Ngày 118

Làm thế nào để có một đời sống đắc thắng

Khôn ngoan Thi Thiên 51:10-19
Tân ước Lu-ca 24:1-35
Cựu Ước Giô-suê 11:1-12-24

Giới thiệu

Cách đây nhiều năm, một thành viên trẻ trong Hội thánh của chúng tôi tại HTB có một việc làm trong thư viện của một tờ báo lớn của quốc gia. Tờ báo này lưu giữ các tập tin cắt cũ về mọi người nổi tiếng. Hồ sơ được xếp thành hàng trên các giá dài và được chia thành 'người sống' và 'người chết'.

Một ngày nọ, chàng trai trẻ đang xem qua hồ sơ của những người đã chết và bắt gặp một hồ sơ lớn được đánh dấu là 'Chúa Giê-xu Christ'. Anh liếc qua vai để kiểm tra xem có ai đang nhìn không và nhanh chóng chuyển tập tin từ phần 'người chết' sang phần 'người sống'.

Chúa Giê-su Christ đang sống. Ngài đã sống lại từ cõi chết. Đối với bất cứ ai đang tìm kiếm Ngài trong số những người chết, các thiên thần sẽ nói: 'Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết?’ (Lu Ca 24:5–6).

Chiến thắng không phải là một từ mang nghĩa xấu. Chúa Giêsu là Đấng đắc thắng. Như Giám mục Lesslie Newbigin thường nói: ‘Sự phục sinh không phải là sự đảo ngược thất bại mà là biểu hiện của một chiến thắng.’ Thập tự giá không phải là một thất bại. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và quyền lực của sự dữ cho chúng ta.

Khôn ngoan

Thi Thiên 51:10-19

10 Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch
  Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.
11 Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa
  Cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con.
12 Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con,
  Và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.

13 Bấy giờ con sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm
  Và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài.
14 Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con khỏi tội làm đổ huyết
  Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của con,
  Lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài.
15 Chúa ơi, xin mở môi con
  Và miệng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Chúa.
16 Vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng.
  Tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa.
17 Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương;
  Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.

18 Cầu xin Chúa làm điều lành cho Si-ôn theo ý tốt Ngài;
  Hãy xây cất các tường thành Giê-ru-sa-lem.
19 Bấy giờ, Chúa sẽ ưa thích các tế lễ công chính,
  Cùng tất cả tế lễ thiêu và các sinh tế.
  Rồi người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa.

Bình luận

Nhận được những lợi ích của chiến thắng của mình

Tôi yêu thích lời cầu nguyện này của Đa-vít và thường tự mình cầu nguyện. Đa-vít, giống như tất cả chúng ta, đã mắc sai lầm. Ông ấy đã khóc để được tha thứ và bây giờ ông ấy đang khóc vì chiến thắng. Khi phạm tội, chúng ta không mất sự cứu rỗi nhưng có thể mất niềm vui được cứu rỗi (c.12a). Đa-vít không muốn bị tội lỗi đánh bại một lần nữa.

Tất cả điều này bắt đầu với “Lòng đau thương thống hối” (c.17b). Bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng nếu đến với Chúa theo cách này, bạn sẽ không bị từ chối: ‘Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.’ (c.17b).

Đa-vít cầu nguyện để ông có thể sống một cuộc đời đắc thắng. Điều đáng chú ý là lời cầu nguyện của Đa-vít không hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Đa-vít cầu nguyện rằng ông cũng có thể có tác động đến thành Giê-ru-sa-lem (c.18).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cầu xin một lòng trong sạch (c.10a), một tâm linh ngay thẳng (c.10b), sự hiện diện của Chúa (c.11a), quyền năng của Thánh Linh (c.11b) và niềm vui của sự cứu rỗi được phục hồi cho con (c.12a). Con cầu xin một tinh thần khoan dung (c.12b) và con có thể dạy đường lối của Chúa cho kẻ vi phạm (c.13a), khiến mọi người trở lại với Ngài (c.13b). Con cầu nguyện cho môi miệng tôn thờ Chúa. ‘Lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài. Chúa ơi, xin mở môi con; Và miệng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Chúa.i’ (c.14b–15). Con cầu nguyện cho sự biến đổi của xã hội chúng(c.18).

