Ngày 203

Lối thoát ra khỏi mê cung

Khôn ngoan Thi-thiên 88:1-9
Tân ước Rô-ma 6:15-7:6
Cựu Ước Ô-sê 3:1-5:15

Giới thiệu

Năm mười tám tuổi, Billy Nolan trốn khỏi hải quân. Anh nghiện rượu đã ba mươi lăm năm. Suốt hai mươi năm anh ngồi ngoài HTB uống rượu và xin tiền. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1990, anh nhìn vào gương và nói: 'Bạn không phải là Billy Nolan mà tôi từng biết.' Sử dụng cách diễn đạt của riêng mình, anh đã cầu xin Chúa Giê-su Christ bước vào cuộc đời mình và lập giao ước với Ngài rằng ông sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Kể từ ngày đó, anh không động đến một giọt nào. Cuộc sống của anh đã được biến đổi; anh đã lan tỏa tình yêu và niềm vui của Đấng Christ. Có lần tôi đã nói với anh, ‘Billy, trông anh hạnh phúc quá.’ Anh ấy trả lời, ‘Tôi hạnh phúc vì tôi được tự do. Cuộc sống giống như một mê cung và cuối cùng tôi đã tìm được lối thoát qua Chúa Giê-su Christ.”

Thánh Augustinô viết rằng Đức Chúa Trời là người chủ ‘mà những ai phục vụ Ngài sẽ được tự do hoàn toàn'. Đây là một nghịch lý lớn. Nhiều người nghĩ rằng nếu phục vụ Chúa thì họ sẽ mất tự do. Trên thực tế, nó hoàn toàn ngược lại. Thực ra, việc sống cho chính mình là một hình thức của nô lệ. Phục vụ Chúa ‘theo cách mới của Thánh Linh’ (Rô-ma 7:6) là cách để tìm được sự tự do hoàn toàn – tự do có mối liên hệ với Ngài và trở thành mẫu người mà trong thâm tâm bạn mong muốn trở thành.

Khôn ngoan

Thi-thiên 88:1-9

Thi Thiên của con cháu Cô-ra. Bài ca sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu Ma-ha-la Lê-an-nô. Huấn ca của Hê-man, người Ếch-ra-hít

1 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con,
Ngày và đêm con kêu cầu trước mặt Ngài.

2 Nguyện lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Chúa;
Xin nghiêng tai nghe tiếng khẩn cầu của con.

3 Vì linh hồn con đầy dẫy khổ đau,
Mạng sống con đã cận kề âm phủ.

4 Con bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt;
Con như người sức cùng lực kiệt,

5 Bị bỏ quên giữa vòng kẻ chết,
Giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả
Mà Chúa không còn nhớ đến nữa,
Là kẻ bị dứt bỏ khỏi tay Ngài.

6 Chúa đã để con nằm dưới hầm sâu,
Trong vực thẳm tối tăm.

7 Cơn giận Chúa đè nặng trên con,
Ngài khiến các lượn sóng của Ngài phủ chụp lấy con. (Sê-la)

8 Chúa khiến những kẻ quen biết con lìa xa con;
Con trở thành một vật ghê tởm đối với họ.
Con bị giam cầm, không thoát ra được.

9 Mắt con hao mòn vì hoạn nạn;
Đức Giê-hô-va ôi! Hằng ngày con cầu khẩn Chúa,
Và giơ tay lên hướng về Ngài.

Bình luận

Hãy kêu cầu Chúa

Thi thiên này mô tả một tình huống tương tự như tình huống mà Billy Nolan đã gặp phải: ‘Tôi bị mắc kẹt trong mê cung và không tìm được lối ra, mù quáng vì những giọt nước mắt đau đớn và thất vọng’ (c.8, MSG).

Người viết Thi Thiên này đang phải chịu đau khổ lớn lao. ‘Linh hồn con đầy dẫy khổ đau’ (c.3a). Ông nghĩ mình sắp chết: ‘Con bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt… sức cùng lực kiệt. Bị bỏ quên giữa vòng kẻ chết’ (cv.3–5, MSG). Ông ‘ở trong vực thẳm tối tăm’ (c.6), ‘sức cùng lực kiệt’ (c.4), ‘Con bị giam cầm, không thoát ra được’ (c.8). Ông thậm chí còn mất đi sự giúp đỡ của những người bạn thân nhất (c.8).

