Ngày 204

Chúa ơi, xin giúp con

Khôn ngoan Thi thiên 88:9-18
Tân ước Rô-ma 7:7-25
Cựu Ước Ô-sê 6:1-7:16

Giới thiệu

Một trong những lời cầu nguyện thường xuyên nhất của tôi là ‘Xin giúp đỡ con!’. Đây cũng là một trong những lời cầu nguyện phổ biến nhất trong Kinh thánh. Đó là lời cầu nguyện mà bạn có thể cầu nguyện hàng ngày, trong mọi hoàn cảnh. Bạn có thể kêu cầu Chúa giúp đỡ. Đức Chúa Trời mong muốn bạn có một mối quan hệ chân thật và chân thành với Ngài.

Khôn ngoan

Thi thiên 88:9-18

9Mắt con hao mòn vì hoạn nạn;
   Đức Giê-hô-va ôi! Hằng ngày con cầu khẩn Chúa,
   Và giơ tay lên hướng về Ngài.
  10Chúa có vì kẻ chết mà làm phép lạ sao?
   Những kẻ qua đời có trỗi dậy để ca ngợi Chúa chăng? (Sê-la)
  11Lòng nhân từ Chúa có được rao truyền trong mồ mả sao?
   Hoặc sự thành tín Chúa có được giảng ra trong vực sâu chăng?
  12Các phép lạ Chúa có được biết đến nơi tối tăm sao?
   Hoặc sự công chính Chúa có được bày tỏ trong xứ lãng quên chăng?

  13Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Về phần con, con kêu cầu cùng Chúa;
   Vừa sáng, lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Ngài.
  14Đức Giê-hô-va ôi! Sao Ngài từ bỏ linh hồn con,
   Và giấu mặt Ngài với con?
  15Từ tuổi thanh xuân, con bị hoạn nạn gần chết;
   Chúa làm cho con kinh khiếp và bối rối.
  16Cơn giận của Chúa vùi dập con,
   Ngài đem sự kinh hãi đến để hủy diệt con.
  17Hằng ngày các điều ấy vây quanh con như nước lũ,
   Từ bốn phía phủ chụp lấy con.
  18Chúa khiến bạn bè lìa xa con,
   Chỉ còn bóng đêm là bạn thân của con.

Bình luận

Giúp đỡ trong các mối quan hệ bị phá vỡ

Bị từ chối luôn gây tổn thương – đặc biệt khi nó đến từ người bạn yêu thương hoặc người rất thân thiết với bạn. Những mối quan hệ tan vỡ thật đau đớn – đặc biệt khi chúng ta cảm thấy mình bị “người yêu”, “hàng xóm” hoặc bạn thân ‘đá’. Tác giả Thi thiên cảm thấy rằng vì ‘Chúa khiến bạn bè lìa xa con, Chỉ còn bóng đêm là bạn thân của con.’ (c.18).

Ông nói: “Từ tuổi thanh xuân, con bị hoạn nạn gần chết” (c.15). Tình huống có vẻ như hoàn toàn tuyệt vọng: nơi tối tăm (c.12), cảm giác bị Chúa từ chối (c.14), phiền não (c.15a), kinh hoàng và tuyệt vọng (c.15b). ‘các điều ấy vây quanh con như nước lũ. Từ bốn phía phủ chụp lấy con’ (c.17).

Tuy nhiên, có nốt của hy vọng. Niềm hy vọng đến từ thực tế là giữa tất cả những điều này, ông chọn bắt đầu mỗi ngày bằng cách kêu cầu Chúa: ‘Đức Giê-hô-va ôi! Hằng ngày con cầu khẩn Chúa, Và giơ tay lên hướng về Ngài. ’ (c.9b).

Có lẽ hôm nay bạn đang vật lộn với một mối quan hệ: trong hôn nhân, nơi làm việc, nhà thờ hoặc với một người bạn thân. Dù hoàn cảnh của bạn có vẻ tồi tệ đến đâu, thì luôn có hy vọng nếu bạn kêu cầu Chúa giúp đỡ.

