Ngày 93

Của Bạn Cả Đấy

Khôn ngoan Châm ngôn 8:22-31
Tân ước Lu-ca 9:10-27
Cựu Ước Dân số 33:1-34:29

Giới thiệu

Triển lãm hoa Chelsea có thể là buổi trình diễn hoa nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó thu hút du khách từ khắp các châu lục.

Có bốn hạng giải thưởng được trao, Vàng, Bạc mạ vàng, Bạc và Đồng. Cũng như các giải thưởng cho khu vườn và hoa, giải thưởng Hiệp sĩ dành cho các cuộc triển lãm rau củ.

Tôi đã từng nghe một người đàn ông được phỏng vấn về việc anh ta sẽ giải nghệ sau khi giành được huy chương vàng cho món rau của mình trong mười năm liên tiếp. Khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, anh ấy nói, 'Tôi hướng đến sự hoàn hảo. Nhưng tôi giải quyết cho sự xuất sắc.

Sứ đồ Phao-lô viết: “ãy cố gắng đạt đến sự trọn vẹn” (2 Cô-rinh-tô 13:11). Điều này rất khác với 'chủ nghĩa hoàn hảo'. Chủ nghĩa hoàn hảo là một đặc điểm tính cách được đặc trưng bởi sự phấn đấu cho sự hoàn hảo. Nó dẫn đến việc thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất cao quá mức. Những người cầu toàn chỉ trích bản thân quá mức và thường xuyên quan tâm đến những gì người khác nghĩ về họ. Nó dẫn đến nỗi sợ thất bại và phạm sai lầm. Nó có thể dẫn đến trầm cảm, lo lắng và bỏ lỡ cơ hội.

Dân Chúa luôn được kêu gọi nhắm mục tiêu cao (đồng thời tránh những nguy cơ của chủ nghĩa hoàn hảo). Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài trong Cựu Ước một khải tượng tuyệt vời về cơ nghiệp của họ. Tất cả là của bạn trong Chúa Giê-xu.

Khôn ngoan

Châm ngôn 8:22-31

Vai trò của sự khôn ngoan trong sự sáng tạo

22 Đức Giê-hô-va đã có ta từ buổi ban đầu theo cách của Ngài, Từ thuở xa xưa, trước mọi công trình của Ngài.

23 Ta đã được lập nên từ trước vô cùng, Từ ban đầu, trước khi có địa cầu.

24 Lúc chưa có các vực sâu, chưa có nguồn nước dồi dào. Thì ta đã được sinh ra.

25 Trước khi núi non được hình thành, Và có các đồi cao, thì đã có ta;

26 Ngay cả trước khi Đức Giê-hô-va dựng nên mặt đất, Những cánh đồng và hạt bụi đầu tiên của quả đất.

27 Khi Ngài thiết lập các tầng trời, Và đặt khung vòm trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.

28 Khi Ngài vững lập các tầng mây trên cao, Khiến các nguồn nước dưới vực thẳm tuôn chảy,

29 Định ranh giới cho biển Để nước không tràn ra khỏi giới hạn Ngài định, Và khi Ngài lập nền móng địa cầu,

30 Thì ta ở bên Ngài như người thợ cả. Hằng ngày ta là niềm vui của Ngài, Và luôn luôn vui vẻ trước mặt Ngài.

31 Ta vui vẻ với thế giới có người ở của Ngài Và vui thích với dòng dõi loài người.

Bình luận

Nhằm mục đích tràn đầy niềm vui

Chúa Giê-xu muốn bạn tràn đầy niềm vui. Ngài muốn bạn kinh nghiệm niềm vui trọn vẹn. Ngài phán: ‘Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.’ (Giăng 15:11).

Mô tả về đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa trong đoạn văn hôm nay được lặp lại trong cách Tân Ước nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ‘ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.’ (Giăng 1:2) (so sánh Châm ngôn 8:23,30).

Sự khôn ngoan được coi là tràn đầy niềm vui: 'Hằng ngày ta là niềm vui của Ngài, và luôn luôn vui vẻ trước mặt Ngài. Ta vui vẻ với thế giới có người ở của Ngài và vui thích với dòng dõi loài người.' (Châm Ngôn 8:30b–31).

Niềm vui này tràn ngập – ‘luôn luôn vui vẻ’ (c.30). Điều đó không đổi – ‘hằng ngày’ (c.30). Niềm vui này đến từ đâu?

