Ngày 91

Cách vượt qua sự sợ hãi

Khôn ngoan Thi thiên 39:1-13
Tân ước Lu-ca 8:19-39
Cựu Ước Dân số ký 29:12-31:24

Giới thiệu

Millennials (những người sinh từ năm 1981 đến 2000) đôi khi được gọi là 'nỗi sợ hãi thế hệ'. Trong một trong những bài hát nổi tiếng nhất của mình, Lily Allen hát về việc 'bị nỗi sợ hãi chiếm lấy'.

'Sợ hãi' mang hai ý nghĩa trong Kinh thánh - một ý nghĩa lành mạnh, một ý nghĩa không lành mạnh. Theo nghĩa tốt của từ này, nó thường được sử dụng trong bối cảnh tôn trọng Chúa và đôi khi tôn trọng mọi người (đặc biệt là những người có thẩm quyền).

Theo nghĩa xấu, nó có nghĩa là sợ hãi. Chúng ta phải kính sợ Chúa (theo nghĩa tốt) và không sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác. Nhiều người ngày nay sống với điều ngược lại. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời nhưng cuộc sống của họ chứa đầy những loại sợ hãi sai lầm.

Làm thế nào bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bạn?

Khôn ngoan

Thi thiên 39:1-13

1 Tôi nói rằng: Tôi sẽ giữ các đường lối tôi, Để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội: Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi, Tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại. 2 Tôi câm, không lời nói, Đến đỗi lời lành cũng không ra khỏi miệng; Còn nỗi đau đớn tôi bị chọc lên. 3 Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, Đang khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên, Bấy giờ lưỡi tôi nói: 4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. 5 Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, Và đời tôi như không không trước mặt Chúa; Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư không. 6 Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công; Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. 7 Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. 8 Xin hãy giải cứu tôi khỏi các sự vi phạm tôi; Chớ làm tôi nên sự nhuốc nhơ của kẻ ngu dại. 9 Tôi câm, chẳng mở miệng ra, Bởi vì Chúa đã làm sự ấy. 10 Xin cất khỏi tôi sự trách phạt của Chúa: Tôi bị tiêu hao bởi tay Chúa đánh phạt. 11 Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, Thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con sùng: Thật, mọi người chỉ là hư không. 12 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi; Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, Vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, Kẻ khách ngụ như các tổ phụ tôi. 13 Chúa ôi! xin hãy dung thứ tôi, để tôi hồi sức lại Trước khi tôi đi mất, không còn nữa.

Bình luận

Thành thật về nỗi sợ hãi của bạn Tất cả chúng ta đều trải qua sự sợ hãi. Bạn có thể cố gắng kìm nén và phủ nhận nỗi sợ hãi của mình hoặc bạn có thể thành thật và cởi mở về chúng.

Đa-vít đến trước Đức Chúa Trời với một số câu hỏi hóc búa. Anh ấy đã cố gắng ‘im lặng và bất động’ nhưng nhận thấy rằng ‘nỗi đau khổ của anh ấy tăng lên’ khi anh ấy không giao tiếp với Chúa (c.2).

Anh ấy đã nhận ra rằng cuộc sống của con người trải qua bao nhiêu lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, sự ngắn ngủi của cuộc sống mang lại viễn cảnh cho những lo lắng của chúng ta. Cuộc sống là phù du (c.4). Mạng sống của chúng ta chỉ là hơi thở (c. 5). Nỗi sợ hãi thường liên quan đến tiền bạc: ‘Con người… nhộn nhịp, nhưng chỉ vô ích; họ tích trữ của cải mà không biết ai sẽ lấy được’ (c.6).

David đặc biệt quan tâm đến những đau khổ mà anh ấy nhìn thấy xung quanh mình và trong cuộc sống của chính mình. Anh ta không thể hiểu làm thế nào Đức Chúa Trời có thể cho phép điều đó. Ông vô cùng tức giận trước những hành động của Đức Chúa Trời đến nỗi ông thậm chí còn cầu nguyện: “Xin hãy tránh xa tôi để tôi lại được vui mừng” (c.13).

