Ngày 87

10 Bí Quyết Dành Cho Sứ Giả Của Chúa

Khôn ngoan Thi Thiên 37:32-40
Tân ước Lu-ca 6:37-7:10
Cựu Ước Dân Số Ký 22:21-23:26

Giới thiệu

Billy Graham qua đời vào ngày 21/2/2018 ở tuổi 99. Với tư cách là một sứ giả của Chúa, ông đã lên kế hoạch rất cẩn thận cho đám tang của mình để kêu gọi mọi người đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Ông đã nói trước rằng: "Một ngày nào đó, bạn sẽ đọc ở đâu đó hoặc nghe người ta nói rằng Billy Graham đã chết. Nhưng đừng tin những lời đó. Tôi sẽ sống động hơn cả bây giờ. Chỉ là tôi sẽ thay đổi địa chỉ của mình. Tôi sẽ bước vào sự hiện diện của Chúa."

Năm 1934, ở tuổi 16, Billy Graham đã nghe theo tiếng gọi của Chúa và trở thành một sứ giả trung tín của Phúc Âm. Ông đã trực tiếp nói về Chúa Giê-xu cho hơn 210 triệu người và cho gần một nửa dân số thế giới thông qua TV hoặc radio. Ông đã quyết tâm tận dụng mọi cơ hội, kể cả đám tang của chính mình, để truyền tải sứ điệp của Đức Chúa Trời cho thế giới.

"Sứ giả Ta" là cách Đức Chúa Trời nói về Giăng Báp-tít (Lu-ca 7:27). Bạn cũng có thể là sứ giả của Chúa. Chúa Giê-xu nói về "đạo của vương quốc thiên đàng" (Ma-thi-ơ 13:19). Trong Tân Ước, "đạo", "lời" hay "sứ điệp" đều là chỉ về "Phúc Âm" (xem Công vụ 2:41; 4:4; 10:44, v.v.). Nhiệm vụ của chúng ta là nghe sứ điệp này và công bố nó cho người khác (I Giăng 1:5).

Khôn ngoan

Thi Thiên 37:32-40

 32 Kẻ ác rình rập người công chính
  Và tìm cách giết người ấy.
 33 Nhưng Đức Giê-hô-va không phó người ấy trong tay hắn,
  Cũng chẳng để người bị kết tội khi bị đem ra phán xét.

 34 Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và vâng giữ đường lối Ngài
  Thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để hưởng được đất đai.
  Và ngươi sẽ thấy kẻ ác bị diệt vong.

 35 Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn,
  Bành trướng như cây cổ thụ xanh tươi trên đất nhà.
 36 Nhưng có người đi qua, kìa hắn chẳng còn;
  Tôi tìm hắn mà không gặp.

 37 Hãy quan sát người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng,
  Vì cuối cùng người hiếu hòa sẽ được phước.
 38 Còn những kẻ phạm tội sẽ cùng nhau bị hủy diệt;
  Tương lai kẻ ác sẽ bị tiêu vong.

 39 Sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến;
  Ngài là đồn lũy của họ trong lúc gian truân.
 40 Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải thoát họ;
  Ngài giải thoát họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi họ,
  Vì họ nương náu mình nơi Ngài.

Bình luận

  1. Ở gần bên Chúa

Nếu bạn muốn nghe sứ điệp của Chúa, bạn cần phải "trông đợi Đức Giê-hô-va và vâng giữ đường lối Ngài" (c.34a). "Sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong lúc gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải thoát họ; Ngài giải thoát họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi họ, vì họ nương náu mình nơi Ngài." (c.39–40).

Lạy Chúa, xin giúp con ở gần bên Chúa, đi theo đường lối Chúa và đặt hy vọng nơi Ngài.

