Ngày 181

Cách lên kế hoạch cho cuộc sống của bạn

Khôn ngoan Châm ngôn 15:31-16:7
Tân ước Công Vụ Các Sứ Đồ 19:14-41
Cựu Ước 1 Các Vua 22:1 - 53

Giới thiệu

Hầu hết mọi người đều lập kế hoạch. Chúng ta lập kế hoạch cách để sử dụng các buổi tối, các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của chúng ta. Một số người lên kế hoạch sinh bao nhiêu đứa con; họ lập kế hoạch cho giáo dục của mình. Chúng ta cần lập kế hoạch cho tài chính và việc dâng hiến của mình. Cá nhân có kế hoạch. Doanh nghiệp có kế hoạch. Các hội thánh nên có kế hoạch.

Tôi thích nội dung của những trang này trong cuốn Kinh Thánh Trong Một Năm của tôi. Vào tháng 6 năm 1992, bên cạnh câu Kinh Thánh: ‘Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, Thì những lo toan của con sẽ được thành tựu' (Châm ngôn 16:3), tôi đã viết các kế hoạch mà chúng tôi có cho năm ’92/’93. Chúa đã ban phước cho những kế hoạch này nhiều hơn những gì chúng tôi có thể cầu xin hoặc thậm chí tưởng tượng. Mỗi năm sau đó, tôi đã viết ra các kế hoạch cho năm tới. Tôi thấy thật khích lệ và xây dựng đức tin khi nhìn lại biết bao điều Chúa đã làm cho chúng tôi trong những năm qua. Thật dễ dàng để quên đi sự nhân từ và sự thành tín của Ngài .

Khôn ngoan

Châm ngôn 15:31-16:7

31 Người nào lắng nghe lời quở trách của sự sống
Sẽ được ở giữa những người khôn ngoan.

32 Ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình,
Nhưng ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng.

33 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan,
Và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.

1 Những toan tính trong lòng là việc của con người,
Nhưng câu trả lời đến từ Đức Giê-hô-va.

2 Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình,
Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.

3 Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va,
Thì những lo toan của con sẽ được thành tựu.

4 Đức Giê-hô-va dựng nên muôn vật đều có mục đích,
Ngay cả kẻ ác cũng là để dành cho ngày tai họa.

5 Đức Giê-hô-va ghê tởm mọi kẻ có lòng kiêu ngạo,
Chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi hình phạt.

6 Nhờ sự nhân từ và chân thật mà tội lỗi được tha thứ,
Bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta tránh khỏi điều ác.

7 Khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào,
Thì Ngài khiến kẻ thù hòa thuận với người ấy.

Bình luận

Những kế hoạch của chúng ta

Không phải lúc nào chúng ta cũng lên kế hoạch được tốt đẹp (tất nhiên là tôi cũng vậy). Nhưng nó không sai khi chúng ta lập kế hoạch. Thật vậy, lên kế hoạch trước là việc tốt. Như đã được nói trước, trời không mưa khi Nô-ê đóng tàu! Tác giả sách Châm ngôn nói rằng: “Những toan tính trong lòng là việc của con người… Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, Thì những lo toan của con sẽ được thành tựu” (16:1,3).

Ở đây, chúng ta thấy chìa khóa dẫn đến thành công. Các kế hoạch của bạn không bao giờ được thực hiện độc lập với Chúa. Bạn được kêu gọi vào mối quan hệ với Ngài. Kế hoạch của bạn cần phải phù hợp với kế hoạch của Ngài. Khải tượng và kế hoạch của bạn cần được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Khi bạn cảm nhận được sự dẫn dắt của Chúa, hãy giao phó các kế hoạch của bạn cho Chúa. Đem chúng đến với Ngài. Đặt chúng trước mặt Ngài. Sau đó, Đức Chúa Trời hứa ‘những lo toan của con sẽ được thành tựu’ (c.3). Phó thác cho Chúa bất cứ điều gì bạn làm, điều đó có nghĩa là gì?

