Ngày 128

Mười Hai Cách Để Trở Nên Hữu Ích Cho Đức Chúa Trời

Khôn ngoan Thi Thiên 57:7-11
Tân ước Giăng 5:16-30
Cựu Ước Các Quan Xét 6:1-7:8a

Giới thiệu

Một người gánh nước ở Ấn Độ có hai cái bình lớn, cả hai đều được treo vào hai đầu của một cây sào, mà anh ta đeo ngang cổ. Một trong hai chiếc bình có một vết nứt trong khi chiếc bình kia thì hoàn hảo và luôn được cung cấp đầy đủ nước. Ở cuối quãng đường dài từ con suối về nhà, chiếc bình nứt luôn chỉ đầy một nửa.

Chiếc bình nứt tội nghiệp xấu hổ về sự không hoàn hảo của chính mình và đau khổ vì nó chỉ có thể hoàn thành một nửa công việc mà nó được tạo ra để làm. Sau hai năm, nó thấy mình thật thất bại cay đắng, một hôm ở bên dòng suối, nó nói với người gánh nước:

'Tôi xấu hổ về bản thân mình, và tôi muốn xin lỗi anh. Tôi chỉ có thể giao được một nửa số hàng của mình vì vết nứt ở bên hông khiến nước rò rỉ suốt đường về nhà. Vì những sai sót của tôi, anh phải làm tất cả công việc này và anh không nhận được giá trị đầy đủ từ những nỗ lực của mình.

Người khiêng nước nói với cái bình, ‘Anh có để ý rằng chỉ có hoa ở phía bên đường của anh mà không có hoa ở phía bên kia không? Đó là bởi vì tôi biết về khuyết điểm của anh, và tôi đã gieo những hạt giống hoa lên phía bên con đường của anh, và mỗi ngày khi chúng ta đi bộ về, anh đã tưới nước cho chúng. Trong hai năm, tôi đã có thể hái những bông hoa xinh đẹp này để trang trí bàn ăn. Nếu không có anh là chính anh, sẽ không có thứ xinh đẹp này để tô điểm cho ngôi nhà.'

Cảm tạ Chúa, Ngài sử dụng những chiếc bình nứt! Bạn không cần phải hoàn hảo để Chúa sử dụng bạn. Chúng ta muốn cuộc sống của mình có giá trị gì đó. Nếu bạn muốn trở nên hữu ích cho Chúa, đây là mười hai bí quyết:

Khôn ngoan

Thi Thiên 57:7-11

7 Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc,
 Lòng con vững chắc;
 Con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca.
8 Hỡi linh hồn ta, hãy tỉnh thức!
 Hỡi đàn hạc, đàn lia, hãy trỗi dậy!
 Ta cũng sẽ đánh thức rạng đông.

9 Lạy Chúa, con sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân,
 Ca ngợi Chúa trong các nước.
10 Vì lòng nhân từ Chúa cao đến tận trời,
 Đức thành tín Chúa cao đến tận mây.

11 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời.
 Nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất!

Bình luận

1. Biết rằng bạn được yêu thương

Chúa sử dụng bạn vì Ngài yêu bạn. Đa-vít nói: ‘Vì lòng nhân từ Chúa cao đến tận trời, Đức thành tín Chúa cao đến tận mây’ (c.10). Đây là nơi mọi sự bắt đầu – biết rằng bạn được Chúa yêu thương.

2. Thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người thờ phượng. Đa-vít nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc... Con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca...con sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, Ca ngợi Chúa trong các nước.’ (c.7-9). Đáp lại trải nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách thờ phượng Ngài bằng mọi ân tứ mà bạn có – không chỉ riêng tư mà còn ở nơi công cộng (c.9) – không chỉ khi bạn cảm thấy muốn mà còn ‘kiên định’ – cả trong những lúc khó khăn.

3. Tôn vinh Chúa trong cuộc đời bạn

Đức Chúa Trời tôn vinh những ai tôn vinh Ngài. Đa-vít viết, ‘Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời. Nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất!’ (c.11). Đây là mong muốn cuối cùng của David. Đó cũng chính là ước muốn được thể hiện trong lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã dạy chúng ta cầu nguyện, “Danh Cha được tôn thánh” (Ma-thi-ơ 6:9).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tình yêu bao la của Ngài dành cho con đến tận các tầng trời và vì lòng thành tín của Ngài đến tận mây. Hôm nay con cầu nguyện rằng danh của Ngài sẽ được tôn cao qua mọi điều con làm và nói.