Tân ước

Lu-ca 24:1-35

Sự Phục sinh của Đức Chúa Jêsus

24 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ Ngài. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, 3 nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jêsus đâu cả. 4 Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. 5 Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ: “Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6 Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại khi còn ở miền Ga-li-lê, Ngài phán với các ngươi 7 rằng: ‘Con Người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại.’ ” 8 Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán.

9 Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. 10 Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và các phụ nữ cùng đi với họ. 11 Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông. 12 Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xảy ra.

Hai môn đồ trên đường Em-ma-út

13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai ki-lô-mét. 14 Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. 15 Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ. 16 Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài.

17 Ngài phán với họ: “Các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy?”

Họ dừng lại với vẻ buồn bã. 18 Một trong hai người tên Cơ-lê-ô-pa, trả lời: “Có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Giê-ru-sa-lem không hay biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay?”

19 Ngài hỏi: “Việc gì vậy?”

Họ trả lời: “Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus người Na-xa-rét, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng, 20 nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. 21 Chúng tôi hi vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, thì việc nầy cũng đã xảy ra được ba ngày rồi. 22 Hơn nữa, có mấy phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc: Lúc tờ mờ sáng, họ đến mộ 23 nhưng không thấy xác Ngài, và họ trở về nói rằng có thiên sứ hiện đến cho biết Ngài đang sống. 24 Vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói! 26 Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao?” 27 Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

28 Khi hai môn đồ đến gần làng họ định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29 Nhưng họ nài ép Ngài: “Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi.” Vậy, Ngài vào ở lại với họ.

30 Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ. 31 Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. 32 Hai người nói với nhau: “Trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao?”

33 Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, 34 và nói: “Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Si-môn!” 35 Rồi hai môn đồ thuật lại việc đã xảy ra trong khi đi đường và họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh như thế nào.

Bình luận

Nhận biết Chúa Giêsu và chiến thắng của Ngài

Làm thế nào bạn và tôi có thể gặp gỡ Chúa Giêsu hôm nay?

Sự phục sinh của Chúa Giê-su là một biến cố lịch sử. Nó thực sự đã xảy ra. Nhưng nó không chỉ là một sự kiện lịch sử. Như mọi người đã cảm nghiệm được Chúa Giê-su phục sinh vào thời điểm đó, bạn cũng có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài hôm nay. Phân này cho bạn biết làm thế nào.

Đây là ngày thế giới thay đổi mãi mãi. Chúa Giê-xu sống lại vào “ngày thứ nhất trong tuần lễ” (c.1). Sau đó, ngày đầu tuần (Chủ nhật) trở thành ngày nghỉ ngơi và thờ phượng.

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy hai bằng chứng chính về sự chiến thắng của Chúa Giê-xu trước sự chết:

  1. Thi hài của Chúa không thấy đâu cả
    “Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jêsus đâu cả” (c.2-3).

Các thiên sứ nói với họ, ‘Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi!’ (c.5–6). Thật vậy, như Chúa Giê-su đã tiên đoán, vào ngày thứ ba, Ngài sẽ “sống lại” (c.7). (Đôi khi Tân Ước nói rằng Chúa Giê-su 'sống lại' từ cõi chết. Thường thì nó ở thể bị động; 'Ngài đã được sống lại'.)

Khi các sứ đồ được các bà kể lại ‘họ không tin’ (c.11). Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung ra sự phấn khích của Phi-e-rơ – ông ‘đứng dậy, chạy đến mộ’ (c.12). Ông cũng thấy xác Chúa Giê-su đã biến mất. Ông “chỉ thấy vải liệm mà thôi” (c.12b) – ngôi mộ không trống nhưng không có xác Chúa Giê-su.

Chắc hẳn lúc đó Phi-e-rơ bắt đầu nhận ra rằng Chúa Giê-xu đã chiến thắng vẻ vang. Chúa Giê-su đã chết, nhưng chết không phải là hết. Cái chết không bị bác bỏ nhưng nó bị Chúa Ngài tể trị.

  1. Chính Chúa Giêsu đã hiện diện
    Chính Chúa Giêsu đã được nhìn thấy. Đây không chỉ là một sự hiện diện 'tâm linh'. Cơ thể vật lý, phục sinh, biến đổi của Ngài đã hiện diện với các môn đồ của Ngài. Lần hiện ra đầu tiên mà chúng ta đọc được trong sách Lu-ca là trên đường Em-ma-út. Chúa Giêsu tỏ mình ra cho hai môn đồ theo hai cách.

