Ngày 30

Chúa Có Đáp Lại Mọi Lời Cầu Nguyện?

Khôn ngoan Thi Thiên 17:13-15
Tân ước Ma-thi-ơ 20:20-34
Cựu Ước Gióp 15:1-18:21

Giới thiệu

Tôi rất thích bộ môn cricket. Nói đúng hơn là tôi thích xem nó; tôi không hề chơi giỏi bộ môn này. Nhưng tôi biết nhiều người còn không thích cricket và thậm chí không hiểu luật chơi của nó (nhất là khi họ đến từ một quốc gia không phổ biến bộ môn này). Vì vậy, mong bạn thứ lỗi cho tôi vì đã sử dụng hình ảnh của bộ môn này để làm ví dụ.

Khi hai vận động viên ném bóng chạy giữa các cầu thủ trên sân, họ cần phối hợp với nhau để đưa ra quyết định xem có nên chạy hay không. Một người sẽ hét lên với người còn lại rằng "Được" (nghĩa là "Hãy chạy đi"), hoặc "Không được" (nghĩa là "Hãy ở yên vị trí đó"), hoặc "Hãy đợi" (nghĩa là "Hãy xem xét tình hình trước khi chúng ta quyết định").

Đức Chúa Trời nghe mọi lời cầu nguyện của bạn (Thi-thiên 139:4, I Giăng 5:14–15, I Phi-e-rơ 3:12) và theo một cách nhìn nhận nào đó, Ngài đáp lại mọi lời cầu nguyện của bạn. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được điều mình cầu xin. Khi chúng ta xin Chúa điều gì đó, câu trả lời sẽ là "Được" hoặc "Không được" hoặc "Hãy đợi".

John Stott từng chia sẻ rằng Chúa sẽ trả lời "Không" nếu những điều chúng ta cầu xin "vốn là không tốt, hoặc nó không tốt cho chúng ta, hoặc cho người khác, cả trực tiếp hay gián tiếp, cả tức thời hay xét về lâu dài".

Không phải lúc nào chúng ta cũng biết lý do tại sao câu trả lời là "Không". Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời nhìn mọi thứ từ góc độ vĩnh cửu và có một số điều chúng ta có thể không bao giờ hiểu được trong đời này.

Trong các phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ xem ví dụ về cả ba cách trả lời của Chúa.

Khôn ngoan

Thi Thiên 17:13-15

 13 Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, đối mặt và đánh đổ chúng!
  Dùng gươm của Ngài mà giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.
 14 Đức Giê-hô-va ôi! Xin dùng tay Ngài giải cứu con khỏi bọn người trần tục,
  Là những kẻ mà phần của chúng chỉ có trong đời nầy.
  Ngài cho bụng chúng đầy dẫy những vật mà Ngài dành cho chúng;
  Con cái chúng cũng được dư dật
  Và để lại phần còn dư cho hậu tự mình.

 15 Nhưng con sẽ nhờ sự công chính của Chúa ban mà thấy mặt Chúa;
  Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện, vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài.

Bình luận

Chúa nói "được"

Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy vào buổi sáng là gì? Đa-vít đã cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời: "Nhưng con sẽ nhờ sự công chính của Chúa ban mà thấy mặt Chúa; khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện, vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài." (c.15). Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng việc tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự thoả lòng nơi Ngài.

Đây là điểm cốt yếu của việc cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là cầu xin những gì mình mong muốn; cầu nguyện là tìm kiếm Chúa và tận hưởng mối thông công ngọt ngào với Ngài.

Đây là bối cảnh cho lời cầu xin của Đa-vít. Ông kêu cầu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời khi phải đối mặt với kẻ thù (c.13–14). Đức Chúa Trời đã nghe và đáp lại lời cầu nguyện của ông một cách tích cực: "Được".

Cầu nguyện

Lạy Chúa, mỗi ngày khi con tỉnh giấc, xin cho con tận hưởng mối thông công ngọt ngào với Chúa và "thỏa nguyện vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài".

