Ngày 170

Ba sự biến đổi chúng ta cần

Khôn ngoan Thi Thiên 74:18-23
Tân ước Công vụ 12:19b - 13:12
Cựu Ước 1 Các Vua 3:16 - 5:18

Giới thiệu

Tại một Hội nghị Alpha, một người đã đưa cho tôi một mẩu giấy có ghi chú mô tả những gì đã xảy ra với bạn của cô ấy. Đây là những gì cô ấy đã viết:

'Sue (một người không phải Cơ Đốc Nhân) đang tham dự một phòng khám phục hồi chức năng cho những người có vấn đề nghiêm trọng về hô hấp. Cô ấy mắc một căn bệnh mãn tính (COPD: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính), điều đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Phòng khám tổ chức tại toà nhà của nhà thờ chúng tôi. Cô ấy đến phòng khám của mình, nhưng không có ai ở đó. (Cô ấy đã đến nhầm ngày!) Cô ấy ngồi đó, chờ đợi và bắt đầu xem qua các tờ quảng cáo về buổi hội nghị Alpha kế tiếp.

'Sue đã tham gia khóa học của chúng tôi vào tối thứ Tư. Cô ấy tham gia và đầy sự thích thú. Cô ấy đến nhà thờ vào Chủ nhật và trở lại vào thứ Tư. Sue ngay lập tức nhận ra Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời! Điều đó đã trở thành một mảnh ghép quan trọng cho cuộc đời cô. Sue đã dâng cuộc đời mình cho Chúa - thật ấn tượng. Cô ấy gọi cho em gái mình để nói rằng mình đã trở thành một Cơ Đốc Nhân và em gái của cô ấy đã ở ngay trong cuộc gặp gỡ cùng với một người bạn để cầu nguyện cho Sue ! Người em của Sue đã cầu nguyện cho cô trong suốt hai mươi lăm năm!

‘Chủ nhật tiếp theo – Sue đến nhà thờ, tiến tới cầu nguyện để được chữa lành và bệnh COPD của cô ấy đã được chữa lành một cách đáng kinh ngạc. Cô ấy đang chạy lên chạy xuống cầu thang ở nhà, và đã hết thuốc rồi,... Cô ấy đã gặp bác sĩ vật lý trị liệu của mình tại phòng khám y tế, người đã rất ngạc nhiên về những gì đã xảy ra với cô ấy – một sự thay đổi đặc biệt. Cô ấy đã được chữa lành và kể từ đó cô ấy đã cầu nguyện cho và thấy những người khác được chữa lành, kể cả một người bị bệnh ung thư!

‘Vào ngày 30 tháng 4, Sue đã chịu phép Báp-têm và đưa hơn 150 người bạn và gia đình đến ăn mừng cùng cô ấy. Cô ấy đang có tác động rất lớn đến mọi người – truyền giáo cho những người muốn biết về Chúa và giúp đức tin họ đứng vững.

John Wimber thường nói rằng tất cả chúng ta đều cần ba sự biến đổi: trở lại với Đấng Christ, trở lại với hội thánh Chúa và trở lại với chính nghĩa của Chúa. Rõ ràng là Sue không chỉ cải đạo theo Đấng Christ, mà còn ngay lập tức trở lại nhà Chúa và chính nghĩa của Ngài! Các đoạn văn hôm nay đặc biệt tập trung vào sự biến đổi thứ ba này.

Khôn ngoan

Thi Thiên 74:18-23

18Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng kẻ thù đã sỉ nhục,
\t\t Và một dân ngu dại đã xúc phạm danh Ngài.
\t\t\t 19Xin chớ phó sinh mạng bồ câu của Chúa cho loài dã thú;
\t\t\tCũng đừng quên mãi mãi cuộc sống của kẻ khốn cùng, là dân Chúa.
\t\t\t 20Xin Chúa đoái đến giao ước của Ngài,
\t\t\tVì các nơi tối tăm của đất đều là nơi đầy bạo hành.
\t\t\t 21Nguyện kẻ bị áp bức không trở về trong hổ thẹn;
\t\t\tNguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi danh Ngài.
\t\t\t 22Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài.
\t\t\tXin nhớ lại bọn ngu dại hằng ngày chế nhạo Ngài.
\t\t\t 23Xin đừng quên tiếng la hét của kẻ thù Chúa,
\t\t\tSự ồn ào của kẻ phản nghịch Ngài cứ mãi dâng lên.