  1. Hợp tác

Một bản dịch của từ phó thác trong tiếng Do Thái là 'lăn về phía'. Có hai cách để sống một cuộc đời. Một là quyết định rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng điều hành cuộc sống của chính mình – mà không cần đến Chúa. Chúng ta lập kế hoạch tách biệt với Chúa để làm hài lòng chính mình. Đây là con đường của sự kiêu ngạo (c.5) và sự tự do. Kẻ kiêu ngạo không thể được dạy bảo bất cứ điều gì vì họ nghĩ rằng họ đã biết.

Một cách khác là sẵn sàng gạt bỏ những ham muốn của riêng bạn sang một bên. Đây là con đường của đức tin và sự khiêm nhường: ‘Và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng’ (15:33).

Đức Chúa Trời có những kế hoạch tốt lành cho cuộc đời bạn (Giê-rê-mi 29:11; Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 2:10). Hợp tác một cách khiêm nhường với Ngài, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ xung đột với mục đích của Ngài dành cho bạn.

  1. Phó thác

Phó thác các kế hoạch của bạn cho Chúa có nghĩa là bạn nói chuyện với Ngài về các kế hoạch của Ngài – cùng lập kế hoạch với Ngài. Vào đầu mỗi ngày, bạn có thể bàn giao kế hoạch của mình cho Ngài. Tôi thấy rằng những ngày lễ là thời điểm tốt để lên kế hoạch trước và giao phó các tháng ngày, hoặc thậm chí cả năm tới cho Chúa.

Tôi nhớ đã nghe nam diễn viên David Suchet, khi anh ấy vừa mới trở thành một Cơ đốc nhân, được hỏi trên đài phát thanh rằng liệu có một số vai diễn mà anh ấy sẽ từ chối hay không. Anh ấy trả lời, 'Đó là một câu hỏi rất khó. Tất cả những gì tôi có thể nói là bây giờ khi tôi được mời đóng một vai nào đó, tôi sẽ bỏ đi và cầu nguyện về nó và nếu tôi cảm thấy không phù hợp, tôi sẽ từ chối, trong khi trước đây tôi thường hỏi: “Bao nhiêu?”.

  1. Cầu hỏi ý Chúa

Chúa phán: ‘Khốn cho ... Chúng lập kế hoạch không theo ý Ta ... Chúng không hỏi ý Ta mà đã đi xuống Ai Cập' (Ê-sai 30:1–2a). Phó thác cho Chúa có nghĩa là cầu hỏi ý kiến Ngài và thảo luận các kế hoạch của bạn với Ngài cũng như tìm kiếm sự khôn ngoan và lời khuyên của Ngài (Châm Ngôn 15:33a). Với những quyết định quan trọng, một người khôn ngoan sẽ hỏi ý kiến những người khác để kiểm tra xem họ đã nghe chính xác từ Chúa chưa (c.31–32).

Khi đã phó thác các kế hoạch của mình cho Chúa, bạn có thể tin cậy vào lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời tể trị trên các kế hoạch của bạn. ‘Con người lập kế hoạch tỉ mỉ, nhưng Đức Chúa Trời có quyết định cuối cùng’ (16:1, MSG). ‘Con người hoạch định đường lối mình, Nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người’ (c.9).

Chúa ban cho bạn sự tự do và trách nhiệm để lập kế hoạch. Bạn hoàn toàn có quyền làm điều này. Chưa hết, Đức Chúa Trời gắn kết các quyết định của bạn với điểm đến của bạn. Đây không phải là lý do để trở nên thụ động hay theo thuyết tiền định, nhưng đúng hơn, đó là một sự khích lệ để bạn có thể yên tâm rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát cuối cùng trong cuộc đời bạn. Bạn không cần phải bị bế tắc trong sự do dự.

Bạn có thể tin cậy rằng Chúa sẽ làm mọi việc tốt đẹp cho những ai yêu mến Ngài (c.6b,7; Rô-ma 8:28).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con ngợi khen và cảm ơn Ngài vì Ngài ban phước cách tuyệt vời cho các kế hoạch mà con phó thác cho Ngài. Năm nay con mong muốn phó thác cho Ngài tất cả các kế hoạch của con trong tương lai.