Đầu tiên, nó đến từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời (“trong sự hiện diện của Ngài”, câu 30). Thứ hai, nó đến từ mối quan hệ với những người khác (‘dòng dõi loài người', câu 31). Thứ ba, nó đến từ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời (‘Ta vui vẻ với thế giới có người ở của Ngài’, câu 31). Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều tốt đẹp một cách dư dật để vui hưởng (1 Ti-mô-thê 6:17). Tất cả là của bạn trong Chúa Giê-xu.

Niềm vui mà Chúa Giê-xu cảm nghiệm được trong mối quan hệ với Đức Chúa Cha đã củng cố Ngài trong cuộc sống trên đất. Hãy “nhìn xem Đức Chúa Jêsus… là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.” (Hê-bơ-rơ 12:2–3). Chúa Giê-xu dạy chúng ta đặt mục tiêu cao trong cuộc sống của chính mình, không bao giờ chỉ 'làm cho xong' mà phải chịu đựng gian khổ và luôn tìm kiếm niềm vui trong sự hiện diện của Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa muốn sự hoan hỉ của Chúa ở trong con và niềm vui của con nên trọn vẹn. Nguyện con không mãn nguyện với những điều ít hơn niềm vui chân thật từ Chúa.

Tân ước

Lu-ca 9:10-27

Chúa hóa bánh

10 Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Jêsus mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra, đến một thành gọi là Bết-sai-đa. 11 Khi dân chúng biết được, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ, và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. 12 Lúc trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Ngài: “Xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc và thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng.” 13 Nhưng Ngài phán: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Các sứ đồ thưa: “Nếu không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân nầy thì chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi.” 14 Vì có đến khoảng năm nghìn người nam, nên Ngài phán với các môn đồ: “Hãy bảo họ ngồi từng nhóm, mỗi nhóm năm mươi người.” 15 Các môn đồ làm theo lời và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ để phân phát cho đoàn dân. 17 Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh thừa.

Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ

18 Khi Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Ngài hỏi họ: “Dân chúng nói Ta là ai?” 19 Họ thưa: “Người nầy nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li; người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại.” 20 Ngài lại hỏi họ: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời". 21 Đức Chúa Jêsus cấm và ra lệnh cho các môn đồ không nói điều ấy với bất cứ ai.

Chúa báo trước sự chết và sự sống lại của Ngài

22 Đức Chúa Jêsus phán: “Con Người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.” 23 Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. 24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. 25 Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? 26 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và của các thiên sứ thánh. 27 Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”

Bình luận

Hướng đến tình yêu trọn vẹn

Chúa Giê-xu là tấm gương cao cả nhất của tình yêu. Ngay cả thế tục cũng thường công nhận điều này. Tạp chí TIME đã nói thế này: ‘Chúa Giê-xu: biểu tượng bền bỉ nhất của sự thánh khiết, vị tha và tình yêu thương trong lịch sử nhân loại phương Tây.’

Jesus yêu bạn. Ngài quan tâm đến nhu cầu thể chất của bạn. Thay vì để đám đông đói khát đi tìm thức ăn cho mình, Ngài để các môn đệ của mình cho họ ăn – thật kỳ diệu.

Chúng ta trở lại với việc cho năm ngàn người ăn – phép lạ duy nhất (ngoài sự sống lại) được ghi lại trong cả bốn sách Phúc âm. Chúng ta được nhắc nhở về việc Chúa Giê-xu có thể làm được bao nhiêu với rất ít những gì chúng ta dâng cho ngài, và sự kiện là Chúa Giê-xu liên quan đến chúng ta trong các phép lạ của Ngài. Đây là một đặc ân to lớn và tất cả là của bạn trong và qua Chúa Giê-xu.

Các môn đồ bắt đầu hiểu Chúa Giê-xu thực sự là ai khi Ngài hỏi: ‘“Còn các con thì nói Ta là aii?” và Phi-e-rơ trả lời, “Đấng Christ của Đức Chúa Trời.”’ (c.20). Chúa Giê-xu bắt đầu giải thích cho họ về cái chết của Ngài (hành động yêu thương vĩ đại nhất trong lịch sử) và sự phục sinh. Ngài thách thức các môn đệ của mình để nhắm mục tiêu cao. Ngài kêu gọi bạn nhắm đến ba điều, cùng nhau bao gồm tình yêu dành cho người khác và tình yêu dành cho Chúa Giê-xu.