Tân ước

Ma-thi-ơ 20:20-34

Lời thỉnh cầu của bà Xê-bê-đê

20 Lúc ấy, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng hai con mình đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và xin Ngài một việc. 21 Ngài hỏi: “Bà muốn xin điều gì?” Bà thưa: “Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc Ngài.” 22 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén Ta sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa, có thể được.” 23 Ngài nói với họ: “Các con sẽ uống chén của Ta; còn việc ngồi bên phải hay bên trái Ta, thì Ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị.”

24 Nghe vậy, mười môn đồ kia rất tức giận hai anh em nầy.25 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ đến và khuyên rằng: “Các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. 26 Nhưng giữa các con thì không phải vậy; trái lại, ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ; 27 còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con. 28 Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Đức Chúa Jêsus chữa lành hai người mù ở Giê-ri-cô

29 Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, một đoàn người rất đông đi theo Ngài. 30 Kìa, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus đi qua đó thì kêu lên: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” 31 Dân chúng rầy họ, bảo im đi; nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin đoái thương chúng con!” 32 Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi họ đến và nói rằng: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?” 33 Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!” 34Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài.

Bình luận

Chúa nói "không được" với lời thỉnh cầu này, "được" với lời thỉnh cầu khác

Rick Warren từng viết: "Khi điều chúng ta cầu xin là không đúng, Chúa nói 'Không'. Khi thời điểm không đúng, Chúa nói 'Từ từ'. Khi bạn không sẵn sàng, Chúa nói "Hãy trưởng thành". Nhưng khi lời cầu xin là đúng, thời điểm cũng đúng và bạn đã sẵn sàng, thì Chúa nói 'Hãy đi'."

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy có hai lời thỉnh cầu. Người đầu tiên nhận được câu trả lời là "Không" (câu 20–28) còn những người sau là "Được" (câu 29–34).

  1. Hai lời thỉnh cầu

\tTrong cả hai trường hợp, Chúa Giê-xu đều hỏi người ấy muốn gì. Ngài hỏi mẹ của các con trai Xê-bê-đê: "Bà muốn xin điều gì?" (c.21). Ngài hỏi hai người mù rằng: "Các con muốn Ta làm gì cho các con?" (c.32).

\tBằng một cách nào đó, điều họ muốn chắc hẳn phải khá rõ ràng (trong trường hợp thứ hai, họ bị mù, vậy nên điều họ muốn là được sáng mắt), nhưng Đức Chúa Trời muốn họ chủ động. Sứ đồ Gia-cơ nói: "Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin" (Gia-cơ 4:2). Chúa Giê-xu nói: "Hãy xin, sẽ được... Vì hễ ai xin thì được..." (Ma-thi-ơ 7:7–8). Đó có vẻ là một điều hiển nhiên, nhưng bước đầu tiên của một lời cầu nguyện được đáp lại đó là chúng ta phải cầu xin.

  1. Hai câu trả lời

\tTrong trường hợp của hai người mù, câu trả lời của Chúa Giê-xu là "Được". "Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài"(c.34).

\tNgược lại, Chúa Giê-xu đã nói "Không" với mẹ của các con trai Xê-bê-đê. Câu trả lời này của Ngài thực chất cũng xuất phát từ lòng thương xót. Thỉnh cầu của bà ấy là vinh quang, quyền lực và sự thăng tiến cho các con trai trai của bà. Ngài đã chỉ ra rằng bà ấy dường như không hiểu hết các hàm ý trong lời thỉnh cầu của chính mình.

\tNgài hỏi rằng: "Các con có thể uống chén Ta sắp uống không?" (c.22). Trong một vài phân đoạn Kinh Thánh, các nhà tiên tri Cựu Ước đã nói về "chén cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời" (ví dụ như Ê-sai 51: 17–22; Giê-rê-mi 25: 15–29).

