Ngày 133

Thánh Linh diệu kỳ

Khôn ngoan Châm Ngôn 11:29-12:7
Tân ước Giăng 7:14-44
Cựu Ước Các Quan Xét 14:1-15:20

Giới thiệu

Robbie Williams đã từng đi mua sắm ở Los Angeles. Anh ấy đã mua 5 chiếc ô tô, trong đó có một chiếc Ferrari mới toanh, một chiếc Porsche mới toanh và một chiếc Mercedes mới toanh. Trong vòng một tuần, anh ấy ước gì mình đã không mua bất kỳ thứ gì trong số chúng (vì anh ấy thậm chí còn không có bằng lái xe!).

Tôi ngưỡng mộ sự cởi mở của Robbie Williams về bản thân. Anh ấy thành thật một cách chi tiết về chứng ám ảnh bản thân và chứng nghiện ngập của mình. Trong bài hát của anh ấy, Cảm nhận, anh ấy hát:

   Tôi chỉ muốn cảm nhận được tình yêu đích thực… 
   Có một lỗ hổng trong tâm hồn tôi
   Bạn có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt tôi 
   Lỗi hổng đó thực sự rất lớn.

Đức Chúa Trời gieo vào lòng nhân loại ước muốn “được cảm nhận tình yêu đích thực”. 'Lỗ hổng trong tâm hồn tôi' này là chung cho tất cả mọi người. Nó không thể được lấp đầy bằng ô tô, sự giàu có, thành công hay ma túy. Đó là một cái lỗ hổng có hình Chúa. Đó là sự đói khát thuộc linh mà Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng chỉ có thể được lấp đầy bởi Thần Linh kỳ diệu của Ngài (Giăng 7:37).

Khôn ngoan

Châm Ngôn 11:29-12:7

29 Ai quấy rối gia đình mình sẽ được gió làm cơ nghiệp,
   Còn kẻ điên dại phải làm nô lệ cho người có lòng khôn ngoan.

30 Trái của người công chính là cây sự sống,
   Người khôn ngoan chinh phục được nhiều linh hồn.

31 Nếu người công chính được báo đáp trên đất nầy,
   Thì kẻ gian ác và tội lỗi phải bị báo trả nhãn tiền!

12
1 Ai yêu sự sửa phạt là yêu tri thức,
   Ai ghét sự quở trách là kẻ ngu dại. \t 2 Người lành nhận được ân phúc từ Đức Giê-hô-va,
   Nhưng kẻ âm mưu điều ác bị Ngài kết tội.

3 Loài người không thể nhờ gian ác mà được đứng vững,
   Nhưng cội rễ của người công chính không bị lay chuyển.

4 Người vợ đức hạnh là mão miện cho chồng,
   Còn vợ làm xấu hổ khiến chồng như mục nát trong xương.

5 Tư tưởng của người công chính là đúng đắn,
   Âm mưu của kẻ ác đều là lừa gạt.

6 Lời kẻ ác rình rập làm đổ máu,
   Nhưng miệng người ngay thẳng giải cứu người.

7 Kẻ ác bị đánh đổ, chúng không còn nữa,
   Nhưng nhà người công chính vẫn đứng vững.

Bình luận

Sinh Bông Trái

Bạn có muốn cuộc sống của bạn tạo nên sự khác biệt không? Bạn có nhận ra rằng cuộc sống của bạn có thể là nguồn phước cho người khác mỗi ngày không?