  1. Tìm kiếm sự hòa bình

Sứ giả của Chúa phải là sứ giả của hòa bình; "vì cuối cùng người hiếu hòa sẽ được phước" (c.37b). Sứ giả của Đức Chúa Trời không nên kích động hoặc tìm cách gây ra những sự chia rẽ không cần thiết. Thay vào đó, hãy là một người hiếu hoà. Chúa Giê-xu đã phán: "Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 5:9).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin để con là một công cụ bày tỏ sự bình an của Ngài. Nơi đâu có sự ganh ghét, đố kỵ, hãy để con vun trồng tình yêu thương tại đó.

Tân ước

Lu-ca 6:37-7:10

6 Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. 38 Hãy cho, các con sẽ được cho lại; một đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, sẽ được đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.”

39 Ngài cũng phán với họ một ẩn dụ: “Người mù có thể dắt người mù được không? Chẳng phải cả hai cùng ngã xuống hố sao? 40 Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ giống như thầy mình. 41 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 42 Sao con có thể nói với anh em rằng: ‘Anh ơi, để tôi lấy cái dằm trong mắt anh ra,’ còn con, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được. 43 Không có cây lành nào lại sinh quả độc; không có cây độc nào lại sinh quả lành; 44 vì xem quả thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi bụi tật lê. 45 Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. 46 Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán? 47 Ta sẽ chỉ cho các con biết người nào đến với Ta, nghe lời Ta và làm theo thì giống như ai. 48 Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vầng đá. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được, vì nhà đã xây chắc chắn. 49 Nhưng ai nghe lời Ta mà không làm theo thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Khi dòng nước chảy xiết xô vào, nhà ấy liền bị sụp và thiệt hại nặng nề.”

Chúa Jêsus chữa lành đầy tớ của viên đội trưởng

7 Sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um. 2 Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng, gần chết. 3 Khi nghe nói về Đức Chúa Jêsus, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. 4 Họ đến với Đức Chúa Jêsus, nài xin rằng: “Đội trưởng thật đáng cho Thầy giúp đỡ 5 vì ông thương dân ta, và đã xây nhà hội cho chúng ta.” 6 Vậy, Đức Chúa Jêsus đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. 7 Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 8 Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo người khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.” 9 Nghe những lời ấy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: “Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không thấy đức tin nào như vậy.” 10 Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi.

Bình luận

  1. Đừng xét đoán

Chúa Giê-xu nói: "Đừng xét đoán" và "Đừng lên án" (6:37). Chúa Giê-xu từng nói về việc cố gắng lấy một "cái dằm" ra khỏi mắt người khác trong khi chúng ta có một "cây đà" trong mắt mình (c.41–42). Đó thật là một sự thách thức. Việc nhìn thấy sai sót của những người xung quanh thì dễ hơn nhiều so với việc nhìn thấy thiếu sót và điểm yếu của chính mình. Nếu sống theo cách này, chúng ta sẽ luôn cảm thấy thất vọng về người khác.

Tôi cần chú ý nhiều hơn đến sai sót của mình và những khía cạnh mà bản thân cần phát triển. Chỉ khi đó, tôi mới có thể giúp hòa giải mối liên hệ của người khác với Chúa giữa những sự tranh chiến của họ. Khi bạn đối xử với người khác bằng sự kiên nhẫn, giống như cách Đức Chúa Trời bày tỏ với bạn, thì bạn sẽ dễ hòa thuận với người khác hơn và nhận ra được giá trị của họ.

Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ những "cây đà" trong cuộc đời con và giúp con chia sẻ ân điển Ngài cho những người xung quanh con.

  1. Tha thứ cho người khác

Chúa Giê-xu nói: "Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ" (c.37b). Hãy tha thứ cho người khác, ngay cả khi họ không xin lỗi. Việc tha thứ giúp bạn tiết kiệm được chi phí dành cho sự tức giận, tránh được cái giá của sự hận thù và tránh lãng phí năng lượng của bản thân. Sự tha thứ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn phải là một vòng tròn liền mạch và tiếp diễn, tràn ngập trong các mối quan hệ của bạn với người khác.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ cho con. Xin giúp con biết tha thứ cho người khác, bất kể họ có xin lỗi hay không.

