Ngày 33

Tình bạn thân thiết

Khôn ngoan Thi Thiên 18:7-15
Tân ước Ma-thi-ơ 21:33-22:14
Cựu Ước Gióp 25:1-29:25

Giới thiệu

Nick Hills là một trong những người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Anh là một học giả và một trí thức. Anh ấy có một bộ óc thông minh. Chúng tôi đã ở trường và học đại học cùng nhau. Khoảng ba tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Chúa Giêsu Christ (khi còn là sinh viên năm thứ nhất), anh ấy cũng đã có kinh nghiệm về Chúa Giêsu. (Trên thực tế, anh ấy đã tiếp tục giúp Justin Welby, người hiện là Tổng giám mục Canterbury, tìm thấy niềm tin vào Chúa Giêsu). Ngay lập tức, Nick bắt đầu đọc những cuốn sách thần học đồ sộ.

Tôi nhớ đã hỏi anh ta rằng anh ta đang đọc về cái gì. Anh ta trả lời rằng anh ta đang đọc về ‘sự siêu việt và sự bất tử’ của Chúa. Tôi không hiểu ý anh ấy là gì. Tôi đã phải tra cả hai từ trong từ điển.

‘Sự siêu việt’ và ‘sự bất biến’ mô tả bản chất gần như nghịch lý của mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Sự ‘siêu việt’ của Chúa có nghĩa là Chúa tồn tại ngoài và không chịu sự giới hạn của vũ trụ vật chất. Ngài ở trên và hơn thế nữa, vượt qua và xuất sắc, vượt trội hơn chúng ta rất nhiều.

Mặt khác, sự ‘bất biến’ của Đức Chúa Trời có nghĩa là có thể trải nghiệm tình bạn ngay lập tức của Ngài. Trong phân đoạn Cựu Ước của chúng ta cho ngày hôm nay, Gióp nói về ‘tình bạn thân thiết của Đức Chúa Trời’ (Gióp 29: 4).

Chỉ khi bạn hiểu được sự siêu việt của Đức Chúa Trời, bạn mới thấy sự bất biến của Ngài tuyệt vời như thế nào, và thật là một đặc ân to lớn để có thể tận hưởng tình bạn thân thiết với Đức Chúa Trời.

Khôn ngoan

Thi Thiên 18:7-15

7 Bấy giờ đất rung chuyển,
  Nền các núi cũng rúng động vì Ngài nổi giận.
8 Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài,
  Ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài
  Làm cho than cháy rực.
9 Ngài nghiêng trời và ngự xuống;
  Dưới chân Ngài dày đặc mây đen.
10 Ngài cưỡi Chê-ru-bim và bay,
  Ngài liệng trên cánh gió.
11 Ngài dùng bóng tối làm màn bao phủ,
  Lấy mây đen dày đặc nước làm trướng vây quanh.
12 Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài,
  Xuyên qua các đám mây mù mịt,
  Có mưa đá và những tia chớp lòa lửa.
13 Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời,
  Tiếng của Đấng Chí Cao vang dội,
  Giữa cơn mưa đá và những tia chớp lòa lửa.
14 Ngài bắn tên làm quân thù tản lạc,
  Phát sấm chớp sáng lòa khiến chúng hoảng kinh.
15 Lạy Đức Giê-hô-va, bởi lời quở trách của Ngài,
  Và do hơi thở từ lỗ mũi Ngài,
  Đáy biển phơi trần
  Và các nền quả đất bị lộ ra.

Bình luận

Tôn thờ Đức Chúa Trời siêu việt và yêu mến sự hiện diện tuyệt vời của Ngài

Đa-vít nói về sự hiện diện đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời: ‘Bấy giờ đất rung chuyển; Nền các núi cũng rúng động vì Ngài nổi giận… Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài,… Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời; Tiếng của Đấng Chí Cao vang dội'(cc.7,12–13).

Trong thánh vịnh này, chúng ta thấy cả quyền năng và sự giận dữ của Đức Chúa Trời siêu việt: ‘Họ run lên vì Ngài tức giận’ (c.7). Sự tức giận của Đức Chúa Trời (mặc dù không bao giờ có ác ý) là phản ứng cá nhân của Ngài chống lại tội lỗi.