Tân ước

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:14-41

14 Những người làm việc nầy là bảy con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Sê-va. 15 Nhưng quỷ nói với họ: “Ta biết Đức Chúa Giê-xu và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai?” 16 Người bị quỷ ám xông vào họ, áp đảo và đánh bại cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương tích.

17 Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi; danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu càng được tôn kính. 18 Nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ thật các việc họ đã làm. 19 Có một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến năm mươi nghìn miếng bạc. 20 Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh.

21 Sau các việc ấy, Phao-lô quyết định trong lòng đi qua xứ Ma-xê-đô-ni-a và xứ A-chai rồi đến Giê-ru-sa-lem. Ông nói: “Sau khi đi đến đó, tôi cũng phải đến thăm Rô-ma nữa.” 22 Ông sai hai người phụ tá của mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đi trước qua Ma-xê-đô-ni-a; ông thì ở lại A-si-a ít lâu nữa.

23 Vào thời điểm ấy, có một cuộc rối loạn lớn xảy ra liên quan đến đạo Chúa. 24 Một người thợ bạc tên Đê-mê-triu làm những khám thờ nữ thần Đi-anh bằng bạc, đem lại nhiều lợi tức cho các thợ thủ công. 25 Ông tập hợp những người thợ đó với các đồng nghiệp lại và nói: “Thưa các bạn, các bạn biết chúng ta được thịnh vượng là nhờ công việc nầy. 26 Như các bạn đã thấy và nghe, không những tại Ê-phê-sô mà hầu như cả A-si-a, tên Phao-lô nầy đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc. Nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần. 27 Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền thờ của đại nữ thần Đi-anh cũng bị khinh thường; rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn A-si-a cùng cả thế giới tôn kính cũng sẽ tiêu tan.”

28 Nghe những lời ấy, họ nổi giận, kêu lớn: “Vĩ đại thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!” 29 Cả thành đều rối loạn; họ cùng chạy ùa vào nhà hát, kéo theo Gai-út, A-ri-tạc, là người Ma-xê-đô-ni-a, bạn đồng hành với Phao-lô. 30 Phao-lô muốn đi ra trước mặt dân chúng, nhưng các môn đồ can ngăn ông. 31 Một vài người lãnh đạo ở A-si-a, là bạn của ông, cũng sai người đến khuyên ông đừng mạo hiểm vào nhà hát.

32 Trong khi ấy, đám đông thật là hỗn loạn: người thì kêu lên thể nầy, kẻ thì la lên thể khác, vì đa số đều không biết tại sao mình tụ họp ở đây. 33 Người Do Thái đẩy ông A-léc-xan-đơ ra phía trước và một vài người trong đám đông bảo ông lên tiếng. A-léc-xan-đơ lấy tay ra hiệu muốn bào chữa trước công chúng. 34 Nhưng vừa khi nhận ra ông là người Do Thái thì cả đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt hai tiếng đồng hồ: “Vĩ đại thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!”

35 Lúc ấy, ông thư ký thành phố bảo dân chúng yên lặng và tuyên bố: “Thưa đồng bào Ê-phê-sô, ai lại không biết thành Ê-phê-sô là người canh giữ đền thờ của đại nữ thần Đi-anh và tượng của nữ thần từ trời giáng xuống sao? 36 Những điều đó không ai có thể chối cãi, nên đồng bào hãy bình tĩnh, đừng làm điều gì vội vã. 37 Vì những người mà đồng bào đã giải đến đây không trộm cắp vật thánh cũng không phạm thượng với nữ thần chúng ta. 38 Vậy, nếu Đê-mê-triu và các thợ thủ công của ông ta có muốn kiện cáo ai thì đã có các tòa án và các thống đốc, hãy để họ kiện cáo nhau. 39 Còn nếu đồng bào yêu cầu việc gì nữa thì sẽ được giải quyết tại hội đồng hợp pháp. 40 Vì e rằng chúng ta sẽ bị truy tố về vụ nổi loạn hôm nay, và chúng ta không thể tìm lý do nào để bênh vực sự tụ họp ồn ào nầy.” 41 Nói xong, ông giải tán đám đông.