Cầu nguyện

'Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con, ngày và đêm con kêu cầu trước mặt Ngài. Nguyện lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Chúa; xin nghiêng tai nghe tiếng khẩn cầu của con' (c.1-2)

Tân ước

Rô-ma 6:15-7:6

Nô lệ của sự công chính

15 Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy! 16 Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính. 17 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi mà nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em, 18 và anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính.

19 Vì xác thịt anh em yếu đuối nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ, hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. 20 Khi còn là nô lệ cho tội lỗi thì anh em được tự do đối với sự công chính. 21 Lúc ấy anh em thu được kết quả gì mà bây giờ anh em lại phải hổ thẹn? Sự cuối cùng của những điều đó là sự chết. 22 Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Giê-su, Chúa chúng ta.

Giải phóng khỏi luật pháp

1 Thưa anh em — tôi nói với những người biết luật pháp — anh em không biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta đang khi họ còn sống thôi sao? 2 Do đó, một phụ nữ có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì người phụ nữ ấy còn bị luật pháp ràng buộc phải sống với chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết thì người ấy không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nữa. 3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, người vợ được giải phóng khỏi luật pháp, nếu có lấy người khác cũng không phải là đàn bà ngoại tình.

4 Cũng vậy, thưa anh em của tôi, nhờ thân thể của Đấng Christ mà anh em đã chết về luật pháp và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. 5 Khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi qua luật pháp, hành động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết. 6 Nhưng bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa.

Bình luận

Hầu việc Chúa

Có một bộ phim hoạt hình Thomas the Tank Engine vẽ hình ảnh Thomas, bị rơi khỏi đường ray xe lửa. Anh ta hét lên, 'Tôi tự do! Cuối cùng tôi cũng được tự do. Tôi đã rơi khỏi đường ray và tôi tự do!’ Tất nhiên, thực tế là Thomas ‘tự do’ hơn nhiều khi bánh lái của anh ấy nằm trên đường ray và anh ấy đang hoạt động phù hợp với cách mà anh ấy được tạo ra để hoạt động.

Điều này cũng tương tự với chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng mình tự do hơn nếu không có ai bảo chúng ta phải làm gì ngoài chính mình, nhưng đây là một sự lừa dối vì chúng ta nhận thấy mình bị nô lệ cho tội lỗi - nó dẫn đến ‘sự chết’ (6:21, MSG).

Người ta nói rằng ‘việc duy nhất mà một số người làm là đưa ra những kết luận sai lầm’. Sứ đồ Phao-lô lo lắng rằng độc giả của ông sẽ đi đến kết luận sai lầm – đến nỗi một số người có thể cho rằng việc chúng ta tiếp tục phạm tội cũng chẳng sao cả. Ông viết, ‘Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy!” (c.15).

Việc đảm bảo được tha thứ không phải là cái cớ để tiếp tục phạm tội. Ân điển không phải là một “điều khoản thoát khỏi” tội lỗi một cách bình thường. Sẽ là vô lý nếu tiếp tục phạm tội vì hai lý do:

1. Chúa người chủ mới

Là một Cơ-đốc nhân, bạn có một Người chủ mới. Bây giờ bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời, ‘Đấng mà mệnh lệnh của Ngài ban cho bạn được tự do sống trong sự tự do của Ngài!’ (c.17, MSG). Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều là nô lệ của một thứ gì đó. Tội lỗi là một hình thức nô lệ chỉ mang lại sự giam cầm thuộc linh và sự chết, nhưng sự phục vụ Chúa mang lại sự tự do hoàn toàn. Vì ‘nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta’ (c.23, MSG).

Đức Chúa Trời là Chủ mới của bạn. Mỗi khi bạn phạm tội, bạn đang đi ngược lại mục đích của ân điển – ban cho bạn sự sống thật, sự sống đời đời. Khi bị cám dỗ, hãy nhớ rằng bạn không cần phải phục tùng nó nữa. Bạn không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Bạn có quyền nói ‘không’.

Cũng hãy nhớ rằng phần thưởng của sự vâng lời khi hầu việc Chúa, ‘là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời’ (c.22).

2. Tình yêu thương mới

Thật vô lý khi tiếp tục phạm tội vì bên cạnh việc có một Người Chủ mới, bạn còn có một tình yêu mới.