Bình luận

Lòng nhiệt thành cho chính nghĩa của Đức Chúa Trời

Tác giả Thi Thiên viết: 'Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài.' (c.22). Ông sốt sắng với lý lẽ của Chúaxem thấy như chúng ta thấy ngày nay rằng mọi người đang sỉ nhục (c.18a) và thậm chí xúc phạm Đức Chúa Trời (c.18b). Ông ấy đã kêu khóc với Chúa rằng: 'Cũng đừng quên mãi mãi cuộc sống của kẻ khốn cùng, là dân Chúa. Xin Chúa đoái đến giao ước của Ngài' (c.19b-c.20a).

Chúng ta có thể dễ nản lòng khi thấy người ta công kích chính nghĩa của Đức Chúa Trời. Cách tốt nhất để đáp lại là lời cầu nguyện nhiệt thành. Hãy mang những nỗi thất vọng của bạn đến với Chúa: 'Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài. Xin nhớ lại bọn ngu dại hằng ngày chế nhạo Ngài. Xin đừng quên tiếng la hét của kẻ thù Chúa, sự ồn ào của kẻ phản nghịch Ngài cứ mãi dâng lên.' (c.22-c.23).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, khi chúng con nhìn vào xã hội ngày nay, chúng con thấy nhiều người nhạo báng và coi thường danh Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài. Xin danh Cha được tôn vinh và nước Cha được đến.

Tân ước

Công vụ 12:19b - 13:12

Vua Hê-rốt băng hà

Sau đó, vua rời Giu-đê xuống Sê-sa-rê và lưu lại tại đó. 20Bấy giờ, Hê-rốt rất tức giận dân Ty-rơ và Si-đôn; vì vậy, họ đồng lòng đến chầu vua. Sau khi thuyết phục được viên cận thần của vua là Ba-la-tút, họ đến cầu hòa vì xứ họ lệ thuộc vào lương thực của xứ vua.

21Đến ngày đã định, Hê-rốt mặc triều phục ngồi trên ngai truyền phán cho họ. 22Dân chúng kêu lớn: “Đây là tiếng của một vị thần, không phải tiếng loài người đâu!” 23Lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh Hê-rốt vì vua không nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vua bị trùng đục mà chết.

24Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng và ngày càng phát triển.

Phao-lô và Ba-na-ba được sai đi truyền giáo

25Sau khi hoàn tất nhiệm vụ giao phó, Ba-na-ba và Sau-lơ rời Giê-ru-sa-lem trở về An-ti-ốt, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác. 1Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt có các nhà tiên tri và giáo sư: Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-hem là em nuôi vua Hê-rốt, và Sau-lơ. 2Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công tác Ta đã kêu gọi họ.” 3Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi.

Phao-lô và Ba-na-ba tại đảo Síp

4Được Đức Thánh Linh sai phái, hai ông xuống Sê-lơ-xi, rồi từ đó đáp tàu đến đảo Síp. 5Đến Sa-la-min, họ công bố lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái; cũng có Giăng phụ giúp.

6Khi đi khắp đảo cho đến Pa-phô, tại đây họ gặp một thuật sĩ là kẻ tiên tri giả người Do Thái tên Ba-Giê-Su; 7người nầy đang ở với tổng đốc Sê-giút Phao-lút, là một người khôn ngoan. Tổng đốc sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, vì ông muốn nghe đạo Đức Chúa Trời. 8Nhưng thuật sĩ ấy, tên Hi Lạp là Ê-ly-ma, chống đối hai ông, tìm mọi cách ngăn cản tổng đốc tin Chúa. 9Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn thẳng vào tên thuật sĩ ấy và nói: 10“Ngươi là con cái của ma quỷ, kẻ thù của mọi điều công chính, đầy xảo trá và độc ác! Ngươi cứ bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa mãi sao? 11Nầy, bây giờ tay Chúa trừng phạt ngươi; ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong một thời gian.”

Lập tức, sự mù lòa, tối tăm giáng trên Ê-ly-ma; anh ta đi quờ quạng, tìm người nắm tay dắt mình đi. 12Quan tổng đốc thấy sự việc xảy ra thì tin, vì ông kinh ngạc về đạo lý của Chúa.