Bình luận

Kế hoạch của sứ đồ Phao-lô

Phao-lô là một nhà tư tưởng chiến lược. Ông đã lên kế hoạch cẩn thận. 'Sau các việc ấy, Phao-lô quyết định trong lòng đi qua xứ Ma-xê-đô-ni-a và xứ A-chai rồi đến Giê-ru-sa-lem. Ông nói: “Sau khi đi đến đó, tôi cũng phải đến thăm Rô-ma nữa.” Ông sai hai người phụ tá của mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đi trước qua Ma-xê-đô-ni-a; ông thì ở lại A-si-a ít lâu nữa' (c.21-22).

Khải tượng, sứ mệnh và kế hoạch của Phao-lô xoay quanh việc truyền giáo cho toàn thế giới. Chiến lược của ông tập trung vào các thành phố: Giê-ru-sa-lem, Rô-ma, Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô.

Ông đã dành rất nhiều thời gian ở những thành phố này để rao giảng Phúc Âm cho càng nhiều người càng tốt, dù là trong nhà hội hay quảng trường.

Ông không phải là không có đối thủ. Điều thú vị là ở Ê-phê-sô, sự chống đối không phải về mặt giáo lý hay đạo đức mà là về kinh tế. Đê-mê-trius nghĩ rằng mình có thể mất tiền vì công việc rao giảng của Phao-lô. Vì vậy, ông đã kích động sự chống đối (c.24-29).

Nhưng Chúa cũng có một kế hoạch. Một câu châm ngôn khác cho ngày nay nói với chúng ta rằng, ‘Đức Giê-hô-va dựng nên muôn vật đều có mục đích' (Châm Ngôn 16:4). Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời đã làm việc thông qua viên thư ký thành phố (Công vụ 19:35). Mặc dù dường như ông không tin vào Chúa (c.35–36), hành động của ông vẫn ngăn chặn được cuộc bạo loạn. Đức Chúa Trời thường làm việc thông qua những người không tin để đạt được kế hoạch của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tấm gương về kế hoạch, chiến lược và lòng can đảm của Phao-lô khi đối mặt với sự chống đối lớn. Cảm ơn Chúa vì Ngài chuẩn bị mọi thứ cho mục đích cuối cùng của Ngài. Xin dẫn dắt con trong tất cả các kế hoạch của con. Xin Chúa giúp con có chiến lược và trở nên can đảm.

Cựu Ước

1 Các Vua 22:1 - 53

1 Suốt ba năm, không có chiến tranh giữa A-ram và Y-sơ-ra-ên. 2 Nhưng vào năm thứ ba, khi Giô-sa-phát, vua Giu-đa, đến thăm vua Y-sơ-ra-ên, 3 thì vua Y-sơ-ra-ên nói với quần thần mình rằng: “Các khanh chẳng biết rằng Ra-mốt Ga-la-át thuộc về chúng ta sao? Thế mà chúng ta lại để yên, không lấy lại khỏi tay vua A-ram!”

4 Rồi vua nói với Giô-sa-phát: “Ngài có muốn cùng tôi đánh Ra-mốt Ga-la-át không?”

Giô-sa-phát đáp với vua Y-sơ-ra-ên: “Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân của ngài, và ngựa chiến của tôi cũng như ngựa chiến của ngài.” 5 Tuy nhiên, Giô-sa-phát nói thêm với vua Y-sơ-ra-ên: “Nhưng trước hết, xin ngài cầu hỏi Đức Giê-hô-va.”

6 Vậy, vua Y-sơ-ra-ên tập hợp các nhà tiên tri lại, khoảng bốn trăm người, và hỏi họ: “Trẫm có nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không?”

Họ tâu: “Nên đi đánh, vì Chúa sẽ phó nó vào tay bệ hạ.”

7 Nhưng Giô-sa-phát hỏi: “Ở đây còn có nhà tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu hỏi Chúa qua người ấy không?”

