Ngày 213

Làm thế nào để tránh tranh cãi, giải quyết tranh chấp và ngừng chiến tranh

Khôn ngoan Châm Ngôn 18:17-19:2
Tân ước Rô-ma 14:1-18
Cựu Ước I Sử ký 9:1-10:14

Giới thiệu

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh đã dẫn đến sự chia rẽ 52:48 ủng hộ việc Anh rời đi. Chiến dịch mang tính thù địch, đất nước bị chia rẽ, và các đảng chính trị chính nhanh chóng rơi vào đấu đá nội bộ và chia rẽ. Đây là một ví dụ về những gì chúng ta thấy trên toàn cầu. Mọi cập nhật tin tức dường như bao gồm các câu chuyện về tranh luận, tranh chấp và đánh nhau.

Khi tội lỗi bước vào thế giới, những cuộc cãi vã, tranh chấp và đánh nhau bắt đầu. A-đam đổ lỗi cho Ê-va. Ca-in đã giết em trai mình. Lịch sử thế giới kể từ đó là một trong những xung đột trong tất cả các loại xung đột.

Khi mọi người quay lưng lại với Chúa, họ bắt đầu chiến đấu với nhau. Chúng ta nhìn thấy sự đổ vỡ của các mối quan hệ ở bất cứ đâu: hôn nhân tan vỡ, gia đình tan vỡ, quan hệ công việc tan vỡ, nội chiến và chiến tranh giữa các quốc gia. Đáng buồn thay, hội thánh không phải ngoại lệ. Ngay từ đầu đã có tranh cãi, tranh chấp và đấu đá nội bộ.

Chúng ta nên xử lý xung đột như thế nào?

Khôn ngoan

Châm Ngôn 18:17-19:2

17Bên tiên cáo cứ cho mình là đúng,
   Nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai.
18Việc bắt thăm chấm dứt điều tranh tụng
   Và phân giải giữa những kẻ có quyền thế.
19Lấy lòng một anh em đã bị làm mếch lòng,
   Khó hơn đánh chiếm một thành kiên cố;
   Sự tranh chấp như thế giống như then cửa đền đài.
20Bụng được no nê do bông trái của miệng;
   Hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ.
21Sống chết do nơi quyền của lưỡi,
   Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó.
22Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước,
   Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.
23Người nghèo khẩn khoản nài xin,
   Còn kẻ giàu thì trả lời thô lỗ.
24Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại,
   Nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.
19Thà làm người nghèo khổ mà ăn ở thanh liêm
   Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà, là kẻ ngu dại.
2Lòng thiếu tri thức chẳng phải là một điều hay,
   Kẻ nào vội vàng bước đi sẽ bị vấp ngã.

Bình luận

Tránh tranh cãi

Châm ngôn chứa đầy những lời khuyên thiết thực về cách tránh tranh cãi.

1. Lắng nghe cả hai bên

Thường có hai bên trong một cuộc tranh luận và luôn xứng đáng để cả hai bên lắng nghe nhau. Quyền đối chất là một quyền quan trọng, giữ vị trí sống còn trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào. 'Bên tiên cáo cứ cho mình là đúng, nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai.' (18:17).

2. Xin Chúa Thánh Linh trợ giúp

Chúng ta cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, đặc biệt là khi đứng trước ‘điều tranh tụng’ (c.18). Trong Cựu Ước, ‘bắt thăm’ là một cách giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, với sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, có nhiều cách tốt hơn để nhận được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đối với các cuộc tranh chấp (xin xem I Cô-rinh-tô 6:1–6).

3. Tránh xúc phạm không cần thiết

Làm mọi thứ có thể để tránh làm mất lòng người khác: một người thân thiết với bạn bị xúc phạm có thể ‘…khó lấy lòng hơn đánh chiếm một thành kiên cố;’ (Châm ngôn 18:19). Cuộc tranh chấp nghiêm trọng tạo ra rào cản giữa bạn bè. Những bức tường này rất dễ dựng lên và cực kỳ khó kéo xuống.**

4. Lựa lời cẩn thận

Lời nói của bạn có thể là một động lực mang lại sự sống, mang lại sự hài lòng lớn lao và hàn gắn sự chia rẽ: ‘Bụng được no nê do bông trái của miệng; hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ.' (c.20).

