Ngày 239

Gói ân điển của Chúa

Khôn ngoan Thi Thiên 103:1-12
Tân ước II Cô-rinh-tô 1:1-11
Cựu Ước II Sử ký 26:1-28:27

Giới thiệu

Tôi tìm lại được một trong những cuốn nhật ký cầu nguyện của mình, trong đó tôi ghi lại một số trải nghiệm ban đầu của mình về lời cầu nguyện được đáp lời.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 1976, tôi viết về một lời cầu nguyện cho mẹ tôi: ‘Cầu xin Chúa chữa lành chứng mất ngủ của bà.’ (Tôi không nói với mẹ rằng tôi đang cầu nguyện cho mẹ.) Đúng ba tháng sau, vào ngày 26 tháng 12 năm 1976, tôi viết rằng 'mẹ tôi nói rằng trong vài tuần qua bà đã ngủ ngon hơn so với bốn năm trước và mất ngủ không còn là vấn đề nữa'.

Tất nhiên, không thể chứng minh Cơ đốc giáo dựa trên những câu trả lời cho sự cầu nguyện, bởi vì những người nghi ngờ luôn có thể giải thích đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng như cựu Tổng Giám mục của Canterbury William Temple đã nói: ‘Khi tôi cầu nguyện, những điều trùng hợp xảy ra; khi tôi không cầu nguyện thì chúng cũng không xảy đến nữa.’ Lời cầu nguyện được đáp lời một cách lặp đi lặp lại giúp củng cố đức tin của chúng ta nơi Chúa.

Trong ba mươi năm qua, tôi đã viết một số lời cầu nguyện của tôi cho năm tới dựa trên đoạn Tân Ước hôm nay. Thật ngạc nhiên khi nghĩ lại và nhớ lại cách Chúa đã đáp lại rất nhiều lời cầu nguyện này. Tôi thấy rất dễ quên những lần Chúa đáp lại lời cầu nguyện của tôi. Thật dễ dàng để quên đi những sự chúc phước.

Trong bài Thi thiên hôm nay, Đa-vít tự nhắc nhở mình đừng quên 'các ân huệ của Ngài' (Thi Thiên 103:2). Nhiều người ý thức được 'lợi ích' họ nhận được từ công việc của họ hoặc từ nhà nước. Nhưng còn 'ân huệ' mà chúng ta nhận được từ Cha yêu thương trên trời thì sao?

Khôn ngoan

Thi Thiên 103:1-12

Ca ngợi ân điển kỳ diệu của Đức Giê-hô-va

Thi Thiên của Đa-vít

  1Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
   Mọi điều gì ở trong ta,
   Hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!
  2Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va,
   Chớ quên các ân huệ của Ngài.
  3Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
   Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
  4Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
   Lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi.
  5Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp
   Để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng.

  6Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính
   Và công lý cho mọi người bị áp bức.
  7Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài,
   Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.
  8Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn,
   Chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ.
  9Ngài không bắt tội luôn luôn,
   Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
  10Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta,
   Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta.
  11Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu,
   Thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
  12Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
   Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.
  13Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài,
   Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
  14Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu;
   Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi.

  15Đời loài người như cây cỏ,
   Như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội;
  16Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn,
   Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.
  17Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời
   Cho những người kính sợ Ngài,
   Và đức công chính của Ngài dành cho chắt chít của họ.
  18Tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài
   Và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo.

  19Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời,
   Vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật.
  20Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va,
   Là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài,
  Và vâng theo tiếng Ngài!
   Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
  21Hỡi cả thiên binh của Đức Giê-hô-va
   Là đầy tớ Ngài, làm theo ý muốn Ngài,
   Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!
  22Hỡi các tạo vật của Đức Giê-hô-va
   Ở mọi nơi dưới quyền quản trị của Ngài,
   Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
  Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!

