Ngày 139

Làm thế nào để thỏa mãn linh hồn bạn

Khôn ngoan Thi Thiên 63:1-11
Tân ước Giăng 10:22-42
Cựu Ước 1 Sa-mu-ên 1:1-2:26

Giới thiệu

Bernhard Langer là một trong những tay golf giỏi nhất trong thế hệ của anh ta, hai lần vô địch US Masters và một lần đứng đầu bảng xếp hạng golf thế giới. Anh ấy nói, 'Tôi đã ... thắng bảy sự kiện ở năm châu lục khác nhau; Tôi là số một thế giới và tôi có một người vợ trẻ đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cái gì đó.'

'Lối sống mà tất cả chúng ta (đặc biệt là các vận động viên chúng tôi) đang dẫn đầu - là tất cả về tiền bạc và bạn là ai, bạn biết ai và bạn có những gì và những điều này không thực sự là những điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ những người có những điều này, họ nhận ra rằng… vẫn còn thiếu một điều gì đó trong cuộc sống của họ và tôi tin rằng đó là Chúa Giê-su Christ.’

Sự trống rỗng tâm linh mà Bernhard Langer mô tả là chung cho toàn nhân loại. Một phụ nữ trẻ nói với tôi rằng cô ấy cảm thấy có ‘một mảnh khuyết thiếu trong tâm hồn mình’. Trong bạn không đơn giản chỉ là cơ thể và tâm trí. Bạn là một linh hồn được tạo ra cho mối quan hệ với Chúa. Vậy làm thế nào bạn làm thỏa mãn linh hồn mình?

Khôn ngoan

Thi Thiên 63:1-11

Linh hồn khát khao Chúa được thỏa nguyện

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác khi ông đang ở hoang mạc Giu-đa

1 Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con,
   Con hết lòng tìm cầu Chúa
  Như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước.
   Linh hồn con khát khao Chúa,
   Thân thể con mong ước Ngài.

2 Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh.
   Chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài.
3 Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống.
   Môi con sẽ ca ngợi Ngài.
4 Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con;
   Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.
5 Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ;
   Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa.

6 Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa,
   Và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm.
7 Vì Chúa đã giúp đỡ con,
   Và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài.
8 Linh hồn con bám chặt lấy Chúa;
   Tay phải Chúa nâng đỡ con.

9 Những kẻ tìm hại mạng sống con
   Sẽ sa xuống vực sâu của đất.
10 Chúng sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm,
   Làm mồi cho chó rừng.

11 Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời;
   Tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào.
   Còn miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại.

Bình luận

Tìm kiếm Chúa ngày đêm

'Thức ăn' tâm linh cũng có thật như thức ăn vật chất và nó làm chúng ta thỏa mãn theo cách mà bất cứ thứ vật chất nào cũng không thể thỏa mãn được.

David đã ở trong sa mạc. Ông biết cơn khát và cơn đói thể xác là như thế nào. Nhưng ông cũng biết và cảm nghiệm cơn khát thuộc linh: ‘Như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, Thân thể con mong ước Ngài.’ (c.1). Và ông biết cảm giác đói khát tâm linh của mình được thỏa mãn như thế nào: ‘Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ’ (c.5a).

Cơn đói khát thuộc linh của ông được thỏa mãn khi ông thờ phượng Đức Chúa Trời: ‘Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh. Chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. (c.2).

Ông giơ tay lên như một biểu hiện của sự tôn thờ, tôn kính và đầu hàng: 'Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con;Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.’ (c.3–4). Giơ tay lên là cử chỉ của sự cầu nguyện lâu đời nhất. Như Giáo hoàng (Danh dự) Benedict đã viết, 'Cử chỉ này là hình thức thờ phượng hoàn toàn... Mở lòng mình ra với Chúa, phó thác hoàn toàn cho Ngài.'

Bạn làm gì khi không ngủ được hoặc thao thức trong đêm? Đa-vít nói rằng ông thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời, ‘Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, Và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm.’ (c.6).

Khi trút bầu tâm sự thờ phượng Đức Chúa Trời ngày đêm, Đa-vít khám phá ra sức mạnh và sự giúp đỡ. Ông ấy viết, 'Vì Chúa đã giúp đỡ con, Và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám chặt lấy Chúa; Tay phải Chúa nâng đỡ con.’ (c.7–8).

