Ngày 198

Câu trả lời của Chúa có sức thay đổi ngoạn mục

Khôn ngoan Thi Thiên 85:8-13
Tân ước Rô-ma 3:9-31
Cựu Ước A-mốt 3:1-4:13

Giới thiệu

Đôi khi chúng ta rơi vào cái bẫy của việc nghĩ rằng chúng ta là những người tồi tệ nhất trên trái đất này và không ai đã làm sai nhiều việc như chúng ta. Nhưng Rôma 3:23 nói rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Mọi người dù đàn ông, phụ nữ hay trẻ em đã được sinh ra, hoặc sẽ được sinh ra, đều gặp vấn đề với tội lỗi. Nhưng tin vui là Chúa đã cho chúng ta một câu trả lời cho vấn nạn này," Joyce Meyer.

Khi sứ đồ Augustinô tìm ra câu trả lời vào năm 386, ‘một ánh sáng trong trẻo tràn ngập trái tim [ông]’. Martin Luther đã tìm ra câu trả lời và vài năm sau, cuộc Cải cách bắt đầu, vào năm 1517. Khi John Wesley hiểu được câu trả lời vào năm 1738, lòng ông “ấm áp lạ lùng” và những hạt giống của một cuộc phục hưng bắt đầu.

Trong mỗi trường hợp, cuộc sống của họ đã được thay đổi hoàn toàn nhờ sự hiểu biết về “sự công bình của Đức Chúa Trời”. Tình thế được đảo ngược hoàn toàn. Khoảnh khắc bất cứ ai hiểu được sự bày tỏ này, nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nó chắc chắn đã thay đổi tôi.

Khôn ngoan

Thi Thiên 85:8-13

8 Con sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán,
  Vì Ngài sẽ phán bình an với dân Ngài và với những người trung tín của Ngài;
  Nhưng họ chớ nên quay lại sự ngu dại nữa.
9 Sự cứu rỗi của Ngài chắc chắn ở gần những người kính sợ Ngài,
  Để vinh quang Ngài cứ ở mãi trong xứ sở chúng ta.

10 Thương xót và chân thật đã gặp nhau;
  Công chính và bình an đã hôn nhau.
11 Sự chân thật từ dưới đất vươn lên;
  Sự công chính từ trên trời nhìn xuống.
12 Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt,
  Và đất đai của chúng ta sẽ sinh hoa lợi.
13 Sự công chính sẽ đi trước mặt Ngài,
  Và dọn đường cho bước chân Ngài.

Bình luận

Câu trả lời của Chúa mang lại cho bạn sự bình an

Joyce Meyer viết: “Tôi lớn lên trong bầu không khí xung đột và đó là tất cả những gì tôi từng biết”. Tôi phải học một cách sống hoàn toàn mới. Bây giờ tôi nghiện sự bình an. Ngay khi sự bình an của tôi biến mất, tôi tự hỏi mình đã đánh mất nó như thế nào và bắt đầu tìm cách lấy lại nó”.

Đức Chúa Trời đã hứa ‘bình an’ (c.8) cho dân Ngài. Điều này không nhất thiết có nghĩa là bình an bên ngoài. Những áp lực, khó khăn, thử thách, chiến đấu và bận rộn có thể không biến mất. Nhưng trong tất cả những điều này, Chúa đã hứa ban cho bạn sự bình an của Ngài. Sự bình an này đến từ việc lắng nghe những gì ‘ Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán' (câu 8).

Sự bình an được kết nối rất chặt chẽ với sự công bình. Tác giả Thi Thiên nói, ‘Công chính và bình an đã hôn nhau’ (c.10b). Giống như sự thương xót và chân thật đã gặp nhau (c.10a), sự công chính và bình an cũng vậy. Bình an đến từ việc sống trong mối quan hệ hòa thuận với Chúa (Rô-ma 5:1).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho con bước đi trong mối quan hệ hòa thuận với Ngài và tận hưởng sự bình an sau đó.

