Ngày 3

Vừa Đi Vừa Trò Chuyện

Khôn ngoan Thi thiên 3:1-8
Tân ước Ma-thi-ơ 2:19-3:17
Cựu Ước Sáng thế ký 4:17-6:22

Giới thiệu

Tôi rất yêu thích việc đi bộ. Một điều rất rõ ràng đi bộ là một trong những hình thức tập thể dục tốt nhất. Tất nhiên, đi bộ cũng là một phương tiện, và đối với một số người, phương tiện di chuyển duy nhất của họ.

Đi bộ vì bất cứ lý do gì sẽ thú vị hơn khi đi với người khác. Đi bộ và nói chuyện là một cách tuyệt vời để giao tiếp với gia đình, bạn bè và cả với Chúa.

Điểm mấu chốt là chúng ta có thể làm hai việc cùng một lúc. Chúng ta không chỉ tập thể dục hay đi du lịch. Khi chúng ta đi cùng nhau, chúng ta đang hiệp thông với nhau. Cả Hê-nóc và Nô-ê đều ‘đi cùng Đức Chúa Trời’ (Sáng thế ký 5:24; 6: 9). Họ không chỉ ngồi, quỳ hoặc đứng với Chúa (những kiểu hành động mà chúng ta thường kết hợp với việc dành thời gian cho Chúa), mà họ còn hiệp thông với Chúa khi làm việc khác. Trong khi bạn đang làm những việc khác - làm việc, ăn uống, tập thể dục hoặc thư giãn - bạn có thể đồng thời hiệp thông với Đức Chúa Trời.

Riêng tôi, tôi cũng thấy đó là cách tốt nhất để cầu nguyện. Đây là khuôn mẫu của tôi trong vài năm qua. Sau khi đọc Kinh thánh mỗi ngày, tôi ra ngoài và đi dạo quanh công viên địa phương - nơi hầu như vắng vẻ vào sáng sớm. Tôi ghi lại bất cứ điều gì tôi cảm nhận được Chúa Thánh Linh nói khi tôi cầu nguyện. Bạn có thể cầu nguyện khi đi bộ đến bến xe buýt hoặc đi bộ từ hoạt động này sang hoạt động tiếp theo. Vừa đi bộ vừa nói.

Kinh thánh nói rất nhiều về việc bước đi với Đức Chúa Trời. Chúa tạo ra bạn để sống như thế. Mong muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là bạn bước đi một cách khiêm nhường trong mối quan hệ với Ngài (Mi-chê 6: 8). Đây là điều mà Chúa Giê-su đã làm cho bạn có thể thực hiện được - để bạn *bước đi như Chúa Giê-xu * (1 Giăng 2: 6). Đôi khi bạn có thể vấp ngã, nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ bước đi với Ngài ‘mặc áo trắng’ (Khải Huyền 3: 4).

Khôn ngoan

Thi thiên 3:1-8

THI THIÊN 3

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác khi ông chạy trốn con trai mình là Áp-sa-lôm.

1 Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù của con sao quá đông! Số người nổi lên chống lại con nhiều vô số!

2 Lắm kẻ nói về con rằng: “Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu”.

3 Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên chở che con; Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên.

4 Con lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va, Và từ núi thánh, Ngài đáp lời con.

5 Con nằm xuống và ngủ ngon giấc; Con thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.

6 Con sẽ không sợ hàng vạn người Vây hãm con tứ phía.

7 Lạy Đức Giê-hô-va, xin ra tay cứu giúp con! Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu lấy con! Vì Chúa vả vào má mọi kẻ thù của con Và bẻ gãy răng kẻ ác.

8 Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện Chúa ban phước trên con dân Ngài!

Bình luận

Đi với tư thế ngẩng cao đầu

Đa-vítf đã bước đi với Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo.

Thi thiên này được viết trong một cuộc nổi loạn của con trai Đa-vít là Áp-sa-lôm mà nguyên nhân một phần là do Đa-vít ngoại tình (xin xem 2 Sa-mu-ên 12:11). Tuy nhiên, Đa-vít ăn năn về những gì ông đã làm, và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông và mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời được phục hồi. Đa-vít không có một cuộc sống dễ dàng: ‘Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù của con sao quá đông! Số người nổi lên chống lại con nhiều vô số! Lắm kẻ nói về con rằng: “Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu”. (Thi thiên 3: 1–2). Đa-vít kêu lên rằng: ‘Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên chở che con; Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên. ’(câu 3). Giống như Đa-vít, hãy đem nỗi sợ hãi và yêu cầu của bạn đến với Đức Chúa Trời: ‘Con lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va, và từ núi thánh, Ngài đáp lời con.’ (c.4).

