Ngày 207

Còn những người không tin thì sao?

Khôn ngoan Thi Thiên 89:9-13
Tân ước Rô-ma 9:1-21
Cựu Ước Ô-sê 12:1-14:9

Giới thiệu

Tháng 2 năm 1974, tôi được gặp gỡ Chúa Giê-su và điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi hiểu rằng Ngài đã chết vì tôi. Tôi kinh nghiệm được tình yêu của Ngài. Tôi biết Chúa có thật. Tôi biết những ơn phước lạ lùng và lớn lao trong mối quan hệ với Chúa Giê-su. Nhưng cũng gần như ngay sau đó, tôi đã kinh nghiệm điều Phao-lô nói đến trong phân đoạn này: "tôi buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên" (Rô-ma 9:2).

Tôi thật sự ước ao mọi người có thể kinh nghiệm và biết được những điều mà chính tôi vừa được kinh nghiệm. Tôi mong gia đình và bạn bè tôi - những người chưa phải Cơ Đốc nhân - sẽ nhận biết Đấng Christ.

Sứ đồ Phao-lô rất lo cho dân sự của mình, đến nỗi ông sẵn sàng lìa khỏi Chúa và những người mình yêu thương, nếu điều đó có thể giúp họ được cứu. Ông viết: "tôi ước ao có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho anh em là đồng bào của tôi; tức là người Y-sơ-ra-ên" (c.3–4a).

Tuy nhiên, Phao-lô cũng tin rằng Đức Chúa Trời đã kiểm soát mọi sự. Ngài là Đấng tể trị. Ngài cai trị và trị vì trong toàn cõi vũ trụ của Ngài.

Vậy làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa sự đau xót và tấm lòng dành cho những người mình yêu thương, với đức tin mà chúng ta đặt nơi quyền năng tối thượng của Chúa?

Khôn ngoan

Thi Thiên 89:9-13

 9 Chúa cai trị sự gầm thét của biển:
  Khi sóng nổi lên, Ngài khiến chúng lặng im.
 10 Chúa đã chà nát Ra-háp khác nào một xác chết,
  Bằng cánh tay đại năng, Ngài đánh tan tác quân thù.
 11 Các tầng trời đều thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Ngài;
  Chúa đã sáng tạo thế giới và mọi vật ở trong đó.
 12 Phương bắc, phương nam cũng bởi Chúa dựng nên;
  Tha-bô và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa.
 13 Chúa có cánh tay đại năng,
  Bàn tay Chúa có sức mạnh và tay phải Chúa giơ cao lên.

Bình luận

Cảm tạ Chúa vì sự cai trị và trị vì của Ngài

Chúng ta không biết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời kiểm soát toàn cõi vũ trụ của Ngài. Đây là thế giới của Chúa. Ngài yêu bạn và bạn có thể tin cậy nơi Ngài, không chỉ riêng về tương lai của bạn, mà còn về cả những điều sẽ xảy đến với những người khác nữa.

"Các tầng trời đều thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Ngài; Chúa đã sáng tạo thế giới và mọi vật ở trong đó" (c.11).

Ngài không chỉ sáng tạo ra thế giới, mà Ngài còn tiếp tục hành động trong suốt cả lịch sử. "Chúa cai trị sự gầm thét của biển... Chúa có cánh tay đại năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay phải Chúa giơ cao lên" (vv.9a,13).

"Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài" (Rô-ma 8:28).

Cầu nguyện

Ngài là Đức Chúa Trời thiên thượng. Ngài là Đấng sáng tạo nên cả thế giới và là tác giả của cả dòng lịch sử. Tạ ơn Chúa vì con có thể tin rằng Ngài vẫn đang toàn quyền kiểm soát mọi hoàn cảnh trong cuộc đời con.

Tân ước

Rô-ma 9:1-21

Đức Chúa Trời và tuyển dân

1 Trong Đấng Christ tôi nói sự thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi cũng làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh 2 rằng tôi buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên. 3 Vì tôi ước ao có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho anh em là đồng bào của tôi; 4 tức là người Y-sơ-ra-ên, dân được hưởng danh phận con nuôi, vinh quang, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng, và lời hứa; 5 là dân được sinh ra bởi các tổ phụ và từ dòng dõi nầy, về phần xác, đã sinh ra Đấng Christ, Đấng trên hết mọi sự, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng đời đời. A-men.

