Ngày 108

Sáu bước để có một đời sống tập trung vào Chúa

Khôn ngoan Thi thiên 47:1-9
Tân ước Lu-ca 18:1-30
Cựu Ước Phục truyền 28:15-68

Giới thiệu

William Temple, giống như người cha trước ông, là Tổng Giám mục Canterbury (1942–1944). Trong số nhiều thành tựu đáng chú ý của mình, ông đã viết một bài bình luận tuyệt vời về Phúc âm Giăng. Ông đã viết toàn bộ bài bình luận, có tựa đề 'Readings in St John’s Gospel', trong khi quỳ gối cầu nguyện trước Chúa.

Về sự thờ phượng, ông viết: ‘Thờ phượng là quy phục tất cả bản chất của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Đó là sự sống lại của lương tâm bởi sự thánh khiết của Ngài; nuôi dưỡng tâm trí bằng sự thật của mình; sự thanh lọc trí tưởng tượng bằng vẻ đẹp của Chúa; sự mở rộng tấm lòng với tình yêu của Chúa; sự đầu phục của ý chí đối với mục đích của Chúa – và tất cả những điều này tập hợp lại trong sự tôn thờ.'

Sự thờ phượng cứu chúng ta khỏi vị kỷ và khiến chúng ta tập trung vào Chúa. Bạn được tạo ra để sống trong mối quan hệ với Chúa. Đó nên là ưu tiên số một của bạn. Nếu bạn đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của mình thì mọi loại phước hạnh sẽ theo sau. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu bạn nên Ngài cảnh báo bạn về mối nguy hiểm của việc coi thường kế hoạch cho cuộc đời bạn.

Nhưng sống một đời sống tập trung vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì và bạn cần thực hiện những bước nào để đạt được điều đó?

Khôn ngoan

Thi thiên 47:1-9

Thi Thiên của con cháu Cô-ra. Sáng tác cho nhạc trưởng

1 Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay!
Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời.

2 Vì Đức Giê-hô-va Chí Cao thật đáng kính sợ,
Ngài là Vua vĩ đại trên cả trái đất.
3 Ngài khiến các dân bị đẩy lùi trước chúng tôi
Và làm các nước thần phục dưới chân chúng tôi.
4 Ngài chọn sản nghiệp cho chúng tôi.
Là niềm hãnh diện của Gia-cốp mà Ngài yêu mến.

5 Đức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng,
Đức Giê-hô-va ngự lên trong tiếng kèn thổi.
6 Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, nào hát lên đi!
Hãy hát lên ngợi ca Vua chúng tôi, nào ca lên đi!
7 Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất;
Hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài.

8 Đức Chúa Trời cai trị các nước,
Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài.
9 Vua các dân đều nhóm nhau lại
Làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham
Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời;
Ngài được tôn lên rất cao.

Bình luận

  1. Thờ phượng Chúa
    Bạn được mời gọi để thờ phượng Chúa.

Sự thờ phượng trong đoạn Thi thiên này nghe có vẻ khá xúc động và ồn ào: ‘Hỡi các nước, hãy vỗ tay đi; reo mừng Thiên Chúa… Thiên Chúa thăng thiên giữa tiếng reo mừng, Chúa ngự giữa tiếng kèn” (c. 1,5). Đoạn Thi thiên cũng bao gồm nhiều lời hát (c.6–7).

Có rất nhiều sự phấn khích trong sự thờ phượng ở phân đoạn này, khi tình yêu và sự đáng kinh của Chúa được thổi bùng lên thành những hành động mãnh liệt.

Đây là tất cả những cách bề ngoài để bày tỏ sự thờ phượng Chúa của anh em. Sự thờ phượng bao gồm việc dùng cảm xúc để bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn của bạn đối với Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài.

Tất cả các mối quan hệ liên quan đến cảm xúc. Tôi không nói với Pippa, 'Anh yêu em bằng lý trí'. Những gì tôi nói là, 'Anh yêu em với tất cả con người mình, tâm trí của anh, trái tim của anh, ý chí của anh...'

