Ngày 144

Tình yêu của cuộc đời bạn

Khôn ngoan Thi Thiên 66:13-20
Tân ước Giăng 13:18-38
Cựu Ước 1 Sa-mu-ên 13:1-14:23

Giới thiệu

Vào tháng 2 năm 1977, Giám mục Festo Kivengere, thành viên của một nhóm các nhà lãnh đạo nhà thờ đã gửi thư phản đối nhà độc tài Idi Amin, lên tiếng phản đối việc đánh đập, giết người tùy tiện và những vụ mất tích không rõ nguyên nhân đang diễn ra trên khắp Uganda vào thời điểm đó. Ngày hôm sau, bạn và thủ lĩnh của Festo Kivengere, Đức Tổng Giám mục Janani Luwum bị Idi Amin sát hại và Giám mục Festo bị đưa đi trốn và sau đó bị lưu đày.

Ngay sau đó, Festo Kivengere đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề Tôi yêu Idi Amin. Trong cuốn sách, ông giải thích tiêu đề lạ lùng: 'Chúa Thánh Linh cho tôi thấy rằng tôi đang trở nên chai lì trong tâm hồn... vì vậy tôi phải cầu xin Chúa tha thứ và ban ân điển để tôi yêu mến Tổng thống Amin nhiều hơn... đây là nguồn không khí mới mẻ cho tâm hồn mệt mỏi của tôi. Tôi biết mình đã thấy Chúa và được giải phóng: tình yêu tràn ngập trái tim tôi.’

Tình yêu không chỉ là một cảm giác hay một cảm xúc. Đó là một quyết định về cách chúng ta đối xử với nhau. Chúa Giê-su là tấm gương cao nhất về tình yêu thương trong lịch sử thế giới. Ngài bảo chúng ta yêu Ngài, yêu nhau (Giăng 13:34–35), yêu người lân cận như chính mình và thậm chí yêu cả kẻ thù của mình. Ngài thể hiện tất cả những điều này trong cuộc đời của mình thông qua việc yêu thương mọi người (ngay cả Giu-đa, kẻ đã phản bội Ngài như chúng ta thấy trong phân đoạn hôm nay), và hy sinh mạng sống của mình cho tất cả chúng ta trong tình yêu thương.

Khôn ngoan

Thi Thiên 66:13-20

13 Con sẽ mang tế lễ thiêu vào nhà Chúa,
   Thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài,
14 Là lời môi con đã nói
   Và miệng con đã hứa khi gặp gian truân.
15 Con sẽ dâng cho Chúa những con vật béo tốt làm tế lễ thiêu
   Chung với mỡ chiên đực.
  Con cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. (Sê-la)

16 Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe,
   Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.
17 Miệng tôi kêu cầu Chúa
   Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.
18 Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác
   Chúa chẳng nghe tôi đâu.
19 Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe;
   Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi.
20 Đáng ca ngợi Đức Chúa Trời!
   Vì Ngài chẳng từ chối lời con cầu xin
   Cũng không cất sự nhân từ Ngài khỏi con.

Bình luận

Yêu Chúa

Khi bạn gặp khó khăn, bạn có bao giờ hứa rằng nếu Chúa đáp lời cầu nguyện của bạn thì bạn sẽ làm điều gì đó (… hoặc bạn sẽ không bao giờ làm điều gì đó nữa!)? Tác giả Thi thiên đã hứa như vậy – và khi lời cầu nguyện của ông được nhậm, ông đã thực hiện lời hứa của mình. Ông viết, ‘Con sẽ...Thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài, Là lời môi con đã nói. Và miệng con đã hứa khi gặp gian truân.’ (c.13–14).

Chúa yêu bạn. Ngài không kìm giữ lại tình yêu của Ngài với bạn. Tác giả Thi thiên ca ngợi Chúa: ‘Vì Ngài chẳng từ chối lời con cầu xin, Cũng không cất sự nhân từ Ngài khỏi con.' (c.20). Tình yêu của bạn dành cho Chúa và những người khác là sự đáp lại tình yêu của Ngài dành cho bạn. ‘Chúng ta yêu vì Ngài yêu chúng ta trước’ (1 Giăng 4:19).

