Ngày 140

Hy vọng của bạn trong lúc khó khăn

Khôn ngoan Thi Thiên 64:1-10
Tân ước Giăng 11:1-44
Cựu Ước 1 Sa-mu-ên 2:27-4:22

Giới thiệu

Gần đây, thế giới của chúng ta đã bị rung chuyển theo những cách chưa từng có, đối với nhiều người trong chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Đại dịch COVID-19, chiến tranh, khủng bố và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hầu như tất cả mọi người, mỗi người theo cách riêng của chúng ta, đã từng đối mặt với nỗi sợ hãi, đau buồn và tổn thương. Dù hoàn cảnh của bạn có khó khăn đến đâu – dù bạn đang đối mặt với bao nhiêu 'rắc rối' trong cuộc sống, bạn vẫn có thể có hy vọng. Hy vọng là sự mong đợi tin tưởng vào phước lành tối thượng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống này và cuộc sống mai sau, dựa trên sự tốt lành và những lời hứa của Đức Chúa Trời. Với Chúa Giê-su, luôn luôn có hy vọng.

Giống như La-xa-rơ trong đoạn Tân Ước của chúng ta hôm nay, một số bộ phận của Hội thánh đã bị coi là chết, không còn sức sống và tiềm năng nữa. Trong cuốn sách của mình, The Death of Christian Britain, Callum Brown viết, 'Cuốn sách này nói về sự sụp đổ của bản sắc đạo đức tôn giáo cốt lõi của quốc gia. Khi những thay đổi lịch sử diễn ra, đây không phải là chuyện kéo dài và kéo dài. Phải mất vài thế kỷ (theo cách mà các nhà sử học thường gọi là Thời kỳ Đen tối) để chuyển đổi nước Anh sang Cơ đốc giáo, nhưng đất nước này chỉ mất chưa đầy bốn mươi năm để từ bỏ nó.’

Chúng tôi thường đọc những tiêu đề như, 'Khủng hoảng trong Giáo hội', 'Số người đi nhà thờ sụt giảm nghiêm trọng' và 'Số người đi nhà thờ lại giảm'.

Đồng thời, ngày nay, chúng ta đang chứng kiến kết quả của một xã hội đang cố gắng loại bỏ Thiên Chúa. Mỗi ngày ở Anh có khoảng 300 cặp vợ chồng ly hôn. Cứ mỗi mười bốn giây, tổ chức Hỗ trợ tâm lý (Samaritans) lại nhận được 1 cuộc điện thoại của người vật lộn với suy nghĩ tự tử. Ngành công nghiệp khiêu dâm trị giá hàng tỷ bảng Anh. Có 30.000 lãnh đạo Cơ đốc thuộc mọi loại, và hơn 80.000 phù thủy và thầy bói hợp pháp.

Anh Quốc không phải là quốc gia duy nhất gặp rắc rối. Nhiều quốc gia khác đang trải qua thời kỳ khó khăn. Cũng như ở cấp độ quốc gia, tất cả chúng ta đều có thể phải đối mặt với những thời điểm khó khăn trong cuộc sống cá nhân của chính mình.

'Khó khăn' có thể có nhiều dạng. Hy vọng của bạn trong lúc khó khăn là gì?

Khôn ngoan

Thi Thiên 64:1-10

Tác giả cầu nguyện Chúa cứu mình khỏi kẻ thù nghịch kín nhiệm

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh

1 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi,
Gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch.

2 Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ,
Khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác,
3 Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm,
Nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng, 4 Đặng từ nơi kín giấu bắn vào kẻ trọn vẹn:
Thình lình chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì.

5 Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác,
Bàn tính nhau để gài bẫy kín giấu,
Mà rằng: Ai sẽ thấy được?
6 Chúng nó toan những điều ác; chúng nó nói rằng: Chúng ta đã làm xong; mưu đã sắp sẵn.
Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc.

7 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó:
Thình lình chúng nó bị tên thương tích.
8 Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó;
Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu.
9 Cả loài người đều sẽ sợ;
Họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời,
Và hiểu biết điều Ngài đã làm.

10 Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương náu mình nơi Ngài,
Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình.

