Ngày 13

Sự tăng tốc thiên thượng

Khôn ngoan Thi Thiên 9:1-6
Tân ước Ma-thi-ơ 10:32-11:15
Cựu Ước Sáng thế ký 27:1-28-22

Giới thiệu

Vài năm trước, Pippa và tôi được mời phát biểu tại một hội nghị ở Somerset, tây nam nước Anh. Cuộc hành trình từ Luân Đôn mất khoảng ba giờ. Tuy nhiên, đó là một ngày thực sự nóng nực và phía trước chúng tôi là một toa xe chở cỏ khô đang bốc cháy và làm đổ hàng hóa ra đường cao tốc, kết quả là nhựa đường đã tan chảy. Chúng tôi đã bị mắc kẹt, gần như đứng yên trong năm giờ liền. Sau đó, thật là nhẹ nhõm khi cuối cùng, đã đến lúc tăng tốc.

Có những lúc trong đời sống cá nhân, đời sống ở Hội thánh và chức vụ của chúng ta, chúng ta cảm thấy như bị mắc kẹt và không thể nhích thêm được chút nào. Vào những thời điểm khác, các cánh cửa bắt đầu mở ra và đã đến lúc ‘cần tăng tốc’.

Chúa là Thần của sự tăng tốc. Chúa có thể tăng tốc mọi thứ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng của con người.

Khôn ngoan

Thi Thiên 9:1-6

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc-chánh, dùng về điếu “Mút-la-bên”

1 Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va;
  Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. 2 Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài;
  Con sẽ ca tụng danh của Ngài.

3 Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước,
  Chúng vấp ngã và bị hủy diệt.
4 Vì Chúa bênh vực quyền lợi chính đáng của con;
  Chúa ngồi trên ngai mà phán xét công minh.
5 Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác,
  Vĩnh viễn xóa sạch tên của chúng. 6 Các kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời;
  Chúa phá đổ các thành của chúng;
  Ký ức về chúng cũng tiêu mất rồi.

Bình luận

Mong đợi sự bắt bớ

Tăng trưởng có thể dẫn đến sự bắt bớ cũng gia tăng theo. Khi bạn ngày càng tăng trưởng và trưởng thành trong Chúa, bạn sẽ càng gặp nhiều sự chỉ trích hay chống đối. Dân sự của Đức Chúa Trời luôn phải đối mặt với sự chống đối. Đa-vít phải đối mặt với nhiều ‘kẻ thù’ (Thi thiên 9: 3–6). Sự chống đối và thù hằn là điều vô cùng đau đớn và khó khăn. Tuy nhiên, trong Đấng Christ, Chúa có lời hứa rằng cuối cùng bạn sẽ vượt qua.

Chúng ta thấy trước về điều này trong Thi thiên chúng ta học ngày hôm nay. Đa-vít ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự đắc thắng: ‘Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; Con sẽ ca tụng danh của Ngài. Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước ...(câu.1–3).

Chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới thù nghịch. Chúa Giê-su cảnh báo, "Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian" (Ma-thi-ơ 10:34, VIE2010). Chúa Giê-su nói, 'Khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường'

Hãy là người hòa giải (5: 9,38–48). Bạn được kêu gọi để phá vỡ quy luật 'ăn miếng trả miếng'. Tuy nhiên, sự phản đối, bắt bớ thậm chí có thể đến từ những người rất thân thiết với bạn (10: 34–36).

Hàng triệu tín đồ của Chúa Giê-su trên khắp thế giới ngày nay đang phải đối mặt với sự ngược đãi về thể xác chỉ vì những điều họ tin. Một số phải đối mặt với sự phản đối, đàn áp và phân biệt đối xử từ các chính phủ ở cấp địa phương hoặc quốc gia.

Bạn có thể không phải đối mặt với sự chống đối, bắt bớ như vậy trong cuộc sống của mình, nhưng bạn nên chuẩn bị cho sự chống đối có thể đến từ giới truyền thông, bạn bè và gia đình, những người không hiểu đức tin của bạn, hoặc đồng nghiệp không đồng ý với những gì bạn ủng hộ.