Tân ước

Giăng 5:16-30

16 Do đó, người Do Thái bắt bớ Đức Chúa Jêsus, vì Ngài làm những việc nầy trong ngày sa-bát. 17 Nhưng Ngài phán với họ: “Cha Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy.” 18 Vì thế, người Do Thái càng tìm cách giết Ngài, vì Ngài không chỉ phá luật ngày sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời.

19 Bởi vậy, Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy. 20 Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm. Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc. 21 Như Cha đã khiến những người chết sống lại thể nào thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy. 22 Cha cũng không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, 23 để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến.

24 Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. 25 Thật, Ta bảo thật các ngươi, giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những người nghe sẽ sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong chính mình thể nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính mình thể ấy. 27 Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người.

28 Đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra; 29 ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét. 30 Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, vì Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta.

Bình luận

4. Làm những gì ‘Cha’ đang làm

Những người Pha-ri-si, những người rất sùng đạo, đã trở nên đồi bại, chủ nghĩa luật pháp và cứng nhắc. Họ chỉ trích Chúa Giê-su vì một người bại liệt đã ba mươi tám năm vác giường của mình vào ngày Sa-bát.

Chúa Giê-su hiệp thông với Thiên Chúa và là Con yêu dấu của Thiên Chúa, Người làm mọi điều Chúa Cha muốn Người làm. Ngài không thể tách rời khỏi Cha Ngài. Ngài là một với Chúa Cha.

Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời: ‘Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời’ (c.18). Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng là Người Con Vâng Phục Cha. Ngài đáp lại những kẻ muốn giết Ngài: ‘Ta bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy’ (c.19).

Thay vì bắt đầu các kế hoạch của riêng bạn và cầu xin Chúa ban phước cho chúng, hãy cầu ngyện cầu hỏi Chúa xem kế hoạch của Chúa là gì và tham gia.

5. Lắng nghe Chúa

Dân Chúa tự chuốc lấy rắc rối, như chúng ta thấy trong đoạn Cựu Ước hôm nay, vì họ không nghe lời Chúa (Các Quan Xét 6:10). Chúa Giê-su nói chìa khóa của sự sống là lắng nghe Ngài và tin: ‘Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống’ (Giăng 5:24).

Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói, ‘Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe’ (c.30).

6. Làm việc lành trong khả năng của mình

Bạn không có được sự cứu rỗi bằng cách 'làm việc lành'. Tuy nhiên, bằng chứng của một đời sống đức tin là một đời sống làm việc lành. Chính Chúa Giê-su, chúng ta được kể lại, ‘đã đi khắp nơi làm việc lành’ (Công Vụ 10,38). Chúa Giê-su phán: 'Đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra; ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét.' (Giăng 5: 28–29).

Như Barack Obama đã nói, 'Đừng chờ đợi những điều tốt đẹp xảy đến với bạn. Nếu bạn ra ngoài và khiến một số điều tốt đẹp xảy ra, bạn sẽ lấp đầy thế giới với hy vọng, bạn sẽ tràn đầy hy vọng.’

7. Sống làm hài lòng Chúa

Tôi thấy đây là một trong những điều khó khăn nhất để bắt đầu thực hiện. Có vẻ như rất tự nhiên để tìm cách làm hài lòng bản thân mình. Chúa Giê-su nói: “Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta” (c.30). Để sống một cuộc đời làm hài lòng Đức Chúa Trời bao hàm một sự quay ngược hoàn toàn. Nó không chỉ là sự quay đầu một lần mà nó là điều mà bạn phải cố gắng thực hành hàng ngày. Đó không phải điều dễ dàng!

Cầu nguyện

Lạy Cha, xin giúp con lắng nghe tiếng của Cha, để nhận biết những gì Cha đang làm và tham gia – để con không tìm cách làm hài lòng bản thân mà tìm cách làm hài lòng Cha.

