Ngày 237

Đắc thắng trận chiến

Khôn ngoan Châm ngôn 20:25-21:4
Tân ước I Cô-rinh-tô 15:50-16:4
Cựu Ước II Sử ký 21:4-23:21

Giới thiệu

Tất nhiên là ông ta không biết nó ở đâu. Ông đã tám mươi lăm tuổi và đã viết hàng chục cuốn sách. Tôi hỏi ông rằng liệu ông có thể cho tôi biết chính xác nơi tôi có thể tìm thấy câu trích dẫn mà tôi đang tìm kiếm trong sách của ông ấy không. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy hoàn toàn không biết gì nhưng vẫn cho phép tôi trích dẫn nó. Kể từ đó, tôi đã sử dụng đi sử dụng lại câu trích dẫn của ông vì đối với tôi, dường như Giám mục Lesslie Newbigin đã tóm tắt một cái nhìn sâu sắc quan trọng cho sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giê-su và Tân Ước.

Sự phục sinh không phải là sự đảo ngược thất bại mà là biểu hiện của sự chiến thắng.’

Thập giá không phải là một sự thất bại. Đúng hơn, gộp lại, thập giá và sự phục sinh là chiến thắng vĩ đại nhất đã diễn ra trong lịch sử thế giới. Đó là một chiến thắng có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của chúng ta, xã hội và tương lai của thế giới này.

Ý tưởng về ‘chiến thắng’ có thể mang mùi chủ nghĩa đế quốc và sự kiêu ngạo. Tất nhiên, chúng ta cần tránh thái độ hân hoan chiến thắng có tính chất tôn giáo. Tuy nhiên, ‘chiến thắng’ không phải là một từ tiêu cực trong Kinh Thánh, ngay cả trong Tân Ước.

Chìa khóa để hiểu đúng về 'chiến thắng' là coi nó như một ân điển được thực hiện 'nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ' (I Cô-rinh-tô 15:57). Điều này có nghĩa là thái độ thích hợp không phải là sự kiêu ngạo mà là sự biết ơn.

Khôn ngoan

Châm ngôn 20:25-21:4

25Nói cách vội vàng rằng: “Vật nầy là vật thánh!”
   Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy nghĩ lại,
   Đó là một cái bẫy nguy hiểm cho con người.
  26Vua khôn ngoan tra xét kẻ ác,
   Và cho bánh xe cán trên chúng.
  27Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va,
   Dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người.
  28Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua;
   Vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình.
  29Sức lực là vinh quang của người trai trẻ,
   Còn tóc bạc là sự tôn trọng của người già.
  30Những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác;
   Còn roi vọt thấm vào nơi sâu kín của lòng.
\t 21 Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;
   Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài.
  2Mọi đường lối của con người đều chính đáng theo mắt mình,
   Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.
  3Làm theo sự công chính và ngay thẳng
   Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dâng sinh tế.
  4Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo,
   Và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi.

Bình luận

Trận chiến của tâm trí

Trận chiến lớn nhất đang diễn ra trong tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Đây là nơi mà chỉ có thắng hoặc bại. Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến hành động và lời nói của bạn mà còn quan tâm đến nội tâm sâu kín nhất của bạn. Chúa quan sát và kiểm tra chúng ta từ 'các nơi bí ẩn của lòng người’ (20:27). Ngài ‘đánh giá tấm lòng’ (21:2).

‘Làm theo sự công chính và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dâng sinh tế’ (c.3). ‘Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người’ (20:27). Tôi cố gắng cầu nguyện thường xuyên như người viết Thi Thiên cầu nguyện: 'Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con’ (Thi Thiên 139:23).

Tôi cũng cầu nguyện điều này cho người khác. Châm Ngôn 20:27 là một câu rất hữu ích trong chức vụ cầu nguyện. Nếu ai đó cảm thấy rằng họ đang vật lộn với điều gì đó mà họ không thể hiểu nổi, tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng họ để tiết lộ xem có tội lỗi nào cần phải giải quyết hay không.

Đức Chúa Trời không bao giờ mang lại cảm giác tội lỗi mơ hồ. Nếu cảm giác tội lỗi đến từ Đức Thánh Linh, Ngài sẽ tiết lộ tội lỗi cụ thể cần được giải quyết. Nếu có điều gì sai trái xuất hiện trong tâm trí, sự ăn năn sẽ dẫn đến sự tha thứ qua Chúa Giê-su.