Trái của người công chính là cây sự sống’ (11:30). Khi xem lại Châm ngôn 11, chúng ta có thể thấy tất cả trái của Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô mô tả trong Ga-la-ti 5:22:

 • Yêu thương (Châm ngôn 11:23)
 • Vui mừng (c.10)
 • Bình an (c.8)
 • Nhịn nhục (c.16)
 • Nhân từ (c.17)
 • Hiền lành (c.17)
 • Trung tín (c.6)
 • Khiêm nhu (c.2b)
 • Tiết độ (c.12)

Hình ảnh “cây sự sống” (c.30) là một sự phác họa tuyệt đẹp về ơn lành của Đức Chúa Trời. Nó lặp đi lặp lại trong Kinh thánh, và cũng liên kết chặt chẽ với công việc của Thánh Linh trong cuộc sống của bạn (xin xem Ê-xê-chi-ên 47:1–12; Khải huyền 22:1–2). Chính Thánh Linh là Đấng thúc đẩy bạn và giúp đỡ bạn sống một đời sống công chính như đã được mô tả để được hưởng ‘ân phúc từ Đức Giê-hô-va’ (Châm Ngôn 12:2)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con được nhiều hơn bông trái của Thánh Linh trong cuộc sống con: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ

Tân ước

Giăng 7:14-44

Đức Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ

14 Vào giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đi lên đền thờ và dạy dỗ. 15 Những người Do Thái rất kinh ngạc nói rằng: “Người nầy chưa từng học, làm sao lại biết được Kinh Thánh?”

16 Đức Chúa Jêsus đáp: “Đạo lý của Ta không phải của riêng Ta, nhưng của Đấng đã sai Ta đến. 17 Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời Ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay Ta tự nói theo ý mình. 18 Người nào tự nói theo ý mình thì tìm vinh quang cho riêng mình, còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình là người chân thật, trong người ấy không có điều gì bất chính. 19 Chẳng phải Môi-se đã ban luật pháp cho các ngươi sao? Nhưng không một ai trong các ngươi tuân theo luật pháp. Tại sao các ngươi lại tìm giết Ta?”

20 Dân chúng trả lời: “Ông bị quỷ ám rồi! Nào có ai tìm giết ông đâu?”

21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đều kinh ngạc. 22 Môi-se đã ban bố luật cắt bì cho các ngươi (thật ra luật đó không phải bởi Môi-se mà bởi các tổ phụ), và các ngươi cắt bì cho người nam trong ngày sa-bát. 23 Nếu người nam phải chịu cắt bì trong ngày sa-bát để khỏi phạm luật Môi-se thì sao các ngươi lại nổi giận khi Ta chữa lành cả thân thể cho một người trong ngày sa-bát? 24 Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính.”

Dư luận của dân Do Thái về Đức Chúa Jêsus

25 Có vài người dân thành Giê-ru-sa-lem nói rằng: “Đây chẳng phải là người mà người ta tìm giết sao? 26 Xem kìa, ông ta nói một cách công khai mà họ không nói gì ông ta cả! Phải chăng những người có thẩm quyền đã thật sự biết ông ta là Đấng Christ? 27 Nhưng khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn ông nầy thì chúng ta biết đến từ đâu.”

28 Khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Đức Chúa Jêsus công bố: “Các ngươi biết Ta và cũng biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai Ta đến là chân thật mà các ngươi không biết Ngài. 29 Còn Ta thì biết Ngài vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta.”

30 Vậy họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài được vì giờ Ngài chưa đến. 31 Nhưng có nhiều người trong dân chúng tin Ngài và nói rằng: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người nầy đã làm không?”

Âm mưu bắt Đức Chúa Jêsus

32 Người Pha-ri-si nghe những điều dân chúng xầm xì về Đức Chúa Jêsus nên họ và các thầy tế lễ cả sai các viên chức bảo vệ đền thờ đi bắt Ngài.

33 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta trở về với Đấng đã sai Ta. 34 Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp; nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được.”

35 Những người Do Thái nói với nhau: “Người nầy định đi đâu mà chúng ta không tìm được? Có phải ông ta định đến với những kiều bào lưu lạc giữa những người Hi Lạp và dạy người Hi Lạp chăng? 36 Ông ta có ý gì khi nói: ‘Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp,’ và ‘nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được’?”

37 Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. 38 Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” 39 Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được tôn vinh.