Cầu nguyện

Thưa Chúa, khi phải đối mặt với sự chống nghịch, 'Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; Con sẽ ca tụng danh của Ngài' (Thi Thiên 9:1-2a)

Tân ước

Ma-thi-ơ 10:32-11:15

32 Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời; 33 còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.

34 Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. 35 Ta đến để phân rẽ

  "con trai với cha,
   con gái với mẹ,
  nàng dâu với mẹ chồng;
  36 và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ.'

37 "Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. 39 Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được.

40 "Ai tiếp các con là tiếp Ta; ai tiếp Ta là tiếp Đấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Chúa Giê-su và Giăng Báp-tít

11Khi đã truyền dạy cho mười hai sứ đồ xong, Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ.

2 Giăng ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng: 3 “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?”

4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy về, thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy: 5 Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành. 6 Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!”

7 Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới nói về Giăng cho đoàn dân rằng: “Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? 8 Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. 9 Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. 10 Có lời chép về người ấy rằng:

‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,
Người sẽ dọn đường trước cho Con.’

11 Thật, Ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít; tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. 12 Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. 13 Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời Giăng. 14 Nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li,người phải đến. 15 Ai có tai, hãy lắng nghe!

Bình luận

Nhận lấy sự hy sinh

Chúa Giê-su kêu gọi các môn đồ hãy sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo Ngài: ‘Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta’ (10:37). Tình yêu của bạn dành cho Chúa Giê-xu thậm chí còn phải vượt quá tình yêu lớn nhất mà bạn dành cho những người thân thiết nhất.

Chúa Giê-xu nói tiếp, ‘Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được '(cc.38–39). Có lẽ đây là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói khi ông thúc giục chúng ta ‘dâng thân thể mình làm sinh tế sống’ (Rô-ma 12: 1).

Đây là cách mà bạn khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của bạn, ‘ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời’ (c. 2). Nếu bạn muốn Chúa sử dụng bạn nhiều hơn, nếu bạn muốn tăng trưởng, bạn phải sẵn sàng nhận lấy những hy sinh này.

Không có gì là lãng phí khi phục vụ Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói, ‘Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu '(Ma-thi-ơ 10:42, VIE2010).

Martin of Tours (316–397 SCN) là Giám mục của thành Tours nước Pháp từ năm 371. Một đêm rất lạnh, ông cưỡi ngựa đi ngang qua một người ăn xin. Martin xuống ngựa, xé áo choàng làm đôi và đưa một nửa cho người ăn xin. Đêm đó, Martin có một giấc mơ, trong đó ông thấy Chúa Giê-su đang mặc chiếc áo choàng bị rách làm đôi trên vai. Khi được hỏi nó đến từ đâu, Chúa Giê-su trả lời: “Đầy tớ Martin của Ta đã đưa nó cho Ta.”

Trong bối cảnh phân đoạn Ma-thi-ơ, sự hy sinh mà Chúa Giê-su đang đề cập đến có thể chỉ đơn giản là sự hiệp nhất với Ngài trong một thế giới thù nghịch. Ngài nói, ‘Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời ”(cc.32–33).

Việc ‘thừa nhận’ Chúa Giê-su có thể dẫn đến sự chống đối và bắt bớ. Đối với những môn đồ đầu tiên, theo đúng nghĩa đen là vác thập tự giá mình mà theo Chúa (c.38), thậm chí cho đến chết. Đối với chúng ta, cái giá phải trả có thể khác nhau nhưng chúng ta được mời gọi đến cùng một cam kết triệt để với Chúa Giê-su.

Cầu nguyện

Chúa ôi, xin giúp con có thể sẵn lòng vác thập tự và đi theo Ngài. Hôm nay con dâng lên Ngài thân thể con như một của lễ sống.

