Ngày 171

Làm sao để Tìm Kho Báu Trong Kinh Thánh

Khôn ngoan Thi Thiên 75:1-10
Tân ước Công vụ 13:13-41
Cựu Ước 1 Các Vua 6:1-7:22

Giới thiệu

Lần đầu tiên tôi kinh nghiệm Chúa Giê-su là qua việc đọc Kinh thánh. Kể từ đó, tôi đã đọc Kinh thánh hầu như mỗi ngày trong đời. Tuy nhiên, tôi không ngừng nhìn thấy và khám phá những điều mới.

Thánh Grêgôriô Cả nói rằng Kinh Thánh “lớn lên cùng với độc giả”. Như Hồng y Raniero Cantalamessa giải thích: ‘Kinh thánh tiết lộ những ý nghĩa mới tùy theo thắc mắc trong lòng người ta khi họ đọc.’ Kinh thánh chứa đầy kho tàng vô tận cho bạn đọc và lĩnh hội, và qua đó bạn có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, Kinh thánh không phải lúc nào cũng là một cuốn sách dễ hiểu. Một yếu tố quan trọng để hiểu Kinh Thánh tốt hơn là xác định ngôn ngữ tác giả sử dụng và thể loại sách – thể loại văn học và qua đó tác giả muốn truyền tải thông điệp gì.

Khôn ngoan

Thi Thiên 75:1-10

Đức Chúa Trời hạ kẻ kiêu ngạo xuống nhưng nhấc người công chính lên

Thi Thiên của A-sáp. Bài ca sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu “Xin đừng hủy diệt”.

1 Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa;
   Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần.
   Người ta thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài.

  2 Đến thời điểm Ta đã định,
   Chính Ta sẽ phán xét công minh.
  3 Khi đất và mọi người trên đất rúng động
   Chính Ta sẽ giữ vững các trụ nó. (Sê-la)
  4 Tôi nói với kẻ kiêu ngạo rằng: “Chớ kiêu ngạo,”
   Và nói với kẻ ác rằng: “Đừng ngước sừng lên;
  5 Đừng ngước sừng các ngươi cao lên
   Cũng đừng cứng cổ mà nói lời xấc xược.”

  6 Vì chẳng ai từ phương đông, phương tây
   Hay là từ phương nam có thể tôn cao người nào.
  7 Nhưng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét:
   Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc người kia lên.
  8 Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén
   Đầy rượu pha, sủi bọt,
  Ngài rót nó ra.
   Tất cả kẻ ác ở thế gian đều phải uống,
   Phải uống cạn rượu ấy cho tới cặn.
  9 Nhưng chính tôi sẽ rao truyền các điều đó mãi mãi,
   Cũng sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

  10 Ta sẽ chặt tất cả các sừng kẻ ác
   Nhưng các sừng của người công chính sẽ được ngước lên.

Bình luận

Phép ẩn dụ mạnh mẽ

Một điều gì đó có thể là 'lẽ thật' mà không cần đúng 'nghĩa đen'. Trong bài thi thiên này, chúng ta thấy những ví dụ về lẽ thật được diễn tả bằng ẩn dụ.

Công lý của Chúa là nền tảng của vũ trụ chúng ta. Trong bài thi thiên hôm nay, chúng ta tìm thấy ít nhất bốn ẩn dụ về sự công bằng của Thiên Chúa.

1. Cái ác và hậu quả của nó
Người viết Thi-thiên cũng như chúng ta biết rằng trái đất không được nâng đỡ theo nghĩa đen bởi những cây cột. Ông đang cố tình sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ. Đây là ngôn ngữ của thơ ca và nó đúng là 'lẽ thật theo nghĩa đen'.

Sự rung chuyển của trái đất (c.3a) và con người là một phép ẩn dụ cho tác động của điều ác. Sự vô đạo đức phá hoại sự ổn định của trái đất và xã hội. Chúa công bố rằng Ngài đã nâng đỡ tạo vật của Ngài một cách nhân từ: ‘Chính Ta sẽ giữ vững các trụ nó’ (c.3b).