Trong lúc tuyệt vọng, bạn nên nói lên những lo lắng và bất bình của mình với Đức Chúa Trời. Chúa hiểu rằng đau khổ sẽ khiến chúng ta hoang mang và đau buồn – Ngài đã trải qua điều tồi tệ nhất vì chúng ta.

Thi thiên này không cung cấp câu trả lời đầy đủ cho những nỗi sợ hãi về đau khổ. Tuy nhiên, ngay tại trung tâm của bài Thi thiên, khi Đa-vít bày tỏ nỗi sợ hãi, đau khổ và thất vọng của mình trước Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng ông tìm thấy câu trả lời trong mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Đa-vít tuyên bố với Đức Chúa Trời: ‘Con trông cậy nơi Chúa’ (c.7). Và lời cầu nguyện cuối cùng của anh ấy là một sự thừa nhận rằng anh ấy hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa để nhận được câu trả lời.

Cuộc sống quá ngắn để lo lắng về những điều ngu ngốc. Cầu nguyện. Hãy tin cậy Chúa. Tận hưởng cuộc sống. Đừng để những điều nhỏ nhặt làm bạn thất vọng.

Cầu nguyện

‘Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện của con, xin nghe tiếng kêu cứu của con; đừng làm ngơ trước tiếng khóc của tôi’ (c.8,12).

Tân ước

Lu-ca 8:19-39

19 Mẹ và anh em Đức Chúa Jêsus đến tìm Ngài; song vì người ta đông lắm, nên không đến gần Ngài được. 20 Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng: Mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn thấy thầy. 21 Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. 22 Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ, mà phán rằng: Hãy qua bên kia hồ; rồi đi. 23 Khi thuyền đang chạy, thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đang nguy hiểm lắm. 24 Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy, rằng: Thầy ôi, Thầy ôi, chúng ta chết! Nhưng Ngài, vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình tịnh thì liền bình tịnh và yên lặng như tờ. 25 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng: Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người? 26 Kế đó, ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê. 27 Khi Đức Chúa Jêsus lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỉ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. 28 Người ấy vừa thấy Đức Chúa Jêsus thì la lên inh ỏi, và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời Rất Cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài, đừng làm khổ tôi. 29 Vì Đức Chúa Jêsus đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó đã ám từ lâu; dầu họ giữ người, xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng, và bị quỉ dữ đem vào nơi đồng vắng. 30 Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Mầy tên gì? Người thưa rằng: Quân đội; vì nhiều quỉ đã ám vào người. 31 Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Jêsus đừng khiến mình xuống vực sâu. 32 Vả, ở đó có một bầy heo đông đang ăn trên núi. Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào những heo ấy, Ngài bèn cho phép. 33 Vậy, các quỉ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. 34 Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. 35 Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cùng Đức Chúa Jêsus, thấy người mà các quỉ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Jêsus, mặc áo quần, bộ tỉnh táo, thì sợ hãi lắm. 36 Những người đã xem thấy sự lạ đó, thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỉ ám được cứu khỏi thế nào. 37 Hết thảy dân ở miền người Giê-ra-sê xin Đức Chúa Jêsus lìa khỏi xứ họ, vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. 38 Người đã khỏi những quỉ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus biểu về, mà rằng: 39 Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy, người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.

Bình luận

Hãy luôn tín thác vào Chúa Giêsu Có thể có những lúc trong cuộc sống của bạn khi nỗi sợ hãi dường như áp đảo. Đôi khi, giống như dịch bệnh COVID-19, nó đến giống như cơn bão bất ngờ mà các môn đệ đã trải qua (c.22–25).

Phần này bắt đầu với sự kết hợp phi thường giữa sự thân mật và sự sợ hãi. Chúa Giê-su nói về những người theo ngài rằng ‘ai nghe lời Đức Chúa Trời và đem ra thực hành’ (c.21) sẽ có mối quan hệ mật thiết với ngài. Họ là ‘mẹ và anh em’ của Người (c.21).

