Ngày 103

Lời Mời Dành Cho Bạn

Khôn ngoan Thi Thiên 44:13-26
Tân ước Lu-ca 14:15-35
Cựu Ước Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:21-18:22

Giới thiệu

Một lần nọ, tôi nhận được tin Nữ hoàng Elizabeth II - Nữ hoàng của Vương quốc Anh và 14 Vương quốc Khối thịnh vượng chung - muốn mời tôi dùng bữa trưa! Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Nhưng không phải vậy. Tôi đến Cung điện Buckingham trên chiếc xe đạp của mình, chiếc xe sau đó được trông giữ bởi một viên cảnh sát rất nhiệt tình. Tôi được ngồi cạnh Nữ hoàng và cùng bà thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Sau đó, bà quay sang và bắt đầu trò chuyện với tôi, cũng là lúc món 'Parfait de Rhubarbe et Chocolat Blanc' được mang ra.

Nó trông rất ngon. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với một cái miệng đầy ắp thức ăn – tôi cũng không muốn tỏ ra thô lỗ bằng việc cắt ngang khi Nữ hoàng đang nói chuyện với tôi. Và rồi, bà ấy hỏi rằng tôi không thích những món ăn đó hay sao. "Không, không, không", tôi nói, "tôi thích lắm chứ" (và tôi nhanh chóng ăn nó). Tôi đã không nói điều này với bà ấy, nhưng thật ra, tôi chưa ăn là vì tôi vẫn còn quá choáng ngợp trước đặc ân đó là được mời ăn trưa cùng Nữ hoàng.

Chúa Giê-xu ví vương quốc Đức Chúa Trời như một bữa tiệc lớn với Vua, một bữa tiệc mà tất cả chúng ta đều được mời. Đó là một đặc ân thậm chí còn lớn hơn cả bữa trưa với Nữ hoàng, và thật lạ lùng khi có ai đó từ chối lời mời này.

Khôn ngoan

Thi Thiên 44:13-26

 13 Chúa làm chúng con thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng con,
  Làm trò cười và là kẻ đáng khinh cho những người chung quanh.
 14 Chúa làm cho chúng con thành tục ngữ giữa các nước,
  Trong các dân ai thấy chúng con cũng lắc đầu.
 15 Suốt ngày sự sỉ nhục ở trước mặt con,
  Sự xấu hổ bao phủ mặt con.
 16 Vì tiếng sỉ nhục, mắng chửi,
  Của kẻ thù và kẻ báo oán.

 17 Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng con
  Nhưng chúng con không quên Chúa.
  Cũng không phản bội giao ước của Chúa.
 18 Lòng chúng con không thối lui,
  Bước chúng con không lạc khỏi đường lối Chúa.
 19 Dù vậy, Chúa đã chà nát chúng con trong chỗ chó rừng,
  Bao phủ chúng con bằng bóng chết.

 20 Nếu chúng con có quên Danh Đức Chúa Trời chúng con
  Hoặc giơ tay hướng về một thần lạ,
 21 Đức Chúa Trời sẽ không khám phá ra sao?
  Vì Ngài biết thấu nơi bí mật của lòng.
 22 Thật, vì Chúa mà chúng con bị giết hại suốt ngày,
  Chúng con bị kể như chiên đem đi làm thịt.

 23 Chúa ôi, xin tỉnh thức!
  Sao Chúa ngủ? Xin trỗi dậy, đừng từ bỏ chúng con mãi mãi!
 24 Vì sao Chúa giấu mặt?
  Sao Ngài quên cơn hoạn nạn và cảnh áp bức của chúng con?
 25 Vì linh hồn chúng con bị vùi dưới bụi tro,
  Thể xác chúng con nằm bẹp dưới đất.
 26 Xin Chúa trỗi dậy mà giúp đỡ chúng con;
  Xin cứu chuộc chúng con vì lòng nhân từ của Ngài.

Bình luận

Kêu cầu Chúa - Vua của chúng ta

Có bao giờ bạn thấy mình là "vật ô nhục" đối với những người lân cận, chỉ vì đức tin của mình không (c.13a)? Bạn có bị những người xung quanh mang ra "làm trò cười" và bị xem là "kẻ đáng khinh" (c.13b) hay không? Tôi chắc chắn có. Đôi khi bạn có thể gặp khó khăn trong cuộc sống, không phải vì bạn làm điều sai, mà vì bạn đang làm điều đúng.