Cầu nguyện

‘Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Về phần con, con kêu cầu cùng Chúa; Vừa sáng, lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Ngài.’ (c.13). Lạy Chúa, con dang tay đón Chúa. Con nhờ Ngài giúp đỡ...

Tân ước

Rô-ma 7:7-25

Tội lỗi và luật pháp

7Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. 8Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. 9Trước kia, không có luật pháp thì tôi sống; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, 10còn tôi thì chết; lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. 11Vì tội lỗi nắm lấy cơ hội, dùng điều răn lừa dối tôi và nhân đó giết chết tôi. 12Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp.

13Vậy, có phải điều tốt đẹp đem sự chết đến cho tôi không? Chẳng hề như vậy! Nhưng đó là tội lỗi đã dùng điều tốt đẹp làm cho tôi chết, để bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn, tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại.

14Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. 16Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp. 17Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. 18Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. 19Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. 20Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó.

21Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. 22Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; 23nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. 24Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? 25Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi.

Vì vậy, bản thân tôi trong tâm trí tôi là nô lệ của luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng trong bản chất tội lỗi của tôi, tôi là nô lệ của luật pháp tội lỗi.

Bình luận

Giúp đỡ trong sự tranh chiến với tội lỗi

Bạn có bao giờ thấy mình bị mắc kẹt trong những thói quen xấu hoặc tội lỗi mà bạn muốn thoát ra nhưng không thể làm được không? Bạn có bao giờ thấy mình quyết định rằng bạn sẽ không làm điều gì đó và sau đó vẫn làm nó không?

Phao-lô viết: “Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét.’ (c.15).

Ông tiếp tục, 'Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi.’ (c.21–23).

Phao-lô nói: “tôi không có khả năng để làm!” (c.18). Ông kêu lên: ‘Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy?’ (c.24).

Sau khi đề cập (trong phân đoạn hôm qua) rằng bạn không bị ràng buộc bởi luật pháp (c.6), Phao-lô đoán trước loại câu hỏi sẽ được đặt ra về những gì ông đang nói. Có phải ông đánh đồng luật pháp với tội lỗi? (câu 7).

Ông cho thấy rằng không phải luật pháp là tội lỗi. Hoàn toàn ngược lại. ‘luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp’ (c.12). Chính chúng ta là kẻ có tội. Luật pháp cho thấy điều này bằng cách tiết lộ tội lỗi là gì và chúng ta không thể giữ luật pháp. Thật vậy, nó thậm chí còn làm trầm trọng thêm tội lỗi trong chúng ta.

Câu hỏi tiếp theo nối tiếp câu hỏi trước. Nếu pháp luật tốt như vậy, tại sao nó lại dẫn đến cái chết của tôi? (câu 13). “Không,” Phao-lô nói. Không phải luật pháp - mà là tội lỗi của tôi - đã dẫn đến cái chết. Nếu ai đó bị kết án vì tội ác, thì không phải luật gây ra hình phạt mà là chính tội ác đó. Tất cả những gì pháp luật làm là thiết lập tiêu chuẩn.

Nhiều mực đã được đổ ra trên đoạn kinh thánh này. Cuộc tranh luận chính là liệu Phao-lô đang đề cập đến tình trạng Cơ đốc giáo hay tiền Cơ đốc giáo của mình. Nó rõ ràng là tự truyện, nhưng ông cũng đang nói chung về tình trạng con người sống dưới luật pháp.

Có lẽ chúng ta nên xem đoạn kinh thánh này mô tả Cơ đốc nhân không sống trong sự trọn vẹn của quyền năng Thánh Linh, mặc dù người ấy mong muốn làm như vậy. Nó có thể được đọc như tiếng một người khẩn thiết nài xin để sống trong Thánh Linh, và nên được Cơ đốc nhân của các thời đại nghe lại.