Bình luận

Hy vọng vào chiến thắng khải hoàn của cái thiện trước cái ác

Bạn có bao giờ cảm thấy kinh hãi trước một điều gì đó mà bạn đang phải đối mặt trong cuộc sống của mình không? Đa-vít đối mặt với ‘sự đe dọa của kẻ thù’ (c.1b).

Ông đã trải qua những thời điểm thực sự khó khăn, ‘những kẻ âm mưu bắt tôi’ (c.2, MSG), ‘những kế hoạch xấu xa’ (c.5a) và ‘cạm bẫy’ (c.5b, MSG). Tuy nhiên, ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng sự ác. Bạn nên làm gì khi gặp phải những rắc rối tương tự? Thi thiên hôm nay cho chúng ta một số manh mối:

 • Hãy kêu cầu Chúa
  Đa-vít cầu nguyện, ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin lắng nghe và giúp đỡ’ (c.1a, MSG). David xin Chúa: ‘bảo vệ mạng sống con khỏi mối đe dọa của kẻ thù’ (c.1b).
 • ‘Hãy vui mừng trong Chúa’
  ‘Hãy vui mừng trong Chúa’ (c.10a). Như sứ đồ Phao-lô đã nói, ‘Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nói lại lần nữa: Hãy vui mừng!’ (Phi-líp 4:4).
 • Ở gần Chúa
  ‘Hãy ẩn náu nơi Ngài’ (Thi Thiên 64:10b). ‘Bay đến với Chúa’ (c.10b, MSG).
 • Hãy tiếp tục ngợi khen Chúa
  ‘Mọi người có lòng ngay thẳng hãy ngợi khen Ngài!’ (c.10c). ‘Hãy khen ngợi thành thói quen của bạn’ (c.10c, MSG).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn vì con có thể tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của điều tốt lành trước điều ác và con không bao giờ cô đơn. Chúa ơi, con ca ngợi Ngài.

Tân ước

Giăng 11:1-44

Sự sống lại của La-xa-rơ

1 Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê. 2 Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc mình lau chân Ngài; chính anh người là La-xa-rơ đương đau. 3 Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh. 4 Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. 5 Vả, Đức Chúa Jêsus yêu Ma-thê, em người, và La-xa-rơ. 6 Khi Ngài nghe người nầy đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở.
7 Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. 8 Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao! 9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày, thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế gian nầy. 10 Nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp, vì không có sự sáng. 11 Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người. 12 Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. 13 Vả, Đức Chúa Jêsus phán lời đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. 14 Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. 15 Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. 16 Nhân đó, Thô-ma, gọi là Đi-đim, nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài!
17 Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. 18 Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. 19 Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. 20 Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. 21 Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; 22 mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. 23 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. 24 Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. 25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26 Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? 27 Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.
28 Người nói xong, liền về, lén kêu em là Ma-ri, mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. 29 Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. 30 Vả, Đức Chúa Jêsus chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. 31 Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy, thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. 32 Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Jêsus đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết! 33 Đức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? 34 Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. 35 Đức Chúa Jêsus khóc. 36 Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào! 37 Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao?
38 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ: Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. 39 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. 40 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? 41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42 Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. 43 Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! 44 Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.

Bình luận

Hy vọng vào sự phục sinh của Chúa Giêsu

Bạn có sợ chết không? Nhiều người sợ chết. Nhưng nếu bạn đặt niềm tin vào Chúa Giê-su, bạn không cần phải sợ chết. Chúa Giêsu đã chiến thắng quyền lực của sự chết.

Tôi đã từng nghe diễn viên hài người Anh, Russell Brand, nói, 'Tiếng cười gây nghiện vì cái chết không thể tránh khỏi. Nó cho chúng ta một lối thoát tạm thời – tạm thời nó chấm dứt nỗi sợ hãi về cái chết không thể tránh khỏi.’ Mọi con người đều sẽ đối mặt với ‘rắc rối’ về cái chết. Hy vọng của bạn nằm ở đâu?

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy toàn thể nhân tính của Chúa Giêsu khi đối mặt với cái chết. La-xa-rơ là bạn của Ngài (c.11). Chúa Giê-xu yêu ông và gia đình ông (c.3, 5, 36). Ông ‘vô cùng xúc động’‘bàng hoàng’ trước cái chết của La-xa-rơ (c.33). Trong câu Kinh Thánh ngắn nhất mà chúng ta đọc,* ‘Chúa Giê-xu khóc’* (c.35).

Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng là câu trả lời duy nhất cho cái chết. Chúa Giê-xu nói với Ma-thê, “Em con sẽ sống lại.” Ma-thê đáp: “Tôi biết rằng anh ấy sẽ sống lại vào ngày tận thế”. Tôi, ngay bây giờ, Sự Phục Sinh và Sự Sống. Ai tin vào Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và tất cả những ai sống tin vào Ta thì cuối cùng cũng không chết’ (c.24–26, MSG).

Có cuộc sống bên kia nấm mồ. Chúa Giê-su chết và sống lại. Tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu sẽ sống lại từ cõi chết. Để biết trước về tương lai, Chúa Giê-su đã khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết.

Câu chuyện về La-xa-rơ là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su mời gọi bạn đứng dậy và trở nên sống động trọn vẹn để ban sự sống – mang lại hy vọng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và thế giới của bạn.

Sức mạnh phục sinh này ở trong bạn. Phao-lô viết cho hội thánh Rô-ma, 'Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết sống trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em vì có Thánh Linh của Ngài đang sống trong anh em' ( Rô-ma 8:11). Sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô là nền tảng cho hy vọng tương lai của bạn.

Cơ đốc giáo là phong trào lớn nhất mọi thời đại. Đó là người duy nhất không bao giờ mất một thành viên nào qua cái chết. Tôi nhớ một trong những đứa con trai của tôi, khi nó còn là một cậu bé, đã nói: 'Khi bạn chết, tôi sẽ rất buồn. Sau đó, tôi sẽ gặp bạn trên thiên đường và tôi sẽ không buồn nữa!'

Mẹ Tê-rê-sa được hỏi ngay trước khi qua đời: “Bà có sợ chết không?” Bà nói: “Làm sao tôi có thể sợ được? Chết là về với Chúa. Tôi chưa bao giờ sợ hãi. Không, ngược lại,” cô ấy nói, “Tôi thực sự mong đợi điều đó!”

Phân đoạn này cũng gián tiếp cung cấp một bức tranh về niềm hy vọng cho hội thánh. Có một căn bệnh ở các bộ phận của nhà thờ và nhiều người đang tuyên bố cái chết của nó. Một số phần của nhà thờ dường như đã 'ngủ quên' (Giăng 11:11). Và trong một số trường hợp, dường như có “ô uế” (c.39).

Phân đoạn này nhắc nhở chúng ta về quyền năng của Chúa Giê-su có thể làm cho người chết sống lại. Quyền năng phục sinh này vẫn đang hoạt động trong hội thánh ngày nay. Chính Chúa Giê-su đã nói về La-xa-rơ 'bệnh này sẽ không chết' (c.4), cũng hứa rằng ngài sẽ 'xây dựng Hội thánh [của ngài], và các cửa Âm phủ sẽ không thắng được' (Ma-thi-ơ 16:18 , KJV).

Một số phần của nhà thờ dường như đã bị chôn vùi sớm. Chúa Giê-su nói về La-xa-rơ, ‘Hãy cởi bỏ khăn liệm và để cho anh ta đi’ (Giăng 11:44c). Có thể Chúa Giêsu sẽ nói điều gì đó tương tự với các bộ phận của nhà thờ ngày nay. Brighton and Hove Argus đã mô tả những gì đã xảy ra tại một trong những nhà thờ của chúng tôi - St Peter's, Brighton - là 'sự phục hồi giống như La-xa-rơ của "nhà thờ không chính thức" của thành phố'. Chúng tôi đã gọi chương trình mở mang hội thánh của mình là: ‘Dự án La-xa-rơ’!

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn vì sức mạnh phục sinh của Chúa ở trong con và giống như La-xa-rơ, Chúa kêu gọi con trỗi dậy và mang lại hy vọng cho người khác. Hôm nay tôi cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của tôi… Xin hãy mang lại cuộc sống mới cho họ. Cầu mong chúng ta thấy hội thánh trở nên sống động trên khắp các dân tộc.

