Ngày 61

Mắt tôi đã được mở ra

Khôn ngoan Châm ngôn 6:12-19
Tân ước Mác 10:32-52
Cựu Ước Lê-vi 5:14-7:10

Giới thiệu

Cứ như thể tôi bị mù. Chắc hẳn tôi đã nghe nói nhiều lần rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng tôi chỉ đơn giản là không nhìn thấy nó. Tôi đã bị mù về mặt tâm linh. Nhưng khi tôi hiểu về thập tự giá, mắt tôi đã được mở ra.

Kể từ đó, tôi nhận thấy rằng khi tôi cố gắng truyền đi thông điệp về ‘Đấng Christ bị đóng đinh’, có những phản ứng khác nhau. Đôi khi những người rất thông minh lại hoàn toàn không thể nhìn thấy điều đó (xin xem 1 Cô-rinh-tô 1: 23–25). Mặt khác, tôi thường ngạc nhiên về sự hiểu biết của những người khác, kể cả những đứa trẻ còn rất nhỏ. Đối với tất cả những ai nhìn thấy, thì chính là đời sống của người đó đang được biến đổi: ‘những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời’ (1 Cô-rinh-tô 1:18).

Tôi nghĩ điều thú vị là trong phân đoạn Tân Ước hôm nay, sau khi Chúa Giê-su giải thích về cái chết của Ngài, chúng ta có câu chuyện về Ba-ti-mê, mù được mở mắt (Mác 10: 46–52). Anh ta nói với Chúa Giê-su, ‘Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt’ (c.51). Chúa Giê-xu trả lời, "Hãy đi đức tin con đã chữa lành con." Ngay lập tức mắt anh ta được sáng và anh ta đi theo Chúa Giê-xu (c. 52). Từ được sử dụng để chữa lành là cùng một từ Hy Lạp đó là được cứu (sozo).

Bạn có nhìn thấy không? Các phân đoạn hôm nay giúp chúng ta thấy tầm quan trọng của cái chết của Chúa Giê-su.

Khôn ngoan

Châm ngôn 6:12-19

12 Kẻ vô lại, kẻ độc ác;
  Là kẻ ăn không ngồi rồi, miệng buông lời dối trá,
  13 Hắn nháy mắt, khều chân,
  Và dùng ngón tay ra hiệu;
  14 Lòng đầy gian tà, hắn mưu toan điều ác,
  Lúc nào cũng gieo điều tranh cãi.
15 Vì thế, tai họa thình lình ập đến trên hắn;
  Trong phút chốc, hắn bị suy sụp không phương cứu chữa.
  Những điều Đức Giê-hô-va ghê tởm
16 Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét
  Và bảy điều Ngài ghê tởm:
    17 Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá,
    Tay làm đổ máu vô tội,
    18 Lòng mưu toan những việc ác,
    Chân vội vàng chạy đi làm điều dữ,
    19 Kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá,
    Người gieo tranh cãi giữa anh em.
    Lời cảnh báo về sự tà dâm

Bình luận

Xem phản ứng của Đức Chúa Trời đối với điều ác Bạn không thể hiểu đầy đủ về thập tự giá trừ khi bạn hiểu tại sao nó lại cần thiết.

Hãy xem phản ứng thù địch của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Người viết sách Châm-ngôn liệt kê những điều 'Chúa ghét' và 'ghê tởm đối với Ngài' (c.16a) - kiêu ngạo, dối trá, giết người, mưu đồ xấu xa, chân chạy theo đường gian ác, miệng thề thốt, một kẻ gây rối trong gia đình '(cc.16–19, MSG).

Chúa là tình yêu. Anh ấy cũng công bình và thánh thiện. Loại tội lỗi được liệt kê ở đây gây ra thiệt hại to lớn cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của người khác và cho xã hội. Lấy ví dụ, một người ‘kích động sự bất đồng chính kiến’ (c.19). Hãy nghĩ xem một người có thể gây ra thiệt hại như thế nào khi gây chia rẽ trong gia đình hoặc trong nhà thờ, khu phố hoặc quốc gia.