Chúng ta biết rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là thánh khiết, công bình và tốt lành (c.12). Chúng ta biết rằng chúng là thiêng liêng (c.14). Tuy nhiên, chúng ta thấy mình thất bại: ‘...nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét.’ (c.14–15).

Sự khác biệt giữa 'trước' và 'sau' khi trở thành Cơ đốc nhân không phải là trước đó, tôi đã phạm tội và sau đó, tôi vô tội. Không – sự khác biệt là trước khi trở thành Cơ đốc nhân, tội lỗi đã có trong bản chất; nó không thực sự làm bạn hoặc tôi lo lắng. Trong khi sau khi trở thành một Cơ đốc nhân, tội lỗi hoàn toàn không còn là bản chất của chúng ta nữa; tôi không muốn làm điều đó. Nó khiến tôi đau đớn và hối hận khi tôi làm. Không hẳn là bởi vì tôi đã khiến mình thất vọng – có một chút điều đó. Nhưng vì tôi muốn làm hài lòng Đấng Christ – và tôi đã làm Ngài thất vọng.

Nếu bạn giống như tôi, bạn biết rất rõ trận chiến này. Xin vui lòng nhận biết rằng đó là một dấu hiệu quan trọng của tín đồ Đấng Christ chân chính.

Khi kêu cầu, Phao-lô đã biết trước câu trả lời cho câu hỏi: ‘“Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!’ (c.24–25).

Có lẽ, mấu chốt để hiểu đoạn văn này nằm ở hai chữ ‘chính tôi’ (c.25b). Riêng chúng ta, chúng ta là nô lệ của luật tội lỗi nhưng đây chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Phao-lô tiếp tục nói về sự giải phóng vĩ đại mà Đức Thánh Linh mang đến cho đời sống chúng ta.

Khi tôi xem mình là một Cơ đốc nhân theo nghĩa thuộc về Đấng Christ, tôi nhận ra rằng tôi không được tự do phạm tội. Khi tôi nhìn mình với tư cách là một Cơ đốc nhân trên thế giới, tôi nhận ra rằng tôi cũng không thoát khỏi tội lỗi. Nhưng khi tôi xem mình là một Cơ đốc nhân được Thánh Linh ban năng lực, tôi nhận ra rằng tôi được tự do để chiến thắng tội lỗi. Để diễn đạt lại ý của John Newton:

'Tôi không phải là những gì tôi cần trở thành.

Tôi không phải là những gì tôi muốn trở thành.

Tôi không phải là những gì tôi một ngày sẽ trở thành.

Nhưng, nhờ ơn Chúa, tôi không còn như trước nữa.’

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con kêu xin Ngài giúp đỡ. Xin đổ đầy con Thánh Linh Chúa hôm nay. Con thực sự cần sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh để sống theo lối sống mà con biết Ngài muốn con hướng tới.

Cựu Ước

Ô-sê 6:1-7:16

Lời kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên thật lòng ăn năn

6“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va
   Vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành;
   Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương.
  2Sau hai ngày Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại;
   Ngày thứ ba Ngài sẽ dựng chúng ta dậy,
   Để chúng ta sống trước mặt Ngài.
  3Chúng ta hãy nhận biết Đức Giê-hô-va;
   Hãy gắng sức nhận biết Ngài.
  Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn
   Như sự xuất hiện của mặt trời sớm mai;
  Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa,
   Như mưa xuân tưới đất.”