  1. Cho đi

Như chúng ta đã thấy hôm qua, sự hào phóng chính là trọng tâm của Cơ Đốc giáo. Trong phân đoạn này, Chúa Giê-xu đã nhắc lại sứ điệp đó: "Hãy cho, các con sẽ được cho lại; một đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, sẽ được đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy" (c.38, MSG).

Lạy Chúa, xin giúp con phản ánh sự hào phóng của Chúa trong thái độ của con đối với người khác. Xin giúp con biết tìm những điều tốt đẹp ở người khác, biết tha thứ và cho đi.

  1. Noi theo tấm gương của một ngôi sao

"Noi theo tấm gương của một ngôi sao" là lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận được khi tôi đang tìm nơi để được đào tạo thành Mục sư. Chúa Giê-xu nói: "Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ giống như thầy mình" (c.40). Khi tôi nhìn Sandy Millar, tôi biết rằng ông ấy chính là "ngôi sao" mà tôi muốn trở thành. Vì vậy, tôi muốn được đào tạo dưới sự hướng dẫn của ông ấy. Mặc dù tôi cảm thấy như mình sẽ không thể nào sánh được với trí tuệ và tài năng của thầy mình, nhưng ít ra, tôi biết mục tiêu của mình là gì.

Đó là lý do tại sao tôi thường đọc những câu chuyện cuộc đời của những người như William Wilberforce, Corrie ten Boom, Martin Luther King Jr, Mẹ Teresa và Bryan Stevenson. Tấm gương của họ làm phong phú vốn hiểu biết của chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta để nhắm tới mục tiêu cao hơn. Tất nhiên, cho đến cuối cùng, thì Chúa Giê-xu vẫn là ngôi sao duy nhất. Hãy noi theo Ngài.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì những anh hùng đức tin đã đi trước con, và vì những người lãnh đạo mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời con. Xin giúp con học hỏi từ họ và nhắm tới mục tiêu cao hơn trong hành trình bước đi với Ngài.

  1. Giữ gìn tấm lòng

Chúa Giê-xu nói: "Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra" (c.45). Nếu muốn trở thành sứ giả của Chúa, bạn phải lấp đầy tấm lòng của mình bằng sứ điệp, sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Billy Graham luôn chia sẻ rằng ông thích nói những điều "tuôn tràn từ tấm lòng."

Lạy Chúa, xin giúp con giữ gìn tấm lòng của mình và đổ đầy nó bằng những điều tốt lành. Như Đa-vít đã cầu nguyện: "Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch" (Thi Thiên 51:10).

  1. Vâng giữ Lời Chúa

Nhìn bề ngoài, hai ngôi nhà trông rất giống nhau. Nhưng cái đã sụp thì không có nền móng (Lu-ca 6:49). Chúa Giê-xu nói: "Nhưng ai nghe lời Ta mà không làm theo thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Khi dòng nước chảy xiết xô vào, nhà ấy liền bị sụp và thiệt hại nặng nề" (c.49).

Sự khác biệt giữa hai điều này đó là người khôn ngoan nghe sứ điệp và thực hành (c.47). Nghiên cứu sứ điệp của Chúa thôi là chưa đủ. Chúng ta phải sống theo sứ điệp của Ngài. Học biết Lời Chúa và vâng giữ Lời Ngài phải là nền tảng cho đời sống của bạn.

Chúa Giê-xu ôi, xin giúp con lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Ngài trong đời sống của con.

  1. Ở dưới quyền

Tất cả quyền lực đều đến từ việc ở dưới quyền. Viên đội trưởng đã nhận ra rằng thẩm quyền của Chúa Giê-xu đến từ việc ở dưới quyền, giống như quyền của chính ông - với tư cách là một viên đội trưởng để đưa ra các mệnh lệnh - cũng đến từ việc "ở dưới quyền" người khác(7:8).