Bất chấp hoàn cảnh đau khổ của ông, Đức Chúa Trời làm cho Đa-vít được ngẩng cao đầu. Đức Chúa Trời không muốn bạn thất vọng. Đừng tiếp tục nhìn vào những hối tiếc đằng sau bạn, những vấn đề xung quanh bạn và tội lỗi bên trong bạn. Thay vào đó, hãy ngẩng đầu lên và nhìn thấy sự trợ giúp ở phía trên bạn - bước đi với tư thế ngẩng cao đầu và mắt nhìn hướng lên Ngài.

Đa-vít có thể nói, ‘Con nằm xuống và ngủ ngon giấc; Con thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. Con sẽ không sợ hàng vạn người vây hãm con tứ phía.'(c.5–6). Bất chấp mọi muộn phiền, Đa-vít dường như có một sự bình yên sâu thẳm - giống như một mặt hồ, nơi có thể có sóng dữ trên bề mặt, nhưng sâu thẳm hơn là sự tĩnh lặng tuyệt vời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho những năm tháng tương lai của con có Ngài giúp đỡ con, đi bên con hàng ngày trên con đường bình an, với đầu ngẩng cao, tin cậy Chúa cung cấp tất cả những gì con cần cho ngày tháng sắp tới.

Tân ước

Ma-thi-ơ 2:19-3:17

19 Sau khi vua Hê-rốt băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: 20 “Hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi.”

21 Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Y-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi nghe tin A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt trị vì miền Giu-đê thì Giô-sép sợ, không dám về nơi nầy. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chiêm bao nên ông đến miền Ga-li-lê, 23 cư ngụ trong một thành gọi là Na-xa-rét. Như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.

Giăng Báp-tít dọn đường cho Chúa Giê-xu

1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng: 2 “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần! 3 Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến, khi nói rằng:

“Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: ‘Hãy dọn đường cho Chúa. Làm thẳng các lối Ngài.’

4 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 5 Dân chúng từ thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. 6 Họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

7 Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu báp-têm, Giăng bảo họ rằng: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến?

8 Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9 và đừng tự nói rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ tiên chúng tôi’; vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá nầy trở thành con cháu Áp-ra-ham.

10 Chiếc rìu đã để kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa.

11 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước để ăn năn tội; nhưng Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa.

12 Tay Ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho; còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”

Đức Chúa Giê-xu chịu báp-têm

13 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus từ miền Ga-li-lê đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp-têm. 14 Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài, và thưa rằng: “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm cho, sao Ngài lại đến với tôi?”

15 Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính.” Vậy, Giăng vâng lời Ngài.

16 Khi được báp-têm xong, vừa lúc Đức Chúa Jêsus lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài.

17 Nầy, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Bình luận

Bước đi với Chúa Thánh Linh

Giăng Báp-tít dọn đường cho Chúa Giê-xu. Trong khi phép báp têm của Giăng mang tính biểu tượng, thì Chúa Giê-su sẽ ‘làm báp têm cho bạn bằng Đức Thánh Linh’ (3:11). Lời tiên tri này sau đó được khẳng định một cách đáng kể khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giê-xu khi Ngài chịu phép báp têm (c.16), cho thấy Ngài là Đấng mà Giăng đang nói đến và Chúa Giê-xu có thể tuôn đổ cùng một Đức Thánh Linh này trên bạn và tôi.

Theo nhiều cách, phép báp têm của Chúa Giê-xu khác với phép báp-têm của chúng ta. Ngài không cần phải làm báp têm ‘để ăn năn’, và Ngài đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Giăng Báp-tít đã do dự về việc làm báp têm cho Ngài (c.14) nhưng Chúa Giê-xu nói, ‘Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính.'(c. 15).