Sau đó, tôi cầu xin ‘ngọn đèn của Đức Giê-hô-va’ chiếu sáng trở lại và bày tỏ xem có điều gì khác cần phải giải quyết không. Vì sự chiến thắng tội lỗi của Chúa Giê-su trên thập giá, nơi có sự ăn năn và đức tin vào Chúa Giê-su Christ, nên không còn có sự kết án nào nữa.

Chiến thắng dành cho một vị vua (hoặc chúng ta có thể nói là ‘người lãnh đạo’) đến từ ‘tình yêu và sự trung thực’: ‘Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua; vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình’ (c.28).

'Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài’ (21: 1). Đức Chúa Trời có quyền kiểm soát tối cao tấm lòng của người lãnh đạo. Tôi đã tin tưởng vào lời hứa này nhiều lần trong đời khi cầu nguyện cho phỏng vấn xin việc, làm việc với hội đồng, thẩm phán hoặc chính phủ. May mắn thay, tấm lòng của người lãnh đạo nằm trong tay Chúa và Ngài điều khiển nó theo bất cứ cách nào Ngài muốn.

Tấm lòng rất quan trọng: ‘Mọi đường lối của con người đều chính đáng theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. Làm theo sự công chính và ngay thẳng. Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dâng sinh tế' (c2–3).

Vì chiến thắng là một món quà của Đức Chúa Trời, đừng bao giờ trở nên kiêu ngạo: ‘Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo, và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi’ (c.4).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, hôm nay con cầu xin Chúa soi chiếu tấm lòng và tra xét lòng con. Cảm ơn Ngài vì ân điển của sự tha thứ, tự do và chiến thắng qua Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.

Tân ước

I Cô-rinh-tô 15:50-16:4

Sự biến hóa và chiến thắng sau cùng

50Thưa anh em, tôi muốn nói rằng, thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được; sự hay hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. 51Nầy, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa 52trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53Vì bản chất hay hư nát nầy phải mặc lấy bản chất không hay hư nát; bản chất hay chết nầy phải mặc lấy bản chất không hay chết. 54Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.”   55“Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu?
   Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?”
56Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. 57Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 58Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

Việc quyên góp

16 Về việc quyên góp tài chính cho các thánh đồ thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các Hội Thánh miền Ga-la-ti 2Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần; đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. 3Khi đến, tôi sẽ phái những người mà anh em tín nhiệm mang thư của tôi và tặng phẩm của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem. 4Nếu thấy cần tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi.

Bình luận

Trận chiến sinh tử

Nhiều người cho rằng chết là hết. Họ tin rằng cái chết luôn là lời cuối cùng - cái chết cuối cùng sẽ chiến thắng.

Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: ‘Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng’ (15:54). Ông chế nhạo cái chết: ‘Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?’ (c.55).

Chúa Giê-su, qua thập giá và sự phục sinh, đã đánh bại tội lỗi, sự mặc cảm và sự chết. Kết quả là một ngày nào đó bạn sẽ được sống lại ở bản chất ‘không hay chết’ và ‘không hay hư nát’ (c.53–54).

Có ba điều bạn có thể dâng lên để đáp lại món quà chiến thắng tuyệt vời này qua Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta:

1. Hãy dâng lời tạ ơn

‘Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ’ (c.55–57).

Nhà truyền giáo David Watson kể lại câu chuyện khi ông được gọi vào vườn bởi tiếng kêu sợ hãi của cô con gái đang bị ong đuổi. Ông vòng tay quanh người cô và rồi cô cảm thấy cơ thể ông căng cứng. Ông thả cô ra và nói: 'Con không cần lo lắng nữa, con yêu, con ong đã đốt ba rồi.'

Trên thập giá, dường như Chúa Giê-su vòng tay ôm lấy chúng ta và gánh lấy cái nọc sự chết cho chúng ta. Chúng ta vẫn chết (nếu Chúa Giê-su không trở lại trước), nhưng đối với mọi người tin vào Đấng Christ, 'cái nọc của sự chết' đã được loại bỏ qua thập giá và sự phục sinh. Và, như David Watson đã nói với con gái mình, ‘Con ong không đốt hai lần.’ ‘Tạ ơn Đức Chúa Trời’ (c.57).