Lòng căm thù của Đức Chúa Trời không giống như lòng căm thù của chúng ta: nó không chứa đựng yếu tố cay độc, nhỏ nhen hay đạo đức giả - nhưng đó là phản ứng của Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh thiện và yêu thương đối với tội lỗi. Sự tức giận của anh ta là sự thù địch yêu thương và thánh thiện của anh ta đối với cái ác.

Khi chúng ta nhận ra mức độ thù địch của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi dẫn đến thập tự giá, phản ứng thực sự duy nhất mà chúng ta có thể thực hiện là hướng về Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện để cầu xin sự tha thứ và giúp đỡ.

Cầu nguyện

Kính lạy Chúa nhân từ, Chúa biết cuộc chiến của chúng con khi phục vụ Chúa: khi tội lỗi làm hỏng đời sống của chúng con và làm lu mờ tấm lòng chúng con, xin hãy đến giúp đỡ chúng con quay trở lại với Chúa lần nữa; thông qua Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta (lời cầu nguyện từ Anh giáo cho thứ tư Lễ Tro)

Tân ước

Mác 10:32-52

Đức Chúa Jêsus báo trước lần thứ ba về sự chết và sống lại của Ngài

32 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đang trên đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đi trước họ. Các môn đồ kinh ngạc, còn những người đi theo thì sợ hãi. Ngài lại đem mười hai sứ đồ riêng ra và nói cho họ những gì sẽ phải xảy đến cho mình. 33 Ngài nói: “Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Người, rồi giao cho dân ngoại. 34 Người ta sẽ chế nhạo Người, khạc nhổ trên Người, đánh đòn và giết chết Người; nhưng sau ba ngày, Người sẽ sống lại.”

Lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Giăng

35 Hai con trai của Xê-bê-đê là Gia-cơ và Giăng đến gần Đức Chúa Jêsus và nói: “Thưa Thầy, chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin.”

36 Ngài hỏi: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?”

37 Họ thưa: “Khi Thầy được vinh hiển, xin cho hai chúng con một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy.”

38 Nhưng Đức Chúa Jêsus nói: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén Ta uống, và chịu được báp-têm Ta chịu không?”

39 Họ thưa: “Dạ được!”

Đức Chúa Jêsus phán: “Các con sẽ uống chén Ta uống, và sẽ chịu báp-têm Ta chịu. 40 Nhưng việc ngồi bên phải hay bên trái Ta thì Ta không cho được, vị trí ấy dành cho những người đã được định sẵn.”

41 Nghe vậy, mười sứ đồ kia giận Gia-cơ và Giăng. 42 Đức Chúa Jêsus gọi họ đến và nói: “Các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân; các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. 43 Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, 44 còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. 45 Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Đức Chúa Jêsus chữa lành người mù ở Giê-ri-cô

46 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến Giê-ri-cô. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành, có một người mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi ăn xin bên đường. 47 Nghe nói đây là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, anh kêu lớn: “Lạy Đức Chúa Jêsus, Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!”

48 Nhiều người rầy anh, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!”

49 Đức Chúa Jêsus dừng lại và bảo: “Hãy gọi người ấy đến đây.”

Họ gọi người mù và bảo: “Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi anh đó.” 50 Người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Jêsus.

51 Đức Chúa Jêsus hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?”

Anh thưa: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.”

52 Ngài phán: “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con.” Lập tức người mù được sáng mắt lại và lên đường theo Ngài.

Bình luận

Xem kết quả của thập tự giá

Nếu Chúa Giê-su hỏi bạn, “Con muốn ta làm gì cho con?”, Bạn sẽ trả lời như thế nào? Trong phân đoạn này, Chúa Giê-su hỏi câu hỏi này hai lần (cc.36,51). Các môn đồ đưa ra câu trả lời sai (c.37). Ba-ti-mê đưa ra câu trả lời đúng: ‘Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt’ (c.51).

Một số người hoàn toàn không thấy. Một số người đã mô tả cái chết của Chúa Giê-su là ‘bất ngờ và bi thảm’. Nhưng, trên thực tế, nó đã được lên kế hoạch, tiên tri và tiên đoán.