Chúa Giê-xu đã hạ mình để ngang bằng với chúng ta, những con người tội lỗi ngay từ khi mới sinh ra. Ngài đã làm điều này để có thể gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá cho chúng ta. Kết quả là bạn có thể kinh nghiệm Đức Thánh Linh theo cách tương tự và ‘bước theo Thánh Linh’ (Ga-la-ti 5:25). Chúng ta thấy ở đây điều gì đó về ý nghĩa của việc 'bước theo Thánh Linh':

  1. Được tinh luyện bằng lửa

Giăng nói rằng trong khi ông làm báp têm bằng nước, Chúa Giê-xu sẽ làm báp têm ‘bằng Đức Thánh Linh và lửa’ (Ma-thi-ơ 3:11). Chúa Thánh Linh sẽ đến như một ngọn lửa tinh luyện để mang lại quyền năng và sự trong sạch trong cuộc sống của bạn. Biết được ngọn lửa tinh luyện của Thánh Linh trong cuộc sống này có nghĩa là bạn có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi về ngọn lửa phán xét khi Chúa Giê-xu trở lại (c.12).

  1. Ngập tràn sự bình an

Khi Chúa Giê-xu chịu phép báp têm và lên khỏi mặt nước, thì ‘trời đã mở ra, và Ngài thấy Thần của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu và đậu trên mình’ (c.16). Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình, mà Chúa Thánh Linh mang đến cho cuộc sống của bạn. ‘Trái của Thánh Linh là… sự bình an’ (Ga-la-ti 5:22).

  1. Đảm bảo về việc nhận nuôi.

Có tiếng từ trời phán: ‘Đây là Con yêu dấu’ (Ma-thi-ơ 3:17). Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời theo một cách riêng. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh bảo đảm với tất cả chúng ta rằng qua những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta, thì chúng ta cũng là con trai và con gái của Đức Chúa Trời: Bạn nhận được thần khí của sự làm con nuôi. Và bạn kêu lên, "A-ba, Cha!". Chính Đức Thánh Linh làm chứng với bạn rằng bạn là con của Đức Chúa Trời (xem thêm Rô-ma 8: 15–16).

  1. Biết rằng bạn được Chúa yêu thương

Có tiếng từ trời phán: ‘… Con yêu dấu…’ (Ma-thi-ơ 3:17). Sứ đồ Phao-lô cho biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho bạn được Đức Thánh Linh tuôn đổ vào tấm lòng của bạn (Rô-ma 5: 5).

  1. Cảm nhận niềm vui từ Ngài

Có tiếng từ trời phán: ‘đẹp lòng Ta hoàn toàn’ (Ma-thi-ơ 3:17). Một lần nữa, điều đó hoàn toàn đúng về Chúa Giê-xu nhưng khi bạn bước đi với Chúa Thánh Linh, bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác vui mừng và vinh hạnh này của Đức Chúa Trời. Tôi thích khoảnh khắc trong phim Chariots of Fire khi vận động viên điền kinh Olympic Eric Liddell nói, "Khi chạy, tôi cảm thấy niềm vui của Ngài."

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì Chúa ban cho con Chúa Thánh Linh của Ngài để tinh luyện con, ban cho con sự bình an, để bảo đảm với con rằng con là con của Chúa, được biết tình yêu của Chúa và cảm nhận được niềm vui của Chúa. Xin giúp con bước đi theo Thánh Linh.

Cựu Ước

Sáng thế ký 4:17-6:22

17 Ca-in ăn ở với vợ, nàng thụ thai và sinh Hê-nóc. Ca-in xây một cái thành và đặt tên là Hê-nóc, theo tên con trai mình. 18 Hê-nóc sinh Y-rát; Y-rát sinh Mê-hu-da-ên; Mê-hu-da-ên sinh Mê-tu-sa-ên; Mê-tu-sa-ên sinh Lê-méc.

19 Lê-méc cưới hai vợ; một người tên là A-đa, một người tên là Si-la. 20 A-đa sinh Gia-banh; Gia-banh là tổ phụ của các dân sống trong lều trại và nuôi gia súc. 21 Em của Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người chơi thụ cầm và thổi sáo. 22 Còn Si-la sinh Tu-banh Ca-in, là người rèn đủ các loại dụng cụ bén bằng đồng và sắt. Em gái của Tu-banh Ca-in là Na-a-ma.

23 Lê-méc nói với hai vợ mình: “Hỡi A-đa và Si-la! Hãy nghe tiếng ta; Nầy, các người vợ Lê-méc, hãy lắng tai nghe ta nói: Ta đã giết một người vì gây thương tích cho ta, Và một đứa trẻ vì đánh ta sưng bầm.

