Ngày 200

Cách để cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho bạn

Khôn ngoan Thi-thiên 86:11-17
Tân ước Rô-ma 4:16 - 5:11
Cựu Ước A-mốt 6:1 - 7:17

Giới thiệu

Câu hát đầy sức gợi nhớ của Robbie Williams trong bài 'Feel' vang vọng niềm khao khát sâu thẳm trong tấm lòng con người: “Tôi chỉ muốn cảm nhận được tình yêu chân thật”. Chúa muốn bạn cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho bạn. Ngài muốn bạn tiếp nhận tình yêu của Ngài trong trái tim bạn. Bạn có thể nhận được tình yêu của Chúa theo một cách mới ngay hôm nay.

Tôi nhớ có lần đứa cháu trai hai tuổi của chúng tôi muốn cảm nhận được tình yêu thương của cha nó. Cháu tôi giơ cả hai tay lên trời và nói, 'Hugga Dadda'. Con trai tôi bế cháu lên, đặt vào vòng tay, ôm lấy, hôn và ôm ấp cháu tôi. Thật tuyệt vời khi được nắm tay cha mẹ nhưng còn tuyệt vời hơn khi được họ vòng tay ôm lấy bạn. Đây là một minh họa về kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời.

Bạn biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn thông qua thập tự giá: 'Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta' (Rô-ma 5:8). Bạn kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh: ‘vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta’ (5:5).

Thánh Augustinô nhận xét: ‘Toàn bộ Kinh Thánh không làm điều gì khác ngoài việc nói về tình yêu của Đức Chúa Trời.’ Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa viết: ‘Đây là thông điệp hỗ trợ và giải thích tất cả các thông điệp khác. Tình yêu của Đức Chúa Trời là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi “vì sao” trong Kinh Thánh: vì sao có sự sáng tạo, vì sao Chúa lại giáng thế, vì sao có sự cứu chuộc. Nếu lời viết trong Kinh thánh có thể được chuyển thành lời nói và trở thành một giọng nói duy nhất, thì giọng nói này, mạnh mẽ hơn cả tiếng gầm của biển cả, sẽ vang tiếng: “vì chính Cha yêu thương các con!” (Giăng 16:27). Mọi điều Đức Chúa Trời làm và nói trong Kinh Thánh đều là tình yêu thương, ngay cả cơn giận của Chúa cũng không gì khác ngoài tình yêu. Chúa “là” tình yêu!'

Khôn ngoan

Thi-thiên 86:11-17

11 Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa,
Thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài;
Xin khiến con một lòng kính sợ danh Ngài.

12 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng ca ngợi Chúa,
Tôn vinh danh Chúa mãi mãi.

13 Vì lòng nhân từ của Chúa đối với con rất lớn lao;
Chúa đã giải cứu linh hồn con khỏi vực sâu của âm phủ.

14 Lạy Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống lại con,
Một lũ hung bạo tìm hại mạng sống con;
Chúng chẳng để Chúa đứng trước mặt mình.

15 Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn,
Chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ và chân thật.

16 Ôi! Cầu Chúa đoái xem con và thương xót con;
Xin ban sức mạnh Chúa cho đầy tớ Chúa
Và cứu con trai của tớ gái Ngài.

17 Xin Chúa ban một dấu hiệu về ơn Chúa đối với con
Để những kẻ ghét con được thấy dấu ấy và hổ thẹn,
Vì Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi con.

Bình luận

Tình yêu của Chúa thật tuyệt vời và dành cho mỗi cá nhân

Khi bạn nhận biết được tình yêu cao cả của Đức Chúa Trời dành cho bạn, sự đáp ứng chính là sự thờ phượng: 'Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng ca ngợi Chúa, tôn vinh danh Chúa mãi mãi' (c.12).

Đa-vít biết đó là tình yêu của Đức Chúa Trời quan tâm đến từng cá nhân. Ông viết: “Vì lòng nhân từ của Chúa đối với con rất lớn lao” (c.13a). Giống như Đa-vít, bạn là ‘đứa con yêu dấu!’ của Đức Chúa Trời (c.16, MSG).

Bản tánh của Đức Chúa Trời là tình yêu thương. ‘Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ và chân thật’ (c.15, MSG). Đa-vít đã cầu nguyện: ‘Xin Chúa ban một dấu hiệu về ơn Chúa đối với con’ (c.17, MSG). Ông cầu nguyện, dưới ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời, xin có được một “tấm lòng trọn vẹn” (c.11b). Đa-vít muốn đáp ứng lại tình yêu của Chúa dành cho ông bằng cách phó dâng hoàn toàn chính ông cho Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa là Đấng hay thương xót và làm ơn, đầy lòng nhân từ và chân thật (c.15). Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con vô cùng lớn lao và thật riêng biệt. Xin ban cho con một tấm lòng trọn thành đối với Ngài

Tân ước

Rô-ma 4:16 - 5:11

16 Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta, 17 như có lời chép: “Ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc.” Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng ông đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, và gọi những điều không có như đã có.