Phân đoạn này trong Phúc âm của Mác (cc.32–34) là lời tiên đoán thứ ba và chi tiết nhất mà Chúa Giê-su đưa ra về cái chết của Ngài. Nó cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su mong đợi cái chết của chính Ngài và thậm chí là sự phục sinh của ngài (c.33–34). Cái chết của Chúa không nằm ngoài tiên đoán. Đó là một sự lựa chọn có chủ ý. Nó sẽ không kết thúc trong bi kịch, mà là chiến thắng.

Hơn nữa, Chúa Giêsu hiểu rõ mục đích cái chết của mình và kết quả: 'Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người' (c.45 ).

Bối cảnh cho thấy sự nhận biết của Chúa Giê-su về cái chết của chính Ngài bao gồm Ê-sai 53 - một trong những phân đoạn ‘Sự thương khó và vinh quang của Đấng Mê-si-a’. Ở đây, chúng ta thấy bằng chứng rõ ràng rằng Chúa Giê-su đã nhìn thấy cái chết của chính mình khi thấy "Sự thương khó của Đấng Mê-si-a".

  1. Thương khó

Tại sao Chúa Giê-xu đến thế gian này? Ngài hiểu rằng toàn bộ mục đích của nhiệm vụ của Ngài là phải chịu thương khó. Đây là lý do Chúa Giêsu ‘đến’ (Mác 10: 45b). Ngài đến để hiến dâng mạng sống mình cho bạn và tôi.

  1. Người đầy tớ

Chúa Giê-su sử dụng cụm ngữ ‘để phục vụ’ (c.45a). Ngài tự xem mình là ‘người đầy tớ’. Chúa Giê-su đến không phải để được phục vụ, mà là để ‘phục vụ’. Cụm từ 'hiến dâng mạng sống mình' (c.45b) lặp lại lời của người đầy tớ trong Ê-sai 53:10 ('biến mạng sống mình thành của lễ cho tội lỗi') và Ê-sai 53:12 ('anh ta trút sự sống của mình cho đến chết' ).

  1. Cứu chuộc

Từ ‘giá chuộc’ (Mác 10: 45b) được dùng cho các tù nhân chiến tranh và nô lệ. Nó có nghĩa là giá phải trả cho sự cứu chuộc (Dân số ký 18: 15–16). Cần phải trả tiền để có thể thả tự do cho người bị giam giữ. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cứu bạn và tôi bằng cách ban cho chúng ta sự tự do.

  1. Thay cho

Từ được dịch là "cho" trong Mác 10:45 là từ phản trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "thay cho", và nó đề cập tới ý tưởng về sự thay thế. Chính ý tưởng về sự thương khó mà Chúa Giê-su đã gánh thay cho chúng ta đã khái quát toàn bộ nội dung chính cho Ê-sai 53. Bằng cách sử dụng những lời này, Chúa Giê-su cho thấy Ngài tin rằng cái chết của Ngài không phải do ngẫu nhiên hay vì tội lỗi của mình, mà là sự thương khó 'thay cho' những người khác sẽ mắc phải hay đã phải chịu đựng.

Hơn nữa, Chúa Giê-xu hiểu cái chết của chính Nngài là ẩn dụ rõ ràng về cái chén (Mác 10:38). Cựu Uớc nói về chén đựng ‘cơn thịnh nộ’ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Chúa Giê-su nói về ‘chén Ta uống’ (c.38). Ngài thấy mình như đang uống chén của sự thù nghịch Đức Chúa Trời đối với tội lỗi thay cho chúng ta.

Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giê-xu đã đánh bại tội lỗi, sự dữ và sự chết. Kết quả là, bạn có thể được tha thứ, thoát khỏi cảm giác tội lỗi, xấu hổ và nghiện ngập. Bạn có thể chắc chắn về chiến thắng cuối cùng của cái thiện trước cái ác. Bạn không cần phải lo sợ về tương lai. Cái chết tự nó đã bị đánh bại.

Khi Chúa Giê-su hỏi các môn đồ, ‘Các con muốn Ta làm gì cho các con?’, Họ đã trả lời sai. Họ muốn có một vị trí (c.37). Các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo luôn luôn bị cám dỗ để cạnh tranh với nhau cho vị trí nổi bật nhất.

Chúng ta được mời gọi theo Chúa Giêsu, phục vụ Ngài và phục vụ lẫn nhau. Một tinh thần đầy tham vọng không sai, nhưng có thể có loại tham vọng thuộc linh sai lầm. Nó có thể trá hình tinh vi giống như việc chúng ta tìm kiếm vinh quang hơn là tham vọng cho Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói, ‘Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ’ (c.43).

