Ngày 145

Làm thế nào để có một kết thúc tốt đẹp

Khôn ngoan Châm Ngôn 12:28-13:9
Tân ước Giăng 14:1-31
Cựu Ước 1 Sa-mu-ên 14:24-15:35

Giới thiệu

Bạn có thể có một kết thúc tốt đẹp. Bạn có thể đã có một khởi đầu tồi tệ trong cuộc sống. Bạn có thể đã sai lầm trên con đường. Bạn có thể đã phạm sai lầm. Bạn có thể hối tiếc. Nhưng bạn có thể có một kết thúc tốt đẹp và đó là điều quan trọng nhất.

Một số bắt đầu tốt nhưng thất bại. Trong thời kỳ suy thoái, nhiều công ty, mà nhà tư vấn kinh doanh Jim Collins đã mô tả trong cuốn sách bán chạy quốc tế Good to Great của ông, đã sa sút. Ngay cả những công ty 'hùng mạnh nhất' cũng có thể sụp đổ.

Trong cuốn sách gần đây nhất của mình, How the Mighty Fall (Cách những kẻ mạnh sụp đổ, ông xem xét con đường dẫn đến sự diệt vong. Giai đoạn đầu tiên của quá trình bắt đầu với 'sự ngạo mạn sinh ra từ thành công'. Như với Sau-lơ trong đoạn Cựu Ước hôm nay, chính sự kiêu ngạo và kiêu căng (1 Sa-mu-ên 15:23) đã bắt đầu quá trình dẫn đến sự sụp đổ. Sau-lơ khởi đầu tốt nhưng kết thúc không tốt.

Kết thúc tốt quan trọng hơn là bắt đầu tốt. Trong Tân Ước, Sau-lơ (của Tarsus) khởi đầu rất tồi tệ (với tư cách là kẻ bắt bớ Chúa Giê-su) nhưng ông đã kết thúc cách xuất sắc (với tư cách là sứ đồ vĩ đại, Phao-lô).

Chúa Giê-su, như mọi khi, chỉ cho chúng ta con đường. Cuộc đời của Ngài tương đối ngắn. Chúa chết ở tuổi ba mươi, nhưng Ngài đã kết thúc tốt. Ngài đã hoàn thành công việc Cha giao cho (Giăng 17:4). Đây là tham vọng của tôi trong cuộc sống. Tôi muốn hoàn thành công việc Chúa giao cho tôi làm.

Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có một kết cục tốt?

Khôn ngoan

Châm Ngôn 12:28-13:9

28 Trên đường công chính có sự sống,
   Bước đi trên lối nó không có sự chết. \t 13

1 Con khôn ngoan nghe lời khuyên dạy của cha,
   Nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách.

2 Nhờ bông trái của môi miệng mà một người được hưởng điều lành,
   Còn tham vọng của bọn xảo trá là sự hung bạo.

3 Người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình,
   Nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại.

4 Lòng kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì,
   Còn lòng người siêng năng sẽ được thỏa mãn.

5 Người công chính ghét lời dối trá,
   Kẻ gian ác đáng bị ghê tởm và hổ thẹn.

6 Sự công chính bảo vệ người sống ngay thẳng,
   Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.

7 Có kẻ làm ra vẻ giàu mà chẳng có gì hết;
   Cũng có người làm ra vẻ nghèo lại có nhiều của cải.

8 Giá chuộc mạng sống một người là của cải của người ấy,
   Nhưng người nghèo chẳng thèm nghe lời đe dọa.

9 Ánh sáng của người công chính reo vui,
   Nhưng ngọn đèn của kẻ gian ác lại vụt tắt.

Bình luận

Nhìn xa trông rộng

Người viết sách Châm ngôn khuyến khích chúng ta có tầm nhìn xa trông rộng và đi theo con đường 'công chính' là nơi 'có sự sống; Bước đi trên lối nó không có sự chết' (12:28). Tránh sự cám dỗ để tập trung vào đây và bây giờ. Hành động trong ánh sáng vĩnh cửu.

Một cuộc sống công chính trông như thế nào?

1. Lắng nghe lời khuyên của cha mẹ

‘Con khôn ngoan nghe lời khuyên dạy của cha’ (13:1). Hiếu kính cha mẹ là ưu tiên hàng đầu trong danh sách của Đức Chúa Trời. Cuộc sống gia đình và nuôi dạy con cái tốt là rất quan trọng. Tôi giới thiệu cuốn sách Nuôi dạy con cái của Nicky và Sila Lee.