Bình luận

Hãy nhớ và cảm tạ Chúa vì tất cả những ân điển của Ngài

Có rất nhiều điều để ca ngợi Chúa. Đa-vít dường như đang nói với chính mình và tự thúc giục: ‘Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài' (c.1–2).

Rõ ràng Đa-vít đã phải đối mặt với nhiều rắc rối trong cuộc đời: tội lỗi, bệnh tật và sa vào 'chốn hư nát' (c.3–4). Tuy nhiên, giống như sứ đồ Phao-lô (II Cô-rinh-tô 1:3), ông bắt đầu bằng lời ca ngợi ẩn điển diệu kỳ của Đức Giê-hô-va.

1. Sự tha thứ

Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội ác của bạn (Thi Thiên 103:3): ‘Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta' (c.10); ‘Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu’ (c.12).

2. Sự chữa lành

Chúa ‘chữa lành mọi bệnh tật của bạn’. Một ngày nào đó chúng ta sẽ được lành hoàn toàn. Bây giờ chúng ta thấy những dấu hiệu này, khi Chúa chữa lành chúng ta một cách trực tiếp và siêu nhiên. Ngoài ra, Chúa còn đặt vào cơ thể chúng ta hệ thống miễn dịch, kháng thể và quá trình lành vết thương.

3. Sự cứu chuộc

Chúa cứu chuộc mạng sống bạn khỏi 'chốn hư nát’ (c.4a). Không có nơi nào mà sự cứu chuộc của Chúa không thể chạm tới được.

4. Tình yêu

Ngài ‘lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi’ (c.4b): ‘Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu’ (c.11).

5. Sự thỏa lòng

Ngài 'làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp’ (c.5a).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì tất cả những ân điển của Ngài: vì sự tha thứ và chữa lành của Chúa, vì sự cứu chuộc của Ngài, vì đã đội cho con vương miện của lòng nhân từ và thương xót và vì đã làm con thỏa nguyện với những điều tốt đẹp.

Tân ước

II Cô-rinh-tô 1:1-11

Lời chào thăm

1 Phao-lô, bởi ý muốn Đức Chúa Trời được làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, và Ti-mô-thê anh em chúng ta, kính gửi Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Cô-rinh-tô, cùng với tất cả thánh đồ ở khắp vùng A-chai. 2Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

I. Thuật lại công tác sứ đồ
(1:3 – 7:16)

Lời cảm tạ

3Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. 4Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp! 5Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. 6Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi; hoặc nếu chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi, là sự an ủi mà anh em kinh nghiệm được khi nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu. 7Niềm hi vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc, vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi.
8Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại A-si-a. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống. 9Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. 10Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. 11Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện, để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi nhận được ơn; và qua đó, nhiều người sẽ vì chúng tôi mà dâng lời cảm tạ.

Bình luận

Thấy được ích lợi Ngài ban ngay cả trong hoạn nạn

Bạn có đang chịu sự mất mát hay đau buồn không? Bạn đang phải đối mặt với vấn đề sức khỏe? Bạn có đang chịu áp lực lớn về tài chính hoặc một số lĩnh vực khác trong cuộc sống không? Bạn có đang bị phản đối hay chỉ trích? Bạn đang trong thời điểm khó khăn, thất vọng hay sự thử thách?

Phao-lô là mục sư sáng lập hội thánh Cô-rinh-tô. Trong lá thư mang tính cá nhân bậc nhất này, ông bộc lộ tấm lòng của một nhà lãnh đạo. Ông bộc lộ cảm xúc của mình với tư cách là một người bằng xương bằng thịt, người biết thế nào là trải qua hoạn nạn (c.4), đau đớn (c.5–8) và đè nén (c.8) – từ mà Phao-lô dùng có nghĩa là bị chèn ép dưới sức nặng lớn.