\tĐiều đáng kinh ngạc là Chúa Giê-xu đã nói về việc Ngài tự uống chén này. Ngài sẽ "phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Ma-thi-ơ 20:28). Trong tiếng Hy Lạp, từ "cho" ("anti") trong câu đó có nghĩ là "thay cho". Đây là ví dụ rõ ràng nhất trong Tân Ước về việc Chúa Giê-xu giải thích sự chết của Ngài theo hướng là một sự thay thế, cứu chuộc.

  1. Hai lý do

\tSứ đồ Gia-cơ viết: "Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình" (Gia-cơ 4:3). Đằng sau hai lời cầu xin này là những động cơ khác nhau. Cả hai đều có liên quan đến quyền năng. Lời thỉnh cầu của hai người mù đến từ sự nhận biết Giê-xu là Chúa, và lòng khao khát có được một điều tốt đẹp (Ma-thi-ơ 20:30–33). Mặt khác, Chúa Giê-xu chỉ ra rằng lời thỉnh cầu của người mẹ này xuất phát từ mong muốn "thống trị" người khác (c. 25).

\tSự vĩ đại thực sự không đến từ việc thống trị người khác hay những điều mà thế giới này xem là thành công (sự giàu có, địa vị, danh tiếng hay một mục vụ "thành công"). Thay vào đó, Chúa Giê-xu nói rằng sự vĩ đại thực sự đến từ việc trở thành một "đầy tớ" - theo tấm gương của Ngài trong việc chọn "phục vụ người ta", thay vì "được người ta phục vụ mình" (c.26–28). Đây là ví dụ cho thấy các môn đồ đã sai ở đâu và Đức Chúa Trời đã bảo họ "Hãy trưởng thành".

Trong cuộc sống của chính mình, tôi nghĩ bản thân đã học được rất nhiều từ những lần lời cầu nguyện của tôi dường như không được đáp lại, nhiều hơn so với những lần tôi nhận được câu trả lời là "Được". Chắc hẳn các môn đồ cũng đã học được rất nhiều điều từ lời cầu nguyện "không được đáp lại" này.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì bài học này - rằng chúng con sẽ học biết được nhiều điều từ những lời cầu nguyện "không được đáp lại". Cảm ơn Chúa vì Ngài bày cho chúng con sự lớn lao và vĩ đại thật sự là như thế nào. Xin giúp con tận hiến cuộc sống mình để phục vụ Chúa và phục vụ những người xung quanh mình.

Cựu Ước

Gióp 15:1-18:21

Ê-li-pha cho rằng con người đau khổ vì bị Đức Chúa Trời trừng phạt

15 Ê-li-pha người Thê-man nói:

 2 “Chẳng lẽ người khôn ngoan lại đối đáp bằng tri thức vu vơ,
  Và chứa gió đông đầy bụng?
 3 Hoặc dùng lập luận vô bổ,
  Lời nói nhảm nhí mà biện hộ cho mình sao?
 4 Anh gạt bỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời,
  Ngăn cản việc suy ngẫm trước mặt Ngài.
 5 Vì tội ác anh dạy cho miệng anh nói,
  Và anh chọn lời lẽ của kẻ xảo quyệt.
 6 Miệng anh kết án anh chứ chẳng phải tôi;
  Và chính môi anh làm chứng chống lại anh.

 7 Có phải anh là người ra đời đầu tiên,
  Hay được dựng nên trước cả núi non không?
 8 Chẳng lẽ anh đã nghe được cuộc luận bàn của Đức Chúa Trời,
  Và thâu tóm hết khôn ngoan về cho mình sao?
 9 Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết?
  Có điều gì anh hiểu mà chúng tôi không hiểu chăng?
 10 Giữa chúng tôi cũng có người tóc bạc, kẻ cao niên,
  Lớn tuổi hơn cả thân sinh anh.
 11 Lời an ủi của Đức Chúa Trời
  Và tiếng êm dịu đã dành cho anh, còn quá ít với anh sao?
 12 Tại sao lòng anh bối rối,
  Và mắt anh quắc lên?
 13 Đến nỗi tâm linh anh chống lại Đức Chúa Trời,
  Và miệng anh tuôn ra những lời như thế?
 14 Loài người là gì mà cho là thanh sạch?
  Kẻ do người nữ sinh ra là ai mà tự nhận là công chính?
 15 Kìa, Đức Chúa Trời không tín nhiệm các thiên sứ Ngài,
  Dưới mắt Ngài, các tầng trời cũng chẳng trong sạch,
 16 Huống chi một kẻ xấu xa, đồi bại,
  Phạm tội ác như uống nước lã!

