Ngày 111

Năm cách Chúa hướng dẫn bạn

Khôn ngoan Thi Thiên 48:9-14
Tân ước Lu-ca 19:45-20:26
Cựu Ước Phục truyền 31:30-32:52

Giới thiệu

Chúa đã tạo ra bạn với một mục đích trong tâm trí của Ngài. Chúa yêu bạn. Ngài có một kế hoạch cụ thể, duy nhất và vinh hiển dành cho bạn. Chúa hứa sẽ hướng dẫn bạn.

Mục đích của Chúa dành cho bạn lớn hơn những lỗi lầm của bạn. Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời, nhưng Chúa đã không ngừng hướng dẫn tôi.

Khi chúng tôi đi du lịch bằng ô tô, chúng tôi sử dụng GPS. Khi chúng ta rẽ sai, nó định tuyến lại cho chúng ta. Nhưng nó không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi chúng ta đến đích. Bạn có thể bỏ qua nó hoặc tắt nó đi nhưng nếu bạn làm theo nó, nó sẽ khiến hành trình của bạn thú vị và yên bình hơn. Cuối cùng, nó sẽ thông báo 'Bạn đã đến đích.'

Tất nhiên, đây không phải là một cách phân tích hoàn hảo. Chúa không phải là một cỗ máy mà là người đồng hành với chúng ta trên hành trình. Chúa muốn giao tiếp với bạn và đã hứa sẽ hướng dẫn bạn.

Có năm cách chính mà Chúa hướng dẫn chúng ta:

  • Lời Chúa phán (Kinh thánh)
  • Dẫn dắt thuộc linh (Chúa Thánh Linh)
  • Lời khuyên của các mục sư (hội thánh)
  • Sự khôn ngoan (lý do)
  • Dấu hiệu hoàn cảnh (sự quan sát).
    Trong mỗi phân đoạn hôm nay, trước hết chúng ta thấy điều gì đó chung chung về cách mà Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta, và sau đó là những ví dụ cụ thể về từng cách này.
Khôn ngoan

Thi Thiên 48:9-14

9 Lạy Đức Chúa Trời, trong đền thờ Ngài,
Chúng con suy ngẫm về sự nhân từ của Chúa.
  10 Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào
  Thì sự ca ngợi Ngài vươn đến các đầu cùng trái đất thể ấy;
  Tay phải của Chúa đầy sự công chính.
11 Nguyện núi Si-ôn vui vẻ,
  Các con gái Giu-đa mừng rỡ
  Vì sự phán xét của Chúa.

12 Hãy đi chung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành,
  Đếm các ngọn tháp của nó;
13 Hãy nhìn kỹ các thành lũy,
  Xem xét các đền đài của nó,
  Để các con thuật lại cho thế hệ mai sau

14 Rằng: “Đức Chúa Trời nầy,
  Chính là Đức Chúa Trời của chúng ta cho đến đời đời vô cùng;
  Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến trọn đời.”

Bình luận

Lời hứa hướng dẫn

Đức Chúa Trời hứa sẽ dẫn dắt chúng ta trong suốt cuộc đời: ‘Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến trọn đời’ (c.14). Nhưng làm thế nào để bạn nhận được dẫn dắt này?

Bí mật là mối quan hệ mật thiết với Chúa. Nó liên quan đến việc dành thời gian trước sự hiện diện của Ngài để suy ngẫm về “sự nhân từ của Chúa” của Ngài (c.9).

1. Lời khuyên của các mục sư

Sự dẫn dắt không phải là một hoạt động cá nhân. Điều quan trọng là Thi thiên nói: ‘Trong đền thờ của Ngài... chúng con suy ngẫm về sự nhân từ của Chúa’ (c.9). Đền thờ là nơi dân Chúa nhóm lại để thờ phượng Chúa. Chúng ta nhận được hướng dẫn trong khi ở cùng dân của Chúa. Về phần mình, đôi khi chúng ta có thể làm mọi việc rất sai lầm (Châm ngôn 12:15). Đức Chúa Trời có thể nói chuyện với những người khác, cũng như nói với chúng ta, và tìm kiếm lời khuyên về những quyết định quan trọng luôn là điều khôn ngoan.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì lời hứa trở thành người hướng dẫn con và rằng Chúa dẫn dắt con khi con ở cùng dân của Chúa.