Ông đã tuyệt vọng (c.8), ông hẳn đã cảm thấy mình đang ‘nhận án tử hình’ (c.9), ông đã phải đối mặt với ‘những hiểm nguy kề cái chết’ (c.10, BPT). Ngoài sự bắt bớ về thể xác, ông còn phải đối mặt với những lời chỉ trích, chế giễu, bệnh tật, trầm cảm, mất người thân, bất công, thất vọng, cám dỗ và những mối quan hệ cá nhân khó khăn.

Winston Churchill đã nói, ‘Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội; người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.’ Theo định nghĩa này, Phao-lô chắc chắn là một người lạc quan!

Ông bắt đầu bức thư bằng lời khen ngợi – không phải vì những vấn đề mà vì những lợi ích tích cực mà chúng mang lại. Những lợi ích này là gì? Làm thế nào bạn và tôi có thể thấy được ích lợi trong mọi khó khăn?

1. Bạn sẽ được an ủi

‘Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi’ (c.3–4). Từ an ủi có nghĩa là động viên, cổ vũ và sát cánh cùng. Đức Chúa Trời là ‘Cha nhân từ’ (c.3). Chúa không miễn nhiễm khỏi sự đau khổ. Chúa đến bên cạnh chúng ta và cùng chịu đau khổ với chúng ta. Đức Thánh Linh của Ngài là ‘Đấng An Ủi’ (Giăng 14:26).

2. Bạn sẽ giúp ích được cho người khác

Nếu bạn đang trong thời điểm đau khổ, điều đó có vẻ không được an ủi nhiều – nhưng một ngày nào đó bạn sẽ mang lại niềm an ủi lớn lao cho người khác: 'Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp!' (II Cô-rinh-tô 1:4). Những người gặp khó khăn trong cuộc sống là những người phục vụ hiệu quả nhất.

3. Bạn sẽ được biến đổi

Sự gian khổ làm cho bạn có tính 'nhẫn nhục chịu đựng’ (c.6). Giống như vàng được luyện bằng lửa hay một cây nho được cắt tỉa để sinh nhiều trái, khó khăn dẫn đến sự kiên nhẫn, bền bỉ, kiên định và kiên trì. Những điều này dẫn đến sự biến đổi trong tính cách.

4. Bạn sẽ không cô đơn

Phao-lô viết: ‘Niềm hi vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc, vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi’ (c.7). Ông sử dụng từ koinonia trong tiếng Hi Lạp để diển tả sự 'chia sẻ'. Đây là từ dùng để mô tả mối quan hệ gần gũi nhất có thể. Trong những lúc khó khăn, chúng ta nên trải nghiệm một mối quan hệ gần gũi lạ thường khi chúng ta an ủi và động viên lẫn nhau: 'Vì chúng ta biết rằng như anh chị em đã chia sẻ sự đau đớn của chúng tôi thể nào thì anh chị em cũng dự phần trong niềm an ủi của chúng tôi thể ấy’ (c.7, NVB).

5. Bạn sẽ học cách tin cậy Chúa

Khi mọi việc suôn sẻ, bạn rất dễ trở nên tự lập. Nhưng khi mọi chuyện không như ý muốn và chúng ta đã đi đến giới hạn cuối cùng, chúng ta buộc phải tin cậy Chúa. Như Phao-lô đã nói, ‘Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại' (c.9).

6. Bạn sẽ được giải cứu

Phao-lô viết: ‘Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cơn nguy hiểm chết người ấy, và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi. Nơi Ngài, chúng tôi đặt hy vọng rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi’ (c.10). Khi nhìn lại và thấy Chúa đã giải cứu bạn như thế nào trong quá khứ, bạn có thể tin chắc rằng Ngài sẽ giải cứu bạn trong tương lai.