 17 Hãy lắng nghe, tôi sẽ chỉ cho anh;
  Tôi sẽ kể cho anh điều tôi đã thấy,
 18 (Là điều các nhà hiền triết đã nói,
  Và không giấu điều gì tổ phụ họ truyền lại,
 19 Chỉ có họ mới được ban đất đai,
  Không một dân ngoại nào được sống giữa họ).
 20 Kẻ gian ác trọn đời đau quằn quại,
  Suốt tháng năm phải chịu cảnh bạo tàn.
 21 Tiếng kinh hoàng luôn gào thét bên tai;
  Đang yên ổn thì quân cướp tràn đến.
 22 Không tin rằng mình thoát khỏi tối tăm,
  Mà số phận đã dành cho gươm giáo.
 23 Khi bị ném ra ngoài làm mồi cho kên kên,
  Nó biết rằng ngày tăm tối đã gần.
 24 Khốn khó sầu não làm cho nó khiếp kinh,
  Dồn ép nó như một vua sẵn sàng chinh chiến.
 25 Vì nó đưa tay lên chống cự Đức Chúa Trời,
  Và kiêu căng thách thức Đấng Toàn Năng.
 26 Núp dưới chiếc khiên dày cộm,
  Nó bướng bỉnh tấn công Chúa,
 27 Vì nó làm cho mặt mình phì nộn
  Hai hông căng phình mỡ.
 28 Nó ở trong các thành bị tàn phá,
  Trong các nhà bỏ hoang,
  Những ngôi nhà đợi ngày sụp đổ.
 29 Nó không giàu có nổi, của cải chẳng bền lâu,
  Sản nghiệp nó không lan ra trên đất.
 30 Nó sẽ chẳng thoát được tối tăm,
  Lửa làm khô héo chồi của nó
  Hơi thở từ miệng Đức Chúa Trời sẽ cuốn nó đi.
 31 Nó tin cậy vào sự hư không mà tự lừa dối mình;
  Vì sự hư không sẽ là phần thưởng của nó.
 32 Nó sẽ được báo ứng đầy đủ trước kỳ hạn,
  Còn các cành nó sẽ chẳng xanh tươi.
 33 Nó như cây nho rụng trái non;
  Như cây ô-liu không đậu hoa.
 34 Vì dòng dõi kẻ vô đạo không sinh sản,
  Lửa sẽ thiêu trại của kẻ ăn hối lộ.
 35 Chúng mang thai điều ác sẽ sinh ra điều hung dữ,
  Lòng của chúng chuẩn bị kế gian tà.”

Gióp khẳng định mình vô tội

16 Gióp đáp rằng:

 2 “Những điều như thế tôi đã nghe nhiều rồi;
  Tất cả các anh đều là những kẻ an ủi gây bực bội.
 3 Các lời viển vông nầy không bao giờ dứt sao?
  Điều gì thúc giục anh nói mãi không ngưng?
 4 Nếu các anh ở vào hoàn cảnh của tôi,
  Tôi cũng có thể nói như các anh;
  Tôi cũng sửa soạn lời lẽ chống lại các anh,
  Và lắc đầu nhìn các anh.
 5 Nhưng miệng tôi sẽ khích lệ các anh,
  Lời an ủi từ môi tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của các anh.