Nếu chúng ta nhìn vào nạn phân biệt chủng tộc, buôn bán người, lạm dụng trẻ em, tra tấn thể chế hoặc một số bất công khủng khiếp khác mà không cảm thấy tức giận, chúng ta đang thất bại trong tình yêu. Sự cam chịu chống lại cái ác là một yếu tố cần thiết của cái thiện. Trong bài Thi thiên này, chúng ta thấy rằng sự giận dữ của Đức Chúa Trời là mặt trái của tình yêu thương của Ngài.

Tuy nhiên, đây là một bài Thi-thiên trong đó Đa-vít bày tỏ tình bạn thân thiết của ông với Đức Chúa Trời. Nó bắt đầu, ‘Hỡi Chúa, sức mạnh của con, con yêu Chúa’ (c.1). David không coi đó là điều hiển nhiên. Anh hiểu được đặc ân to lớn khi có một tình bạn thân thiết với Đức Chúa Trời siêu việt.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm ơn vì con có thể có một tình bạn thân thiết với đấng đã tạo ra toàn bộ vũ trụ. Con yêu Ngài, hỡi Chúa, sức mạnh của con.

Tân ước

Ma-thi-ơ 21:33-22:14

Ẩn dụ về những người thuê vườn nho

33 “Hãy nghe một ẩn dụ khác. Có một người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một tháp canh, và cho những kẻ trồng nho thuê, rồi đi qua xứ khác. 34 Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ đến với những kẻ trồng nho để thu hoa lợi.

35 Nhưng chúng bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36 Người chủ lại sai các đầy tớ khác, đông hơn trước, thì chúng vẫn đối xử với họ như vậy. 37 Cuối cùng, người chủ sai chính con trai mình đến với chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con ta.’

38 Nhưng khi những kẻ trồng nho thấy người con trai ấy thì nói với nhau: ‘Đây là đứa con thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó.’ 39 Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi.

40 Vậy, khi chủ vườn nho đến sẽ xử bọn trồng nho ấy thế nào?”

41 Họ trả lời: “Chủ sẽ giết chết bọn gian ác ấy một cách thê thảm, và cho những người trồng nho khác thuê, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ.”

42 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các ngươi chưa bao giờ đọc lời nầy trong Kinh Thánh sao:
  ‘Hòn đá bị thợ xây loại ra
  Đã trở nên đá đầu góc nhà;
  Đây là việc Chúa làm,
  Và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta’?

43 Vậy nên, Ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. 44 Kẻ nào ngã trên đá nầy sẽ bị giập nát, còn đá ấy rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”

45 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những ẩn dụ nầy thì nhận biết Ngài đang nói về mình. 46 Họ tìm cách bắt Ngài nhưng lại sợ dân chúng, vì mọi người đều nhìn nhận Ngài là một Đấng tiên tri.

Ẩn dụ về tiệc cưới

22Đức Chúa Jêsus lại dùng ẩn dụ phán với họ: 2 “Vương quốc thiên đàng giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không đến.

4 Vua lại sai những đầy tớ khác và dặn rằng: ‘Hãy nói với những người được mời rằng: Kìa, thức ăn đã chuẩn bị xong, bò và các thú béo đã làm thịt rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đến dự tiệc cưới.’

5 Nhưng họ chẳng quan tâm gì đến lời mời, cứ bỏ đi: người đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán, 6 còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, đối xử thậm tệ, rồi giết đi. 7 Vua nổi giận, sai binh lính tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt thành của họ.

8 Sau đó, vua nói với các đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những người được mời chẳng ai xứng đáng dự. 9 Vì vậy, hãy đi ra các đường chính, hễ gặp bất cứ ai, hãy mời đến dự tiệc cưới.’ 10 Các đầy tớ đi khắp các ngả đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, không phân biệt xấu, tốt. Vì vậy, phòng tiệc đầy khách mời.

11 Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới 12 thì nói với người ấy rằng: ‘Nầy bạn, làm cách nào bạn không mặc trang phục tiệc cưới mà lại vào đây được?’ Người ấy lặng thinh.