Phao-lô nói về một khía cạnh của hôn nhân để minh họa điều này. Một người phụ nữ được thoát khỏi luật hôn nhân khi chồng cô qua đời. Sự chết giải phóng chúng ta khỏi luật pháp (7:1-6).

Tương tự như vậy, chúng ta là những Cơ-đốc nhân đã chết đối với luật pháp. Tình yêu cũ của chúng ta là luật pháp, nhưng là Cơ đốc nhân, ‘chúng ta không còn bị xiềng xích bởi người bạn độc đoán là tội lỗi nữa’ (c.6, MSG). Bây giờ bạn có thể ràng buộc với tình yêu mới của mình, Chúa Giê-su, giống như một người phụ nữ khi chồng mình chết được tự do kết hôn với một tình yêu mới (c.4).

Giờ đây bạn sống dưới ân điển chứ không phải dưới luật pháp, bạn có Thánh Linh sống trong bạn, Đấng ban cho bạn sự khao khátkhả năng để làm điều đúng. Kết nối với tình yêu mới của bạn, Chúa Giê-su, bạn ‘phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa’ (c.6). Chúa Giê-su ban cho bạn sự tự do để trở thành người mà trong thâm tâm bạn khao khát trở thành. Đây là sự tự do thực sự.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì phục vụ Chúa là sự tự do hoàn toàn. Hôm nay con dâng mọi chi thể của mình làm nô lệ cho sự công chính (6:19). Con muốn phục vụ Ngài, Chúa của con và tình yêu của con, theo cách của Thánh Linh Ngài.

Cựu Ước

Ô-sê 3:1-5:15

Ý nghĩa cuộc hôn nhân của Ô-sê

1 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân, như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích bánh nho khô”

2 Vậy, tôi đã mua lại nàng với giá khoảng một trăm bảy mươi gam bạc và khoảng ba trăm ba mươi lít lúa mạch. 3 Rồi tôi bảo nàng: “Bà phải ở yên cho tôi một thời gian; không được bán dâm, không được ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào; tôi cũng đối xử với bà như thế.”

4 Vì trong một thời gian dài, con dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có thủ lĩnh, không có sinh tế, không có trụ tượng, không có ê-phót và không có thê-ra-phim. 5 Nhưng sau đó con dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và Đa-vít vua mình. Trong những ngày cuối cùng, chúng sẽ run sợ mà trở về với Đức Giê-hô-va và hưởng phước lành của Ngài.

1 Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va
Vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy:
“Trong xứ nầy, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ
Cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
2 Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tín, giết người,
Trộm cắp và ngoại tình;
Chúng gây hết cảnh đổ máu nầy đến cảnh đổ máu khác.
3 Vì vậy, xứ sở sầu thảm;
Mọi người dân đều hao mòn,
Cả thú rừng và chim trời cũng vậy;
Cả đến cá biển cũng chẳng còn.

4 Dù vậy đừng có ai biện luận,
Chớ có ai quở trách!
Vì dân ngươi giống như những người đối địch thầy tế lễ.
5 Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày;
Các nhà tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm,
Và Ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.
6 Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết;

Vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết,
Nên Ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho Ta nữa;
Vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi,
Nên Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
7 Chúng càng sinh sản bao nhiêu
Càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;
Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục.
8 Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta;
Thích thú khi dân Ta phạm tội.
9 Rồi sẽ đến lúc, dân thể nào thầy tế lễ thể ấy;
Ta sẽ trừng phạt chúng vì đường lối chúng,
Và báo trả tùy theo việc chúng làm.

10 Chúng sẽ ăn mà không no,
Chúng hành dâm mà không sinh sản;
Vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va,
Chạy theo các thần khác.
11 Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới
Làm chúng mất hết trí khôn.
Sự thờ lạy thần tượng của Y-sơ-ra-ên
12 Dân Ta cầu hỏi tượng gỗ,
Xin cây gậy phán truyền.
Vì thói điếm đàng làm cho chúng lầm lạc,
Chúng sống dâm loạn, xa cách Đức Chúa Trời.
13 Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi,
Đốt hương trên các đồi,
Dưới cây sồi, cây dương, cây thông
Vì bóng nó mát mẻ.
Vì thế mà con gái các ngươi làm điếm,
Con dâu các ngươi ngoại tình.

14 Ta sẽ không phạt con gái các ngươi vì tội điếm đàng,
Cũng không phạt con dâu các ngươi vì tội ngoại tình.
Vì chính đàn ông các ngươi đi với phường điếm đĩ,
Dâng sinh tế với gái mại dâm;
Một dân tộc không hiểu biết sẽ bị diệt vong.