Tân ước

Lu-ca 19:45-20:26

Chúa dẹp sạch đền thờ

45 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra, 46 và phán với họ: “Có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.”

47 Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng những người lãnh đạo trong dân chúng tìm cách giết Ngài, 48 nhưng họ không biết phải làm thế nào, vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài.

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus

1 Một hôm, khi Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng Tin Lành thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến 2 hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?”

3 Ngài đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho Ta: 4 Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?”

5 Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ 6 Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một nhà tiên tri.”

7 Vì vậy, họ trả lời rằng họ không biết báp-têm ấy đến từ đâu.

8 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về người thuê vườn nho

9 Đức Chúa Jêsus bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Một người kia trồng một vườn nho và cho những người trồng nho thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. 10 Đến mùa, chủ sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để nhận phần hoa lợi của vườn nho. Nhưng các người trồng nho đánh đầy tớ, rồi đuổi về tay không. 11 Chủ sai tiếp một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, nhục mạ và đuổi về tay không. 12 Chủ lại sai một đầy tớ thứ ba nữa, nhưng họ cũng đánh nó bị thương và đuổi đi.

13 Bấy giờ, chủ vườn nho nói: ‘Ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể họ sẽ kính nể!’

14 Nhưng khi thấy con trai ấy, các người trồng nho bàn với nhau: ‘Đây là con thừa kế, hãy giết nó thì gia tài sẽ về tay chúng ta.’ 15 Chúng ném con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi.

Vậy chủ vườn nho sẽ xử chúng ra sao? 16 Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác.”

Khi nghe những lời ấy, họ nói: “Đời nào có chuyện đó!”

17 Đức Chúa Jêsus nhìn họ và nói: “Vậy thì lời chép nầy có nghĩa gì:

‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, Đã trở nên đá góc nhà.’

18 Ai ngã nhằm đá nầy thì sẽ bị giập nát, còn đá nầy rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”

19 Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng.

Đức Chúa Trời và Sê-sa

20 Vậy, họ theo dõi Đức Chúa Jêsus và sai những thám tử giả vờ làm người thật thà, mong bắt bẻ Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho nhà cầm quyền và tòa tổng đốc. 21 Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. 22 Vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?”

23 Biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài bảo: 24 “Hãy cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. Đồng tiền nầy mang hình và hiệu của ai?”

Họ đáp: “Sê-sa.”

25 Ngài phán: “Thế thì, hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa; hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.”

26 Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ Ngài một lời nào cả. Họ kinh ngạc trước câu giải đáp của Ngài nên đành nín lặng.

Bình luận

Hình mẫu của sự dẫn dắt

Như trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống, Chúa Giê-su là hình mẫu của chúng ta về cách Đức Chúa Trời hướng dẫn.

Sống dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời sẽ không dẫn đến một đời sống không có rắc rối. Chúa Giê-su thường xuyên bị ‘kẻ bắt bớ tôn giáo’ vào thời của ngài tấn công. Chúa không né tránh tranh cãi và đối đầu.

Thật vậy, trong dụ ngôn về những người trồng nho, Chúa Giê-su cho thấy các tôi tớ của Đức Chúa Trời có thể gặp rắc rối. Những đầy tớ bị đánh đập, bị đuổi về tay không, bị đối xử nhục nhã, bị thương và bị ném ra ngoài (20:9-12). Khi người con trai được sai đến, họ đã ‘giết đi’ (c.15).

Sự hướng dẫn thiêng liêng đã dẫn Chúa Giê-xu đến thập tự giá. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến sự sống lại. Đằng sau tất cả là mục đích của Đức Chúa Trời và chiến thắng của Ngài. Những gì Chúa Giê-su làm có vẻ như thất bại nhưng Chúa Giê-su đã hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời nhiều hơn trong đời sống trên đất này của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus, nhiều hơn bất kỳ người nào khác trong lịch sử.

Dĩ nhiên, nhiều điều được nói đến trong Tân Ước về cách Đức Chúa Trời hướng dẫn Chúa Giê-su. Trong phân đoạn hôm nay chúng ta thấy:

2. Kinh thánh phán

Hãy cực kỳ cẩn thận để tránh bất kỳ tình huống nào trong đó chức vụ được sử dụng cho lợi ích cá nhân.

Chúa Giê-su nhìn thấy những người đang cố gắng kiếm tiền từ hoạt động buôn bán trong đền thờ. Chúa đối diện với những hành động đó bằng lời của Đức Chúa Trời. Ngài phán, 'Có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp’ (19:46, VIE2010).