24 Nếu Ca-in được báo thù bảy lần. Thì Lê-méc sẽ được báo oán bảy mươi bảy lần.”

25 A-đam lại ăn ở với vợ, bà sinh được một trai, đặt tên là Sết, vì bà nói: “Đức Chúa Trời đã cho tôi một đứa con khác thay cho A-bên đã bị Ca-in giết.”

26 Sết cũng sinh được một trai, đặt tên là Ê-nót.

Từ đó, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.

Gia phả A-đam từ Sết đến Nô-ê

5: 1.Đây là gia phả của A-đam.

Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài tạo nên loài người giống như Đức Chúa Trời. 2 Ngài sáng tạo người nam và người nữ, ban phước cho họ, và đặt tên là “người” khi Ngài sáng tạo họ.

3 A-đam được một trăm ba mươi tuổi thì sinh một con trai, hình dạng giống như mình và đặt tên là Sết. 4 Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 5 Vậy A-đam sống được chín trăm ba mươi năm, rồi qua đời.

6 Sết được một trăm lẻ năm tuổi thì sinh Ê-nót. 7 Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống được tám trăm lẻ bảy năm, sinh con trai con gái. 8 Vậy Sết sống được chín trăm mười hai năm, rồi qua đời.

9 Ê-nót được chín mươi tuổi thì sinh Kê-nan. 10 Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót còn sống được tám trăm mười lăm năm, sinh con trai con gái. 11 Vậy Ê-nót sống được chín trăm lẻ năm năm, rồi qua đời.

12 Kê-nan được bảy mươi tuổi thì sinh Ma-ha-la-le. 13 Sau khi sinh Ma-ha-la-le, Kê-nan còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sinh con trai con gái. 14 Vậy Kê-nan sống được chín trăm mười năm, rồi qua đời.

15 Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi thì sinh Giê-rệt. 16 Sau khi sinh Giê-rệt, Ma-ha-la-le còn sống được tám trăm ba mươi năm, sinh con trai con gái. 17 Vậy Ma-ha-la-le sống được tám trăm chín mươi lăm năm, rồi qua đời.

18 Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi thì sinh Hê-nóc. 19 Sau khi sinh Hê-nóc, Giê-rệt còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 20 Vậy Giê-rệt sống được chín trăm sáu mươi hai năm, rồi qua đời.

21 Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi thì sinh Mê-tu-sê-la. 22 Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc đồng hành với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái. 23 Vậy Hê-nóc sống ba trăm sáu mươi lăm năm. 24 Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi.

25 Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi thì sinh Lê-méc. 26 Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sinh con trai con gái. 27 Vậy Mê-tu-sê-la sống được chín trăm sáu mươi chín năm, rồi qua đời.

28 Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi thì sinh một trai, 29 đặt tên là Nô-ê và nói: “Trong công việc của chúng ta, trong nỗi lao khổ nhọc nhằn của tay chúng ta, đứa con nầy sẽ đem lại cho chúng ta niềm an ủi xuất phát từ đất mà Đức Giê-hô-va đã nguyền rủa.”

30 Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sinh con trai con gái. 31 Vậy Lê-méc sống được bảy trăm bảy mươi bảy năm, rồi qua đời.

32 Khi Nô-ê được năm trăm tuổi thì sinh Sem, Cham và Gia-phết.

Tội ác gia tăng

1 Loài người bắt đầu gia tăng trên mặt đất và sinh ra nhiều con gái. 2 Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp thì cưới những người nào họ chọn để làm vợ.

3 Đức Giê-hô-va phán: “Thần Ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người vì họ chỉ là xác phàm, đời người sẽ chỉ còn một trăm hai mươi năm mà thôi.”

4 Vào thời bấy giờ và sau đó có những người khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người rồi sinh con cái. Đó là những anh hùng thuở xưa, là những người danh tiếng.

5 Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa, 6 thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, và đau buồn trong lòng.

7 Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà Ta đã tạo dựng, từ loài người cho đến loài súc vật, loài bò sát, loài chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã dựng nên chúng.”

Nô-ê và cơn đại hồng thuỷ

6:9 Đây là dòng dõi của Nô-ê. Trong thế hệ mình, Nô-ê là một người công chính và trọn vẹn; ông cùng đi với Đức Chúa Trời. 10 Nô-ê sinh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Nô-ê đóng tàu

11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo. 12 Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy chúng bại hoại, vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại.