2. Hãy dâng chính mình

Đôi khi bạn có tự hỏi liệu những gì bạn đang làm để phục vụ Chúa có thực sự tạo ra sự khác biệt nào không? Bạn có bị cám dỗ khi nghĩ rằng tất cả những điều đó có thể là sự lãng phí thời gian và công sức không?

Hãy được khích lệ: 'công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu’ (c.58). Sứ đồ Phao-lô viết rằng phản ứng thích hợp trước chiến thắng của Chúa Giê-su là 'vững vàng'.'Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu' (c.58).

Hãy tiếp tục trong‘công việc Chúa’ (c.58). Đó là công việc Chúa đã kêu gọi bạn làm. Đừng lo lắng hay bị đe dọa bởi những gì người khác đang làm trong các mục vụ khác nhau. Những người khác nhau có sự kêu gọi khác nhau. Chúng ta không có quyền phán xét. Họ đang tìm cách phục vụ Chúa, có thể theo một cách khác. Mỗi người chúng ta hãy bước theo tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời mình.

Hãy cống hiến hết mình cho bất cứ điều gì Chúa kêu gọi bạn làm. Nhờ sự sống lại, bạn có thể đứng vững và biết rằng công khó của bạn trong Chúa không phải là vô ích.

3. Hãy dâng hiến tiền bạc

Một phần trong sự dâng mình cho công việc Chúa là dâng hiến tiền bạc của bạn (16:2). Chúng ta thấy ở đây một số nguyên tắc dâng hiến của các Cơ đốc nhân. Đầu tiên, việc dâng hiến chủ yếu là 'cho các con dân Chúa’ (c.1, BPT), tức là hội thánh. Thứ hai, phải đều đặn, ‘Vào mỗi ngày đầu tuần’ (c.2). Thứ ba, mọi người (‘mỗi người trong anh em’, c.2) nên tham gia. Thứ tư, nó phải tương xứng; phù hợp với thu nhập của bạn (xem Phục truyền luật lệ ký 16:17): ‘Tùy khả năng của mình’ (I Cô-rinh-tô 16:2).

Cầu nguyện

Thưa Cha, con không bao giờ có thể cảm ơn Cha đủ vì tặng phẩm là sự chiến thắng trên tội lỗi, luật pháp và sự chết qua Chúa Giê-su Christ. Con tái dâng hiến cuộc đời mình, tiền bạc và mọi thứ con có cho công việc Chúa.

Cựu Ước

II Sử ký 21:4-23:21

4Khi Giô-ram lên ngôi kế vị vua cha thì củng cố thế lực bằng cách dùng gươm giết tất cả các em và một số thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên.
5Giô-ram lên ngôi vua khi được ba mươi hai tuổi, và cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 6Vua đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên như nhà A-háp đã làm, vì vua cưới con gái A-háp làm vợ. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. 7Nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với Đa-vít, Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời nên Ngài không muốn diệt nhà Đa-vít.

Cuộc nổi dậy của Ê-đôm

8Trong đời trị vì của Giô-ram, dân Ê-đôm nổi lên chống lại Giu-đa và lập vua riêng cho mình. 9Giô-ram cùng với các quan chỉ huy và chiến xa kéo quân ra trận. Quân Ê-đôm bao vây vua và các quan chỉ huy chiến xa, nhưng trong đêm, vua trỗi dậy tấn công chúng. 10Vậy, dân Ê-đôm nổi dậy chống ách thống trị của Giu-đa cho đến ngày nay. Cùng lúc ấy, dân thành Líp-na cũng nổi dậy chống ách thống trị của Giô-ram, vì vua đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.