Đức Chúa Trời, trong tình yêu của Ngài dành cho bạn, nghe và trả lời những lời cầu nguyện của bạn. Nếu bạn muốn tận hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, cảm nghiệm lời cầu nguyện được đáp lời và bày tỏ tình yêu thương với Ngài, thì có một điều bạn cần tránh: tác giả Thi thiên viết: 'Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu.' (Thi Thiên 66:18).

Nếu có tội lỗi trong quá khứ, bạn có thể xưng tội và ăn năn để được tha thứ. Điều thực sự cản trở mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là khi chúng ta cố tình lập kế hoạch phạm tội trong tương lai. Khi đó chúng ta không thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời với một lương tâm trong sạch. Điều này ngăn bạn trải nghiệm tình yêu của Chúa.

Chính vì Thiên Chúa, trong tình yêu của Người, ‘đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi.’ (c.19), nên để đáp lại, tác giả thi thiên muốn người khác lắng nghe mình: ‘Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.’ (c.16). Thật là khích lệ khi nghe những lời làm chứng của người khác về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời họ. Nó truyền cảm hứng cho những người còn lại trong chúng ta và gia tăng đức tin của chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì sự tha thứ, lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa đã nhiều lần lắng nghe và đáp lời tôi kêu cầu (c.19). ‘Đáng ca ngợi Đức Chúa Trời! Vì Ngài chẳng từ chối lời con cầu xin. Cũng không cất sự nhân từ Ngài khỏi con. ’ (c.20).

Tân ước

Giăng 13:18-38

18 Ta không nói về tất cả các con, Ta biết những người Ta đã chọn. Nhưng lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm: ‘Kẻ ăn bánh của Ta, trở gót chống lại Ta.’

19 Bây giờ, Ta nói điều nầy với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin rằng Ta là Đấng Hằng Hữu. 20 Thật, Ta bảo thật các con, ai tiếp người Ta sai đến tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến.” Đức Chúa Jêsus nói trước về sự phản bội của Giu-đa

21 Khi Đức Chúa Jêsus đã nói như vậy rồi, thì Ngài xúc động trong tâm linh và khẳng định rằng: “Thật, Ta bảo thật các con, một người trong các con sẽ phản Ta.”

22 Các môn đồ nhìn nhau, không rõ Ngài nói về ai. 23 Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jêsus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jêsus. 24 Si-môn Phi-e-rơ ra hiệu cho môn đồ ấy hỏi xem Thầy muốn nói về ai.

25 Môn đồ nầy nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Chúa, người ấy là ai?”

26 Đức Chúa Jêsus đáp: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài nhúng một miếng bánh và trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 27 Sau khi Giu-đa nhận lấy miếng bánh thì Sa-tan vào lòng anh ta.

Đức Chúa Jêsus bảo Giu-đa: “Việc con làm, hãy làm nhanh đi.” 28 Nhưng không một ai ngồi tại bàn biết vì sao Ngài nói với anh ta như vậy. 29Một vài người nghĩ rằng, vì Giu-đa giữ túi tiền nên Đức Chúa Jêsus bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hoặc ban phát điều gì cho người nghèo. 30 Khi đã nhận miếng bánh rồi, Giu-đa liền đi ra. Lúc ấy trời đã tối.

Điều răn mới

31 Khi Giu-đa đi ra rồi, Đức Chúa Jêsus nói: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Con Người. 32 Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Con Người thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn vinh Con Người trong chính Ngài, và sẽ tôn vinh ngay.

33 Hỡi các con bé nhỏ, Ta không còn ở với các con bao lâu nữa. Các con sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với người Do Thái rằng: ‘Nơi Ta đi các ngươi không thể đến được’, thì bây giờ Ta cũng nói với các con như vậy.

34 Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 35 Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”

36 Si-môn Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, Chúa đi đâu?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nơi Ta đi, bây giờ con không thể theo được, nhưng sau nầy con sẽ theo.” 37 Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, vì sao bây giờ con không thể theo Chúa? Con sẽ hi sinh mạng sống con vì Chúa!”

38 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con sẽ hi sinh mạng sống con vì Ta sao? Thật, Ta bảo thật với con: Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần!”

Bình luận

Yêu thương nhau

Không có gì cản trở sứ điệp của Chúa Giê-su hơn là sự thiếu vắng tình yêu giữa các Cơ đốc nhan. Nếu các quốc gia của chúng ta thay đổi, nếu mọi người quay trở lại theo Chúa Giê-su, thì chúng ta phải bắt đầu yêu thương nhau. Điều này có nghĩa là yêu thương những Cơ đốc nhân thuộc các nhà thờ, giáo phái, truyền thống khác nhau và quan điểm khác với chính chúng ta.