Tất nhiên, đối với hầu hết chúng ta, hầu hết thời gian, động cơ của chúng ta là lẫn lộn. Khi chúng ta, giống như các môn đồ, bị cám dỗ để tìm kiếm vị trí, tương lai, sự thăng tiến, tiền lương và sự nổi tiếng của riêng mình, Chúa Giê-su nói với chúng ta bốn lời: ‘Nhưng giữa các con thì không phải vậy’ (c.43). Bạn được kêu gọi để phục vụ bởi vì đó là khuôn mẫu của Chúa Giê-xu để phục vụ.

Quần áo của môn đồ đích thực không phải là áo choàng màu tím của hoàng đế, mà là mão gai của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Nó là về một cây thánh giá, không phải là một ngai vàng. Đó là cuộc sống dành cho những người khác.

Hãy noi gương Ba-ti-mê, người đã kêu cầu Chúa Giê-su thương xót (c.47). Chúa Giê-xu luôn đáp lại khi bạn khóc vì lòng thương xót. Ba-ti-mê cầu được nhìn thấy. Mắt anh ta được mở ra và anh ta nhìn thấy Chúa Giê-xu.

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời hôm nay mở mắt cho bạn để nhìn thấy Chúa Giê-xu và hiểu tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn qua cái chết của Ngài trên thập tự giá thay cho bạn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn, yêu mến Chúa hơn và theo Chúa gần hơn (phỏng theo Lời cầu nguyện của Thánh Richard thành Chichester).

Cựu Ước

Lê-vi 5:14-7:10

Các trường hợp khác cần dâng tế lễ chuộc tội

14 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se rằng: 15 “Khi có một người không trung tín, vô tình phạm lỗi vì không dâng lên Đức Giê-hô-va những vật thuộc về Ngài, thì người ấy phải vì lỗi mình đã phạm mà dâng lên Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tì vết bắt từ trong bầy, đánh giá bằng siếc-lơ bạc theo siếc-lơ chuẩn của Nơi Thánh. Đó là tế lễ chuộc lỗi. 16 Người ấy phải bồi thường lại vật thánh và cộng thêm một phần năm giá trị của vật thánh mà mình đã phạm, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm tế lễ chuộc lỗi để chuộc tội cho người ấy, và người ấy sẽ được tha thứ.

17 Khi một người vô tình phạm một trong những điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không được phép làm thì người ấy sẽ mắc tội và phải chịu hình phạt. 18 Người ấy phải đem đến thầy tế lễ một con chiên đực không tì vết, bắt từ trong bầy, theo giá đã định cho tế lễ chuộc lỗi. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người ấy về lầm lỗi mà người ấy vô ý phạm, và người ấy sẽ được tha thứ. 19 Đó là tế lễ chuộc lỗi vì người ấy đã có lỗi với Đức Giê-hô-va.”

6 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: 2 “Khi một người phạm tội và không trung tín với Đức Giê-hô-va vì đã lừa dối người lân cận mình về vật họ nhờ gìn giữ hay bảo quản, hoặc trộm cắp, hoặc đã bóc lột người lân cận mình, 3 hoặc lượm được của rơi mà chối đi, hoặc thề dối về mọi chuyện mà người ta có thể vi phạm. 4 Người nào đã phạm và mắc lỗi như vậy thì phải trả lại vật mình đã trộm cắp, hoặc vật đã bóc lột, hoặc vật người ta gửi, hoặc vật bị mất mà mình lượm được, 5 hoặc bất cứ thứ gì mà mình có do thề dối. Người ấy phải bồi thường đầy đủ cộng với một phần năm giá trị, rồi nộp cho chủ của vật đó trong ngày dâng tế lễ chuộc lỗi. 6 Người ấy phải đem đến thầy tế lễ một con chiên đực không tì vết, bắt từ trong bầy, trị giá đúng quy định, để dâng lên Đức Giê-hô-va làm sinh tế chuộc lỗi. 7 Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người ấy trước mặt Đức Giê-hô-va, và người ấy sẽ được tha thứ mọi lỗi lầm mà mình đã phạm.”