Bức thư của Ê-li

11Vua cũng lập những nơi cao trên các núi Giu-đa, khiến cư dân thành Giê-ru-sa-lem thờ lạy tà thần, và kéo dân Giu-đa vào con đường lầm lạc. 12Nhà tiên tri Ê-li gửi thư cho Giô-ram nói rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ vua, đã phán: ‘Vì ngươi không đi theo đường lối của Giô-sa-phát, cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo con đường của A-sa, vua Giu-đa, 13nhưng đã đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên, khiến cho người Giu-đa và cư dân thành Giê-ru-sa-lem thờ lạy tà thần như nhà A-háp đã làm. Hơn nữa, ngươi đã giết các em trong nhà cha ngươi, là những người tốt hơn ngươi. 14Nầy, Đức Giê-hô-va sẽ đổ tai họa lớn trên dân tộc ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, và trên tất cả tài sản của ngươi. 15Còn chính ngươi sẽ mắc nhiều bệnh trong gan ruột, càng ngày càng trầm trọng cho đến khi gan ruột ngươi đứt rời ra.’”
16Ngoài ra, Đức Giê-hô-va cũng thúc giục dân Phi-li-tin và dân Ả-rập, ở gần dân Cút, chống lại Giô-ram. 17Chúng kéo lên đánh Giu-đa, xâm lấn xứ và chiếm đoạt tất cả tài sản của hoàng gia, bắt đi các hoàng tử cùng hoàng hậu và cung phi; ngoại trừ đứa con út là Giô-a-cha, không còn sót lại một đứa con trai nào cả.

Chứng bệnh và cái chết của Giô-ram

18Sau hết, Đức Giê-hô-va hành hại vua, khiến mắc bệnh nan y trong gan ruột. 19Ngày tháng trôi qua, bệnh của vua kéo dài suốt hai năm. Cuối cùng, ruột gan của Giô-ram bị đứt rời ra, và vua chết trong cơn đau đớn khủng khiếp. Dân chúng không đốt ngọn lửa to để tang vua như đã làm cho các tổ phụ vua. 20Giô-ram lên ngôi vua khi được ba mươi hai tuổi, và cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua qua đời chẳng ai thương tiếc. Người ta chôn cất vua trong thành Đa-vít, nhưng không đặt trong lăng tẩm của các vua.

Triều đại của A-cha-xia

(II Vua 8:25-29; 9:21-28)

22 Cư dân thành Giê-ru-sa-lem tôn con trai út của Giô-ram là A-cha-xia lên ngôi kế vị vua cha, vì các con trai lớn của vua bị một toán quân cùng với người Ả-rập tiến vào trại quân Giu-đa giết sạch. Như vậy, con trai Giô-ram là A-cha-xia lên ngôi vua Giu-đa. 2Khi lên ngôi, A-cha-xia được hai mươi hai tuổi và cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-tha-li, cháu gái của Ôm-ri. 3Vua cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. 4Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va như nhà A-háp đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà A-háp làm kẻ bày mưu đưa vua đến chỗ diệt vong. 5Nghe theo kế hoạch của chúng, A-cha-xia cùng với Giô-ram, con trai A-háp vua Y-sơ-ra-ên, kéo quân đến Ra-mốt Ga-la-át để tấn công Ha-xa-ên, vua A-ram. Quân A-ram làm cho Giô-ram bị thương. 6Vua trở về Gít-rê-ên để chữa trị các vết thương khi giao chiến tại Ra-ma với Ha-xa-ên, vua A-ram. Lúc ấy, A-cha-xia, con của Giô-ram vua Giu-đa, đi xuống Gít-rê-ên thăm Giô-ram, con của A-háp.
7Việc A-cha-xia đến thăm Giô-ram là bởi ý Đức Chúa Trời nhằm đưa A-cha-xia đến chỗ diệt vong. Thật vậy khi đến nơi, vua cùng Giô-ram kéo ra đánh Giê-hu, con của Nim-si, là người mà Đức Giê-hô-va đã xức dầu để tiêu diệt nhà A-háp. 8Trong khi thi hành sự phán xét nhà A-háp, Giê-hu gặp các quan trưởng Giu-đa và các con trai của anh em A-cha-xia đang phục vụ vua thì liền giết chúng. 9Ông cũng cho truy tìm A-cha-xia đang lẩn trốn tại Sa-ma-ri. Người ta bắt A-cha-xia dẫn đến cho Giê-hu, ông ra lệnh giết vua A-cha-xia. Họ chôn cất vua tử tế vì nói rằng: “Dù sao, ông ta cũng là con cháu của Giô-sa-phát, là người hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va.” Vậy nhà A-cha-xia chẳng còn ai có thể nắm quyền cai trị vương quốc.