Cựu Ước

Sáng thế ký 27:1-28-22

27 Y-sác tuổi cao, mắt mờ không còn thấy được nữa. Ông gọi Ê-sau, con trưởng nam, và nói: “Con ơi!” Ê-sau thưa: “Dạ, con đây.”

2 Ông nói: “Nầy, cha đã già rồi, chẳng biết chết ngày nào. 3 Bây giờ, con hãy lấy khí giới, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú rừng cho cha. 4 Rồi con làm một món thật ngon theo sở thích của cha, và dọn lên cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời.”

5 Lúc Y-sác nói với Ê-sau, con trai mình, thì Rê-bê-ca nghe được. Vì vậy, trong khi Ê-sau ra đồng săn thú rừng để đem về 6 thì Rê-bê-ca nói với Gia-cốp, con trai mình: “Nầy, mẹ vừa nghe cha con nói với Ê-sau, anh con, và dặn: 7 ‘Hãy đem thịt rừng về nấu cho cha một món thật ngon để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va trước khi cha qua đời.’ 8 Vậy, con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo. 9 Con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ hai dê con thật mập, rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con. 10 Con sẽ đem đến cho cha ăn để ông chúc phước cho con trước khi qua đời.”

11 Nhưng Gia-cốp thưa với mẹ: “Mẹ xem, Ê-sau, anh con, người thì đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi. 12 Biết đâu cha sẽ rờ con và con bị phát hiện là kẻ lừa gạt. Vậy thì con tự chuốc lấy sự rủa sả chứ chẳng phải phước lành đâu.”

13 Mẹ Gia-cốp bảo: “Con ơi, để mẹ chịu sự rủa sả đó cho con; con cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con đi.”

14 Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con đem đến cho mẹ, và bà làm món ăn ngon, hợp với sở thích của người cha. 15 Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, để sẵn trong nhà mà mặc vào cho Gia-cốp, con trai út. 16 Bà còn lấy da dê con bọc hai tay và phần cổ nhẵn nhụi của Gia-cốp. 17 Rồi Rê-bê-ca đặt món ăn ngon và bánh mà bà đã sửa soạn vào tay Gia-cốp, con trai mình.

18 Gia-cốp đến gần cha và thưa: “Cha ơi!”

Y-sác đáp: “Cha đây, con là đứa nào đấy?”

19 Gia-cốp thưa: “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây. Con đã làm như lời cha dặn bảo. Xin cha ngồi dậy, ăn món thịt săn của con rồi cha đích thân chúc phước cho con.”

20 Y-sác hỏi: “Sao con săn được nhanh thế?”

Gia-cốp thưa: “Nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha giúp con được may mắn.”

21 Y-sác nói với Gia-cốp: “Con ơi, con lại gần đây để cha rờ xem con có phải là Ê-sau, con của cha không.”

22 Gia-cốp lại gần cha mình là Y-sác. Ông rờ và nói: “Giọng nói thì của Gia-cốp, mà tay lại của Ê-sau.” 23 Y-sác không nhận ra Gia-cốp, vì hai tay cũng có lông như của anh là Ê-sau, nên Y-sác chúc phước cho Gia-cốp. 24 Ông lại hỏi: “Có đúng con là Ê-sau, con trai của cha không?”

Gia-cốp thưa: “Dạ phải, chính con đây.”

25 Rồi Y-sác bảo: “Đem cho cha món thịt rừng con săn được để cha ăn và chúc phước cho con.” Gia-cốp dọn cho cha ăn và cũng mang rượu đến cho cha uống nữa.

26 Rồi Y-sác nói với Gia-cốp: “Con ơi, hãy lại gần và hôn cha đi.”

27 Gia-cốp lại gần và hôn cha. Y-sác ngửi mùi thơm từ áo con, liền chúc phước cho. Ông nói:

  “Nầy, mùi hương của con ta
  Khác nào mùi hương của cánh đồng
  mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.
  28 Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con sương móc từ trời,
  Đượm màu mỡ của đất,
  Dư dật lúa mì và rượu nho.
  29 Nguyện các dân phục vụ con,
  Các nước quỳ lạy con!
  Hãy cai trị anh em con,
  Các con trai của mẹ con đều quỳ lạy con!
  Ai nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa lại,
  Ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại!”