Sự gần gũi và 'sợ hãi' (theo nghĩa tốt) không đối lập nhau - chúng bổ sung cho nhau. Điều này đúng với những mối quan hệ tốt đẹp nhất – dù là trong hôn nhân, trong tình bạn thân thiết hay với cha mẹ và con cái. Sự thân mật lạ thường được kết hợp với sự tôn trọng lành mạnh.

Các môn đệ kinh nghiệm hai loại sợ hãi khác nhau khi họ ở trên biển với Chúa Giêsu. Khi một cơn bão đến, họ gặp ‘nguy hiểm lớn’ (c.23) và các môn đệ sợ hãi. Họ đánh thức Chúa Giê-su và nói: ‘Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta sắp chết đuối rồi!’ (c.24a).

Chúa Giê-su ‘chỗi dậy quở gió và nước dữ; bão tan và mọi sự đều yên lặng’ (c.24b). Ngài nói với các môn đệ: ‘Đức tin của các con ở đâu?’ (c.25a). Một lần nữa, chúng ta thấy sự tương phản giữa nỗi sợ hãi không lành mạnh và niềm tin. Chúa Giê-xu nói với họ, ‘Tại sao các ngươi không thể tin ta?’ (c.25a, ​​MSG).

Câu trả lời cho nỗi sợ hãi của họ rất đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Tôi nhận thấy đó là một bài học mà tôi phải tiếp tục học lại. Giữa những nỗi sợ hãi của bạn, hãy tiếp tục tin cậy Chúa Giê-xu – hãy tiếp tục đặt niềm tin của bạn vào Ngài. Đôi khi Chúa Giê-su làm yên cơn bão như ngài đã làm ở đây. Đôi khi anh ấy để cơn bão nổi lên và anh ấy xoa dịu bạn.

Phản ứng của các môn đồ đối với Chúa Giê-xu là một sự sợ hãi lành mạnh – kính sợ tuyệt đối (c.25b, MSG), kinh ngạc và khiêm nhường trước sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Họ hỏi nhau: ‘Ai vậy?’ (c.25).

Câu hỏi của họ được giải đáp bởi người bị quỷ ám được Chúa Giêsu chữa lành. Chúa Giêsu là ‘Con Thiên Chúa Tối Cao’ (c.28).

Khi những người chăn lợn nhìn thấy người đàn ông được chữa lành, ‘ngồi dưới chân Chúa Giê-su, mặc quần áo và tâm trí bình thường’, họ ‘sợ hãi’ (c.35) – ‘sợ chết khiếp’ (c.35, MSG). Họ yêu cầu Chúa Giêsu rời đi vì họ ‘quá sợ hãi’ (c.37) – ‘quá nhiều thay đổi, quá nhanh và họ sợ hãi’ (c.37, MSG).

Đây lại là một loại sợ hãi sai lầm. Họ sợ hãi vì đã mất những con lợn có giá trị. Nó sẽ là gì tiếp theo? Họ không thể nhìn thấy giá trị to lớn của cuộc sống của một người. Họ từ chối Chúa Giêsu vì sợ hãi, nhưng Chúa Giêsu không sợ họ hay bất cứ điều gì khác.

Chúa Giêsu đã có một cách tiếp cận thú vị để theo dõi. Người bị quỷ ám muốn ‘đi với Người’ (c.38). Tuy nhiên, cách tiếp cận của Chúa Giê-su là khiến ngài tham gia vào việc nói thẳng với người khác. Anh ấy nói: “Hãy trở về nhà và kể lại những điều Chúa đã làm cho bạn”. Thế là người ấy đi thuật lại cho khắp thành biết bao điều Chúa Giê-xu đã làm cho mình’ (c.39).

