Ngày 205

Biết rằng bạn được yêu

Khôn ngoan Châm ngôn 17:25-18:6
Tân ước Rô-ma 8:1-17
Cựu Ước Ô-sê 8:1-9:17

Giới thiệu

Cho đến khi nó thực sự xảy ra với tôi, tôi sẽ không tin điều đó là có thể. Nhưng ngay khi nhìn thấy đứa bé, tôi đã cảm nhận được một tình yêu tràn ngập. Đứa bé nhỏ bé này, mà đối với người khác chắc hẳn trông giống như mọi đứa bé khác, chính là con trai tôi. Khoảnh khắc cha mẹ lần đầu tiên nhìn thấy con mình thật sự khó quên. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái gần như không thể diễn tả được. Tuy nhiên, đây là sự so sánh mà Chúa sử dụng để nói về tình yêu của Ngài dành cho bạn. Bạn là con của Chúa. Tình yêu Ngài dành cho bạn thậm chí lớn hơn tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái mình.

Nhận biết bạn là ai sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn. Hãy biết rằng bạn là người con được Chúa yêu thương sâu sắc. Đây phải là nền tảng cho sự tự tin, sự an toàn và hy vọng của bạn.

Khôn ngoan

Châm ngôn 17:25-18:6

25 Con ngu muội là điều buồn rầu cho cha
Và là nỗi cay đắng cho mẹ đã sinh ra nó.

26 Phạt vạ người công chính là không đúng,
Đánh người đáng kính vì lòng ngay thẳng của họ là sai lầm.

27 Ai nói năng dè dặt là người có tri thức,
Ai có tính điềm tĩnh là người thông sáng.

28 Khi giữ im lặng, dù người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan,
Người biết kiềm chế môi miệng được xem là thông sáng.

1 Kẻ lập dị tìm kiếm điều mình ưa thích,
Bất chấp lời khôn ngoan thật.

2 Kẻ ngu dại không ưa thích sự thông sáng,
Nhưng chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình.

3 Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến,
Và sự sỉ nhục đồng hành với điều nhuốc nhơ.

4 Lời nói từ miệng loài người như nước sâu thăm thẳm,
Nguồn khôn ngoan như suối nước tuôn tràn.

5 Thiên vị kẻ ác để ức hiếp người công chính trong khi xét xử
Là điều không đúng,

6 Môi kẻ ngu dại gây ra cuộc tranh cãi,
Miệng nó xúi giục chuyện đánh nhau.

Bình luận

Con cái khôn ngoan

Kinh Thánh nói nhiều về cách nuôi dạy con cái và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái mình là bản năng tự nhiên và rất mạnh mẽ. Cha mẹ tốt muốn điều tốt nhất cho con cái của họ. Con cái có khả năng cao mang lại niềm vui lớn lao cho cha mẹ. Nhưng tất nhiên, chúng cũng có thể mang lại nỗi buồn.

‘Con ngu muội là điều buồn rầu cho cha và là nỗi cay đắng cho mẹ đã sinh ra nó’ (17:25). Tác giả tiếp tục mở rộng về sự khác biệt giữa kẻ ngu muội và người khôn ngoan trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Ví dụ: 'Kẻ ngu dại ... chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình' (18:2), trong khi những người khôn ngoan sử dụng từ ngữ một cách cẩn trọng. Trên thực tế, 'Khi giữ im lặng, dù người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan, người biết kiềm chế môi miệng được xem là thông sáng' (17:28). Như nhà sử học người Mỹ Will Durant (1885–1981) đã từng nói: ‘Một trong những bài học của lịch sử là không làm gì thường đó là một điều tốt và không nói gì thì luôn là một điều khôn ngoan.’

Sau đó, tác giả đề cập đến những đặc điểm khác của người khôn ngoan: thân thiện (18:1), biết lắng nghe (c.2) và công chính (c.5).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành những đứa con khôn ngoan, biết sống đẹp lòng Chúa (Rô-ma 8:8).

