Ngày 222

Chỉ có sự thánh khiết mới dẫn đến hạnh phúc

Khôn ngoan Thi Thiên 93:1-5
Tân ước 1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Cựu Ước I Sử ký 28:1-29:30

Giới thiệu

Các phương tiện truyền thông tràn ngập những câu chuyện về người giàu, người đẹp và người mạnh mẽ. Nền văn hóa của chúng ta đặt những điều này làm nền tảng và nhiều người trong chúng ta khao khát đạt được chúng. Không có gì sai với những điều này - nhưng chắc chắn chúng không phải lúc nào cũng dẫn đến hạnh phúc.

Nhà triết học người Pháp, Blaise Pascal, đã nói về ba cấp bậc vĩ đại. Sự giàu có, sắc đẹp và sức mạnh thuộc loại đầu tiên của bề ngoài “sự vĩ đại về thể chất”.

Trên đây là mức độ vĩ đại thứ hai, cao hơn. Đó là sự vĩ đại của thiên tài, khoa học và nghệ thuật. Sự vĩ đại trong nghệ thuật của Michelangelo hay âm nhạc của Bach hay sự sáng chói của Albert Einstein - những điều này vượt xa sự vĩ đại về thể chất bề ngoài.

Tuy nhiên, theo Pascal còn có loại vĩ đại thứ ba – cấp độ thánh khiết. (Và có sự khác biệt gần như vô tận về chất giữa loại thứ hai và loại thứ ba.) Việc một người thánh khiết mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, thông minh hay mù chữ, không thêm hay bớt bất cứ điều gì bởi vì sự vĩ đại của người đó là ở trên một mặt phẳng khác biệt và gần như vô cùng ưu việt. Mỗi người chúng ta có cơ hội để đạt được sự vĩ đại thực sự trong trật tự của sự thánh khiết.

Từ 'thánh' (thánh khiết, thánh thiện nhất, thánh thiện) xuất hiện hơn 500 lần trong Kinh thánh. Đức Chúa Trời là thánh. Ngài ban cho bạn Thánh Linh của Ngài để thánh hóa bạn, và bạn được mời gọi để chia sẻ sự thánh khiết của Ngài.

Từ ‘các thánh’ có nghĩa là ‘những người thánh’. Trong Tân Ước nó được áp dụng cho tất cả các Cơ đốc nhân. Bạn được ‘được gọi là thánh đồ’ (1 Cô-rinh-tô 1:2). Sự nên thánh là món quà bạn nhận được khi bạn đặt niềm tin vào Chúa Jêsus, nhận được sự công chính của Ngài và món quà của Chúa Thánh Linh. Hãy tìm cách sống một cuộc đời thánh khiết để đáp lại ân sủng của Đức Chúa Trời với lòng biết ơn, qua việc noi gương Chúa Jêsus trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Cuối cùng, chỉ có sự thánh khiết mới dẫn đến hạnh phúc.

Khôn ngoan

Thi Thiên 93:1-5

Sự uy nghiêm của Đức Giê-hô-va

  1Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ uy nghiêm;
   Đức Giê-hô-va mặc và thắt lưng bằng sức mạnh.
   Thế giới được thiết lập vững bền, không hề bị rúng động.
  2Ngôi Chúa đã lập vững từ thời xưa;
   Chúa hiện hữu từ trước vô cùng.

  3Lạy Đức Giê-hô-va, sóng biển nổi lên,
   Đại dương gầm thét;
   Biển cả trỗi tiếng ầm ầm.
  4Đức Giê-hô-va ngự trên cao, đầy quyền năng,
   Mạnh hơn tiếng gầm thét của các dòng nước lớn,
   Hơn biển cả ba đào.

  5Lạy Đức Giê-hô-va, các chứng ước Ngài rất chắc chắn,
   Sự thánh khiết là xứng đáng
   Cho nhà Ngài đến đời đời.

Bình luận

Chúa Thánh Linh

Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra tất cả, nhưng Ngài cũng bị tách biệt khỏi thế giới mà Ngài đã thiết lập. Ngài vĩ đại và oai nghi hơn mọi tạo vật, thậm chí cả tiếng gầm thét của các dòng nước lớn (c.4).