6 Nói như vậy không có nghĩa là lời Đức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải tất cả những ai ra từ Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên. 7 Cũng không phải tất cả những ai thuộc dòng dõi Áp-ra-ham đều là con cái của ông. Trái lại, như có chép: “Bởi Y-sác, con sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên con;” 8 nghĩa là chẳng phải con cái theo phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng dõi thật. 9 Vì lời nầy chính là lời hứa: “Khoảng thời gian nầy Ta sẽ trở lại, và Sa-ra sẽ có một con trai.” 10 Không những thế, khi Rê-bê-ca mang thai đôi bởi một người là Y-sác, tổ phụ chúng ta; 11 dù hai con chưa được sinh ra, chưa làm điều lành hay điều dữ nào — để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn, không tùy thuộc vào việc làm nhưng tùy thuộc Đấng kêu gọi — 12 thì người mẹ đã được bảo trước rằng: “Đứa lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ.” 13 Như đã có chép: “Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”

14 Vậy chúng ta sẽ nói thế nào? Có phải Đức Chúa Trời bất công không? Không hề như vậy! 15 Vì Ngài phán với Môi-se:

“Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ,
Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót.”

16Vậy điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. 17Vì Kinh Thánh cũng nói với Pha-ra-ôn rằng: “Ta đã lập ngươi lên là để bày tỏ quyền năng của Ta trong ngươi, để danh Ta được truyền rao khắp đất.” 18Như vậy, Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm.

Sự thịnh nộ và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời

19 Thế thì bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Nếu vậy sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý muốn Ngài được?” 20 Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: “Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?” 21 Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất mà nắn nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao?

Bình luận

Tin cậy nơi lòng thương xót và nhân từ của Ngài

"Thật không công bằng" không phải chỉ là câu nói của một đứa trẻ, mà còn là câu nói của nhiều người đang suy xét về niềm tin Cơ Đốc.

Sau khi đạt tới "cao trào" của bức thư ở cuối đoạn 8, Phao-lô chuyển sang xem xét dòng dõi Y-sơ-ra-ên trong các phân đoạn 9–11. Phao-lô không nghĩ việc trở thành Cơ Đốc nhân là một sự cải đạo từ Do Thái giáo. Thay vào đó, ông xem điều đó như một phần làm nên sự trọn vẹn của những người Y-sơ-ra-ên thực thụ và những đứa con thực thụ của Áp-ra-ham. Đối với Phao-lô, điều đó mang tính cá nhân sâu sắc. Ông gọi Y-sơ-ra-ên là "đồng bào của tôi" (9:3), nghĩa là không phải Cơ Đốc nhân, mà là người Do Thái. Họ là gia đình của ông. Ông đã lớn lên cùng họ. Phao-lô nói rằng ông đã "buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên" (c.2).

Một số người dường như cho rằng sau khi một người trở thành Cơ Đốc nhân, sẽ không còn nỗi buồn nào trong cuộc sống của họ nữa. Nhưng đối với Phao-lô, niềm vui lớn lao cũng đi kèm với nỗi buồn và nỗi đau lớn lao. Đó là một nghịch lý kỳ lạ. Bạn cũng có thể cảm nhận sự đau buồn này khi nghĩ về các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của bạn, những người dường như còn đang ở ngoài vương quốc, hoặc khi ai đó từ chối Chúa Giê-su.

Phao-lô rất quan tâm đến sự cứu rỗi của họ, đến nỗi ông không chỉ sẵn sàng chết cho họ mà còn sẵn sàng "dứt bỏ khỏi Đấng Christ" (c.3) – nỗi kinh hoàng tột độ đối với Phao-lô.

Môi-se đã có một lời cầu nguyện tương tự khi ông cầu nguyện cho những người đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời: "xin Chúa tha tội cho họ! Nếu không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết" (Xuất Ai Cập Ký 32:32). Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận lời đề nghị và sự hy sinh của Môi-se (c.33-34a) hay của Phao-lô, vì cả mạng sống của họ đều không thể chuộc được tội lỗi của dân Ngài.

Chỉ có cuộc đời không vương tội lỗi của Chúa Giê-su mới có thể làm được điều đó. Chúa Giê-su sẵn sàng "bị nguyền rủa và dứt bỏ" (Rô-ma 9:3) vì chúng ta. Ngài không chỉ sẵn sàng; sự hy sinh của Ngài đã được chấp thuận và có hiệu lực trên chúng ta. Bạn không thể thêm bất cứ điều gì vào đó cả.