7. Lời cầu nguyện của bạn sẽ giúp ích cho người khác

Sự cầu nguyện rất năng quyền. Chúa thực sự đáp lại lời cầu nguyện. Một trong những cách tốt nhất bạn có thể giúp đỡ người khác là cầu nguyện cho họ: ‘Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện, để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi nhận được ơn; và qua đó, nhiều người sẽ vì chúng tôi mà dâng lời cảm tạ’ (c.11). Khi lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, Chúa sẽ được tôn vinh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy những ân điển trong mọi khó khăn. Xin cho con kinh nghiệm được sự an ủi của Chúa và học cách không dựa vào chính mình mà vào Chúa. Lạy Chúa, con kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài…

Cựu Ước

II Sử ký 26:1-28:27

Triều đại vinh quang của vua Ô-xia

(II Vua 14:21,22; 15:1-7)

26 Toàn dân Giu-đa tôn Ô-xia lên làm vua thay thế vua cha là A-ma-xia, lúc Ô-xia mới được mười sáu tuổi. 2Sau khi vua cha an giấc với các tổ phụ, Ô-xia xây cất Ê-lốt và khôi phục thành nầy cho Giu-đa. 3Khi lên ngôi vua, Ô-xia được mười sáu tuổi và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem. 4Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, đúng như những gì vua cha là A-ma-xia đã làm. 5Suốt thời Xa-cha-ri là người thông hiểu các khải tượng của Đức Chúa Trời, Ô-xia hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được may mắn bấy lâu.
6Vua kéo quân ra chiến đấu với quân Phi-li-tin, đánh đổ các tường thành Gát, Giáp-nê và Ách-đốt. Vua xây cất các thành trong địa phận Ách-đốt và đất người Phi-li-tin. 7Đức Chúa Trời giúp đỡ vua thắng dân Phi-li-tin, dân Ả-rập ở Gu-rơ Ba-anh và dân Ma-ôn. 8Dân Am-môn phải triều cống Ô-xia. Danh tiếng vua đồn đến tận Ai Cập vì vua đã trở nên rất cường thịnh.
9Ô-xia xây các tháp tại Giê-ru-sa-lem, trên cổng Góc, trên cổng Thung Lũng và trên góc tường, làm cho các tháp ấy vững chắc. 10Vua cũng xây các tháp trong hoang mạc, đào nhiều giếng vì vua có nhiều súc vật cả ở miền Sơ-phê-la lẫn trên miền cao. Vua cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên đồi núi và tại Cạt-mên, vì vua ưa chuộng nông nghiệp.
11Ô-xia có một đạo quân sẵn sàng chiến đấu, được tổ chức thành đội ngũ, theo số người mà thư ký Giê-i-ên và quan tướng Ma-a-xê-gia đã tuyển mộ, và được đặt dưới quyền Ha-na-nia, một đại thần của vua. 12Các trưởng gia tộc đều là những dũng sĩ, tổng số là hai nghìn sáu trăm người. 13Họ chỉ huy một đạo quân gồm ba trăm lẻ bảy nghìn năm trăm người, tất cả đều thiện chiến và dũng cảm, giúp vua đối địch với quân thù. 14Ô-xia trang bị cho tất cả đạo quân đủ khiên, giáo, mũ chiến, áo giáp, cung và ná bắn đá. 15Tại Giê-ru-sa-lem, vua cho các kỹ sư chế tạo máy móc đặt trên các tháp canh và trên thành lũy để bắn tên và đá lớn. Danh tiếng vua đồn ra rất xa, vì vua được Chúa giúp đỡ cách lạ lùng, cho đến khi trở nên cường thịnh.