Cao trào trong lời ngợi khen của tác giả Thi Thiên tập trung vào sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ông kết luận, ‘Lạy Đức Giê-hô-va, các chứng ước Ngài rất chắc chắn, sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời’ (c.5). Bản BPT dịch câu này: ‘Đền thờ Ngài muôn đời thánh khiết'. Đền thờ là một tòa nhà đẹp đẽ và ấn tượng, nhưng tác giả Thi Thiên nhận biết rằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời chính là vẻ đẹp và sự vinh quang thực sự bên trong của đền thờ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Chúa trong vẻ đẹp thánh khiết của Chúa. Chỉ duy Ngài là thánh khiết. ‘“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!’ (Ê-sai 6:3).

Tân ước

1 Cô-rinh-tô 5:1-13

Gương rất xấu tại Cô-rinh-tô

5 Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế; vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình! 2Thế mà anh em còn vênh vang! Đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em! 3Vì tôi, thân tuy xa cách, nhưng tâm linh thì ở đó. Tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thể tôi đang có mặt tại đó. 4Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus; nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, 5chúng ta phó kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa.
6Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? 7Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. 8Vậy, chúng ta hãy kỷ niệm lễ Vượt Qua, chớ dùng men cũ, là men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý.
9Trong thư viết cho anh em, tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. 10Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian nầy. 11Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. 12Tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì? Chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao? 13Đức Chúa Trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài.
  “Hãy loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi anh em.”

Bình luận

Hội thánh thánh khiết

Có một số cạm bẫy khi nói về sự thánh khiết trong hội thánh ngày nay. Đầu tiên, có nguy cơ xảy ra thái độ ‘thánh hơn bạn’. Chúng ta cần tránh sự tự cao tự đại. Thứ hai, có sự nguy hiểm của chủ nghĩa hoàn hảo. Chỉ có Chúa là hoàn toàn thánh khiết. Con người phấn đấu để trở nên xuất sắc, nhưng không ai trong chúng ta sẽ đạt được sự hoàn hảo trong cuộc sống này.

Sự thánh khiết của chúng ta là sự đáp ứng phải lẽ trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời- tuy nhiên điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ ân tứ và ân điển của Ngài. Sự thánh khiết trong hội thánh đến nhờ ân tứ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 3:16–17).

Bởi vì hội thánh được coi là thánh khiết nên Phao-lô kinh hoàng trước những gì đang diễn ra ở Cô-rinh-tô. Có thứ tình dục vô luân trắng trợn mà ngay cả bên ngoài hội thánh cũng không thể dung thứ được (5:1).

Ông viết, 'Thế mà anh em còn vênh vang! Đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em!’ (c.2).

Để hội thánh được thánh khiết, kỷ luật cần phải được thực thi. Có một số tội lỗi nghiêm trọng có thể dẫn đến việc bị loại khỏi hội thánh (c.13). Những tội lỗi này rất rõ ràng. Chẳng hạn, trong trường hợp tình dục vô luân, đó là một loại dâm loạn cực độ (giữa một người đàn ông và mẹ kế của mình, câu 1).

Phao-lô viết về sự cần thiết của kỷ luật đối với những người 'gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp’ (c.10–11). ‘Tham lam’ ở đây có lẽ mang ý nghĩa hám lợi đến mức cướp bóc, lừa đảo. Những tội lỗi khác bao gồm thờ hình tượng và vu khống (lời nói lăng mạ - nói xấu và lăng mạ người khác).

'Người say sưa' dùng để chỉ những người sẵn sàng và liên tục say rượu. Trọng tâm của Phao-lô ở đây không phải là những người đang cố gắng vượt qua chứng nghiện rượu (hoặc bất kỳ chứng nghiện nào khác), vì đây là những người mà hội thánh phải cần là nơi chữa lành chứ không phải nơi chối bỏ họ. Ở phân đoạn này, từ "người say sưa" gắn liền với những tệ nạn khác – bạo lực và tình dục không phù hợp.