Cầu nguyện

Chúa ơi, con tìm kiếm Ngài ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm thỏa mãn linh hồn con bằng thức ăn phong phú nhất và làm dịu cơn khát tâm linh của con. Cảm ơn Ngài rằng tình yêu của Ngài tốt hơn cuộc sống.

Tân ước

Giăng 10:22-42

Đức Chúa Jêsus tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ kỷ niệm Cung Hiến Đền Thờ

22 Khi ấy tại thành Giê-ru-sa-lem có lễ kỷ niệm Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông, 23 Đức Chúa Jêsus đang đi trong khuôn viên đền thờ, dưới hành lang Sa-lô-môn thì 24 những người Do Thái vây quanh Ngài và hỏi: “Thầy để chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ? Nếu Thầy là Đấng Christ thì hãy nói rõ cho chúng tôi đi.”

25 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã nói cho các ngươi rồi nhưng các ngươi không tin; những việc Ta thực hiện trong danh Cha đều làm chứng cho Ta. 26 Nhưng các ngươi không tin, vì các ngươi không phải là chiên của Ta. 27 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. 28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. 29 Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.”

31 Những người Do Thái lại nhặt đá để ném Ngài. 32 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Ta đã bày tỏ cho các ngươi nhiều việc tốt đẹp từ Cha. Vậy, vì cớ gì mà các ngươi ném đá Ta?”

33 Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi không ném đá ông vì một việc tốt đẹp, nhưng vì lời phạm thượng; bởi ông là con người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời.”

34Đức Chúa Jêsus trả lời: “Chẳng phải trong luật pháp của các ngươi có chép: ‘Ta đã nói các ngươi là thần,’ hay sao? 35 Nếu luật pháp gọi những người nhận được lời của Đức Chúa Trời là thần, và lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được 36 thì Ta đây, Đấng được Cha biệt ra thánh và sai đến thế gian, tại sao các ngươi lại bảo Ta phạm thượng, khi Ta nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời’? 37 Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta thì các người đừng tin Ta. 38 Còn nếu Ta làm thì dù các ngươi không tin Ta, hãy tin các công việc của Ta, để các ngươi có thể biết và hiểu rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha.” 39 Họ lại tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ.

40 Đức Chúa Jêsus lại đi qua bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm báp-têm đầu tiên, và ở lại đó. 41 Nhiều người đến với Ngài. Họ nói rằng: “Giăng không làm dấu lạ nào, nhưng tất cả những điều Giăng nói về người nầy đều là thật.” 42Tại đó có nhiều người tin Ngài.

Bình luận

Giao tiếp với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu

Bạn và tôi giao tiếp với Chúa như thế nào?

Giao tiếp với Chúa Giê-su là giao tiếp với Thiên Chúa. Những người đã gặp Chúa Giê-su hiểu rằng Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời (c.33). Khi Người nói: “Ta với Cha là một” (c.30) và “Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha” (c.38), thính giả của Người không còn mơ hồ nữa. Những kẻ chống đối Ngài hiểu đó là lời báng bổ – ‘bởi vì ông là con người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời’ (c.33) – và họ nhặt đá để ném Ngài (c.31–33).

Chúa Giê-su đã giao tiếp với các môn đệ và Ngài tiếp tục giao tiếp với chúng ta. Ngài nói, 'Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta’ (c.27). Chúng ta thấy ở đây những dấu hiệu của một Cơ đốc nhân chân chính:

1. Tin vào Chúa Giêsu

Có một sự tương phản trong phân đoạn này giữa những người ‘tin Chúa Giê-xu’ (c.42) và những người ‘không tin’ (c.25–26). Tin vào Chúa Giê-su có nghĩa là tin vào Người khi Người nói: “Ta là Con Đức Chúa Trời” (c.36) và đặt niềm tin vào Người.

2. Biết Chúa Giêsu

Chúa Giê-su nói, 'Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng...’ (c.27). Trở thành một Cơ đốc nhân là nhận ra và đi theo tiếng nói của Chúa Giê-su. Đây là điều định nghĩa một Cơ đốc nhân – không phải là hiểu biết quá nhiều về Chúa Giê-su, mà là thực sự biết Ngài. Tiếp theo là lời tuyên bố tuyệt vời rằng Chúa Giê-su cũng biết chúng ta.