Phân đoạn này nói đến Đức Chúa Trời như một vị Vua (c.4). Đức Chúa Trời là Vua (và là Đấng lãnh đạo thực sự) của Y-sơ-ra-ên - ý tưởng này được trải dài xuyên suốt các chương Thi Thiên. Đau khổ không phải lúc nào cũng là kết quả của việc không vâng lời Vua. Thay vào đó, đau khổ có thể là kết quả của việc bước theo Ngài.

Sự chống đối không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự thất bại dành cho con dân Chúa: "Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng con nhưng chúng con không quên Chúa. Cũng không phản bội giao ước của Chúa. Lòng chúng con không thối lui, bước chúng con không lạc khỏi đường lối Chúa" (c.17–18).

Phao-lô đã trích dẫn một phần của Thi Thiên này (c.22) trong thư Rô-ma khi ông hỏi liệu có điều gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ hay không: ""Vì cớ Chúa, chúng tôi phải chết cả ngày; chúng tôi bị coi như những con cừu bị giết thịt." Không, trong tất cả những điều này, chúng ta còn hơn cả những người chiến thắng nhờ Đấng yêu thương chúng ta" (Rô-ma 8:35–37).

Có một điều mà tôi đã kinh nghiệm được rất nhiều lần trong chính đời sống của mình: Vua của chúng ta là Đấng thành tín. Ngài đáp lại lời kêu cầu của chúng ta và tình yêu của Ngài không bao giờ vơi cạn (Thi Thiên 44:26).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Ngài là Vua, và là Đức Chúa Trời của con, "xin Chúa trỗi dậy mà giúp đỡ chúng con; xin cứu chuộc chúng con vì lòng nhân từ của Ngài" (c.26).

Tân ước

Lu-ca 14:15-35

Thí dụ về bữa tiệc lớn

15 Một người ngồi cùng bàn với Đức Chúa Jêsus nghe những điều nầy, thì thưa với Ngài: “Phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời!” 16 Nhưng Ngài đáp: “Có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. 17 Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: ‘Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.’ 18 Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: ‘Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi có mua năm đôi bò cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 20 Người khác nữa nói: ‘Tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được.’ 21 Đầy tớ trở về trình việc ấy cho chủ mình. Chủ nổi giận, bảo đầy tớ: ‘Hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt vào đây.’ 22 Đầy tớ lại nói: ‘Thưa chủ, điều chủ dạy, tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn trống chỗ.’ 23 Chủ nhà lại bảo đầy tớ: ‘Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. 24 Vì ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của ta.’ ”

Điều kiện làm môn đồ của Đức Chúa Jêsus

25 Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài quay lại phán với họ: 26 “Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta. 27 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta.

28 Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? 29 Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy, sẽ chê cười 30 và nói rằng: ‘Người nầy khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được!’ 31 Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác, mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi mười nghìn quân có thể địch nổi vua kia với hai mươi nghìn quân chăng? 32 Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. 33 Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta.

34 Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? 35 Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

Bình luận

Nhận lời mời của Vua

Vương quốc Đức Chúa Trời là một bữa tiệc. Một buổi đại tiệc. "Phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời" (c.15). Chúa Giê-xu là chủ quản của bữa tiệc này. Con của Đức Chúa Trời mời bạn đến để kinh nghiệm sự tiếp đón và tình yêu bao la của Đức Chúa Trời. Nơi đó không chỉ có bạn và chủ tiệc. Nhờ có sự hiện diện của những vị khách khác mà nó trở nên một bữa tiệc ăn mừng đầy hoành tráng.

Thức ăn Chúa Giê-xu mang đến có thể khoả lấp được cơn đói trong lòng bạn. Nó lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn. Nó thỏa mãn những khao khát của bạn về ý nghĩa cuộc sống, mục đích sống, về sự tha thứ và về sự sống phía sau cái chết. Thức uống trong bữa tiệc làm thỏa mãn cơn khát thuộc linh trong lòng mỗi người.

Điều đáng buồn là nhiều người không xem đó là một buổi đại tiệc, mà là một sự nhàm chán. Họ viện cớ để không phải đến tham dự. "Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi" (c.18). Lý do đầu tiên là nhà cửa, đất đai: "Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi" (c.18). Lý do thứ hai là của cải: "Tôi có mua năm đôi bò, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi" (c.19). Lý do thứ ba thì liên quan đến người khác: "Tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được" (c.20).