Chúng ta giỏi thể hiện cảm xúc của mình trong những bối cảnh khác, chẳng hạn như các trận đấu bóng đá hoặc các sự kiện thể thao khác – vậy thì tại sao sự thờ phượng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời lại khác đi?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng mình cho Chúa. Xin hãy thức tỉnh lương tâm của con với sự thánh khiết của Chúa. Nuôi dưỡng tâm trí của con với lẽ thật của Ngài. Thanh lọc trí tưởng tượng của con với vẻ đẹp của Ngài. Mở tấm lòng của con để đón lấy tình yêu từ Ngài. Con đầu phục tất cả cho kế hoạch của Ngài. Con tôn thờ và thờ phượng Chúa.

Tân ước

Lu-ca 18:1-30

Ẩn dụ về quan tòa và bà góa

18 Đức Chúa Jêsus kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. 2 Ngài phán: “Trong thành kia, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể ai cả. 3 Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa: ‘Xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi.’

4 Quan tòa từ chối một thời gian. Nhưng sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, 5 nhưng vì bà góa nầy quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình.’ ”

6 Chúa phán: “Các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? 7 Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? 8 Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thu thuế

9 Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ nầy cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. 12 Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’

13 Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!’

14 Ta bảo các con, người nầy trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”

Đức Chúa Jêsus ban phước cho trẻ em

15 Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Jêsus để Ngài chạm đến chúng. Thấy vậy, các môn đồ trách những người đem đến. 16 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ lại mà phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng; vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. 17 Thật, Ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được.”

Viên quan giàu có

18 Có một viên quan hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”

19 Ngài đáp: “Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành cả, trừ một mình Đức Chúa Trời. 20 Hẳn ngươi biết các điều răn nầy: ‘Chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’ ”

21 Ông ấy thưa: “Tôi đã giữ các điều ấy từ thời niên thiếu.” 22 Khi Đức Chúa Jêsus nghe điều ấy thì Ngài phán: “Ngươi còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả những gì ngươi có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.”

23 Nhưng khi nghe những điều nầy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông rất giàu có. 24 Đức Chúa Jêsus nhìn ông và phán: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao! 25 Vì lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời!”

26 Những người nghe điều đó nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu?”

27 Ngài đáp: “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.”

28 Phi-e-rơ thưa: “Nầy, chúng con đã bỏ những gì mình có mà theo Thầy.”

29 Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời 30 mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sau.”

Bình luận

2. Cầu nguyện luôn luôn

Đời sống tập trung vào Chúa là đời sống cầu nguyện kiên định. Chúa Giê-su dạy các môn đồ phải ‘cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng’ (c.1). Bạn có thể nói chuyện với Chúa không chỉ trong nhà thờ hay trong những giờ cầu nguyện nhất định, mà ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Tôi đã được dạy từ rất sớm trong đời sống Cơ đốc nhân của mình để 'vừa nói vừa đi' trong ngày.

Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về bà góa và vị quan tòa bất công, người cuối cùng đã nhượng bộ những yêu cầu của bà để bà không làm phiền và làm ông mệt mỏi nữa (c.4-5). Chúa Giê-su nói rằng nếu quan tòa bất công còn nghe lời cầu xin của bà góa, thì Đức Chúa Trời chẳng nghe những kẻ “ngày đêm kêu xin Ngài” sao? (c.7b). Đừng bao giờ ngừng cầu nguyện và hãy cầu nguyện hết mình khi khó cầu nguyện nhất.

3. Hạ mình

Khiêm nhường không phải là thứ gì đó xảy ra với bạn. Đó là điều mà bạn phải làm việc với chính mình. Thay vì đề cao bản thân, bạn phải 'tự hạ xuống'. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ tôn cao bạn (c.14).

Nếu so sánh mình với người khác, chúng ta có thể trở nên giống như người Pha-ri-si, tạ ơn Chúa vì chúng ta không giống những người khác – ‘trộm cắp, bất nghĩa, gian dâm’ (c.11). Người Pha-ri-si ‘tự cho mình là công chính’ (c.9). Anh ta rơi vào cái bẫy của sự tin tưởng chính mình. Nếu cuộc sống của chúng ta thực sự tập trung vào Chúa (lương tâm của chúng ta được đánh thức bởi sự thánh khiết của Chúa), thì chúng ta so sánh mình với Ngài và tất cả những gì chúng ta có thể nói là: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!” (c.13). Sự thật là tất cả chúng ta đều là tội nhân, và tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Chúa.