 6 Nếu tôi nói, nỗi đau của tôi không thuyên giảm,
  Còn tôi nín lặng, liệu nó có lìa xa?
 7 Nhưng bây giờ Chúa khiến tôi mòn mỏi,
  Làm cho cả nhà tôi kinh hoàng.
 8 Ngài khiến da tôi nhăn nheo
  Là bằng cớ chống lại tôi;
  Thân tôi còm cõi
  Là bằng cớ nữa tố cáo thẳng vào mặt tôi.
 9 Trong cơn thịnh nộ, Ngài xé tôi và ghét bỏ tôi;
  Ngài nghiến răng với tôi
  Kẻ thù tôi trừng mắt nhìn tôi.
 10 Chúng hả miệng chế nhạo tôi,
  Thô bạo tát vào má tôi;
  Kết bè kết đảng chống lại tôi.
 11 Đức Chúa Trời phó tôi cho phường bất chính,
  Ném tôi vào tay bọn gian tà.

 12 Tôi đang an ổn thì Ngài bẻ tôi ra;
  Nắm cổ tôi và đập tôi tan tành;
  Ngài đặt tôi làm bia để bắn.
 13 Các mũi tên Ngài bao vây tôi,
  Ngài bắn thủng lưng tôi không thương xót,
  Khiến mật tôi đổ ra trên đất.
 14 Ngài gây cho tôi hết thương tích nầy đến thương tích khác,
  Xông vào tôi như một dũng sĩ.
 15 Tôi may áo tang phủ lên da thịt,
  Chôn vùi sức lực tôi vào bụi đất.
 16 Mặt tôi sưng đỏ lên vì khóc,
  Bóng sự chết hiện trên mí mắt tôi.
 17 Dù trong đôi tay tôi không có bạo lực,
  Và lời cầu nguyện tôi trong sạch.

 18 Hỡi đất, đừng vùi lấp máu ta!
  Hãy để tiếng kêu than của ta cứ mãi vang xa!
 19 Ngay giờ nầy Đấng làm chứng cho tôi ở trên trời,
  Đấng bảo lãnh tôi ở nơi cao.
 20 Các bạn tôi chế nhạo tôi,
  Nhưng tôi đổ nước mắt mà khóc với Đức Chúa Trời,
 21 Như một người biện hộ cho con người với Đức Chúa Trời,
  Như con cái loài người biện hộ cho bạn hữu mình!
 22 Vì tháng năm ít ỏi sắp trôi qua,
  Tôi sẽ đi con đường mà tôi không trở lại.”

Gióp cầu xin Chúa giải cứu

17 “Hơi thở con đã tắt, các ngày con đã tàn,
  Mồ mả chờ đợi con!
 2 Bọn nhạo báng vây quanh con,
  Mắt con luôn thấy sự khiêu khích của chúng.

 3 Xin Chúa bảo lãnh con bên Chúa,
  Vì ngoài Ngài ai sẽ bảo lãnh con?
 4 Vì Chúa khiến tâm trí chúng mù tối,
  Nên Ngài không cho chúng chiến thắng.
 5 Kẻ nào tố cáo bạn bè để kiếm thưởng,
  Mắt của con cái chúng sẽ bị hao mòn.”

Gióp nói với các bạn

 6 “Ngài khiến tôi thành trò cười cho thiên hạ,
  Để mọi người khạc nhổ vào mặt tôi.
 7 Mắt tôi mờ đi vì sầu khổ,
  Toàn thân tôi chỉ còn là chiếc bóng.
 8 Thấy tôi, người ngay thẳng phải bàng hoàng,
  Người vô tội sẽ nổi giận với bọn vô đạo.
 9 Nhưng người công chính giữ vững đường lối mình,
  Người có đôi tay trong sạch sẽ ngày càng mạnh mẽ.