Tân ước

Rô-ma 8:1-17

Sự sống mới trong Thánh Linh

1 Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa; 2 vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. 3 Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt, 4 để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh.

5 Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. 6 Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an; 7 vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. 8 Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.

9 Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. 11 Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.

12 Thưa anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. 13 Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể thì anh em sẽ sống. 14 Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” 16 Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 17 Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.

Bình luận

Con cái Đức Chúa Trời

Bạn thấy mình như thế nào trong mối liên hệ với Chúa? Bạn có đi loanh quanh và luôn hoặc ít nhất là một chút cảm thấy tội lỗi không? Bạn có ‘sống liên tục dưới đám mây đen thấp, liên tục’ không? (c.1, MSG).

Đây không phải là cách bạn sống như một Cơ đốc nhân. Bạn là con của Chúa, được yêu thương sâu sắc, được chấp nhận và ban năng quyền bởi tình yêu thương vô điều kiện của Ngài dành cho bạn. Ngài muốn bạn tận hưởng sự tự do khỏi cảm giác tội lỗi và khỏi sự buộc tội cũng như trải nghiệm mối quan hệ mật thiết với Ngài, thậm chí còn gần gũi hơn cả mối quan hệ cha mẹ/con cái.

Giây phút bạn tin nhận Chúa Giê-su thì quá khứ của bạn đã được loại bỏ. Bạn nhận được sự tha thứ hoàn toàn. Những sự ngăn trở giữa bạn và Đức Chúa Trời đã được xóa bỏ. Phao-lô viết: ‘Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa;’ (c.1). Bạn được giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết (c.2). Mặc dù luật pháp là tốt nhưng nó bất lực trong việc cứu chúng ta vì bản chất tội lỗi của chúng ta (c.3a). Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi (c.3b). Chúa Giêsu đã xóa bỏ tất cả tội lỗi của bạn – trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bây giờ, trong hiện tại, bạn có thể tận hưởng cuộc sống trong Thánh Linh. Bạn không còn sống ‘theo bản chất tội lỗi mà sống theo Thánh Linh’ (c.4). Đức Thánh Linh khiến bạn ngừng chú tâm vào “ những điều mà bản chất [tội lỗi] mong muốn” thay vào đó hãy chú tâm vào 'những việc thuộc Thánh Linh' (c.5). Điều này dẫn tới ‘sự sống và bình an’ (c.6). Phao-lô không nói rằng bạn sẽ trở nên hoàn hảo, mà đúng hơn là ‘dù bạn vẫn trải qua mọi giới hạn của tội lỗi – nhưng chính bạn sẽ kinh nghiệm cuộc sống theo tiêu chuẩn của Chúa’ (c.10, MSG). Điều này có thể thực hiện được vì ngay bây giờ Thánh Linh của Chúa đang sống trong bạn (c.9).

Hơn thế nữa, bạn có thể mong chờ sự phục sinh của cơ thể mình trong tương lai. Cũng chính Chúa Thánh Linh Đấng sống trong Chúa Giê-su và khiến Ngài từ cõi chết sống lại đang ngự trong bạn. Vì vậy, thân thể bạn, giống như Chúa Giê-su’, sẽ sống lại: ‘Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.’ (c.11).

Chính những ai tin nhận Chúa Giê-su, những ai tin vào danh Ngài, thì Ngài ban cho họ 'quyền trở nên con của Đức Chúa Trời' (Giăng 1:12). Bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời không phải do bạn được sinh ra, nhưng do được sinh lại bởi Đức Thánh Linh.

Nếu Rô-ma là 'dãy Himalaya' trong Tân Ước thì Rô-ma đoạn 8 là Đỉnh Everest và đỉnh cao của nó là những câu Kinh Thánh mà Phao-lô mô tả những người được Thánh Linh dẫn dắt đều là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14-17).