Tuy nhiên, trước sự đau buồn tột cùng của Phao-lô, ông nhận ra rằng hầu hết dân sự của ông đã từ chối món quà cứu chuộc và tha thứ đặc biệt này. Đức Chúa Trời đã ban cho họ (và chúng ta) mọi thứ – nhưng họ có thể chọn cách từ chối.

Điều khiến Phao-lô còn buồn hơn nữa là chính họ lại là tuyển dân được Chúa chọn. Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài đã chọn dân Y-sơ-ra-ên: "dân được hưởng danh phận con nuôi, vinh quang, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng, và lời hứa; là dân được sinh ra bởi các tổ phụ và từ dòng dõi nầy, về phần xác, đã sinh ra Đấng Christ, Đấng trên hết mọi sự, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng đời đời" (cv.4b–5).

Với những điều đó, ông phải đối diện với một câu hỏi nhức nhối, chắc hẳn đã dày vò ông trong suốt chức vụ của mình: "Lời hứa của Đức Chúa Trời có thất bại không?" Câu trả lời của ông là: "Không, chắc chắn là không." Vậy đâu là lời giải thích cho điều này?

Thật ra, câu trả lời của ông trước tiên là: "Vì không phải tất cả những ai ra từ Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên" Sau đó, Phao-lô đưa ra hai minh họa, một là về Y-sác và anh trai của ông (c.6-9), còn lại là về việc Gia-cốp chống lại Ê-sau (c.10–13). Trong cả hai trường hợp, lời hứa được ban cho người này chứ không phải cho người kia.

Như vậy thì có công bằng không? "Có phải Đức Chúa Trời bất công không?" (c.14a). Câu trả lời của Phao-lô là nếu ai nói Chúa bất công thì họ không hề biết Chúa.

Giáo lý về sự lựa chọn được dựa trên lòng thương xót của Chúa: "Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ, Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót." Sự thương xót không bắt nguồn từ tấm lòng rỉ máu hay đạo đức của chúng ta, mà từ lòng nhân từ của Chúa’ (c.15–16). Những từ "nhân từ" và "thương xót" xuất hiện bảy lần (c.14–18). Bạn có thể tin cậy Chúa, về tương lai của bạn và của những người bạn yêu thương. Ngài vẫn đang hoàn toàn kiểm soát mọi sự. Đó là trách nhiệm về quyền tể trị của Ngài.

Kinh Thánh không trả lời tất cả các câu hỏi. Nhưng Kinh Thánh nói lên lòng thương xót và sự công chính của Ngài. Kinh Thánh dạy cả về sự lựa chọn của Chúa và ý chí tự do của chúng ta. Ý chí tự do nghĩa là chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của chính mình.

Thông thường, lẽ thật trong Kinh thánh không phải là ở phía này hay phía kia, cũng không phải ở giữa, mà là đồng thời ở cả hai phía. Đây không phải một điều bí ẩn mà Kinh Thánh giải đáp cho chúng ta – có một số điều mà chúng ta sẽ phải kết luận như tác giả Thi Thiên, rằng: "Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho con" (Thi Thiên 139:6). Chúng ta cần phải đồng thời nắm chắc lẽ thật về sự lựa chọn và cả ý chí tự do.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Chúa là Đấng yêu thương và nhân từ, chậm nóng giận và giàu tình thương. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay cho chúng con trên thập tự giá, để tất cả những ai tin nơi Ngài đều được tự do. Xin giúp con tin cậy Ngài ngay cả khi con không thể thấu hiểu mọi điều.

Cựu Ước

Ô-sê 12:1-14:9

Tội lỗi của con cháu Gia-cốp

12 Ép-ra-im lấy sự nói dối,
  Nhà Y-sơ-ra-ên lấy sự lừa phỉnh mà bao bọc Ta.
  Nhưng Giu-đa vẫn đi với Đức Chúa Trời
  Và giữ lòng trung tín với Đấng Thánh.
 2 Ép-ra-im chăn giữ gió,
  Suốt ngày chạy theo gió đông.
  Cứ gia tăng lời dối trá và bạo tàn;
  Chúng lập giao ước với A-si-ri
  Và đem dầu sang Ai Cập.
 3 Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa
  Và trừng phạt Gia-cốp theo đường lối nó;
  Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm.
 4 Trong bụng mẹ Gia-cốp đã nắm gót anh mình,
  Lúc trưởng thành nó đấu tranh với Đức Chúa Trời.
 5 Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc,
  Nó khóc lóc và xin ơn thương xót.
  Ngài đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên
  Và tại đó Ngài phán dạy chúng ta:
 6 “Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân;
  Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
 7 Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi;
  Giữ lòng nhân từ và tính công bằng,
  Và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi.”