2. Cầm giữ môi miệng

‘Người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình, Nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại.’ (c.3). Không thể đánh giá quá cao tầm quan trọng của lời nói và việc kiểm soát miệng lưỡi của bạn.

3. Làm việc chăm chỉ

‘Còn lòng người siêng năng sẽ được thỏa mãn’ (c.4). Công việc là một phước lành. Thành công có thể là công việc khó khăn. Nó đòi hỏi chăm chỉ năng lâu dài. Winston Churchill đã nói, 'Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt tình.'

4. Yêu sự thật

‘Người công chính ghét lời dối trá’ (c.5). Chúng ta phải ghét sự không trung thực và yêu sự thật. Mark Twain từng nói, 'Nếu bạn nói sự thật, bạn không cần phải cố nhớ bất cứ điều gì.'

5. Là người chính trực

‘Sự công chính bảo vệ người sống ngay thẳng’ (c.6). Chính trực không có nghĩa là hoàn hảo. Nó có nghĩa là chân thật, chân chính và xác thực (ngược lại với đạo đức giả). Trong cuốn sách của mình, Sự liêm chính, nhà tâm lý học lâm sàng, Tiến sĩ Henry Cloud viết rằng sự liêm chính 'là chìa khóa thành công. Một người liêm chính có khả năng – thường là hiếm có – để kết hợp mọi thứ lại với nhau, để biến mọi thứ thành hiện thực bất kể hoàn cảnh khó khăn như thế nào.’

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con luôn khôn ngoan, thảo kính cha mẹ, giữ gìn môi miệng, chăm chỉ làm việc, nói lời chân thật và sống một cuộc đời chính trực.

Tân ước

Giăng 14:1-31

Nhà Cha

1 “Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. 2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? 3 Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. 4 Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Những câu hỏi của các môn đồ

5 Thô-ma nói: “Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?”

6 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. 7 Nếu các con biết Ta thì cũng biết Cha Ta; từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài.”

8 Phi-líp thưa rằng: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.”

9 Đức Chúa Jêsus đáp: “Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10 Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài. 11 Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. 12 Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha. 13 Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14 Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Đức Chúa Jêsus hứa ban Thánh Linh

15 “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. 16 Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, 17 tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. 18 Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. 19 Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa, nhưng các con sẽ thấy Ta. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. 20 Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con. 21 Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.”

22 Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, thưa rằng: “Thưa Chúa, vì sao Chúa sẽ bày tỏ chính mình cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?”

23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người. 24 Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ các lời Ta. Những lời các con nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta đến.

25 Ta đã nói những điều nầy cho các con trong lúc Ta còn ở với các con. 26 Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. 27 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.

28 Các con đã nghe Ta nói: ‘Ta đi, và Ta sẽ trở lại với các con.’ Nếu các con yêu mến Ta thì nên vui mừng vì Ta đi về với Cha, bởi Cha cao trọng hơn Ta. 29 Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con sẽ tin. 30 Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta, 31 nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha.

Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.”

Bình luận

Tin tưởng vào di sản của Chúa Giê-su

Bạn đang gặp rắc rối, đau khổ, kích động hay sợ hãi? Chúa Giê-su không muốn bạn gặp rắc rối, nhưng muốn bạn có sự bình an trong lòng (c. 1,27).

Chúa Giê-su biết rằng cuộc đời của Ngài trên đất này sắp kết thúc. Thầy sắp bỏ các môn đệ (c.27); Người sắp trở về với Chúa Cha (c.3). Tuy nhiên, Ngài nói với họ: ‘Lòng các con đừng bối rối' (c.1, AMP). ‘Ta để sự bình an lại cho các con’ (c.27). Chúa Giê-su không bỏ bạn một mình nhưng truyền lại cho bạn một di sản đáng kinh ngạc.

 • Chúa Giê-su có kế hoạch tốt cho tương lai của bạn
  Chúa Giê-su nói, ‘Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở... Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ?’ (c.2). Trong Đấng Christ, tương lai lâu dài của bạn hoàn toàn được đảm bảo.

 • Chúa Giê-su đang trở lại vì bạn
  Sự kết thúc của cuộc sống trần gian không phải là kết thúc. Chúa Giê-su nói với những người theo Ngài: ‘Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để ta ở đâu các ngươi cũng ở đó’ (c.3). Bạn sẽ ở với Chúa Giê-su mãi mãi.

 • Chúa Giê-su đã mở đường cho bạn biết Đức Chúa Trời
  Thô-ma hỏi: ‘chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?’ Chúa Giê-su đáp: ‘Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha’ (c.5–6).