18 Ông đã hi vọng dù không còn lý do để hi vọng; ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi con sẽ như thế.” 19 Ông thấy thân thể mình chết mòn vì đã gần một trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sinh con được nữa, nhưng đức tin chẳng hề suy giảm. 20 Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời, 21 hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. 22 Vì thế, đức tin của ông được kể là công chính. 23 Nhưng câu: “đức tin của ông được kể là công chính” không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông 24 mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết, 25 Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính.

Bình an và hy vọng

1 Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 2 Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển nầy, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. 3 Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, 5 và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.

6 Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. 7 Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. 8 Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.

9 Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. 10 Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của Con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào. 11 Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải.

Bình luận

Tình yêu của Đức Chúa Trời được tỏ bày và tuôn đổ

Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời thật rất yêu thương bạn không? Tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng; Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu thuơng bạn. Tình yêu của Ngài dành cho bạn lớn hơn những thất bại của bạn và Ngài muốn bạn nhận lấy tình yêu của Ngài bằng đức tin.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Đức Chúa Trời yêu bạn và muốn ban cho bạn sự sống. Ngài ban ‘sự sống cho kẻ chết’ (4:17). Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết. Một ngày nào đó tất cả những ai đã chết trong Đấng Christ cũng sẽ được ban cho sự sống phục sinh. Trong khi chờ đợi, Chúa Giê-su nói rằng Ngài đến để bạn có thể kinh nghiệm được sự sống và sự sống sung mãn (Giăng 10:10).

Phao-lô tiếp tục mô tả đức tin của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng ông và bà Sa-ra sẽ có một đứa con, mặc dù về phương diện con người ông không còn có khả năng đó nữa.

Chúng ta biết về Áp-ra-ham rằng 'không có sự vô tín hay hoài nghi nào khiến ông dao động (sự thắc mắc nghi ngờ) về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng ông đã trở nên mạnh mẽ và được thêm sức bởi đức tin khi ông ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời, hoàn toàn thoả lòng và tin chắc rằng Đức Chúa Trời có thể và có quyền năng giữ lời và làm thành những điều Ngài đã hứa' (Rô-ma 4:20–21, AMP). Nói cách khác, Phao-lô nhắc lại, Áp-ra-ham được xưng công chính bởi đức tin.

Nhưng sự xưng công bình bởi đức tin không chỉ dành cho Áp-ra-ham, ‘mà còn cho chúng ta nữa, những người được Đức Chúa Trời kể là công chính – cho chúng ta là những người tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết’ (c.24). Bạn cũng được xưng công bình bởi đức tin. ‘Sự hy sinh Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta xứng đáng với Đức Chúa Trời, được hòa thuận với Đức Chúa Trời’ (c.25, MSG).

Phao-lô tiếp tục nói về những kết quả tuyệt vời của sự thật này. Vì bạn đã được “xưng công bình bởi đức tin” nên bạn có “sự bình an với Đức Chúa Trời”. Bạn đã ‘bước vào’ sự hiện diện của Ngài (5:1–2, MSG). Bạn có thể đến gần Ngài và nói chuyện với Ngài mỗi ngày, biết rằng không có sự gì ngăn trở giữa bạn và Chúa.

‘Còn nhiều điều nữa sắp xảy ra: Chúng ta tiếp tục cất tiếng ngợi khen Ngài ngay cả khi chúng ta đang gặp khó khăn’ (v.3, MSG). Chúng ta có thể vui mừng trong gian khổ: ‘Vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.’ (c.3–5).

Tình yêu của Chúa tràn ngập sâu thẳm trong trái tim của bạn. Sự kinh nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời thật sâu sắc và tuyệt vời. Chức vụ thường xuyên của Đức Thánh Linh là giúp bạn cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu bạn chưa bao giờ có được kinh nghiệm về việc Đức Thánh Linh tràn ngập sâu sắc trong tấm lòng của bạn, tôi khích lệ bạn hãy cầu xin Chúa đổ đầy bạn ngay bây giờ.

Phao-lô vẫn còn nhiều điều để nói về tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng ngay cả khi bạn chống lại Ngài, Ngài đã sai Chúa Giê-su đến chết thay cho bạn. ‘Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta’ (c.8).

Bản chất của tình yêu là sự cho đi. Món quà càng giá trị, người nhận càng ít xứng đáng với nó thì tình yêu thương được thể hiện càng lớn.