Khi được đưa ra phân tích, thì đây thật sự là những lời bào chữa rất tệ. Nó hoàn toàn vô lý và chẳng có ý nghĩa gì. Việc đi xem đám ruộng hay năm đôi bò mà mình đã mua chẳng có gì là khẩn cấp cả. Bữa tiệc cũng này không thiếu chỗ và người đàn ông mới cưới hoàn toàn có thể cùng vợ mình tham dự.

Lời nói của Chúa Giê-xu vẫn đúng cho đến tận ngày nay: khi mọi người được mời đến dự bữa tiệc lớn của vương quốc Đức Chúa Trời, "tất cả đều xin cáo lỗi" (c.18).

Chúa Giê-xu cũng nói với đám đông về cái giá của việc theo Ngài. Ngài bảo họ trước hết cần phải "tính phí tổn" (c.28) và sau đó "ngồi xuống bàn luận" về nó(c.31). Ngài nói: "Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta" (c.26). Từ "ghét" theo tiếng Semitic có nghĩa là "yêu ít hơn". Đó là một thuật ngữ mang tính tương đối, có nghĩa là không coi trọng hay ưu tiên cái này hơn cái kia. Nói cách khác, Chúa Giê-xu phải là ưu tiên số một trong cuộc đời bạn, trên cả gia đình và cuộc sống của chính bạn.

Ngài nói tiếp: "Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta" (c.27). Hình ảnh thập tự giá cho thấy rằng chắc chắn sẽ có sự khổ cực. Cuối cùng, Ngài nói: "nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta" (c.33). Bạn phải dang đôi tay và để mọi thứ bạn có được Chúa sử dụng theo ý muốn của Ngài.

Một điều đáng để ghi nhớ đó là cái giá phải trả khi theo Chúa Giê-xu chẳng là gì so với:

  1. Những gì bạn nhận được \tChúa đã chuẩn bị một bữa tiệc cho bạn, một đại tiệc mà không gì trên trái đất này có thể sánh được.
  2. Cái giá của việc không theo Chúa Giê-xu \tChúa Giê-xu nói những người viện cớ không đến sẽ không được "nếm bữa tiệc của ta" (c.24). Không có cái giá nào cao hơn việc phải bỏ lỡ tất cả các phước lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho bạn.
  3. Những gì Ngài đã gánh chịu \tChúa Giê-xu kêu bạn vác thập tự giá mình (c.27). Nhưng thập tự giá nhỏ mà bạn phải vác chẳng là gì so với thập tự giá mà Chúa Giê-xu đã vác thay cho bạn.

Đừng bỏ lỡ những điều Chúa Giê-xu đã làm thành cho bạn. Hãy chấp nhận lời mời của Ngài, đến bữa tiệc của vương quốc Đức Chúa Trời. Và hãy mời những người khác tham dự, theo như mạng lệnh của Chúa Giê-xu: "Hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt vào đây" (c.21).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đặc ân Ngài đã ban cho con, đó là được mời để tham dự buổi tiệc của vương quốc Đức Chúa Trời. Hôm nay, con xin dang đôi tay và để mọi thứ con có được Chúa sử dụng theo ý muốn của Ngài .

Cựu Ước

Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:21-18:22

Cấm thờ thần tượng

16 “Anh em không được dựng trụ thờ bằng gỗ để thờ thần A-sê-ra bên cạnh bàn thờ mà anh em sẽ lập cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 22 Cũng không được dựng một trụ thờ bằng đá nào, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ghét các thứ ấy.”

Hình phạt đối với tội thờ tà thần

17 “Anh em không được dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một con chiên có tì vết hay có khuyết tật, vì đó là điều ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.

2 Nếu giữa anh em, tại một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, có một người nam hay nữ làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vi phạm giao ước Ngài, 3 phục vụ và thờ phượng các thần khác, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng hay tất cả tinh tú, là điều mà tôi không truyền dặn, 4 thì anh em phải điều tra thật cặn kẽ sau khi được báo hay được nghe về điều đó. Nếu điều đó là thật và có bằng cớ về một việc đáng ghê tởm như vậy đã xảy ra trong Y-sơ-ra-ên, 5 thì anh em phải đem người nam hay nữ đã làm việc tội ác đó đến cổng thành và ném đá cho đến chết. 6 Phải căn cứ trên lời khai của hai hoặc ba nhân chứng mới được xử tử kẻ đáng bị chết; còn nếu chỉ có lời khai của một người thì không được xử tử. 7 Các nhân chứng phải là người đầu tiên ra tay xử kẻ bị tử hình rồi sau đó dân chúng mới tiếp tay. Như vậy anh em sẽ loại trừ sự gian ác khỏi anh em.”