Tôi thấy thật dễ dàng khi đọc phân đoạn này và tạ ơn Chúa vì tôi không giống như người Pha-ri-si. Nhưng khi làm như vậy, tôi rơi vào chính cái bẫy mà Chúa Giêsu đang mô tả – nghĩ rằng mình công chính hơn những người khác, thay vì nhận ra tội lỗi của mình và cần đến Chúa. Đây chính xác là tội lỗi của người Pha-ri-si.

4. Hãy như con trẻ

Đôi khi những 'con trẻ' (c.15), trẻ em hoặc thanh niên trong nhà thờ được mô tả là 'hội thánh tương lai'. Nhưng, theo Chúa Giêsu, họ không chỉ là Hội thánh của tương lai, mà còn là Hội thánh của ngày hôm nay: ‘vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy’ (c.16).

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở nên như trẻ nhỏ. Chúa không bao giờ bảo chúng ta phải con trẻ (theo nghĩa hiểu thông thường), nhưng Ngài bảo chúng ta phải giống như con trẻ.

Tính cách con trẻ trái ngược với tính độc lập và ‘người lớn’. Trẻ em có xu hướng cởi mở, dễ tiếp thu, tin tưởng, khiêm tốn, yêu thương và tha thứ. Đời sống tập trung vào Đức Chúa Trời là đời sống lệ thuộc vào Ngài như trẻ thơ.

Bạn trở nên con trẻ khi bạn thể hiện và chia sẻ những cảm xúc chân thật của mình, thừa nhận bạn mong manh và dễ bị tổn thương như thế nào và bạn cần Chúa và những người khác biết bao.

Bản năng của trẻ là tìm tòi, khám phá. Họ không sống trong quá khứ cũng không ổn định cho hiện tại, mà hướng tới - với một sự tò mò không ngừng - về tương lai, được thúc đẩy bởi sự ngạc nhiên và sự tận hưởng to lớn.

Trau dồi sự tự do này để phản ứng theo bản năng, giống như một đứa trẻ, để cảm nhận và bày tỏ sự ngạc nhiên, kinh ngạc, tình yêu và niềm vui – để lao vào và háo hức khám phá, thăm dò và khám phá mọi thứ cho chính bạn.

5. Theo Chúa Giêsu

Không có gì bổ ích hơn là đi theo Chúa Giêsu. Phi-e-rơ thưa với Chúa Giê-xu, ‘Nầy, chúng con đã bỏ những gì mình có mà theo Thầy!’ (c.28). Chúa Giêsu trả lời: 'Thật, Ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời 30mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sau.' (c.29–30).

Chúa Giê-su kêu gọi viên quan giàu có sống tập trung vào Đức Chúa Trời. Người kêu gọi ông ta từ bỏ mọi sự khác mà theo Ngài (c.22). Có lẽ Chúa Giê-su nhìn thấy ở ông ta tiềm năng để trở nên giống như sứ đồ Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ, hoặc một trong những người khác đã phản ứng tích cực khi Chúa Giê-su nói: ‘hãy theo ta’.

Chúng ta càng tích lũy nhiều thì càng khó sống cuộc đời lấy Chúa làm trung tâm. Vị quan trẻ tuổi giàu có ‘trở nên buồn rầu, vì ông rất giàu có.’ (c.23). Người giàu có không phải là không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời (c.27), nhưng rất khó (c.24–25) – không phải vì tiêu chuẩn cao hơn, mà vì cái giá phải trả vẻ lớn hơn.

Trên thực tế, bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả những người giàu có, đều không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời dựa trên sức lực của bản thân (c.24-25). Tuy nhiên, với Đức Chúa Trời, bất cứ ai, kể cả người giàu, đều có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su nói: “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được” (c.27). Cả những thất bại trong quá khứ lẫn hoàn cảnh hiện tại của bạn đều không quyết định tương lai của bạn. Với Chúa mọi sự đều có thể.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, xin ban cho con đức tin con trẻ và sự lệ thuộc vào Chúa và giúp con sẵn sàng từ bỏ mọi sự khác để hết lòng theo Chúa.

Cựu Ước

Phục truyền 28:15-68

Bất hạnh của sự không vâng lời

15 “Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật lệ của Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay thì những lời nguyền rủa nầy sẽ giáng trên anh em và đuổi kịp anh em.