  1. Không tội lỗi

Tội lỗi là đối nghịch của tình yêu. Chữ TỘI nếu bỏ dấu nặng thì là chữ ‘TÔI'. Chúa Giê-xu nói: “Những ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình” (c.23). Chúa có thể yêu cầu bạn thực hiện những hy sinh khác nhau trong cuộc sống của bạn, nhưng điều duy nhất mà tất cả chúng ta cần phải từ bỏ là tội lỗi.

Mỗi ngày thử thách của tình yêu đòi hỏi những một ít hành động từ bỏ bản thân.

  1. Không tư lợi

Chúa Giê-xu phán: 'Những ai muốn theo ta phải...vác thập tự giá mình mỗi ngày mà theo ta, vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu được' (c. 23–24).

Một cách hiệu quả, Chúa Giê-xu mời chúng ta ‘đến... và chết’. Thánh giá ngày nay là biểu tượng của niềm hy vọng. Tuy nhiên, sau đó nó là biểu tượng của đau đớn, xấu hổ, ô nhục và cuối cùng là cái chết.

Chúa Giê-xu nói rằng nếu bạn sống một cuộc đời đầy tham vọng ích kỷ – ngay cả khi bạn là người thành công nhất mọi thời đại và ‘được cả thế giới’ (c.25) – thì điều đó sẽ chẳng ích lợi gì cho bạn cả. Con đường tìm thấy sự sống trọn vẹn là phó thác cuộc đời mình cho tình yêu của Chúa Giê-xu và tha nhân. Vác thập giá mình hằng ngày mà theo Người (c.23).

Sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của bạn là hành động cuối cùng của tình yêu. Đây là tấm gương mà Chúa Giê-xu đặt ra trước tiên. Ngài kêu gọi bạn và tôi noi gương Ngài: ‘Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta’ (c.23).

  1. Không hổ thẹn

Chúa Giê-xu nói: ‘Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và của các thiên sứ thánh.’ (c.26).

Nếu bạn yêu mến Chúa Giê-xu, đừng hổ thẹn về Ngài. Đôi khi ngay cả việc nhắc đến tên Ngài cũng là một thử thách. Đừng hổ thẹn về sự giảng dạy của Ngài ('lời nói' của Ngài). Nếu bạn muốn Chúa Giê-xu tự hào về bạn, bạn phải tự hào về Ngài. Nếu bạn yêu thương mọi người, bạn sẽ muốn mọi người biết về Chúa Giê-xu.

Nói cho bản thân mình, tôi biết mình thường xuyên thiếu sót trong những lĩnh vực này. Nhưng thực tế là cuộc sống của chúng ta thiếu sự hoàn hảo rất xa không nên ngăn cản chúng ta hướng tới mục tiêu cao.

Cầu nguyện

Chúa ơi, giúp tôi nhắm mục tiêu cao. Hôm nay xin giúp con từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Xin cho con không bao giờ hổ thẹn về Chúa hay về lời nói của Chúa, nhưng mạnh dạn loan báo tin mừng Chúa chết và sống lại cho chúng con.

Cựu Ước

Dân số 33:1-34:29

Sự hành-trình và chỗ đóng trại của dân Y-sơ-ra-ên, từ khi ra khỏi Ê-díp-tô cho đến sông Giô-đanh

1 Nầy là các nơi đóng trại của dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô tùy theo các đội-ngũ, có Môi-se và A-rôn quản-lý. 2 Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va chép sự hành-trình của dân-chúng, tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, nầy là các nơi đóng trại tùy theo sự hành-trình của họ.

3 Ngày rằm tháng giêng, tức ngày sau lễ Vượt-qua, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se, cách dạn-dĩ, có mắt của hết thảy người Ê-díp-tô thấy. 4 Người Ê-díp-tô chôn những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã hành-hại giữa bọn mình, tức là hết thảy con đầu lòng: Đức Giê-hô-va đã đoán-xét các thần chúng nó.

5 Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến đóng trại tại Su-cốt;

6 rồi đi từ Su-cốt đến đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đồng vắng.

7 Kế đó, đi từ Ê-tam vòng về hướng Phi-Ha-hi-rốt, đối ngang cùng Ba-anh-Sê-phôn, và đóng trại trước Mít-đôn.

8 Dân Y-sơ-ra-ên bỏ Phi-Ha-hi-rốt, đi qua giữa biển về hướng đồng vắng, đi ba ngày đường ngang đồng vắng Ê-tam, rồi đóng trại tại Ma-ra.