Bình luận

Theo đuổi chính nghĩa của Đức Chúa Trời

Không có điều chi có thể ngăn cản chính nghĩa của Chúa.

Vua Hê-rốt đã có sự thành công, danh vọng, quyền lực và sự giàu có. Dân chúng đã tâng bốc ông và hét lên, 'Đây là tiếng nói của một vị thần, không phải của một người phàm' (12:22). Tuy vậy, điều đó đã trở thành giọt nước tràn ly. Đức Chúa Trời đã chịu đủ sự kiêu ngạo của Hê-rốt và đã sai một thiên sứ đến hạ bệ ông. Vua Hê-rốt đã không dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vua bị trùng đục mà chết. (c.23).

Điều này trái ngược với Lời Chúa, không giống như cuộc đời của vua Hê-rốt, Lời Chúa không bao giờ kết thúc: 'Nhưng lời Chúa tiếp tục gia tăng và lan rộng' (c.24) – phát triển trong sự "nhảy vọt" (c.24).

Chúng ta thấy tình huống tương tự khi chính nghĩa của Đức Chúa Trời một lần nữa phát triển bất chấp sự phản đối. Sau-lơ (‘còn được gọi là Phao-lô’) và Ba-na-ba phải đối mặt với một kẻ lang băm bịp bợm tên là Ba-Giê-su, tên này là một một kẻ khôn lanh (c.7). Anh ta đã cố gắng ngăn cản quan trấn thủ cải đạo, trở lại với Chúa.

Phao-lô, ‘đầy dẫy Đức Thánh Linh và nhìn thẳng vào mắt tên thuật sĩ’ (c.9), đối chất với hắn ta về việc cố ‘bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa’ (c.10). Ba-Giê-su đã bị mù và quan tổng trấn ‘đã trở thành một người tin đạo, tràn đầy nhiệt huyết về những gì Phao-lô và Ba-na-ba đang nói về Chúa’ (c.12, MSG). Những nỗ lực của Ba-Giê-su nhằm ngăn cản Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thất bại thảm hại.

Hội Thánh đầu tiên quyết tâm tìm kiếm những gì Đức Chúa Trời đang hành động và đồng công với Chúa. Họ nhóm lại với nhau để thờ phượng Chúa và kiêng ăn (c.2). Đang khi họ thờ phượng và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán cùng họ rằng: “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta để làm công việc mà ta đã kêu gọi họ làm.” Vì vậy, sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và để họ đi’ (c.2–c.3).

Ba-na-ba và Phao-lô ‘được Đức Thánh Linh sai đi’ (c.4). Họ đang theo đuổi chính nghĩa của Ngài. Họ ‘công bố lời Đức Chúa Trời’ (c.5) và được “đầy dẫy Đức Thánh Linh” (c.9). Ngay cả quan trấn thủ, một người thông minh (c.7), cũng ngạc nhiên trước sự dạy dỗ của Phao-lô về “Đức Chúa Trời” (c.12).

Điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm sự hướng dẫn và giúp đỡ của Đức Chúa Trời – trong chức vụ và trong cuộc sống của bạn. Với Chúa ở bên, bạn có thể đạt được nhiều hơn những gì bạn có thể mơ ước bằng sức riêng của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin hãy phán với con bằng Đức Thánh Linh của Ngài. Xin giúp con biết Chúa đang kêu gọi con làm điều gì. Con muốn công bố lời Chúa nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh và theo đuổi chính nghĩa của Ngài với lòng nhiệt thành.

Cựu Ước

1 Các Vua 3:16 - 5:18

Phán đoán khôn ngoan của Sa-lô-môn

16 Bấy giờ, có hai gái mại dâm đến đứng chầu trước mặt vua. 17 Một người nói: “Tâu bệ hạ, tôi và người đàn bà nầy ở chung một nhà. Tôi sinh được một đứa con trai trong lúc chị ấy đang ở nhà với tôi. 18 Ngày thứ ba sau khi tôi sinh con thì người đàn bà nầy cũng sinh con. Chúng tôi ở chung với nhau, không có một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, mà chỉ có hai chúng tôi thôi.