16 Anh em sẽ bị nguyền rủa trong thành cũng như ngoài đồng ruộng.

17 Cái giỏ và thùng nhồi bột của anh em đều sẽ bị nguyền rủa.

18 Bông trái của thân thể anh em, hoa quả của đất đai anh em, cả chiên con lẫn bò con của anh em đều sẽ bị nguyền rủa.

19 Anh em sẽ bị nguyền rủa khi đi ra cũng như lúc đi vào.

20 Nếu anh em làm điều gian ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ giáng tai ương, sự kinh hoàng và hoang mang trên anh em, trên mọi công việc tay anh em làm, cho đến khi anh em bị tiêu trừ và mau chóng bị diệt vong. 21 Đức Giê-hô-va sẽ khiến dịch bệnh bám đuổi anh em cho đến khi nó tận diệt anh em khỏi đất mà anh em sắp chiếm hữu. 22 Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ anh em bằng bệnh lao phổi, bệnh sốt, bệnh phù, bằng nắng cháy và hạn hán làm cho cây cỏ héo úa, mốc meo. Các tai ương đó đuổi theo anh em cho đến khi anh em bị diệt vong. 23 Bầu trời trên đầu anh em sẽ như đồng và đất dưới chân anh em sẽ như sắt. 24 Thay vì mưa trên đất anh em, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời rơi xuống cho đến khi anh em bị tiêu diệt.

25 Đức Giê-hô-va sẽ khiến anh em bị kẻ thù đánh bại. Anh em sẽ từ một đường kéo ra đánh chúng, rồi phải theo bảy đường chạy trốn khỏi chúng. Anh em sẽ trở thành một thứ ghê tởm đối với mọi vương quốc trên đất. 26 Xác chết của anh em sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất mà chẳng ai xua đuổi chúng đi. 27 Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ anh em bằng bệnh ung nhọt của Ai Cập, bệnh bướu, ghẻ chốc, ngứa ngáy mà không sao chữa khỏi. 28 Ngài cũng làm cho anh em bị điên khùng, mù lòa và lảng trí. 29 Đang giữa trưa mà anh em quờ quạng như người mù trong đêm tối. Anh em bị thất bại trong công việc mình; anh em bị ức hiếp và cướp bóc thường xuyên mà chẳng ai cứu giúp.

30 Anh em sẽ đính hôn với một phụ nữ nhưng một người đàn ông khác lại nằm với nàng. Anh em sẽ cất một cái nhà nhưng không được ở; anh em trồng một vườn nho nhưng không được ăn trái. 31 Bò của anh em sẽ bị làm thịt trước mắt mình nhưng anh em không được ăn. Lừa của anh em sẽ bị cướp ngay trước mặt mình nhưng không được trả lại. Chiên của anh em sẽ bị nộp cho kẻ thù mà chẳng ai cứu giúp anh em. 32 Con trai con gái anh em sẽ bị giao cho một dân tộc khác ngay trước mắt anh em và suốt ngày anh em mỏi mòn trông chờ chúng, nhưng anh em đành bó tay. 33 Một dân tộc mà anh em chưa hề biết sẽ ăn sạch sản vật của đất đai và công sức lao động của anh em; anh em thường xuyên bị hiếp đáp, bị giày đạp, 34 và những điều trông thấy sẽ khiến anh em phát điên. 35 Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ anh em bằng một thứ ung độc ở đầu gối và chân, rồi lan từ bàn chân lên đỉnh đầu, không thể chữa lành được.

36 Đức Giê-hô-va sẽ đày anh em và vua mà anh em đã lập đến một nước mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết. Tại đó, anh em sẽ thờ cúng các thần khác bằng gỗ, bằng đá. 37 Anh em sẽ trở thành nỗi kinh hoàng, đề tài đàm tiếu và giễu cợt giữa các dân tộc mà Đức Giê-hô-va sẽ đẩy anh em đến.