9 Đoạn, đi từ Ma-ra đến Ê-lim; vả, tại Ê-lim có mười hai cái suối và bảy chục cây chà-là, bèn đóng trại tại đó.

10 Dân-sự đi từ Ê-lim và đóng trại gần Biển-đỏ.

11 Đoạn, đi từ Biển-đỏ và đóng trại tại đồng vắng Sin.

12 Đi từ đồng vắng Sin và đóng trại tại Đáp-ca.

13 Đi từ Đáp-ca và đóng trại tại A-lúc.

14 Đi từ A-lúc và đóng trại tại Rê-phi-đim, là nơi không có nước cho dân-sự uống.

15 Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Rê-phi-đim và đóng trại trong đồng vắng Si-na-i.

16 Kế đó, đi từ đồng vắng Si-na-i và đóng trại tại Kíp-rốt-Ha-tha-va.

17 Đi từ Kíp-rốt-Ha-tha-va và đóng trại tại Hát-sê-rốt.

18 Đoạn, đi từ Hát-sê-rốt và đóng trại tại Rít-ma.

19 Đi từ Rít-ma và đóng trại tại Ri-môn-Phê-rết.

20 Đi từ Ri-môn-Phê-rết và đóng trại tại Líp-na.

21 Đi từ Líp-na và đóng trại tại Ri-sa.

22 Kế đó, đi từ Ri-sa và đóng trại tại Kê-hê-la-tha.

23 Đi từ Kê-hê-la-tha đóng trại tại núi Sê-phe.

24 Đi từ núi Sê-phe và đóng trại tại Ha-ra-đa.

25 Đi từ Ha-ra-đa và đóng trại tại Mác-hê-lốt.

26Đoạn, đi từ Mác-hê-lốt và đóng trại tại Ta-hát.

27 Đi từ Ta-hát và đóng trại tại Ta-rách.

28 Đi từ Ta-rách và đóng trại tại Mít-ga.

29 Đi từ Mít-ga và đóng trại tại Hách-mô-na.

30 Đi từ Hách-mô-na và đóng trại tại Mô-sê-rốt.

31 Đi từ Mô-sê-rốt và đóng trại tại Bê-ne-Gia-can.

32 Đi từ Bê-ne-Gia-can và đóng trại tại Hô-Ghi-gát.

33 Đi từ Hô-Ghi-gát và đóng trại tại Dốt-ba-tha.

34 Đi từ Dốt-ba-tha và đóng trại tại Áp-rô-na.

35 Đoạn, đi từ Áp-rô-na và đóng trại tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. 36 Đi từ Ê-xi-ôn-Ghê-be và đóng trại tại đồng vắng Xin, nghĩa là tại Ca-đe.

37 Kế đó, đi từ Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ, ở chót đầu xứ Ê-đôm.

38 A-rôn, thầy tế-lễ, theo mạng Đức Giê-hô-va lên trên núi Hô-rơ, rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mồng một tháng năm, năm thứ bốn mươi sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

39 Khi A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ, người đã được một trăm hai mươi ba tuổi.

40 Bấy giờ, vua A-rát, là người Ca-na-an, ở miền nam xứ Ca-na-an, hay rằng dân Y-sơ-ra-ên đến.

41 Dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ và đóng trại tại Xa-mô-na.

42 Đi từ Xa-mô-na và đóng trại tại Phu-nôn.

43 Đi từ Phu-nôn và đóng trại tại Ô-bốt.

44 Kế đó, đi từ Ô-bốt và đóng trại tại Y-giê-A-ba-rim, trên bờ-cõi Mô-áp.

45 Đi từ Y-giê-A-ba-rim và đóng trại tại Đi-bôn-Gát.

46 Đi từ Đi-bôn-Gát và đóng trại tại Anh-môn-Đíp-la-tha-im.

47 Kế ấy, đi từ Anh-môn-Đíp-la-tha-im và đóng trại tại núi A-ba-rim trước Nê-bô.

48 Đi từ núi A-ba-rim và đóng trại tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 49 Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại gần sông Giô-đanh, từ Bết-Giê-si-mốt chí A-bên-Si-tim trong đồng Mô-áp. Đức Giê-hô-va buộc dân Y-sơ-ra-ên phải phá-hủy người Ca-na-an

50 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng:

51 Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi,

52 thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá-hủy hết thảy hình-tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. 53 Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản-nghiệp và ở tại đó; vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản-nghiệp. 54 Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ-hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản-nghiệp lớn hơn; còn hễ ai số ít, thì phải cho một sản-nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận-lãnh phần mình bắt thăm được; phải cứ những chi-phái tổ-phụ các ngươi mà chia xứ ra. 55 Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại, sẽ như gai trong con mắt, và như chông nơi hông các ngươi, chúng nó sẽ theo bắt giết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở; 56 rồi xảy đến ta sẽ hành-hại các ngươi khác nào ta đã toan hành-hại chúng nó vậy.