Cựu Ước

1 Sa-mu-ên 2:27-4:22

Việc bậy bạ của hai con trai Hê-li

27 Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Hê-li, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi, khi họ còn ở tại Ê-díp-tô, hầu việc nhà Pha-ra-ôn sao? 28 Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Y-sơ-ra-ên, đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, xông hương, và mang ê-phót trước mặt ta; ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Y-sơ-ra-ên dùng lửa dâng lên. 29 Vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những hi sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lịnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhứt của Y-sơ-ra-ên, dân sự ta! 30 Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. 31 Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến đỗi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. 32 Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va giáng cho Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ, và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. 33 Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không truất khỏi bàn thờ ta, ấy để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng; các kẻ nhà ngươi sanh sản sẽ chết lúc xuân xanh. 34 Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi, là Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi: Cả hai đều sẽ chết trong một ngày. 35 Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu xức dầu của ta luôn luôn. 36 Ai trong họ hàng ngươi còn sống, sẽ đi đến lạy trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cùng một ổ bánh, và sẽ nói rằng: Xin ông hãy phong cho tôi một chức tế lễ, để tôi được một miếng bánh ăn.

Đức Chúa Trời gọi Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có. 2 Vả, bấy giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đương nằm tại chỗ mình quen nằm, 3 đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh. 4 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: Có tôi đây! 5 Đoạn, người chạy đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. 6 Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên chỗi dậy, đi đến cùng Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. 7 Vả, Sa-mu-ên chưa biết Đức Giê-hô-va; lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người. 8 Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người chỗi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. 9 Người nói cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe! Vậy, Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình. 10 Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!
11 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Nầy ta sẽ làm ra trong Y-sơ-ra-ên một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng. 12 Bấy giờ, ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người: ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. 13 Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm. 14 Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay là bởi của lễ chay.  15 Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Người sợ không dám thuật sự hiện thấy nầy cho Hê-li. 16 Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên mà rằng: Sa-mu-ên, hỡi con! Người thưa: Có tôi đây. 17 Hê-li nói: Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thứ chi trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. 18 Sa-mu-ên bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Hê-li đáp rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài!  19 Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. 20 Từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, cả Y-sơ-ra-ên đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. 21 Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mu-ên, khiến cho người biết lời của Ngài.

Dân Phi-li-tin chiếm lấy hòm giao ước. – Sự chết của Hê-li và hai con trai người

1 Lời của Sa-mu-ên được rao truyền cho cả Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên ra trận đón những người Phi-li-tin, và đóng trại gần Ê-bên-Ê-xe, còn người Phi-li-tin đóng trại tại A-phéc. 2 Dân Phi-li-tin dàn trận đánh Y-sơ-ra-ên; lúc giáp trận, Y-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin đánh bại và giết tại chiến trường ước bốn ngàn người. 3 Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên nói rằng: Cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Phi-li-tin đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô; phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta, nó ắt sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta! 4 Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Si-lô, từ đó đem về hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng ngự giữa các chê-ru-bim. Hai con trai của Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời.
5 Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng động. 6 Khi dân Phi-li-tin nghe tiếng ấy, bèn hỏi rằng: Tiếng reo mừng lớn trong trại quân Hê-bơ-rơ kia có nghĩa chi? Thì có người thuật cho chúng hay rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. 7 Dân Phi-li-tin bèn sợ, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân. Rồi la rằng: Khốn nạn cho chúng ta thay! Khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy! 8 Khốn nạn cho chúng ta thay! Ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Ê-díp-tô đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. 9 Hỡi người Phi-li-tin, hãy mạnh bạo, hãy nên mặt trượng phu! Kẻo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hê-bơ-rơ, như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng! Khá nên mặt trượng phu và chiến đấu đi! 10 Vậy, dân Phi-li-tin chiến đấu, và Y-sơ-ra-ên bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm; ba vạn lính bộ trong Y-sơ-ra-ên bị ngã chết. 11 Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết.
12 Một người Bên-gia-min chạy trốn khỏi giặc, đến tại Si-lô nội ngày đó, quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. 13 Khi người ấy đến, Hê-li đương ngồi trên ghế mình tại bên mé đường, trông đợi cách áy náy; vì lòng Hê-li run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên. 14 Hê-li nghe tiếng la nầy thì nói: Sự ồn ào nầy là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Hê-li.  15 Vả, Hê-li đã chín mươi tám tuổi, mắt đui, không thế thấy được. 16 Người đó nói cùng Hê-li rằng: Tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Hê-li hỏi rằng: Hỡi con, đã xảy ra làm sao? 17 Sứ giả tiếp rằng: Y-sơ-ra-ên đã chạy trốn trước mặt dân Phi-li-tin; dân sự bị đại bại. Lại, hai con trai của ông, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. 18 Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Hê-li ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết; vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.  19 Con dâu người, là vợ của Phi-nê-a, đương có thai gần đẻ; khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời, cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. 20 Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt đó nói rằng: Chớ sợ chi, nàng đã sanh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. 21 Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Y-ca-bốt, vì nàng nói rằng: Sự vinh hiển đã lìa khỏi Y-sơ-ra-ên; nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông gia và chồng mình. 22 Nàng lại tiếp: Thật, sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy.