Sự hiểu biết của Chúa Giê-su về ý muốn Đức Chúa Trời đến từ việc nghiên cứu Kinh Thánh rất cẩn thận. Đây là cách tối cao mà Chúa hướng dẫn tất cả chúng ta.

  1. Sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh phán

Khi Chúa Giê-su bị chất vấn về thẩm quyền của mình, Ngài thách thức ‘kẻ bắt bớ tôn giáo’ bằng một câu hỏi về thẩm quyền của Giăng. Chúa Giê-su đang gợi ý rằng Giăng đã nhận được quyền “từ trời”, tức là từ chính Đức Chúa Trời. Ngụ ý rõ ràng là chính quyền của Chúa Giê-su cũng đến “từ trời”. Nó đến từ mối quan hệ mật thiết của Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời.

Ngay cả những kẻ bắt bớ Chúa cũng nhận ra sự “trung thực” (20:21) trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su không muốn thiên vị hay tỏ ra thiên vị. Ngài được hướng dẫn bởi những gì Chúa biết là “trung thực”. Chúa Giê-su nói ra đường lối của Đức Chúa Trời cách 'trung thực' mà không sợ hãi.

Chúa Giêsu đưa thách thức đằng sau câu hỏi của họ: chúng ta nên thành tín hết lòng với quyền lực nào của thế gian? Chúa Giêsu giải thích, vấn đề chính là liệu chúng ta có dành cho Chúa lòng thành tín mà chúng ta mắc nợ Ngài hay không – liệu chúng ta có coi mình là công dân của vương quốc thiên đàng trước bất kỳ người thế gian nào hay không. Chúng ta nên ‘hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa; hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời’ (c.25). Họ ngạc nhiên trước câu trả lời của Chúa Giê-xu và im lặng (c.26).

Lu-ca cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu được “đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Lu-ca 4:1). Có lẽ chính Chúa Thánh Linh đã cho Chúa Giêsu câu trả lời của mình. Khi Chúa Giê-su bước đi trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, nghiên cứu Kinh thánh và dạy dỗ lẽ thật, Đức Thánh Linh (“Thần Chân Lý”, Giăng 15:26) đã thúc đẩy Ngài bằng những lời khôn ngoan phi thường.

Cầu nguyện

Lạy Cha, xin giúp con noi gương Chúa Giêsu, ở gần bên Cha và lắng nghe tiếng nói của Cha khi con đọc Kinh Thánh và tìm cách để được Thánh Linh dẫn dắt.

Cựu Ước

Phục truyền 31:30-32:52

Bài ca của Môi-se

30 Sau đó, Môi-se đọc từ đầu đến cuối lời của bài ca nầy cho toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe:

32 Hỡi trời hãy lắng tai, tôi sẽ nói,
  Hỡi đất hãy nghe những lời từ miệng tôi.
2 Xin cho giáo huấn của tôi rơi xuống như mưa,
  Lời tôi nhỏ xuống như sương móc,
  Khác nào mưa phùn trên cỏ non,
  Như mưa rào trên cánh đồng xanh.

3 Vì tôi sẽ tung hô danh Đức Giê-hô-va.
  Tôn cao sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời chúng ta.
4 Ngài là Vầng Đá, công việc Ngài thật toàn hảo,
  Vì mọi đường lối Ngài đều là công lý.
  Một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội,
  Luôn chính trực công minh.

5 Họ đã hành động gian dối với Ngài
  Một dòng dõi nhuốc nhơ, ương ngạnh và gian tà,
  Không còn đáng làm con của Ngài nữa.
6 Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,
  Các người đền ơn Đức Giê-hô-va như vậy sao?
  Chẳng phải Ngài là Cha, là Đấng sáng tạo,
  Đã tạo dựng và lập các người thành một dân tộc sao?

7 Hãy nhớ lại những ngày xa xưa,
  Suy ngẫm về những thế hệ đã qua;
  Hãy hỏi cha mình, ông sẽ chỉ cho.
  Hỏi các trưởng lão, họ sẽ giãi bày.
8 Khi Đấng Tối cao phân chia sản nghiệp cho muôn dân,
  Và phân tán con cái loài người
  Thì Ngài định biên giới cho mọi dân tộc
  Theo số con dân Y-sơ-ra-ên.
9 Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài,
  Gia-cốp là sản nghiệp Ngài.