Luật lệ về tế lễ thiêu

8 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 9 “Con hãy truyền lệnh nầy cho A-rôn và con cháu người: Đây là các luật về tế lễ thiêu. Sinh tế thiêu phải ở trên lửa bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa của bàn thờ phải giữ cho cháy luôn. 10 Thầy tế lễ sẽ mặc quần lót ngắn bằng vải gai để che thân, rồi mặc áo tế lễ vào. Sau đó, thầy tế lễ sẽ hốt tro trên bàn thờ tế lễ thiêu và đổ bên cạnh bàn thờ. 11 Rồi thầy tế lễ thay y phục đó ra và mặc y phục khác vào, đem tro nầy đến một chỗ tinh sạch ở bên ngoài trại. 12 Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn, không được tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ thêm củi, đặt tế lễ thiêu lên trên và đốt mỡ của tế lễ bình an trên đó. 13 Lửa phải cháy liên tục trên bàn thờ, không bao giờ tắt.”

Tế lễ chay

14 “Đây là luật lệ về tế lễ chay: Một thầy tế lễ dòng A-rôn phải dâng tế lễ nầy trước mặt Đức Giê-hô-va, tại bàn thờ. 15 Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột mì, dầu và tất cả nhũ hương trên tế lễ chay rồi đem đốt trên bàn thờ, dâng mùi thơm lên Đức Giê-hô-va, để nhắc nhở rằng tất cả tế lễ chay đều thuộc về Đức Giê-hô-va. 16 A-rôn và các thầy tế lễ dòng A-rôn sẽ ăn phần còn lại, nhưng dưới dạng bánh không men và ăn tại một nơi thánh, tức là tại hành lang của Lều Hội Kiến. 17 Không được pha men vào bột đó mà nướng. Ta đã ban phần đó cho họ từ trong các tế lễ dùng lửa dâng lên Ta. Đó là phần rất thánh, như tế lễ chuộc tội và tế lễ chuộc lỗi. 18 Tất cả người nam thuộc dòng dõi A-rôn đều được ăn phần ấy. Đó là luật lệ đời đời cho mọi thế hệ của các con về các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Người nào khác chạm đến những tế lễ đó sẽ bị thiệt hại vì tế lễ đó được biệt ra thánh.”

19 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: 20 “Đây là lễ vật mà A-rôn và các thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn phải dâng lên Đức Giê-hô-va trong ngày họ được xức dầu: Một ký bột mì như một tế lễ chay thường lệ, sáng một nửa, chiều một nửa. 21 Lễ vật đó phải được trộn kỹ với dầu và nướng trên vỉ. Sau khi chín, bánh ấy phải được cắt thành miếng dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 22 Trong các con trai A-rôn, thầy tế lễ nào được xức dầu để kế nhiệm chức tế lễ thượng phẩm đều phải dâng tế lễ nầy lên Đức Giê-hô-va. Đó là một luật lệ đời đời. Tế lễ chay phải được thiêu hoàn toàn. 23 Mọi tế lễ chay của thầy tế lễ đều phải thiêu hoàn toàn, không được ăn.”

Tế lễ chuộc tội

24 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: 25 “Con hãy truyền cho A-rôn và con cháu người luật về tế lễ chuộc tội như sau: Sinh tế cho lễ chuộc tội phải được giết trước mặt Đức Giê-hô-va, phía bắc bàn thờ, tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. Đó là sinh tế rất thánh. 26 Thầy tế lễ dâng sinh tế chuộc tội sẽ ăn lễ vật đó trong một nơi thánh, tức là trong hành lang của Lều Hội Kiến. 27 Người nào hoặc vật nào chạm đến thịt sinh tế sẽ bị thiệt hại, vì thịt đó được biệt ra thánh. Nếu huyết sinh tế văng lên áo thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh. 28 Nồi đất dùng nấu thịt sinh tế sẽ phải đập bể đi; nhưng nếu nấu bằng nồi đồng thì phải cạo nồi và rửa bằng nước cho sạch. 29 Tất cả người nam thuộc gia đình thầy tế lễ đều được ăn phần ấy, đó là một phần rất thánh. 30 Nhưng không được ăn thịt sinh tế chuộc tội mà phải đốt đi, vì huyết nó đã được đem vào Lều Hội Kiến để làm lễ chuộc tội tại Nơi Thánh.