40 Khi đoàn dân nghe những lời nầy, một số người nói: “Đây thật là một nhà tiên tri.”

41 Một số khác nói: “Đây là Đấng Christ.” Nhưng một số khác nữa lại nói: “Đấng Christ mà lại đến từ miền Ga-li-lê sao? 42 Chẳng phải Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ xuất thân từ dòng Đa-vít và đến từ Bết-lê-hem, là làng của Đa-vít sao?” 43 Như thế, vì Ngài mà dân chúng chia rẽ nhau. 44 Một số người trong dân chúng muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài.

Bình luận

Sự sung mãn

Bạn biết cảm giác khát về thể chất là như thế nào. Miệng bạn khô khốc, cổ họng khô rát, sức lực suy kiệt và bạn thèm nước. Thật thỏa mãn biết bao khi được uống nước khi khát.

Khát khao thuộc linh là bị khô hạn bên trong, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và đau khổ. Trong đoạn Kinh Thánh vàng này, Chúa Giê-su mô tả cách làm dịu cơn khát thuộc linh của bạn (lỗ hổng trong tâm hồn bạn được lấp đầy) và ảnh hưởng của điều này đối với cuộc sống của bạn.

Chúa Giê-su báo trước những gì sẽ xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Ngài nói về sự biến đổi nhờ dòng nước hằng sống mà Đức Thánh Linh mang đến cho đời sống bạn: ‘Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được tôn vinh” (c.39).

Đó là ‘Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ’ (c.37). Đây là ngày mà người ta đoán trước rằng con sông lớn được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 47 sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem. ‘Đức Chúa Jêsus đứng dậy’ (Giăng 7:37). Tục lệ thông thường là ngồi khi giảng dạy, nhưng những lời Chúa Giê-su nói rất quan trọng nên ngài muốn mọi người đều nhìn thấy và nghe thấy. Ngài 'công bố rằng’ (c.37). Thông điệp của Ngài chỉ có 24 từ bằng tiếng Hy Lạp, nhưng đó là một lời hứa biến đổi cuộc đời mà bạn vẫn có thể trải nghiệm ngày nay.

1. Ai thực hiện lời hứa này?

Dân chúng kinh ngạc trước sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Ngài ấy thậm chí chưa bao giờ đến trường Kinh thánh hay trường thần học! (câu 15). Ngài đã nhận được sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời (c.16). Và Ngài nói bất cứ ai “sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời” (c.17) sẽ nhận ra điều này.

Chúa Giê-su kêu gọi một sự lựa chọn. Một số người nghĩ: ‘Chắc ông này là nhà tiên tri’ (c.40). Tuy nhiên, như C.S. Lewis đã chỉ ra, Chúa Giê-su không để ngỏ lựa chọn đó. Thực sự chỉ có ba lựa chọn: rằng ai đó đã nói những điều mà Chúa Giê-su đã nói sẽ bị điên hoặc là 'ma quỷ của địa ngục'. Và chỉ một khả năng khác là 'Người đàn ông này, Giê-su, đã và đang là Con Thiên Chúa'. Chúng ta thấy ba lựa chọn này được thể hiện trong đoạn Kinh Thánh hôm nay:

Một số người cho rằng Ngài là 'Ma quỷ của Địa ngục': 'Ông bị quỷ ám' (c.20) Một số người cho rằng Ngài mất trí: ‘ông ta điên’ (10:19) Nhưng những người khác thì công nhận, ‘Ngài là Đấng Christ’ (7:41)

2. Lời hứa được thực hiện cho ai?

Chúa Giêsu nói: ‘Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống’ (c.37). Điều đó dành cho tất cả mọi người. Nó áp dụng cho tất cả những ai chưa từng kinh nghiệm Đức Thánh Linh. Nhưng nó cũng áp dụng cho những người cảm thấy không được thỏa mãn thuộc linh. Bạn có cảm thấy mình thất bại trong đời sống cầu nguyện không? Bạn có cảm thấy thất vọng về mức độ thánh khiết của mình không? Bạn có khao khát mối quan hệ gần gũi hơn với Chúa không? Nếu bạn làm như vậy, bạn đang 'khát' về mặt thuộc linh và lời hứa áp dụng cho bạn, ngày hôm nay.