3. Theo Chúa Giêsu

Chúa Giê-su nói, ‘chúng theo Ta’ (c.27). Điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Như Chúa Giê-su đã nói ở đoạn khác, 'Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ.' (Ma-thi-ơ 7:16,20). Gia-cơ đã viết, ‘nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết’ (Gia-cơ 2:17). Bằng chứng cơ bản của đức tin là tình yêu. Những ai theo Chúa Giê-su sẽ noi theo tấm gương yêu thương của Ngài.

Chúa Giê-su hứa với mọi Cơ đốc nhân thật: ‘Ta ban cho chúng sự sống đời đời’ (Giăng 10:28). Đây không chỉ là về số lượng cuộc sống; mà còn về chất lượng. Chúa Giê-su thỏa mãn cơn đói khát thuộc linh của chúng ta. Trong mối quan hệ với Chúa Giê-su, chúng ta tìm thấy sự thỏa mãn sâu xa trong linh hồn mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Chúa Giê-su hứa rằng mối quan hệ này với ngài sẽ tồn tại mãi mãi. Nó bắt đầu ngay bây giờ, nhưng cũng kéo dài ‘đời đời’ (c.28). Những ai theo Chúa Giê-su sẽ ‘không bao giờ bị hư mất’ (c.28). Đây là một món quà (‘Ta ban cho chúng sự sống đời đời’, câu 28). Chúng không thể kiếm được nó bằng bất cứ giá nào, và món quà đó cũng không thể bị mất đi. Chúa Giê-su hứa, ‘chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta… chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha’ (c.28–29).

Có thể có nhiều cuộc đấu tranh và cám dỗ trên con đường, nhưng cuối cùng thì bàn tay của Chúa Giê-su và bàn tay của Chúa Cha cùng tham gia để bảo vệ bạn. Một Cơ đốc nhân thật có thể mất việc làm, tiền bạc, gia đình, tự do và thậm chí cả mạng sống, nhưng họ không bao giờ có thể mất sự sống đời đời.

Cầu nguyện

Cảm ơn Chúa vì con có thể lắng nghe tiếng của Chúa, để con có thể biết Chúa và Chúa ban cho con sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa vì Ngài hứa rằng con sẽ không bao giờ chết và không ai có thể cướp con khỏi tay Cha. Cảm ơn Cha vì trong mối quan hệ này, con tìm thấy sự thỏa mãn trong linh cả bây giờ và mãi mãi.

Cựu Ước

1 Sa-mu-ên 1:1-2:26

Sa-mu-ên ra đời

1 Có một người quê ở Ra-ma-tha-im Xô-phim, thuộc vùng đồi núi Ép-ra-im, tên là Ên-ca-na, con của Giê-rô-ham, cháu của Ê-li-hu, chắt của Tô-hu, chít của Xu-phơ, người Ép-ra-im. 2 Ên-ca-na có hai vợ, một người tên là An-ne, một người tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn An-ne thì không con.

3 Hằng năm, Ên-ca-na từ thành của mình đi lên để thờ phượng và dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại Si-lô, nơi hai con trai của Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. 4 Đến ngày Ên-ca-na dâng sinh tế, ông chia lễ vật ra cho vợ ông là bà Phê-ni-na, và cho tất cả các con trai và con gái của bà. 5 Nhưng ông lại dành cho bà An-ne một phần đặc biệt, vì ông yêu bà hơn, mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn 6 Kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà, vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn. 7 Việc cứ xảy ra như thế năm nầy sang năm khác, mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va, thì Phê-ni-na đều chọc tức bà. Vì vậy, bà khóc và không chịu ăn. 8 Ên-ca-na, chồng bà, hỏi: “An-ne, sao mình khóc? Sao không chịu ăn và buồn rầu đến thế? Tôi không đáng cho mình hơn mười đứa con trai sao?”

9 Sau khi mọi người đã ăn uống xong tại Si-lô, An-ne đứng dậy. Lúc ấy, thầy tế lễ Hê-li đang ngồi trên ghế gần bên trụ cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. 10 Tâm hồn An-ne sầu khổ, bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn nước mắt. 11 Bà khấn nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tớ gái Ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó.”

12 Trong khi An-ne cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Hê-li quan sát miệng bà. 13 Vì bà cầu nguyện thầm, chỉ mấp máy môi, không nghe được tiếng, nên ông nghĩ rằng bà say rượu, 14 và nói: “Bà còn say cho đến bao giờ? Hãy về dã rượu đi.”