Cựu Ước

Các Quan Xét 6:1-7:8a

Ghi-đê-ôn giải cứu dân Y-sơ-ra-ên

6 1 Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va phó họ vào tay dân Ma-đi-an trong bảy năm. 2 Tay của dân Ma-đi-an đè nặng trên dân Y-sơ-ra-ên. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Y-sơ-ra-ên đã làm những nơi trú ẩn trong núi, các hầm hố và đồn lũy. 3 Mỗi khi dân Y-sơ-ra-ên gieo giống thì dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc, và dân phương Đông đi lên tấn công họ. 4 Chúng đóng quân chống lại dân Y-sơ-ra-ên và phá hoại mùa màng trong xứ cho đến tận Ga-xa, không để lại bất cứ loại lương thực nào cho dân Y-sơ-ra-ên, kể cả chiên, bò hoặc lừa. 5 Chúng kéo quân lên cùng với bầy súc vật và đóng trại đông như cào cào, người và lạc đà vô số kể. Chúng xâm chiếm và phá hoại xứ sở. 6 Vì dân Ma-đi-an mà dân Y-sơ-ra-ên bị nghèo đói, khốn khổ nên họ kêu cầu Đức Giê-hô-va.

7 Khi dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an 8 thì Đức Giê-hô-va sai một nhà tiên tri đến nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Ta đã đem các con lên từ Ai Cập, rút các con ra khỏi nhà nô lệ, 9 giải cứu các con khỏi tay người Ai Cập, và mọi kẻ áp bức các con. Ta đã đuổi chúng khỏi các con và ban cho các con xứ của chúng.’ 10 Ta có phán: ‘Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà các con đang ở.’ Nhưng các con nào có lắng nghe tiếng Ta!”

11 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông tại thành Óp-ra của ông Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít. Khi ấy con trai của Giô-ách là Ghi-đê-ôn đang đập lúa mạch trong hầm ép rượu để tránh dân Ma-đi-an. 12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Ghi-đê-ôn và nói: “Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! Đức Giê-hô-va ở với anh.”

13Ghi-đê-ôn nói: “Thưa ngài, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc nầy xảy đến cho chúng tôi? Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng: ‘Đức Giê-hô-va đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập’. Thế thì mọi việc kỳ diệu kia ở đâu mà bây giờ Đức Giê-hô-va lại từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an?”

14 Đức Giê-hô-va quay lại phán với ông: “Hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Chẳng phải Ta sai con đó sao?”

15 Ghi-đê-ôn thưa: “Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình.”

16 Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy.”

17 Ghi-đê-ôn thưa: “Nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho con một dấu hiệu chứng tỏ Chúa phán với con. 18 Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con trở lại và đem một tế lễ đặt trước mặt Ngài.”

Chúa đáp: “Ta sẽ ở đây cho đến khi con trở lại.”   19 Ghi-đê-ôn đi vào, bắt một con dê con làm thịt và lấy khoảng hai mươi hai lít bột làm bánh không men. Ông để thịt trong rổ và đổ nước thịt vào nồi, rồi đem dâng các món ấy lên Ngài ở dưới cây thông. 20 Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: “Hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá nầy và đổ nước thịt lên trên.” Ghi-đê-ôn làm đúng như vậy. 21 Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đưa gậy đang cầm trong tay ra, chạm đầu gậy vào thịt và bánh không men. Lửa bốc lên từ tảng đá thiêu đốt thịt và bánh không men. Rồi thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến mất trước mắt ông. 22 Ghi-đê-ôn nhận biết đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va nên la lên: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Khốn nạn cho con, vì con đã thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va mặt đối mặt!”

23 Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy yên lòng, đừng sợ, con sẽ không chết đâu!” 24 Ghi-đê-ôn lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lôm. Bàn thờ ấy vẫn còn ở thành Óp-ra, thuộc về gia tộc A-bi-ê-xê-rít, cho đến ngày nay.   25 Cũng trong đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Hãy bắt một bò tơ đực của cha con, đó là con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá sập bàn thờ thần Ba-anh mà cha con đã lập và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó. 26 Tiếp đến, hãy lập một bàn thờ thật ngay ngắn cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con trên đỉnh đồi nầy. Sau đó, dùng gỗ của tượng thần A-sê-ra mà con đã triệt hạ dâng con bò đực thứ nhì ấy làm tế lễ thiêu.”

27 Ghi-đê-ôn chọn mười người trong các đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Vì sợ những người trong gia đình và những người trong thành nên ông không dám làm ban ngày mà làm ban đêm.

28 Sáng sớm hôm sau, khi dân trong thành thức dậy, họ thấy bàn thờ của thần Ba-anh đã bị phá sập, hình tượng A-sê-ra bên cạnh bị triệt hạ, và con bò đực thứ nhì đã được dâng làm tế lễ thiêu trên bàn thờ mới lập.

29 Chúng hỏi nhau: “Ai đã làm điều đó?” Sau khi dò hỏi và tìm hiểu, chúng biết rằng chính Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, đã làm điều đó.