 10 Các anh ơi, hãy biện luận nữa đi!
  Nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai khôn ngoan.
 11 Các ngày tôi qua đi, kế hoạch tôi gãy đổ
  Cùng với những khát vọng của lòng tôi.
 12 Họ lấy đêm làm ngày;
  Trong bóng tối họ nói rằng ánh sáng gần kề.
 13 Nếu tôi hi vọng âm phủ là nhà mình,
  Và trải giường ra trong bóng tối;
 14 Nếu tôi gọi huyệt mộ: ‘Đây là cha tôi’,
  Và gọi sâu bọ rằng: ‘Đây là mẹ, là chị tôi’;
 15 Thì hi vọng tôi ở đâu?
  Ai sẽ thấy được niềm hi vọng của tôi?
 16 Có phải hi vọng đó cũng xuống cửa âm phủ với tôi,
  Khi chúng ta cùng đi vào bụi đất?”

Binh-đát nói về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với kẻ gian ác

18 Binh-đát người Su-a đáp rằng:

 2 “Các anh gài bẫy trong lời nói cho đến bao giờ?
  Hãy suy xét đi, rồi chúng tôi sẽ nói.
 3 Tại sao các anh xem chúng tôi như thú vật?
  Và nhìn chúng tôi như kẻ dại khờ?
 4 Anh tự dày vò mình trong cơn nóng giận;
  Chẳng lẽ vì anh mà trái đất bị bỏ hoang,
  Và tảng đá phải dời đi nơi khác?

 5 Thật ánh sáng của kẻ ác rồi sẽ tắt,
  Ngọn lửa của nó không còn chiếu sáng.
 6 Ánh sáng trong trại nó sẽ tối om,
  Ngọn đèn trên đầu nó vụt tắt.
 7 Các bước đi mạnh dạn của nó trở nên yếu ớt,
  Các mưu chước nó làm cho nó ngả nghiêng.
 8 Vì chân nó mắc vào bẫy lưới,
  Và bước đi trên cạm bẫy.
 9 Một cái bẫy tóm lấy nó ngay gót chân,
  Và lưới bủa sẽ bắt giữ nó.
 10 Dây giăng bẫy nó ngầm trong đất,
  Bẫy gài bắt nó trên đường đi.
 11 Nỗi kinh hoàng bốn bề gây khiếp đảm,
  Và bám đuổi gót chân nó.
 12 Sức lực nó suy kiệt vì đói khát,
  Và tai ương chờ chực sát bên mình.
 13 Bệnh tật làm da thịt nó hao mòn,
  Con đầu lòng của tử thần tiêu nuốt toàn thân nó.
 14 Nó sẽ bị kéo ra khỏi trại là nơi nó nương dựa,
  Và bị giải đến với vua kinh hoàng.
 15 Kẻ không thuộc về nó sẽ ở trong trại nó;
  Còn diêm sinh rải khắp nơi nó ở.
 16 Bên dưới rễ nó khô lại,
  Bên trên cành nó héo đi.
 17 Trong xứ kỷ niệm nó sẽ không còn,
  Ngoài xứ tên tuổi nó chẳng được ai nhắc đến.
 18 Nó bị đuổi khỏi vùng ánh sáng để vào cõi tối tăm,
  Và bị trục xuất khỏi thế gian.
 19 Giữa dân tộc mình, nó không còn con cháu,
  Nơi nó ở chẳng một ai sống sót.
 20 Trước số phận của nó, người phương tây sững sờ,
  Người phương đông kinh hoàng.
 21 Thật, đó là nơi ở của kẻ gian ác,
  Số phận của kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời.”

Bình luận

Chúa nói "hãy đợi"

Bạn có nhận ra rằng bất kể bạn đang gặp phải khó khăn nào, thì ngay lúc này, Chúa Giê-xu đang cầu nguyện cho bạn không?

Gióp đã phải chịu đựng những phát ngôn ngày càng trở nên khó chịu từ bạn bè của mình. Họ ngày càng lên án ông và buộc tội ông một cách sai trái. Gióp đã mô tả họ là "những kẻ an ủi gây bực bội" (16:2) cùng với "các lời viển vông" ‘không dứt của họ (c.3a). Họ hoàn toàn không giúp được gì cho ông cả (c.4).