Phao-lô nói rõ rằng ông không nói về những người ở ngoài hội thánh (c.10). Chúng ta không được tách mình ra khỏi ngay cả những ‘tội nhân’ cực đoan nhất. Chúa Jêsus là “bạn của những kẻ tội lỗi”. Ngài kết giao với mọi người. Đây chính xác là những người chúng ta nên tiếp cận.

Đúng hơn, Phao-lô đang nói rằng nếu mọi người tiếp tục phạm những tội lỗi cực kỳ rõ ràng này mà không ăn năn, thì họ không có chỗ đứng trong hội thánh. Trừ khi chúng ta giải quyết vấn đề, ‘một chút men làm dậy cả đống bột’ (c.6) – điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn thể hội thánh.

Do đó, kỷ luật của hội thánh rất tích cực theo nghĩa là nó cho phép một người đối mặt với hành vi của chính mình và giải quyết nó (c.5). Nó cũng tích cực cho toàn thể hội thánh ở chỗ nó ngăn chặn cái ác lan rộng ra toàn thể cộng đồng trong hội thánh (c.6).

May mắn thay, sự tha thứ là khả thi: ‘Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi’ (c.7). Không ai trong chúng ta là trở nên thánh khiết mà không nhờ ân điển của Chúa. Chúa Jêsus đã chết như Chiên Con trong Lễ Vượt Qua để chúng ta được tha thứ và được thanh tẩy. Sự thánh khiết là một món quà từ Đức Chúa Trời. Khi thất bại, chúng ta cần nhanh chóng quay trở lại thập tự giá và nhận được sự tha thứ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, hôm nay con lại đến với Chúa và xin Chúa tha thứ và thanh tẩy. Xin giúp con sống đời thánh khiết. Cầu mong cho hội thánh của bạn trở nên một nơi thánh khiết.