 • Chúa Giê-su bày tỏ Đức Chúa Trời cho bạn
  Phi-líp nói: ‘Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi’ (c.8). Chúa Giê-su đáp: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (c.9). Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời trông như thế nào, hãy nhìn vào Chúa Giê-su.

 • Chúa Giê-su sẽ làm những điều vĩ đại hơn nữa qua bạn
  Chúa Giê-su sẽ thông qua các môn đồ làm nhiều phép lạ lớn hơn Ngài đã làm khi còn ở trên đất (c.12).

 • Chúa Giê-su sẽ tiếp tục trả lời những lời cầu nguyện của bạn
  'Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”’ (c.13–14, MSG).

 • Chúa Giê-su sẽ không bao giờ để bạn một mình
  Chúa Giê-su nói: “Ta sẽ không để các con mồ côi đâu” (c.18). Ngài nói rằng Ngài sẽ ‘ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.!’ (c.16–17, MSG).

 • Chúa Giê-su sẽ tiếp tục yêu bạn
  ‘Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người’ (c.21b).

 • Chúa Giê-su và Đức Chúa Cha đến ở cùng với bạn
  Chúa Giê-su phán, ‘Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người’ (c.23).

 • Chúa Giê-su để lại cho bạn sự bình an
  ‘Ta để sự bình an lại cho các con...Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi’ (c.27). Bình an đến từ việc tin tưởng rằng Chúa Giê-su ở đó với chúng ta và trong chúng ta. Chúa Giê-su là sự bình an của chúng ta.

Chúng ta có thể nhận được tất cả những điều này không? Chúa Giê-su truyền lại những di sản này cho bạn qua Đức Thánh Linh. Ngài đã sai Chúa Thánh Linh (Đấng An Ủi) đến sống trong lòng bạn: ‘Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con’ (c.26).

Từ Hy Lạp cho Chúa Thánh Linh, parakletos, có nghĩa đen là 'Đấng được gọi ở bên cạnh'. Từ đó có nhiều nét nghĩa – người cố vấn, người biện hộ, người an ủi, người khuyến khích, người giúp đỡ, người sát cánh bên bạn, người bạn. Ví dụ, người mẹ là người che chở cho đứa con của mìnhm, lấy đi nỗi thống khổ của sự cô đơn và mang lại sự hiện diện, an ninh, hòa bình và hiệp thông.

Chúa Thánh Linh hiện đang sống trong chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh mới và tình yêu mới – để chúng ta, hội thánh, có thể tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giê-su cho thế giới.

Chúa Giê-su đã suy nghĩ rất kỹ và đã lập một kế hoạch cho sự thừa kế vĩ đại!

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho con Chúa Thánh Linh sống trong con và ở cùng con mãi mãi. Cảm ơn Chúa vì đã cho con sự bình an và lời hứa đáp lại những lời cầu nguyện của con.

Cựu Ước

1 Sa-mu-ên 14:24-15:35

Lời thề thiếu suy nghĩ của Sau-lơ

24 Cũng trong ngày ấy, người Y-sơ-ra-ên bị kiệt sức vì Sau-lơ có thề với dân chúng rằng: “Đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì trước chiều tối, tức trước khi ta báo thù xong những cừu địch của ta!” Vì vậy, toàn dân không ai dám ăn uống gì cả.

25 Rồi họ đến một khu rừng có mật ong trên đất. 26 Lúc ấy, dân chúng đi vào trong rừng, thấy mật đang chảy, nhưng không ai dám chấm tay cho vào miệng, vì sợ lời thề. 27 Còn Giô-na-than vì không biết lời thề mà cha mình đã lập với dân chúng, nên đưa đầu gậy mình đang cầm trong tay chấm vào tàng mật ong, rồi chấm tay cho vào miệng, thì mắt ông liền sáng ra. 28 Có người trong dân chúng nói cho ông biết: “Cha của ông đã thề với dân chúng rằng: ‘Đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì hôm nay.’ Vì vậy, dân chúng đều bị kiệt sức.”

29 Giô-na-than nói: “Cha tôi đã làm cho xứ sở bối rối thêm. Hãy xem, nhờ nếm chút mật nầy mà mắt tôi đã sáng dường nào! 30 Ồ! Nếu như hôm nay dân chúng đã được ăn những vật thực chiếm được của kẻ thù thì người Phi-li-tin càng thất trận nặng nề hơn biết bao!”