15 Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù ngươi có dâm loạn
Cũng đừng để Giu-đa phạm tội!

Vậy chớ vào Ghinh-ganh!
Đừng lên Bết A-ven!
Đừng nhân danh ‘Đức Giê-hô-va hằng sống’ mà thề.
16 Vì Y-sơ-ra-ên bướng bỉnh
Như con bò cái tơ bất trị;
Chẳng lẽ bây giờ Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng
Như chiên con trong đồng cỏ thênh thang?
17 Ép-ra-im thỏa hiệp với thần tượng,
Hãy để mặc nó!
18 Chúng chè chén say sưa,
Rồi tha hồ đàng điếm;
Chúng ham thích sự sỉ nhục hơn vinh quang.
19 Gió đã cuốn chúng đi trong cánh nó
Và chúng sẽ xấu hổ vì các tế lễ mình.”

Hình phạt dành cho Y-sơ-ra-ên

1 “Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều nầy;
Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chú ý;
Hỡi triều đình, hãy lắng tai!
Sự phán xét dành cho các ngươi
Vì các ngươi đã thành cái bẫy ở Mích-pa
Và cái lưới bủa trên Tha-bô.
2 Những kẻ phản loạn đã chìm sâu trong sự tàn sát;
Nhưng Ta sẽ trừng phạt tất cả bọn chúng.
3 Ta biết Ép-ra-im,
Và Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta;
Hỡi Ép-ra-im, ngươi đã là gái mại dâm!
Còn Y-sơ-ra-ên bị ô uế!

4 Công việc của chúng ngăn trở chúng
Trở về với Đức Chúa Trời mình.
Vì lòng dâm dục ngự trị chúng
Nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va.
5 Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên tố cáo nó;
Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im gục ngã trong tội ác mình;
Giu-đa cùng gục ngã với chúng.
6 Chúng sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình
Để tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
Nhưng chúng không gặp Ngài!
Ngài đã lìa khỏi chúng.
7 Chúng đã lừa dối Đức Giê-hô-va
Vì đã sinh ra những đứa con hoang.
Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng
Cùng với sản nghiệp mình.

8 Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a,
Thổi kèn ở Ra-ma!
Hãy lên tiếng báo động ở Bết A-ven!
Hỡi Bên-gia-min, quân thù ở sau ngươi!
9 Ép-ra-im sẽ trở nên hoang tàn
Trong ngày quở phạt;
Giữa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên
Ta loan báo một việc chắc chắn sẽ xảy đến.
10 Các thủ lĩnh Giu-đa
Giống như kẻ lấn địa giới;
Ta sẽ đổ cơn giận trên chúng
Như trút nước.
11 Ép-ra-im bị ức hiếp,
Bị nghiền nát bởi sự phán xét;
Vì nó đã quyết định chạy theo điều dơ bẩn.
12 Vì vậy, Ta giống như con mọt đục khoét Ép-ra-im
Và như sự mục nát phá hoại nhà Giu-đa.

13 Khi Ép-ra-im thấy bệnh tật mình,
Và Giu-đa thấy vết thương mình,
Thì Ép-ra-im qua A-si-ri,
Sai người đến với vị vua hùng mạnh.
Nhưng vua ấy không thể chữa bệnh
Cũng không rịt lành vết thương cho các ngươi.
14 Vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im,
Như một sư tử tơ cho nhà Giu-đa.
Chính Ta sẽ cắn xé rồi đi;
Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được.
15 Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi Ta ngự
Cho đến khi chúng nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt Ta.
Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.”

Bình luận

Tìm kiếm sự tự do của Đức Chúa Trời

Một số người thấy ‘tội lỗi’ là một khái niệm khó hiểu, nhưng ‘yêu mến một điều gì đó quá mức’ (thờ thần tượng) là điều mà hầu hết chúng ta đều có thể hiểu được. Điều chúng ta yêu mến nhất là điều mà chúng ta phục vụ và tôn thờ.

Đoạn Kinh Thánh Cựu Ước này cung cấp một minh họa về nguyên tắc mà Phao-lô đã trình bày trong sách Rô-ma, rằng những người phạm tội là nô lệ cho tội lỗi và cuối cùng cuộc đời họ bị mắc kẹt trong một mê cung.