Tân ước

Rô-ma 3:9-31

Không có ai công chính

9 Vậy thì sao? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hi Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, 10 như có lời chép: “Chẳng có một ai công chính cả,
Dù một người cũng không.
11 Chẳng có một người nào hiểu biết,
Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích;
Chẳng có một ai làm điều lành,
Dù một người cũng không.”
13 “Họng chúng nó như mồ mả mở toang;”
“Chúng dùng lưỡi mình để dối gạt;
Nọc rắn độc ẩn dưới môi của chúng.”
14 “Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.”
15 “Chúng nhanh chân để gây đổ máu,
16 Chúng gieo rắc sự tàn hại và khốn cùng,
17 Chẳng bao giờ biết con đường bình an.”
18 “Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng.”

19 Chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói, là nói cho những ai ở dưới luật pháp để mọi miệng đều phải nín lặng, và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời; 20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi.

Sự công chính của Đức Chúa Trời. – Xưng công chính bởi đức tin

21 Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều nầy đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. 22 Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; 24 nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25 Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. 26 Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.

27 Vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả. Dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin. 28 Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. 29 Phải chăng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Do Thái thôi? Chẳng phải Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa sao? Phải, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa; 30 vì Đức Chúa Trời là một, là Đấng sẽ làm cho người chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin, cũng làm cho người không chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin nữa. 31 Vậy, chúng ta vì đức tin mà loại bỏ luật pháp hay sao? Không hề như vậy! Ngược lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.

Bình luận

Câu trả lời của Chúa là món quà bạn nhận được

Chúng ta khao khát bình an. Chúng ta khao khát có được mối quan hệ hào thuận với Chúa và với người khác. Nhưng làm thế nào bạn nhận được ‘sự công chính của Đức Chúa Trời’ này?

Phao-lô tiếp tục lập luận rằng không ai tự mình công chính. ‘Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không’ (c.10b, VIE2010). 'Chẳng có một ai làm điều lành, Dù một người cũng không’ (c.12, VIE2010). Công chính là con đường dẫn đến bình an, nhưng thực tế đó là “Chẳng bao giờ biết con đường bình an” (c.17).

Phao-lô kết thúc lập luận của mình trong phần này: ‘vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi.’ (c.20, VIE2010). Hai từ tiếp theo có ý nghĩa rất lớn: ‘Nhưng bây giờ…’ (c.21).

Sau khi đặt ra vấn đề, bây giờ Phao-lô chuyển sang mô tả câu trả lời có tính thay đổi cuộc chơi của Đức Chúa Trời – ‘sự công chính của Đức Chúa Trời’ (c.21). Sự công chính này của Đức Chúa Trời không thể đạt được nhờ luật pháp vì chưa có ai (ngoài Chúa Giê-su) từng tuân giữ toàn bộ luật pháp. Cựu Ước (Luật pháp và các lời tiên tri) làm chứng về điều này và chỉ ra câu trả lời của Chúa (c.21).

‘Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả’ (c.22). Sự công chính này từ Đức Chúa Trời không thể kiếm được. Đó là một món quà thánh sạch mà bạn nhận được ‘nhờ đức tin nơi Chúa Giê-su Christ’. Đó là một món quà ‘cho mọi người có lòng tin’ (c.22).

Sau đó, sứ dồ Phao-lô sử dụng ba hình ảnh để mô tả những gì mà cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá đã đạt được. Mỗi cái giống như một mặt của một viên kim cương. Mỗi hình ảnh được kết nối với những hình ảnh khác:

  1. Hình phạt của tội lỗi đã được trả xong
    Sự biện minh là một biểu hiện của tòa án. Chúng ta nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, mà được xưng công chính (c.24). Đức Chúa Trời là thẩm phán công bằng. Chúa không bỏ qua tội lỗi của chúng ta.

Ngài đã đến trong thân vị của Con Ngài là Chúa Giê-su Christ để chết cho bạn và tôi: '… Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.' (c.25–26). Chúa ta đã trả giá cho chúng ta.

