Ngày 206

Gối tựa cho những chiếc đầu mỏi mệt

Khôn ngoan Thi Thiên 89:1-8
Tân ước Rô-ma 8:18-39
Cựu Ước Ô-sê 10:1-11:11

Giới thiệu

Đôi khi tôi thấy thật khó để tin rằng Chúa thực sự yêu thương tôi. Tôi bị cám dỗ bởi cảm giác bản thân mình thất bại và rồi tự lên án chính mình. Thật khá dễ để tin rằng Chúa yêu tất cả những người ngoài kia, nhưng lại thật khó để tin rằng Chúa yêu tôi.

Sứ đồ Phao-lô đã giải thích trong Rô-ma 8 rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời bắt đầu bằng việc không "kết tội" (c.1) và kết thúc với việc xoá bỏ mọi sự ngăn cách: không gì có thể “phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (c.39). John Stott đã mô tả phân đoạn Kinh Thánh này như một chiếc "gối tựa cho những chiếc đầu mỏi mệt".

Thánh Augustinô đã viết: "Đức Chúa Trời yêu thương mỗi người chúng ta như thể chúng ta là người duy nhất". Nếu bạn là người duy nhất sống trên đất này, thì Chúa Giê-su vẫn sẽ chết thay cho bạn. Và nếu điều đó đúng với bạn, thì nó cũng đúng với tôi. Chúa yêu cả tôi và bạn.

Khôn ngoan

Thi Thiên 89:1-8

Giao ước của Đức Giê-hô-va với Đa-vít

Huấn ca của Ê-than, người Ếch-ra-hít

 1 Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi,
  Miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia.
 2 Vì con đã nói: “Lòng nhân từ của Chúa được lập vững đến đời đời,
  Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời.”
 3 Ngài phán: “Ta đã lập giao ước với người được chọn của Ta,
  Ta đã thề với Đa-vít, đầy tớ Ta, rằng:
 4 ‘Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi,
  Và dựng ngôi ngươi bền vững đến đời đời.’”

 5 Lạy Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ca ngợi các phép lạ Ngài;
  Đức thành tín của Ngài cũng được ca ngợi trong hội của các thánh.
 6 Vì ai ở trên các tầng trời có thể sánh được với Đức Giê-hô-va?
  Trong vòng các thần, ai giống như Đức Giê-hô-va?
 7 Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong hội các thánh,
  Rất đáng kinh hãi hơn những kẻ đứng chầu chung quanh Ngài.
 8 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân,
  Ai có quyền năng giống như Chúa?
  Lạy Đức Giê-hô-va, sự thành tín Ngài ở chung quanh Ngài.

Bình luận

Nói về tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời

Trọng tâm của việc thờ phượng và làm chứng của chúng ta là tình yêu của Đức Chúa Trời.

1. Thờ phượng
Thi Thiên này bắt đầu bằng sự thờ phượng, một bài thánh ca ngợi khen (c.1–18), tập trung vào tình yêu của Đức Chúa Trời: "Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi" (c.1).

Hãy nghĩ về sự vĩ đại và vinh quang của Chúa – thật tuyệt vời biết bao khi được "Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân" yêu thương (c.8). Đây là thứ không bao giờ có thể bị lấy đi khỏi bạn. Tác giả Thi Thiên viết: "Lòng nhân từ của Chúa được lập vững đến đời đời (c.2).

2. Làm chứng
Thông điệp bạn chia sẻ cho người khác phải luôn tập trung vào tình yêu của Đức Chúa Trời: Con sẽ không ngừng nói về lòng nhân từ lớn lao của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con được kinh nghiệm tình yêu và sự thành tín của Ngài. Nguyện xin Ngài giúp con tiếp tục truyền rao danh Chúa, để người khác cũng được biết đến tình yêu của Ngài.