30 Khi Y-sác vừa chúc phước cho Gia-cốp xong và Gia-cốp vừa lui ra khỏi chỗ cha mình thì Ê-sau, anh của chàng, đi săn trở về. 31 Ê-sau cũng nấu một món thật ngon và đem vào mời cha. Chàng thưa: “Xin cha ngồi dậy và ăn món thịt săn của con trai cha để cha chúc phước cho con.”

32 Y-sác, cha của Ê-sau, hỏi: “Con là đứa nào?”

Ê-sau thưa: “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây.”

33 Y-sác giật bắn cả người, run rẩy hỏi: “Vậy chứ đứa nào đã săn thịt rừng và đem vào mời cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết và đã chúc phước cho nó rồi; vậy là nó vẫn được ban phước.”

34 Vừa nghe lời cha nói xong, Ê-sau bật lên một tiếng kêu rất lớn và vô cùng thảm thiết. Chàng nói với cha mình: “Cha ơi! Xin cha cũng chúc phước cho cả con nữa!”

35 Nhưng Y-sác nói: “Em con đã dùng thủ đoạn mà đến và cướp mất lời chúc phước dành cho con rồi.”

36 Ê-sau nói: “Có phải đúng như tên gọi nó là Gia-cốp mà đã hai lần nó chiếm chỗ ủa con chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam của con, bây giờ còn chiếm luôn phước lành của con nữa.” Rồi ông nói tiếp: “Cha không dành lại cho con một phước lành nào sao?”

37 Y-sác đáp: “Nầy, cha đã lập nó làm chủ của con, đã cho anh em nó làm đầy tớ nó, và đã chu cấp lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha còn làm được gì cho con đây, con ơi!”

38 Ê-sau thưa: “Cha ơi! Cha chỉ có một lời chúc phước thôi sao? Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi!” Rồi, Ê-sau khóc òa lên.

39 Y-sác, cha của Ê-sau, nói:

  “Nầy, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất,
  Và sương móc từ trời.

  40 Con sẽ sống nhờ thanh gươm,
  Và làm đầy tớ cho em con.
  Nhưng khi còn rày đây mai đó,
  Con sẽ bẻ cái ách của em con trên cổ con.”
  Gia-cốp chạy trốn Ê-sau

41 Từ đó, Ê-sau căm ghét Gia-cốp vì lời chúc phước mà cha ban cho Gia-cốp. Ê-sau tự nhủ: “Cha ta sắp qua đời rồi; sau khi lo tang chế cho cha, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta.”
42 Nhưng ý đồ của Ê-sau, con trưởng nam, đã đến tai Rê-bê-ca. Bà cho gọi Gia-cốp, con trai út đến và nói: “Nầy, Ê-sau anh con có ý định giết con cho hả giận. 43 Bây giờ, con ơi, hãy nghe lời mẹ, mau đứng dậy và trốn sang nhà La-ban, cậu con, ở Cha-ran đi. 44 Con cứ ở với cậu một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận. 45 Khi cơn giận anh con qua rồi và anh con quên đi việc con đã gây ra cho nó, thì mẹ sẽ sai người đón con về. Lẽ nào mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sao?”

46 Sau đó, Rê-bê-ca nói với Y-sác: “Tôi chán không còn muốn sống nữa vì mấy cô dâu người Hê-tít. Nếu Gia-cốp kết hôn với một trong các con gái người Hê-tít, tức là một trong những cô gái của xứ nầy, thì tôi còn sống làm gì nữa?”