31 Hôm ấy, người Y-sơ-ra-ên đánh bại người Phi-li-tin từ Mích-ma cho đến A-gia-lôn. 32 Dân chúng rất đói mệt nên họ xông vào lấy chiến lợi phẩm, bắt chiên, bò, và bê, giết chúng trên đất, rồi ăn thịt còn máu. 33 Có người báo với Sau-lơ: “Kìa, dân chúng phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ăn thịt còn máu.”

Ông nói: “Các ngươi thật phản phúc! Hãy lập tức lăn một tảng đá lớn đến đây cho ta.” 34 Sau-lơ nói tiếp: “Hãy chia nhau đến với dân chúng, rao rằng mỗi người phải đem chiên và bò đến cho ta, rồi giết tại đây và ăn thịt nó. Đừng phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ăn thịt còn máu.”

Vậy trong đêm đó, mỗi người dân đều đem súc vật mình có trong tay đến và giết chúng trên tảng đá. 35 Sau-lơ lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Đó là bàn thờ thứ nhất mà ông lập cho Đức Giê-hô-va.

Giô-na-than đối diện sự chết

36 Sau việc ấy, Sau-lơ nói: “Chúng ta hãy đi xuống đuổi theo người Phi-li-tin suốt đêm nay, cướp phá chúng cho đến sáng sớm, và đừng để một ai sống sót.”

Họ đáp: “Xin cứ làm mọi điều bệ hạ cho là phải.”

Nhưng thầy tế lễ nói: “Chúng ta hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời, ngay tại đây.”

37 Sau-lơ cầu hỏi Đức Chúa Trời: “Con có nên đi xuống và đuổi theo người Phi-li-tin không? Ngài sẽ phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên không?” Nhưng ngày hôm ấy, Đức Chúa Trời không trả lời ông.

38 Vì thế, Sau-lơ ra lệnh: “Tất cả các vị chỉ huy quân đội hãy đến đây, để tìm xem hôm nay ai đã phạm tội. 39Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng giải cứu Y-sơ-ra-ên, kẻ đã phạm tội dù chính là Giô-na-than, con trai ta, chắc chắn cũng phải chết!” Không một ai trong dân chúng đáp lời vua.

40 Vua nói với toàn thể Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi hãy đứng bên nầy, ta và Giô-na-than, con trai ta, sẽ đứng bên kia.” Dân chúng thưa với vua Sau-lơ: “Xin cứ làm điều bệ hạ cho là phải.”

41 Sau-lơ thưa với Đức Giê-hô-va: “Ôi, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin phơi bày sự thật.” Giô-na-than và Sau-lơ bị chỉ ra, còn dân chúng thì vô can. 42 Sau-lơ nói: “Hãy bắt thăm giữa ta và Giô-na-than, con ta.” Giô-na-than bị chỉ ra.

43 Sau-lơ nói với Giô-na-than: “Hãy nói cho ta biết con đã làm gì.” Giô-na-than thú thật: “Con có dùng đầu gậy cầm trong tay mà nếm chút mật ong. Nầy, con đây phải chết.”

44 Sau-lơ nói: “Hỡi Giô-na-than, nếu con không chết, nguyện Đức Chúa Trời giáng họa cho ta thật nặng nề!”

45 Nhưng dân chúng nói với Sau-lơ: “Giô-na-than là người đã làm cho Y-sơ-ra-ên chiến thắng vẻ vang như thế mà phải chết sao? Nhất định không! Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, dù một sợi tóc trên đầu người cũng sẽ không rụng xuống đất, vì hôm nay người đã cùng làm việc với Đức Chúa Trời.” Thế là, dân chúng đã giải cứu Giô-na-than, và ông không phải chết.

46 Sau-lơ không truy đuổi người Phi-li-tin nữa; còn người Phi-li-tin thì rút về xứ mình. Sau-lơ tiếp tục cuộc chiến

47 Khi đã nắm được vương quyền trên Y-sơ-ra-ên, Sau-lơ giao chiến với tất cả các kẻ thù chung quanh, như Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, các vua Xô-ba, và người Phi-li-tin. Ông đánh đâu thắng đó. 48 Ông hành động can trường, đánh bại người A-ma-léc và giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay những kẻ cướp phá họ.