Ô-xia bị bệnh phong hủi

16Nhưng khi đã trở nên cường thịnh thì Ô-xia sinh lòng kiêu ngạo khiến vua suy vong. Vua phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình vì đã vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va xông hương trên bàn thờ xông hương. 17Thầy tế lễ A-xa-ria cùng với tám mươi thầy tế lễ, đều là người mạnh dạn, theo vua đi vào đền thờ. 18Họ ngăn cản vua Ô-xia và nói: “Tâu vua Ô-xia, chẳng phải việc của vua là xông hương cho Đức Giê-hô-va đâu, nhưng đó là việc của những thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn, là những người đã được biệt riêng ra thánh để xông hương. Xin vua ra khỏi đền thánh vì vua đã phạm tội, và vì việc nầy, Đức Giê-hô-va sẽ không còn cho vua được vẻ vang nữa đâu.” 19Nghe thế, Ô-xia nổi giận. Lúc ấy, vua đang cầm bình hương trong tay định xông hương. Trong khi vua nổi giận cùng các thầy tế lễ thì phong hủi nổi lên nơi trán vua trước mặt các thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, gần bên bàn thờ xông hương. 20Thầy tế lễ thượng phẩm A-xa-ria và tất cả các thầy tế lễ khác thấy vua bị bệnh phong hủi nơi trán thì vội vàng đưa vua ra khỏi đó; và chính vua cũng hối hả đi ra vì Đức Giê-hô-va trừng phạt vua. 21Ô-xia bị bệnh phong hủi cho đến ngày băng hà, và vì bị phong hủi nên phải ở trong một nhà riêng, không còn được vào đền thờ Đức Giê-hô-va nữa. Vì thế, thái tử Giô-tham phải lo việc triều chính và cai trị dân trong xứ.

Ô-xia băng hà

22Nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt, đã ghi chép các công việc khác của Ô-xia, từ đầu đến cuối. 23Ô-xia an giấc cùng tổ phụ mình, và người ta an táng vua gần bên các tổ phụ tại khu lăng tẩm của các vua, vì nói rằng: “Vua bị bệnh phong hủi.” Thái tử Giô-tham lên ngôi kế vị.

Giô-tham làm vua Giu-đa

(II Vua 15:32-38)

27 Khi lên ngôi vua, Giô-tham được hai mươi lăm tuổi và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giê-ru-sa, con gái của Xa-đốc. 2Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va đúng như những gì vua cha là Ô-xia đã làm; nhưng vua không vào đền thờ Đức Giê-hô-va, còn dân chúng thì vẫn cứ bại hoại. 3Vua xây cổng trên của đền thờ Đức Giê-hô-va, và xây dựng nhiều công trình trên tường thành Ô-phên. 4Vua cũng xây dựng các thành trong miền đồi núi Giu-đa, và xây dựng các pháo đài, tháp canh ở miền rừng rậm.
5Vua giao chiến với vua dân Am-môn và đánh bại chúng. Trong năm đó, dân Am-môn nộp cho vua khoảng ba nghìn ký bạc, hai triệu hai trăm nghìn lít lúa mì và hai triệu hai trăm nghìn lít lúa mạch. Dân Am-môn cũng nộp cho vua số phẩm vật ấy trong năm thứ nhì và năm thứ ba. 6Vậy, Giô-tham trở nên cường thịnh vì vua kiên định đường lối mình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
7Các việc khác của Giô-tham, tất cả các cuộc chiến và đường lối của vua đều được chép trong sách Các Vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 8Khi lên làm vua, Giô-tham được hai mươi lăm tuổi và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. 9Vua an giấc cùng tổ phụ mình; người ta an táng vua trong thành Đa-vít. Thái tử A-cha lên ngôi kế vị.

Vua A-cha thờ hình tượng

28 Khi lên ngôi vua, A-cha được hai mươi tuổi và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua không làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như tổ phụ vua là Đa-vít đã làm, 2nhưng đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên. Vua đúc tượng cho thần Ba-anh, 3xông hương trong thung lũng Bên Hi-nôm, và thiêu con cái mình làm tế lễ theo thói tục ghê tởm của các dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Y-sơ-ra-ên. 4Vua dâng sinh tế và xông hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi, và dưới các cây xanh.