Tân ước

Rô-ma 8:18-39

Niềm hi vọng của con cái Đức Chúa Trời

18 Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. 19 Vì muôn vật nhiệt thành, thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. 20 Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng 21 chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay; 23 không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có Thánh Linh là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. 24 Trong niềm hi vọng đó, chúng ta được cứu. Nhưng khi đã thấy được điều mình hi vọng rồi thì không còn là hi vọng nữa. Vì ai lại hi vọng vào điều mình đã thấy? 25 Nhưng nếu đặt hi vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó. 26 Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ.

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. 29 Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con trưởng giữa nhiều anh em. 30 Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.

Tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ

31 Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? 32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao? 33 Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy? 34 Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không? 36 Như có lời chép:

“Vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hằng ngày;
Chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt.”

37 Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. 38 Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, `39 chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.

Bình luận

Suy ngẫm về tình yêu tuyệt vời của Đấng Christ

Hoàn cảnh có bao giờ khiến bạn nghi ngờ về tình yêu mà Chúa dành cho bạn?

Phao-lô đã phải chịu đựng rất nhiều thứ – sự đánh đập, tù đày và nhiều gian khổ khác. Nhưng ông nói rằng những đau khổ này không thể sánh so được với vinh quang mà chúng ta sẽ thấy vào ngày đó. "Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta" (c.18).

Trong khi chờ đợi, bạn có "Thánh Linh là trái đầu mùa" (c.23). Đức Thánh Linh là sự đảm bảo về điều sẽ xảy đến – vinh quang trong tương lai. Một ngày nào đó, tất cả tạo vật sẽ được giải phóng (c.21). Tại đây, ngay lúc này, có thể cơ thể bạn đang "than thở" (c.22) vì nó đang dần trở nên tệ đi, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ được chữa lành và phục hồi hoàn toàn. Sự phục sinh của bạn sẽ không chỉ mang tính "thuộc linh" mà còn cả về thuộc thể. Chúng ta đang "mong đợi... sự cứu chuộc thân thể chúng ta" (c.23).

Phao-lô sử dụng hình ảnh về sự mang thai. Bạn đang cảm thấy "quặn thắt" (v.22).

"Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta" (c.26). Đức Thánh Linh giúp bạn cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời (c.27). Nếu lời cầu nguyện của bạn được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, chắc chắn nó sẽ được đáp lại – bởi nó đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cuộc sống không phải là một mớ hỗn độn với đầy ắp những điều ngẫu nhiên. "Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài" (c.28).

Trong từng chi tiết của cuộc đời bạn, Chúa vẫn đang hành động. "Mọi sự" bao gồm cả những sai lầm của chúng ta. Chúa sẽ dùng chính lỗi lầm của bạn và khiến nó trở nên ích lợi cho bạn. Ngài cai trị. Ngài nắm quyền. Trong mọi sự, Ngài làm ích lợi cho những ai yêu mến Ngài. Trên hết, thập tự giá chính là minh chứng cho thấy Đức Chúa Trời đã biến sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử trở nên điều tốt đẹp nhất; Ngài có thể dùng những điều tồi tệ nhất trong cuộc sống của bạn và khiến nó trở nên tốt lành.

Lời hứa này được áp dụng cho mọi Cơ Đốc nhân. Phao-lô đã giải thích chi tiết trong câu 29–30: bạn được Ngài biết trước, được định sẵn, được kêu gọi, được xưng công chính, được làm cho vinh quang. Bốn điều đầu tiên đã xảy ra, còn vinh quang là điều sẽ xảy đến trong tương lai. Tuy nhiên, Phao-lô đã sử dụng thì quá khứ giống nhau cho tất cả các điều kể trên. Về phần chúng ta, "Ngài cũng đã làm cho vinh quang". Việc sử dụng thì bất định (hoàn thành) này cho thấy sự chắc chắn của Phao-lô về tương lai – điều đó đã được đảm bảo rồi.