19 Đêm nọ, con trai của người đàn bà nầy chết, vì chị ấy đã nằm đè lên nó. 20 Giữa đêm khuya, trong khi tớ gái bệ hạ đang ngủ thì chị ấy thức dậy, bế đi con trai tôi đang ở bên cạnh tôi và đặt nằm trong lòng mình, rồi chị đặt đứa con trai đã chết của mình nằm trong lòng tôi. 21 Đến sáng, khi tôi thức dậy cho con bú thì thấy nó đã chết! Nhưng khi trời sáng, tôi nhìn kỹ thì thấy nó chẳng phải là đứa con mà tôi đã sinh.”

22 Người đàn bà kia trả lời: “Không! Đứa sống là con của tôi, còn đứa chết là con của chị.”
Nhưng người nầy lại nói: “Không! Đứa chết là con của chị, còn đứa sống là con của tôi.” Họ cãi nhau như vậy trước mặt vua.

23 Bấy giờ vua phán: “Người nầy nói: ‘Đứa sống là con của tôi, còn đứa chết là con của chị.’ Người kia nói: ‘Không! Đứa chết là con của chị, còn đứa sống là con của tôi.’”

24 Rồi vua truyền: “Hãy đem cho ta một thanh gươm.” Người ta đem đến cho vua một thanh gươm. 25 Vua ra lệnh: “Hãy chặt đứa bé còn sống ra làm hai, rồi cho người nầy một nửa và cho người kia một nửa.”

26 Người đàn bà có đứa con còn sống rất xúc động vì thương con mình liền tâu với vua: “Ôi, chúa tôi! Hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống, xin đừng giết nó!”
Nhưng người kia nói: “Nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị, cứ chia đôi nó đi!”

27 Bấy giờ, vua phán quyết: “Hãy trao đứa bé còn sống cho người đàn bà nói trước, và đừng giết nó vì bà ấy chính là mẹ nó.”

28 Toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe việc phân xử và phán quyết của vua đều rất kính phục vua, vì họ thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho vua sự khôn ngoan để thực thi công lý.

Các triều thần của Sa-lô-môn

1Vua Sa-lô-môn trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. 2Đây là các triều thần của vua:
A-xa-ria, con trai Xa-đốc, làm thầy tế lễ; 3Ê-li-ô-rếp và A-hi-gia, các con trai của Si-sa, làm thư ký;
Giê-hô-sa-phát, con trai A-hi-lút, làm ngự sử;
4Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, chỉ huy trưởng quân đội;
Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ.
5A-xa-ria, con trai Na-than, đứng đầu các quan lại;
Xa-bút, con trai Na-than, làm thầy tế lễ và là cố vấn của vua;
6A-hi-sa, đặc trách cung điện;
và A-đô-ni-ram, con trai Áp-đa, đặc trách về lao dịch.

7Sa-lô-môn chỉ định mười hai quan chức trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, để cung cấp lương thực cho vua và hoàng gia; mỗi người phải cung cấp một tháng trong một năm. 8Đây là tên của họ:

Bên Hu-rơ đặc trách vùng đồi núi Ép-ra-im;
9Bên Đê-ke đặc trách vùng Ma-kát, Sa-an-bim, Bết Sê-mết, và Ê-lôn Bết Ha-nan;

10Bên Hê-sết đặc trách vùng A-ru-bốt, Sô-cô và toàn miền đất Hê-phe đều thuộc quyền ông;

11Bên A-bi-na-đáp đặc trách toàn vùng cao nguyên Đô-rơ (vợ ông là Ta-phát, con gái của Sa-lô-môn);

12Ba-a-na, con trai A-hi-lút, đặc trách vùng Tha-a-nác, Mê-ghi-đô, và toàn vùng Bết Sê-an, là vùng gần Xạt-han, phía dưới Gít-rê-ên, từ Bết Sê-an cho đến A-bên Mê-hô-la và cho đến tận bên kia Giốc-mê-am;

13Bên Ghê-be đặc trách vùng Ra-mốt Ga-la-át, kể cả các thôn của Giai-rơ (Giai-rơ là con của Ma-na-se) trong miền Ga-la-át, ông cũng đặc trách vùng Ạt-gốp trong Ba-san, gồm sáu mươi thành lớn có tường thành và then cửa bằng đồng;

14A-hi-na-đáp, con trai Y-đô, đặc trách vùng Ma-ha-na-im;

15A-hi-mát đặc trách địa phận Nép-ta-li (ông cũng cưới con gái của Sa-lô-môn là Bách-mát làm vợ);

16Ba-a-na, con trai Hu-sai, đặc trách vùng A-se và Bê-a-lốt;

17Giê-hô-sa-phát, con trai Pha-ru-ác, đặc trách vùng Y-sa-ca;

18Si-mê-i, con trai Ê-la, đặc trách vùng Bên-gia-min;

19Ghê-be, con trai U-ri, đặc trách đất Ga-la-át, là đất trước kia thuộc quyền của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, và của Óc, vua Ba-san. Chỉ một mình Ghê-be làm quan cai trị cả vùng nầy.