Các trường hợp khó xét xử

8 “Khi gặp một vụ án quá khó như giết người, tranh tụng về pháp lý hoặc gây thương tích, xảy ra trong thành, thì anh em phải nhanh chóng đi đến địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn, 9 gặp và xin ý kiến các thầy tế lễ dòng Lê-vi và các thẩm phán đương nhiệm. Họ sẽ cho anh em lời phán quyết. 10 Anh em phải làm đúng theo phán quyết mà họ đã công bố cho anh em tại địa điểm mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn. Phải cẩn thận làm theo mọi lời chỉ giáo của họ. 11 Anh em phải thực thi đúng mọi lời chỉ giáo cũng như phán quyết mà họ đã công bố cho anh em, không quay sang bên phải hay bên trái. 12 Người nào kiêu căng không vâng lời vị thẩm phán hay thầy tế lễ đang phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì người đó phải chết. Anh em phải diệt trừ tội ác khỏi Y-sơ-ra-ên. 13 Toàn dân sẽ nghe điều ấy và run sợ, không dám kiêu căng nữa.”

Vua của Y-sơ-ra-ên

14 “Khi anh em đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em, nhận làm cơ nghiệp và định cư trong xứ đó, thì anh em lại nói: ‘Chúng ta sẽ lập một vua cai trị chúng ta như các dân tộc chung quanh.’ 15 Nếu vậy thì anh em phải lập vị vua mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để cai trị anh em. Vua đó phải là người từ giữa anh em, không được lập một người ngoại quốc, không phải là anh em mình, lên cai trị anh em. 16 Chỉ có điều là vua ấy không được có thêm nhiều ngựa, cũng không vì muốn thêm nhiều ngựa mà đưa dân chúng trở lại Ai Cập, vì Đức Giê-hô-va đã phán với anh em rằng: ‘Các ngươi không được trở lại con đường đó nữa.’ 17 Vua cũng không được có nhiều vợ kẻo lòng dạ lầm lạc. Vua cũng không được thâu trữ nhiều bạc vàng. 18 Khi lên ngôi, căn cứ trên bản luật pháp do các thầy tế lễ dòng Lê-vi giữ, vua phải chép lại cho mình một bản sao luật pháp nầy. 19 Bản ấy phải ở bên vua, và vua phải đọc suốt đời, để học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ mọi lời trong luật pháp và thực hành các mệnh lệnh nầy. 20 Như vậy lòng vua sẽ không kiêu căng với anh em mình, không xa cách điều răn, quay bên phải hay bên trái, để vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Y-sơ-ra-ên.”

Quy định cho các thầy tế lễ và người Lê-vi

18 “Các thầy tế lễ dòng Lê-vi và cả bộ tộc Lê-vi sẽ không được chia phần sản nghiệp với Y-sơ-ra-ên. Họ sẽ sống bằng các sinh tế dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va, là phần thuộc về Ngài. 2 Họ sẽ không có cơ nghiệp giữa anh em mình; chính Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ như Ngài đã phán.

3 Đây là phần mà các thầy tế lễ được hưởng từ trong các lễ vật như bò hoặc chiên mà dân chúng dâng hiến, người ta sẽ biếu các thầy cái vai, hai cái má và bao tử. 4 Anh em cũng biếu cho thầy tế lễ các sản vật đầu mùa gồm ngũ cốc, rượu, dầu và lông chiên mới hớt lần đầu. 5 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã chọn họ và các con trai họ từ các bộ tộc, để họ nhân danh Đức Giê-hô-va mà ứng hầu và phục vụ trước mặt Ngài đời đời.

6 Nếu một người Lê-vi rời bất cứ thành nào trong toàn cõi Y-sơ-ra-ên, nơi họ đang cư ngụ, và tha thiết muốn đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, 7 thì họ có thể nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà phục vụ như tất cả anh em dòng Lê-vi khác đang ứng hầu và phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va. 8 Người ấy sẽ hưởng phần lương thực ngang bằng với các anh em mình, không kể lợi tức thu được từ việc bán tài sản của gia đình.”

Nghiêm cấm bói khoa và tà thuật

9 “Khi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, anh em đừng học đòi những tập tục ghê tởm của các dân tộc ở đó. 10 Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, 11 dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn; 12 vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã trục xuất các dân tộc đó khỏi anh em. 13 Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 14 Dù những dân tộc mà anh em sắp đuổi đi có theo tà thuật và bói khoa, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cho phép anh em làm như vậy.”