Trước tiên, Ngài tỏ mình ra qua Kinh Thánh: ‘Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.’ (c.27). Đây hẳn là buổi học Kinh Thánh tuyệt vời nhất trong lịch sử thế giới. Chúa Giê-su xem qua Kinh thánh giải thích rằng tất cả đều nói về ngài.

Bạn đã bao giờ có cảm giác lòng mình “bùng cháy” (c.32) khi bạn đang nghe giải thích Kinh Thánh, hoặc khi bạn đang tự mình đọc Kinh Thánh chưa? Đôi khi, khi tôi đang đọc Kinh Thánh hoặc nghe một bài giảng giải thích Kinh Thánh, đột nhiên những lời đó dường như rất liên quan đến tôi và cuộc sống của tôi, đến nỗi tôi cảm thấy như thể Chúa đang nói trực tiếp với tôi. Vào lúc đó, dường như trái tim tôi đang 'bùng cháy' . Một cô gái thuộc nhóm nhỏ Alpha của chúng tôi mới bắt đầu đọc Kinh Thánh lần đầu tiên trong đời. Cô ấy nói như thể những từ đó đang nhảy ra khỏi trang về phía cô ấy. Các môn đồ nói: ‘Trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao?’ (c.32). Chúng ta nếm trải điều này mỗi khi nghe giải thích Kinh Thánh theo cách tiết lộ về Chúa Giê-su.

Thứ hai, Chúa tỏ mình ra qua bánh tạ ơn: ‘Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ. Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài’ (c.30–31). Sau đó, họ giải thích “họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh như thế nào” (c.35).

Mô tả của Lu-ca về cuộc gặp gỡ này có lẽ được cố ý kể lại theo cách lặp lại tường thuật về bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-su với các môn đệ. Nó khuyến khích chúng ta rằng chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong việc ‘bẻ bánh’ khi chúng ta cùng nhau làm lễ tiệc thánh.

Kinh Thánh và các bí tích là hai trong số những cách mà ngày nay chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúa Giê-su sẽ tiếp tục tỏ mình ra cho chúng ta khi chúng ta học Kinh Thánh và khi chúng ta cùng nhau bẻ bánh. Nếu bạn muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Giê-xu – hãy chắc chắn rằng bạn làm những điều này một cách thường xuyên.

Cầu nguyện

Thưa Cha, cảm ơn Cha vì Chúa Giê-su vẫn còn sống ngay bây giờ. Khi con nghiên cứu Kinh thánh, ước gì lòng con bừng cháy khi con gặp gỡ Chúa Giê-su qua Kinh thánh. Khi con nhận bánh và rượu, xin cho mắt con được mở ra để nhận ra Chúa Giêsu.

Cựu Ước

Giô-suê 11:1-12-24

Giô-suê đánh bại các vua ở miền Bắc

11 Khi nghe tin ấy, Gia-bin, vua Hát-so, sai sứ giả đến với Giô-báp, vua Ma-đôn, đến với vua Sim-rôn, vua Ạc-sáp, 2 và đến với các vua ở miền núi phía bắc, trong đồng bằng Ki-nê-rết phía nam, ở miền chân núi và trên cao nguyên Đô-rơ phía tây. 3 Vua cũng sai người đến với dân Ca-na-an về phía đông và phía tây, đến với dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít ở vùng đồi núi, và đến với dân Hê-vít ở dưới chân núi Hẹt-môn, trong đất Mích-pa. 4 Các vua nầy đem toàn quân ra trận, hợp thành một đạo quân đông như cát nơi bờ biển cùng với vô số ngựa và xe. 5 Tất cả các vua nầy liên kết lại và đóng quân chung với nhau gần các suối nước Mê-rôm để đánh dân Y-sơ-ra-ên.

6 Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, vì ngày mai ngay giờ nầy, Ta sẽ trao tất cả chúng nó vào tay Y-sơ-ra-ên để giết chúng. Con sẽ cắt nhượng ngựa và phóng hỏa đốt các xe cộ của chúng.”

7 Vậy Giô-suê và tất cả các chiến sĩ bất ngờ ập đến, tấn công chúng ở gần các suối nước Mê-rôm, 8 và Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên. Giô-suê và tất cả chiến sĩ đánh, truy đuổi chúng cho đến Đại Si-đôn, đến Mít-rê-phốt Ma-im, và đến thung lũng Mích-pê về phía đông. Họ giết chúng, không để một ai sống sót. 9 Giô-suê xử chúng đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn: cắt nhượng ngựa, và phóng hỏa đốt xe của chúng.