Bạn được xưng công chính ‘nhờ ân điển Ngài’ (c.24). Ân điển có nghĩa là tình yêu không xứng đáng. Nó là miễn phí. Về phía chúng ta không có công gì cả. Bạn không thể kiếm được nó. Nó là một món quà. Vì vậy, không có chỗ cho sự khoe khoang (c.27–31).

Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giê-su đã trả giá cho mọi hành động, lời nói và suy nghĩ sai trái của chúng ta. Ngay lúc bạn đặt niềm tin vào Chúa Giê-su, bạn được xưng công bình. Bạn không phải sợ hãi điều gì. Hình phạt đã được trả. Bạn đã nhận được món quà công bình từ Đức Chúa Trời.

  1. Quyền lực của tội lỗi đã bị phá vỡ
    Hình ảnh thứ hai mà Phao-lô sử dụng đến từ nơi chợ búa: ‘bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus’ (c.24).

Nợ nần cũng là một vấn đề trong thế giới cổ đại. Nếu ai đó mắc nợ nghiêm trọng, họ có thể bị buộc phải bán mình làm nô lệ để trả nợ.

Giả sử có một người đang đứng ở chợ, tự hiến thân làm nô lệ. Ai đó có thể thương xót và trả số tiền họ nợ, sau đó để người mà họ đã trả tiền được tự do. Khi làm như vậy, họ sẽ 'chuộc lại' người nô lệ đó và trả một 'giá chuộc'.

Theo cách tương tự đối với chúng ta, ‘bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus’ (c.24). Tội lỗi của bạn giống như một món nợ đang chống lại bạn. Chúa Giê-su, qua cái chết trên thập giá, đã trả giá chuộc (Mác 10:45). Bằng cách này, bạn được tự do có mối quan hệ với Chúa. Mối quan hệ của bạn được khôi phục. Bạn nhận được sự công bình từ Đức Chúa Trời.

  1. Sự ô uế của tội lỗi đã được loại bỏ
    Hình ảnh thứ ba của Phao-lô trong phân đoạn này đến từ đền thờ. ‘Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài’ (Rô-ma 3:25).

Trong Cựu Ước, những luật lệ rất chi tiết đã được đặt ra về cách xử lý tội lỗi. Có cả một hệ thống tế lễ chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của tội lỗi và sự cần thiết phải được tẩy sạch khỏi nó, vì tội lỗi được truyền từ tội nhân sang con vật, sau đó nó bị giết.

Nhưng 'máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được’ (Hê-bơ-rơ 10:4). Hệ thống tế lễ cũ chỉ là ‘bóng’ (c.1) của những gì sắp xảy đến. Sự thật đã đến với sự hy sinh của Chúa Giê-su. Chỉ có huyết của Đấng Christ, của lễ chuộc tội ‘một lần đủ cả’ (c.10), mới có thể rửa sạch tội lỗi của bạn và loại bỏ sự ô uế của nó. Điều này là do Chúa Giê-su là sinh tế hoàn hảo. Một mình Chúa sống một cuộc đời hoàn hảo. Qua huyết của Ngài, bạn nhận được câu trả lời có tính thay đổi cuộc chơi của Đức Chúa Trời – sự công chính của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, làm sao con có thể tạ ơn Chúa cho đủ về món quà “sự công chính của Đức Chúa Trời” qua đức tin nơi Chúa Giê-su? Cảm ơn Ngài vì sự công chính của Ngài mà con có thể nhận được sự bình an, sự tha thứ, tự do và sự thanh tẩy qua dòng máu của Chúa Giê-su.

Cựu Ước

A-mốt 3:1-4:13

Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên

3 Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập.

2 Ta chỉ biết một mình các ngươi
Trong mọi gia tộc trên đất;
Vì thế, Ta sẽ trừng phạt các ngươi
Về mọi gian ác của các ngươi.
3 Nếu hai người không đồng ý với nhau
Thì có đi chung đường được sao?
4 Nếu sư tử không bắt được mồi
Thì nó có gầm thét trong rừng chăng?
Nếu sư tử con không bắt được gì
Thì nó có rống lên trong hang sâu không?
5 Làm sao con chim sa vào lưới giăng trên đất
Nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó?
Bằng chẳng bắt được gì
Thì lưới có giật lên khỏi đất sao?
6 Khi kèn thổi trong thành
Thì dân chúng chẳng lo sợ sao?
Có tai họa nào xảy đến cho một thành
Mà Đức Giê-hô-va không giáng xuống?