8 Vua Y-sơ-ra-ên đáp với Giô-sa-phát: “Còn có một người, tên là Mi-chê, con của Giêm-la. Chúng ta có thể nhờ ông ấy cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy chẳng bao giờ nói tiên tri lành về tôi mà chỉ nói toàn là điều dữ.”

Giô-sa-phát nói: “Xin ngài đừng nói như vậy.”

9 Vua Y-sơ-ra-ên gọi một hoạn quan đến và bảo: “Hãy lập tức mời Mi-chê, con của Giêm-la, đến đây.”

10 Lúc ấy, vua Y-sơ-ra-ên và Giô-sa-phát, vua Giu-đa, mỗi người đang mặc vương bào và ngồi trên ngai trong sân đập lúa, nơi lối vào cổng thành Sa-ma-ri. Tất cả các nhà tiên tri đang nói tiên tri trước mặt hai vua. 11 Sê-đê-kia, con của Kê-na-na, làm một cặp sừng bằng sắt, và nói: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Với các sừng nầy, con sẽ đánh dân A-ram cho đến khi tiêu diệt chúng.’”

12 Tất cả các nhà tiên tri đều nói như thế. Họ nói: “Hãy tiến đánh Ra-mốt Ga-la-át, bệ hạ sẽ thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ.” Mi-chê báo trước sự bại trận của A-háp

13 Trong lúc đó, sứ giả đã đi mời Mi-chê nói với ông rằng: “Kìa, các nhà tiên tri đều đồng thanh báo điều lành cho vua. Xin ông cũng nói như họ mà báo điều lành.”

14 Nhưng Mi-chê đáp: “Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, tôi sẽ nói điều gì Đức Giê-hô-va phán với tôi.”

15 Khi Mi-chê đến, vua hỏi ông: “Nầy Mi-chê, chúng ta nên tiến đánh Ra-mốt Ga-la-át, hay chẳng nên đi?”

Mi-chê đáp: “Hãy đi, vua sẽ chiến thắng. Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua.”

16 Nhưng vua nói với ông: “Đã bao lần trẫm lấy lời thề buộc ngươi chỉ được nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói thật với trẫm.”

17 Bấy giờ, Mi-chê nói: “Tôi thấy toàn dân Y-sơ-ra-ên bị tản lạc trên các núi, như bầy chiên không có người chăn; và Đức Giê-hô-va phán: ‘Những người ấy không có chủ, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an.’”

18 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sa-phát: “Chẳng phải tôi đã nói với ngài rằng người nầy không bao giờ tiên báo điều lành cho tôi mà chỉ toàn nói điều dữ đó sao?”

19 Mi-chê lại nói tiếp: “Vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngai, và toàn thể thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái của Ngài. 20 Đức Giê-hô-va phán hỏi: ‘Ai sẽ đi dụ A-háp để nó tiến đánh Ra-mốt Ga-la-át và ngã chết tại đó?’

Người trả lời cách nầy, kẻ trả lời cách khác. 21 Bấy giờ, có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: ‘Tôi sẽ đi dụ ông ấy.’

Đức Giê-hô-va hỏi: ‘Dụ cách nào?’

22 Thần ấy thưa: ‘Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những nhà tiên tri của ông ấy.’

Đức Giê-hô-va phán: ‘Phải, ngươi sẽ dụ nó được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói.’

23 Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của vua, vì Đức Giê-hô-va đã định giáng họa cho vua.”

24 Bấy giờ, Sê-đê-kia, con của Kê-na-na, đến gần tát vào má của Mi-chê và hỏi: “Bằng cách nào Thần của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi tôi để đến nói với ông?”

25 Mi-chê đáp: “Ông sẽ biết điều đó trong ngày ông chạy từ phòng nầy đến phòng kia để lẩn trốn.”

26 Vua Y-sơ-ra-ên ra lệnh: “Hãy bắt Mi-chê giao cho thị trưởng A-môn và hoàng tử Giô-ách, 27 và dặn họ: ‘Vua bảo: Hãy bỏ tù người nầy, chỉ nuôi nó bằng bánh và nước đủ sống cầm hơi, cho đến khi trẫm trở về bình an.’”