Sứ điệp của bạn ngày hôm nay sẽ có quyền lực nếu bạn ở dưới quyền của Đức Chúa Trời và được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Ngài. Quyền này không thuộc về bạn: bạn được Đức Chúa Trời ủy quyền để làm sứ giả của Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng đã từng nói về việc trở thành "đại sứ" của Phúc Âm (II Cô-rinh-tô 5:20).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã uỷ quyền cho con để làm sứ giả của Ngài. Xin giúp con trở nên một sứ giả trung tín để rao ra Phúc Âm cho những người xung quanh mình.

Cựu Ước

Dân Số Ký 22:21-23:26

22 Sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy thắng yên lừa và đi với các quan chức Mô-áp.

22 Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì ông ra đi, và thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường ngăn cản ông. Lúc ấy, ông đang cưỡi lừa của mình và có hai đầy tớ đi theo. 23 Lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường với cây gươm trần nơi tay thì tránh qua một bên và đi xuống ruộng. Ba-la-am đánh nó, để bắt nó đi trở lại trên đường. 24 Kế đến, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên con đường nhỏ giữa các vườn nho, có vách hai bên đường. 25 Khi lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì nép vào vách và ép chân Ba-la-am, nên ông đánh nó nữa. 26 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi xa hơn và đứng tại một chỗ rất hẹp không thể xoay qua bên phải hay bên trái. 27 Khi lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va liền nằm quỵ xuống; Ba-la-am nổi giận lấy gậy đánh nó. 28 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va mở miệng con lừa cái, và nó nói với Ba-la-am: “Tôi làm gì đâu mà ông đánh tôi đến ba lần?” 29 Ba-la-am nói với con lừa: “Vì mầy khinh nhạo ta. Nếu có gươm trong tay thì ta đã giết mầy rồi!” 30 Lừa cái nói với Ba-la-am: “Tôi không phải là con lừa mà ông vẫn cưỡi từ trước đến nay sao? Tôi có thường làm như vậy với ông bao giờ không?” Ông đáp: “Không.”

31 Lúc ấy, Đức Giê-hô-va mở mắt Ba-la-am và ông thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa đường, tay cầm thanh gươm trần. Ông cúi rạp mình, sấp mặt xuống đất. 32 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hỏi: “Sao ngươi đánh lừa cái của ngươi đến ba lần? Nầy, ta đi ra để ngăn cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo con đường bại hoại. 33 Con lừa đã thấy ta và đi tránh một bên đến ba lần. Nếu nó không tránh ta, chắc ta đã giết ngươi và để cho nó sống.” 34 Ba-la-am thưa với thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: “Con đã phạm tội vì không biết Ngài đã đứng trên đường để cản con. Bây giờ, nếu Ngài không bằng lòng cho con đi, con sẽ trở về.” 35 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ba-la-am: “Hãy đi với các người đó, nhưng chỉ nói điều gì Ta sẽ phán dặn ngươi.” Vậy Ba-la-am đi với các quan chức của Ba-lác.

36 Khi Ba-lác nghe tin Ba-la-am đến thì ra tận A-rơ Mô-áp bên bờ sông Ạt-nôn, tức là biên giới của xứ, để nghênh tiếp ông. 37 Ba-lác nói với Ba-la-am: “Không phải ta đã tha thiết mời ngươi sao? Tại sao ngươi không đến với ta? Ta không thể ban thưởng xứng đáng cho ngươi được sao?” 38 Ba-la-am trả lời với Ba-lác rằng: “Bây giờ, tôi đã đến với vua, nhưng tôi có quyền nói bất cứ điều gì chăng? Tôi chỉ nói điều mà Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi.” 39 Ba-la-am đi với Ba-lác đến Ki-ri-át Hút-sốt. 40 Ba-lác giết bò và chiên, sai người đem biếu Ba-la-am và các quan chức Mô-áp đang ở với ông.