28 Y-sác gọi Gia-cốp đến, chúc phước và căn dặn: “Con không được kết hôn với bất cứ cô gái Ca-na-an nào cả. 2 Nhưng hãy mau đứng dậy, đi qua Pha-đan A-ram, đến nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và tại đó con cưới một trong các con gái của cậu La-ban làm vợ. 3 Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con, làm cho dòng dõi con sinh sôi nẩy nở thật nhiều và trở thành một cộng đồng các dân tộc. 4 Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham để con sở hữu miền đất mà con đang cư ngụ, tức là miền đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham!” 5 Vậy, Y-sác sai Gia-cốp đi qua Pha-đan A-ram, đến nhà La-ban, con trai Bê-tu-ên người A-ram, là anh của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.

6 Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai đến Pha-đan A-ram để cưới vợ, và trong lúc chúc phước cha còn dặn: “Con không được cưới con gái Ca-na-an.” 7 Ông cũng thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi đến Pha-đan A-ram. 8 Ê-sau biết rằng các cô dâu Ca-na-an không vừa ý Y-sác, cha mình, 9 cho nên ngoài hai người vợ đã có, Ê-sau đến nhà Ích-ma-ên cưới thêm Ma-ha-lát là con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham và em của Nê-ba-giốt.

Giấc mộng của Gia-cốp tại Bê-tên

10 Gia-cốp rời Bê-e Sê-ba đi đến Cha-ran. 11 Ông đến một chỗ kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Ông lấy một hòn đá gối đầu và nằm ngủ tại đó. 12 Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống trên các bậc thang đó. 13 Kìa, Đức Giê-hô-va đứng trước mặt ông và phán: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang nằm ngủ. 14 Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên đất, lan tràn khắp đông tây nam bắc, và mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước. 15 Nầy, Ta ở với con, con đi đâu, Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ nầy. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi Ta hoàn tất những điều Ta đã hứa với con.”

16 Gia-cốp thức giấc và nói: “Thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi nầy mà tôi không biết!” 17 Ông phát sợ và nói: “Nơi nầy thật đáng sợ! Đây chính là đền của Đức Chúa Trời, chính là cổng thiên đàng!”

18 Sáng hôm sau, Gia-cốp dậy sớm, lấy hòn đá gối đầu của mình dựng đứng lên làm cây trụ và đổ dầu lên đỉnh trụ đó.

19 Ông đặt tên nơi nầy là Bê-tên; trước đó thành nầy có tên là Lu-xơ.

20 Gia-cốp khấn nguyện rằng: “Nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường và ban cho con bánh ăn, áo mặc, 21 và cho con được bình an trở về nhà cha của con, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con. 22 Hòn đá mà con đã dựng làm trụ sẽ là đền của Đức Chúa Trời, và con sẽ dâng lên Ngài một phần mười mọi thứ mà Ngài ban cho con.”

Bình luận

Tận hưởng thử thách

Rõ ràng, các tay đua F1 phải có thể lực và sức khỏe đặc biệt vì các áp lực vật lí tác động lên cơ thể của họ trong suốt cuộc đua là rất lớn.

Nếu chúng ta muốn thấy sự tăng trưởng của vương quốc Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su nói rằng sẽ cần những kẻ mạnh mẽ (Ma-thi-ơ 11:12). (Một số bản dịch sử dụng từ "cường bạo" thay vì "mạnh mẽ". Tuy nhiên, hầu hết các nhà bình luận thích cách dịch này và cách giải thích tích cực.) Đây là những người không bị khuất phục bởi sự chống đối hay sự hy sinh. Trên thực tế, họ tận hưởng những sự thử thách.

Khi chúng ta nhìn lại lịch sử Hội thánh, có rất nhiều tấm gương của những người nam và người nữ đã truyền cảm hứng cho chúng ta bằng đời sống đầy nhiệt huyết, năng động và chủ động của họ. Họ được sử dụng để thay đổi thế giới. Trong suốt lịch sử, vương quốc thiên đàng đã và đang phát triển mạnh mẽ bởi những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Chúa Giê-su nói, ‘Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy’ (Ma-thi-ơ 11:12). Bối cảnh của những lời này là khi Giăng Báp-tít ở trong tù và đang hỏi xem Chúa Giê-su có phải là người đã được tiên tri đúng không. Trên thực tế, Chúa Giê-su trả lời bằng cách nói, ‘Hãy xem bằng chứng’ (c.4–5).