1. Địa vị cao nhất

Không có địa vị nào cao hơn là làm con cái Đức Chúa Trời (c.14). Theo luật La Mã, nếu một người trưởng thành muốn có người thừa kế, anh ta có thể chọn một trong những đứa con trai của mình hoặc nhận nuôi một đứa con trai mang họ mình. Đức Chúa Trời chỉ có Con Một duy nhất – Chúa Giêsu – nhưng Ngài có rất nhiều con nuôi. Bạn đã được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Không có địa vị nào trên thế giới có thể so sánh với đặc ân được làm con của Đấng Tạo Hóa toàn cõi vũ trụ.

2. Sự gần gũi thân mật nhất

Bạn có sự thân mật gần gũi nhất có thể với Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng nhờ Thánh Linh, chúng ta gọi rằng: “A-ba, Cha!” (c.15). Từ tiếng Aramaic này có thể là từ đầu tiên mà Phao-lô nói và là cách ông xưng hô với người cha trên đất của mình. Chúa Giê-su dùng từ ‘Abba’ khi nói chuyện với Đức Chúa Cha một cách đặc biệt. Nó thể hiện cả sự tôn trọng sâu sắc lẫn sự thân mật gần gũi, và có lẽ tốt nhất nên gọi là 'Daddy' hoặc 'Papa'. Ở phần lớn Trung Đông, đây vẫn là từ đầu tiên trẻ em được dạy.

Là con cái của Chúa, bạn không còn là nô lệ của sự sợ hãi nữa mà là con nuôi của Đức Chúa Trời (c.15). Bạn có thể tận hưởng mối liên hệ gần gũi nhất có thể với Cha trên trời.

3. Kinh nghiệm sâu sắc nhất

Đức Thánh Linh ban cho bạn kinh nghiệm sâu sắc nhất có thể về Đức Chúa Trời. ‘Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời’ (c.16). Giống như cách tôi muốn con cái tôi biết và kinh nghiệm tình yêu của tôi dành cho chúng cũng như mối quan hệ của tôi với chúng, Chúa cũng muốn con cái Ngài được đảm bảo về tình yêu và mối quan hệ đó. ‘Thánh Linh của Đức Chúa Trời chạm đến tâm hồn chúng ta và ấn chứng chúng ta thực sự là ai’ (c.16, MSG).

4. Sự an toàn lớn nhất

Trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời là sự an toàn lớn nhất. Vì nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta cũng là ‘người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ’ (c.17a). Theo luật La Mã, con nuôi sẽ thừa kế tài sản của cha mình.

Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta là những người thừa kế. Sự khác biệt duy nhất là chúng ta thừa kế, không phải dựa trên cái chết của cha chúng ta, mà là sự chết của chính chúng ta. Bạn sẽ tận hưởng tình yêu đời đời với Chúa Giê-su: ‘Và chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nhận được những gì sắp đến với chúng ta – một cơ nghiệp không thể tin được!’ (c.17, MSG).

Phao-lô nói thêm: ‘nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài’ (c.17b). Trong đời sống Cơ Đốc nhân, vinh quang đến từ sự chịu khổ: ‘Chúng ta trải qua chính xác những gì Đấng Christ đã trải qua. Nếu chúng ta cùng Ngài trải qua những lúc khó khăn thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ cùng Ngài trải qua những thời điểm tốt đẹp!’ (c.17, MSG). Những Cơ Đốc nhân giống với Chúa Giê-su Christ. Điều này có nghĩa là có sự bắt bớ nghiêm trọng đối với nhiều Cơ-đốc nhân ngày nay. Bạn sẽ phải đối mặt với những sự chống đối, nhưng cơ nghiệp của bạn với địa vị con cái Đức Chúa Trời sẽ vượt qua tất cả những rắc rối này.

Cầu nguyện

Lạy Cha Abba, cảm ơn Chúa vì đặc ân tuyệt vời được làm con của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh của Ngài sống trong con đã ấn chứng cho linh hồn con rằng con là con của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tương lai của con được đảm bảo – rằng con là người thừa kế của Chúa và đồng thừa kế với Đấng Christ.