Luật về tế lễ chuộc lỗi

7 “Đây là luật về tế lễ chuộc lỗi, một tế lễ rất thánh: 2 Hãy giết sinh tế chuộc lỗi tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu, rồi rảy máu nó chung quanh bàn thờ. 3 Hãy dâng tất cả mỡ, mỡ đuôi và mỡ bọc bộ lòng, 4 hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan gỡ chung với hai trái cật. 5 Thầy tế lễ sẽ thiêu những thứ đó trên bàn thờ như một tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là tế lễ chuộc lỗi. 6 Tất cả người nam thuộc gia đình thầy tế lễ đều được ăn phần ấy trong một nơi thánh; đó là phần rất thánh.

7 Tế lễ chuộc lỗi cũng giống tế lễ chuộc tội, cả hai đều có cùng một luật. Sinh tế sẽ thuộc về thầy tế lễ nào dâng nó làm lễ chuộc tội. 8 Thầy tế lễ dâng tế lễ thiêu cho người nào thì da của sinh tế dâng làm tế lễ thiêu sẽ thuộc về thầy tế lễ đó. 9 Tất cả tế lễ chay hoặc nướng trong lò hoặc chiên trong chảo hay nướng trên vỉ đều thuộc về thầy tế lễ đứng dâng. 10 Nhưng mọi lễ vật chay khác chưa nấu, đã pha dầu hoặc để khô, đều được chia đều cho các con cháu A-rôn.”

Bình luận

Xem lý do cho cái chết của Chúa Giê-xu

Ở đây một lần nữa chúng ta thấy bối cảnh để hiểu Chúa Giê-su đã biết về cái chết của chính Ngài. ‘Tế lễ chuộc tội’ thay cho ‘hình phạt’ (5:15) cho tội lỗi. Nó dẫn đến sự tha thứ (c.16) và liên quan đến việc đổ máu (7: 2). Điều này báo trước những gì Chúa Giê-xu sẽ làm trên thập tự giá cho bạn và tôi.

Khi tôi bắt đầu hiểu về bối cảnh của Cựu Ước và mức độ nghiêm trọng của tội lỗi của chính mình, tôi bắt đầu hiểu ngày càng nhiều hơn về sự to lớn của sự hy sinh mà Chúa Giê-xu đã gánh thay cho tôi. Khi Chúa Giê-su mang thân thể của mình gánh thay sự thù nghịch của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của tôi, Ngài đã khiến tôi có thể được tha thứ và kinh nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn.

Kinh nghiệm của tôi tương tự như kinh nghiệm của người mù Ba-ti-mê. Sự mù lòa của tôi không phải là thể chất mà là tinh thần. Giống như anh ta, tôi đã kêu lên rằng: “Lạy Đức Chúa Jêsus, ..., xin đoái thương con!” (Mác 10: 47–48). Tôi nhận được thị giác của mình và đi theo Chúa Giê-xu. Đó không phải là thứ tôi kiếm được. Đó là một món quà mà tôi nhận được bởi đức tin, giống như Chúa Giê-xu đã nói với Ba-ti-mê, “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con" [hay nói cách khác,‘ đã cứu ’] con” (c.52).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã mở mắt con để con hiểu được sự to lớn của sự hy sinh mà Ngài gánh thay cho con. Cảm ơn Chúa vì con không bao giờ có thể tìm được sự tha thứ mà chỉ có thể nhận nó như một món quà bởi đức tin. Hãy giúp con, giống như Ba-ti-mê, theo Ngài và dâng hiến cuộc đời con để phục vụ Ngài và những người khác nữa.

Pippa chia sẻ

Lê-vi 6:4

"Người nào đã phạm và mắc lỗi như vậy thì phải trả lại vật mình đã trộm cắp, hoặc vật đã bóc lột, hoặc vật người ta gửi, hoặc vật bị mất mà mình lượm được."

Tôi phải thú nhận rằng chúng tôi có rất nhiều ô mà mọi người đã bỏ lại trong nhà thờ của chúng tôi và tôi thấy chúng vô cùng hữu ích!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more