3. Lời hứa là gì?

Chúa Giê-su nói: ‘Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.’ (c.38). Lễ Lều Tạm báo trước dòng sông sẽ chảy ra khỏi đền thờ ở Giê-ru-sa-lem như đã được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 47 (được đọc và thực hiện trong ngày lễ). Chúa Giê-su nói với họ rằng điều này đã được ứng nghiệm, không phải ở một nơi mà ở một Con người.

Dòng sông chảy ra từ trái tim của Chúa Giê-su (ra khỏi 'koilia' - hố sâu trong dạ dày hoặc con người sâu thẳm nhất của Ngài) và đi vào mỗi Cơ đốc nhân (Giăng 7:38) thông qua mối quan hệ cá nhân, từ trái tim đến trái tim của chúng ta với Chúa Giê-su .

Dòng sông chảy vào bạn và chảy ra khỏi bạn. Dòng sông sẽ chảy vào 'Biển Chết' nhỏ bé trong trái tim của chúng ta và chảy ra từ 'con người sâu thẳm nhất' của chúng ta. Nhìn bề ngoài, cuộc sống có thể không dễ dàng, nhưng trong sâu thẳm, Chúa Thánh Linh không ngừng tuôn chảy như ‘sông nước hằng sống’.

Con sông này không chảy một lần trong một thời gian. Nó chảy liên tục. Nó không bị chặn lại. Nó phải liên tục sủi bọt và chảy ra khỏi chúng ta.

Như Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa đã nói, 'Một Cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh ngự trị không được miễn trừ khỏi việc phải trải qua sự đấu tranh, cám dỗ, ham muốn vô trật tự, cảm giác nổi loạn... [sự khác biệt là tất cả những điều này] là trái với ý muốn của người ấy.' Chúng chỉ đang ở trên bề mặt. Tuy nhiên, có một ‘sự bình an trong sâu thẳm trái tim họ’. Điều đó giống như một dòng hải lưu sâu thẳm luôn chảy đều đặn bất kể gió và sóng trên bề mặt’.

4. Bạn nhận lời hứa như thế nào?

Chúa Giê-su nói ‘hãy đến với Ta mà uống’ (c.37). Đó là một lời hứa dành cho ‘những người tin Ngài’ (c.38–39). Đơn giản như vậy. Nước có thể chảy ra từ bạn khi bạn đến với Ngài và uống hôm nay.

Bạn trở nên giống như Chúa Giê-su. Thông qua tình yêu của bạn, lời nói của bạn, sự có mặt của bạn, bạn sẽ bày tỏ Thần Linh mà bạn đã nhận được từ Chúa Giê-su. Bạn sẽ làm dịu cơn khát của người nghèo, người cô đơn, người thiếu thốn, người đau đớn và thống khổ và sẽ trao cho họ sự sống, tình yêu và sự bình yên trong tâm hồn.

Cầu nguyện

Chúa ơi, con đến với Chúa hôm nay. Xin đổ đầy con một lần nữa bằng Thánh Linh của Chúa, bằng dòng nước hằng sống để mang lại sự sống cho mọi người con gặp gỡ.

Cựu Ước

Các Quan Xét 14:1-15:20

Sam-sôn cưới vợ

1 Sam-sôn đi xuống Thim-na, thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở đó. 2 Khi trở lên, ông nói với cha mẹ mình rằng: “Con có thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở Thim-na. Bây giờ xin cha mẹ cưới nàng cho con làm vợ.”

3 Cha mẹ ông nói: “Trong vòng bà con hay trong cả dân tộc chúng ta, không có thiếu nữ nào con ưng ý sao mà con phải tìm đến người Phi-li-tin không cắt bì kia để cưới vợ?”