38 Anh em sẽ gieo thật nhiều giống ngoài đồng nhưng gặt hái được rất ít vì bị châu chấu ăn sạch. 39 Anh em sẽ trồng và chăm sóc vườn nho nhưng không có trái để hái và rượu để uống vì sâu bọ sẽ ăn hết. 40 Anh em sẽ có cây ô-liu trên toàn lãnh thổ nhưng không có dầu mà xức vì trái ô-liu sẽ rụng hết. 41 Anh em sẽ sinh con trai con gái nhưng chúng không thuộc về anh em vì chúng sẽ bị bắt làm nô lệ. 42 Bọ rầy sẽ ăn sạch cây cối và hoa màu của anh em. 43 Các kiều dân sống giữa anh em sẽ càng ngày càng vượt xa anh em; còn anh em càng ngày càng xuống dốc. 44 Họ sẽ cho anh em vay, còn anh em chẳng có gì để cho họ vay lại. Họ sẽ đứng đầu, còn anh em đứng chót.

45 Tất cả những lời nguyền rủa nầy sẽ giáng trên anh em, đuổi theo và bắt kịp anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt vì anh em đã không vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng như không tuân giữ các điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho anh em. 46 Các lời nguyền rủa nầy sẽ mãi mãi là dấu hiệu và điềm báo cho anh em và dòng dõi anh em. 47 Vì khi được thịnh vượng anh em không phụng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời với cả tấm lòng hân hoan vui vẻ, 48 nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn mọi thứ, anh em phải phục dịch kẻ thù mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh anh em. Ngài sẽ đặt ách sắt trên cổ anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt hết.

49 Đức Giê-hô-va sẽ đưa một dân tộc từ nơi xa xôi đến, từ tận cùng trái đất, như đại bàng lao xuống vồ lấy anh em, một dân tộc mà anh em không hiểu được ngôn ngữ của chúng, 50 một dân tộc mặt mày dữ tợn, không kính trọng người già, chẳng xót thương người trẻ. 51 Chúng sẽ ăn đàn gia súc, sản vật của đất đai anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Chúng không chừa lại cho anh em ngũ cốc, rượu, dầu hay bò con hoặc chiên con cho đến khi anh em bị diệt vong. 52 Chúng sẽ vây hãm anh em trong các thành cho đến khi những vách thành cao và kiên cố mà anh em trông cậy kia phải sụp xuống. Chúng sẽ vây hãm khắp xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em.

53 Trong khi bị vây hãm và bị quân thù làm cho túng thế cùng đường, anh em sẽ ăn bông trái của thân thể mình tức là ăn thịt con trai con gái mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em. 54 Ngay cả người đàn ông hiền lành nhạy cảm nhất trong anh em, trong lúc cùng đường túng thế vì sự vây hãm khắp các thành của quân thù, anh ta cũng sẽ nhìn người anh em mình, người vợ mình yêu dấu và những đứa con còn lại của mình với ánh mắt dữ tợn, 55 và không muốn chia cho bất cứ ai thịt của con cái mà mình đang ăn, vì ngoài thứ ấy anh ta không còn gì cả. 56 Người phụ nữ dịu dàng nhạy cảm nhất trong anh chị em, dịu dàng nhạy cảm đến nỗi chưa dám đặt bàn chân xuống đất, trong lúc cùng đường túng thế vì sự vây hãm khắp các thành của quân thù, nàng cũng sẽ nhìn người chồng yêu dấu, con trai con gái mình với ánh mắt dữ tợn, 57 rồi lén lút ăn sạch cả cái nhau ra từ bụng mình lẫn những đứa con do mình sinh ra, vì nàng quá thiếu thốn.

58 Nếu anh em không cẩn thận tuân giữ các lời của luật pháp được ghi trong sách nầy, không tôn kính danh vinh hiển và đáng sợ nầy là GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA ANH EM, 59 thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên anh em và dòng dõi anh em những tai ương lạ thường, những tai ương nặng nề và dai dẳng, những dịch bệnh hiểm nghèo và dai dẳng. 60 Ngài sẽ cho tái hiện giữa anh em các dịch bệnh của Ai Cập mà anh em đã từng run sợ và chúng sẽ bám theo anh em. 61 Ngoài ra còn có cả các thứ dịch bệnh và tai ương không được ghi trong sách luật pháp nầy thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ giáng trên anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt. 62 Dân số anh em vốn đông như sao trời sẽ chỉ còn lại một ít vì anh em không vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.