Tuy nhiên, lời nói cũng có thể là một sức mạnh hủy diệt: ‘Sống chết do nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó.'(c.21). Bạn có thể làm rất tốt hoặc thiệt hại lớn bởi những gì bạn nói.

5. Chọn bạn đồng hành cẩn thận

Người viết nói, ‘Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.’ (c.22). Theo kinh nghiệm của tôi, chắc chắn là sự khôn ngoan, lời khuyên và sự tham gia của Pippa thường giúp tôi tránh gặp rắc rối trong lĩnh vực này. Một người chồng hay người vợ tốt sẽ là người hòa giải.

Dù có kết hôn hay chưa thì điều chúng ta cần vẫn là những người bạn thực sự thân thiết. Phần thứ hai của câu châm ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng trong khi bạn bè đến rồi đi, ‘Nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.’ (c.24b). Đây là những loại bạn bè chúng ta cần trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn có những người bạn như vậy, đừng bao giờ ngừng cảm ơn Chúa vì họ.

Cuối cùng, tất nhiên, Chúa Giê-su là người bạn thân thiết hơn cả anh chị em.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho những lời con nói là nguồn sống cho những người chung quanh con.

Tân ước

Rô-ma 14:1-18

Khoan dung với anh em

14Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm. 2Người nầy tin có thể ăn được mọi thứ; còn người yếu đuối chỉ ăn rau thôi. 3Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn, và người không ăn đừng chỉ trích kẻ ăn; vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. 4Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng. 5Người nầy cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày kia, còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau; mỗi người hãy tin chắc ở trí mình. 6Người giữ ngày là giữ vì Chúa; người ăn cũng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.
7Không người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả. 9Chính vì vậy mà Đấng Christ đã chết và sống lại để làm Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống. 10Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn, sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. 11Vì có lời chép:
  “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta,
   Và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.”
12Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

Không gây vấp phạm cho nhau

13Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình. 14Trong Đức Chúa Jêsus, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế; nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế. 15Nếu vì một thức ăn mà bạn làm tổn thương anh em mình thì bạn đã không cư xử theo tình yêu thương rồi. Đừng vì một thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chết thay. 16Vậy đừng để việc tốt của anh em bị gièm chê. 17Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. 18Người nào phục vụ Đấng Christ theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng.

Bình luận

Giải quyết tranh chấp

Phân đoạn này rất phù hợp với một số tranh chấp đang diễn ra trong hội thánh toàn cầu ngay bây giờ. Giá mà giáo hội trong 2.000 năm qua làm theo chỉ dẫn của Phao-lô. Như John Stott viết, mục đích của Phao-lô trong những câu này là 'giúp cho những tín đồ đấng Christ có tư tưởng bảo thủ (hầu hết là người Do Thái) và tín đồ đấng Christ có tư tưởng tự do (chủ yếu là dân ngoại) có thể cùng tồn tại một cách thân thiện trong mối thông công của tín đồ đấng Christ.'

Có một số vấn đề mà Phao-lô sẵn sàng chiến đấu cho đến chết – lẽ thật của phúc âm (rằng Đấng Christ đã chết vì chúng ta, câu 9,15). Cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su (c.9) và Vương quyền của Đấng Christ (c.9) là những ví dụ về những gì không thể thương lượng.
Tuy nhiên, có những thứ khác gần như không quan trọng bằng. Chúng là ‘những vấn đề tranh cãi’ (c.1). Chúng là những mảng phụ. Ông đưa ra nhiều ví dụ khác nhau như ăn chay hay nghĩ về ngày này thánh hơn, tốt hơn ngày khác.

Ngày nay một số Cơ đốc nhân kiêng rượu. Những người khác thì không. Một số Cơ đốc nhân là những người theo chủ nghĩa hòa bình. Những người khác thì không. Và còn nhiều vấn đề khác mà Cơ đốc nhân chia rẽ gay gắt về những vấn đề gây tranh cãi. Làm thế nào để chúng ta đối phó với những tranh chấp này?