Đây là cách bạn biết rằng Chúa yêu bạn. Đức Chúa Trời đã cho phép Con Một của Ngài được cất khỏi vòng tay của Ngài và bị đóng đinh trên thập giá. Mặc dù chúng ta không xứng đáng với điều đó – chúng ta là những tội nhân vô tín – nhưng Chúa Giê-su đã chết thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình. Ngài yêu bạn nhiều đến vậy.

Nếu Đức Chúa Trời yêu bạn rất nhiều, bạn có thể chắc chắn rằng tương lai của bạn sẽ được đảm bảo. 'Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của Con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào!' (c.10, MSG).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã yêu con nhiều đến nỗi chết vì con. Con xin Chúa một lần nữa đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng con bằng Đức Thánh Linh và giúp con cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Ngài dành cho con.

Cựu Ước

A-mốt 6:1 - 7:17

Sự bại hoại của những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên

1 Khốn cho những kẻ tự mãn trong Si-ôn
Và cho những người cảm thấy yên ổn trên núi Sa-ma-ri! Khốn cho những người quý phái, đứng đầu của các nước, Là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên đến kêu cứu!

2 Vậy hãy qua Ca-ne và nhìn xem; Từ đó, hãy đi đến thành Ha-mát lớn Và đi xuống thành Gát của người Phi-li-tin. Những thành ấy không tốt hơn những vương quốc nầy sao? Địa phận chúng không lớn hơn địa phận các ngươi sao?

3 Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra Và làm cho ngôi bạo ngược gần lại!

4 Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà Và duỗi chân dài trên trường kỷ mình; Ăn thịt những chiên con chọn ra trong bầy Và những bò con mập trong chuồng.

5 Miệng các ngươi hát vớ vẩn để họa theo đàn hạc, Và sáng chế những nhạc cụ cho mình như vua Đa-vít.

6 Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, Dùng dầu quý giá xức cho thơm mình Mà không đau buồn về sự suy tàn của nhà Giô-sép!

7 Vậy nên, chúng sẽ bị bắt đi lưu đày trước tiên, Cuộc chè chén say sưa và ăn chơi phè phỡn sẽ hết!

8 Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân; Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng, “Ta ghê tởm tính kiêu ngạo của Gia-cốp và chán ghét cung đền nó. Ta sẽ phó thành nầy và mọi vật trong đó cho kẻ thù.”

9 Nếu trong một nhà còn lại mười người Thì chúng cũng sẽ chết hết.

10 Khi người bà con của người chết đem xác đi thiêu và khi ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: “Còn có ai ở với con không?” Kẻ ấy đáp rằng: “Không có ai cả!” Bấy giờ, người bà con ấy nói rằng: “Hãy im đi! Chúng ta không được nhắc đến Danh Đức Giê-hô-va nữa!”

11 Vì Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh rằng: Nhà lớn sẽ bị đập phá mà đổ nát, Nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh.

12 Người ta có cho ngựa chạy trên vầng đá không? Người ta có đem bò cày ở đó không? Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành thuốc độc Và đổi quả công chính ra nỗi đắng cay.

13 Các ngươi vui mừng vì đánh chiếm được Lô Đê-ba Và nói rằng: “Chẳng phải nhờ sức riêng mà chúng tôi chiếm được Kác-na-im đó sao?”

14 Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi; Nó sẽ áp bức các ngươi từ cửa ngõ Ha-mát Cho đến Suối A-ra-ba.”

Khải tượng về cào cào, lửa thiêu đốt, và dây dọi

1 Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy: Nầy, Ngài làm nên cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại, tức là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. 2 Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, tôi nói rằng: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài tha thứ cho! Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó quá nhỏ bé.”

3 Đức Giê-hô-va liền đổi ý về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán: “Điều đó sẽ không xảy ra đâu.”

4 Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy như sau: Kìa, Chúa Giê-hô-va khiến lửa đến để trừng phạt; nó làm khô cạn vực sâu và ăn nuốt đất đai. 5 Bấy giờ tôi nói rằng: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài hãy dừng tay! Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó là quá nhỏ bé!”

6 Đức Giê-hô-va đã đổi ý về việc nầy. Chúa Giê-hô-va phán: “Điều đó cũng sẽ không xảy đến đâu.”

7 Ngài cho tôi thấy như sau: Kìa, Chúa đứng trên một bức tường thẳng đứng và tay Ngài cầm một dây chì. 8 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây dọi”. Chúa phán: “Nầy, Ta sẽ đặt dây dọi làm chuẩn đo dân Y-sơ-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua chúng nữa đâu.

9 Các nơi cao của Y-sác sẽ bị hoang vu, Các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá Và Ta sẽ dấy gươm đao đánh phá nhà Giê-rô-bô-am.”

A-mốt và thầy tế lễ A-ma-xia

10 Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, sai người đến nói với Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: “A-mốt âm mưu chống lại vua ở trong lòng Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. 11 Thật vậy, A-mốt nói: ‘Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình!’”