Dân A-ram và Y-sơ-ra-ên đánh bại A-cha

5Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó vua A-cha vào tay vua A-ram. Quân A-ram đánh bại vua A-cha và bắt rất nhiều người của vua làm tù binh dẫn về Đa-mách. Vua cũng bị phó vào tay vua Y-sơ-ra-ên và bị tổn thất nặng nề. 6Trong một ngày, Phê-ca, con của Rê-ma-lia, giết một trăm hai mươi nghìn người Giu-đa, tất cả đều là những dũng sĩ, vì chúng đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 7Xiếc-ri, một dũng sĩ ở đất Ép-ra-im, giết hoàng tử Ma-a-xê-gia, quan quản lý cung điện A-ri-kham, và quan tể tướng Ên-ca-na. 8Người Y-sơ-ra-ên bắt trong số anh em mình hai trăm nghìn tù binh, gồm cả đàn bà, con trai, con gái. Họ cũng lấy rất nhiều của cải đem về Sa-ma-ri.

Nhà tiên tri Ô-đết ngăn cản ý định của dân Y-sơ-ra-ên

9Tại đó, có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Ô-đết. Ông ra đón đạo quân đang trở về Sa-ma-ri, và nói với họ: “Nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi, và các ngươi đã giết chúng trong cơn cuồng nộ ngất trời. 10Bây giờ, các ngươi lại định bắt các người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao? Còn về các ngươi, chẳng phải chính các ngươi cũng đã phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sao? 11Vậy bây giờ, hãy nghe ta mà thả những tù binh mà các ngươi đã bắt từ anh em mình, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên các ngươi.”
12Lúc ấy, có một số trong các nhà lãnh đạo của dân Ép-ra-im như A-xa-ria, con của Giô-ha-nan; Bê-rê-kia, con của Mê-si-lê-mốt; Ê-xê-chia, con của Sa-lum; và A-ma-sa, con của Hát-lai, đồng đứng lên chống lại những người vừa đánh trận trở về. 13Họ nói: “Các ngươi đừng đem những tù binh vào đây, vì làm như thế, các ngươi khiến cho chúng ta mắc tội với Đức Giê-hô-va, và làm cho tội ác chúng ta càng gia tăng. Vì tội lỗi chúng ta thật lớn và cơn thịnh nộ dữ dội đang ở trên Y-sơ-ra-ên.” 14Vậy quân lính thả các tù binh và bỏ lại chiến lợi phẩm trước mặt các nhà lãnh đạo và toàn thể hội chúng. 15Những người đã kể tên trên đây liền đứng dậy dẫn các tù binh ra, lấy quần áo trong chiến lợi phẩm mặc cho những người bị trần truồng, mang giày, cho ăn uống, xức dầu cho họ, và cho những người yếu sức được cưỡi lừa, rồi đưa họ về cùng anh em mình đến tận Giê-ri-cô, thành cây chà là. Sau đó, những người ấy trở về Sa-ma-ri.

A-cha cầu cứu vua A-si-ri

16Trong lúc đó, vua A-cha sai sứ đi cầu cứu vua A-si-ri, 17vì dân Ê-đôm đã trở lại đánh Giu-đa và bắt dẫn đi nhiều tù binh. 18Dân Phi-li-tin cũng xâm lấn các thành trong miền Sơ-phê-la và Nê-ghép thuộc Giu-đa. Chúng chiếm Bết-sê-mết, A-gia-lôn, Ghê-đê-rốt, Sô-cô và các vùng phụ cận, Thim-na và các vùng phụ cận, Ghim-xô và các vùng phụ cận, rồi chúng định cư tại các nơi ấy. 19Do tội của A-cha, vua Giu-đa, Đức Giê-hô-va đã hạ Giu-đa xuống, vì A-cha đã khiến cho dân Giu-đa sống phóng đãng và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. 20Tiếc-lát Phin-nê-se, vua A-si-ri, thay vì đến tiếp cứu, đã tấn công và gây khốn khổ cho A-cha. 21A-cha lấy các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, trong cung vua, và trong nhà các quan chức giao cho vua A-si-ri nhưng vua ấy cũng không tiếp cứu.