1. Hoan nghênh những người có quan điểm khác

Ông viết 'chấp nhận' (từ này có nghĩa là 'chào mừng') những người 'có đức tin yếu kém' (c.1a). 'Hãy dang rộng vòng tay chào đón những anh em đồng đạo không nhìn sự việc theo cách của bạn... Cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau quỳ gối tại nơi phán xét, đối diện với Đức Chúa Trời' (c.1,10).

2. Đừng vội phán xét

‘Đừng tranh luận với họ về các quan điểm’ (c.1b).

Ông nói tiếp: 'Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác?' (c.4); ‘Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình?' (c.10); ‘Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình. ’ (c.13). Chúng ta phải cho phép mọi người có quan điểm khác với quan điểm của chúng ta mà không phán xét họ vì điều đó.
Đây là trọng tâm của vấn đề. Bốn lần trong đoạn này, Phao-lô nói rằng chúng ta không được xét đoán lẫn nhau.

3. Đừng coi thường người khác

Chúng ta ‘đừng chỉ trích’ (c.3a) những người có quan điểm khác với chúng ta. Đức Chúa Trời đã tiếp đón họ (c.3b). Chúng ta cũng vậy.

4. Làm những gì bạn cho là đúng

Về tất cả những vấn đề thứ yếu này, 'mỗi người hãy tin chắc ở trí mình.' (c.5). 'Người giữ ngày là giữ vì Chúa; người ăn cũng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.’ (c.6). Chỉ vì chúng ta có thể đồng ý để không đồng ý về những vấn đề này không có nghĩa là chúng không liên quan. Chúng ta cần phải cẩn thận để làm những gì chúng ta nghĩ là đúng trong mọi tình huống.

5. Có giả định tốt nhất về động cơ của người khác

‘Người giữ ngày là giữ vì Chúa; người ăn cũng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.’ (c.6).

Dè dặt trong việc đánh giá người khác khi chưa có gì rõ ràng và hãy giả đỉnh rằng họ đang tìm cách làm điều đúng trước mặt Chúa (c.7–8).

6. Nhạy cảm với lương tâm của người khác

Phao-lô nói: 'Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình.' (c.13). Ví dụ, nếu ai đó coi việc uống rượu là sai trái, thì việc uống rượu trước mặt họ là thiếu tế nhị. Chúng tôi không muốn làm họ đau khổ (c.15).

7. Giúp đỡ và khuyến khích lẫn nhau

‘Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau. ’ (c.19).

8. Luôn hành động trong tình yêu

‘Nếu vì một thức ăn mà bạn làm tổn thương anh em mình thì bạn đã không cư xử theo tình yêu thương rồi. Đừng vì một thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chết thay.’ (c.15). ‘Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu hoặc làm điều gì gây vấp phạm cho anh em mình.’ (c.21).

Những vấn đề gây tranh cãi là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng những gì liên kết tất cả chúng ta: ‘Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.’ (c.17). Đây là những gì thực sự quan trọng. Chúng ta đừng để bị cuốn vào những cuộc tranh luận về những vấn đề gây tranh cãi, gây chia rẽ trong hội thánh và cản trở những người bên ngoài hội thánh.

Hãy làm theo lời của nhà văn thời trung cổ Rupertus Meldenius: ‘Về những điều cốt yếu, sự hiệp nhất; về những thứ không cần thiết, tự do; trong mọi thứ, tình yêu.”

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cầu nguyện cho sự hiệp nhất hoàn toàn trong hội thánh. Xin giúp chúng con tập trung hôm nay và mỗi ngày vào ý nghĩa thực sự của vương quốc Đức Chúa Trời: sự công bình, bình an và sự vui mừng trong Đức Thánh Linh.