13 Vua truyền cho các đầy tớ: ‘Hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’

14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

Bình luận

Chấp nhận lời mời của Đức Chúa Trời và tận hưởng tình bạn thân thiết của Ngài

Trong vài năm gần đây, chúng tôi đã tổ chức hai đám cưới Hoàng gia lớn ở Vương quốc Anh: Hoàng tử William với Catherine Middleton và Hoàng tử Harry với Meghan Markle. Hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu bạn mở bài đăng của mình và tìm thấy một lời mời cá nhân đến đám cưới của họ. Chúa Giê-su nói rằng tất cả chúng ta đều nhận được lời mời tham dự đám cưới hoàng gia vĩ đại nhất mọi thời đại.

Chúa Giê-su mô tả vương quốc của Đức Chúa Trời giống như một vườn nho và giống như một bữa tiệc cưới. Cả hai bức ảnh này đều nói lên một lần nữa sự hào phóng của Đức Chúa Trời và tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho bạn.

Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là tình cảm. Một lần nữa, chúng ta thấy mặt trái của tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, đó là sự phán xét của Ngài đối với những ai khước từ tình yêu thương của Ngài và làm điều ác (21:35 trở đi). Khi những người làm vườn 'bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ' (c.35), và hành động bạo lực cuối cùng là khi họ bắt con trai ông ta 'ném ra ngoài vườn nho và giết đi' (c.39), có một sự phán xét (c.41).

Chúa Giêsu đang nói tiên tri về cái chết của chính mình. Ngài là ‘con trai’ và ‘đứa con thừa kế’ (cc.37–38) mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Tuy nhiên, họ đã giết người con ấy (c.39). Chúa là hòn đá ‘Hòn đá bị thợ xây loại ra; Đã trở nên đá đầu góc nhà’ (c.42). Ngài là người thi hành sự phán xét (c.44). Sự phán xét xảy ra vì họ từ chối Chúa Giê-su (họ đang tìm cách bắt Chúa Giê-su, c.46).

Tương tự như vậy, trong trường hợp tổ chức tiệc cưới, Đức Chúa Trời đưa ra lời mời ngỏ cho một tình bạn thân mật với Ngài. Thật là một đặc ân tuyệt vời khi được mời đến dự đám cưới hoàng gia này. Đó là một lời mời quý giá (c.4) và một lời mời cởi mở (cc.9–10). Mọi người đều được mời. Lời mời được lặp đi lặp lại nhiều lần (cc.1–4).

Tôi thấy thật thú vị khi Chúa Giê-su so sánh vương quốc của Đức Chúa Trời với một bữa tiệc. Điều này trái ngược với cách nghĩ của nhiều người về Chúa, hội thánh và đức tin. Họ cho rằng đó là một thứ gì đó u ám, buồn tẻ và nhàm chán. Nhưng Chúa Giê-su nói vương quốc của Đức Chúa Trời là một bữa tiệc. Đó là một lễ kỷ niệm với nhiều tiếng cười, niềm vui và bữa tiệc.

Tuy nhiên, có một số người, khi được nhắc nhở về lời mời của họ, "họ chẳng quan tâm gì đến lời mời, cứ bỏ đi: người đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán" (22:5, VIE2010). Của cải và công việc của họ được ưu tiên cao hơn mối quan hệ với Chúa Giê-su. Một số vô cùng thô lỗ và thù địch - họ ‘còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, đối xử thậm tệ, rồi giết đi’ (c.6). Chúa Giê-su nói, ‘Vua nổi giận’ (c.7).

Lời mời kinh ngạc và tuyệt vời của Đức Chúa Trời không phải là điều bạn có thể xem nhẹ hay cho là viển vông. Đó là một đặc ân to lớn khi một Đấng siêu việt mời bạn có một tình bạn thân mật với Ngài. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn giản để đi cùng. Bạn cần quần áo cưới phù hợp (câu.11–13). Bạn không thể vào vương quốc thiên đàng theo cách của riêng mình mà phải theo điều kiện của Chúa Giê-su. Rất may, qua cái chết và sự phục sinh của mình và sự ban cho của Đức Thánh Linh, Chúa Giê-su đã cung cấp quần áo bạn cần.

Cầu nguyện

Thưa Chúa, con cảm ơn vì tình yêu của Chúa, Chúa đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc cho con. Lạy Chúa, con nhận lời mời của Chúa và đến với Chúa hôm nay để tận hưởng tình bạn mật thiết với Ngài.