7 Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì
Mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài
Cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri.

8 Khi sư tử gầm thét
Thì ai mà chẳng sợ?
Khi Chúa Giê-hô-va phán dạy
Thì ai mà chẳng nói tiên tri?

9 Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt
Và trong các đền đài của Ai Cập.
Hãy nói rằng: “Các ngươi hãy tụ họp trên các núi của Sa-ma-ri;
Hãy xem bao rối loạn lớn ở đó
Và những áp bức giữa dân nó”

10 Đức Giê-hô-va phán:
“Chúng không biết làm điều ngay thẳng;
Chúng chất đầy của cải do bạo hành và cướp giật trong các đền đài mình.”
11 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán:
“Kìa, kẻ thù sẽ đến bao vây đất nầy;
Nó hủy diệt sức mạnh ngươi
Và cướp phá những đền đài của ngươi.”

12 Đức Giê-hô-va phán:
“Như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân
Hay một lỗ tai ra khỏi miệng sư tử
Thì con cái Y-sơ-ra-ên ngồi tại Sa-ma-ri
Trên góc giường và trên trường kỷ của Đa-mách
Cũng sẽ được cứu như vậy.

13 Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán:
Hãy nghe và làm chứng chống lại với nhà Gia-cốp.

14 Trong ngày Ta trừng phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó,
Ta cũng sẽ phá hủy các bàn thờ của Bê-tên;
Các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt
Và rơi xuống đất.
15 Bấy giờ, Ta sẽ phá hủy nhà mùa đông và nhà mùa hạ;
Những nhà bằng ngà voi sẽ bị tàn phá
Và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

Dân Y-sơ-ra-ên không chịu ăn năn

4 Hỡi những bò cái của Ba-san, ở trên núi Sa-ma-ri,
Hãy nghe đây!
Các ngươi áp bức kẻ nghèo nàn, hà hiếp người thiếu thốn,
Và nói với chồng của mình rằng:
“Hãy đem thức uống đến đây!”
2 Chúa Giê-hô-va đã lấy đức thánh khiết của Ngài mà thề rằng: “Thì giờ sẽ đến trên các ngươi,
Khi người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi,
Dùng lưỡi câu mà bắt những kẻ sống sót của các ngươi.
3 Mỗi người trong các ngươi sẽ chui ra
Qua những lỗ thủng của tường thành,
Và các ngươi sẽ bị ném vào Ha-môn,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
4 “Hãy đi đến Bê-tên mà phạm tội;
Hãy đi đến Ghinh-ganh mà phạm tội thêm đi!
Mỗi buổi sáng, hãy đem sinh tế đến,
Và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi!
5 Hãy thiêu tế lễ cảm tạ bằng bánh có men;
Hãy rao ra những tế lễ lạc hiến;
Hãy khoe khoang cho thiên hạ biết đi!
Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi thích làm như thế.”
Chúa Giê-hô-va phán vậy.
6 “Còn Ta, Ta đã làm cho răng các ngươi sạch sẽ trong mọi thành của các ngươi
Và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở.
Dù vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng Ta!”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

7 “Ta cũng không ban mưa xuống cho các ngươi
Trong ba tháng trước mùa gặt;
Ta đã ban mưa trên thành nầy
Nhưng không ban mưa trên thành kia.
Ruộng nầy đã được mưa,
Còn ruộng kia không được mưa thì khô héo.
8 Vì vậy, người ta đi lang thang từ thành nầy đến thành khác để tìm nước uống
Mà không tìm đủ nước để uống.
Nhưng các ngươi không trở về cùng Ta”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

9 “Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-liu của các ngươi đã bị cào cào cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