Khi gặp gỡ Chúa Giêsu, ông đã gặp gỡ Thiên Chúa. Lu-ca hoán đổi, “bao nhiêu điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn” (c.39a) và “bao nhiêu Chúa Giê-xu đã làm cho anh ta” (c.39b). Chúa Jêsus là Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao cuối cùng Chúa Giê-xu là câu trả lời cho mọi nỗi sợ hãi không lành mạnh của chúng ta. Đừng để nỗi sợ hãi khuất phục nhưng hãy vượt qua nỗi sợ hãi của bạn với Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho con một sự sợ hãi lành mạnh – kính sợ, kinh ngạc và khiêm nhường trước sự hiện diện của Chúa Giêsu và một niềm tin vào Người giải thoát con khỏi mọi nỗi sợ hãi không lành mạnh của con.

Cựu Ước

Dân số ký 29:12-31:24

12 Ngày rằm tháng bảy, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Chớ nên làm một công việc xác thịt nào, nhưng các ngươi phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. 13 Các ngươi phải dùng mười ba con bò đực tơ, hai con chiên đực, và mười bốn chiên con đực giáp năm, không tì vít, dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va: 14 của lễ chay cặp theo sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, ba phần mười ê-pha về mỗi con bò đực, hai phần mười ê-pha về mỗi con chiên đực, 15 và một phần mười ê-pha về mỗi con chiên con. 16 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, và của lễ chay với lễ quán cặp theo. 17 Ngày thứ hai, các ngươi phải dâng mười hai con bò đực tơ, hai con chiên đực, mười bốn chiên con đực giáp năm, không tì vít, 18 với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực, và chiên con cứ theo số như lệ đã định. 19 Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng lễ quán cặp theo. 20 Ngày thứ ba, các ngươi phải dâng mười một con bò đực, hai con chiên đực, mười bốn chiên con đực giáp năm, không tì vít, 21 với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. 22 Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. 23 Ngày thứ tư, các ngươi phải dâng mười con bò đực, hai con chiên đực, mười bốn chiên con đực giáp năm, không tì vít, 24 với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực, và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. 25 Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. 26 Ngày thứ năm, các ngươi phải dâng chín con bò đực, hai con chiên đực, mười bốn chiên con đực giáp năm, không tì vít, 27 với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực, và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. 28 Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. 29 Ngày thứ sáu, các ngươi phải dâng tám con bò đực, hai con chiên đực, mười bốn chiên con đực giáp năm, không tì vít, 30 với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực; chiên đực, và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. 31 Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. 32 Ngày thứ bảy, các ngươi phải dâng bảy con bò đực, hai con chiên đực, mười bốn chiên con đực giáp năm, không tì vít, 33 với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực, và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. 34 Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. 35 Ngày thứ tám, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể; chớ nên làm một công việc xác thịt nào; 36 phải dùng một con bò đực, một con chiên đực, và bảy chiên con đực giáp năm, không tì vít, dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, 37 với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực, và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. 38 Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. 39 Đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày lễ trọng thể mình, đặng làm của lễ thiêu, của lễ chay, lễ quán, và làm của lễ thù ân, ngoài những của lễ hứa nguyện, và những của lễ lạc ý của các ngươi.

Bình luận

Kính sợ Chúa và không có gì khác Các tình tiết trong đoạn Cựu Ước này gây sốc sâu sắc cho đôi tai hiện đại của chúng ta. Một số phần của Cựu Ước dường như rất khó (ví dụ, Dân Số Ký 31:15–18). Không có câu trả lời dễ dàng cho những vấn đề này. Đôi khi tất cả những gì chúng ta có thể làm là bám chặt vào những gì chúng ta biết về tình yêu và sự tốt lành của Chúa, và tin rằng có câu trả lời – ngay cả khi chúng ta không hiểu hết.

Những gì chúng ta có thể thấy trong các đoạn này là dân Chúa trong Cựu Ước có lòng kính sợ Chúa rất lành mạnh. Họ không coi sự hiện diện của anh ấy là điều hiển nhiên. Họ biết rằng Đức Chúa Trời tình yêu của họ là Đức Chúa Trời của công lý, Đấng rất coi trọng tội lỗi và sự phản nghịch (Dân số ký 31).