A-tha-li chiếm ngôi vua

10Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết thì liền tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Giu-đa. 11Nhưng Giô-sa-bát, con gái của vua Giô-ram, ẵm Giô-ách, con trai của A-cha-xia, lén đem ra khỏi các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu Giô-ách trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là Giô-sa-bát, con gái của vua Giô-ram, vợ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, đã giấu Giô-ách khuất mắt A-tha-li nên bà không giết Giô-ách được. Giô-sa-bát là chị của A-cha-xia. 12Giô-ách ẩn náu với họ sáu năm trong đền thờ Đức Chúa Trời, suốt thời gian A-tha-li cai trị xứ sở.

Giê-hô-gia-đa lập Giô-ách làm vua Giu-đa

(II Vua 11:4-16)

23 Đến năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa lấy can đảm mời các chỉ huy trưởng trăm quân là: A-xa-ria, con của Giê-rô-ham; Ích-ma-ên, con của Giô-ha-nan; A-xa-ria, con của Ô-bết; Ma-a-xê-gia, con của A-đa-gia; và Ê-li-sa-phát, con của Xiếc-ri. Ông lập giao ước với những người ấy. 2Họ đi khắp xứ Giu-đa, tập hợp người Lê-vi từ tất cả các thành Giu-đa và các trưởng gia tộc của Y-sơ-ra-ên. Rồi họ đến Giê-ru-sa-lem. 3Toàn thể hội chúng lập giao ước với vua trong đền thờ Đức Chúa Trời. Giê-hô-gia-đa nói với họ rằng: “Nầy, con trai của vua, người sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít. 4Đây là điều các ngươi sẽ làm: Một phần ba trong các ngươi, tức các thầy tế lễ và người Lê-vi đang phiên trực ngày sa-bát sẽ giữ cửa; 5một phần ba sẽ vào trong cung vua; và một phần ba ở cổng Giê-sốt. Còn tất cả dân chúng sẽ ở nơi hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. 6Đừng để ai vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, ngoại trừ các thầy tế lễ và người Lê-vi phục vụ, chỉ họ mới được vào, vì họ thánh sạch. Còn tất cả dân chúng đều phải tuân giữ mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. 7Người Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy vũ khí sẵn sàng trong tay, bất cứ ai vào đền thờ sẽ bị giết. Các ngươi hãy theo sát bên vua khi vua đi ra đi vào.”

Giô-ách được tôn làm vua

8Người Lê-vi và toàn thể Giu-đa đều làm theo mọi điều thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền. Ai nấy đều giữ người của mình lại, dù là người đến phiên trực ngày sa-bát hay người mãn phiên trực ngày sa-bát, vì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa không cho phép ai ra về. 9Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lấy giáo, khiên nhỏ và khiên lớn của vua Đa-vít để trong đền thờ Đức Chúa Trời phát cho các chỉ huy trưởng trăm quân. 10Ông bố trí lực lượng, mỗi người cầm vũ khí trong tay đứng chung quanh vua, dọc theo bàn thờ và đền thờ, từ bên phải cho đến bên trái của đền thờ. 11Họ đưa thái tử Giô-ách ra, đội vương miện trên đầu, và trao cuộn Chứng Ước cho người rồi tôn người làm vua. Giê-hô-gia-đa và các con trai ông xức dầu cho người, rồi tung hô: “Vua vạn tuế!”

A-tha-li bị giết

12Khi A-tha-li nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa chúc tụng vua thì bà đến gặp dân chúng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. 13Bà nhìn thì thấy vua đứng trên bục ngay lối vào, các chỉ huy trưởng và những người thổi kèn đứng gần bên vua, còn toàn dân trong xứ đều vui mừng thổi kèn, và những người ca hát với nhạc khí phụ họa đều cùng nhau chúc tụng. Thấy thế, A-tha-li liền xé áo mình và la lên: “Phản trắc! Phản trắc!” 14Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bảo các chỉ huy trưởng trăm quân, là những người có nhiệm vụ chỉ huy các đạo quân, đi ra và truyền cho họ: “Hãy dẫn bà ấy ra khỏi đền thờ, giữa hàng quân! Ai theo bà ấy thì sẽ bị giết bằng gươm.” Vì thầy tế lễ đã dạy rằng: “Đừng giết bà ấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va.” 15Họ bắt và giải bà theo lối vào Cổng Ngựa của cung vua, rồi giết bà tại đó.