Cựu Ước

I Sử ký 9:1-10:14

Dân thành Giê-ru-sa-lem trở về từ chốn lưu đày

9Như thế, tất cả người Y-sơ-ra-ên đều được liệt kê vào gia phả, và đã được ghi chép trong sách của các vua Y-sơ-ra-ên.
 Dân Giu-đa bị bắt đày sang Ba-by-lôn vì tội bất trung của họ. 2Những người đầu tiên trở về tái định cư trong các sản nghiệp, trong các thành của họ, là người Y-sơ-ra-ên, các thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người phục vụ trong đền thờ.
3Những người thuộc các bộ tộc Giu-đa, Bên-gia-min, Ép-ra-im, và Ma-na-se cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem gồm có: 4Về dòng tộc Phê-rết, con của Giu-đa, có U-thai, con của A-mi-hút; A-mi-hút con của Ôm-ri, Ôm-ri con của Im-ri, và Im-ri con của Ba-ni. 5Về người Si-lô-ni có A-sai-gia, con trưởng nam, và các con của ông. 6Về dòng tộc Xê-rách có Giê-u-ên và anh em ông, tất cả sáu trăm chín mươi người. 7Về dòng tộc Bên-gia-min có Sa-lu, con của Mê-su-lam (Mê-su-lam con của Hô-đa-via; Hô-đa-via con của A-sê-nu-a); 8cũng có Gíp-nê-gia, con Giê-rô-ham; Ê-la con của U-xi (U-xi là con của Mi-cơ-ri); và Mê-su-lam, con của Sê-pha-tia (Sê-pha-tia con của Rê-u-ên; Rê-u-ên con của Gíp-nê-gia). 9Anh em của họ kể theo phả hệ được chín trăm năm mươi sáu người. Tất cả những người nầy đều làm trưởng các gia tộc của họ.

Các gia tộc thầy tế lễ

10Về các thầy tế lễ có Giê-đa-gia, Giê-hô-gia-ríp, Gia-kin, 11và A-xa-ria, con của Hinh-kia (Hinh-kia con của Mê-su-lam; Mê-su-lam con của Xa-đốc; Xa-đốc con của Mê-ra-giốt; Mê-ra-giốt con của A-hi-túp, là người quản lý đền thờ của Đức Chúa Trời); 12cũng có A-đa-gia, con của Giê-rô-ham (Giê-rô-ham con của Pha-sua; Pha-sua con của Manh-ki-gia; Manh-ki-gia con của Ma-ê-sai; Ma-ê-sai con của A-đi-ên; A-đi-ên con của Gia-xê-ra; Gia-xê-ra con của Mê-su-lam; Mê-su-lam con của Mê-si-lê-mít; Mê-si-lê-mít con của Y-mê). 13Anh em của họ, tất cả là một nghìn bảy trăm sáu mươi người, đều làm trưởng gia tộc, có khả năng phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời.