30 Dân trong thành nói với Giô-ách: “Hãy đem con ông ra đây, nó phải chết vì nó đã phá đổ bàn thờ thần Ba-anh, và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó.”

31 Giô-ách trả lời tất cả những kẻ chống đối rằng: “Các người muốn bênh vực cho Ba-anh sao? Hay các người muốn bảo vệ hắn? Ai bênh vực Ba-anh sẽ bị xử tử trước sáng mai. Nếu thật hắn là thần thì chính hắn phải tranh luận chứ, vì người ta đã phá đổ bàn thờ của hắn!” 32 Vì thế, trong ngày ấy người ta gọi Ghi-đê-ôn là Giê-ru-ba-anh, hàm ý: “Ba-anh phải tranh luận với ông ấy” vì Ghi-đê-ôn đã phá sập bàn thờ của hắn.

33 Tất cả dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc, và dân phương Đông liên kết lại, vượt qua sông Giô-đanh và đóng quân trong thung lũng Gít-rê-ên. 34 Thần của Đức Giê-hô-va bao phủ Ghi-đê-ôn; ông thổi tù và, kêu gọi những người A-bi-ê-xê-rít đi theo ông. 35 Ông sai sứ giả đi khắp bộ tộc Ma-na-se và kêu gọi họ theo mình. Ông cũng sai sứ giả đến các bộ tộc A-se, Sa-bu-lôn, Nép-ta-li, và họ cũng đi lên hiệp với ông.

36 Ghi-đê-ôn thưa với Đức Chúa Trời: “Nếu Chúa muốn dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên, đúng như lời Chúa đã phán, 37 thì con sẽ để một mớ lông chiên trong sân đập lúa. Nếu sương chỉ đọng trên mớ lông chiên ấy, còn đất lại khô ráo, thì con sẽ nhận biết Chúa dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên như Chúa đã phán hứa.” 38 Việc xảy ra đúng như vậy. Sáng hôm sau, Ghi-đê-ôn dậy sớm, vắt mớ lông chiên thì sương chảy ra đầy một chén nước.

39 Ghi-đê-ôn lại thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Xin Chúa đừng nổi giận với con, con chỉ xin thưa một lần nữa thôi. Xin Chúa để con thử với mớ lông chiên chỉ một lần nữa thôi: Xin cho chỉ riêng mớ lông chiên khô, còn sương thì đọng khắp trên đất.” 40 Trong đêm đó, Đức Chúa Trời làm đúng như vậy: Chỉ riêng mớ lông chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị sương phủ.

Ghi-đê-ôn đánh bại quân Ma-đi-an

1 Giê-ru-ba-anh, tức là Ghi-đê-ôn, và tất cả quân lính của ông dậy sớm, đi đến đóng trại bên suối Ha-rốt. Còn quân Ma-đi-an đóng trại ở phía bắc trại quân Ghi-đê ôn, trong thung lũng bên đồi Mô-rê. 2 Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Số người đi theo con đông quá, Ta không phó dân Ma-đi-an vào tay họ đâu, kẻo Y-sơ-ra-ên khoe khoang tự phụ rằng: ‘Chính tay tôi đã giải cứu tôi.’ 3 Vậy bây giờ, hãy truyền lệnh nầy cho quân lính: ‘Ai sợ hãi run rẩy, hãy sớm rời khỏi núi Ga-la-át và trở về nhà đi!’” Vậy có hai mươi hai nghìn người trở về, còn mười nghìn người ở lại.

4 Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Số người vẫn còn đông quá. Hãy dẫn họ xuống mé nước, rồi Ta sẽ thử nghiệm họ tại đó. Nếu người nào Ta phán với con rằng: ‘Nó hãy đi với con,’ thì nó sẽ đi với con. Còn người nào Ta phán với con rằng: ‘Nó chớ đi với con,’ thì nó đó sẽ không được đi.”

5 Vậy, ông dẫn quân lính xuống mé nước. Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Tất cả những người dùng lưỡi liếm nước như chó, và những người quỳ gối xuống mà uống thì con hãy để riêng ra.” 6 Số người bụm nước trong tay và đưa lên miệng liếm là ba trăm, số người còn lại đều quỳ gối xuống mà uống.

7 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước mà giải cứu các con, và Ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay con. Còn tất cả những người khác hãy trở về nhà mình!” 8 Ghi-đê-ôn cho tất cả Y-sơ-ra-ên trở về nhà, nhưng giữ lại ba trăm người kia. Họ lấy lương thực và tù và của những người trở về.

