Ngày 12

Không sợ hãi

Khôn ngoan Châm ngôn 1: 20-33
Tân ước Ma-thi-ơ 10:1-31
Cựu Ước Sáng thế ký 25:26-35

Giới thiệu

Ở một mức độ nào đó, sợ hãi vẫn có lợi. ‘Sợ hãi’ là một cảm xúc gây ra bởi một mối đe dọa được nhận thức. Đó là một cảm xúc tự nhiên của con người. Nó là điều Thượng đế ban tặng cho con người, là một cơ chế sinh tồn cơ bản. Nó giúp chúng ta sống sót. Nó bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm.

Tuy nhiên, cũng có một thứ gọi là nỗi sợ hãi không lành mạnh. Từ Hy Lạp thường được sử dụng trong Tân Ước là phobos - từ đó chúng ta có từ ‘phobia’. Đây là nỗi sợ hãi không lành mạnh. Nó không tương xứng với mức độ nguy hiểm gây ra. Đó là ‘Bằng Chứng Giả Trông Giống Như Thật’. Đó là khi tôi gặp thảm họa - đánh giá quá cao sự nguy hiểm và đánh giá thấp khả năng đối phó của mình.

Những ám ảnh phổ biến bao gồm nỗi sợ hãi liên quan đến sức khỏe, tài chính, sự nghiệp, tuổi tác, sự chết, sự cô đơn, sợ bị từ chối, sự hỗn loạn, nói trước đám đông, đi máy bay, sợ độ cao, rắn và nhện. Những ám ảnh cũng bao gồm những thứ mà bây giờ được gọi là FOMO - sợ bỏ lỡ thông tin, sợ mình không có gì đặc biệt.

Trong cuộc sống của mình, tôi đã trải qua nhiều nỗi sợ hãi - từ nỗi sợ độ cao đến những cơn hoảng loạn và những nỗi sợ vô lý khác, sợ rao giảng phúc âm và sợ mình làm điều gì đó khiến danh Chúa Giê-su bị sỉ nhục.

Thần của Đức Chúa Trời không tạo ra sự sợ hãi tiêu cực, có một loại sợ hãi có ích lợi đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là sợ hãi Chúa. Trong thực tế, nó có nghĩa là ngược lại. Đó là sự hiểu biết về Thiên Chúa là ai trong mối quan hệ với chúng ta. Nó có nghĩa là tôn trọng, tôn kính, kính sợ, tôn vinh, tôn thờ và thờ phượng; nó thậm chí có thể được dịch là tình yêu dành cho Chúa. Nó công nhận quyền năng, sự uy nghi và thánh khiết của Đức Chúa Trời Toàn năng. Sự kính sợ dẫn đến sự tôn trọng Đức Chúa Trời khiến điều đó có ích lợi và là liều thuốc giải độc cho tất cả những nỗi sợ hãi và ám ảnh khác mà chúng ta trải qua trong cuộc sống. Hãy kính sợ Chúa và bạn không cần phải sợ bất cứ điều gì khác hay bất cứ ai khác.

Không phải ngẫu nhiên khi mà lòng kính sợ Đức Chúa Trời giảm đi trong xã hội chúng ta ngày nay, còn những nỗi sợ hãi khác lại tăng lên. Chúng ta cần trở lại mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.

Cụm từ ‘đừng sợ’ là một trong những mệnh lệnh thường gặp nhất trong Kinh Thánh. Nó xuất hiện bốn lần trong các phân đoạn mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay.

Khôn ngoan

Châm ngôn 1: 20-33

Tiếng gọi của sự khôn ngoan

20 Sự khôn ngoan kêu lớn tiếng ngoài đường phố,
  Cất tiếng vang dội nơi quảng trường;
21 Sự khôn ngoan kêu la ồn ào ở đầu đường;
  Phát biểu nơi lối vào cổng thành rằng:
22 “Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ?
  Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng
  Và kẻ ngu dại sẽ ghét tri thức cho đến chừng nào?
23 Hãy trở lại nghe lời ta sửa dạy,
  Nầy, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi;
  Khiến các ngươi hiểu biết lời ta dạy.
24 Vì ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe,
  Ta giơ tay ra lại chẳng có ai quan tâm;
25 Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời ta khuyên dạy,
  Không chịu nhận lời quở trách của ta;
26 Nên ta sẽ cười lúc các ngươi gặp tai ương,
  Và chế giễu khi các ngươi kinh hãi;
27 Khi nỗi kinh hoàng xảy đến thình lình như gió bão,
  Tai ương ập đến như bão tố cuồng phong,
  Và sự ngặt nghèo, cùng khốn giáng trên các ngươi.
28 Bấy giờ chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta không đáp lời;
  Sáng sớm chúng sẽ tìm ta, nhưng không gặp được.
29 Chính vì chúng ghét tri thức,
  Không chọn sự kính sợ Đức Giê-hô-va,
30 Cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta,
  Và chê bai các lời ta quở trách;
31 Vì vậy, chúng phải gánh hậu quả việc mình làm,
  Và chuốc lấy mọi điều mình toan tính.
32 Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng,
  Và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại chúng.
33 Nhưng ai chịu nghe ta hẳn sẽ sống an lành,
  Sẽ được an toàn, không sợ tai họa nào.”