Giê-hô-gia-đa lập lại việc thờ phượng Đức Chúa Trời

(II Vua 11:17-20)

16Giê-hô-gia-đa lập giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, để họ cam kết làm dân của Đức Giê-hô-va. 17Sau đó, tất cả dân chúng đi đến miếu thờ Ba-anh để phá hủy nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó rồi giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh, ngay trước bàn thờ. 18Theo phiên thứ mà Đa-vít đã chỉ định trong đền thờ Đức Giê-hô-va, Giê-hô-gia-đa giao trách nhiệm phục vụ đền thờ Đức Giê-hô-va cho những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi, để họ dâng các tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va như đã chép trong luật pháp của Môi-se, và ca hát vui mừng như cách Đa-vít đã ấn định. 19Ông cũng đặt những người canh gác các cổng đền thờ Đức Giê-hô-va, không cho người bị ô uế vì bất cứ lý do gì vào đền thờ. 20Cuối cùng, ông hướng dẫn các chỉ huy trưởng trăm quân, các nhà quý tộc, và các nhà lãnh đạo cùng toàn dân trong xứ đi rước vua từ đền thờ Đức Giê-hô-va, qua cổng trên, đưa vào cung vua, rồi đặt vua ngồi trên ngai vàng. 21Toàn dân trong xứ đều vui mừng, và kinh thành được yên ổn sau khi họ đã giết A-tha-li bằng gươm.

Bình luận

Cuộc chiến chống lại cái ác

Tin tức ngày hôm nay. Những sự kiện khủng khiếp. Những chế độ độc ác. Những vụ giết người kinh hoàng. Không có gì mới cả.

Những chương này mô tả một giai đoạn tồi tệ trong lịch sử dân Chúa. Đức Chúa Trời coi Giô-ram là ‘làm điều ác’ (21:6). Ông ‘kéo dân Giu-đa vào con đường lầm lạc’ (c.11). ‘Vua qua đời chẳng ai thương tiếc' (câu 20).

A-cha-xia cũng không khá hơn. Mẹ của ông, A-tha-li, thậm chí còn tệ hơn: ‘bày mưu cho vua làm điều ác’ (22:3). Khi vua chết, bà tiếp tục làm điều ác và gây ra sự hủy diệt (c.10). Bà đã cố gắng giết tất cả các hoàng tộc của nhà Giu-đa.

Tuy nhiên, giống như Môi-se thời trước và Chúa Giê-su đến đời sau, Giô-ách được che giấu và bảo vệ (c.11–12).

Đức Chúa Trời đã hứa duy trì một ngọn đèn cho Đa-vít và dòng dõi ông mãi mãi (21:7). Cái ác đã bị đánh bại. Giô-ách được phong làm Vua (23:11) và ‘Toàn dân trong xứ đều vui mừng, và kinh thành được yên ổn sau khi họ đã giết A-tha-li bằng gươm’ (c.21).

Đây là hình ảnh về sự chiến thắng tuyệt đối của cái thiện trước cái ác. Giô-ách báo trước một người vĩ đại hơn nhiều sẽ đến. Đức Chúa Trời đã bảo vệ Chúa Giê-su khỏi những kẻ muốn giết Ngài khi còn là một đứa bé. Ngài là vị Vua được xức dầu, người cuối cùng đã đánh bại cái ác và cái chết.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con không bao giờ có thể cảm ơn Chúa đủ. 'Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ’ (I Cô-rinh-tô 15:57).

Pippa chia sẻ

Trong I Cô-rinh-tô 15:58 có nói:

‘Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.’

Đây là lời kêu gọi tập hợp tuyệt vời mà sứ đồ Phao-lô đã gửi đến hội thánh Cô-rinh-tô. Công việc đó có thể khó khăn, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến bước và Chúa sẽ sử dụng điều đó để làm vinh hiển Ngài.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Lesslie Newbigin, Bí mật mở (Nhà xuất bản William B.Eerdmans, 1995) trang 36.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Kinh thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ Bản dịch The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (RSV) là từ Bản dịch The Revised Standard Version of the Bible, bản quyền © 1946, 1952 và 1971 Ban Giáo dục Cơ đốc của Hội đồng Quốc gia các Giáo hội của Chúa Kitô ở Hoa Kỳ. Được sử dụng bởi sự cho phép. Đã đăng ký Bản quyền.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more