Nó có nghĩa là yêu thương nhau trong hội thánh địa phương. Sự chia rẽ hủy hoại. Tình yêu giúp hiệp nhất. Tình yêu thu hút người khác đến với con người của Chúa Giê-su. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau trong danh Chúa Giê-su phải là tham vọng lớn nhất của chúng ta trên tất cả những điều khác. Đó là loại tình yêu có thể thay đổi thế giới.

Ở đây chúng ta có ba người đàn ông (Giu-đa, Phi-e-rơ và Giăng - tác giả Phúc âm Giăng) có mối quan hệ với Chúa Giê-su hoàn toàn khác nhau. Họ đại diện cho mỗi chúng ta tại những thời điểm khác nhau trong cuộc sống.

Giăng, người môn đệ Chúa yêu, đã biết tình yêu của Chúa Giê-su một cách rất mật thiết. Trong tất cả các môn đệ, ông là người bạn thân nhất của Chúa Giê-su. Ông là người ở cạnh Ngài (c.23). Bốn lần trong Tin lành này, Giăng tự mô tả mình là “người được Đức Chúa Jêsus yêu thương”: tại đây (c.23), bên thập giá (19:26), bên ngôi mộ trống (20:2) và với Đức Giê-su phục sinh (21). :20). Ông muốn bày tỏ rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi hiệp thông mật thiết với Chúa Giê-su.

Từ trải nghiệm mật thiết tình yêu của Chúa Giê-su, Tin lành Giăng và các thư nói rất nhiều về tình yêu. Ông ghi lại, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: ‘Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy.Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”’ (13:34–35).

Mọi người không thể yêu vì những lý do khác nhau. Giu-đa đã phản bội Chúa Giê-su mặc dù rất gần gũi với Người: ‘Kẻ ăn bánh của Ta, trở gót chống lại Ta’ (c.18). Satan nhập vào anh ta (c.27). Ở đây chúng ta thấy điều ngược lại với tình yêu. Giu-đa ghét tình yêu. Ông đã nổi dậy chống lại Chúa Giê-su. Tuy nhiên, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục yêu Giu-đa.

Phi-e-rơ yêu mến Chúa Giê-su. Nhưng anh ấy là một người có tính cách phức tạp với một cách nhìn rất con người về Chúa Giê-su và sứ mệnh của Ngài. Phi-e-rơ nói rằng ông sẽ hy sinh mạng sống mình vì Chúa Giê-su (c.37), nhưng Chúa Giê-xu nói với ông: “Ngươi sẽ chối ta ba lần” (c.38). Và đó là điều Phi-e-rơ đã làm (18:15–18,25–27). Tuy nhiên, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục yêu Phi-e-rơ.

Chúa Giê-su đặt ra cho bạn thử thách đáng kinh ngạc này: ‘Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy’ (13:34). Chúa Giê-su yêu bạn bằng cách hy sinh mạng sống vì bạn. Ngài nói rằng bạn phải noi gương Ngài và thể hiện tình yêu hy sinh. Đây là dấu hiệu của một Cơ đốc nhân chân chính. ‘thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta’ (c.35).

Tình yêu thương là hình thức truyền giáo hữu hiệu nhất. Khi mọi người nhìn thấy tình yêu đích thực, họ nhìn thấy Chúa. Cách tốt nhất để bắt đầu nói với mọi người về Chúa Giê-su là yêu mến họ và yêu thương những người theo Chúa Giê-su khác.

Nói chung, trên thế giới, mọi người tham gia vào các nhóm với những người mà họ bị thu hút một cách tự nhiên và những người có cùng suy nghĩ với họ. Chúng ta đều là khá khác nhau. Hội thánh của Chúa Giê-su Christ mang chúng ta lại với nhau không kể xuất thân khác nhau, sở thích khác nhau, tuổi tác khác nhau, sắc tộc, chủng tộc, quan điểm, lối sống, quan điểm và góc nhìn khác nhau: chúng ta yêu mến lẫn nhau.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con thấy một tình yêu mới giữa các Cơ-đốc nhân thuộc tất cả các hội thánh, hệ phái và truyền thống trong hội thánh địa phương, quốc gia và toàn cầu. Xin Chúa dùng tình yêu của chúng con để biến đổi thế giới

Cựu Ước

1 Sa-mu-ên 13:1-14:23

Lỗi thứ nhất của Sau-lơ: tự ý dâng tế lễ thiêu

1 Sau-lơ lên làm vua lúc ông đã được bốn mươi tuổi. Vua cai trị Y-sơ-ra-ên ... và hai năm.

2 Sau-lơ chọn ba nghìn người Y-sơ-ra-ên: hai nghìn người ở với ông tại Mích-ma và trên núi Bê-tên, còn một nghìn người thì ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min. Số còn lại ông cho ai về nhà nấy.