Cựu Ước

Gióp 25:1-29:25

25 Binh-đát người Su-a đáp lại:

2 “Quyền tể trị thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đáng kính sợ;
  Ngài thiết lập hòa bình trên cõi trời cao.
3 Ai đếm được số đạo binh của Chúa?
  Ai tránh được ánh sáng Ngài soi chiếu?
4 Làm sao Đức Chúa Trời có thể xem loài người là công chính được?
  Có ai bởi người nữ sinh ra mà được kể là thanh sạch?
5 Kìa, mặt trăng không đủ sáng,
  Các ngôi sao cũng không tinh sạch dưới mắt Ngài;
6 Huống chi loài người chỉ như sâu bọ,
  Con cái loài người khác nào một loại côn trùng!”

Gióp

26 Gióp lên tiếng đáp lại:

2 “Anh thật khéo giúp đỡ người cô thế!
  Tiếp cứu người yếu đuối!
3 Khuyên giải người kém khôn ngoan,
  Và đưa ra bao lời khuyên sáng suốt!
4 Anh giảng giải những điều đó cho ai?
  Linh nào đã nói qua miệng anh?

5 Vong linh người chết quằn quại dưới kia,
  Nước và mọi vật sống trong nước cũng vậy.
6 Âm phủ lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời,
Địa ngục không có màn che.
7 Chúa trải phương bắc ra trên vùng trống,
Treo trái đất lơ lửng trong không gian.
8 Ngài gói nước trong các đám mây Ngài,
Nhưng mây không vỡ ra vì nước ấy.
9 Ngài bao phủ ngai Ngài,
Và giăng trải mây Ngài trên đó.
10 Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước,
Tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
11 Những trụ cột của các tầng trời rúng động,
Và sững sờ khi Ngài quở trách.
12 Ngài dùng quyền năng làm sóng yên biển lặng;
Lấy tri thức mà đánh gục Ra-háp.
13 Hơi thở Chúa làm bầu trời trong sáng;
Tay Ngài xuyên thủng rắn yêu tinh.
14 Đây chỉ là những phác họa về công việc Ngài,
Là những tiếng thầm thì mà chúng ta nghe được về Ngài;
Còn tiếng sấm rền vang về quyền năng Ngài, mấy ai hiểu hết?”

Gióp bảo vệ lập trường của mình về kết cục buồn thảm của kẻ ác

27 Gióp tiếp tục trình bày lập luận của mình:

2 “Nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng đã tước mất công lý của tôi,
  Và Đấng Toàn Năng, Đấng làm cho linh hồn tôi cay đắng, Tôi thề rằng:
3 Ngày nào hơi thở còn trong tôi
  Và sinh khí của Đức Chúa Trời còn trong mũi tôi,
4 Môi tôi sẽ không nói điều gian ác,
  Lưỡi tôi cũng không thốt ra lời giả dối.
5 Chẳng bao giờ tôi công nhận các anh là đúng!
  Cho đến chết tôi cũng không từ bỏ lòng trung thực của mình.
6 Tôi giữ vững sự công chính, không rời bỏ;
  Trọn đời tôi, lương tâm không cáo trách tôi.
7 Ước gì kẻ thù tôi bị xử như kẻ ác,
  Kẻ chống lại tôi bị xem như bọn gian tà.
8 Niềm hi vọng của kẻ vô tín là gì khi nó bị tiêu diệt?
  Khi Đức Chúa Trời đòi linh hồn nó lại?
9 Đức Chúa Trời có nghe tiếng kêu than của nó,
  Khi hoạn nạn giáng xuống trên nó không?
10 Nó có hân hoan trong Đấng Toàn Năng,
  Và thường xuyên cầu khẩn Đức Chúa Trời không?

11 Tôi sẽ dạy các anh về quyền năng của Đức Chúa Trời;
  Không giấu các anh ý định của Đấng Toàn Năng.
12 Tất cả các anh đều nhận ra điều đó,
  Vậy sao các anh còn nói những lời vô nghĩa như thế?