10 Ngài tìm được họ trong một nơi hoang vắng,
  Giữa những tiếng gào thét của hoang mạc.
  Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ,
  Gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài.
11 Như phụng hoàng khuấy động ổ mình,
  Bay lượn quanh bầy con
  Dang rộng cánh ra đỡ lấy
  Rồi cõng con trên đôi cánh.
12 Chỉ một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân Ngài
  Không có thần lạ nào khác ở bên.

13 Ngài khiến họ cưỡi trên các nơi cao của xứ,
  Ăn hoa quả của ruộng đồng,
  Cho họ nếm mật ong từ vầng đá,
  Và dầu phun ra từ đá hoa cương;
14 Ăn sữa đông từ bò, sữa tươi từ chiên,
  Với mỡ chiên con và chiên đực
  Từ bầy bò và dê miền Ba-san,
  Chung với lúa mì thượng hạng.
  Anh em sẽ uống rượu nho nguyên chất đỏ như máu.

15 Giê-su-run khi mập ra thì đã tung cú đá,
  — Anh em cũng to béo, mập tròn —
  Lìa bỏ Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên mình
  Và khinh thường Vầng Đá cứu chuộc mình.
16 Họ thờ lạy những thần xa lạ khiến Ngài phải ghen tức
  Làm những việc ghê tởm để chọc giận Ngài.
17 Dâng sinh tế cho ma quỷ, không phải là Đức Chúa Trời,
  Quỳ lạy các thần mà mình chưa từng biết,
  Là các thần mới vừa xuất hiện ít lâu,
  Mà tổ phụ anh em không bao giờ khiếp sợ.
18 Anh em không quan tâm đến Vầng Đá đã sinh ra mình
  Và quên Đức Chúa Trời Đấng ban sự sống.

19 Đức Giê-hô-va thấy điều đó và từ bỏ họ
  Vì các con trai con gái Ngài đã chọc giận Ngài.
20 Ngài phán: “Ta sẽ giấu mặt đi
  Để xem cuối cùng họ sẽ ra sao,
  Vì họ là dòng dõi gian tà,
  Là những đứa con bất trung.
21 Họ chọc Ta ghen tức với thần chẳng phải là Đức Chúa Trời,
  Làm cho Ta tức giận vì sự hư không của họ;
  Ta cũng khiến họ ghen tức với một dân không phải là dân,
  Và khiến họ tức giận vì một dân tộc ngu dốt.
22 Vì lửa thịnh nộ đã bừng lên trong Ta,
  Cháy cho đến tận đáy âm phủ,
  Thiêu hủy đất đai và mùa màng,
  Đốt cháy tận nền các núi.

23 Ta sẽ chất tai ương trên họ,
  Bắn hết các mũi tên vào họ.
24 Họ sẽ bị hao mòn vì đói,
  Kiệt quệ vì nắng cháy,
  Tiêu tan vì dịch bệnh thảm khốc.
  Ta sẽ sai răng dã thú,
  Và nọc độc của loài rắn trong bụi đất đến hãm hại họ.
25 Ngoài thì gươm đao tàn sát con cái,
  Trong thì nỗi kinh hoàng
  Làm cho cả thanh niên thanh nữ,
  Và trẻ con đang bú cùng với người đầu bạc đều bị diệt vong.
26 Ta định: ‘Ta sẽ phân tán họ khắp nơi,
  Xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người.’
27 Nhưng Ta ngại kẻ thù khiêu khích,
  Đối phương hiểu lầm,
  Cho rằng: ‘Chiến thắng về tay chúng ta,
  Chứ Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu!’

28 Vì họ là một dân kém khôn ngoan,
  Thiếu hiểu biết.
29 Nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều nầy,
  Và ý thức được đến cuối cùng mình sẽ ra sao.
30 Làm sao một người đuổi được nghìn người,
  Và hai người làm cho mười nghìn người tháo chạy,
  Nếu Vầng Đá không bán chúng đi,
  Và Đức Giê-hô-va không giao nộp chúng?
31 Chính kẻ thù chúng ta cũng phải thừa nhận
  Vầng đá của chúng không sánh nổi với Vầng Đá chúng ta.
32 Cây nho của chúng lấy giống từ Sô-đôm,
  Từ cánh đồng Gô-mô-rơ;
  Nên trái nho của chúng là trái độc,
  Chùm nho đầy trái đắng cay.
33 Rượu nho của chúng là nọc rắn độc,
  Nọc độc chết người của rắn hổ mang.