Sự cai trị thành công của Sa-lô-môn

20Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển; họ ăn uống vui say. 21Sa-lô-môn cai trị trên tất cả các vương quốc, từ sông Ơ-phơ-rát cho đến đất của người Phi-li-tin, đến tận biên giới Ai Cập. Các vương quốc ấy đều phải triều cống và phục vụ vua Sa-lô-môn trọn đời của vua.

22Lương thực cần cung cấp cho nhà Sa-lô-môn mỗi ngày là: Sáu nghìn sáu trăm lít bột mịn, và mười ba nghìn hai trăm lít bột thô, 23mười con bò béo tốt, hai mươi con bò nuôi ngoài đồng cỏ, và một trăm con chiên. Ngoài ra còn có nai đực, hoàng dương, hươu, và gà vịt nuôi béo. 24Vì Sa-lô-môn thống trị các vùng ở phía tây sông Ơ-phơ-rát và các vua của những vùng đó, từ Típ-sắc cho đến Ga-xa, nên khắp bốn phương đều có hòa bình. 25Trọn đời vua Sa-lô-môn trị vì, cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba dân chúng đều được an cư lạc nghiệp, mỗi người ở dưới cây nho và cây vả của mình.

26Sa-lô-môn có bốn mươi nghìn chuồng ngựa kéo chiến xa và mười hai nghìn kỵ binh.

27Các quan chức khu vực, mỗi người một tháng, lo cung cấp lương thực cho vua Sa-lô-môn và tất cả những người được mời đến ăn nơi bàn vua. Họ không để thiếu gì cả. 28Mỗi người cứ theo phiên thứ mình mà đem lúa mạch và rơm đến nơi đã chỉ định cho ngựa kéo chiến xa và ngựa để cưỡi.

Danh tiếng về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn

29Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan thông sáng vượt trội, và sự hiểu biết sâu rộng như cát trên bãi biển. 30Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người ở phương Đông, và trổi hơn tất cả sự khôn ngoan ở Ai Cập. 31Sa-lô-môn khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ê-than người Ếch-ra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa, là các con trai của Ma-hôn. Danh tiếng người đồn ra khắp các dân tộc chung quanh. 32Vua nói ra ba nghìn câu châm ngôn, và sáng tác một nghìn lẻ năm bài ca. 33Vua luận về cây cối, từ cây bá hương ở Li-ban cho đến cây bài hương mọc trên tường. Vua cũng luận về loài vật, chim chóc, loài bò sát, và loài cá. 34Thiên hạ từ mọi dân tộc kéo đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Tất cả các vua trên thế giới nghe nói về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn đều sai sứ đến triều kiến.

Sa-lô-môn chuẩn bị xây cất đền thờ

1Khi nghe tin Sa-lô-môn đã được xức dầu lên ngôi kế vị vua cha thì vua Ty-rơ là Hi-ram sai bề tôi mình đến cùng Sa-lô-môn, vì Hi-ram vẫn luôn quý mến Đa-vít. 2Sa-lô-môn sai sứ nói với Hi-ram rằng:

3“Ngài biết rằng Đa-vít, thân phụ tôi, không thể xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, vì chiến tranh vây quanh tứ phía cho đến ngày Đức Giê-hô-va khiến các kẻ thù phục dưới chân người. 4Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi được bốn bề yên ổn, không còn quân thù, cũng chẳng có tai họa nào. 5Vì vậy, tôi định xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi như Đức Giê-hô-va đã phán bảo Đa-vít, thân phụ tôi rằng: ‘Con trai con, mà Ta đặt ngồi trên ngai kế vị con, sẽ xây một đền thờ cho danh Ta.’