Sam-sôn thưa với cha: “Xin cha cưới cô ấy cho con, vì nàng vừa mắt con.” 4 Cha mẹ ông không biết điều đó đến từ Đức Giê-hô-va, vì Ngài tìm dịp để chống dân Phi-li-tin. Lúc bấy giờ dân Phi-li-tin thống trị dân Y-sơ-ra-ên.   5 Sam-sôn đi chung với cha mẹ xuống Thim-na. Khi họ đến vườn nho Thim-na, một con sư tử tơ phóng ra và gầm thét trước mặt ông. 6 Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Sam-sôn đến nỗi ông dùng tay xé con sư tử ấy như xé con dê con. Nhưng ông không nói cho cha mẹ biết điều mình đã làm. 7 Rồi Sam-sôn đi xuống, nói chuyện với thiếu nữ, và nàng vừa mắt chàng.

8 Một thời gian sau, khi trở lại để cưới nàng, ông ghé lại xem xác sư tử ấy, thấy một đàn ong và mật trong xác đó. 9 Ông lấy tay hốt mật, vừa đi vừa ăn. Khi đến gần cha mẹ, ông đưa cho cha mẹ ăn, nhưng không cho biết mình đã lấy mật đó trong xác sư tử.

10 Cha Sam-sôn đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Sam-sôn dọn một bữa tiệc theo phong tục mà các thanh niên thường làm. 11 Khi thấy Sam-sôn, người ta mời ba mươi thanh niên để kết bạn với chàng.

12 Sam-sôn nói với các bạn: “Tôi sẽ ra cho các bạn một câu đố. Nếu trong bảy ngày tiệc, các bạn giải được thì tôi sẽ thưởng cho các bạn ba mươi chiếc áo trong bằng vải gai và ba mươi bộ áo ngoài. 13 Còn nếu các bạn không giải được thì các bạn phải nộp cho tôi ba mươi chiếc áo trong bằng vải gai và ba mươi bộ áo ngoài.”

Họ nói: “Anh cứ ra câu đố cho chúng tôi nghe đi.”

14 Ông liền ra câu đố:

  “Thức ăn từ giống ăn mà ra;
  Vật ngọt từ giống mạnh mà ra.” \t Trong ba ngày họ không giải được câu đố ấy

15 Đến ngày thứ bảy, họ nói với vợ Sam-sôn: “Hãy dụ chồng cô giải câu đố cho chúng ta, nếu không, chúng tôi sẽ đốt cô và nhà cha cô. Có phải các người mời chúng tôi đến để bóc lột chúng tôi chăng?”

16 Vợ Sam-sôn khóc và nói với ông: “Anh ghét em, chẳng thương em chút nào! Anh đã ra một câu đố cho đồng bào em mà không giải nghĩa cho em.”

Chàng nói: “Ngay cả đến cha mẹ anh mà anh không giải nghĩa thì làm sao anh giải nghĩa cho em được?” 17 Trong suốt bảy ngày tiệc, nàng cứ khóc hoài trước mặt ông. Ngày thứ bảy, ông đành giải nghĩa cho nàng, vì nàng cứ nài nỉ hoài. Sau đó, nàng giải câu đố cho các bạn mình.

18 Vậy, vào ngày thứ bảy, trước khi mặt trời lặn, những người trong thành đến nói với ông:

  “Có gì ngọt hơn mật,
  Có chi mạnh hơn sư tử?”
\t Sam-sôn nói với họ:

  “Nếu các người không cày ruộng bằng bò cái tơ của tôi,
  Thì các người không giải được câu đố của tôi đâu.”
\t 19 Bấy giờ, Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Sam-sôn. Ông đi xuống Ách-ca-lôn, giết ba mươi người, thu chiến lợi phẩm và thưởng những bộ áo ngoài cho những người giải được câu đố. Ông trở về nhà cha mình trong cơn giận phừng phừng. 20 Vợ Sam-sôn bị đem gả cho một thanh niên vốn là phụ rể của chàng.