A-cha qua đời

22Trong lúc hoạn nạn, vua A-cha lại càng phạm tội với Đức Giê-hô-va. 23Vua dâng sinh tế cho các thần của dân Đa-mách, là dân đã đánh bại vua, vì nghĩ rằng: “Các thần của vua A-ram đã phù hộ họ, nên ta sẽ dâng sinh tế cho các thần ấy để các thần cũng phù hộ ta nữa.” Thế nhưng, chính các thần ấy là nguyên nhân khiến vua và toàn thể Y-sơ-ra-ên phải suy vong. 24A-cha thu góp các vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời và đập vỡ hết, rồi đóng các cửa của đền thờ Đức Giê-hô-va. Sau đó, vua lập cho mình những bàn thờ trong mọi ngõ ngách của thành Giê-ru-sa-lem. 25Trong các thành xứ Giu-đa, vua dựng lên những nơi cao để xông hương cho các thần khác và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.
26Các việc khác và cách ăn ở của vua, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách Các Vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 27A-cha an giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn cất vua trong thành Giê-ru-sa-lem, nhưng vua không được chôn nơi lăng tẩm các vua Y-sơ-ra-ên. Thái tử Ê-xê-chia lên ngôi kế vị.

Bình luận

Đừng để ân điển của Chúa khiến bạn trở nên kiêu ngạo

Những lúc mọi việc đang diễn ra tốt đẹp có thể là một thử thách đối với đức tin của chúng ta cũng như những lúc mọi việc không suôn sẻ. Abraham Lincoln, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, biết tất cả về quyền lực, đã nói: 'Gần như tất cả đàn ông đều có thể chịu đựng được nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn kiểm tra tính cách của một người đàn ông, hãy trao quyền lực cho anh ta'.

Ô-xia đã khởi đầu quá tốt. Ông trở thành vua khi mới mười sáu tuổi (26:1). 'Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va’ (c.4). Ông ‘hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời’ (c.5a). ‘ Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được may mắn bấy lâu’ (c.5b). ‘Đức Chúa Trời giúp đỡ vua’ (c.7). Ông trở nên nổi tiếng và trở nên khá quyền lực (c.8). ‘Vua được Chúa giúp đỡ cách lạ lùng’ (c.15).

Khi vua tìm kiếm Chúa, Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của ông, giúp đỡ ông và ban cho ông sự thành công.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên sai lầm khủng khiếp khi vua 'trở nên cường thịnh’ (c.15c). Danh tiếng, thành công và quyền lực làm say lòng người. Chúng mang tới mối nguy của sự tự cao và kiêu ngạo.

'Nhưng khi đã trở nên cường thịnh thì Ô-xia sinh lòng kiêu ngạo khiến vua suy vong’ (c.16). Ông đã làm những điều bị cấm rõ ràng trong Kinh thánh (xem Dân số ký 16:40; 18:7), mặc dù thực tế là nhiều thầy tế lễ 'ngăn cản vua' (II Sử ký 26:18) và cảnh báo ông không nên 'xông hương cho Đức Giê-hô-va' (c.18). Thay vì lắng nghe họ, ông lại tỏ ra kiêu ngạo và 'nổi giận' (c.19). Đây là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Nếu mọi việc suôn sẻ, đừng trở nên kiêu ngạo. Hãy luôn tin cậy và vâng phục Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ca ngợi Chúa, trông cậy và tìm kiếm Chúa suốt đời.

Pippa chia sẻ

Trong II Cô-rinh-tô 1:3-4 có nói:

‘Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn...'

Đáng buồn thay, chúng ta không tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống này, nhưng chúng ta có một Người Cha đầy lòng nhân từ, là Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi, không chỉ là sự an ủi đến từ thế gian, và là Đấng có thể an ủi chúng ta trong mọi hoạn nạn mà chúng ta gặp phải.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Amplified® Bible, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 bởi The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Kinh thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ Bản dịch The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more