Bình luận

Không sợ tai họa nào

Phân đoạn này đưa cho bạn chìa khóa để tránh 'tai ương và kinh hãi' (c.26, VIE2010) và sống mà 'không sợ tai họa nào' (c.33, VIE2010).

Ý tưởng về ‘Sự kính sợ Chúa’ là một trong những chủ đề chính của Châm ngôn và xuất hiện 21 lần trong suốt sách này. Kính sợ Chúa là lựa chọn của bạn. Nếu bạn khôn ngoan, bạn sẽ ‘chọn kính sợ Chúa’ (c.29) và ‘lắng nghe’ Ngài. Ngài hứa rằng bạn 'sẽ‘ở an-nhiên vô-sự, được bình-tịnh, không sợ tai-họa nào.’ (c.33).

Sự khôn ngoan được nhân cách hóa trong sách Châm ngôn (c.20). Khi đọc nó qua lăng kính của Tân Ước, chúng ta biết rằng chính Chúa Giê-su là ‘sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời’ (1 Cô-rinh-tô 1:24)

Phân đoạn này (Châm-ngôn 1: 20–32) là lời cảnh báo chống lại việc bỏ qua tiếng nói của Chúa và đi theo con đường ‘bội nghịch’ và ‘yên ổn' (c.32).

Thay vào đó, hãy chọn kính sợ Đức Chúa Trời, lắng nghe Ngài và ăn năn khi Ngài sửa trị bạn. Nếu bạn làm vậy, Chúa sẽ tiết lộ cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. ‘Hãy trở lại nghe lời ta sửa dạy; nầy, Ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; khiến các ngươi hiểu biết lời ta dạy' (c.23, VIE2010). Chúa sẽ tiết lộ cho bạn những kho tàng khôn ngoan tiềm ẩn trong lời nói của mình. Hãy chọn sự kính sợ Đức Chúa Trời này và bạn sẽ được ‘an toàn’ (c.33, VIE2010) và không sợ tai họa nào.

Cầu nguyện

Thưa Chúa, con chọn kính sợ Ngài - để sống một cuộc đời trong sự tôn kính và kính sợ quyền năng, sự uy nghi và thánh khiết của Ngài. Hãy giúp con để con sống kính sợ một mình Ngài mà thôi.

Tân ước

Ma-thi-ơ 10:1-31

Chúa chọn mười hai sứ đồ

10 Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau.

2 Đây là tên mười hai sứ đồ: Trước nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em người; 3 Phi-líp và Ba-thê-lê-my; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê; 4 Si-môn, người thuộc nhóm Ca-na-nê-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản Ngài.

5 Đức Chúa Jêsus sai mười hai sứ đồ nầy đi và dặn rằng: “Đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri; 6 nhưng tốt hơn, hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: ‘Vương quốc thiên đàng đã đến gần.’ 8 Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không.
9 Đừng đem vàng, bạc, hoặc tiền trong thắt lưng; 10 cũng đừng đem túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. 11 Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. 12 Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy; 13 nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ; bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. 14 Nếu ai không đón tiếp, hoặc không nghe lời các con thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. 15 Thật, Ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.

16 Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. 17 Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho Hội đồng Công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. 18 Vì cớ Ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. 19 Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. 20 Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con.

21 Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. 22 Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. 23 Khi người ta bắt bớ các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành kia; vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.

24 Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. 25 Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun, huống chi là người nhà!

26 Vậy, các con đừng sợ họ; vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày; không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. 27 Cho nên những gì Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. 28 Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29 Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. 30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. 31 Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ.

Bình luận

Đừng sợ người khác

Ba lần trong phân đoạn này Chúa Giê-su nói, ‘Đừng sợ’ (c.26,28,31).