15 An-ne trả lời: “Thưa chúa, không phải vậy! Tôi là một phụ nữ có tâm thần khốn khổ. Tôi không uống rượu hay những thứ làm cho say, nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. 16 Xin đừng nghĩ rằng tớ gái của ông là một phụ nữ hư đốn, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức của tôi buộc tôi phải cầu khẩn cho đến bây giờ.”

17 Hê-li nói: “Bà hãy an tâm về nhà, nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhậm lời bà đã khẩn xin Ngài!”

18 An-ne thưa: “Nguyện tớ gái ông được ơn trước mặt ông.” Rồi bà trở về, ăn uống, và nét mặt không còn âu sầu nữa.

19 Sáng hôm sau, vợ chồng Ên-ca-na dậy sớm, thờ phượng Đức Giê-hô-va, rồi trở về nhà mình tại Ra-ma. Ên-ca-na ăn ở với An-ne, là vợ mình. Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. 20 Thời gian trôi qua, An-ne đã thụ thai và sinh được một con trai, bà đặt tên là Sa-mu-ên, vì bà nói rằng: “Tôi đã cầu xin được nó từ nơi Đức Giê-hô-va.”

21 Ông Ên-ca-na cùng cả gia đình đi lên Si-lô để dâng cho Đức Giê-hô-va sinh tế hằng năm và tế lễ làm trọn lời khấn nguyện của mình. 22 Nhưng An-ne không đi lên, vì bà nói với chồng: “Khi đứa trẻ thôi bú, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va, và ở đó mãi mãi.”

23 Chồng bà là Ên-ca-na nói: “Hãy làm theo điều mình cho là phải, ở lại đây cho đến khi mình dứt sữa cho con. Chỉ cầu xin Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài!” Vậy, An-ne ở lại nhà, cho con bú đến lúc dứt sữa nó.

24 Vừa khi đứa trẻ thôi bú, bà dẫn nó lên đền thờ Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò tơ đực, khoảng mười ký bột mì, và một bầu rượu. Sa-mu-ên hãy còn nhỏ lắm. 25 Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. 26 Bà nói: “Thưa chúa! Tôi chỉ mạng sống ông mà thề rằng tôi chính là người phụ nữ đã đứng tại đây, gần bên ông, để cầu khẩn Đức Giê-hô-va. 27 Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ nầy, và Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi khẩn xin Ngài. 28 Vì vậy, tôi hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va; nó thuộc về Đức Giê-hô-va trọn đời.” Rồi cậu bé Sa-mu-ên thờ phượng Đức Giê-hô-va tại đó.

Bài ca của An-ne

1 Bấy giờ An-ne cầu nguyện:
  “Lòng con hoan hỉ trong Đức Giê-hô-va,
   Nhờ Đức Giê-hô-va, sức lực con phấn chấn.
  Miệng con cười nhạo kẻ thù con;
   Vì sự giải cứu của Ngài làm cho con vui mừng.

  2 Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va;
   Chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài!
   Không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta.
\t   3 Đừng nói những lời kiêu căng nữa!
   Chớ để những lời ngạo mạn ra từ miệng các ngươi!
  Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều,
   Ngài đánh giá mọi hành động.
\t   4 Cây cung của dũng sĩ bị gãy,
   Nhưng người yếu đuối thắt lưng bằng sức mạnh.
  5 Kẻ no phải làm mướn để kiếm ăn,
   Nhưng người đói không còn đói nữa.
  Người đàn bà hiếm muộn, sinh nở bảy lần,
   Còn người đông con, lại héo hon tiều tụy.
\t   6 Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống;
   Ngài đem người xuống âm phủ, rồi lại đem lên khỏi đó.
  7 Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có;
   Ngài hạ người xuống thấp, cũng đưa người lên cao,
   Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất,
   Và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn,
  Đặt họ ngồi cạnh người quyền quý,
   Và cho họ thừa hưởng chỗ cao sang;
\t   8 Vì các cột trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va,
   Ngài đã đặt thế giới trên đó.

  9 Ngài sẽ gìn giữ bước chân của người trung tín với Ngài;
   Còn những kẻ ác sẽ bị hủy diệt nơi tối tăm;
\t    Vì con người không do sức mạnh mà được thắng thế.
\t   10 Những kẻ chống lại Đức Giê-hô-va sẽ bị đập tan!
   Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ giáng sấm sét trên chúng nó.
  Ngài sẽ xét xử toàn dân trên đất,
\t    Ban quyền lực cho người Ngài chọn làm vua,
   Và ban sức mạnh dồi dào cho người được Ngài xức dầu.”
\t 11 Ên-ca-na trở về nhà mình tại Ra-ma, còn đứa trẻ ở lại phụng sự Đức Giê-hô-va, dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ Hê-li.