Điều này thật đáng kinh ngạc. Đây có thể là một lời tuyên bố đức tin mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Tân Ước. Nó nói lên sự đảm bảo tuyệt đối. Sự đảm bảo của Cơ Đốc nhân được đặt một cách vững chãi trên tình yêu không lay chuyển của Đức Chúa Trời. Nền tảng vững chắc này có ý nghĩa hơn cả mọi hoàn cảnh và cảm xúc của bạn.

Làm sao bạn có thể chắc chắn về tình yêu của Chúa? Phao-lô đã đặt ra năm câu hỏi mà không ai có thể đáp lại được.

1. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía bạn, làm sao bạn thua được?
"Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?" (c.31b). Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía bạn thì việc người khác nghĩ gì không còn quan trọng nữa. Bạn được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi khi đối diện với người khác, và bạn không còn phải quan tâm quá nhiều đến những điều người khác nghĩ về bạn.

2. Nếu Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài cho bạn, Ngài có tiếc gì với bạn chăng?
"Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao? " (c.32).

3. Ai dám tố cáo bạn?
"Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn" (c.33a).

4. Nếu Đức Chúa Trời là thẩm phán và Chúa Giê-su là luật sư bào chữa cho bạn, làm sao bạn có thể bị buộc tội được?
"Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính... Ai sẽ là người kết án họ" (c.33b–34). Chúa Giê-su là luật sư bào chữa cho bạn. Ngài có quyền lực tối cao. "Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết" (c.34), đã thi hành bản án thay cho chúng ta rồi. Ngài "cũng đã sống lại" bởi quyền năng của Đức Chúa Trời (c.34). Ngài ở nơi cao trọng nhất - "bên phải Đức Chúa Trời"(c.34). Ngài đang cầu thay cho bạn (c.34). Ngài đang ủng hộ bạn. Chúa Giê-su không bao giờ ngừng cầu thay cho bạn.

5. Ai có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu của Đấng Christ?
Bạn có thể bị chia cách với bạn bè và gia đình do hoàn cảnh hoặc thậm chí là do sự chết. Nhưng "ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ?" (c.35a). Điều này không có nghĩa là cuộc sống sẽ dễ dàng. Vẫn sẽ có nan đề, có những giai đoạn khó khăn, hận thù, đói khát, hoàn cảnh vô gia cư, những sự đe dọa và đâm sau lưng. Nhưng bất kể những điều tồi tệ ấy, "trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng" (c.35b–37). Giữa mọi khó khăn trong cuộc sống, bạn có thể bám chắc lấy tình yêu Chúa dành cho bạn.

Phao-lô liệt kê mười bảy điều có thể xảy ra, liên quan đến những tai họa trong cuộc sống, những tác nhân siêu phàm, cả thời gian và không gian (c.35–39). Danh sách của ông bao gồm tất cả những khó khăn và thử thách mà bạn có thể gặp phải. Và Phao-lô kết luận rằng ông hoàn toàn tin chắc rằng không gì có thể "phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta" (c.39). Như Isaac Watts đã viết: "Tình yêu thương thật tuyệt vời, thật thiêng liêng, cần đến cả tâm hồn tôi, cuộc sống tôi, tất cả của tôi."

Cầu nguyện

Lạy Chúa, làm sao con có thể hết lời tạ ơn Ngài vì tình yêu tuyệt vời của Ngài? Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đang làm để mang đến những điều tốt lành cho đời sống của con, và thật sự, không một điều gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Ngài.