Bối cảnh là Chúa Giê-su sai các môn đồ đi rao giảng phúc âm và chữa lành bệnh tật. Thời điểm Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ của mình, Ngài sai họ ra đi truyền giáo (việc đào tạo thần học cần phải rất thực tế!).

Chúa gửi họ (và cả chúng ta) bước đi theo gương của Ngài:

  • Công bố: ‘ ‘Vương quốc thiên đàng đã đến gần’ (c.7)
  • Bày tỏ : ‘Chữa lành người đau yếu’ (c.8)

Khi Chúa Giê-su sai chúng ta ra ngoài, Ngài cảnh báo chúng ta rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự chống đối: 'Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói’ (10: 16a). Chúng ta sẽ cần sự khôn khéo đơn sơ (‘Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu’, c.16b).

Chúng ta có thể bị phản đối bởi ‘Hội đồng Công luận’ (c.17), đối mặt với sự thù hận (c.22), bị bắt bớ (c.23) và bị gọi là ma quỷ (c. 25). Chính trong bối cảnh này mà Chúa Giê-su đã nói ba lần, ‘Đừng sợ’ (c.26,28,31).

  1. Đừng sợ hãi về những gì phải nói

Chúa Giê-su nói, ‘Đừng sợ họ’ (c. 26). Bạn không cần phải sợ người khác, dù họ có quyền lực đến đâu (ví dụ như Hội đồng Công luận, tổng đốc và các vua, câu 17–18): 'Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con '(câu 19–20, VIE2010).

  1. Đừng sợ những gì người khác sẽ làm với bạn

Chúa Giê-su nói rằng thay vì sợ những kẻ có thể ‘giết thân thể mà không giết được linh hồn’, bạn nên kính sợ Đức Chúa Trời, ‘Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục’ (c. 28). Hãy có một sự tôn trọng lành mạnh đối với một Đức Chúa Trời toàn năng cũng như hết lòng yêu thương. ‘Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.’ (c.28, VIE2010).

  1. Đừng sợ những gì sẽ xảy ra với bạn

Chúa Giê-su nói rằng nếu bạn kính sợ Đức Chúa Trời, bạn không cần sợ ai và không ai khác. Chúa là Đấng tể trị: ‘Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con'(c. 29). Chúa không chỉ quyền năng mà còn yêu bạn sâu sắc: ‘Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ (câu 30–31, VIE2010). Chúa Giê-su quan tâm đến những gì xảy ra với bạn nhiều hơn bạn đấy. (c.30, VIE2010).

Cầu nguyện

Thưa Chúa, con cám ơn Ngài vì Chúa coi con là quý giá và yêu con bằng tình yêu mặc dầu. Xin Chúa giúp con được nếm trải tình yêu của Ngài, để con biết trông cậy vào Chúa và không hề sợ hãi những điều khác.

Cựu Ước

Sáng thế ký 25:26-35

Áp-ra-ham qua đời

25Áp-ra-ham cưới một người vợ khác tên là Kê-tu-ra. 2 Bà sinh cho ông: Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. 3 Giốc-chan sinh Sê-ba và Đê-đan. Con cháu của Đê-đan là gia tộc A-chu-rim, Lê-tu-chim và Lê-um-mim. 4 Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và Ên-đa. Tất cả những người trên thuộc dòng dõi Kê-tu-ra.

5 Áp-ra-ham cho Y-sác tất cả gia tài mình. 6 Nhưng đang khi còn sống, ông cho các con dòng thứ một số phẩm vật và bảo họ đến ở vùng đất phía đông, cách xa Y-sác là con dòng chính.

7 Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi. 8 Ông trút hơi thở cuối cùng và qua đời khi tuổi cao tác lớn, được mãn nguyện trong cuộc sống, và được trở về với tổ tông mình. 9 Hai con trai ông là Y-sác và Ích-ma-ên đã an táng ông trong hang đá Mặc-bê-la, thuộc cánh đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, phía đông Mam-rê. 10 Đó là cánh đồng mà Áp-ra-ham đã mua lại của con cháu gia tộc Hếch. Áp-ra-ham được an táng tại đó cùng với vợ ông là Sa-ra. 11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác, con trai ông. Y-sác cư ngụ gần giếng La-chai Roi.

Dòng dõi Ích-ma-ên

12 Đây là dòng dõi Ích-ma-ên, con trai Áp-ra-ham, do A-ga, nữ tì người Ai Cập của Sa-ra, sinh ra.