Cựu Ước

I Sử ký 28:1-29:30

Đa-vít chỉ dẫn về việc xây cất đền thờ

28 Đa-vít triệu tập về Giê-ru-sa-lem tất cả các quan chức Y-sơ-ra-ên gồm các trưởng bộ tộc, các trưởng nhóm phục vụ vua, chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân, những người quản lý sản nghiệp của vua và chăm sóc các hoàng tử, cùng với các quan thái giám và những dũng sĩ. 2Vua Đa-vít đứng dậy và nói: “Hỡi anh em và đồng bào, hãy nghe! Ta đã có ý định xây cất một đền thờ làm nơi đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, làm bệ chân cho Đức Chúa Trời chúng ta. Ta đã chuẩn bị vật liệu để xây cất. 3Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng: ‘Con không được xây cất đền thờ cho danh Ta, vì con là một chiến sĩ và đã làm đổ máu quá nhiều.’ 4Tuy nhiên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã chọn ta giữa bao nhiêu người trong cả nhà cha ta, để làm vua Y-sơ-ra-ên mãi mãi. Vì Ngài đã chọn bộ tộc Giu-đa để lãnh đạo, và trong nhà Giu-đa, Ngài chọn gia đình của cha ta, rồi trong số các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn và lập ta làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên. 5Đức Giê-hô-va đã ban cho ta có nhiều con trai; trong các con trai ấy, Ngài đã chọn Sa-lô-môn, con ta, đặt ngồi trên ngai của vương quốc Đức Giê-hô-va để cai trị Y-sơ-ra-ên. 6Ngài phán với ta rằng: ‘Sa-lô-môn, con trai của con, sẽ xây cất đền thờ và các hành lang của Ta; vì Ta đã chọn nó làm con Ta, và Ta sẽ làm cha nó. 7Nếu nó tiếp tục tuân giữ các điều răn và luật lệ Ta như ngày nay, thì Ta sẽ làm cho vương quốc nó được bền vững đời đời.’ 8Vậy bây giờ, trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên, là hội chúng của Đức Giê-hô-va, có Đức Chúa Trời chúng ta đang nghe, ta truyền các ngươi hãy tìm kiếm và tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt đẹp nầy và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời.
9Còn con, Sa-lô-môn, con của cha, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, hẳn Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. 10Bây giờ, hãy cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con để xây cất một đền thờ dùng làm nơi thánh của Ngài. Hãy mạnh dạn làm đi!”
11Bấy giờ, Đa-vít trao cho Sa-lô-môn, con trai vua, đồ án của tiền sảnh, đền thờ, các kho tàng, tầng lầu, nội điện của đền thờ, và nắp thi ân. 12Vua cũng trao cho Sa-lô-môn các đồ án mà Thánh Linh cho vua biết về các sân của đền thờ Đức Giê-hô-va, về các phòng chung quanh, về những kho tàng của đền thờ Đức Chúa Trời, và về các kho để vật thánh; 13về việc phân công các thầy tế lễ và người Lê-vi; về các công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va, và về tất cả vật dụng phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. 14Vua ấn định số lượng vàng cho tất cả các vật dụng làm bằng vàng để dùng trong mỗi công việc, và số lượng bạc cho tất cả các vật dụng làm bằng bạc để dùng trong mỗi công việc; 15số lượng vàng để làm các chân đèn và đèn bằng vàng, với số lượng của mỗi chân đèn và đèn; số lượng bạc để làm các chân đèn và đèn bằng bạc, tùy cách dùng của mỗi chân đèn. 16Vua cũng ấn định số lượng vàng cho các bàn để bánh cung hiến, và số lượng bạc cho những bàn bằng bạc; 17số lượng vàng cho các nĩa, chậu, và ly bằng vàng ròng; cho các chén vàng, và số lượng của mỗi cái; cho các chén bạc, và số lượng của mỗi cái. 18Vua chỉ dẫn về bàn thờ xông hương bằng vàng, với số lượng vàng tinh luyện; và kiểu mẫu xe với các chê-ru-bim bằng vàng xòe cánh ra che trên Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va.
19Đa-vít nói: “Tất cả các công việc nầy nằm trong dự án do tay Đức Giê-hô-va ở trên ta và soi sáng cho ta về mọi chi tiết của đồ án.”
20Đa-vít lại nói với Sa-lô-môn, con mình rằng: “Hãy mạnh mẽ và can đảm mà làm! Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, ở với con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến khi hoàn tất các công việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va. 21Kìa, các ban thầy tế lễ và người Lê-vi sẵn sàng làm tất cả các công việc của đền thờ Đức Chúa Trời. Trong bất cứ công việc nào, con cũng có những người thạo nghề vui lòng giúp làm mọi việc. Tất cả các quan chức và toàn dân đều sẽ vâng theo lệnh của con.”

Các lễ vật lạc hiến để xây cất đền thờ

29 Đa-vít nói với toàn thể hội chúng: “Sa-lô-môn, con ta, người duy nhất được Đức Chúa Trời chọn, hãy còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, mà công việc lại lớn lao; vì đền thờ đó chẳng phải xây cất cho loài người đâu, nhưng là cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 2Ta đã hết sức chuẩn bị cho đền thờ của Đức Chúa Trời ta, nào vàng để làm đồ bằng vàng, nào bạc để làm đồ bằng bạc, nào đồng để làm đồ bằng đồng, nào sắt để làm đồ bằng sắt, nào gỗ để làm đồ bằng gỗ; lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, và các thứ đá quý, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. 3Vì lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời, nên ngoài những gì đã chuẩn bị cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, 4tức là chín mươi tấn vàng Ô-phia, và hai trăm mười tấn bạc tinh luyện để dùng bọc các vách đền thờ; 5vàng để làm những vật bằng vàng, bạc để làm những vật bằng bạc, và để thợ thủ công làm các việc khác. Vậy ngày nay, ai là người sẵn sàng dâng hiến rộng rãi cho Đức Giê-hô-va?”
6Bấy giờ, các trưởng gia tộc, các trưởng bộ tộc Y-sơ-ra-ên, các chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm người, các người quản lý công việc của vua đều 7dâng hiến cho công việc đền thờ Đức Chúa Trời. Họ dâng một trăm năm mươi tấn vàng, mười nghìn đồng đa-riếc, ba trăm tấn bạc, năm trăm bốn mươi tấn đồng, và ba nghìn tấn sắt. 8Ai có đá quý thì giao cho Giê-bi-ên về dòng Ghẹt-sôn, để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. 9Dân chúng vui mừng về điều mình đã tự nguyện và hết lòng dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Vua Đa-vít cũng rất vui mừng.