Những việc tệ hại của hai con trai Hê-li

12 Lúc bấy giờ, hai con trai của Hê-li thật là đồi bại, không biết gì đến Đức Giê-hô-va. 13 Dù là thầy tế lễ, họ thường đối xử với dân chúng như thế nầy: Mỗi khi có ai dâng sinh tế, thì đầy tớ của thầy tế lễ đến trong lúc người ta đang nấu thịt, tay cầm xiên ba, 14 thọc vào trong cái chảo hoặc nồi, vạc, hay là chảo nhỏ. Hễ miếng nào dính vào xiên ba, thì thầy tế lễ lấy cho mình. Đó là cách họ đã làm tại Si-lô đối với tất cả những người Y-sơ-ra-ên đến đó. 15 Hơn nữa, trước khi người ta xông mỡ, đầy tớ của thầy tế lễ cũng đến nói với người dâng sinh tế rằng: “Hãy đưa thịt cho thầy tế lễ để nướng, vì ông sẽ không nhận thịt luộc, nhưng chỉ nhận thịt sống mà thôi.”

16 Nếu ai trả lời: “Hãy để người ta xông mỡ trước, sau đó ông sẽ lấy bất cứ thứ gì tùy ý,” thì người đầy tớ ấy nói: “Không! Phải đưa ngay bây giờ, nếu không, tôi sẽ giật lấy!”

17 Tội lỗi của hai thanh niên nầy thật nghiêm trọng đối với Đức Giê-hô-va, vì họ khinh thường các lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va.

Cậu bé Sa-mu-ên ở tại Si-lô

18 Trong khi đó, Sa-mu-ên phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Cậu bé thắt một cái ê-phót bằng vải gai. 19 Mỗi năm, mẹ cậu may một cái áo choàng nhỏ đem cho cậu, khi bà cùng chồng lên dâng sinh tế hằng năm. 20 Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và An-ne rằng: “Cầu xin Đức Giê-hô-va cho người phụ nữ nầy sinh con cái cho ông, để thay thế đứa con bà đã cầu xin và đem dâng cho Đức Giê-hô-va!”. Sau đó, họ trở về nhà mình. 21 Đức Giê-hô-va đoái xem An-ne; bà thụ thai, và sinh được ba trai hai gái. Còn cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va.

22 Bấy giờ, Hê-li tuổi đã cao. Ông nghe được mọi điều hai con trai mình làm cho cả Y-sơ-ra-ên, và việc chúng ăn nằm với các phụ nữ phục vụ tại cửa Lều Hội Kiến. 23 Ông nói với chúng: “Sao các con làm những việc như thế? Vì cha đã nghe mọi người nói về các việc xấu xa của các con. 24 Các con ơi, không được làm như vậy! Điều cha nghe về việc làm của các con không tốt lành gì, các con khiến cho con dân của Đức Giê-hô-va vấp phạm. 25 Nếu một người phạm tội với người khác, thì Đức Chúa Trời phán xét người đó; nhưng nếu người phạm tội với Đức Giê-hô-va, thì ai sẽ cầu thay cho?” Nhưng chúng không chịu nghe lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va định cho chúng phải chết.

26 Còn cậu bé Sa-mu-ên càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người.

Bình luận

Hãy dâng hết linh hồn và trái tim của mình cho Chúa

Có điều gì mà bạn vô cùng mong muốn từ Đức Chúa Trời không?

Hầu như không thể tránh khỏi có lúc trong đời chúng ta cảm thấy ‘Tâm hồn sầu khổ’ (1:10). Đừng bao giờ để cho sự cay đắng ăn mòn trong lòng bạn – nhưng giống như An-ne, hãy trao hết ra cho Chúa. ‘Tâm hồn An-ne sầu khổ, bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn nước mắt.’ (c.10).

Không có gì giải tỏa hơn là trút bầu tâm sự của bạn trước mặt Chúa – nói với Ngài những vấn đề của bạn, thay vì mang chúng theo bên mình – và cầu xin Ngài giải pháp, và sau đó nhận được sự bình an của Đức Chúa Trời (Phi-líp 4: 6–7).