 8 Là tay buôn bán, nó cầm cân giả trong tay,
  Nó ưa bóc lột.
 9 Ép-ra-im từng nói: “Thật, ta đã giàu rồi;
  Ta đã có nhiều của cải cho mình.
  Trong mọi việc ta làm
  Chẳng hề thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi.”
 10 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi
  Từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập,
  Ta sẽ lại cho ngươi ở dưới các trại
  Như trong những ngày lễ Hội Kiến.
 11 Ta cũng đã phán với các nhà tiên tri;
  Chính Ta đã gia tăng các khải tượng.
  Dùng các nhà tiên tri
  Mà dạy dỗ bằng ngụ ngôn.
 12 Ga-la-át đầy gian ác,
  Chắc chắn chúng sẽ thành hư không.
  Chúng dâng bò đực trong Ghinh-ganh,
  Các bàn thờ của chúng không khác gì những đống đá
  Trên các luống cày ngoài đồng ruộng
 13 Gia-cốp trốn sang đất A-ram;
  Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ,
  Vì để có vợ mà phải đi chăn bầy.
 14 Đức Giê-hô-va dùng một nhà tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập
  Và cũng dùng nhà tiên tri canh giữ nó.
 15 Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận đắng cay
  Nên máu nó sẽ đổ lại trên nó,
  Và Chúa sẽ báo trả sự nhục mạ của nó.

Cơn giận của Chúa trên Y-sơ-ra-ên

13 Mỗi khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy;
Nó được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên.
Nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh,
Nên nó phải chết.
 2 Bây giờ, chúng phạm tội càng thêm;
  Chúng làm cho mình những tượng đúc,
  Dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc;
  Tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công!
  Người ta nói về những kẻ dâng sinh tế rằng:
  “Con người mà lại hôn bò con!”
 3 Vì thế, chúng sẽ giống như mây buổi sáng,
  Như sương ban mai chóng tan,
  Như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa,
  Như làn khói bay qua cửa sổ!
 4 Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
  Đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập;
  Ngoài Ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác,
  Không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!
 5 Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc,
  Trong vùng đất khô cằn.
 6 Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ
  Và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo;
  Do đó, chúng đã quên Ta.
 7 Vì thế đối với chúng, Ta sẽ như sư tử,
  Như con beo rình rập bên đường.
 8 Ta sẽ vồ chúng như gấu cái mất con.
  Ta sẽ xé nát lồng ngực chúng
  Và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử;
  Thú rừng sẽ xé xác chúng ra từng mảnh.
 9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi bị hủy diệt
  Vì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi.
 10 Bây giờ vua ngươi đâu rồi?
  Hãy để người giải cứu ngươi trong tất cả các thành!
  Các quan xét là những người mà ngươi đòi cho được rằng:
  “Hãy cho tôi một vua và các nhà lãnh đạo!”
  Họ đâu cả rồi?
 11 Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua,
  Và trong cơn thịnh nộ, Ta lại cất đi.
 12 Sự gian ác của Ép-ra-im được buộc lại,
  Tội lỗi của nó được cất giữ.

 13 Cơn đau quặn thắt của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó,
  Nhưng nó là đứa con không khôn ngoan;
  Vì đã đến lúc chào đời mà nó không chịu rời khỏi lòng mẹ.

 14 Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủ
  Và chuộc chúng khỏi sự chết sao?
  Hỡi sự chết, tai họa mầy ở đâu?
  Hỡi âm phủ, sự hủy diệt mầy ở đâu?
  Sự thương xót bị giấu khỏi mắt Ta.
 15 Mặc dù Ép-ra-im có sinh sôi nảy nở giữa anh em mình
  Thì một ngọn gió đông sẽ thổi đến,
  Tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc,
  Làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối.
  Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật.
 16 Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó,
  Vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời mình!
  Chúng sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm;
  Các con trẻ của chúng sẽ bị đập nát,
  Và những đàn bà có mang của chúng sẽ bị mổ bụng.

Khuyên phải ăn năn

14 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
  Vì chính tội lỗi ngươi làm cho ngươi vấp ngã.
 2 Các ngươi hãy đem lời nói
  Mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va;
  Hãy thưa với Ngài rằng:
  “Xin cất bỏ mọi tội ác chúng con
  Và nhậm điều tốt lành,
  Để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi
  Thay vì bò tơ đực.
 3 A-si-ri không thể giải cứu chúng con,
  Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa.
  Chúng con không còn gọi sản phẩm do tay chúng con làm ra
  Là thần của chúng con nữa;
  Vì chỉ trong Ngài, kẻ mồ côi mới nhận được sự thương xót!”