Đa-vít chúc tụng Đức Chúa Trời

10Trước mắt toàn thể hội chúng, Đa-vít chúc tụng Đức Giê-hô-va rằng: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con là Y-sơ-ra-ên! Đáng chúc tụng Ngài cho đến đời đời vô cùng! 11Lạy Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Vương quốc thuộc về Ngài; Ngài được tôn làm Chúa Tể của muôn vật. 12Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. 13Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng con ôi! Chúng con cảm tạ Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Ngài.
14Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. 15Vì trước mặt Chúa, chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua, không chút hi vọng.
16Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con! Các vật liệu mà chúng con đã chuẩn bị để xây cất đền thờ cho danh thánh của Chúa, đều do tay Chúa mà đến, và tất cả đều thuộc về Ngài. 17Lạy Đức Chúa Trời của con! Con biết rằng Chúa dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng. Về phần con, con vui lòng dâng các vật nầy với lòng chân thành của con. Bây giờ, con thấy dân Chúa ở đây cũng hiến dâng cho Chúa cách vui lòng. 18Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng con là Áp-ra-ham, Y-sác, và Y-sơ-ra-ên! Xin cho dân Chúa luôn giữ ước nguyện và tư tưởng ấy trong lòng, và khiến lòng họ hướng về Chúa.
19Xin Chúa ban cho Sa-lô-môn, con của con, một lòng trọn vẹn để tuân giữ các điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Chúa, đồng thời làm mọi việc để xây cất đền thờ mà con đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Sa-lô-môn được tôn làm vua lần thứ nhì

20Đa-vít nói với cả hội chúng: “Hãy chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.” Cả hội chúng liền chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cúi đầu thờ lạy Đức Giê-hô-va, và cúi chào vua. 21Qua ngày sau, họ vì toàn dân Y-sơ-ra-ên dâng sinh tế và tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va gồm một nghìn con bò đực, một nghìn con chiên đực, một nghìn con chiên con, cùng các lễ quán cặp theo và nhiều tế lễ khác. 22Trong ngày ấy, họ ăn uống rất vui vẻ trước mặt Đức Giê-hô-va. Lần thứ nhì, họ tôn con trai Đa-vít là Sa-lô-môn lên làm vua. Họ nhân danh Đức Giê-hô-va xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua và lập Xa-đốc làm thầy tế lễ.
23Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người. Người được hưng thịnh và toàn thể Y-sơ-ra-ên đều vâng lệnh người. 24Các quan chức, các dũng sĩ, và các con trai của vua Đa-vít đều phục tùng vua Sa-lô-môn. 25Đức Giê-hô-va làm cho Sa-lô-môn rất được tôn trọng trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên, và ban cho vua vẻ oai nghi, đến nỗi trong Y-sơ-ra-ên chẳng có một vua nào trước người được như vậy.

Tóm tắt cuộc trị vì của Đa-vít

26Đa-vít, con trai Gie-sê, cai trị trên cả Y-sơ-ra-ên. 27Vua cai trị trên Y-sơ-ra-ên bốn mươi năm: Tại Hếp-rôn bảy năm, và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm. 28Vua băng hà, tuổi cao và thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và vinh quang. Sa-lô-môn, con trai vua, lên ngôi kế vị. 29Các công việc của vua Đa-vít từ đầu đến cuối đều chép trong sách của nhà tiên kiến Sa-mu-ên, trong sách của nhà tiên tri Na-than, và trong sách của nhà tiên kiến Gát. 30Triều đại và quyền thế của vua, các việc xảy ra cho vua, cho dân Y-sơ-ra-ên, và cho các nước khác, đều được chép trong các sách ấy.

Bình luận

Đền thờ thánh

Đa-vít được kêu gọi chuẩn bị xây dựng đền thánh (29:2–3). Bởi vì ngôi đền là thánh nên bản thân Đa-vít không thể xây dựng nó, vì ông đã là 'một chiến sĩ và đã làm đổ máu quá nhiều' (28:3).