63 Đức Giê-hô-va đã vui thích khi làm cho anh em được thịnh vượng và đông đúc thế nào thì Ngài cũng vui thích mà làm cho anh em bị diệt vong và tiêu tán thế ấy. Anh em sẽ bị trục xuất khỏi xứ mà anh em sắp vào chiếm hữu. 64 Đức Giê-hô-va sẽ phân tán anh em giữa mọi dân tộc, từ đầu nầy cho đến cuối đầu kia của địa cầu. Tại đó, anh em sẽ thờ cúng các thần khác bằng gỗ, bằng đá mà cả anh em lẫn tổ phụ anh em đều không biết. 65 Trong các nước đó anh em không được an ổn, không có chỗ nghỉ chân. Tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho lòng anh em run sợ, đôi mắt mỏi mòn và tâm linh tàn tạ. 66 Mạng sống anh em bị treo lơ lửng trước mặt anh em; cả ngày lẫn đêm anh em sống trong phập phồng lo sợ, không biết sống chết thể nào. 67 Buổi sáng anh em sẽ nói: ‘Ước gì đêm đến!’ Buổi chiều thì anh em lại nói: ‘Ước gì trời sáng!’ — vì nỗi khiếp sợ tràn ngập lòng anh em và vì những gì mắt anh em trông thấy. 68 Đức Giê-hô-va sẽ bắt anh em trở lại Ai Cập bằng tàu thuyền, bằng con đường mà tôi đã từng nói rằng anh em không phải thấy nó nữa. Tại đó anh em sẽ đem bán mình làm nô lệ cho kẻ thù nhưng chẳng có ai mua!”

Bình luận

6. Hầu việc Chúa

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy những hậu quả tai hại của việc không sống đời sống lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm, không tuân theo luật pháp, không cẩn thận làm theo mệnh lệnh của Ngài (c.45) và không hầu việc Chúa (c.47). Chúng ta cũng thấy những hậu quả tai hại của điều này trong chính lịch sử của Y-sơ-ra-ên.

Trong cuộc sống của chính mình, tôi đã thoáng thấy một số điều được mô tả, đặc biệt là trong những năm trước khi tôi kinh nghiệm mối quan hệ với Đức Chúa Trời: ‘Bầu trời trên đầu anh em sẽ như đồng’ (c.23). Tôi đã kinh nghiệm cảm giác dường như là một sự xa cách lớn lao với Đức Chúa Trời.

Chúng ta thấy thế nào ‘Đức Giê-hô-va sẽ làm cho lòng anh em run sợ, đôi mắt mỏi mòn và tâm linh tàn tạ. Mạng sống anh em bị treo lơ lửng trước mặt anh em; cả ngày lẫn đêm anh em sống trong phập phồng lo sợ, không biết sống chết thể nào’ (c.65–66). ‘Lo lắng là một chu kỳ của những suy nghĩ kém hiệu quả xoay quanh trung tâm của sự sợ hãi’ (Corrie ten Boom). Điều này trái ngược với sự bình an và niềm vui mà Chúa Giêsu ban tặng.

Dĩ nhiên, có lúc tôi đã không hết lòng phục vụ, vâng phục và làm theo mạng lệnh của Chúa. Tin tuyệt vời của Tân Ước là Chúa Giê-xu đã giải cứu chúng ta khỏi sự trừng phạt thích đáng và những lời rủa sả, nếu không nó sẽ xảy ra: 'Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta' (Ga-la-ti 3:13).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài rất nhiều vì Ngài đã chết thay cho con để con có thể được tha thứ và thoát khỏi những hậu quả mà con đáng phải chịu. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã gọi con đến một cuộc sống tập trung vào Chúa. Xin giúp con hết lòng tôn thờ Chúa, vui vẻ phục vụ Chúa, luôn vâng phục và theo Chúa.

Pippa chia sẻ

**Lu Ca 18:1–8 **

Sau khi đọc câu chuyện ngụ ngôn về bà góa kiên trì, tôi đã nhìn lại một số lời cầu nguyện mà tôi đã cầu nguyện mà vẫn chưa được đáp lại. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải nỗ lực gấp đôi và không bỏ cuộc.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Corrie ten Boom, Clippings From My Notebook (Triangle, 1983)

William Temple, Readings in St. John’s Gospel (Macmillian, 1952)

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture quotations marked (AMP) taken from the Amplified® Bible, Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation. Used by permission. (www.Lockman.org)

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more