28 Mi-chê nói: “Nếu vua trở về bình an thì Đức Giê-hô-va đã không phán qua tôi.” Ông lại nói tiếp: “Tất cả mọi người hãy nghe những lời tôi vừa nói!”

Sự bại trận và cái chết của A-háp

29 Thế rồi, vua Y-sơ-ra-ên cùng với Giô-sa-phát, vua Giu-đa lên đánh Ra-mốt Ga-la-át. 30 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sa-phát: “Tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào.” Như vậy, vua Y-sơ-ra-ên cải trang mà ra trận.

31 Lúc bấy giờ, vua A-ram đã ra lệnh cho ba mươi hai quan chỉ huy chiến xa rằng: “Các khanh đừng đánh ai, dù lớn hay nhỏ, nhưng chỉ đánh giết một mình vua Y-sơ-ra-ên mà thôi.” 32 Vì vậy, khi các quan chỉ huy chiến xa thấy Giô-sa-phát thì nói rằng: “Đúng là vua Y-sơ-ra-ên đây rồi.” Vì thế, chúng quay sang tấn công ông, nhưng Giô-sa-phát kêu thét lên. 33 Khi các quan chỉ huy chiến xa thấy không phải là vua Y-sơ-ra-ên thì dừng lại, không đuổi theo nữa.

34 Bấy giờ, có một người tình cờ giương cung bắn trúng vua Y-sơ-ra-ên, ngay chỗ nối của áo giáp. Vua nói với người đánh xe của mình rằng: “Hãy quay cương lại, đưa trẫm ra khỏi trận địa, vì trẫm bị thương nặng.” 35 Nhưng trận chiến hôm đó trở nên ác liệt, cho nên phải có người đỡ vua đứng trong xe để chiến đấu với quân A-ram. Đến chiều tối thì vua chết, máu từ vết thương chảy xuống cả sàn xe. 36 Lúc mặt trời lặn, có lời loan báo khắp trại quân rằng: “Ai nấy hãy trở về thành và xứ mình.”

37 Vậy vua băng hà, xác vua được đem về Sa-ma-ri và chôn cất tại đó. 38 Người ta rửa xe của vua tại ao Sa-ma-ri, là nơi những gái mại dâm thường tắm; và chó đến liếm máu vua, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

39 Các việc khác của A-háp, những công trình vua thực hiện, gồm cung điện được trang trí bằng ngà, và các thành vua xây cất, đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 40 A-háp an giấc cùng tổ phụ mình. Con của vua là A-cha-xia lên ngôi kế vị.

Giô-sa-phát làm vua Giu-đa

41 Vào năm thứ tư đời A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, thì Giô-sa-phát, con trai A-sa, lên làm vua Giu-đa. 42 Giô-sa-phát lên ngôi vua lúc ba mươi lăm tuổi, và trị vì hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-xu-ba, con gái của Si-chi. 43 Vua đi theo đường lối của vua cha là A-sa, không hề sai lệch. Vua làm điều thiện dưới mắt Đức Giê-hô-va. 44 Nhưng vua không phá bỏ các nơi cao, dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và đốt hương trên các nơi cao đó.

45 Giô-sa-phát giao hảo với vua Y-sơ-ra-ên. 46 Các việc khác của Giô-sa-phát, thế lực của vua, những cuộc chiến vua tham dự, đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 47 Vua quét sạch khỏi xứ bọn mại dâm nam trong các miếu thờ còn lại từ thời A-sa, cha mình.

48 Lúc ấy, ở Ê-đôm không có vua, chỉ có một quan tổng đốc cai trị. 49 Giô-sa-phát đóng một đoàn tàu Ta-rê-si để đi Ô-phia chở vàng, nhưng không đến đó được, vì tàu bị vỡ tại Ê-xi-ôn Ghê-be.

50 A-cha-xia, con của A-háp, nói với Giô-sa-phát: “Xin cho các đầy tớ tôi đi tàu với các đầy tớ ngài.” Nhưng Giô-sa-phát không đồng ý. 51 Giô-sa-phát an giấc cùng các tổ phụ và được chôn với họ trong thành Đa-vít, tổ phụ vua. Giô-ram, con trai vua, lên ngôi kế vị.