Các gia tộc người Lê-vi

14Trong số những người Lê-vi có Sê-ma-gia, con của Ha-súp, cháu của A-ri-kham, chắt của Ha-sa-bia; tất cả đều thuộc về dòng Mê-ra-ri; 15cũng có Bác-ba-cát, Hê-re, Ga-la, Ma-tha-nia, đều là con của Mi-ca, cháu của Xiếc-ri, chắt của A-sáp; 16Ô-ba-đia, con của Sê-ma-gia, cháu của Ga-la, chắt của Giê-đu-thun; Bê-rê-kia, con của A-sa, cháu của Ên-ca-na, là người ở trong các làng của người Nê-tô-pha-tít.
17Những người canh cửa gồm có: Sa-lum, A-cúp, Tanh-môn, A-hi-man, và anh em của họ; Sa-lum là người đứng đầu. 18Cho đến bây giờ họ canh cửa phía đông của vua; còn trước kia, tổ tiên họ đều giữ cửa trại người Lê-vi. 19Sa-lum con của Cô-rê, cháu của Ê-bi-a-sáp, chắt của Cô-ra, và anh em cùng họ hàng của ông thuộc dòng Cô-ra, lo việc phục dịch và canh giữ các cửa Lều Tạm; cũng như trước kia, tổ phụ họ chịu trách nhiệm canh giữ cửa trại của Đức Giê-hô-va. 20Xưa kia Phi-nê-a, con của Ê-lê-a-sa, đã từng là quản đốc của họ; và Đức Giê-hô-va ở với ông. 21Xa-cha-ri, con của Mê-sê-lê-mia, là người giữ cửa Lều Hội Kiến. 22Tổng số những người được lựa chọn để canh cửa là hai trăm mười hai người. Họ được ghi vào gia phả theo làng xóm của họ. Vua Đa-vít và nhà tiên kiến Sa-mu-ên đã tín nhiệm giao cho họ trách nhiệm nầy. 23Như thế, họ và con cháu họ đều có nhiệm vụ canh giữ các cửa của nhà Đức Giê-hô-va, tức là Đền Tạm. 24Những người canh cửa giữ ở bốn phía: đông, tây, nam, bắc. 25Các anh em của họ ở trong các làng, theo phiên thứ, phải đến giúp họ một tuần. 26Bốn người Lê-vi, đứng đầu những người canh cửa, còn có trách nhiệm coi sóc các phòng và kho tàng trong nhà của Đức Chúa Trời. 27Ban đêm, họ ở chung quanh nhà của Đức Chúa Trời, vì họ có trách nhiệm canh giữ; mỗi buổi sáng, họ phải mở cửa.
28Trong số họ, có một số người được chỉ định trông coi các vật dụng trong đền thờ; họ phải đếm những vật dụng nầy lúc đem ra, cũng như lúc đem vào. 29Lại cũng có người được chỉ định coi sóc đồ đạc và các vật dụng trong nơi thánh, cùng với tinh bột, rượu, dầu, trầm hương, và hương liệu. 30Trong số các con của những thầy tế lễ có người pha chế các hương liệu. 31Còn Ma-ti-thia, người Lê-vi, con trưởng nam của Sa-lum, thuộc về dòng Cô-ra, lo việc nướng bánh tế lễ. 32Trong số anh em của họ thuộc dòng Kê-hát, có người được chỉ định lo việc làm bánh cung hiến, chuẩn bị sẵn cho mỗi ngày Sa-bát.
33Đây là những người có nhiệm vụ ca hát; họ đều là trưởng gia tộc người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng ốc, và được miễn các công việc khác vì họ phục vụ ngày đêm. 34Theo gia phả, những người ấy đều làm trưởng gia tộc của người Lê-vi, và ở tại thành Giê-ru-sa-lem.

Dòng dõi của Sau-lơ và Giô-na-than

35Giê-i-ên, người sáng lập thành Ga-ba-ôn, ở tại Ga-ba-ôn, có vợ tên là Ma-a-ca. 36Con trưởng nam của ông là Áp-đôn; thứ đến là Xu-rơ, Kích, Ba-anh, Nê-rơ, Na-đáp, 37Ghê-đô, A-hi-ô, Xa-cha-ri, và Mích-lô. 38Mích-lô sinh Si-mê-am. Họ cùng với anh em mình sống gần anh em họ hàng tại thành Giê-ru-sa-lem. 39Nê-rơ sinh Kích; Kích sinh Sau-lơ; Sau-lơ sinh Giô-na-than, Manh-ki-sua, A-bi-na-đáp, và Ếch-ba-anh. 40Con của Giô-na-than là Mê-ri Ba-anh; Mê-ri Ba-anh sinh Mi-ca. 41Các con của Mi-ca là Phi-thôn, Mê-léc, Ta-rê-a, và A-cha. 42A-cha sinh Gia-ê-ra; Gia-ê-ra sinh A-lê-mết, Ách-ma-vết và Xim-ri; Xim-ri sinh Một-sa; 43Một-sa sinh Bi-nê-a, con của Bi-nê-a là Rê-pha-gia; Rê-pha-gia sinh Ê-lê-a-sa; và Ê-lê-a-sa sinh A-xên. 44A-xên có sáu người con trai tên là A-ri-kham, Bốc-ru, Ích-ma-ên, Sê-a-ria, Ô-ba-đia, và Ha-nan; đó là các con của A-xên.