34 Việc như thế làm sao Ta quên được?
  Ta đã niêm phong nó trong kho tàng của Ta.
35 Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng,
  Vào lúc chân của chúng trượt ngã;
  Vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần,
  Ngày tận số của chúng đang vội vàng tiến đến.”

36 Nhưng khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân Ngài hao mòn,
  Người nô lệ, kẻ tự do cũng biến mất,
  Thì Ngài sẽ xét xử công minh cho họ
  Và xót thương đầy tớ Ngài.
37 Bấy giờ Ngài sẽ hỏi: “Các thần của họ
  Những vầng đá họ ẩn thân, 38 Các thần ăn mỡ sinh tế
  Và uống rượu lễ quán đâu cả rồi?
  Kêu chúng dậy giúp đỡ
  Và bảo bọc các ngươi đi!
39 Bây giờ, hãy xem, chính Ta là Đức Chúa Trời
  Ngoài Ta chẳng có thần nào khác;
  Ta khiến cho chết và cho sống lại,
  Làm cho bị thương và chữa cho lành
  Chẳng ai giải cứu khỏi tay Ta được.

40 Ta giơ tay lên trời
  Và công bố: ‘Ta sống vĩnh hằng!’
41 Khi Ta mài lưỡi gươm lấp lánh,
  Và tay cầm sự phán xét
  Thì Ta sẽ báo thù các đối thủ Ta,
  Báo ứng những kẻ ghét Ta.
42 Ta sẽ làm cho các mũi tên say máu,
  Lưỡi gươm nuốt thịt,
  Tức là huyết của các tù nhân và kẻ bị thương vong,
  Đầu của các tướng lãnh quân thù.”

43 Hỡi các nước! Hãy vui mừng với dân Chúa,
  Vì Ngài rửa hận cho huyết của các đầy tớ Ngài,
  Báo thù các đối thủ Ngài,
  Và tha tội cho xứ sở và cho dân của Ngài.

44 Môi-se đã cùng đến với Giô-suê, con trai của Nun, đọc cho dân chúng nghe tất cả các lời của bài ca nầy. 45 Khi đã đọc xong các lời nầy cho toàn dân Y-sơ-ra-ên, 46 Môi-se căn dặn họ: “Hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em, và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy. 47 Vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em. Nhờ lời nầy anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đanh.”

48 Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 49 “Con hãy lên núi A-ba-rim, đỉnh Nê-bô trong xứ Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô, và nhìn về đất Ca-na-an là đất mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. 50 Con sẽ qua đời trên núi mà con vừa lên đó và sẽ được sum họp với dân tộc con như anh con là A-rôn đã qua đời trên núi Hô-rơ và đã được sum họp với dân tộc mình. 51 Vì cả hai anh em con đã thất tín với Ta trước mặt dân Y-sơ-ra-ên tại mạch nước Mê-ri-ba ở Ca-đe, trong hoang mạc Xin, và vì các con không tôn thánh Ta giữa dân Y-sơ-ra-ên, 52 cho nên con chỉ được thấy đất ấy từ đằng xa chứ không được vào đất đó, là đất mà Ta ban cho con dân Y-sơ-ra-ên.”

Bình luận

Ví dụ về sự dẫn dắt

Khoảng một thế kỷ trước, một con tàu trong cơn bão đã va vào đá ở Cornwall, góc Tây Nam nước Anh. Một thủy thủ mười lăm tuổi bơi đến nơi an toàn trên một tảng đá ngoài khơi. Anh ta trèo lên và đợi suốt đêm cho đến khi được giải cứu vào sáng hôm sau. Một phóng viên đã phỏng vấn anh ta và nhận xét: "Chắc anh đã run cả đêm khi bám vào tảng đá đó." "Vâng," người thủy thủ trẻ trả lời, "Tôi run cả đêm vì sợ và lạnh." Tảng đá đã không rung chuyển dù chỉ một lần.'

Khi đến cuối đời, Môi-se suy ngẫm về cách mà Đức Chúa Trời đã hướng dẫn dân Ngài trong suốt cuộc đời Môi-se, Chúa là vầng đá của họ (32:4a,15,18,30,37). Ngài là vầng đá của bạn. Chúa rắn rỏi, ổn định, đáng tin cậy, luôn luôn như vậy và hoàn toàn đáng tin cậy; Ngài không có 'thăng trầm' và 'thất bại' như chúng ta. Bạn có thể tin tưởng vào sự thành tín không lay chuyển của Chúa. Chúa sẽ luôn ở đó vì bạn.