Cựu Ước

Ô-sê 8:1-9:17

Y-sơ-ra-ên tan tác trong các nước

1 “Hãy đưa kèn lên miệng ngươi mà thổi!
Kẻ thù như chim đại bàng chụp xuống nhà Đức Giê-hô-va;
Vì chúng đã chống lại giao ước Ta,
Vi phạm luật pháp Ta.
2 Chúng kêu đến Ta:
‘Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chúng con là Y-sơ-ra-ên
Chúng con nhận biết Ngài!’
3 Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành,
Kẻ thù sẽ đuổi theo nó.
4 Chúng đã lập vua mà không bởi Ta,
Chọn thủ lĩnh mà Ta không biết.
Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng
Để chúng bị hủy diệt.
5 Hỡi Sa-ma-ri, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi!
Cơn giận của Ta đã thiêu đốt chúng.
Cho đến bao giờ
Chúng mới không phạm tội?
6 Vì bò con đó do Y-sơ-ra-ên làm ra,
Một người thợ đã tạo ra nó;
Nó không phải là Đức Chúa Trời.
Bò con của Sa-ma-ri
Sẽ bị bể thành từng mảnh.

7 Vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa đứng không kết hạt,
Không sinh ra bột được.
Mà nếu nó có sinh ra bột
Thì dân ngoại cũng sẽ nuốt hết.
8 Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt.
Bây giờ chúng ở giữa các dân
Như thứ vật dụng mà chẳng ai ưa thích.
9 Vì chúng đã lên với A-si-ri
Như con lừa hoang lang thang một mình.
Ép-ra-im đã mua chuộc những kẻ yêu nó.
10 Dù chúng có mua chuộc để liên minh với các nước
Thì bây giờ Ta cũng tập hợp chúng lại.
Để chẳng bao lâu nữa chúng bắt đầu quằn quại
Dưới gánh nặng của vua và các thủ lĩnh.

11 Khi Ép-ra-im càng thêm nhiều bàn thờ để chuộc tội
Thì những bàn thờ ấy càng khiến nó sa vào tội lỗi.
12 Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ Ta,
Nhưng nó xem chúng như điều gì xa lạ.
13 Dù chúng dâng sinh tế cho Ta
Và ăn thịt sinh tế,
Nhưng Đức Giê-hô-va vẫn không chấp nhận chúng.
Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng
Và trừng phạt tội lỗi chúng;
Chúng phải trở về Ai Cập!
14 Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình,
Lo xây dựng đền đài;
Giu-đa gia tăng các thành kiên cố;
Nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó
Và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó.”

Hình phạt cho dân Y-sơ-ra-ên

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ vui mừng!
Đừng hân hoan như các dân tộc khác.
Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời ngươi.
Ngươi đã ưa thích tiền công của kẻ bán dâm
Trên mọi sân đập lúa.
2 Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng
Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng.
3 Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va
Nhưng Ép-ra-im phải trở về Ai Cập
Và sẽ ăn thức ăn ô uế trong A-si-ri.
4 Chúng sẽ không được rót rượu của lễ quán dâng lên Đức Giê-hô-va nữa,
Các sinh tế của chúng cũng chẳng đẹp lòng Ngài.
Bánh của chúng sẽ như bánh nhà có tang,
Những ai ăn đến đều bị ô uế;
Vì bánh của chúng chỉ để cho chúng đỡ đói,
Không được đem vào nhà Đức Giê-hô-va.

5 Các ngươi sẽ làm gì trong kỳ lễ hội,
Trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va?
6 Cho dù chúng thoát khỏi cảnh tàn phá,
Ai Cập sẽ tập trung chúng lại,
Và Mem-phi sẽ an táng chúng.
Bụi rậm sẽ phủ trên những đồ bằng bạc rất quý của chúng,
Gai gốc sẽ lấn vào lều trại chúng.
7 Những ngày trừng phạt đã đến,
Những ngày báo trả đã tới rồi!
Y-sơ-ra-ên sẽ biết điều nầy.
Kẻ tiên tri là khờ dại,
Người có thần linh là điên cuồng
Vì tội ác tày trời của ngươi
Và lòng hận thù của ngươi quá lớn.
8 Nhà tiên tri, cùng với Đức Chúa Trời của ta
Là người canh gác Ép-ra-im,
Nhưng bẫy lưới giăng bủa mọi lối của ông,
Lòng hận thù ở ngay trong nhà Đức Chúa Trời mình.
9 Chúng chìm sâu trong bại hoại
Như những ngày của Ghi-bê-a.
Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại tội ác của chúng,
Và sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.