2. Quyền lực và những vấn đề của nó
‘Sừng’ (c.4) tượng trưng cho quyền lực. Một lần nữa từ này được sử dụng một cách ẩn dụ; đây là ngôn ngữ thơ. Đức Chúa Trời tôn cao sừng (nghĩa là sức mạnh) của người công bình và chặt sừng (quyền lực) của kẻ gian ác (c.10). Quyền lực rất dễ bị tha hóa và dẫn đến kiêu ngạo. Đức Chúa Trời nói với kẻ kiêu ngạo, ‘Chớ kiêu ngạo’ (c.4).

3. Chức vụ và sức mạnh của nó
Tay Đức Giê-hô-va’ (c.8) được dùng như một biểu tượng về sức mạnh và quyền năng của Ngài. Đây là ngôn ngữ được nhân cách hóa: những từ được sử dụng để gán hình dạng hoặc thuộc tính của con người cho một thứ không phải là con người.

Khi chúng ta “đặt tay” trong chức vụ – đôi tay của chúng ta không thể làm được gì nhiều, nhưng chúng tượng trưng cho quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta.

4. Sự Phán xét và Chúa Giê-su
Ví sự phán xét của Đức Chúa Trời với “cái chén” là một phép ẩn dụ khác (c.8). ‘Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén
   Đầy rượu pha, sủi bọt,
  Ngài rót nó ra.
   Tất cả kẻ ác ở thế gian đều phải uống,
   Phải uống cạn rượu ấy cho tới cặn.!’ (c.8).

Trên thập giá, Chúa Giê-su mang trong mình chén phán xét của Thiên Chúa. Ngài đã nói trước về điều đó (Mác 10:38; Lu-ca 22:42; Giăng 18:11), và nhận lấy sự phán xét mà chúng ta đáng phải nhận về mình.

Cầu nguyện

‘Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa; Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần’ (Thi Thiên 75:1). Cảm ơn Chúa vì một ngày nào đó Ngài sẽ loại bỏ mọi điều ác khỏi thế giới này, và sự tốt lành và sự công bình sẽ ngự trị mãi mãi.

Tân ước

Công vụ 13:13-41

Bài giảng của Phao-lô tại An-ti-ốt xứ Pi-si-đi

13 Phao-lô và các bạn đồng hành từ Pa-phô đáp tàu đến Pẹt-giê trong xứ Pam-phi-ly. Nhưng Giăng lìa họ, trở về Giê-ru-sa-lem. 14 Từ Pẹt-giê họ tiếp tục đi đến An-ti-ốt xứ Pi-si-đi. Đến ngày sa-bát, họ vào ngồi trong nhà hội. 15 Sau khi đọc sách luật pháp và tiên tri, các vị lãnh đạo nhà hội sai người nói với họ: “Thưa anh em, nếu có lời nào khích lệ dân chúng, xin hãy nói.”

16 Phao-lô đứng dậy, lấy tay ra hiệu rồi nói: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên và những người kính sợ Đức Chúa Trời, xin hãy nghe đây: 17 Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên nầy đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân nầy thịnh vượng trong lúc kiều ngụ tại Ai Cập; Ngài dùng cánh tay quyền năng dẫn họ ra khỏi xứ đó. 18 Ngài chịu đựng họ khoảng bốn mươi năm trong hoang mạc. 19 Khi đã tiêu diệt bảy dân trong đất Ca-na-an, Ngài cho họ làm chủ đất ấy 20 trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Ngài lập cho họ các quan xét cho đến đời tiên tri Sa-mu-ên. 21 Bấy giờ họ xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban cho Sau-lơ, con trai của Kích, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, cai trị họ trong bốn mươi năm. 22 Rồi Ngài bỏ vua đó, lập Đa-vít làm vua. Ngài làm chứng về ông rằng: ‘Ta đã tìm thấy Đa-vít con trai của Gie-sê, là người Ta hài lòng, người sẽ thi hành mọi ý muốn Ta.’

23 Từ dòng dõi Đa-vít, Đức Chúa Trời đã dấy lên cho Y-sơ-ra-ên một Cứu Chúa, tức là Đức Chúa Jêsus như Ngài đã hứa. 24 Trước khi Đức Chúa Jêsus đến, Giăng đã rao giảng báp-têm về sự ăn năn cho cả dân Y-sơ-ra-ên. 25 Khi sắp hoàn tất công tác mình, Giăng nói: ‘Các ông tưởng tôi là ai? Tôi không phải là Đấng các ông tưởng đâu, nhưng kìa, có Đấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài.’