Y-sơ-ra-ên và Giu-đa không ăn năn

  4Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im?
   Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa?
  Tình yêu các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng,
   Như sương mai chóng tan.
  5Vì vậy, Ta đã dùng các nhà tiên tri cắt chúng ra;
   Ta đã giết chúng bằng lời nói từ miệng Ta,
   Sự phán xét của Ta lóe lên như ánh sáng.
  6Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế,
   Thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu.
  7Nhưng như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước,
   Và tại đó, chúng đã phản bội Ta.
  8Ga-la-át là thành của những kẻ làm ác,
   Thành đầy vết máu.
  9Như bọn cướp rình rập người qua lại,
   Băng nhóm thầy tế lễ cũng giết người,
  Trên con đường đi đến Si-chem,
   Chúng phạm tội ác thật khủng khiếp!
  10Trong nhà Y-sơ-ra-ên,
   Ta đã thấy một điều ghê tởm;
  Ở đó, Ép-ra-im làm điều dâm loạn,
   Y-sơ-ra-ên trở nên ô uế!

  11Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy,
   Một mùa gặt đã định cho ngươi,
   Khi Ta đem dân Ta trở về từ chốn lưu đày.
\t

Tội ác của Y-sơ-ra-ên

7Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên
   Thì tội lỗi của Ép-ra-im
  Và sự gian ác của Sa-ma-ri bị phơi bày.
   Vì chúng làm điều giả dối,
  Kẻ trộm lẻn vào bên trong
   Kẻ cướp đánh phá bên ngoài.
  2Chúng không tự nhủ lòng rằng
   Ta nhớ hết mọi điều gian ác của chúng.
  Bây giờ hành vi của chúng bao vây chúng,
   Sờ sờ trước mặt Ta.
\t   3Chúng lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua,
   Dùng lời dối trá làm vừa lòng các thủ lĩnh.
  4Tất cả bọn chúng đều là kẻ ngoại tình,
   Giống như lò nướng bánh cháy rực,
  Người nướng bánh ngừng khơi lửa
   Từ khi nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.
  5Trong ngày vui của vua chúng ta
   Các thủ lĩnh phát ốm vì hơi nồng của rượu;
   Vua bắt tay cả những kẻ ưa nhạo báng.
  6Chúng rình rập, lòng chúng đầy âm mưu
   Như lò nướng hừng hực;
  Người nướng bánh ngủ suốt đêm
   Nhưng đến sáng lò nướng vẫn cháy phừng phừng.
  7Tất cả bọn chúng đều nóng như lò lửa
   Nuốt chửng các quan xét của chúng.
  Tất cả vua của chúng đều bị sụp đổ
   Không ai trong đám họ kêu cầu Ta.
\t   8Ép-ra-im pha trộn với các dân khác;
   Ép-ra-im khác nào chiếc bánh không trở.
  9Các dân ngoại đã nuốt hết sức lực nó
   Mà nó không biết!
  Tóc trên đầu đã lốm đốm bạc,
   Mà nó chẳng hay!
  10Tính kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên tố cáo lại nó;
   Dù vậy, chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,
   Và cũng chẳng tìm kiếm Ngài!

Liên minh vô ích với các nước

  11Ép-ra-im giống như chim bồ câu
   Khờ khạo, thiếu khôn ngoan;
   Chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-si-ri.
  12Khi chúng ra đi, Ta sẽ giăng lưới trên chúng;
   Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời;
  Ta sẽ sửa phạt chúng
   Theo như điều hội chúng đã nghe.
  13Khốn cho chúng,
   Vì chúng lìa bỏ Ta!
  Chúng đáng bị tiêu diệt,
   Vì đã chống lại Ta!
  Chính Ta, Ta muốn giải cứu chúng,
   Nhưng chúng dùng lời dối trá chống lại Ta.
  14Chúng không hết lòng kêu cầu Ta,
   Nhưng lại than vãn trên giường mình;
  Chúng tự rạch mình để cầu xin lúa mì và rượu mới;
   Chúng đã phản bội Ta.
  15Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho cánh tay chúng mạnh mẽ,
   Chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta.
  16Chúng không hướng về Đấng Chí Cao;
   Chúng khác nào cây cung bị hỏng,
  Các thủ lĩnh của chúng sẽ ngã bởi gươm đao
   Vì lưỡi chúng thốt ra lời giận dữ.
  Chúng trở thành trò cười
   Trong đất Ai Cập.