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Đa-vít những kế hoạch chính xác để xây dựng đền thờ. Các kế hoạch đã được ‘Thánh Linh cho Vua biết’ (c.12). Đây thường là cách Chúa hướng dẫn chúng ta - Ngài đưa ra lý do cho tâm trí chúng ta để hành động theo một cách nhất định.

Đa-vít giao công việc này cho con trai ông là Sa-lô-môn. Ông kêu gọi con trai mình ‘hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng’ (c.9). Chúa kêu gọi bạn, như Ngài đã làm với Sa-lô-môn, đến sự thánh khiết vượt xa hành động, đến tận trái tim, động cơ và suy nghĩ.

Đa-vít nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng (29:17). Đa-vít là một người có ‘tấm lòng liêm chính’ (Thi Thiên 78:72). Đây là một định nghĩa tốt về sự thánh khiết.

Người ta thường nói mỗi người đều có ba cuộc đời – cuộc sống công khai, cuộc sống riêng tư và cuộc sống bí mật. Sự thánh khiết là sống một cuộc sống có sự tổng hòa, thay vì một cuộc sống phân tách. Sự thánh khiết là không hề có sự khác biệt nào giữa cuộc sống công khai, riêng tư và bí mật và không có sự khác biệt giữa những gì chúng ta tuyên xưng và những gì chúng ta thực hành. Sự thánh khiết gắn liền với sự trọn vẹn. Khi Chúa kêu gọi bạn nên thánh, Ngài đang nói rằng bạn ‘hoàn toàn thuộc về Ngài’.

Đa-vít cầu nguyện: ‘Xin Chúa ban cho Sa-lô-môn, con của con, một lòng trọn vẹn để tuân giữ các điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Chúa, đồng thời làm mọi việc để xây cất đền thờ mà con đã chuẩn bị sẵn sàng’ (I Sử ký 29:19).

Thật thú vị khi lưu ý rằng để xây dựng ngôi đền, họ cần phải quyên góp một số tiền lớn. Họ đạt được điều đó bởi vì những người lãnh đạo đã làm gương. Người lãnh đạo chung dâng trước (câu 3). Các lãnh đạo khác tiếp theo (c.6). Sau đó toàn dân 'dâng hiến cho công việc đền thờ' (c.6) một cách 'tự nguyện và hết lòng' (c.17)

Chúa muốn bạn sẵn lòng dâng hiến. Nếu bạn không sẵn lòng, bạn có thể cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, xin cho con sẵn lòng’. Và như Sandy Millar thường nói, ít nhất bạn có thể cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, xin khiến con sẵn sàng sẵn lòng’!

Khi dân Đức Chúa Trời sẵn lòng dâng hiến, họ tràn ngập niềm vui lớn lao. Mọi thứ bạn có trước hết đều đến từ Chúa (c.16). Khi bạn dâng hiến tài nguyên của mình cho công việc của Chúa một cách rộng rãi và thoải mái, bạn sẽ tràn ngập niềm vui lớn lao.

Đền thờ thánh mà Đa-vít và Sa-lô-môn xây dựng chỉ là sự chuẩn bị cho đền thánh là Hội thánh, nơi Đức Thánh Linh ngự trị. Thánh Linh không chỉ sống trong hội thánh mà còn sống trong bạn. Cơ thể bạn là đền thờ của Chúa Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19–20).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa hôm nay hãy đổ đầy trong con Thánh Linh của Ngài, và giúp con nên thánh.

Pippa chia sẻ

1 Sử ký 29:9b

‘Dân chúng vui mừng về điều mình đã tự nguyện và hết lòng dâng hiến cho Đức Giê-hô-va.’

Tôi luôn ngạc nhiên trước sự chu cấp của Chúa và tấm lòng rời rộng lạ thường của dân Chúa. Nhiều lần chúng ta đã thấy sự chu cấp đặc biệt của Chúa cho công việc của hội thánh ngay khi mọi việc bắt đầu có vẻ như không thể thực hiện được. Tôi không nghĩ mình cảm ơn Chúa đủ vì tấm lòng rời rộng tuyệt vời của Ngài.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Blaise Pascal, Pensees (Penguin Classics, 1995).

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Kinh thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ Thông điệp. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more