26 Thưa anh em là con cháu của dòng dõi Áp-ra-ham, và những người kính sợ Đức Chúa Trời, sứ điệp cứu rỗi nầy được gửi đến cho chính chúng ta. 27 Vì dân chúng và các vị lãnh đạo của họ ở Giê-ru-sa-lem không nhận biết Đức Chúa Jêsus, cũng không hiểu các lời tiên tri mà người ta thường đọc mỗi ngày sa-bát. Tuy nhiên, khi kết án Ngài, họ đã làm cho những lời tiên tri ấy được ứng nghiệm. 28 Mặc dù chẳng tìm thấy lý do nào để lên án tử hình, họ vẫn yêu cầu Phi-lát giết Ngài. 29 Khi họ đã làm ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá và an táng trong mộ. 30 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. 31 Trong nhiều ngày, Ngài đã hiện ra cho những người theo Ngài từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem; hiện nay họ đều làm chứng về Ngài cho dân chúng.

32 Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ chúng ta 33 rằng Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta, là con cháu của họ, bằng cách khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, như đã chép trong Thi Thiên thứ hai:

‘Con là Con Ta, ngày nay Ta đã sinh ra Con.’

34 Ngài đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị rữa nát, như lời Ngài đã phán:

‘Ta sẽ ban cho các con phước hạnh thánh và chắc chắn mà Ta đã hứa với Đa-vít.’

35 Do đó, một Thi Thiên khác cũng có nói:

‘Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự rữa nát.’

36 Thế mà sau khi phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, vua Đa-vít đã qua đời, được chôn cất bên cạnh các tổ phụ mình và đã thấy sự rữa nát; 37 còn Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại thì chẳng thấy sự rữa nát. 38 Vậy, thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em; 39 nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được. 40 Vì thế, hãy cẩn thận, đừng để mắc phải điều các nhà tiên tri đã nói:    \t41 ‘Nầy kẻ ngạo mạn!
   Hãy kinh hãi và biến mất đi!
  Vì trong thời các ngươi, Ta sẽ làm một việc,
   Dù có ai thuật lại, các ngươi cũng chẳng tin!’”

Bình luận

Sự kiện lịch sử

Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn đã được tha thứ? Làm sao bạn có thể biết rằng chết không phải là hết? Làm sao bạn có thể tin chắc mình sẽ có sự sống đời đời?

Bạn có thể chắc chắn về tất cả những điều này vì những sự kiện lịch sử về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su.

Lu-ca đang viết lịch sử. Phần đầu của tác phẩm hai tập của mình (Lu-ca và Công vụ), Lu-ca nói rằng bằng chứng về những lời tường thuật của ‘nhân chứng’ đã được truyền lại cho họ. Ông đã cẩn thận điều tra mọi thứ và viết một bản tường trình có thứ tự ‘để anh em biết chắc chắn về những điều anh em đã được dạy dỗ’ (Lu Ca 1:3–4).

Đoạn kinh thánh hôm nay mô tả lịch sử các chuyến đi của Phao-lô và thuật lại các bài giảng của ông. Tương tự như vậy, trong bài giảng của mình, Phao-lô nói về các sự kiện lịch sử. Ông kể lại lịch sử của dân Chúa: những sự kiện lịch sử của xuất Ai Cập, những năm trong đồng vắng, cuộc chinh phục Canaan, các quan xét và các vị vua – tất cả đều dẫn đến Đa-vít, từ đó hậu duệ của ông sẽ là Chúa Giê-su có thật trong lịch sử.

Sau đó, Phao-lô tập trung vào các sự kiện lịch sử về cái chết và đặc biệt là sự phục sinh của Chúa Giê-su. Ông đưa ra bốn lời khẳng định về sự sống lại:

1. Hành động của Đức Chúa Trời
‘Họ hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá và an táng trong mộ. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết’ (Công vụ 13:29–30). Điều Thiên Chúa đã hứa trong Cựu Ước, Ngài đã thực hiện trong Tân Ước, bằng cách ‘khiến Đức Chúa Jêsus sống lại’ (c.33). Điều đó đã được nói tiên tri trong Cựu Ước (c.34). ‘Ngài ... khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, như đã chép trong Thi Thiên thứ hai’ (c.33).