Bình luận

Sự giúp đỡ để chữa lành

Chúa muốn mang lại sự chữa lành cho cuộc sống của chúng ta. Dân chúng biết rằng nếu họ thật sự trở lại với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ chữa lành cho họ (6:1).

Nếu bạn muốn được Chúa chữa lành, bạn cần kêu cầu Ngài từ tận đáy lòng. Đức Chúa Trời phàn nàn về dân sự của Ngài trong phân đoạn này là, 'Chúng không hết lòng kêu cầu Ta' (7:14b). ‘Nhưng lại than vãn trên giường mình’ (c.14b).

Ba câu đầu tiên của chương 6 dường như mô tả quá trình đau đớn, qua đó Chúa khôi phục chúng ta về với Ngài khi chúng ta rời xa Ngài. Tuy nhiên, không có sự thừa nhận tội lỗi hay ăn năn sâu sắc. Có thể Ô-sê diễn đạt lời thú nhận hời hợt của dân chúng thành lời: ‘Tất cả bọn chúng đều là kẻ ngoại tình, Giống như lò nướng bánh cháy rực, Người nướng bánh ngừng khơi lửa Từ khi nhồi bột cho đến lúc bột dậy men. ’ (6:4).

Điều rõ ràng là Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng chứ không phải hành động hời hợt: ‘Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, Thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu. (c.6). Ngài quan tâm đến một mối quan hệ xuất phát từ trái tim với Ngài.

Lời than phiền của Chúa là “Không ai trong đám họ kêu cầu Ta.” (7:7). Có một sự kiêu ngạo, một 'linh tự lập' trong những người từ chối “trở lại cùng Chúa… hay tìm kiếm Ngài” (c.10). Chúa nói: ‘Ta muốn giải cứu chúng… Chúng đã phản bội Ta’ (c.13–14). Bạn có thể nhận được sự chữa lành và tha thứ từ Đức Chúa Trời cho tất cả những điều bạn làm sai – nhưng bạn cần phải kêu cầu Ngài từ tấm lòng mình (c.14).

Như Joyce Meyer viết, “sự chữa lành về cảm xúc không đến dễ dàng và có thể khá đau đớn”. Đôi khi chúng ta có những vết thương vẫn còn nhiễm trùng, và trước khi chúng ta có thể chữa lành hoàn toàn, những vết thương đang bị băng bó đó phải được mở ra và loại bỏ nhiễm trùng. Chỉ có Chúa mới biết làm thế nào để làm điều này đúng cách. Khi bạn tìm kiếm Chúa để được chữa lành khỏi những tổn thương của mình, hãy dành thời gian với Chúa trong Lời của Ngài và chờ đợi sự hiện diện của Ngài. Tôi đảm bảo bạn sẽ tìm thấy sự chữa lành ở đó!’

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con không chỉ muốn biết Chúa mà còn muốn tiến tới để biết Chúa nhiều hơn (6:3). Con kêu gọi Chúa từ tấm lòng con để được chữa lành, phục hồi và nóng cháy. Xin giúp con Chúa ơi!

Pippa chia sẻ

Ô-sê 6:6 nói:

‘Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế.’

Từ điển nói rằng ân điển là 'lòng thương xót dành cho kẻ thù hoặc người gây tổn thương'. Shakespeare đã nói về ân điển: ‘Đó là phước lành gấp đôi: Nó ban phước cho kẻ cho và kẻ nhận.’ Thế giới của chúng ta đang rất cần ân điển.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Joyce Meyer, Kinh thánh cuộc sống hàng ngày (Faithwords, 2014), tr.1370.

Joseph Foulkes Winks (Ed.), The Christian Pioneer (Simpkin Marshall & Co., 1856) tr. 84. Cũng trong The Christian Spectator, tập. 3 (1821), tr. 186

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more