Sam-sôn đánh bại quân Phi-li-tin

15

1 Ít lâu sau, nhằm mùa gặt lúa mì, Sam-sôn đi thăm vợ mình và đem cho nàng một con dê con. Ông nói: “Con muốn đến với vợ của con ở trong phòng.” Nhưng cha nàng không cho phép ông vào.

2 Cha nàng nói: “Cha tưởng con ghét nó nên đã gả nó cho bạn con rồi. Em gái nó không xinh hơn nó sao? Vậy, hãy lấy em nó thế cho nó.”

3 Sam-sôn nói: “Nếu lần nầy con có làm hại dân Phi-li-tin thì con cũng vô tội.” 4 Vậy Sam-sôn đi bắt ba trăm con chồn và cột đuôi chúng thành từng cặp, rồi lấy đuốc gắn giữa hai cái đuôi. 5 Ông đốt đuốc và thả những con chồn ấy vào đồng lúa mì chưa gặt của dân Phi-li-tin. Như vậy, ông đốt lúa mì đã bó cũng như lúa mì chưa gặt, và các vườn ô-liu.

6 Dân Phi-li-tin hỏi: “Ai đã làm điều đó?” Người ta đáp: “Sam-sôn, con rể của một người ở Thim-na, vì người nầy bắt vợ hắn gả cho một người bạn của hắn.”

Vậy dân Phi-li-tin đi lên, thiêu nàng luôn với cha nàng trong lửa. 7 Sam-sôn nói: “Nếu các người đã làm như thế thì tôi quyết sẽ trả thù các người rồi mới chịu ngồi yên.” 8 Ông tiến đánh chúng dữ dội và giết nhiều người. Sau đó, ông đi xuống và ở trong hang đá Ê-tam.

9 Bấy giờ, dân Phi-li-tin đi lên đóng quân ở Giu-đa và tràn đến Lê-chi. 10 Người Giu-đa nói với chúng rằng: “Tại sao các người lên đánh chúng tôi?”

Chúng đáp: “Chúng tôi lên đây để trói Sam-sôn và sẽ đối xử với hắn như hắn đã đối xử với chúng tôi!”

11 Ba nghìn người Giu-đa đi xuống hang đá Ê-tam và nói với Sam-sôn: “Anh không biết dân Phi-li-tin đang thống trị chúng ta sao? Vậy anh đã làm điều gì khiến chúng tôi phải bị liên lụy?”

Ông trả lời: “Tôi đã đối xử với chúng như chính chúng đã đối xử với tôi thôi.”

12 Họ lại nói: “Chúng tôi xuống đây để trói anh và nộp anh cho dân Phi-li-tin.”

Sam-sôn tiếp: “Xin hãy thề với tôi là chính anh em không được giết tôi.”

13 Họ trả lời: “Được, chúng tôi chỉ muốn trói anh và nộp vào tay chúng chứ chẳng muốn giết anh đâu.” Vậy, họ trói ông bằng hai sợi dây mới, và dẫn ông ra khỏi hang đá.

14 Khi ông đến Lê-chi, dân Phi-li-tin reo hò chạy về phía ông. Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Sam-sôn, khiến những dây cột rớt khỏi cánh tay ông như chỉ gai bị lửa đốt. 15 Thấy một cái xương hàm lừa còn tươi, ông vớ lấy và đánh giết một nghìn người Phi-li-tin.

16 Bấy giờ Sam-sôn nói:

  “Với một xương hàm lừa,
   Giết thây chất thành đống!
  Với một xương hàm lừa,
   Ta đánh giết cả nghìn tên!”

17 Khi nói xong, ông ném xương hàm lừa khỏi tay mình, và đặt tên chỗ đó là Ra-mát Lê-chi.

18 Vì khát nước quá, ông cầu khẩn Đức Giê-hô-va rằng: “Chúa đã ban cho đầy tớ Chúa sự giải cứu lớn lao nầy, chẳng lẽ bây giờ con phải chết khát, và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao?” 19 Đức Chúa Trời chẻ bộng đá ở Lê-chi cho nước phun ra. Khi Sam-sôn uống nước thì tinh thần tươi tỉnh trở lại và được hồi sức. Vì thế, người ta đặt tên suối nầy là Ên Ha-cô-rê cho đến ngày nay. Suối ấy ở Lê-chi.