2. Sự kiện lịch sử
‘Ngài đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết…’ (c.34). Sự sống lại không phải là một phép ẩn dụ. Nó không phải là thứ chỉ tồn tại trong trải nghiệm của chính tấm lòng mỗi người. Phao-lô nói, đó là một sự kiện lịch sử. Sự phục sinh thể xác của Chúa Giê-su đã thực sự xảy ra. Chúa Giê-su đã sống lại thân xác từ cõi chết.

‘Ngài đã hiện ra cho những người theo Ngài từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem; hiện nay họ đều làm chứng về Ngài cho dân chúng’ (c.31).

3. Sự kiện độc đáo
Sự sống lại của Chúa Giê-su là một sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử. Phao-lô đối chiếu Chúa Giê-su với Đa-vít, người ‘được chôn cất bên cạnh các tổ phụ mình và đã thấy sự rữa nát’ (c.36b). Những người khác có thể đã tỉnh lại (và sau đó chết), nhưng Chúa Giê-su đã sống lại và cơ thể của ngài không bao giờ bị phân hủy: 'Ngài đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị rữa nát ( v.34a).

4. Tin lành
Đây là tin lành (c.32) mà Phao-lô đã rao giảng. Sự sống lại có nghĩa là thập tự giá đã có hiệu lực, và sự tha tội là hợp pháp (c.38). Hễ ai tin thì được nên công chính (c.39). Quá khứ của bạn đã được giải quyết và bạn có thể sống trong mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.

Sự kiện lịch sử về sự sống lại có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống và tương lai của bạn. Nếu Chúa Giê-su chết, được chôn cất và sau đó được Đức Chúa Trời khiến sống lại, điều đó có nghĩa là một ngày nào đó, những ai tin vào Ngài và đã chết sẽ được Đức Chúa Trời cho sống lại (xin xem 1 Cô-rinh-tô 15 và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–18).

Khi bạn đã 'phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời' cho 'thế hệ' của mình, thì bạn cũng sẽ 'ngủ yên' (Công vụ 13:36) và sau đó được Đức Chúa Trời cho sống lại trong cuộc sống vĩnh cửu.

Cầu nguyện

Cảm ơn Chúa vì tin mừng lạ lùng về sự phục sinh. Cảm ơn Chúa vì tội lỗi của con đã được tha thứ, rằng con đã được xưng công bình và con không còn sợ chết nữa. Xin giúp con, giống như David, để phục vụ mục đích của Ngài trong thế hệ của con.

Cựu Ước

1 Các Vua 6:1-7:22

Sa-lô-môn xây cất đền thờ

1 Vào năm bốn trăm tám mươi, kể từ khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, tức là năm thứ tư Sa-lô-môn trị vì trên Y-sơ-ra-ên, nhằm tháng Xíp, nghĩa là tháng thứ hai, thì vua khởi công xây cất đền thờ để thờ phượng Đức Giê-hô-va.

2 Đền thờ mà vua Sa-lô-môn xây cất cho Đức Giê-hô-va có chiều dài ba mươi mét, chiều ngang mười mét, và chiều cao mười lăm mét. 3 Hành lang ở phía trước chính điện của đền thờ có chiều dài mười mét, nằm theo chiều ngang của đền thờ, và rộng năm mét, nối theo chiều dài của đền thờ. 4 Vua cũng làm các cửa sổ có khung và chấn song cho đền thờ. 5 Dựa vào tường của đền thờ, vua xây các tầng lầu chung quanh đền thờ và nơi thánh; vua cũng làm nhiều phòng ốc chung quanh. 6 Tầng dưới rộng hai mét rưỡi, tầng giữa rộng ba mét, và tầng thứ ba rộng ba mét rưỡi. Bên ngoài đền thờ, vua cho xây tường chung quanh thụt vào để những cây đà của các tầng lầu không đâm vào tường của đền thờ.

7 Khi xây cất đền thờ, người ta dùng đá đã đục sẵn tại hầm đá nên trong lúc xây cất không ai nghe tiếng búa, đục hay bất cứ dụng cụ bằng sắt nào.