Giới-hạn xứ Ca-na-an và tên các quan-trưởng của mỗi chi-phái đứng chia xứ

1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy truyền điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an đặng lãnh xứ làm sản-nghiệp, tức là xứ Ca-na-an khắp bốn bề: 3 Miền nam sẽ thuộc về các ngươi, từ đồng vắng Xin chạy dài theo Ê-đôm. Ấy vậy, giới-hạn của các ngươi về phía nam sẽ chạy từ đầu Biển-mặn về bên hướng đông. 4 Giới-hạn nầy chạy vòng phía nam của núi Ạc-ráp-bim, đi ngang về hướng Xin và giáp phía nam Ca-đe-Ba-nê-a; đoạn chạy qua Hát-sa-Át-đa, và đi ngang hướng Át-môn. 5 Từ Át-môn giới-hạn chạy vòng về lối suối Ê-díp-tô và giáp biển.

6 Còn về giới-hạn phía tây thì các ngươi sẽ có biển lớn dùng làm hạn, ấy sẽ là giới-hạn về phía tây.

7 Nầy là giới-hạn của các ngươi về phía bắc: Từ biển lớn, các ngươi sẽ chấm núi Hô-rơ làm hạn; 8 từ núi Hô-rơ, các ngươi sẽ chấm tại đầu Ha-mát làm hạn; rồi giới-hạn sẽ giáp tại Xê-đát. 9 Giới-hạn sẽ chạy về hướng Xíp-rôn và ăn cuối Hát-sa-Ê-nan, đó là giới-hạn của các ngươi về phía bắc.

10 Phía đông các ngươi sẽ chấm ranh mình từ Hát-sa-Ê-nan tới Sê-pham; 11 rồi chạy từ Sê-pham xuống đến Ríp-la về hướng đông của A-in; đoạn chạy xuống và giáp gành biển Ki-nê-rết về phía đông. 12 Rốt lại, giới-hạn sẽ chạy xuống về phía sông Giô-đanh và giáp Biển-mặn. Đó là xứ các ngươi sẽ có, cùng các giới-hạn nó xung-quanh vậy. 13 Môi-se bèn truyền lịnh nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Ấy đó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm chia ra mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn cho chín chi-phái và phân nửa của một chi-phái. 14 Vì chi-phái con-cháu Ru-bên, tùy theo tông-tộc mình, và chi-phái con-cháu Gát, tùy theo tông-tộc mình, cùng phân nửa chi-phái Ma-na-se đã lãnh phần sản-nghiệp mình rồi. 15 Hai chi-phái và nửa chi-phái nầy đã nhận-lãnh sản-nghiệp mình ở phía bên kia sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô về hướng đông, tức về phía mặt trời mọc.

16 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 17 Đây là tên những người sẽ đứng chia xứ: Ê-lê-a-sa, thầy tế-lễ, và Giô-suê, con trai Nun. 18 Các ngươi cũng phải cứ mỗi chi-phái chọn một quan-trưởng đặng chia xứ ra.

19 Đây là tên các người đó: Về chi-phái Giu-đa, Ca-lép, con trai Giê-phu-nê; 20 về chi-phái con-cháu Si-mê-ôn, Sê-mu-ên, con trai A-mi-hút; 21 về chi-phái Bên-gia-min, Ê-li-đát, con trai Kít-lon; 22 về chi-phái con-cháu Đan, một quan-trưởng tên là Bu-ki, con trai Giốc-li; 23 về con-cháu Giô-sép: về chi-phái con-cháu Ma-na-se, một quan-trưởng tên là Ha-ni-ên, con trai Ê-phát; 24 và về chi-phái con-cháu Ép-ra-im, một quan-trưởng tên là Kê-mu-ên, con trai Síp-tan; 25 về chi-phái con-cháu Sa-bu-lôn, một quan-trưởng tên là Ê-lít-sa-phan, con trai Phác-nát; 26 về chi-phái con-cháu Y-sa-ca, một quan-trưởng tên là Pha-ti-ên, con trai A-xan; 27 về chi-phái con-cháu A-se, một quan-trưởng tên là A-hi-hút, con trai Se-lu-mi; 28 và về chi-phái con-cháu Nép-ta-li, một quan-trưởng tên là Phê-đa-ên, con trai A-mi-hút. 29 Đó là những người mà Đức Giê-hô-va phán biểu đứng chia sản-nghiệp cho dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ca-na-an.