13 Đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, sắp xếp theo thứ tự ngày sinh: Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt, kế đến là Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, 14 Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15 Ha-đát, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma. 16 Đó là các con trai của Ích-ma-ên và tên của họ, đặt theo tên làng và nơi họ đóng trại. Đó là mười hai thủ lĩnh của dân tộc họ. 17 Ích-ma-ên hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi trút hơi và qua đời, được trở về với tổ tông mình. 18 Dòng dõi ông định cư trong vùng từ Ha-vi-la đến Xu-rơ, phía đông Ai Cập, về hướng A-si-ri. Họ sống trong tình trạng thù nghịch với tất cả anh em mình.

Ê-sau và Gia-cốp

19 Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sinh Y-sác. 20 Khi được bốn mươi tuổi, Y-sác cưới Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên và là em gái của La-ban, đều là người A-ram, thuộc xứ Pha-đan A-ram.

21 Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì bà hiếm muộn. Đức Giê-hô-va nhậm lời khẩn cầu của ông nên Rê-bê-ca mang thai. 22 Nhưng các thai nhi đụng nhau trong bụng nên bà nói: “Tại sao điều nầy xảy ra cho tôi?” Rồi bà cầu hỏi Đức Giê-hô-va.

23 Đức Giê-hô-va phán:
'Hai nước đang ở trong bụng con,
  Và hai dân tộc từ bụng con sẽ phân rẽ;
Dân nầy mạnh hơn dân kia,
  Và đứa lớn phải phục vụ đứa nhỏ.'
\t 24 Khi đến ngày sinh nở, quả nhiên bà sinh đôi. 25 Đứa ra trước đỏ hồng, lông toàn thân trông như cái áo choàng bằng lông nên được đặt tên là Ê-sau. 26 Sau đó, đứa em ra đời, tay nắm gót Ê-sau nên được đặt tên là Gia-cốp. Khi hai đứa trẻ ra đời, Y-sác đã được sáu mươi tuổi.

27 Khi hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thích rong ruổi ngoài đồng ruộng, còn Gia-cốp là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. 28 Y-sác thương Ê-sau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, còn Rê-bê-ca lại thương Gia-cốp hơn.

29 Một hôm, khi Gia-cốp đang hầm một món súp thì Ê-sau từ ngoài đồng về, đói lả. 30 Ê-sau nói với Gia-cốp: “Em cho anh ăn ngay món gì đo đỏ kia đi, vì anh đang đói lả người!” — Vì vậy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm.

31 Gia-cốp nói: “Anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi.”
32 Ê-sau bảo: “Sắp chết đến nơi rồi, anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa?”

33 Gia-cốp nói: “Vậy thì anh hãy thề trước đi.” Ê-sau liền thề và bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.

34 Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và súp đậu. Ăn uống xong, Ê-sau đứng dậy và đi.

Ê-sau đã khinh rẻ quyền trưởng nam như thế đấy.

Y-sác và A-bi-mê-léc

1 Ngoài trận đói đã xảy ra trước đây trong thời Áp-ra-ham, bây giờ trong xứ lại xảy ra một trận đói nữa. Vì thế, Y-sác đi đến Ghê-ra, gặp A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin. 2 Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: “Đừng xuống Ai Cập, hãy ở trong xứ mà Ta sẽ chỉ cho con. 3 Hãy tạm cư trong xứ nầy, Ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con; vì Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả các vùng đất nầy và Ta sẽ làm trọn lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha của con. 4 Ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như sao trên trời và ban cho dòng dõi con tất cả các vùng đất nầy. Mọi dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước; 5 vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, tuân giữ những điều Ta truyền dạy cũng như các điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ta.” 6 Vậy Y-sác ở tại Ghê-ra.

7 Vì Rê-bê-ca có nhan sắc nên khi dân địa phương hỏi Y-sác về vợ ông thì ông bảo: “Cô ấy là em gái tôi”. Ông ngại nói: “Cô ấy là vợ tôi” vì sợ những người đàn ông trong xứ có thể vì nàng mà giết mình.

8 Y-sác đã ở đó một thời gian dài thì một hôm, A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin, nhìn qua cửa sổ và thấy Y-sác đang âu yếm vợ là Rê-bê-ca. 9 A-bi-mê-léc đòi Y-sác đến và nói: “Cô ấy chính là vợ ngươi! Tại sao ngươi lại nói: ‘Cô ấy là em gái tôi’?”

Y-sác thưa với vua: “Vì tôi thầm nghĩ không khéo mình phải bỏ mạng vì nàng chăng.”