Chìa khóa cho chúng ta, với tư cách là những Cơ đốc nhân, là giải thích tất cả những điều này dưới ánh sáng của Chúa Giê-xu:

Chúa Giêsu là của lễ hoàn hảo duy nhất Số lượng bò đực hiến tế giảm dần mỗi ngày (Số 29), từ mười ba, xuống bảy, xuống một, chỉ ra thời điểm mà không cần hiến tế nữa. Chúa Giê-su, sinh tế hoàn hảo duy nhất, đã bãi bỏ nhu cầu về bất kỳ sinh tế nào nữa.

Trong Chúa Giêsu không có đàn ông hay đàn bà Những quy định về lời thề (Số 30) dường như vừa cố gắng bảo vệ phụ nữ vừa phân biệt đối xử với họ. Chúng ta cần nhớ rằng hầu hết các xã hội cổ đại đều theo chế độ phụ hệ, và đàn ông được coi là trụ cột trong gia đình. Do đó, những quy định này có lẽ được thiết kế để bảo vệ phụ nữ trong những tình huống mà họ bị ngăn cản thực hiện lời thề mà họ đã lập.

Tuy nhiên, chúng ta cần đọc điều này qua con mắt của Tân Ước, và đặc biệt qua lời của sứ đồ Phao-lô – rằng trong Đấng Christ không có nam hay nữ (Ga-la-ti 3:28). Đoạn văn này trong Dân số ký đang đáp ứng bối cảnh văn hóa, không thiết lập một nguyên tắc về giới tính.

Chúa Giê-su nói 'hãy yêu kẻ thù của bạn' Khi chúng ta đọc về sự báo thù của dân Ma-đi-an, đó là một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời xem trọng những người cố gắng dẫn dắt người ta bỏ Ngài. Có vẻ như người Ma-đi-an đã cố ý làm điều này, đầu tiên là thông qua tình dục, sau đó là thông qua sự chống đối quân sự (Dân số ký 31:16; xem thêm câu 18).

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đọc hành động phán xét này qua lăng kính của Chúa Giê-su, người đã nói: “Hãy yêu kẻ thù của mình” (Ma-thi-ơ 5:44). Chìa khóa cho tất cả điều này là thập tự giá. Tại thập tự giá, chúng ta một lần nữa thấy Đức Chúa Trời xem tội lỗi nghiêm trọng như thế nào và toàn bộ mức độ phán xét của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng mong muốn cuối cùng của Ngài là ban phước và cứu chuộc tất cả chúng ta.

Điều này biến đổi phản ứng của chúng ta đối với những đoạn văn như thế này. Phao-lô viết, ‘Chớ báo thù’ (Rô-ma 12:19). Thay vào đó, chúng ta phải sống cuộc sống của tình yêu. Như St John viết, 'Không có sự sợ hãi trong tình yêu. Nhưng tình yêu hoàn hảo xua tan sợ hãi’ (1 John 4:18). Đây là cách để vượt qua nỗi sợ hãi của bạn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì không có sự sợ hãi trong tình yêu nhưng tình yêu hoàn hảo xua tan mọi sợ hãi. Xin giúp con yêu mến Chúa và không sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác.

Pippa chia sẻ

Thi Thiên 39:4 Tôi không muốn cầu nguyện như Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời cho ông ấy thấy thời điểm cuối đời và số ngày của ông ấy. Tôi thà chọn tin cậy Chúa rằng khi Ngài đưa tôi về nhà sẽ vào đúng thời điểm. Nhưng tôi ý thức được cuộc sống phù du và trôi nhanh biết bao. Nó khiến tôi tự hỏi, tôi có đang làm tất cả những gì tôi nên làm mỗi ngày không?

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Lily Allen, ‘The Fear’ từ It’s Not Me, It’s You (2008), Nhạc sĩ: Allen, Lily Rose / Kurstin, Greg. Lời bài hát © Universal Music Publishing Group, EMI Music Publishing

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more