49 Sau-lơ có các con trai là Giô-na-than, Gi-sê-vi, và Manh-ki-sua; ông cũng có hai con gái: cô lớn tên là Mê-ráp, cô nhỏ tên là Mi-canh. 50 Vợ của Sau-lơ là A-hi-nô-am, con gái của A-hi-mát. Tổng tư lệnh quân đội của Sau-lơ là Áp-ne, con của Nê-rơ (Nê-rơ là chú của Sau-lơ). 51 Kích, cha của Sau-lơ; còn Nê-rơ, cha của Áp-ne, đều là con của A-bi-ên.

52 Suốt đời Sau-lơ luôn có chiến tranh khốc liệt với người Phi-li-tin. Mỗi khi thấy người nào mạnh mẽ và gan dạ thì Sau-lơ chiêu mộ cho mình.

Lỗi thứ nhì của Sau-lơ: không tuân lệnh Đức Giê-hô-va

15

1 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Đức Giê-hô-va đã sai tôi xức dầu cho vua để cai trị Y-sơ-ra-ên, là dân của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. 2 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ta sẽ phạt A-ma-léc về việc chúng đã cản đường Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập. 3 Vậy bây giờ, hãy đi đánh người A-ma-léc và tận diệt tất cả những gì thuộc về chúng. Ngươi sẽ không thương xót chúng, phải giết hết đàn ông, đàn bà, trẻ con, cả đến bò, chiên, lạc đà và lừa.’”

4 Vậy, Sau-lơ triệu tập dân chúng và điểm quân số tại Tê-la-im: có hai trăm nghìn bộ binh, và mười nghìn người Giu-đa. 5 Sau-lơ kéo quân đến thành của người A-ma-léc và phục kích trong thung lũng. 6 Sau-lơ nói với người Kê-nít: “Anh em hãy rút đi, hãy tách ra khỏi hàng ngũ người A-ma-léc, kẻo tôi diệt anh em luôn với chúng chăng. Vì anh em đã làm ơn cho toàn dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập.” Vậy, người Kê-nít tách ra khỏi hàng ngũ A-ma-léc.

7 Sau-lơ đánh A-ma-léc từ Ha-vi-la đến Su-rơ, phía đối diện với Ai Cập. 8 Ông bắt sống A-ga, vua của người A-ma-léc, rồi lấy gươm diệt tất cả dân chúng. 9 Nhưng Sau-lơ và dân chúng tha chết cho A-ga, cũng không giết những con tốt nhất trong bầy bò và chiên, các con vật béo mập, các chiên con, và tất cả những con vật tốt nhất. Họ không muốn diệt những con vật đó, chỉ diệt tất cả những con xấu xí và không giá trị. Đức Chúa Trời từ bỏ vua Sau-lơ

10 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: 11 “Ta lấy làm tiếc đã lập Sau-lơ làm vua, vì người đã quay khỏi Ta, không làm theo lời Ta.” Sa-mu-ên buồn bực, và ông kêu cầu Đức Giê-hô-va suốt đêm.

12 Sáng hôm sau, ông dậy sớm đi gặp Sau-lơ. Có người đến nói với Sa-mu-ên: “Sau-lơ đã đến Cạt-mên, dựng cho mình một đài kỷ niệm tại đó, rồi quay lại, đi xuống Ghinh-ganh.”

13 Sa-mu-ên đến với Sau-lơ, và Sau-lơ nói với ông: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! Tôi đã thi hành mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va.”

14 Sa-mu-ên hỏi: “Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai tôi, cùng tiếng bò rống mà tôi nghe kia, là gì vậy?”

15 Sau-lơ trả lời: “Dân chúng đã đem chúng về từ nơi người A-ma-léc, họ đã tha những con tốt nhất trong đàn chiên và bò để làm sinh tế dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Số còn lại, chúng tôi đã diệt hết.”

16 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Thôi! Tôi sẽ nói cho vua điều Đức Giê-hô-va đã phán với tôi đêm qua.”

Sau-lơ đáp: “Xin ông cứ nói.”

17 Sa-mu-ên nói: “Lúc vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải vua đã trở nên người đứng đầu của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên sao? 18 Đức Giê-hô-va đã sai vua đi với sứ mệnh: ‘Hãy đi, tiêu diệt toàn bộ những kẻ tội lỗi kia, là người A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng cho đến khi ngươi đã tận diệt chúng.’ 19 Nhưng tại sao vua không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va? Tại sao vua lao vào chiến lợi phẩm và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va?”

20 Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi thật có nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã thi hành sứ mệnh mà Đức Giê-hô-va đã giao phó. Tôi đã đem A-ga, vua A-ma-léc về, và tiêu diệt toàn bộ người A-ma-léc. 21 Nhưng từ trong chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên và bò, là vật tốt nhất trong các vật đáng tận diệt, để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh.”