8 Cửa vào tầng giữa nằm bên phải của đền thờ; người ta đi lên tầng giữa bằng một cái thang xoắn ốc, rồi từ tầng giữa đi lên tầng thứ ba. 9 Vậy, vua Sa-lô-môn hoàn tất công trình xây cất đền thờ. Vua cho gác đà và đóng trần bằng gỗ bá hương. 10 Vua cũng xây những tầng lầu cao hai mét rưỡi dựa vào toàn bộ đền thờ, gắn liền với đền thờ bằng những cây đà bá hương.

11 Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: 12 “Về đền thờ mà con đang xây cất đây, nếu con vâng theo luật pháp của Ta, thực thi các mạng lệnh của Ta, tuân giữ và bước đi theo tất cả các điều răn của Ta, thì Ta sẽ thực hiện cho con lời hứa mà Ta đã phán với Đa-vít, thân phụ con. 13 Ta sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên và sẽ không lìa bỏ Y-sơ-ra-ên là dân Ta.”

14 Như thế, Sa-lô-môn xây cất đền thờ và hoàn thành công trình ấy. 15 Vua dùng ván gỗ bá hương đóng vách phía trong đền thờ từ nền cho đến trần, và lót nền bằng ván gỗ tùng. 16 Vua ngăn mười mét phần cuối của đền thờ bằng ván bá hương từ nền cho đến trần, để làm Nơi Chí Thánh. 17Phần còn lại của đền thờ ở phía trước là hai mươi mét. 18 Phía trong đền thờ được lát bằng gỗ bá hương chạm trổ hình trái bầu và hoa nở. Tất cả đều làm bằng gỗ bá hương nên không thấy đá.

19 Vua cũng chuẩn bị phần trong cùng của đền thờ làm Nơi Chí Thánh để đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va tại đó. 20 Nơi Chí Thánh dài mười mét, rộng mười mét, và cao mười mét đều được bọc bằng vàng ròng. Bàn thờ bằng gỗ bá hương cũng được bọc vàng. 21 Sa-lô-môn bọc vàng ròng phía trong của đền thờ, và cho giăng một dây xích bằng vàng trước Nơi Chí Thánh, là nơi cũng được bọc bằng vàng. 22 Vua bọc vàng toàn bộ đền thờ, không trừ một chỗ nào. Vua cũng bọc vàng khắp mặt bàn thờ tại Nơi Chí Thánh.

Nội thất của đền thờ

23 Trong Nơi Chí Thánh, vua làm hai chê-ru-bim bằng gỗ ô-liu, cao năm mét. 24 Một cánh của chê-rúp dài hai mét rưỡi, cánh kia cũng dài hai mét rưỡi; như vậy, từ đầu cánh nầy đến đầu cánh kia dài năm mét. 25 Chê-rúp thứ nhì cũng đo được năm mét. Cả hai chê-ru-bim đều có cùng một kích thước và hình dạng. 26 Chê-rúp nầy cao năm mét, và chê-rúp kia cũng vậy. 27 Sa-lô-môn đặt hai chê-ru-bim giữa Nơi Chí Thánh, ở phần trong cùng của đền thờ. Cánh của chê-ru-bim giương ra thế nào để một cánh của chê-rúp thứ nhất đụng tường bên nầy, và một cánh của chê-rúp thứ nhì đụng tường bên kia. Hai cánh còn lại chạm nhau ở giữa Nơi Chí Thánh. 28 Vua cũng bọc vàng cho hai chê-ru-bim.

29 Trên toàn bộ các tường chung quanh đền thờ, cả trong lẫn ngoài, Sa-lô-môn đều cho chạm trổ những hình chê-ru-bim, hình cây chà là và hình hoa nở. 30 Còn nền đền thờ cũng được phủ vàng cả trong lẫn ngoài.

31 Tại lối vào Nơi Chí Thánh, vua làm hai cánh cửa bằng gỗ ô-liu; đà cửa và trụ có năm cạnh. 32 Trên hai cánh cửa bằng gỗ ô-liu ấy, vua cho chạm trổ những hình chê-ru-bim, hình cây chà là và hình hoa nở, rồi bọc bằng vàng; vua cho tráng vàng trên hình chê-ru-bim và hình cây chà là.