Chúa Giê-su tiếp tục nói rằng Giăng Báp-tít là người cao trọng nhất trong Hội thánh của ông sống trước thời Chúa Giê-su (c.11). Giăng Báp-tít là vị tiên tri cuối cùng trong giao ước cũ (c.13). Chúng ta thấy nhiều ví dụ trong Cựu Ước về những người nam và người nữ ‘mạnh mẽ’ này (c.12).

Gia-cốp là một người đàn ông mạnh mẽ. Các phần sau chúng ta sẽ đọc về cách mà ông ấy mạnh mẽ theo một hướng tích cực, quyết tâm phải nhận bằng được phước lành của Đức Chúa Trời (xin xem Sáng thế ký 32: 22–32). Tuy nhiên, trong phân đoạn ngày hôm nay, chúng ta thấy sự mạnh mẽ của Gia-cốp đã khiến ông ấy phạm sai lầm như thế nào. Ông ấy quyết tâm nhất định có được phước lành từ cha mình. Ông ấy biết nó quan trọng như thế nào, cuối cùng Gia-cốp đã dùng sự lừa dối để có được nó (chương 27).

Mẹ của Jacob, Rê-bê-ca, cũng là một phụ nữ mạnh mẽ. Bà không chỉ tỏ ra thiên vị với Gia-cốp mà còn liên quan tới âm mưu lừa gạt Y-sác. Kết quả cuối cùng là một mối thù gia đình cay đắng, hậu quả của nó kéo dài hàng thế kỷ.

Câu chuyện đó không thể sửa chữa được nữa nhưng chúng ta có thể tự hỏi là mình cần phải làm gì với nó - chắc chắn đó không phải là một ví dụ tốt để chúng ta học tập!

Bất chấp mọi thứ, kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục được thực hiện. Những lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham và dòng dõi của ông vẫn cứ tiếp tục. Chúng được truyền lại cho Gia-cốp (28: 13–15), đúng như lời Đức Chúa Trời đã hứa trước khi hai anh em được sinh ra (25:23). Nhưng nếu mọi người đều hành động một cách đoàng hoàng thì có lẽ đã tránh được rất nhiều sự việc đau lòng.

Hầu hết những con người này đều có sai sót - nhưng Chúa vẫn cố gắng hành động trên họ. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng một Đức Chúa Trời hoàn hảo có thể sử dụng những người không hoàn hảo.

Đức Chúa Trời ban phước cho Gia-cốp. Cha ông, Y-sác, đã ban phước lành cho ông (28: 3–4). Sau đó, Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Gia-cốp trong một giấc mơ. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống trên các bậc thang đó (c.12). Có một con đường rộng mở giữa trời và đất cho tất cả chúng ta. Đức Chúa Trời nói với ông, 'mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước. Nầy, Ta ở với con, con đi đâu, Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ nầy'(c.14b – 15a).

Đức Chúa Trời đã sử dụng những con người mạnh mẽ này: Áp-ra-ham và Sa-ra, Y-sác và Rê-bê-ca, Gia-cốp và Ra-chên. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng không ai trong số họ cao trọng như Giăng Báp-tít. Và Giăng Báp-tít không cao trọng bằng những người nhỏ nhất trong số những người theo Chúa Giê-su trong vương quốc thiên đàng - trong đó bao gồm cả bạn!

Cầu nguyện

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì đã luôn ở cùng con và dõi theo con dù con đi bất cứ đâu. Xin cho con được kể là một trong những con người mạnh mẽ, biết tận hưởng niềm vui, sự phấn khích và thử thách của một cuộc đời bước đi theo Chúa Giê-su.

Pippa chia sẻ

Sáng thế ký 27

Lừa dối và dối trá không có tác dụng gì cho sự đoàn kết trong gia đình.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Joyce Meyer, Love Out Loud (Hodder & Stoughton, 2011)

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more