22 Sa-mu-ên nói:
  “Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế,
   Bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng?
  Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế,
   Sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.
  23 Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật,
   Sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng.
  Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va
   Nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.”

24 Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và lời của ông. Vì tôi sợ dân chúng nên nghe theo tiếng của họ. 25 Bây giờ, xin ông hãy tha tội cho tôi, trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Đức Giê-hô-va.”

26 Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ: “Tôi không trở lại với vua đâu. Vì vua đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ vua, không cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên nữa.”

27 Khi Sa-mu-ên quay đi thì Sau-lơ nắm vạt áo choàng của ông, và áo bị xé rách. 28 Sa-mu-ên nói với ông: “Hôm nay Đức Giê-hô-va đã xé vương quốc Y-sơ-ra-ên khỏi vua như thế, để ban cho một người lân cận của vua, xứng đáng hơn vua. 29 Hơn nữa, Chúa Vinh Quang của Y-sơ-ra-ên không nói dối cũng không ăn năn, vì Ngài không phải là loài người để mà ăn năn!”

30 Sau-lơ nói: “Tôi có tội, nhưng xin hãy tôn trọng tôi trước các trưởng lão của dân tôi, và trước toàn dân Y-sơ-ra-ên. Xin ông trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông.” 31 Vậy, Sa-mu-ên trở lại với Sau-lơ, và Sau-lơ thờ phượng Đức Giê-hô-va.

32 Sau đó, Sa-mu-ên nói: “Hãy dẫn A-ga, vua A-ma-léc đến cho ta.” A-ga vui mừng đến với ông vì nghĩ rằng: “Nỗi đắng cay của sự chết chắc đã qua rồi.” 33 Nhưng Sa-mu-ên nói:

  “Gươm ngươi đã làm người đàn bà mất con thể nào,
   Thì mẹ ngươi cũng sẽ mất con thể ấy.”

Rồi Sa-mu-ên cho giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh.

34 Sa-mu-ên về Ra-ma, còn Sau-lơ trở về nhà mình tại Ghi-bê-a. 35 Từ đó cho đến ngày qua đời, Sa-mu-ên không còn gặp lại Sau-lơ nữa. Tuy nhiên, ông rất buồn về việc Sau-lơ. Còn Đức Giê-hô-va tiếc vì đã lập Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên.

Bình luận

Hãy tôn vinh Chúa cho đến cùng

Sau-lơ khởi đầu rất tốt. Chúa đã ban cho ông thành công rực rỡ. Trong đoạn Kinh thánh hôm nay, chúng ta có thể học hỏi từ tấm gương tốt của Sau-lơ trong những ngày đầu ông lãnh đạo. Ông ấy săn lùng những người giỏi, 'dũng cảm' (14:52) và huy động họ.

Tuy nhiên, ông ấy đã không hoàn thành tốt do không vâng lời và kiêu ngạo. Vâng lời một phần vẫn là không vâng lời. Ông không những không vâng lời Đức Chúa Trời mà còn “dựng cho mình một đài kỷ niệm tại đó” (15:12). Điều này thật khác với Chúa Giê-su, như chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay, chỉ có một mục đích duy nhất trong đời – đó là làm vinh hiển cho Cha Ngài (Giăng 14:13).

Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, ‘Lúc vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải vua đã trở nên người đứng đầu của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sao? ... Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên sao? ... Nhưng tại sao vua không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, Sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va. Nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.”’ (1 Sa-mu-ên 15:17–23).

Quyền lực rất nguy hiểm. Nó có xu hướng trở nên đồi bại cách mạnh mẽ. Thành công rất dễ dẫn đến kiêu căng và ngạo mạn. Điều đó có thể dẫn đến sự thờ hình tượng. Vậy hãy tiếp tục tôn vinh Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con noi gương vâng phục và khiêm nhường của Chúa Giê-su. Xin Thần Chân Lý dẫn dắt con và ban bình an cho con.

Pippa chia sẻ

Giăng 14:1-3 chép:

Chúa Giê-su phán, ‘Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.’

Khi tôi nghe những lời này, thường được đọc trong đám tang, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng chạm đến tận cùng nỗi đau và rồi mang lại niềm an ủi và hy vọng.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Henry Cloud, Sự liêm chính (HarperBusiness, 2009)

Jim Collins, Cách những kẻ mạnh sụp đổ (Random House Business, 2009).

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more