3 Giô-na-than đánh bại đồn quân Phi-li-tin ở Ghê-ba, người Phi-li-tin biết được tin nầy. Còn Sau-lơ cho thổi kèn khắp xứ và rao rằng: “Dân Hê-bơ-rơ hãy lắng nghe!” 4 Vì vậy, toàn thể Y-sơ-ra-ên đều biết rằng Sau-lơ đã đánh bại đồn quân Phi-li-tin, và Y-sơ-ra-ên bị người Phi-li-tin căm ghét. Bấy giờ, dân chúng được kêu gọi đi theo Sau-lơ tại Ghinh-ganh.

5 Khi ấy, người Phi-li-tin tập trung lại để đánh Y-sơ-ra-ên. Chúng có ba mươi nghìn chiến xa, sáu nghìn kỵ binh, và quân lính đông như cát bãi biển. Chúng đi lên đóng trại ở Mích-ma, về phía đông Bết A-ven. 6 Khi người Y-sơ-ra-ên thấy nguy cấp, vì quân mình bị áp đảo, thì dân chúng ẩn trốn trong các hang động, bụi rậm, hốc đá, mồ mả và hầm hố. 7 Một số người Hê-bơ-rơ khác thì vượt qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Ga-la-át.

Nhưng Sau-lơ vẫn còn ở lại Ghinh-ganh, và tất cả những người đi theo ông đều run sợ. 8 Sau-lơ đợi bảy ngày, là thời gian mà Sa-mu-ên đã định. Nhưng Sa-mu-ên vẫn chưa đến Ghinh-ganh, còn dân chúng thì bỏ vua đi tản mác. 9 Bấy giờ, Sau-lơ nói: “Hãy đem đến cho ta tế lễ thiêu và tế lễ bình an.” Rồi vua dâng tế lễ thiêu. 10 Khi vua vừa dâng xong tế lễ thiêu thì Sa-mu-ên đến. Sau-lơ ra chào đón ông.

11 Sa-mu-ên hỏi: “Ngươi đã làm gì vậy?”

Sau-lơ trả lời: “Tôi thấy dân chúng bỏ tôi đi tản mác, còn ông lại không đến theo thời gian đã định, và người Phi-li-tin đã tập trung tại Mích-ma, 12 nên tôi nghĩ rằng người Phi-li-tin chắc sắp tấn công tôi tại Ghinh-ganh, mà tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng tế lễ thiêu.”

13 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Ngươi thật đã hành động một cách điên rồ, không vâng giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho ngươi. Lẽ ra, Đức Giê-hô-va đã lập vương quốc của ngươi vững bền đời đời trên Y-sơ-ra-ên; 14 nhưng bây giờ, vương quốc của ngươi sẽ không bền lâu nữa. Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài, đặt người ấy làm người lãnh đạo của dân Ngài, bởi vì ngươi đã không vâng giữ mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va.”

15 Nói xong, Sa-mu-ên đứng dậy, từ Ghinh-ganh đi đến Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min, còn Sau-lơ điểm lại quân số ở với mình, có khoảng sáu trăm người.

Chuẩn bị cho cuộc chiến

16 Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông, cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min, còn người Phi-li-tin hạ trại tại Mích-ma. 17 Có một đội quân đột kích từ trong trại quân Phi-li-tin đi ra, chia làm ba toán: một toán theo con đường Óp-ra, đi đến đất Su-anh; 18 một toán theo con đường Bết Hô-rôn; còn toán thứ ba theo đường ranh giới nằm trên thung lũng Sê-bô-im, về hướng hoang mạc.