20 Sam-sôn làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên hai mươi năm trong thời kỳ người Phi-li-tin thống trị Y-sơ-ra-ên.

Bình luận

Tự do

Có thói quen nào trong cuộc sống mà bạn mong muốn thoát khỏi không? Có những kiểu suy nghĩ nào bạn cần thay đổi không? Có những xiềng xích thuộc linh nào mà bạn cần được giải thoát không?

Nếu ai đó 'có trái tim hoang dã' thì đó là Sam-sôn. Anh ấy có năng lực, sức mạnh và khả năng phi thường. Nhưng cuộc sống của anh hầu như không phải là một hình mẫu để học hỏi. Câu chuyện về cuộc đời của Sam-sôn thật kỳ lạ, bất thường và có lẽ hơi xấu hổ.

Tuy nhiên, Sam-sôn được đề cao trong Tân Ước là một trong những anh hùng của đức tin (Hê-bơ-rơ 11:32). Chúa sử dụng mọi loại người. Ngài sử dụng chúng ta bất chấp tội lỗi và sự yếu đuối của chúng ta.

Sức mạnh và những thành công của Sam-sôn là kết quả của việc ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong ba lần trong phân đoạn hôm nay, chúng ta đọc thấy rằng, 'Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh' (Các quan xét 14:6,19; 15:14).

Thật đáng kinh ngạc khi thấy những điều có thể xảy ra khi Thánh Linh của Chúa giáng 'cách mạnh mẽ' trên một người. Như thường lệ, những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Cựu Ước theo cách thuộc thể thì Ngài đã làm trong Tân Ước theo cách thuộc linh. Đức Thánh Linh kỳ diệu giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc thuộc linh.

Trong lần thứ ba, “Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Sam-sôn, khiến những dây cột rớt khỏi cánh tay ông như chỉ gai bị lửa đốt” (15:14). Đây có thể được coi là một bức tranh mô tả việc được giải thoát khỏi những thói quen xấu, những ám ảnh và nghiện ngập của chúng ta. Quyền năng của Chúa Thánh Linh có thể giải thoát bạn và tôi khỏi những xiềng xích, trói buộc.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin đổ đầy con những dòng nước hằng sống, cho con thỏa cơn khát, phá vỡ mọi xiềng xích và giúp con giống như Chúa Giê-su, để không chỉ thể hiện quyền năng của Thánh Linh Ngài, mà còn là bông trái của Chúa Thánh Linh kỳ diệu trong cuộc sống hàng ngày của con.

Pippa chia sẻ

Các Quan Xét 14:1 – 15:20

Samson dường như là một anh hùng kỳ lạ, được sinh ra với rất nhiều hứa hẹn. Làm thế nào mà anh ta lại trở thành một người đàn ông hoang dã, khó đoán như vậy? Ông có quá nhiều lỗi lầm và những mối quan hệ tai hại, vậy mà Đức Chúa Trời đã nâng ông lên để lãnh đạo Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm. Anh ấy có thể đã làm tốt hơn nếu anh ấy hết lòng theo Chúa và không chiều theo đam mê của bản thân; nhưng Đức Chúa Trời có thể sử dụng ngay cả những người khó tin nhất.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

MERE CHRISTIANITY by CS Lewis © copyright CS Lewis Pte Ltd 1942, 1943, 1944, 1952.

Halina Watts, ‘Robbie Williams admits spending £1m on cars in one day even though he couldn't drive,’ Mirror, 13 June 2020. https://www.mirror.co.uk/3am/robbie-williams-admits-spending-1m-22187702

Robbie Williams, ‘Feel’, from Escapology, (EMI, 2002), Songwriters: Williams, Robert Peter / Chambers, Guy Antony. Lyrics © Universal Music Publishing Group, FARRELL MUSIC LIMITED.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more