6Vậy bây giờ, xin ngài truyền lệnh cho đốn những cây bá hương trên núi Li-ban cho tôi. Các đầy tớ của tôi sẽ cùng làm việc với đầy tớ của ngài, và tôi sẽ trả tiền công cho họ theo giá ngài định; vì ngài biết rằng không ai trong chúng tôi thạo việc đốn gỗ như người Si-đôn.”

7Khi được nghe những lời của Sa-lô-môn, vua Hi-ram rất vui và nói: “Hôm nay đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va, Đấng đã ban cho Đa-vít một người con khôn ngoan để trị vì dân tộc đông đảo nầy!”

8Rồi Hi-ram sai sứ đáp lời Sa-lô-môn:

“Tôi đã được nghe sứ giả ngài nói với tôi; tôi sẽ làm mọi điều ngài yêu cầu về gỗ bá hương và gỗ tùng. 9Các đầy tớ của tôi sẽ kéo gỗ ấy từ Li-ban xuống biển, rồi tôi sẽ đóng bè thả trôi theo biển đến nơi ngài chỉ định. Tại đó tôi sẽ rã bè, và ngài sẽ nhận lấy đem đi. Còn ngài, xin cũng làm theo điều tôi yêu cầu là cung cấp lương thực cho triều đình tôi.”

10Vậy, Hi-ram cung cấp cho Sa-lô-môn tất cả số gỗ bá hương và gỗ tùng như vua muốn. 11Còn Sa-lô-môn thì cung cấp cho Hi-ram bốn triệu bốn trăm nghìn lít lúa mì dùng làm lương thực cho triều đình vua nầy, và bốn nghìn bốn trăm lít dầu ô-liu nguyên chất. Mỗi năm, Sa-lô-môn cung cấp cho Hi-ram như thế. 12Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Sa-lô-môn như Ngài đã phán hứa với vua. Giữa Hi-ram và Sa-lô-môn có mối giao hảo tốt, và hai vua đã ký kết hiệp ước với nhau.

13Vua Sa-lô-môn huy động lực lượng lao dịch trong toàn thể Y-sơ-ra-ên, được ba mươi nghìn người. 14Vua sai họ đến Li-ban, thay phiên nhau mỗi tháng mười nghìn người; họ ở Li-ban một tháng rồi ở nhà hai tháng. A-đô-ni-ram chỉ huy lực lượng lao dịch nầy. 15Sa-lô-môn có bảy mươi nghìn nhân công khuân vác và tám mươi nghìn thợ đá trên núi. 16Ngoài ra còn có ba nghìn ba trăm đốc công mà Sa-lô-môn đã đặt coi sóc công việc và điều động nhân công làm việc.

17Vua ra lệnh họ phải lấy những tảng đá lớn và quý mà đẽo để dùng làm nền của đền thờ. 18Những người thợ của Sa-lô-môn và của Hi-ram cùng với người Ghi-bê-lít đục đá. Họ chuẩn bị sẵn sàng gỗ và đá để xây dựng đền thờ.

Bình luận

Mục đích trong chính nghĩa của Đức Chúa Trời

Sa-lô-môn được kêu gọi để phục vụ chính nghĩa của Đức Chúa Trời theo một cách đặc biệt.

Đa-vít đã phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thế hệ của ông (Công vụ 13:36). Tuy nhiên, ông không được phép xây dựng ngôi đền. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Sa-lô-môn: ‘Con trai ngươi, người mà ta sẽ đặt lên ngôi thay cho ngươi, sẽ xây đền thờ cho Danh ta’ (1Các Vua 5:5).

Sa-lô-môn rất cần có sự khôn ngoan để hoàn thành sự kêu gọi của ông. Ông đã cầu xin sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của ông nhiều hơn những gì ông có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Đức Chúa Trời hứa ban cho bạn sự khôn ngoan giống như vậy nếu bạn cầu xin ('Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho', Gia-cơ 1:5). Hãy cầu xin sự khôn ngoan trong tất cả các lĩnh vực sau:

 1. Khôn ngoan trong việc ra quyết định
  Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan để thực thi 'công lý' (1 Các Vua 3:28). Khi được giao nhiệm vụ bất khả thi là quyết định đứa bé thuộc về người mẹ nào, vua Sa-lô-môn nảy ra một ý tưởng khéo léo.