Bình luận

Hy vọng vào lời Chúa

Bạn có nhận ra rằng Chúa muốn nói chuyện với bạn không? Bạn có thể nói, giống như Sa-mu-ên, *'Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!' *(3:10b).

Đây là những thời kỳ khó khăn, không chỉ cho dân Chúa, mà cho tất cả mọi người (4:7). Đó là lúc dường như Chúa gần như im lặng. ‘Trong những ngày đó, lời của Chúa rất hiếm; không có nhiều khải tượng’ (3:1).

Hẳn Hê-li rất đau lòng khi thấy các con trai của mình xúc phạm Chúa. Họ ngủ với những người phụ nữ phục vụ ở lối vào Lều Họp (2:22). Họ đã sỉ nhục Đức Chúa Trời, Đấng đã phán: ‘Ta sẽ tôn trọng những ai tôn trọng ta, nhưng những kẻ khinh bỉ ta sẽ bị khinh bỉ’ (c.30).

Do sự sỉ nhục của Đức Chúa Trời, dân sự của Đức Chúa Trời bị đánh bại (4:1b-11). Hê-li đau lòng chết (c.12–18). Con dâu của ông sinh một đứa con tên là Y-ca-bốt: ‘Vinh quang đã vụt tắt’ (c.19–22).

Tuy nhiên, giữa những thời điểm khó khăn khủng khiếp này đối với dân của Thượng Đế vẫn có hy vọng. Chúa gọi Sa-mu-ên (3:4). Đức Chúa Trời tỏ mình ra cho Sa-mu-ên và ông đã nghe lời Chúa (c.9–10). Anh ấy nói, 'Hãy nói đi, Chúa ơi. Tôi là đầy tớ của bạn, sẵn sàng lắng nghe’ (c.10, MSG). Chúa phán: ‘Hãy xem, Ta sắp làm một việc ở Y-sơ-ra-ên sẽ khiến những ai nghe đến đều phải ù tai’ (c.11).

Sa-mu-ên đã chuẩn bị để truyền lại toàn bộ thông điệp, tuy nhiên nó không được ưa chuộng, lúng túng và khó khăn (c.18). Anh không giấu diếm điều gì. Kết quả là Đức Chúa Trời đã có thể sử dụng ông rất nhiều: ‘Chúa ở cùng Sa-mu-ên khi cậu lớn lên, và Ngài không để lời nào của cậu rơi xuống đất’ (c.19).

Cầu nguyện

‘Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe’ (c.10). Xin giúp con lắng nghe cẩn thận lời Chúa và rồi truyền đạt lại để những người khác cũng có thể hy vọng vào lời Chúa.

Pippa chia sẻ

1 Sa-mu-ên 3

Tôi khao khát được nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn. Khi tôi xem 1 Sa-mu-ên chương 3, Đức Chúa Trời bắt đầu phán với Sa-mu-ên khi ông còn nhỏ. Có lẽ tôi sẽ nghe được tiếng Chúa nhiều hơn nếu đầu tôi không còn quá nhiều thứ lộn xộn. Sa-mu-ên không có những phiền nhiễu thông thường trong cuộc sống. Ông ấy biết ít điều của thế giới và nhiều điều của Chúa hơn.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Callum G. Brown, Cái chết của nước Anh theo Cơ đốc giáo: Tìm hiểu thế tục hóa 1800–2000, (Routledge, 2009).

Thống kê Ly hôn từ Văn phòng Thống kê Quốc gia, được truy cập qua: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/divorce/bulletins/divorcesinenglandandwales/2014

Thống kê Samaritans từ Samaritans.org, truy cập qua: http://www.samaritans.org/news/samaritans-volunt-heroes-give-more-5-million-hours-year-save-lives

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more