10 “Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên
Như gặp chùm nho trong hoang mạc;
Ta đã thấy tổ phụ các ngươi
Như trái đầu mùa trên cây vả tơ.
Nhưng chúng đã đến Ba-anh Phê-ô;
Dâng mình cho vật đáng xấu hổ
Và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu.
11 Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim;
Không sinh đẻ, không mang thai, không ốm nghén nữa!
12 Vì dù chúng có nuôi dưỡng con cái
Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào.
Thật khốn nạn cho chúng
Khi Ta lìa bỏ chúng!
13Ta đã thấy Ép-ra-im, như thành Ty-rơ,
Được trồng trong đồng cỏ;
Nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái mình
Nộp cho kẻ sát nhân!

14Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban cho chúng
Ngài sẽ ban cho chúng điều gì?
Xin ban cho chúng cái dạ sinh non
Và những vú không có sữa!

15Mọi gian ác của chúng đều ở Ghinh-ganh;
Tại nơi đó Ta ghét chúng.
Vì những việc làm gian ác của chúng
Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà Ta;
Ta sẽ chẳng thương yêu chúng nữa.
Tất cả các thủ lĩnh của chúng là phường phản bội.
16Ép-ra-im bị đánh;
Rễ nó đã khô.
Chúng sẽ không còn ra trái nữa;
Dù chúng có sinh con
Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.”

17 Đức Chúa Trời ta sẽ từ bỏ chúng
Vì chúng không nghe lời Ngài
Và chúng sẽ phải phiêu bạt giữa các nước.

Bình luận

Con cái trung thành

Đức Chúa Trời yêu bạn. Ngài muốn bạn tận dụng tối đa cuộc sống của mình. Ngài không muốn bạn lãng phí nó. Ngài nói với bạn, như Ngài đã nói với dân sự Ngài trong Cựu Ước, ‘Đừng lãng phí cuộc đời mình’ (9:1a, MSG). Bạn lãng phí cuộc đời mình khi ‘bạn rời xa Chúa’ (c.1b, MSG).

Như chúng ta thấy, Ô-sê sử dụng hình ảnh vợ chồng để mô tả mối quan hệ của Y-sơ-ra-ên với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông tiếp tục sử dụng hình ảnh giữa cha mẹ và con cái: ‘Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu Ta đã yêu mến nó; Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai Cập’ (11:1).

Chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời tan vỡ như thế nào trước sự bất trung của con cái Ngài: 'Dân tộc này đã chống lại giao ước Ta, vi phạm luật pháp Ta... Không có khả năng trong sạch... Chúng gieo gió thì phải gặt bão... Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình ... Các ngươi đã bất trung với Đức Chúa Trời của ngươi' (8:1,5,7,14; 9:1). Đức Chúa Trời mong muốn dân Ngài trung thành với Ngài và nhờ đó được sống một cuộc sống trọn vẹn.

Chúng ta có đặc ân to lớn được sống trong thời đại Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh Ngài đến sống trong lòng bạn – để bạn có thể sống trung thành theo Thánh Linh (Rô-ma 8:5).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì con là con cái yêu dấu của Ngài. Xin giúp con trở thành một người con khôn ngoan và trung tín.

Pippa chia sẻ

Châm ngôn 17:28a nói rằng:

‘Khi giữ im lặng, dù người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan.’

Tôi có thể thử điều này vào lần tới khi tôi ở trong một công ty đáng sợ!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Will Durant, The Mansions of Philosophy: A Survey of Human Life and Destiny, (Garden City, N.Y: Nhà xuất bản Garden City, 1929).

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh Thánh lấy từ the Holy Bible, New International Version Anglicised, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Thánh Kinh Hội Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Kinh Thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more