10 Lúc ấy, Giô-suê quay về chiếm Hát-so và dùng gươm giết vua thành nầy. Hát-so xưa vốn đứng đầu các vương quốc đó. 11 Giô-suê và quân lính dùng gươm giết tất cả người trong thành, không để một vật có hơi thở nào còn sống sót, và phóng hỏa đốt thành Hát-so.

12 Giô-suê cũng bắt các vua ấy giết bằng gươm rồi chiếm và hủy diệt các thành của chúng đúng như Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền dặn. 13 Nhưng Y-sơ-ra-ên không đốt một thành nào ở trên đồi núi, trừ ra Hát-so mà Giô-suê đã đốt. 14 Dân Y-sơ-ra-ên tịch thu tất cả các chiến lợi phẩm và súc vật của các thành ấy, nhưng dùng gươm giết mọi người và tận diệt chúng. Họ không để cho một người nào sống sót. 15 Điều gì mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, đầy tớ Ngài, thì Môi-se cũng đã truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê làm đúng theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se, không bỏ sót điều nào cả.

16 Vậy, Giô-suê chiếm lấy toàn xứ nầy, gồm núi đồi, toàn miền Nê-ghép, toàn miền Gô-sen, miền chân núi và đồng bằng, miền núi Y-sơ-ra-ên cùng miền chân núi của nó; 17 từ phía núi Ha-lát chạy lên phía Sê-i-rơ cho đến Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban, dưới chân núi Hẹt-môn. Ông bắt tất cả vua các miền đó, đánh và giết đi. 18 Giô-suê tiến hành chiến tranh chống lại tất cả các vua ấy trong một thời gian khá lâu. 19 Chẳng có một thành nào lập hòa ước với dân Y-sơ-ra-ên, trừ ra dân Hê-vít ở Ga-ba-ôn. Dân Y-sơ-ra-ên chinh phục tất cả các thành bằng chiến tranh. 20 Vì Đức Giê-hô-va đã khiến cho các vua ấy cứng lòng chống cự Y-sơ-ra-ên để bị tiêu diệt hoàn toàn chứ không được thương xót, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

21 Trong lúc đó, Giô-suê quét sạch dân A-na-kim ở miền đồi núi, gồm Hếp-rôn, Đê-bia, A-náp, và ở khắp miền đồi núi Giu-đa cũng như khắp miền đồi núi Y-sơ-ra-ên. Giô-suê tận diệt chúng luôn với các thành của chúng. 22 Chẳng còn người A-na-kim nào trong đất của dân Y-sơ-ra-ên; chỉ còn lại một số ít ở Ga-xa, Gát, và Ách-đốt. 23 Vậy Giô-suê đã chiếm cả xứ như Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se, và ban xứ ấy cho Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, theo sự phân chia cho từng bộ tộc. Sau đó, xứ được yên ổn, không còn giặc giã.

Danh sách các vua bại trận

12 Đây là các vua trong xứ bị dân Y-sơ-ra-ên đánh bại và chiếm lấy đất của chúng ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, từ thung lũng Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn, và cả đồng bằng phía đông:

2 Si-hôn là vua dân A-mô-rít ở Hết-bôn.

Vua nầy cai trị từ A-rô-e, là thành ở bên thung lũng Ạt-nôn, và từ giữa thung lũng nầy cho đến sông Gia-bốc, biên giới của dân Am-môn, tức là phân nửa xứ Ga-la-át. 3 Vua nầy cũng cai trị vùng đồng bằng cho đến biển Ki-nê-rết phía đông, cho đến tận biển của đồng bằng tức là Biển Chết, về hướng Bết Giê-si-mốt, ở phía nam dưới chân núi Phích-ga.

4 Vua Ba-san là Óc, một người còn sót của dân Rê-pha-im, sống tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i.

5 Vua nầy cai trị miền núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san, cho đến biên giới dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, luôn cả phân nửa xứ Ga-la-át cho đến biên giới của Si-hôn, vua của Hết-bôn.

6 Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại chúng. Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, cấp đất ấy cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se làm sản nghiệp.