Cựu Ước

Ô-sê 10:1-11:11

Sự phán xét dành cho Y-sơ-ra-ên

10 Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt
  Sinh ra bông trái.
  Trái nó càng sai chừng nào
  Nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy;
  Đất nước nó càng hưng thịnh
  Nó càng trang hoàng các trụ thờ đẹp đẽ hơn.
 2 Lòng của chúng phân hai;
  Bây giờ chúng phải bị định tội.
  Chúa sẽ triệt hạ bàn thờ,
  Và phá hủy các trụ thờ của chúng.
 3 Bây giờ chúng sẽ nói:
  “Chúng ta không có vua
  Vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va,
  Nhưng nếu có vua, vua ấy có thể làm gì cho chúng ta?”
 4 Chúng nói những lời trống rỗng
  Và thề dối khi lập giao ước;
  Cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc
  Trong các luống cày ngoài đồng ruộng.
 5 Dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ
  Cho những bò con; của Bết A-ven
  Dân chúng sẽ khóc than cho nó,
  Bọn thầy cúng vốn vui thích nó cũng than khóc
  Vì vinh quang của nó đã biến mất.
 6 Chính nó cũng bị đem qua A-si-ri
  Triều cống cho đại vương của nước nầy.
  Bấy giờ, Ép-ra-im sẽ xấu hổ,
  Y-sơ-ra-ên sẽ hổ thẹn về mưu đồ của mình.
 7 Vua Sa-ma-ri tiêu tan
  Như bọt trên mặt nước.
 8 Các nơi cao của A-ven, tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên,
  Sẽ bị phá hủy.
  Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên
  Trên các bàn thờ của chúng.
  Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng: Hãy bao phủ chúng tôi!
  Và nói với các đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!
 9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ ngày Ghi-bê-a ngươi đã phạm tội rồi!
  Chúng đều đứng ở đó;
  Lẽ nào chiến tranh không đuổi kịp
  Con cái của sự gian ác trong Ghi-bê-a sao?
 10Ta đã quyết định trừng phạt chúng
  Các dân sẽ tập hợp để chống lại chúng
  Khi chúng bị trừng phạt vì hai tội đã phạm.
 11Ép-ra-im như bò cái tơ thuần thục
  Ưa thích đạp lúa,
  Nhưng Ta đã để dành cái cổ béo tốt của nó.
  Ta sẽ đặt ách trên Ép-ra-im;
  Giu-đa sẽ cày
  Và Gia-cốp sẽ tự bừa đất.
 12Hãy gieo cho mình sự công chính,
  Và gặt sự nhân từ;
  Hãy vỡ đất mới!
  Vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va
  Cho tới khi Ngài đến
  Và đổ mưa công chính trên các ngươi.
 13Các ngươi đã cày sự gian ác,
  Gặt sự bất công,
  Ăn trái của sự nói dối.
  Vì ngươi đã trông cậy nơi đường lối mình,
  Và muôn vàn dũng sĩ của ngươi.
 14Vì vậy, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi:
  Và người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi
  Như San-man đã hủy phá Bết Ạt-bên trong ngày tranh chiến,
  Ngày mà các bà mẹ bị giập nát với các con mình.
 15Hỡi người Bê-tên, đó là điều người ta sẽ làm cho các ngươi,
  Vì sự gian ác của các ngươi quá lớn.
  Vừa khi hừng sáng,
  Vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt.

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên

11 “Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu Ta đã yêu mến nó;
  Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai Cập.
 2 Ta gọi nó chừng nào
  Nó càng trốn tránh Ta chừng nấy.
  Chúng đã dâng tế lễ cho các tượng Ba-anh
  Và đốt hương cho tượng chạm.
 3 Dù vậy Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi,
  Lấy cánh tay mà nâng đỡ nó.
  Nhưng chúng chẳng biết rằng
  Ta đã chữa lành cho chúng.
 4 Ta đã dùng dây nhân từ,
  Dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến.
  Ta đã như người cởi ách khỏi hàm chúng,
  Và cúi xuống để cho chúng ăn.
 5 Chúng sẽ không trở về đất Ai Cập nữa,
  Nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của chúng,
  Vì chúng không chịu trở lại cùng Ta.
 6 Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của chúng,
  Phá hủy các then cửa và nuốt sạch chúng
  Vì các âm mưu của chúng.
 7 Thật dân Ta quyết ý từ bỏ Ta.
  Cho dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao
  Ngài cũng không đỡ chúng dậy.