  Sự đe dọa về cái chết của một đứa bé đang sống đủ để tiết lộ ai là người mẹ thực sự: “Khi toàn thể Y-sơ-ra-ên nghe phán quyết của vua, họ kính sợ vua, vì họ thấy rằng người có sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để thực thi công lý” (c.28).

 2. Khôn ngoan trong việc chọn đội nhóm
  Sa-lô-môn đã tập hợp xung quanh mình một đội ngũ lãnh đạo trong sự cai trị của mình. Điều này bao gồm các thầy tế lễ, người quản lý, bạn bè, thư ký, nhà sử học và chỉ huy quân đội của ông. Có tất cả mười một người, tạo thành một đội mười hai người. Đội nhóm này có quy mô tương tự như nhóm nòng cốt của Chúa Giê-su (mười hai môn đồ). Đây dường như là một quy mô phù hợp cho một nhóm lãnh đạo.

 3. Khôn ngoan trong việc uỷ thác
  Sa-lô-môn còn có một nhóm khác gồm mười hai nhà quản lý các khu vực được phân bổ khắp Y-sơ-ra-ên. Đội này bao gồm cả hai người con rể của ông (4:11,15). Ủy quyền chắc chắn là chìa khóa để tránh kiệt sức và hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo.

 4. Khôn ngoan trong việc tạo nên sự hoà bình
  Dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước đã phát triển đến mức người dân trở nên ‘đông đúc’ (c.20a). Tuy vậy, 'Tất cả các nhu cầu của họ đều được đáp ứng; họ ăn uống vui vẻ’ (c.20b) và 'họ an cư lạc nghiệp, mỗi người ở dưới cây nho và cây vả của mình.’ (c.24–25).

 5. Khôn ngoan trong nhận thức và phân xử
  'Đức Chúa Trời đã ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan thông sáng vượt trội, và sự hiểu biết sâu rộng như cát trên bãi biển (c.29)… danh tiếng của ông lan rộng (c.31)… Ông đã viết ba nghìn câu châm ngôn và một nghìn lẻ năm bài ca’ (c.32). Thi thiên 72 và 127, Châm ngôn 10:1–22:16; 25:1–29:27 được cho là do ông viết. Nhiều người từ mọi quốc gia đến để lắng nghe sự khôn ngoan của ông (1 Các Vua 4:34).

  Sa-lô-môn có sự khôn ngoan để biết khi nào nên chấp nhận sự giúp đỡ từ những người không thuộc dân của Đức Chúa Trời (chương 5). ‘Đức Giê-hô-va đã ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, y như lời Ngài đã hứa với ông’ (5:12).

 6. Khôn ngoan trong việc theo đuổi chính nghĩa của Đức Chúa Trời
  Sa-lô-môn có khải tượng xây dựng đền thờ để danh Đức Chúa Trời được tôn vinh (c.4-5). Một trong những cách mà bạn có thể theo đuổi chính nghĩa của Đức Chúa Trời ngày nay là tìm cách để các hội thánh (đền thờ mới) được xây dựng để tôn vinh danh Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để hoàn thành sự kêu gọi của chúng con. Hãy giúp chúng con tôn vinh danh Ngài và thúc đẩy chính nghĩa của Chúa Giê-su trên đất.

Pippa chia sẻ

1 Các Vua 4:24-25

'Vì Sa-lô-môn thống trị các vùng ở phía tây sông Ơ-phơ-rát và các vua của những vùng đó, từ Típ-sắc cho đến Ga-xa, nên khắp bốn phương đều có hòa bình. Trọn đời vua Sa-lô-môn trị vì, cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba dân chúng đều được an cư lạc nghiệp, mỗi người ở dưới cây nho và cây vả của mình.'

Đây chắc hẳn là một trong số ít lần trong lịch sử Y-sơ-ra-ên và Giu-đa có hòa bình và an toàn trong toàn cõi. Sự cai trị khôn ngoan thực sự có thể thay đổi một quốc gia. Hòa bình và an toàn rất cần thiết ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện để có được những nhà lãnh đạo khôn ngoan.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Trừ khi có quy định khác, các đoạn trích dẫn được lấy từ Kinh Thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, tiền thân là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Cuốn sách được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette UK và đã được đăng ký bản quyền. 'NIV' là thương hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương Quốc Anh: 1448790.

Các trích dẫn Kinh Thánh được ký hiệu (MSG) được lấy từ The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002 và đã được cho phép sử dụng với sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more