Đức Chúa Trời yêu thương dân Ngài (3:1). Tiên tri Ô-sê được kêu gọi trở thành hình ảnh trực quan cho điều này bằng tình yêu của ông dành cho vợ mình bất chấp sự thật rằng vợ ông đã ngoại tình (c.1): ‘Hãy yêu nàng như cách Đức Chúa Trời yêu dân tộc Y-sơ-ra-ên, bất chấp họ tán tỉnh và tiệc tùng với mọi vị thần mà họ yêu thích' (c.1, MSG).

Ô-sê rao giảng lời của Chúa, ‘Trong xứ nầy, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tín, giết người, trộm cắp và ngoại tình’ (4:1–2). Dân chúng phạm tội ngoại tình và mại dâm (c.13b,15; 5:3). Đây là một mô tả khá chính xác về nhiều xã hội ngày nay.

Những người lãnh đạo đã không nêu gương tốt: ‘Chúng càng sinh sản bao nhiêu, càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu; Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục. Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta; thích thú khi dân Ta phạm tội. Rồi sẽ đến lúc, dân thể nào thầy tế lễ thể ấy” (4:7–9).

Thay vì tìm kiếm sự tự do thông qua tội lỗi của mình, họ bất mãn và bị bắt làm nô lệ bởi vì hậu quả của tội lỗi họ: 'Chúng sẽ ăn mà không no, chúng hành dâm mà không sinh sản ... Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới làm chúng mất hết trí khôn ... Vì thói điếm đàng làm cho chúng lầm lạc, chúng sống dâm loạn, xa cách Đức Chúa Trời' (c.10–12, MSG). Họ ‘nghiện thần tượng… Khi hết bia, đó là tình dục, tình dục và tình dục nhiều hơn nữa’ (c.17–18, MSG).

Họ thấy mình không thể quay về với Đức Chúa Trời: ‘Công việc của chúng ngăn trở chúng trở về với Đức Chúa Trời mình’ (5:4a). Tà dâm và mại dâm lan tràn trong dân chúng (14:13b,15; 5:3). Như thể họ đã bị cai trị bởi một quyền lực của ma quỷ: ‘Lòng dâm dục ngự trị chúng nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va’ (c.4b). Ngài đã lìa khỏi chúng (c.6).

Nhưng sự rời khỏi của Chúa là để dân chúng quay lại với Ngài. Con đường trở về là thừa nhận tội lỗi của mình và tìm kiếm mặt Chúa: ‘Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta’ (c.15b).

Joyce Meyer viết: ‘Chính xác thì chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng cách nào?’ ‘Có một cách đó là nghĩ về Ngài, xem xét điều gì quan trọng đối với Ngài và điều Ngài nói về những tình huống nhất định. Khi tìm kiếm Ngài, chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về những câu trả lời của Ngài cho những vấn đề của chúng ta. Chúng ta cũng tìm thấy niềm vui, sự bình an, tình yêu thương, sự khôn ngoan và những điều khác mà chúng ta cần trong cuộc sống. Hãy để tôi khích lệ bạn tìm kiếm Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống bạn ngay hôm nay.”

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con tìm kiếm Ngài hôm nay. Con trình dâng cho Chúa tất cả những vấn đề mà con đang đối diện… Xin hãy chỉ cho con những điều Ngài muốn con làm. Xin ban cho con sự khôn ngoan. Hôm nay xin giúp con tìm thấy sự tự do hoàn toàn trong việc hết lòng phục vụ Chúa.

Pippa chia sẻ

Trong Rô-ma 6:23b có nói,

'... nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.'

Tôi thấy việc mua quà cho người khác khá là áp lực. Tôi thường hoàn toàn bị choáng ngợp bởi lòng tốt, sự hào phóng và chu đáo của mọi người khi tôi được tặng một món quà. Món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta còn tuyệt vời hơn nữa – SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI! Món quà này sẽ không bao giờ cũ, mòn rách hoặc bị lãng quên. Đây là món quà quý giá nhất trong tất cả. Món quà này đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn để có được, sẽ tồn tại mãi mãi và hoàn hảo về mọi mặt.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Nicky Gumbel, Questions of Life (Hodder & Stoughton, 2018) trang 47.

Joyce Meyer, The Everyday Life Bible (Faithwords, 2018) trang 1368.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Thánh Kinh Hội Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Kinh thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more