41 Sáng hôm sau, Ba-lác đem Ba-la-am lên Ba-mốt Ba-anh là nơi ông có thể thấy một phần trại quân Y-sơ-ra-ên.

Lời tiên tri thứ nhất của Ba-la-am

23 Ba-la-am nói với Ba-lác: “Hãy xây tại đây cho tôi bảy bàn thờ và chuẩn bị cho tôi bảy bò đực và bảy chiên đực.” 2 Ba-lác làm đúng như Ba-la-am đã nói. Ba-lác và Ba-la-am dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. 3 Ba-la-am nói với Ba-lác: “Vua hãy đứng gần tế lễ thiêu của mình, còn tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với tôi và tôi sẽ thuật lại cho vua điều gì Ngài cho tôi thấy.” Rồi ông đi lên một ngọn đồi trống.

4 Đức Chúa Trời hiện ra với Ba-la-am. Ba-la-am thưa với Ngài: “Con có lập bảy bàn thờ và trên mỗi bàn thờ, con đã dâng một bò đực và một chiên đực.” 5 Đức Giê-hô-va đặt lời trong miệng Ba-la-am và phán: “Hãy trở về với Ba-lác và nói như thế đó.” 6 Ba-la-am trở về với vua, thấy vua và các quan chức Mô-áp đứng gần tế lễ thiêu của vua. 7 Ba-la-am nói tiên tri rằng:

 “Ba-lác, vua Mô-áp sai mời tôi từ A-ram,
 Từ đồi núi đông phương, và nói:
 ‘Hãy đến nguyền rủa Gia-cốp cho ta!
 Hãy đến tố cáo Y-sơ-ra-ên!’
8 Người mà Đức Chúa Trời không nguyền rủa, tôi sẽ nguyền rủa làm sao?
 Kẻ mà Đức Chúa Trời không tố cáo, tôi sẽ tố cáo thế nào?
9 Vì từ đỉnh núi tôi thấy Y-sơ-ra-ên,
 Từ đỉnh cao, tôi nhìn họ:
 Kìa là một dân sống biệt riêng,
 Và không đồng hóa với các nước.
10 Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp?
 Ai tính được chỉ một phần tư của Y-sơ-ra-ên?
 Xin cho tôi được chết cái chết của người công chính;
 Xin cho tôi được mãn phần giống như họ!”

11 Bấy giờ, Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ngươi đã làm gì cho ta thế? Ta thỉnh ngươi để nguyền rủa những kẻ thù của ta mà ngươi lại chúc phước cho chúng!” 12 Ba-la-am đáp: “Không phải tôi nên cẩn thận nói điều mà Đức Giê-hô-va đặt trong miệng tôi sao?”

Lời tiên tri thứ hai của Ba-la-am

13 Ba-lác nói với Ba-la-am: “Hãy đi với ta đến một chỗ khác là nơi ngươi sẽ thấy dân nầy. Nhưng ngươi sẽ thấy chỉ một phần thôi chứ không thấy tất cả. Tại đó, hãy nguyền rủa chúng cho ta.” 14 Vậy người dẫn Ba-la-am đến cánh đồng Xô-phim, trên đỉnh núi Phích-ga, rồi lập bảy bàn thờ, trên mỗi bàn thờ dâng một bò đực và một chiên đực. 15 Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin vua đứng đây, gần tế lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi gặp Đức Giê-hô-va ở đàng kia.”

16 Đức Giê-hô-va hiện ra với Ba-la-am và dạy lời ông phải nói. Ngài bảo: “Hãy trở lại với Ba-lác và nói như thế đó.” 17 Ba-la-am trở về với vua, thấy nhà vua và các quan chức của Mô-áp đứng gần tế lễ thiêu của vua. Ba-lác hỏi: “Đức Giê-hô-va đã phán điều gì?” 18 Ba-la-am nói tiên tri rằng:

 “Hỡi Ba-lác, hãy đứng dậy và nghe!
 Hỡi con trai Xếp-bô, hãy lắng tai!
19 Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối,
 Cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn.
 Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao?
 Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao?
20 Nầy, tôi đã nhận mệnh lệnh chúc phước;
 Ngài đã ban phước, tôi không thể thay đổi được.
21 Ngài thấy Gia-cốp chẳng đáng chịu bất hạnh
 Cũng thấy Y-sơ-ra-ên không đáng bị khốn cùng.
 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ ở với họ,
 Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo mừng của vua.
22Đức Chúa Trời đã đem dân đó ra khỏi Ai Cập;
 Họ có sức mạnh như bò rừng vậy.
23 Không có bùa ngải nơi Gia-cốp,
 Cũng chẳng có bói toán trong Y-sơ-ra-ên;
 Vì đến lúc người ta sẽ nói về Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên rằng:
 ‘Đức Chúa Trời đã làm những việc lạ lùng!’
24 Kìa một dân tộc trỗi dậy như sư tử cái,
 Và vùng dậy như sư tử đực;
 Nó chỉ nằm xuống khi nào cắn xé được mồi
 Và uống máu những con thú bị giết.”

25 Bấy giờ, Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ông không nguyền rủa họ thì cũng đừng chúc phước cho họ.” 26 Ba-la-am trả lời Ba-lác: “Không phải tôi đã nói với vua rằng tôi phải làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn sao?”

Bình luận

  1. Làm tốt cho đến cuối cùng

Theo Tân Ước, cuộc đời của Ba-la-am là một ví dụ ngược lại. Ông được xem là ví dụ về một tiên tri giả: "Họ đã bỏ con đường ngay thẳng nên bị lạc lối, đi theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ ham thích tiền công của tội ác. Nhưng ông ta đã bị quở trách vì sự sai phạm của mình; một con lừa câm nói tiếng người đã ngăn cản sự điên rồ của nhà tiên tri đó" (II Phi-e-rơ 2:15–16).

Đó là lời cảnh báo về việc phớt lờ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ba lần thiên sứ của Đức Giê-hô-va ngăn Ba-la-am đi với Ba-lác. Nhưng Ba-la-am đã cương quyết ra đi, bất chấp việc thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang cố cản đường ông và nói với ông rằng: "Nầy, ta đi ra để ngăn cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo con đường bại hoại" (Dân số ký 22 :32).

Ba-la-am đã bắt đầu nhận một khoản phí để nói cho Ba-lác những lời tiên tri mà ông muốn nghe. Tuy nhiên, trong phân đoạn này, chúng ta thấy rằng ở một giai đoạn trong cuộc đời của Ba-la-am, ông đã cố gắng làm điều đúng đắn. Ông nói: "Tôi chỉ nói điều mà Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi" (22:38; xem thêm 23:8,12,26).

Cuộc đời của Ba-la-am là một lời cảnh báo rằng ngay cả những người được Đức Chúa Trời sử dụng cũng có thể mắc sai phạm. Đó là một sự khích lệ để chúng ta tiếp tục làm những điều mà Ba-la-am đã từng có lúc được biệt riêng để làm – nghe sứ điệp của Chúa và truyền lại cho người khác. Hãy trung tín và làm tốt cho đến cuối cùng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một sứ giả trung tín cho Ngài. Con muốn được nhạy bén trước những chỉ dẫn từ Thánh Linh của Ngài, để có thể làm theo những chỉ dẫn đó và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.

Pippa chia sẻ

Dân Số Ký 22:21–28

Tôi không thích việc con người đối xử tàn nhẫn với động vật. Đôi khi, động vật còn nhạy cảm hơn cả con người, như trường hợp con lừa của Ba-la-am; Đức Chúa Trời đã dùng một con vật để nói chuyện với Ba-la-am.

Ba-la-am đã quyết tâm đi tiếp, bất chấp những trở ngại. Khó khăn của chúng ta đó là hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì. Đôi khi rất khó để biết liệu Đức Chúa Trời có đang ngăn cản chúng ta đi vào con đường tai hại hay không, hay liệu có sự chống đối nào mà chúng ta cần phải cầu nguyện để có thể vượt qua hay không. Dù như thế nào đi nữa, thì cầu nguyện vẫn chính là chìa khoá để tìm ra câu trả lời.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more