Bình luận

8. Kêu cầu Chúa cứu giúp

Dân Chúa lại một lần nữa gặp rắc rối. Họ đã làm “điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (6:1). Kết quả là họ bị áp bức (c.2) và ‘nghèo đói cùng cực’ (c.6).

Bước ngoặt lại đến với họ, cũng như chúng ta thường thấy, khi họ “kêu cầu Chúa giúp đỡ” (c.6). Tôi vô cùng biết ơn vì đã nhiều lần trong đời tôi được Chúa nhậm lời kêu cứu. Bất cứ khó khăn và thử thách nào bạn đang gặp phải ngày hôm nay, hãy kêu cầu Chúa giúp đỡ.

9. Hãy biết rằng Chúa luôn ở cùng

Đức Chúa Trời khiến Ghi-đê-ôn trỗi dậy và phán với ông: ‘Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! Đức Giê-hô-va ở với anh’ (c.12). Ghi-đê-ôn thưa với Đức Chúa Trời, ‘Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình’ (c.15). Chúa trả lời: ‘Ta sẽ ở cùng con’ (c.16).

Chúa Giê-su đã hứa rằng Ngài sẽ ở cùng bạn luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20).

10. Biết điểm yếu của bạn

Ghi-đê-ôn là một ví dụ khác về việc Đức Chúa Trời sử dụng những chiếc bình nứt! Ghi-đê-ôn nói, ‘Làm sao tôi có thể cứu Y-sơ-ra-ên? Gia tộc tôi yếu nhất trong xứ Ma-na-se, và tôi là người nhỏ nhất trong họ hàng tôi’ (Các Quan Xét 6:15). Tôi thường cảm thấy rằng Chúa không thể sử dụng tôi vì sự yếu đuối của tôi. Nhưng đôi khi Đức Chúa Trời làm việc thông qua những điểm yếu của chúng ta tốt hơn thông qua những điểm mạnh của chúng ta.

Cá nhân tôi được an ủi rất nhiều từ những lời của sứ đồ Phao-lô: 'Vậy, tôi rất vui mừng khoe về sự yếu đuối của mình, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi... Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ' ( 2 Cô Rinh Tô 12:9–10).

11. Can đảm vâng phục Chúa

Ghi-đê-ôn “làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán bảo” (Các Quan Xét 6:27), mặc dù ông đã liều chết (c.30). Tôi nhận thấy mình thường rụt rè trước sự chống đối. Tuy nhiên, sự chống đối mà chúng ta đối mặt không là gì so với Ghi-đê-ôn và đặc biệt là Chúa Giê-su. Khi nỗi sợ hãi gõ cửa, hãy để niềm tin trả lời!

12. Hãy tin tưởng vào Chúa

Bí quyết sức mạnh của Ghi-đê-ôn là “Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên [ông]” (c.34). Đừng tự tin tưởng vào chính mình; hãy tin tưởng vào Chúa.

Chúa không cần số đông. Trên thực tế, Ngài đã nói với Ghi-đê-ôn, “Số người đi theo con đông quá” (7:2). Ngài không muốn người ta nghĩ rằng chính sức mạnh của họ đã cứu họ. Ngài giảm quân số từ 32.000 xuống còn 300 (c.1–7).

Chúng ta không cần số lượng lớn để thấy một quốc gia được biến đổi nhưng chúng ta cần sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Nếu bạn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Ngài có thể hành động qua bạn như Ngài đã làm qua Ghi-đê-ôn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cần Thánh Linh của Ngài để hoàn thành ơn gọi mà Chúa đã ban cho con. Xin hãy ban cho con Thánh Linh của Ngài. Xin Thần Linh hãy đến trên con.

Pippa chia sẻ

Các Quan Xét 6

Tôi có thể đồng cảm với Ghi-đê-ôn. Anh sợ hãi, hụt hẫng và mông lung. Điều đó càng khiến anh ấy giống như một anh hùng trong mắt tôi. Điều đó cho thấy anh ấy đã can đảm như thế nào khi đi ngược lại với tất cả mọi người (c.27). Rất hợp lý anh muốn thử lại xem mình đã hiểu đúng chưa. Nếu bạn định làm điều gì đó cách quyết liệt, bạn cần biết rằng bạn đã nghe đúng lời Chúa chưa. Một khi Ghi-đê-ôn chắc chắn rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì không gì có thể ngăn cản anh ta.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more