A-cha-xia làm vua Y-sơ-ra-ên

52 Vào năm thứ mười bảy đời Giô-sa-phát, vua Giu-đa, thì A-cha-xia, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên và cai trị hai năm tại Sa-ma-ri. 53 Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của cha mẹ mình, và theo đường lối của Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, là người khiến cho Y-sơ-ra-ên phạm tội.

Bình luận

Kế hoạch của Đức Chúa Trời

Cố gắng qua mặt Đức Chúa Trời không phải là một ý kiến hay! Đây là vấn đề của A-háp. Ông cố gắng thao túng con người và các sự kiện để đánh bại các kế hoạch của Chúa.

Giô-sa-phát đã khôn ngoan nói với ông rằng trước khi gây chiến với A-ram, ông nên tìm kiếm lời khuyên của Chúa: ‘Nhưng trước hết, xin ngài cầu hỏi Đức Giê-hô-va’ (c.5). Đây là một ví dụ khác về nguyên tắc trọng yếu. Nếu bạn muốn kế hoạch của mình thành công, bạn cần xin Chúa hướng dẫn trong việc thực hiện kế hoạch của bạn.

400 nhà tiên tri 'bù nhìn' có thể là những con vẹt làm việc cho chính quyền, những người chỉ đơn giản làm những gì họ được trả tiền để làm - nghĩa là nói bất cứ điều gì nhà vua muốn họ nói.

Tuy nhiên, Giô-sa-phát biết rằng đây không phải là lời tiên tri thật và hỏi: ‘Ở đây còn có nhà tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu hỏi Chúa qua người ấy không?’ (c.7). Vua Y-sơ-ra-ên đáp với Giô-sa-phát: “Còn có một người, tên là Mi-chê, con của Giêm-la. Chúng ta có thể nhờ ông ấy cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy chẳng bao giờ nói tiên tri lành về tôi mà chỉ nói toàn là điều dữ’ (c.8).

Mi-chê, một nhà tiên tri chân chính, nói lời Chúa cho họ. Trong khi 400 nhà tiên tri đưa ra các quan điểm theo số đông, Mi-chê là người duy nhất thực sự biết ý định của Chúa. Chúng ta không được bị lung lay bởi ý kiến số đông nếu ý kiến đó không đến từ Chúa. Sự thật rằng chúng ta có thể bị áp đảo là không chắc chắn.

Mi-chê đủ can đảm để nói lên sự thật trước các thế lực: ‘Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, tôi sẽ nói điều gì Đức Giê-hô-va phán với tôi.’ (c.14). Ông cảnh báo họ về nguy cơ đi ngược lại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì những điều rắc rối của ông, ông bị tống vào tù không có gì ngoài bánh mì và nước (c.27).

A-háp kiên quyết không nghe theo tiếng Chúa. Ông vẫn tiếp tục công việc của mình. Ông nghĩ rằng ông có thể đánh lừa Đức Chúa Trời bằng cách cải trang thành chính mình (c.30). Nhưng, như chúng ta đã đọc, ‘Đức Giê-hô-va dựng nên muôn vật đều có mục đích’ (Châm Ngôn 16:4).

Chúng ta thấy nguyên tắc này đang hoạt động khi 'một người nào đó ngẫu nhiên giương cung và bắn trúng vua Y-sơ-ra-ên giữa các phần áo giáp của ông... Vua băng hà... và bầy chó liếm máu vua, như lời Đức Giê-hô-va đã phán' (1 Các Vua 22:34,37–38).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài là Chúa tối cao và Chúa tể trị trên các sự kiện của lịch sử.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lúc con biết mình đang đi sai đường nhưng đã cố gắng thao túng các sự kiện. Xin giúp con luôn đi theo kế hoạch của Ngài. Nguyện xin kế hoạch của con là kế hoạch của Ngài, và xin cho những kế hoạch này thành công.

Pippa chia sẻ

Châm ngôn 16:2

‘Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng’

Đôi khi động cơ của chúng ta có thể hơi lẫn lộn.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more