Đảm bảo sự tha thứ

 4 Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng.
  Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng,
  Vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng.
 5 Ta sẽ như sương móc cho Y-sơ-ra-ên;
  Nó sẽ trổ hoa như cây huệ
  Và đâm rễ như Li-ban.
 6 Các cành non của nó vươn ra xa;
  Sự xinh tốt của nó giống như sự xinh tốt của cây ô-liu,
  Mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban.
 7 Những người ngồi dưới bóng nó sẽ trở về.
  Chúng sẽ hồi sinh như cây lúa.
  Chúng sẽ trổ hoa như cây nho
  Và mùi thơm của Y-sơ-ra-ên sẽ như rượu Li-ban.
 8 Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với các tượng thần?
  Chính Ta đã nhậm lời và sẽ đoái xem ngươi.
  Ta sẽ như cây bách xanh tươi;
  Nhờ Ta mà ngươi sinh hoa kết quả.

Kết luận

 9 Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy?
  Ai là người thông sáng, hãy biết những điều ấy?
  Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng;
  Những người công chính sẽ bước đi trong đó,
  Còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

Bình luận

Từ bỏ tội lỗi và quay về với Chúa

Tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời có quyền năng tha thứ tội lỗi, chữa lành vết thương và hàn gắn tấm lòng tan vỡ của chúng ta. Không phải vì chúng ta xứng đáng hay tự kiếm được điều đó; Ngài yêu bạn một cách hết lòng (14:4). Ngài muốn chữa lành sự bất tín của chúng ta.

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi và quay về với tình yêu của Ngài: "Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi; giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi" (12:7). Điều này tóm tắt cả thông điệp của Ô-sê.

Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài ăn năn (14:1–2) và hứa: "Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng... Nhờ Ta mà ngươi sinh hoa kết quả" (cv.4–8).

Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên không quá khác so với tội lỗi của thế kỷ XXI. Ví dụ như ở thành phố, vẫn có hiện tượng lừa đảo: "tay buôn bán, nó cầm cân giả trong tay, nó ưa bóc lột." (12:8). Mọi người tìm kiếm sự an toàn trong tài chính của họ. Ép-ra-im từng tự hào rằng: "Thật, ta đã giàu rồi; Ta đã có nhiều của cải cho mình. Trong mọi việc ta làm chẳng hề thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi" (c.8).

Khi Chúa ban phước, chúng ta cảm thấy thỏa lòng (13:6a). Khi thoả lòng, chúng ta trở nên kiêu ngạo (c.6b). Khi đó chúng ta quên Chúa (c.6c). Chúng ta nhìn thấy vòng lặp này ở đất nước của chúng ta và trong chính đời sống cá nhân của chúng ta:

"Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ
Và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo;
Do đó, chúng đã quên Ta" (v.6).

Bất kể tội lỗi của họ, Đức Chúa Trời đã có lời hứa về sự cứu chuộc: "Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng khỏi sự chết sao? Hỡi sự chết, tai họa mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt mầy ở đâu?" (c.14, xem thêm I Cô-rinh-tô 15:55). Qua Chúa Giê-su, sự chết đã mất đi quyền lực trên cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta trở về với Chúa, Ngài hứa rằng chúng ta sẽ được hưng thịnh và nở hoa và hoa trái của chúng ta sẽ đến từ Ngài (Ô-sê 14:7,8).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin tha tội cho con, đón nhận con một cách ân cần, chữa lành sự bướng bỉnh của con và yêu thương con một cách hết lòng. Xin giúp con nở hoa như cây nho và sinh được nhiều hoa trái.

Pippa chia sẻ

Trong Ô-sê 14:4 có chép:

"Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng.
Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng"

Thật tuyệt vời khi được yêu thương một cách hết lòng. Khi chúng ta kinh nghiệm tình yêu này từ nơi Chúa, điều đó sẽ làm thay đổi tấm lòng của chúng ta.

Qua việc này, Chúa đã chữa lành khá nhiều sự bướng bỉnh của tôi, nhưng vẫn còn một chút chặng đường ở phía trước nữa!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture quotations marked (AMP) taken from the Amplified® Bible, Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation. Used by permission. (www.Lockman.org)

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more