10 “Ta đã khiến dịch bệnh đến trên các ngươi cũng như ở Ai Cập.
Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi
Và ngựa của các ngươi đã bị bắt đi.
Ta đã làm cho mùi hôi thối từ trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi.
Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

11 “Ta đã lật đổ một số người trong các ngươi
Như khi Đức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ
Và các ngươi giống như que củi rút ra khỏi lửa,
Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

12 “Vì vậy, Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm cho ngươi như vậy;
Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì Ta sẽ làm cho ngươi như vậy
Nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”

13 Thật chính Ngài đã làm nên đồi núi và tạo nên gió;
Chính Ngài bày tỏ tư tưởng trong lòng người ra.
Ngài đổi hừng đông ra tối tăm
Và bước đi trên những nơi cao trên đất.
Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.

Bình luận

Câu trả lời của Chúa thách thức chúng ta sống đúng đắn

Phao-lô nói với chúng ta rằng câu trả lời của Đức Chúa Trời đem đến sự thay đổi cuộc chơi – “sự công chính của Đức Chúa Trời” là điều mà “...đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng” (Rô-ma 3:21). A-mốt là một trong những nhà tiên tri đó.

Khi A-mốt quay lại nói lời Chúa chống lại Y-sơ-ra-ên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời mong muốn sự công chính đó là mọi tội lỗi của họ đều bị trừng phạt. Chúa đã phán: ‘Ta chỉ biết một mình các ngươi
Trong mọi gia tộc trên đất;
Vì thế, Ta sẽ trừng phạt các ngươi
Về mọi gian ác của các ngươi’ (A-mốt 3:2, VIE2010).

Dân chúng bị kết án trong một nơi gần giống như một tòa án pháp luật: ‘Chúa phán: ‘‘Hãy nghe và làm chứng chống lại với nhà Gia-cốp’’ (c.13).

Như thể Đức Chúa Trời kêu gọi những nhân chứng để làm chứng chống lại chính dân của Ngài:
‘Hỡi những bò cái của Ba-san, ở trên núi Sa-ma-ri,
Hãy nghe đây!
Các ngươi áp bức kẻ nghèo nàn, hà hiếp người thiếu thốn,
Và nói với chồng của mình rằng:
“Hãy đem thức uống đến đây!”’ (4:1, VIE2010).

Họ bị lên án vì sự hời hợt, buông thả ích kỷ và cách đối xử với người nghèo và người thiếu thốn.

Hết lần này đến lần khác, Đức Chúa Trời nói với dân Ngài trong nỗ lực lôi kéo họ quay lại với Ngài:

‘Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì
Mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài
Cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri.’ (3:7, VIE010). ‘Dù vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng Ta!, Đức Giê-hô-va phán vậy’ (4:6,8–11).

Khi chúng ta hiểu bối cảnh trong phân đoạn này của Cựu Ước, chúng ta càng ngạc nhiên hơn khi sứ đồ Phao-lô viết: ‘Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ’ (Rô-ma 3:22). Người thay đổi cuộc chơi của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su đã trả giá chuộc cho bạn; bạn là người công chính trước mắt Chúa, bạn có thể tự tin đến gần Ngài ngay hôm nay. Hãy nói chuyện với Ngài như người Cha yêu thương của bạn và nhận biết sự bình an của Ngài sâu thẳm trong tấm lòng bạn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì ước muốn của Chúa luôn là chúng con quay trở lại với Chúa và bước đi trong mối quan hệ hòa thuận với Chúa. Cảm ơn Ngài vì bây giờ Ngài đã biến điều đó thành có thể nhờ Chúa Giê-su.

Pippa chia sẻ

Trong A-mốt 4:9 có nói:

"Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi.
Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-liu của các ngươi đã bị cào cào cắn phá.
Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.'

Trong vườn hoa hồng của chúng tôi có ruồi đen, ốc sên đã ăn những chồi mới và cỏ dại đã xâm chiếm. Hoặc là tôi cần phải ăn năn nhiều hơn hoặc làm việc chăm chỉ hơn trong vườn!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Joyce Meyer, The Everyday Life Bible (Faithwords, 2018) pp.1804,1805.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more