Lịch sử vua Đa-vít

(10:1 – 29:30)

Cái chết của Sau-lơ và các con

(I Sa 31:1-13)

10Lúc bấy giờ, người Phi-li-tin giao chiến với Y-sơ-ra-ên. Người Y-sơ-ra-ên bỏ chạy trước mặt người Phi-li-tin; họ ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 2Người Phi-li-tin bám sát vua Sau-lơ và các con. Chúng giết các con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua. 3Trận chiến trở nên ác liệt đối với Sau-lơ. Khi nhận ra Sau-lơ, lính cầm cung bắn vua bị trọng thương. 4Sau-lơ bảo người mang khí giới mình rằng: “Hãy tuốt gươm ngươi và đâm chết ta đi kẻo bọn chẳng chịu cắt bì kia đến lăng nhục ta.” Nhưng người mang khí giới của vua không dám làm vì quá sợ hãi. Vì vậy, Sau-lơ lấy gươm ra rồi ngã sấp vào mũi gươm.5Khi người mang khí giới thấy Sau-lơ đã chết thì cũng lấy gươm rồi ngã sấp vào mũi gươm mà chết. 6Thế là vua Sau-lơ cùng ba con trai và tất cả người nhà của vua đều chết. 7Khi người Y-sơ-ra-ên ở dưới thung lũng thấy quân mình thua chạy và Sau-lơ cùng các con đã chết thì bỏ thành chạy trốn. Người Phi-li-tin đến chiếm và ở trong các thành ấy.
8Ngày hôm sau, khi người Phi-li-tin đến vơ vét đồ đạc của những kẻ tử trận thì thấy Sau-lơ và các con ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 9Chúng lột hết đồ đạc của Sau-lơ, chém đầu và lấy vũ khí của vua, rồi sai người đi khắp đất Phi-li-tin, để báo tin mừng cho các thần tượng và dân chúng. 10Chúng để vũ khí của Sau-lơ trong miếu các thần của chúng, còn đầu vua thì treo trong đền Đa-gôn.
11Khi dân ở Gia-be Ga-la-át nghe mọi điều người Phi-li-tin đã đối xử với Sau-lơ 12thì tất cả các dũng sĩ đều lên đường, lấy xác vua Sau-lơ và các con đem về Gia-be. Họ chôn các xác ấy dưới cây thông tại Gia-be, rồi kiêng ăn bảy ngày.
13Như thế, vua Sau-lơ đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng, 14không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vì thế, Ngài khiến vua phải chết, và chuyển giao vương quyền cho Đa-vít, con của Gie-sê.

Bình luận

Ngừng tranh chiến

‘Người Phi-li-tin giao chiến với Y-sơ-ra-ên… Xung quanh Sau-lơ giao tranh ác liệt hơn’ (10:1,3). Sau-lơ bị quân Phi-li-tin tấn công và chết. Chúng ta tìm thấy lời tường thuật này trong I Sa-mu-ên 31. Tuy nhiên, người viết Sử ký thêm một lời giải thích: ‘Như thế, vua Sau-lơ đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng,’ (1 Sử ký 10:13).

Khi nhìn lại sách Sa-mu-ên, chúng ta có thể thấy rằng vấn đề thực sự là Sau-lơ ghen tị với Đa-vít. Đa-vít làm mọi cách để phục tùng Sau-lơ và có quan hệ tốt với ông. Sau-lơ không có bất kỳ điều gì như Đa-vít có. Ông ra ngoài để đón Đa-vít. Cuộc tranh chấp nội bộ này làm suy yếu Sau-lơ và khiến ông dễ bị tấn công từ bên ngoài.

Ngày nay, chúng ta thấy những tranh chấp nội bộ giữa dân Chúa khiến chúng ta dễ bị tấn công từ bên ngoài như thế nào. Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta nên một để thế gian tin (Giăng 17:23).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành những người kiến tạo hòa bình, ngăn chặn đấu đá nội bộ và tìm kiếm sự hiệp nhất để thế giới tin.

Pippa chia sẻ

Châm ngôn 18:22 nói:
'Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước,
   Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.'

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

John Stott, *The Message of Romans *(IVP Academic, 2001) p.357.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more