10 A-bi-mê-léc hỏi: “Ngươi đã làm gì cho chúng ta vậy? Nếu lỡ có một người dân đến nằm với vợ ngươi thì ngươi đã làm cho chúng ta mắc tội rồi!”

11 Vì thế, A-bi-mê-léc truyền lệnh cho toàn dân rằng: “Ai đụng đến người nầy hoặc vợ ông ta thì sẽ bị xử tử.”

12 Y-sác gieo hạt giống trong xứ đó và năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần, vì Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. 13 Ông trở nên thịnh vượng, của cải ngày một nhiều thêm đến nỗi ông thành một người vô cùng giàu có. 14 Ông có nhiều bầy chiên, bầy bò và rất nhiều đầy tớ nên bị người Phi-li-tin ghen tị. 15 Tất cả những giếng mà trước đây các đầy tớ của Áp-ra-ham, cha ông, đã đào, bây giờ đều bị người Phi-li-tin lấy đất bít lại.

16 A-bi-mê-léc nói với Y-sác: “Ngươi hãy rời xa chúng ta, vì ngươi đã trở nên quá hùng mạnh so với chúng ta.”

17 Vậy, Y-sác bỏ nơi ấy, đến đóng trại tại thung lũng Ghê-ra và cư ngụ tại đó. 18 Y-sác đào lại mấy cái giếng đã đào trong đời Áp-ra-ham, cha mình. Các giếng ấy đã bị người Phi-li-tin lấp lại sau khi Áp-ra-ham qua đời. Ông gọi tên các giếng đó theo tên mà cha ông đã đặt.

19 Nhưng khi các đầy tớ của Y-sác đào giếng trong thung lũng và gặp được một mạch nước phun, 20 thì những người chăn chiên ở Ghê-ra đến tranh giành với các người chăn chiên của Y-sác. Họ nói: “Mạch nước nầy là của chúng tôi”, nên ông đặt tên giếng nầy là Ê-sết, vì họ đã tranh giành với ông. 21 Sau đó, các đầy tớ đào một giếng khác và cũng bị tranh giành, nên ông đặt tên giếng nầy là Sít-na. 22 Y-sác bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác và giếng nầy không bị tranh giành, nên ông đặt tên là Rê-hô-bốt, và nói: “Bây giờ Đức Giê-hô-va đã cho chúng ta chỗ ở rộng rãi, và chúng ta sẽ được thịnh vượng trong xứ nầy.”

23 Từ chỗ đó, Y-sác đi lên Bê-e Sê-ba. 24 Đêm ấy, Đức Giê-hô-va hiện đến và phán với ông: “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, cha của con. Đừng sợ, vì Ta ở với con. Ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng, vì Áp-ra-ham là đầy tớ Ta!”

25 Y-sác lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Rồi các đầy tớ của ông đào ở đó một cái giếng.

26 Vua A-bi-mê-léc từ Ghê-ra đến viếng thăm Y-sác. Cùng đi có cố vấn A-hu-sát và chỉ huy trưởng Phi-côn. 27 Y-sác hỏi: “Các ông ghét tôi và đã đuổi tôi xa các ông, sao các ông còn đến tìm tôi làm gì nữa?”

28 Họ trả lời: “Chúng ta thấy rõ Đức Giê-hô-va đã phù hộ ngươi, nên chúng ta nghĩ là giữa ngươi với chúng ta phải có một lời thề để kết ước với nhau. 29 Ngươi phải thề chẳng bao giờ làm hại chúng ta cũng như chúng ta đã không đụng đến ngươi, trái lại còn hậu đãi và để ngươi ra đi bình an. Bây giờ ngươi là người được Đức Giê-hô-va ban phước.”

30 Y-sác dọn một bữa tiệc và họ cùng ăn uống với nhau. 31 Sáng hôm sau họ dậy sớm, lập lời thề với nhau. Rồi Y-sác tiễn các người đó lên đường và họ ra đi bình an.

32 Cũng trong ngày đó, các đầy tớ của Y-sác đến báo với ông về cái giếng họ mới đào. Họ nói: “Chúng tôi đã tìm thấy nước.” 33 Ông đặt tên giếng đó là Si-ba. Vì vậy mà thành ấy có tên là Bê-e Sê-ba cho đến ngày nay.

Gia-cốp cướp phước hạnh của Ê-sau

34 Khi được bốn mươi tuổi thì Ê-sau cưới vợ, một người tên là Giu-đít, con gái của Bê-ê-ri, người Hê-tít, và một người tên là Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít. 35 Hai cô dâu nầy là nỗi đắng cay cho cuộc đời Y-sác và Rê-bê-ca.