19 Lúc ấy, trong khắp xứ Y-sơ-ra-ên không tìm được một thợ rèn nào cả, vì người Phi-li-tin nói: “Không được để cho người Hê-bơ-rơ rèn gươm và giáo.” 20 Vì thế, toàn thể người Y-sơ-ra-ên đều phải xuống chỗ người Phi-li-tin để rèn lưỡi cày, cuốc, rìu, và lưỡi hái cho mình. 21 Khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba, rìu hay mũi đót bị sứt mẻ thì họ cũng phải xuống để mài và sửa cái đót lại.

22 Vì thế lúc giao tranh, tất cả những người theo Sau-lơ và Giô-na-than đều không có gươm cũng không có giáo trong tay; chỉ Sau-lơ và con của ông là Giô-na-than mới có.

23 Một đơn vị quân Phi-li-tin kéo ra đóng tại đèo Mích-ma.

Chiến công lớn của Giô-na-than

14 1 Một hôm, Giô-na-than, con của Sau-lơ, bảo người thanh niên vác khí giới cho ông rằng: “Nào, chúng ta hãy đi qua đồn quân Phi-li-tin đóng ở phía bên kia.” Nhưng ông không nói cho cha mình biết.

2 Bấy giờ, Sau-lơ đang đóng quân ở ngoại ô Ghi-bê-a, dưới cây lựu ở Mi-gơ-rôn, và đoàn quân theo ông khoảng sáu trăm người. 3 Có A-hi-gia, con A-hi-túp (A-hi-túp là anh của Y-ca-bốt, con Phi-nê-a, cháu Hê-li, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va tại Si-lô), lúc ấy mang ê-phót. Không ai biết Giô-na-than đã đi.

4 Trên quãng đường đèo mà Giô-na-than tìm cách vượt qua để đến đồn quân Phi-li-tin có hai đỉnh núi đá, đỉnh ở bên nầy gọi là Bốt-sết và đỉnh bên kia gọi là Sê-nê. 5 Đỉnh núi đá phía bắc nằm đối diện Mích-ma, còn đỉnh phía nam nằm đối diện Ghê-ba.

6 Giô-na-than nói với người vác khí giới cho ông: “Nào, chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hành động vì chúng ta. Dù ít người hay nhiều người, không có gì cản trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng.”

7 Người vác khí giới cho ông thưa: “Xin cứ làm mọi điều ông ước muốn, tôi xin một lòng một dạ với ông.”

8 Giô-na-than tiếp: “Nầy, chúng ta hãy đi đến chỗ những người ấy và để cho chúng thấy chúng ta. 9 Nếu chúng nói: ‘Hãy đợi chúng tao đến chỗ chúng mầy,’ thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và không lên cùng chúng. 10 Còn nếu chúng nói: ‘Hãy lên đây,’ thì chúng ta sẽ lên, vì đó là dấu hiệu Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay chúng ta.”

11 Vậy, hai người xuất hiện trước đồn Phi-li-tin. Người Phi-li-tin nói: “Kìa, bọn Hê-bơ-rơ đang chui ra khỏi các hang chúng ẩn trốn.” 12 Những người trong đồn gọi Giô-na-than và người vác khí giới của ông: “Hãy lên đây! Chúng tao có việc muốn nói với chúng mầy.”

Giô-na-than nói với người vác khí giới: “Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên.”

13 Giô-na-than leo lên bằng cả tay chân, và người vác khí giới leo theo. Bọn Phi-li-tin ngã gục trước mặt Giô-na-than, và người vác khí giới theo sau ông giết chúng. 14 Trong trận thứ nhất nầy, Giô-na-than và người vác khí giới của ông giết khoảng hai mươi người trên một bãi đất rộng chừng nửa mẫu.

15 Nỗi kinh hoàng lan ra trong trại quân, ngoài đồng, và trong toàn dân. Quân trong đồn cũng như đội quân đột kích đều khiếp đảm, đất thì rúng động. Đó là nỗi kinh khiếp mà Đức Chúa Trời giáng xuống.

16 Lính canh của Sau-lơ ở tại Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min đều nhìn thấy quân Phi-li-tin hoảng loạn và chạy tan tác. 17 Bấy giờ, Sau-lơ nói với quân lính ở với mình: “Hãy điểm lại xem ai là người đã bỏ hàng ngũ chúng ta.” Họ điểm lại và thấy thiếu Giô-na-than và người vác khí giới của ông.