7 Và đây là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại ở bờ tây sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban, cho đến núi Ha-lát chạy về hướng Sê-i-rơ. Giô-suê cấp đất ấy cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp theo sự phân chia của từng bộ tộc, 8 bao gồm miền núi, miền chân núi, đồng bằng, đồi dốc, hoang mạc và miền Nê-ghép, tức là cả vùng đất của dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít:

9 Vua Giê-ri-cô, vua A-hi ở cạnh Bê-tên,
10 vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn,
11 vua Giạt-mút, vua La-ki,
12 vua Éc-lôn, vua Ghê-xe,
13 vua Đê-bia, vua Ghê-đe,
14 vua Họt-ma, vua A-rát,
15 vua Líp-na, vua A-đu-lam,
16 vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên,
17 vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe,
18 vua A-phéc, vua Sa-rôn,
19 vua Ma-đôn, vua Hát-so,
20 vua Sim-rôn Mê-rôn, vua Ạc-sáp,
21 vua Tha-a-nác, vua Mê-ghi-đô,
22 vua Kê-đe, vua Giốc-nê-am, ở tại Cạt-mên,
23 vua Đô-rơ ở trên cao nguyên Đô-rơ, vua Gô-im ở Ghinh-ganh,
24 và vua Tiệt-sa. Tất cả là ba mươi mốt vua.

Bình luận

Phản ánh chiến thắng của Chúa Giêsu

Tôi rất muốn biết Chúa Giê-su nói gì về đoạn này khi Ngài xem qua toàn bộ Kinh thánh và giải thích những gì họ 'những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh' (Lu-ca 24:27).

Đoạn này tiếp tục chủ đề về những chiến thắng của Giô-suê (“chiến thắng vĩ đại”, Giô-suê 10:10). Ở đây chúng ta đọc về cách các vua liên kết với nhau để chiến đấu chống lại Y-sơ-ra-ên (11:5). Nhưng Chúa phán: ‘Đừng sợ’ (c.6). Đức Giê-hô-va ‘phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên’ (c.8). Đức Chúa Trời ban cho họ chiến thắng ở bất cứ nơi nào họ đi: ‘Vậy Giô-suê đã chiếm cả xứ như Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se, và ban xứ ấy cho Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, theo sự phân chia cho từng bộ tộc. Sau đó, xứ được yên ổn, không còn giặc giã’ (c.23).

Tôi tưởng tượng rằng Chúa Giê-su sẽ giải thích rằng chiến thuật quân sự của Giô-suê không phải là hình mẫu cho bất cứ ai ngày nay. Tuy nhiên, một khía cạnh, chính sự chiến thắng, đã định trước và báo trước kiểu chiến thắng vĩ đại và rất khác biệt mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Giô-suê là một 'hình mẫu' của Chúa Christ; thật vậy, tên Chúa Giê-su thực sự là tên Hy Lạp của tên Giô-suê, có nghĩa là 'Đấng cứu chuộc'.

Như chúng ta sẽ đọc trong ngày mai, chiến thắng của Giô-suê không bao giờ trọn vẹn. Chúa phán với ông: ‘Con đã già, tuổi đã cao, mà đất phải đánh chiếm thì còn nhiều lắm’ (13:1). Chỉ một mình Chúa Giê-su đem lại chiến thắng trọn vẹn. Ngài là Đấng mà tất cả Kinh thánh chỉ đến. Ngài là Đấng chiến thắng vĩ đại và là nguồn gốc của mọi chiến thắng có thể trong cuộc sống của chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và mọi uy quyền của sự ác. Con cầu nguyện cho cuộc sống của con hôm nay phản ánh chiến thắng vĩ đại này. Con có thể nhìn thấy nó nhiều hơn, không chỉ trong cuộc sống cá nhân của con mà còn trong cộng đồng, thành phố và quốc gia của chúng con.

Pippa chia sẻ

Lu Ca 24:1–12
Tôi yêu sự kết hợp giữa bản lĩnh và tính thực tế ở những người phụ nữ này. Thời điểm ngày Sa-bát kết thúc, họ đang trên đường đến ngôi mộ. Những người đàn ông đã ở đâu? Dường như có gì đó đang bị xáo trộn! Chúng ta không được rời xa Chúa Giê-su, ngay cả khi mọi việc không suôn sẻ.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Lesslie Newbigin, The Open Secret (Eerdmans B Publishing, 1995), p.36.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more