33 Tại lối vào đền thờ, vua cũng làm trụ cửa bằng gỗ ô-liu có bốn cạnh; 34 hai cánh cửa bằng gỗ tùng, cánh nầy có hai tấm xoay được, và cánh kia cũng vậy. 35 Sa-lô-môn cho chạm trổ những hình chê-ru-bim, hình cây chà là và hình hoa nở, rồi bọc bằng vàng, và cho tráng vàng trên các hình chạm trổ.

36 Vua cũng xây cất sân trong bằng ba hàng đá chạm trổ mỹ thuật và một hàng xà ngang bằng gỗ bá hương.

37 Vào năm thứ tư, tháng Xíp, người ta khởi công xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. 38 Đến năm thứ mười một, nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng tám, công trình xây cất đền thờ đã được hoàn thành đúng theo mọi chi tiết về kiểu mẫu và kích thước. Sa-lô-môn đã xây cất đền thờ trong bảy năm.

7

Cung điện của Sa-lô-môn

1 Sa-lô-môn cũng xây cất cung điện cho mình, và hoàn thành toàn bộ công trình trong mười ba năm. 2 Vua xây cất cung Rừng Li-ban dài năm mươi mét, ngang hai mươi lăm mét và cao mười lăm mét, với bốn hàng cột bằng gỗ bá hương, và những xà ngang cũng bằng gỗ bá hương đặt trên những cột ấy. 3 Trần nhà làm bằng gỗ bá hương với các xà ngang được đặt trên bốn mươi lăm cây cột, mười lăm cây mỗi dãy. 4 Có ba dãy cửa sổ, dãy nầy đối diện với dãy kia thành bộ ba. 5 Tất cả các cửa và khung đều có hình vuông, đối diện nhau thành bộ ba.

6 Vua cũng làm một hành lang có nhiều cột; hành lang ấy dài hai mươi lăm mét, rộng mười lăm mét. Phía trước hành lang có nhiều cột và một mái hiên.

7 Sa-lô-môn còn làm một đại sảnh đặt ngai để vua ngồi xét xử, gọi là Đại Sảnh Công Lý. Đại sảnh được làm bằng ván gỗ bá hương từ nền đến trần. 8 Cung vua nằm phía sau đại sảnh, có cách kiến trúc giống như đại sảnh. Sa-lô-môn cũng xây một cung tương tự cho công chúa Pha-ra-ôn mà vua đã cưới làm vợ.

9 Toàn bộ các công trình nầy đều xây bằng đá quý được đẽo gọt, cắt xén theo kích thước định sẵn, bên trong cũng như bên ngoài, từ nền đến đầu tường, và từ bên ngoài cho đến sân lớn. 10 Nền làm bằng loại đá quý và lớn, có phiến năm mét, có phiến bốn mét. 11 Phần trên làm bằng gỗ bá hương và đá quý được đục đẽo theo đúng kích thước. 12 Chung quanh sân lớn có ba dãy đá đẽo và một dãy xà ngang bằng gỗ bá hương, giống như sân trong và tiền sảnh của đền thờ Đức Giê-hô-va.

Trang bị bên trong đền thờ

13 Vua Sa-lô-môn sai người mời Hi-ram từ Ty-rơ đến. 14 Ông là con của một bà góa thuộc bộ tộc Nép-ta-li, còn cha là người Ty-rơ, làm thợ đồng. Hi-ram đầy kinh nghiệm, thông thạo, và rất khéo tay trong tất cả các công việc thuộc nghề đồng. Ông đến với vua Sa-lô-môn và làm mọi việc vua giao cho ông.

15 Ông đúc hai trụ đồng: trụ thứ nhất cao chín mét và chu vi là sáu mét, trụ thứ nhì cũng thế. 16 Ông cũng đúc hai đầu trụ bằng đồng đặt trên đỉnh của hai trụ; chiều cao của đầu trụ thứ nhất là hai mét rưỡi, chiều cao của đầu trụ thứ nhì cũng hai mét rưỡi.17 Hi-ram dùng lưới mắt cáo đan bằng các dây chuyền kết lại thành vòng hoa để trang trí cho đầu trụ trên mỗi trụ; có bảy vòng hoa cho đầu trụ nầy, và bảy vòng hoa cho đầu trụ kia. 18 Ông cũng làm hai đường viền chung quanh lưới để trang trí cho đầu trụ nầy, và cũng làm như vậy cho đầu trụ kia. 19 Các đầu trụ trên mỗi trụ nơi tiền sảnh đều theo hình hoa huệ, cao hai mét. 20 Trên chóp mỗi đầu trụ của hai trụ đó, phần nhô ra ở ngay bên lưới mắt cáo, có hai trăm trái lựu sắp thành hàng chung quanh hai đầu trụ. 21 Hi-ram dựng hai trụ đồng nơi tiền sảnh của đền thờ. Ông dựng trụ bên phải và đặt tên là Gia-kin; rồi dựng trụ bên trái và đặt tên là Bô-ách. 22 Trên đỉnh các trụ đều có hình hoa huệ. Như thế, công việc làm hai trụ đồng đã hoàn tất.