13 Đây là phần Đức Chúa Trời định cho kẻ ác,
  Và cơ nghiệp Đấng Toàn Năng dành cho lũ bạo tàn:
14 Nếu con cái nó có đông thêm cũng chỉ để dành cho gươm giáo;
  Dòng dõi nó sẽ ăn không đủ no.
15 Những đứa sống sót sẽ bị dịch bệnh chôn vùi,
  Vợ góa của chúng không còn than khóc nổi.
16 Dù nó có gom góp bạc tiền như cát bụi,
  Áo quần chồng chất như đất sét;
17 Nó sắm sẵn nhưng người công chính sẽ mặc,
  Còn tiền bạc nó, người vô tội sẽ chia nhau.
18 Nó cất nhà như mạng nhện,
  Như cái chòi cất cho người giữ vườn nho.
19 Khi đi ngủ nó còn giàu có, chưa mất mát thứ gì;
  Lúc mở mắt ra sự nghiệp đã tan tành.
20 Kinh hoàng bất ngờ ập đến như nước lụt;
  Ban đêm cơn lốc cuốn nó đi.
21 Ngọn gió đông bốc nó lên và đùa đi mất;
  Gió quét nó đi khỏi chỗ của nó.
22 Ngọn gió giáng tai ương trên nó không chút xót thương;
  Nó liều lĩnh chạy trốn trận cuồng phong.
23 Gió vỗ tay nhạo cười nó,
  Gào thét đuổi nó ra khỏi chỗ ở của mình.”

Gióp ca tụng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời

28“Hẳn nhiên phải có mỏ để lấy bạc,
  Có nơi để luyện vàng.
2 Sắt lấy ra từ đất,
  Đồng chảy ra từ quặng nung.
3 Người ta phải soi vào trong hầm tối,
  Dò tìm cho đến cùng,
  Để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt.
4 Họ đào những đường hầm cách xa khu dân cư;
  Trong nơi vắng vẻ không có người qua lại.
  Họ dòng dây đong đưa, cách ly với mọi người.
5 Đất sinh ra lương thực,
  Nhưng trong lòng đất như bị lửa xáo trộn.
6 Lẫn trong đá có ngọc bích,
  Trong bụi cát có quặng vàng.
7 Con đường nầy, chim săn mồi không biết được;
  Mắt chim ưng cũng chưa từng thấy;
8 Các loài mãnh thú chưa từng đặt chân đến,
  Sư tử cũng chẳng đi qua đó bao giờ.
9 Tay loài người đập trên hòn đá lửa,
  Triệt hạ các núi tận nền móng.
10 Người ta đục đường hầm xuyên đá,
  Mắt tìm kiếm mọi bửu vật bên trong.
11 Họ đắp đập ngăn dòng;
  Đem ra ánh sáng những điều bí ẩn.
12 Nhưng tìm sự khôn ngoan ở đâu?
  Sự hiểu biết nằm ở nơi nào?
13 Không ai biết hết giá trị của khôn ngoan;
  Nó không có trên đất kẻ sống.
14 Vực sâu nói: ‘Nó không ở trong tôi’,
  Biển cả cũng nói: ‘Nó không ở với tôi.’
15 Vàng ròng không đổi được nó,
  Cũng không cân bạc mà mua nó được.
16 Không thể định giá nó bằng vàng Ô-phia,
  Bằng ngọc hồng mã não hay ngọc bích.
17 Vàng và pha lê làm sao sánh được với nó,
  Đồ dùng bằng vàng ròng cũng không đổi được nó.
18 Còn san hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến;
  Giá trị của khôn ngoan cao hơn cả ngọc trai.
19 Ngọc sắc vàng Ê-thi-ô-pi không thể so với nó,
  Cũng không sao định giá nó bằng vàng ròng.
20 Vậy thì khôn ngoan từ đâu đến?
  Hiểu biết xuất phát từ nơi nào?
21 Nó vẫn giấu kín khỏi mắt mọi loài sống.
  Và ẩn mặt các loài chim trời.
22 Địa ngục và sự chết nói rằng:
  ‘Tai chúng tôi có nghe đồn về nó.’
23 Đức Chúa Trời thấu hiểu con đường đi đến nó,
  Và biết rõ chỗ ở của nó.
24 Vì Ngài nhìn thấy đến tận cùng trái đất,
  Và quan sát mọi vật dưới bầu trời.
25 Khi Ngài ban sức mạnh cho gió,
  Và xác định mực thủy triều,
26 Lập quy luật cho mưa,
  Vẽ đường đi cho sấm chớp;
27 Bấy giờ Ngài thấy sự khôn ngoan và công bố nó ra,
  Ngài thiết lập nó và kiểm nghiệm kỹ càng.
28 Rồi Ngài phán với loài người:
  ‘Kính sợ Chúa, đó là sự khôn ngoan;
  Tránh điều ác, đó là sự hiểu biết.’”