Bình luận

Không sợ sự chết

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Nó lại càng không hề dễ dàng đối với Y-sác. Một trong những khó khăn đó là ông đã phải chờ đợi hai mươi năm để có con (25: 20–26). Sau đó là sự cạnh tranh của cặp anh em song sinh khi chúng được sinh ra. Ông sống giữa những người Phi-li-tin thù địch và một trong những người con trai của ông đã trở thành ‘nỗi cay đắng’ (26:35), ‘nỗi đắng cay cho cuộc đời Y-sác và Rê-bê-ca.’ (c.35, VIE2010).

Y-sác đã phạm tội rất giống cha mình - nói với người khác vợ là em gái mình (c.7–11). Tuy nhiên, có vẻ như Y-sác đã học được từ một số sai lầm của cha mình. Khi Rê-bê-ca không thể sinh con - không giống như nỗ lực tai hại của Áp-ra-ham để tự giải quyết mọi việc thông qua mối quan hệ với A-ga - phản ứng của Y-sác là cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho một phép lạ (25:21).

Chúa đã hiện ra với Y-sác và hứa, ‘Ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con... Mọi dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước’ (26: 3–4).

Tuy nhiên, Y-sác sợ. Ông sợ rằng mình có thể chết: ‘Vì Rê-bê-ca có nhan sắc nên khi dân địa phương hỏi Y-sác về vợ ông thì ông bảo: “Cô ấy là em gái tôi”. Ông ngại nói: “Cô ấy là vợ tôi” vì sợ những người đàn ông trong xứ có thể vì nàng mà giết mình.…Vì tôi thầm nghĩ không khéo mình phải bỏ mạng vì nàng chăng.’ (c.7,9b).

Đức Chúa Trời phán cùng Y-sác rằng: “Đừng sợ, vì Ta ở với con” (c.24). Y-sác sợ mọi người hơn là kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng ông được nhắc nhở rằng ông không cần phải sợ người khác vì Chúa ở cùng ông. Hãy nhớ sự thật tương tự khi bạn bị cám dỗ sợ hãi: Chúa ở cùng bạn. Nếu Chúa ở với bạn, bạn không cần phải sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Bất chấp việc Y-sác sợ người khác, Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho ông. Đức Chúa Trời phán, ‘Ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng…’ (c.24). Phước lành của Đức Chúa Trời là sự tăng trưởng, là kết quả gấp bội. Đây là những gì Chúa muốn cho cuộc sống của bạn.

‘Y-sác đã mở lại các giếng đã được đào vào thời tổ phụ ông là Áp-ra-ham, mà người Phi-li-tin đã lấp lại” (c.18). (Có lẽ điều tương tự đối với chúng ta là mở lại các Hội thánh đã bị đóng cửa để lấy nguồn nước sống!) Khi Y-sác vấp phải sự phản đối và bị ngăn lại, ông tiếp tục cho đến khi tìm thấy một cái giếng khác ông có thể mở lại. Bằng cách này, Chúa đã cho ông thạnh vượng trong xứ đó (c.22).

Không điều nào trong số này là dễ dàng, nhưng hãy nhớ điều Chúa nói với bạn: ‘Đừng sợ, vì Ta ở với con’ (c.24).

Cầu nguyện

Thưa Chúa, cảm ơn Ngài vì lời hứa Ngài dành cho con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài nói với con rất nhiều lần rằng nếu con kính sợ Ngài, con không cần phải sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Pippa chia sẻ

Sáng thế ký 26:34

Dường như có sự khác biệt lớn giữa cách Y-sác và Ê-sau khi chọn vợ. Đối với Y-sác, rất nhiều lời cầu nguyện và dấu hiệu hướng dẫn đã giúp ông tìm thấy người phụ nữ của đức tin, trong khi Ê-sau dường như đã lựa chọn một cách thiếu thận trọng. Và đó là "nỗi đắng cay cho cuộc đời Y-sác và Rê-bê-ca.".

Chọn đúng người chồng hoặc người vợ là rất quan trọng và cầu nguyện cho chính chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho những đứa trẻ chưa chào đời, cho bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn họ đến đúng người và họ sẽ có những cuộc hôn nhân tuyệt vời bởi đức tin.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Joyce Meyer, Love Out Loud (Hodder & Stoughton, 2011)

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more