Bình luận

Sự hiện thân hình bóng

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu Đức Chúa Trời có thực sự quan tâm đến những chi tiết trong cuộc đời bạn không? Khi đọc những hướng dẫn chính xác về việc xây dựng đền thờ, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cẩn thận như thế nào, lường trước và hình dung trước về một đền thờ vĩ đại hơn nhiều được tiết lộ trong Tân Ước. Nếu Đức Chúa Trời rất quan tâm đến các chi tiết của một tòa nhà, bạn có thể chắc chắn rằng Ngài còn quan tâm nhiều hơn đến các chi tiết trong đời sống của bạn. Nếu một điều gì đó quan trọng với bạn, nó quan trọng với Chúa.

Typology là sự hiện thân hình bóng. Đó là một phần quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về Cựu Ước với tư cách là Cơ đốc nhân. Một số lẽ thật vĩ đại của Tân Ước được báo trước trong lịch sử cứu rỗi của Cựu Ước. Ví dụ, A-đam được mô tả là hình bóng của Đấng Christ (Rô-ma 5:14).

Đền thờ trong Cựu Ước có thể được coi là ‘một kiểu’ của đền thờ trong Tân Ước (dân của Thiên Chúa). Trong phân đoạn này, chúng ta mô tả về đền thờ mà Sa-lô-môn đã dành bảy năm để xây dựng (1 Các Vua 6:38). Nó được thiết kế để trở thành nơi ở cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đất: ‘Ta sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên và sẽ không lìa bỏ Y-sơ-ra-ên là dân Ta’ (c.13).

Do đó, sự xuất chúng là quan trọng hàng đầu vì đó là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Danh Chúa đang bị đe dọa. Họ đã làm mọi thứ tốt nhất có thể. Đền thờ thật “lóa mắt” (c.22) và “không đếm xuể” (7:9). Nếu sự xuất chúng là một giá trị cao đối với họ, thì nó còn phải là một giá trị cao hơn nữa đối với chúng ta khi bây giờ có sự hiện diện của Chúa ở trong chúng ta.

Điều đáng chú ý là Chúa không vội! ‘Vào năm bốn trăm tám mươi, kể từ khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, tức là năm thứ tư Sa-lô-môn trị vì trên Y-sơ-ra-ên, nhằm tháng Xíp, nghĩa là tháng thứ hai, thì vua khởi công xây cất đền thờ để thờ phượng Đức Giê-hô-va.’ (6:1).

Đền thờ trong Cựu Ước hướng về dân Chúa. Chúng ta là nhà của Chúa. Thiên Chúa sống trong chúng ta một cách cá nhân. Thân thể bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19). Hội thánh ngày nay là đền thánh của Chúa, trong đó Chúa ngự bởi Thánh Linh của Ngài (Ê-phê-sô 2:21–22). Đây là 'nhà' của Đức Chúa Trời ngày nay.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy kho tàng vô tận trong lời Chúa. Trên hết, xin giúp con nhìn thấy Chúa Giê-su chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết – là Đấng mà cả Kinh thánh nói đến.

Pippa chia sẻ

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:38b–39

‘Hãy nhận biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em; nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được.’

Chúng ta không bao giờ có thể đủ tốt dù chúng ta có cố gắng đến đâu. Đó là điều kỳ diệu của thập giá: rằng mọi thứ đều có thể được tha thứ hoàn toàn. Bất kể những khó khăn nào mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay trong cuộc sống của mình, chúng ta hãy đem chúng trở lại với thập giá của Chúa Giê-su.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Fr Raniero Cantalamessa, Good Friday homily OFM Cap., delivered April 10, 2020, at St Peter's Basilica.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more