 8 Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được?
  Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù?
  Làm sao Ta đối xử với ngươi như Át-ma
  Hay như với Sê-bô-im được?
  Tim Ta rung động,
  Lòng thương xót của Ta như nung như đốt.
 9 Ta sẽ không thi hành cơn phẫn nộ Ta
  Và sẽ chẳng tiêu diệt Ép-ra-im.
  Vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người;
  Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi,
  Ta chẳng đến với ngươi trong cơn thịnh nộ.
 10 Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va,
  Ngài gầm thét như sư tử;
  Vâng, Ngài sẽ gầm thét,
  Con cái Ngài sẽ từ phương tây run rẩy mà đến.
 11 Chúng sẽ run rẩy mà đến
  Như chim từ Ai Cập,
  Như bồ câu từ đất A-si-ri,
  Ta sẽ khiến chúng trở về nhà mình.”
  Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bình luận

Tận hưởng tình yêu vô bờ bến của Chúa

Bạn có nhận ra rằng Chúa yêu bạn nhiều hơn bất cứ bậc cha mẹ nào yêu con mình không?

Ô-sê tiếp tục nói về tình yêu Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài, bất kể sự bất trung của họ. Họ đã để cho tội lỗi, xung đột và sự thờ hình tượng phát triển như "cỏ độc" (10:4) và "gai gốc" (c.8). Hãy cẩn thận để những điều này không lớn lên trong đời sống bạn. Hãy tiếp tục loại bỏ những điều xấu – kể cả những đám cỏ dại nhỏ trước khi chúng trở thành đám cỏ dại lớn.

Song song với việc loại bỏ những điều xấu, hãy trồng thêm những bông hoa xinh đẹp. Đức Chúa Trời kêu gọi họ (và chúng ta) hãy "gieo cho mình sự công chính và gặt sự nhân từ... vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va" (c.12).

Ở đây, Ô-sê mô tả điều đó theo như tình yêu của người làm cha làm mẹ: "Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu Ta đã yêu mến nó; Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai Cập... Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó... Ta đã chữa lành cho chúng. Ta đã dùng dây nhân từ, dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến. Ta... cúi xuống để cho chúng ăn." (11:1–4).

Đây là một hình ảnh tuyệt vời về tình yêu và sự dịu dàng của Đức Chúa Trời: như cha mẹ chăm sóc một đứa con nhỏ. "Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu Ta đã yêu mến nó" (c.1) – cho chúng ăn, dạy chúng đi, dùng tay mà nâng đỡ chúng.

Mặc dù họ không chịu ăn năn và quyết tâm quay lưng lại với Ngài nhưng Ngài không thể rời bỏ họ (c.5–8). "Tim Ta rung động, lòng thương xót của Ta như nung như đốt." (v.8b). Đây là tình yêu của Chúa - Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ bạn.

Cầu nguyện

Cảm tạ Cha vì tình yêu thương, lòng thương xót, sự dịu dàng và nhân từ Ngài. Cảm tạ Chúa vì không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng con. Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài là chiếc gối tựa cho những chiếc đầu mỏi mệt của chúng con.

Pippa chia sẻ

Rô-ma 8:28 có chép:

"Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài."

Tôi đã nương dựa nơi câu Kinh Thánh này rất nhiều lần, khi mọi việc không suôn sẻ hoặc khi lòng tôi thất vọng nặng nề. Nhìn lại những điều đã không diễn ra theo như mong đợi của mình trong quá khứ, giờ đây, tôi có thể nói rằng việc mọi thứ không diễn ra như thế thật sự là một ơn phước lớn lao. Tôi chắc chắn không thể nói điều này vào chính thời điểm đó. Nhưng có một số điều tôi vẫn không thể hiểu. Có lẽ tôi sẽ phải đợi cho đến khi lên thiên đàng và hy vọng, khi đó, tôi sẽ hiểu hết mọi điều.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

John Stott, The Message of Romans (IVP, 1994) p.246.

Isaac Watts, When I Survey the Wondrous Cross.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture quotations marked (AMP) taken from the Amplified® Bible, Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation. Used by permission. (www.Lockman.org)

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more