12 A-ma-xia nói với A-mốt: “Hỡi nhà tiên kiến, hãy đi khỏi đây. Hãy trốn về đất Giu-đa; về đó mà kiếm ăn, về đó mà nói tiên tri. 13 Nhưng đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa vì đó là nơi thánh của vua và ấy là đền thờ của vương quốc.”

14 A-mốt trả lời với A-ma-xia rằng: “Tôi không phải là nhà tiên tri, cũng không phải con của nhà tiên tri, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy và người chăm sóc những cây vả. 15 Đức Giê-hô-va đã bắt lấy tôi từ sau bầy chiên và Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: ‘Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên Ta.’ 16 Bây giờ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói:

‘Chớ nói tiên tri chống lại Y-sơ-ra-ên
và đừng rao giảng chống lại nhà Y-sác.’

17 Cho nên, Đức Giê-hô-va phán:

‘Vợ ngươi sẽ bán dâm trong thành;
Con trai và con gái ngươi sẽ ngã chết bởi gươm;
Đất ngươi sẽ bị đo và phân chia,
Còn ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế,
Và Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình.’”

Bình luận

Tình yêu và sự đau lòng của Chúa

Bạn có biết rằng cơn giận của Chúa không gì khác hơn là tình yêu? Ở đây chúng ta thấy một ví dụ về điều đó. Cơn giận của Chúa nhắm vào những người lãnh đạo ‘tự mãn’ (6:1):

Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà Và duỗi chân dài trên trường kỷ mình; Ăn thịt những chiên con chọn ra trong bầy Và những bò con mập trong chuồng. Miệng các ngươi hát vớ vẩn để họa theo đàn hạc, Và sáng chế những nhạc cụ cho mình như vua Đa-vít. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, Dùng dầu quý giá xức cho thơm mình Mà không đau buồn về sự suy tàn của nhà Giô-sép! (c.4-6, MSG)

Đó không hẳn là quá đáng khi họ tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống – không điều nào trong những điều trên là tội lỗi trong bản chất của nó. Đúng hơn là vì họ không quan tâm đến tình trạng của dân sự Chúa. Đức Chúa Trời ghét sự kiêu ngạo và tự cao (c.6,8) vì những điều đó khiến chúng ta không thừa nhận rằng chúng ta cần Ngài và sẽ ngăn cản chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cũng như ngăn cản chúng ta yêu thương người khác như Ngài đã yêu họ.

Nếu những người lãnh đạo yêu thương dân sự Chúa như cách Đức Chúa Trời yêu họ, họ sẽ đau buồn vì đất nước mình sắp bị tàn phá.

Tiên tri A-mốt là một tấm gương về một người đã quan tâm và thực hiện hành động. Ông đã cầu thay cho dân sự (7:1-6).

A-mốt là một người bình thường: ‘Tôi chưa bao giờ dự định trở thành một người rao giảng, chưa bao giờ có kế hoạch trở thành một tiên tri. Tôi chỉ là một người chăn bầy và người chăm sóc những cây vả. Sau đó, Đức Giê-hô-va đã bắt lấy tôi từ sau bầy chiên và Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: ‘Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên Ta’ (c.14–15, MSG). Đức Chúa Trời không bằng lòng khi nhìn thấy sự bất công nảy nở. Ngài yêu dân sự Ngài quá nhiều. Vì điều đó Ngài đã dấy lên A-mốt để cảnh báo họ về hậu quả của những gì họ đang làm và kêu gọi họ quay lại đường lối của Ngài.

Giống như A-mốt, chúng ta hãy cầu nguyện và cầu thay cho đất nước chúng ta:

Cầu nguyện

‘Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài tha thứ cho!’ (c.2). Trong tình yêu lớn lao của Ngài, xin thương xót chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương Hội Thánh của Ngài và Ngài có quyền làm sống lại từ cõi chết (Rô-ma 4:24). Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện để nhiều người được nghe lời Chúa và truyền rao Lời Ngài với lòng can đảm, quyền năng và tình yêu thương.

Pippa chia sẻ

A-mốt 6:4a

'Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi chân dài trên trường kỷ mình'

Ồ. Tôi nghĩ cơ hội này thật là tốt!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Thánh Augustinô, De Catechizandis Rudibus 1,8,4; PL 40, 319, trích trong Raniero Cantalamessa, Life in Christ (Liturgical Press, 2002) tr..7.

Raniero Cantalamessa, Life in Christ (Liturgical Press, 2002) tr.7

Robbie Williams và Guy Chambers, ‘Feel’, từ Escapology (Chrysalis, 2002).

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh Thánh lấy từ Kinh Thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Thánh Kinh Hội Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Amplified® Bible, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 bởi The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Kinh Thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more