Lời biện luận cuối cùng của Gióp

29 Gióp tiếp tục biện luận:

2 “Ôi! Ước gì tôi được sống như thuở trước,
  Như những ngày Đức Chúa Trời gìn giữ tôi;
3 Khi ngọn đèn Chúa soi trên đầu tôi,
  Và nhờ ánh sáng Chúa tôi đi qua cõi tăm tối.
4 Khi tôi còn tráng kiện,
  Và tình bạn của Đức Chúa Trời bao phủ trại tôi;
5 Khi Đấng Toàn Năng ở với tôi,
  Và con cái quây quần bên tôi;
6 Khi chân tôi rửa trong sữa,
  Và cối đá phun dầu ra cho tôi như suối!
7 Khi tôi đi ra đến cổng thành,
  Và sửa soạn chỗ ngồi giữa quảng trường,
8 Giới trẻ thấy tôi đều rút lui,
  Người lớn tuổi đứng dậy chào đón;
9 Các quan chức nói năng dè dặt,
  Và lấy tay che miệng lại;
10 Giới quý tộc im tiếng,
  Lưỡi họ như dính vào vòm họng.
11 Tai nào nghe đến tôi đều khen tôi có phước,
  Mắt nào nhìn thấy tôi đều làm chứng cho tôi.
12 Vì tôi giải cứu người nghèo khó đang kêu van,
  Và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ.
13 Người cùng khổ sắp chết còn chúc phước cho tôi,
  Tôi làm cho khúc hoan ca trỗi lên trong lòng người góa bụa.
14 Tôi mặc sự công chính như chiếc áo,
  Lấy sự ngay thẳng làm áo choàng và mũ.
15 Tôi làm đôi mắt cho người mù,
  Và đôi chân cho kẻ què.
16 Tôi làm cha của người nghèo khó,   Xét xử công minh cho kẻ xa lạ.
17 Tôi bẻ gẫy xương hàm của kẻ bất chính,
  Và rứt mồi khỏi nanh vuốt nó. 18 Bấy giờ, tôi tự nhủ: ‘Ta sẽ chết trong tổ ấm,
  Ngày tháng ta sẽ nhiều như cát;
19 Rễ ta bò đến các nguồn nước,   Và suốt đêm sương đọng trên cành ta; 20 Vinh quang ta luôn tươi mới,   Sức mạnh ta lại được phục hồi.’
21 Người ta lắng tai nghe tôi nói và chờ đợi,
  Yên lặng nghe lời tôi khuyên nhủ.
22 Tôi nói xong, không còn ai nói nữa,   Lời tôi nói như giọt sương rơi trên họ.
23 Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa,
  Há miệng chờ như trông ngóng mưa xuân.
24 Tôi mỉm cười với họ khi họ mất niềm tin,
  Gương mặt rạng rỡ của tôi khích lệ họ.
25 Tôi chọn đường đi cho họ và lãnh đạo họ,
  Sống như vua giữa quân đội mình,
  Như người an ủi những kẻ ưu sầu.”

Bình luận

Hiểu sự siêu việt của Đức Chúa Trời và nhận biết Chúa là Đấng chẳng hề đổi thay

Bạn có bao giờ cảm thấy choáng ngợp trước những vấn đề và khó khăn mà bạn đang gặp phải không? Bạn có nghi ngờ liệu Chúa có quyền năng hay mong muốn giúp bạn không?

Gióp hiểu sự siêu việt của Đức Chúa Trời. Ông nói, ‘Tôi sẽ dạy các anh về quyền năng của Đức Chúa Trời’ (27:11a). Ông chỉ ra rằng tất cả những gì chúng ta thấy về quyền năng của Đức Chúa Trời trong thế giới tự nhiên xung quanh chỉ là 'những phác họa về công việc Ngài' (26:14).

Chúa đủ quyền năng để giúp bạn.

Chúa không chỉ đủ quyền năng để giúp bạn; Chúa cũng yêu bạn đủ để làm như vậy. Gióp biết tất cả về sự bất biến của Đức Chúa Trời. Ông đã trải nghiệm ‘tình bạn của Đức Chúa Trời’ (29:4), nơi có sự khôn ngoan đích thực.