13 Đức Chúa Trời phán với Nô-ê: “Ta đã quyết định tận diệt mọi người, vì do chúng mà thế gian đầy dẫy điều hung bạo. Nầy, Ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. 14 Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô-phe, chia thành từng phòng và trét nhựa chai cả trong lẫn ngoài.

15 Con hãy đóng tàu như thế nầy: Chiều dài một trăm năm mươi mét; 1 am-ma = 44,5 cm. chiều rộng hai mươi lăm mét, chiều cao mười lăm mét. 16 Con cũng làm một mái che cho tàu, mái lợp cách tàu nửa mét, và trổ một cửa bên hông tàu. Con sẽ làm tầng dưới, tầng giữa và tầng trên.

17 Còn Ta, Ta sẽ dẫn nước lụt đến trên đất để tiêu diệt tất cả các loài xác thịt có hơi thở ở dưới trời. Mọi vật trên đất đều sẽ chết hết. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước với con, rồi con sẽ vào tàu cùng với vợ, các con trai và các con dâu của mình.

19 Về các loài sinh vật, con hãy đem vào tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, để giữ cho chúng cùng sống với con. 20 Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, loài bò sát tùy theo loại, mỗi loài một cặp, đều sẽ đến với con để con gìn giữ sự sống cho chúng.

21 Ngoài ra, con cũng đem theo các thứ thức ăn dự trữ để làm lương thực cho con và các loài đó.”

22 Nô-ê làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán.

Bình luận

Bước đi trong mối tương giao với Chúa

Con người là đỉnh cao của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để bước đi trong mối quan hệ với Ngài. ‘Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài tạo nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ, ban phước cho họ, và đặt tên là “người” khi Ngài sáng tạo họ '(Sáng thế ký 5: 1–2).

Tuy nhiên, thật đáng buồn là loài người đã đi chệch hướng: ‘Cái ác của con người đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Mọi người nghĩ ác, tưởng tượng ra cái ác - cái ác, cái ác, cái ác từ sáng đến tối… điều đó làm tan nát trái tim của [Đức Chúa Trời] (6: 5–6, MSG).

Cái ác bắt đầu trong suy nghĩ và trí tưởng tượng của chúng ta - tức là trong tâm hồn chúng ta. Đó là trường hợp tâm trí chúng ta toàn là rác rưởi - ‘rác vào, rác ra’. Chúng ta không chỉ cần quan sát hành động mà còn cả suy nghĩ, thái độ, động cơ và trí tưởng tượng của chúng ta.

Giữa tham nhũng và xấu xa, có thể trở nên khác biệt và tạo ra sự khác biệt. Hê-nóc và Nô-ê là hai ví dụ về những người không đi cùng đám đông nhưng đã ‘đi cùng Chúa’.

Có vẻ như ‘sau khi trở thành cha của Mê-tu-sê-la’ (5:22), Hê-nóc đã trung thành bước đi với Đức Chúa Trời trong suốt phần đời còn lại của mình. Có điều gì đó rất mạnh mẽ, tuyệt vời và gần như kỳ diệu khi chứng kiến sự ra đời của chính những đứa con của chúng ta. Một trong những người bạn rất thân của tôi đã trở thành một Cơ đốc nhân khi trải qua sự ra đời của đứa con đầu lòng.

‘Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi'(c.24).

Nô-ê cũng bước đi với Chúa. Ông 'được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va' (6:8). Bất chấp mọi điều ác đang diễn ra xung quanh mình, ‘Trong thế hệ mình, Nô-ê là một người công chính và trọn vẹn; ông cùng đi với Đức Chúa Trời.’(6: 9). Nô-ê tin Chúa và đóng một chiếc thuyền, mặc dù trời không mưa và không có nước trong tầm nhìn. Nô-ê làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. (c.22).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con ngay thẳng trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, bước đi với Chúa trong tình thân mật. Giúp con có thể làm tất cả những gì Ngài muốn làm cho Ngài.

Pippa chia sẻ

'Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi.'

Tôi đã luôn nghĩ rằng điều này có vẻ là một con đường tốt để đến thiên đường. Hê-nóc dường như không phải trải qua quá trình hấp hối và kinh nghiệm sự chết thể xác.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Chariots of Fire (Dir. Hugh Hudson, 20th Century Fox, 1981).

Scripture quotations marked (AMP) taken from the Amplified® Bible, Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission. (www.Lockman.org)

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company All rights reserved ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica UK trademark number 1448790. 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more