Nhà tiên tri

15 “Từ trong đồng bào của anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một nhà tiên tri như tôi. Anh em phải nghe lời vị tiên tri ấy. 16 Đó chính là điều anh em đã cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại Hô-rếp trong ngày hội họp: ‘Xin đừng để chúng tôi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay thấy đám lửa hừng nầy nữa, kẻo chúng tôi phải chết chăng!’ 17 Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Chúng nói đúng. 18 Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ lập cho chúng một nhà tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền dặn. 19 Kẻ nào không nghe theo lời Ta, là những lời mà nhà tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hỏi tội kẻ ấy. 20 Nhưng nhà tiên tri nào cả gan nhân danh Ta nói những điều Ta không bảo nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói thì kẻ tiên tri ấy phải chết.’

21 Anh em có thể thắc mắc trong lòng: ‘Làm sao chúng ta nhận biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không phán?’ 22 Khi có một kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói, nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm thì đó không phải là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ, anh em đừng sợ người ấy.”

Bình luận

Thờ phượng Chúa Giê-xu - Ngài là Đức Chúa Trời và là Vua của bạn

Chúa Giê-xu là vị vua đích thực duy nhất. Hãy thờ phượng Ngài và chỉ một mình Ngài thôi. Có một lời cảnh báo trong phân đoạn Kinh Thánh này về việc thờ phượng các thần khác (16:21–17:7).

Tại đây, cũng có một lời cảnh cáo nghiêm trọng, nhắc nhở mọi người hãy tránh xa các thầy bói, các việc phù phép, tử vi, xem bài tarot, xem chỉ tay, cầu cơ và các hoạt động tương tự khác (18:10-11).

Bạn không cần phải tôn thờ các vì sao khi bạn có thể tôn thờ Đấng tạo ra chúng. Đừng lãng phí thời gian, công sức hay tiền bạc để ai đó nói cho bạn biết về tương lai. Nhưng khi nghĩ về tương lai, hãy để Chúa là Đấng dẫn đường cho bạn.

Có một thời điểm trong lịch sử Y-sơ-ra-ên, dân chúng nói rằng: "Chúng ta sẽ lập một vua cai trị chúng ta như các dân tộc chung quanh" (17:14). Tất nhiên, không giống như Đức Chúa Trời, vị vua kia không hề hoàn hảo. Ông sẽ phải chịu nhiều cám dỗ - điều đã khiến rất nhiều vị vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sa ngã, và nhiều nhà lãnh đạo ngày nay cũng vẫn sa ngã như vậy. Những cám dỗ này bao gồm sự vô luân (c.17a), tham lam (c.16,17b) và kiêu ngạo (c.20).

Phân đoạn Kinh Thánh này đã đưa ra hình ảnh lý tưởng của một vị vua (c.18–20). Đa-vít là người đã đạt được gần nhất với lý tưởng cao đẹp này. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ là trọn vẹn. Trong những năm sau đó, nó mang đến niềm hy vọng cho dân chúng về một vị Vua sắp đến sẽ trị vì trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc của Ngài (Ê-sai 9:7).

Chúa Giê-xu không chỉ là một vị Vua lý tưởng, Ngài còn là một tiên tri lý tưởng. Môi-se đã từng nói trước rằng sẽ có một nhà tiên tri giống như ông xuất hiện - là người sẽ nói lời của Đức Chúa Trời (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15). Cả sứ đồ Phi-e-rơ và Ê-tiên, hai người tử đạo đầu tiên của Cơ Đốc Giáo, đều trích dẫn phân đoạn này và xem Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm của phân đoạn đó (Công vụ 3:21–22; 7:37).

Thật là một đặc ân tuyệt vời khi được sống trong thời kỳ này, khi Chúa Giê-xu đã khai mở vương quốc của Đức Chúa Trời. Vị tiên tri vĩ đại đã xuất hiện. Tất cả những lời tiên tri trong Cựu Ước đều được ứng nghiệm. Chúa Giê-xu là Vua.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời và là Vua của con. Con yêu Chúa và con tạ ơn Chúa vì Ngài yêu thương con và mời con đến bữa tiệc đời đời của Ngài.

Pippa chia sẻ

Lu-ca 14:3

"Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta." Ôi, giúp tôi với! Chắc chắn là tôi vẫn còn đang ôm đồm rất nhiều thứ.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more