‘Kính sợ Chúa, đó là sự khôn ngoan; Tránh điều ác, đó là sự hiểu biết.’ (c.28, VIE2010). ‘Kính sợ Đức Chúa Trời’ có nghĩa là tôn trọng Chúa. Chính trong mối quan hệ tôn trọng này với Đức Chúa Trời mà bạn tìm thấy sự khôn ngoan. Bây giờ chúng ta biết rằng Chúa Giê Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chính trong tình bạn thân thiết với Chúa Giê-su, bạn tìm thấy sự khôn ngoan đích thực.

Gióp mô tả giá trị to lớn của sự khôn ngoan này: ‘Nhưng tìm sự khôn ngoan ở đâu? … Vàng ròng không đổi được nó, Cũng không cân bạc mà mua nó được… Đức Chúa Trời thấu hiểu con đường đi đến nó, Và biết rõ chỗ ở của nó… "Kính sợ Chúa, đó là sự khôn ngoan; Tránh điều ác, đó là sự hiểu biết" (28: 12,15–28).

Điều này dẫn đến cuộc sống như thế nào? Nó sẽ dẫn đến việc tránh xa điều ác (c. 28) và giải cứu người nghèo (29:12). Gióp mô tả một cuộc sống thực sự công bình là giúp đỡ ‘người nghèo… trẻ mồ côi… người cùng khổ sắp chết… góa bụa… người mù… kẻ què… người nghèo khó… kẻ xa lạ” (câu 12–16). Gióp không chỉ quan tâm đến sự nghèo khó mà còn quan tâm đến công lý: ‘Tôi làm cha của người nghèo khó, xét xử công minh cho kẻ xa lạ...Tôi bẻ gẫy xương hàm của kẻ bất chính, và rứt mồi khỏi nanh vuốt nó. ’(c.14,17).

Khi bạn đến gần Đức Chúa Trời trong tình bạn thân thiết, mối quan tâm của Ngài trở thành mối quan tâm của bạn. Giống như Gióp, bạn sẽ mong muốn giúp đỡ người nghèo, người mồ côi cha, người vô gia cư và những người góa bụa. Bạn muốn giải cứu nạn nhân của sự bất công. Bạn sẽ tìm cách chăm sóc những người mù, người què, người nghèo khó và những người tị nạn trong vùng đất của bạn.

Gióp không thực sự đánh mất tình bạn thân thiết của mình với Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã mất bất kỳ cảm giác thực hữu về tình bạn đó. Ông đang trải qua những đau khổ kinh hoàng nhất. Đối với ông, dường như Chúa đang ở cách xa hàng dặm. Bạn có thể đang gặp một điều gì đó như thế này vào lúc này. Nếu bạn đang có, hãy được khích lệ bởi câu chuyện về Gióp.

Khi đến phần cuối của sách Gióp, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ bỏ ông. Chúa ban phước cho ông nhiều hơn những gì ông cầu xin và suy tưởng và những điều chưa thể nói ra. Chúa khôi phục cho ông cảm giác về tình bạn thân thiết của mình.

Giờ đây, qua Chúa Giê-xu, tất cả chúng ta có thể trải nghiệm một tình bạn thân thiết với Đức Chúa Trời siêu việt và biết được phước hạnh tối thượng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta.

Cầu nguyện

Thưa Chúa, con cảm ơn vì tấm gương của Gióp. Trong lúc đau khổ, xin cho con bám lấy lời hứa về tình bạn tri kỷ và sự ban phước mà Chúa dành cho đời sống con.

Pippa chia sẻ

Tất cả chúng ta đều muốn an ủi bạn bè mình khi họ gặp hoạn nạn, và ít nhất bạn bè của Gióp đã đến với ông. Đôi khi, trong lúc tuyệt vọng cố gắng hiểu nỗi khổ của họ hoặc để giúp đỡ, chúng ta đã nói những điều chẳng ích lợi gì cả! Rất khó để biết làm thế nào để an ủi ai đó khi họ đang phải đối mặt với một điều gì đó thực sự khủng khiếp. Một số người hoàn toàn đúng, nhưng thường thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chỉ lắng nghe, ở đó và cầu nguyện.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more