18 Sau-lơ nói với A-hi-gia: “Hãy đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến đây.” (Vì lúc bấy giờ, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đang ở với dân Y-sơ-ra-ên.) 19 Nhưng trong khi Sau-lơ nói với thầy tế lễ, thì cảnh hỗn loạn trong trại quân Phi-li-tin càng lúc càng tăng. Sau-lơ nói với thầy tế lễ: “Hãy ngừng tay!”

20 Rồi Sau-lơ cùng tất cả quân lính ông tập hợp lại và ra trận. Kìa, họ thấy người Phi-li-tin cực kỳ hoảng loạn, rút gươm chém giết lẫn nhau. 21 Những người Hê-bơ-rơ trước đó đã theo người Phi-li-tin, lên trại quân với chúng thì nay quay về với người Y-sơ-ra-ên theo Sau-lơ và Giô-na-than. 22 Tất cả những người Y-sơ-ra-ên đang ẩn trốn trong vùng đồi núi Ép-ra-im nghe tin người Phi-li-tin vỡ chạy, cũng rượt theo đánh đuổi chúng. 23 Hôm ấy, Đức Giê-hô-va đã giải cứu Y-sơ-ra-ên; và chiến trận vượt khỏi Bết A-ven.

Bình luận

Yêu như Chúa yêu

Có những lúc trong cuộc sống, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp bởi các vấn đề – bệnh tật, cám dỗ, sự tấn công vào đức tin của bạn, v.v. – nhưng Đức Chúa Trời có thể cứu bạn khi Ngài hành động thay bạn. Dù bạn dường như bị kẻ thù áp đảo về số lượng, nhưng khi Chúa hành động vì bạn, bạn sẽ được cứu.

Hãy trông cậy Chúa không chỉ khi mọi việc suôn sẻ mà cả trong những lúc khó khăn. Chúa đang tìm kiếm những người nam người nữ có đức tin.

Sa-mu-ên nói: ‘Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài, đặt người ấy làm người lãnh đạo của dân Ngài’ (13:14).

Trái tim của Chúa tràn đầy tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng thương xót, công lý và sự sáng tạo. Ngài đang tìm kiếm những người giống Ngài – giống như Chúa Giê-su. Chỉ có công việc của Đức Thánh Linh trong lòng bạn mới có thể làm cho bạn giống như Chúa Giê-su được.

Sau-lơ đã thất bại. Đức Chúa Trời đã bảo Sau-lơ đợi cho đến khi Sa-mu-ên đến. Khi Sa-mu-ên bị trì hoãn, dân chúng trở nên bồn chồn. Sau-lơ quan tâm đến những gì người ta nghĩ hơn là những gì Đức Chúa Trời nghĩ. Ông trở nên thiếu kiên nhẫn và hoảng sợ (c.6-12), giống như chúng ta vẫn thường làm. Hãy học cách kiên nhẫn hơn – chờ đợi Chúa hành động – và không hoảng sợ nếu có những điều không hay xảy ra. Đừng vội vàng đưa ra những quyết định hấp tấp trong lúc nóng nảy.

Ngược lại, Giô-na-than cuối cùng tin cậy nơi tình yêu của Đức Chúa Trời. Anh ấy nói ' Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hành động vì chúng ta. Dù ít người hay nhiều người, không có gì cản trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng.’ (14:6).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim giống như trái tim của Chúa – một trái tim yêu thương. Xin giúp con tin tưởng vào tình yêu bất diệt của Chúa. Cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài được đổ vào trái tim con bởi Chúa Thánh Linh, Đấng đã được ban cho con (Rô-ma 5: 5). Lạy Chúa xin đổ tràn tình yêu vào lòng con hôm nay.

Pippa chia sẻ

Trong John 13:35 nó nói,

‘Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.’

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tình cờ gặp một nhóm Cơ đốc nhân trẻ đang làm việc cùng nhau. Tôi rất ấn tượng trước tình yêu thương vô điều kiện của họ dành cho tôi và cho nhau đến nỗi tôi rất muốn trở thành một phần của nhóm này. Hy vọng rằng đó cũng là điều mà mọi người trải nghiệm khi họ đến dự các buổi lễ vào Chủ nhật, hoặc đến Alpha hoặc tham gia vào bất kỳ cộng đồng hội thánh nào khác – đó là mọi người bị đánh động bởi tình yêu mà họ dành cho nhau.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Festo Kivengere, Tôi yêu Idi Amin (Marshall, Morgan and Scott, 1977).

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more