Đức Chúa Trời không chỉ là “vầng tảng”, Ngài còn là “Cha của bạn” (c.6b).

Môi-se mô tả cách Đức Chúa Trời hướng dẫn và dẫn dắt dân Ngài (Y-sơ-ra-ên) bằng tình yêu thương của một người cha: ‘Ngài tìm được họ trong một nơi hoang vắng, Giữa những tiếng gào thét của hoang mạc. Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ, Gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài. Như phụng hoàng khuấy động ổ mình, Bay lượn quanh bầy con, Dang rộng cánh ra đỡ lấy, Rồi cõng con trên đôi cánh. Chỉ một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân Ngài, Không có thần lạ nào khác ở bên.’ (c.10–12a).

4. Dấu hiệu hoàn cảnh

Ông tiếp tục mô tả cách Đức Chúa Trời, trong sự quan phòng của Ngài, đã chăm sóc dân Ngài. Chúa cho họ ‘Ăn hoa quả của ruộng đồng… cho họ nếm mật ong từ vầng đá… dầu… sữa đông từ bò và sữa tươi từ chiên… mỡ chiên con và chiên đực… lúa mì thượng hạng… rượu nho nguyên chất đỏ như máu’ (c.13–14). Đây là những dấu hiệu quan phòng về sự hiện diện của Chúa với họ trên đường đi.

Tuy nhiên, dân của Đức Chúa Trời, ở đây được mô tả là ‘Giê-su-run’ (có nghĩa là ‘người ngay thẳng’, tức là Y-sơ-ra-ên), đã ‘Lìa bỏ Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên mình Và khinh thường Vầng Đá cứu chuộc mình.’ (c.15c). Chính sự từ chối này đã dẫn đến việc Đức Chúa Trời phán: ‘Ta sẽ giấu mặt đi’ (c.20).

Đôi khi, chính tội lỗi ngăn cản chúng ta nghe tiếng Chúa. Tội lỗi có thể dẫn đến tai họa (c.23–27). Bây giờ chúng ta được cứu trong sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu: 'huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta... Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.' (1 Giăng 1:7,9).

5. Sự khôn ngoan

Khi chúng ta vấp ngã, điều tất cả chúng ta làm là đứng dậy nhanh chóng. Một phần trong sự dẫn dắt nói chung là làm điều hợp lý. Đây là lời phàn nàn của Môi-se: ‘Vì họ là một dân kém khôn ngoan, Thiếu hiểu biết. Nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều nầy, Và ý thức được đến cuối cùng mình sẽ ra sao.’ (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:28–29). Chúa tạo ra chúng ta là những sinh vật biết suy nghĩ. Ngài hướng dẫn tâm trí bạn khi bạn bước đi trong mối quan hệ thân thiết với Ngài. Tránh mong đợi những thứ siêu thuộc linh là một tiếng nói từ bên trong sẽ hướng dẫn từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của bạn.

Khi kết thúc bài ca, Môi-se trở lại với lời của Đức Chúa Trời 'Môi-se căn dặn họ: “Hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em, và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy. 47Vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em.’ (c.46–47, VIE2010).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì cách mà Chúa đã dẫn dắt con bằng tất cả những cách khác nhau này vào những thời điểm khác nhau. Cảm ơn Chúa rằng Ngài đã thương xót con. Xin giúp con khắc cốt ghi tâm mọi lời Chúa phán và cẩn thận làm theo. Xin giúp con đến được đích.

Pippa chia sẻ

Lu-ca 20:20-26

Đôi khi tôi được giảm giá nếu tôi trả tiền mặt khi mua thứ gì đó hoặc sửa thứ gì đó. Có thể có lý do chính đáng cho việc này, nhưng cũng có thể là họ không muốn kê khai tiền để đóng thuế. Nếu Chúa Giê-su nói rằng chúng ta nên nộp thuế thì tốt hơn, chúng ta nên làm, cho dù điều đó có thể đau đớn đến đâu.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Sailor / rock illustration taken from Washington Jarvis, With Love and Prayers, (David R. Godine Publisher, 2004) p.286.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more