Bình luận

Mục tiêu là được đầy dẫy Thánh Linh

Bạn có một tài sản thừa kế tuyệt vời. Tất cả là của bạn trong Chúa Giê-xu. Phân đoạn này mô tả cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời giao cho dân Ngài (34:29). Mặc dù họ đã lên đường một cách “mạnh dạn” (33:3), nhưng họ đã lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm (c.38). Họ không bao giờ hoàn toàn được hưởng tài sản thừa kế của mình.

Phao-lô, khi rao giảng trong sách Công vụ, giải thích rằng Đức Chúa Trời đã ban đất cho dân Ngài làm sản nghiệp (Công vụ 13:17–20). Ông nói tiếp: “Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ chúng ta rằng Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta, là con cháu của họ, bằng cách khiến Đức Chúa Jêsus sống lại"(c.32–33). Bây giờ đây là tài sản thừa kế của bạn.

Lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài xứ Ca-na-an không chỉ đơn giản là một vùng đất hứa. Đó là một lời hứa về sự hưng thịnh, khi dân sự của Đức Chúa Trời tận hưởng mối quan hệ với Đức Chúa Trời, dưới sự an toàn của sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, ở nơi Đức Chúa Trời đã hứa. Điều này hướng tới khái niệm “vương quốc của Đức Chúa Trời” trong Tân Ước, phạm vi hiện diện và cai trị của Đức Chúa Trời. Chính điều này đã được nên trọn nơi Chúa Giê-xu, và giờ đây nó là của bạn.

Trong Đấng Christ, cơ nghiệp của bạn là “cơ nghiệp đời đời đã được hứa trước” (Hê-bơ-rơ 9:15). Đó là ‘cơ nghiệp không bao giờ hư nát, hư nát hay phai tàn – để dành cho anh em ở trên trời’ (1 Phi-e-rơ 1:4).

Bạn không chỉ có cơ nghiệp này để hướng tới trong tương lai mà bạn còn có thể kinh nghiệm điều gì đó của cơ nghiệp này ngay bây giờ: 'anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta'

Từ Hy Lạp arabone là một từ có nghĩa là 'đặt cọc'. Nói cách khác, bạn kinh nghiệm tại đây và bây giờ một sự nếm trước cơ nghiệp đó nhờ Chúa Thánh Linh. Khi bạn sống trong Thánh Linh, đời sống của bạn sẽ được thay đổi để sinh ra bông trái “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Đừng giải quyết cho điều tốt nhất thứ hai; nhắm vào mục tiêu được đầy dẫy Chúa Thánh Thần. Nhận tài sản thừa kế của bạn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong tinh thần chống đối quyết liệt với tội lỗi để chúng con không cho phép bất cứ điều gì trở thành ‘gai trong con mắt, và như chông nơi hông các ngươi,’ (Dân số 33:55). Xin giúp con nhắm mục tiêu cao, để nhận được cơ nghiệp của con và được tràn đầy Thánh Linh.

Pippa chia sẻ

Lu Ca 9:12–13

Lúc trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Ngài: “Xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc và thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng.”Nhưng Ngài phán: “Chính các con hãy cho họ ăn.” (Lu-ca 9:12–13)

Đó là một vài năm khó khăn: một đại dịch toàn cầu, sau đó là chiến tranh ở Ukraine. Tôi không cảm thấy mình có nhiều thứ để cho bất kỳ ai từ bể chứa tinh thần và cảm xúc của mình. Nhưng, tôi thích cách Chúa Giê-su sử dụng các môn đồ để chu cấp cho mọi người, ngay cả khi các môn đồ không nhận ra điều gì đang xảy ra.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

TIME, Thứ Hai ngày 21 tháng 6 năm 1971, ‘The Alternative Jesus: Psychedelic Christ’ © Time inc.

Stoeber, Joachim; Những đứa trẻ, Julian H. (2010). "Đánh giá chủ nghĩa hoàn hảo do xã hội quy định và tự định hướng: Các phạm vi phụ tạo nên sự khác biệt"(PDF). Tạp chí Đánh giá Nhân cách. 92(6): 577–585.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more