Sự giải thoát khỏi nỗi thống khổ đến với An-ne rất lâu trước khi bà thực sự nhìn thấy câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình.

Đây là một bức tranh tuyệt đẹp về lời cầu nguyện chân thành từ sâu thẳm tâm hồn. ‘Trong khi An-ne cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Hê-li quan sát miệng bà. 13Vì bà cầu nguyện thầm, chỉ mấp máy môi, không nghe được tiếng,’ (1 Sa-mu-ên 1:12–13a). Eli buộc tội bà say rượu. Bà trả lời: ‘không phải vậy! Tôi là một phụ nữ có tâm thần khốn khổ... tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va...vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức của tôi buộc tôi phải cầu khẩn cho đến bây giờ.”’ (c.15–16).

Hê-li nói với bà: “Bà hãy an tâm về nhà, nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhậm lời bà đã khẩn xin Ngài!” (c.17). Và khi ra về, gương mặt bà không còn buồn bã nữa: “Bà ăn uống, và nét mặt không còn âu sầu nữa” (c.18). Trong thâm tâm, bà biết rằng Chúa đã nghe lời cầu nguyện của bà và quả thực, “Đức Giê-hô-va nhớ đến bà” (c.19). Trên thực tế, Đức Chúa Trời không chỉ đáp ứng y như lời cầu nguyện của bà. Ngài không chỉ sinh cho bà đứa con mà bà hằng mong ước, mà bà còn sinh sáu người con nữa (2:21).

Trong khi đó, “cậu bé Sa-mu-ên cứ lớn lên, được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và người ta” (c.26). Đây là lời cầu nguyện mà chúng tôi đã cầu nguyện rất thường xuyên cho con cái của chúng tôi.

Lời cầu nguyện của An-ne sau khi Sa-mu-ên ra đời là một minh chứng sống động về sự thỏa mãn trong linh hồn mà bà cảm nghiệm được qua mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Bà cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì “những người đói sẽ không còn đói nữa” (c.5).

Ý nghĩa đáng kinh ngạc của lời cầu nguyện của An-ne là nguồn vui mừng lớn nhất của bà không phải là ở đứa con của bà, mà là ở trong Chúa. Bà nói: “Lòng con hoan hỉ trong Đức Giê-hô-va” (c.1). Ngài là nguồn thỏa mãn tâm hồn:

‘Nhờ Đức Giê-hô-va, sức lực con phấn chấn.…Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống. Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn,’ (c.1,6,8, MSG).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì những sự đáp lời tuyệt vời của Ngài cho lời cầu nguyện của con khi con trút bầu tâm sự với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài trả lời những lời cầu nguyện của con thật ấn tượng. Nhưng cho dù con có nhận được những gì con đặc biệt yêu cầu hay không, cảm ơn Chúa vì Ngài hứa cho con sự bình yên của bạn.

Pippa chia sẻ

1 Sa-mu-ên 1:1–2:26

Tôi luôn lo lắng cho An-ne và Sa-mu-ên. An-ne đã chọn từ bỏ con trai mình, Sa-mu-ên, và cậu bé đến sống với một thầy tế lễ già và hai đứa con trai độc ác của ông ta – không phải là một hoàn cảnh nuôi dưỡng lý tưởng.

Tôi đã tự hỏi không biết An-ne có thể cho Sa-mu-ên ăn bao nhiêu năm trước khi cậu cai sữa hoàn toàn. Hy vọng rằng, đó là ít nhất mười năm!

Tuy nhiên, mặc dù thực tế rằng đó không phải là hoàn cảnh nuôi dạy con cái lý tưởng đối với Sa-mu-ên – và có lẽ không có nhiều niềm vui hay trò chơi bóng đá hay gia đình – Sa-mu-ên đã lớn lên với Chúa, biết Chúa và học cách nghe tiếng nói của Ngài.

Thật nhẹ nhõm khi một đứa trẻ có thể làm tốt ngay cả khi cách nuôi dạy con cái của chúng ta không hoàn hảo.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Bernhard Langer, http://www.thegoal.com/players/golf/langer_bernhard/langer_bernhard.html [last accessed April 2021).

Joseph Cardinal Ratzinger, The Spirit of the Liturgy, (San Francisco: Ignatius Press, 2000), pp.203-4

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more