 “Sau khi anh em qua sông Giô-đanh rồi, các bộ tộc Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Giô-sép và Bên-gia-min sẽ đứng trên núi Ga-ri-xim để chúc phước cho dân chúng. 13 Còn các bộ tộc Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-lôn, Đan và Nép-ta-li sẽ đứng trên núi Ê-banh để nguyền rủa.

14 Người Lê-vi sẽ cất tiếng nói lớn với mọi người Y-sơ-ra-ên rằng:

15 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào tạc tượng hay đúc tượng, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, là tác phẩm của thợ thủ công, và đặt trong nơi bí mật mà thờ!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

16 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào khinh bỉ cha mẹ mình!’ Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

17 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào dời ranh giới của láng giềng mình!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

18 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào làm cho người mù lạc đường!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

19 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào bẻ cong công lý đối với ngoại kiều, kẻ mồ côi và người góa bụa!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

20 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với vợ kế của cha mình, vì kẻ đó làm nhục cha mình!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

21 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với một con thú!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

22 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với chị em mình, hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

23 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với mẹ vợ mình!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

24 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào bí mật đánh chết người láng giềng mình!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

25 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nhận của hối lộ để giết người vô tội!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’

26 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào không thực thi những quy định của luật pháp nầy!’

Toàn dân phải đáp: ‘A-men!’”

Phước hạnh của sự vâng lời

28 “Nếu anh em thật lòng lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em ngày nay thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em trổi vượt mọi dân tộc trên đất nầy. 2 Mọi phước lành sau đây sẽ giáng trên anh em nếu anh em lắng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em:

3 Anh em sẽ được ban phước trong thành cũng như ngoài đồng ruộng.

4 Bông trái của thân thể anh em, hoa quả của đất đai anh em, bầy con của đàn gia súc, và cả chiên con lẫn bò con của anh em đều sẽ được ban phước.

5 Cái giỏ và thùng nhồi bột của anh em đều sẽ được ban phước!

6 Anh em sẽ được ban phước khi đi ra cũng như lúc đi vào.

7 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống anh em bị đánh bại trước mặt anh em. Từ một đường chúng kéo ra đánh anh em, thì phải theo bảy đường mà chạy trốn khỏi anh em.

8 Đức Giê-hô-va sẽ truyền cho phước lành đến với anh em trong kho lúa và trong mọi công việc của tay anh em. Ngài sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em.

9 Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đi theo đường lối Ngài thì Đức Giê-hô-va sẽ lập anh em làm một dân thánh cho Ngài như Ngài đã thề với anh em. 10 Mọi dân tộc trên địa cầu sẽ thấy rằng anh em được mang danh Đức Giê-hô-va và chúng sẽ sợ anh em. 11 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho anh em thịnh vượng, bông trái của thân thể anh em, bầy con của đàn gia súc, hoa quả của đất ruộng anh em sẽ được dồi dào trong xứ mà Ngài sẽ ban cho anh em theo lời thề với các tổ phụ.

12 Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng anh em không vay mượn ai cả. 13 Đức Giê-hô-va sẽ đặt anh em đứng đầu chứ không phải đứng chót, anh em sẽ luôn ở trên chóp chứ không ở dưới đáy; nếu anh em vâng theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà hôm nay tôi truyền cho anh em, tuân giữ và thực hành, 14 và nếu anh em không lìa bỏ một lời nào tôi truyền cho anh em hôm nay, không quay sang bên phải hoặc bên trái, không chạy theo và phụng thờ các thần khác.”

Bình luận

‘Sự hiện diện của Chúa’

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy một phần bối cảnh Cựu Ước để hiểu về “sự hiện diện của Chúa”. Vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho làm sản nghiệp là nơi mà Ngài đã chọn làm nơi “danh Ngài ngự” (26:2).

Họ phải kể lại lịch sử của mình 'trước mặt Chúa’ (c.5, VIE2010). Họ phải phủ phục ‘trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời’ (c.10, VIE2010). 'Trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời’, họ phải cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban phước cho dân Ngài (c.9–16, VIE2010). Họ phải vui mừng trong ‘trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời’ (27:7, VIE2010).

Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài khỏi ‘cảnh gian nan, lao khổ và sự áp bức’ (26:7). Đây là một mô tả hay về cuộc sống không có sự hiện diện của Chúa. Chúa gọi dân của mình là ‘một dân thuộc quyền sở hữu của Ngài’ (c.18). Chúa bảo họ xây dựng một nơi thờ phượng để họ có thể vui mừng ‘ăn mừng tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời’ (27:7).

Tội lỗi là điều khiến chúng ta xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời cảnh báo dân Ngài tránh thờ hình tượng, gia đình ô nhục, trộm cắp, dẫn dắt người mù đi lạc lối, bẻ cong công lý đối với ngoại kiều, gian dâm, giết người và hối lộ (c.14-26).

Ngược lại, nếu dân sự của Ngài hoàn toàn vâng lời thì họ sẽ được hưởng mọi phước hạnh của Ngài (28:1-14). Chúa hứa sẽ ban phước cho nhà cửa, gia đình, công việc và các hoạt động khác của họ. Như Joyce Meyer viết, ‘Sự vâng lời không phải là một sự kiện ngẫu nhiên; đó là một lối sống. Có một sự khác biệt lớn giữa những người sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời hàng ngày và những người sẵn sàng vâng lời chỉ để thoát khỏi rắc rối. Đức Chúa Trời chắc chắn chỉ cho con người cách thoát khỏi khó khăn, nhưng Ngài ban phước lành cho những ai quyết định sống hết lòng cho Ngài và biến việc vâng phục Ngài thành lối sống của họ’.

Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta hoàn toàn vâng lời Chúa, ngoại trừ Chúa Giê-su. Sự chết và sự phục sinh của Ngài đã giúp bạn có thể được tha thứ và vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nếm trước mọi phước lành đã được hứa trong phân đoạn này. Và một ngày nào đó, khi Chúa Giêsu trở lại, bạn sẽ cảm nghiệm được chúng một cách trọn vẹn trước sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.

Cầu nguyện

Lạy Cha, cảm ơn Cha vì tất cả những phước lành mà Cha đã hứa. Cảm ơn Ngài vì sự tha thứ có sẵn trong Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì con đã được nếm trước những phước lành này trong cuộc sống này và một ngày nào đó con sẽ cảm nghiệm được chúng một cách trọn vẹn, trước sự hiện diện hữu hình của Đức Chúa Trời.

Pippa chia sẻ

Thi Thiên 46:1–2a

'Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con,
Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.
Vì vậy, chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi,'

Tôi cảm thấy tốt hơn ngay khi đọc những câu này, biết rằng Chúa luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi phải tự nhắc mình rằng tôi ‘sẽ không sợ hãi’ ngay cả khi bị cám dỗ và sau đó cố gắng làm như câu 10 nói: ‘Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời’.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Joyce Meyer, How to Hear from God, (Faithwords: New York, 2003) p.222

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more