Một số người đã có nhận định sai lầm - giống như những người được xem là "bạn bè" của Gióp - rằng sự đau khổ của chúng ta trong đời này luôn là do tội lỗi chúng ta gây ra, hoặc thậm chí là do tội lỗi từ trong kiếp trước. Vậy nên, nếu con người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó hoặc mắc phải chứng bệnh di truyền nào đó, thì nhất định là do lỗi của họ. Việc đổ lỗi như thế là một cách kinh khủng để làm tăng thêm sự đau khổ (ý tưởng về sự luân hồi hoàn toàn bị phủ nhận trong Kinh thánh, xem Hê-bơ-rơ 9:27).

Khi bạn bè của bạn đang đau khổ, hãy tránh trở thành người an ủi "gây bực bội" (Gióp 16:2). Thay vào đó, như Gióp gợi ý, hãy "khích lệ", "an ủi" và "xoa dịu nỗi đau" của họ (v.5).

Một điều bạn luôn có thể làm đó là cầu thay cho họ. Gióp nói:

"Các bạn tôi chế nhạo tôi, Nhưng tôi đổ nước mắt mà khóc với Đức Chúa Trời, Như một người biện hộ cho con người với Đức Chúa Trời, Như con cái loài người biện hộ cho bạn hữu mình!" (c.20–21).

Chúng ta không biết người cầu thay ở đây là ai, nhưng dù là ai đi nữa, thì đó thực sự là một người bạn của Gióp vì người ấy đang cầu xin Đức Chúa Trời thay cho ông.

Lời cầu nguyện của người cầu thay dường như không được đáp lại ngay lập tức, nhưng cuối cùng, nó đã được đáp lại khi Đức Chúa Trời phục hồi gia tài cho Gióp. Câu trả lời của Ngài đối với người cầu thay cho Gióp và chính ông là "Hãy đợi". Sau đó, chính lời cầu thay của Gióp dành cho người khác đã giúp ông được phục hồi tức thì (42:8–10).

Ai là người đã cầu thay cho Gióp? Gióp nói: "Ngay giờ nầy Đấng làm chứng cho tôi ở trên trời, Đấng bảo lãnh tôi ở nơi cao." (16:19). Trong Tân Ước, chúng ta thấy rằng "người biện hộ cho con người với Đức Chúa Trời" (c.21) chính là Chúa Giê-xu. Ngài là "Đấng Biện Hộ với Đức Chúa Cha" cho bạn (I Giăng 2:1). Ngài đang cầu thay cho bạn (Hê-bơ-rơ 7: 24–25).

Chúa Giê-xu là người bênh vực Gióp. Ngài đã cầu thay cho ông. Chúa Giê-xu cầu xin Đức Chúa Trời "như con cái loài người biện hộ cho bạn hữu mình" (Gióp 16:21). Có một điểm tương đồng giữa kinh nghiệm của Gióp và Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu đã phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: "Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin" (Lu-ca 22:31–32).

Như John Wimber đã từng nói: "Tin vui là Chúa Giê-xu đang cầu thay cho bạn. Nhưng tin xấu là bạn sẽ rất cần điều đó!"

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ là Đấng Biện Hộ cho con. Cảm ơn Chúa vì trong những giai đoạn khó khăn như của Gióp và Phi-e-rơ, khi Sa-tan đòi sàng sảy con như lúa mì, thì Ngài vẫn đang cầu nguyện cho con. Cảm ơn Chúa vì con biết rằng ngay cả khi con dường như phải chờ đợi, thì lời cầu nguyện của Đấng Biện Hộ cho con nơi thiên đàng sẽ luôn được trả lời là "Được".

Pippa chia sẻ

Ma-thi-ơ 20:20–28

Mẹ của các con trai Xê-bê-đê có vẻ đã quá tham vọng. Tất cả chúng ta đều có thể có những kỳ vọng quá đáng đối với con mình. Có những kỳ vọng là đúng nhưng cũng có những cái là sai. Chúa Giê-xu nói: "Các con không biết điều mình xin" (Ma-thi-ơ 20:22). Hãy cố gắng và cầu nguyện cho con chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời, không phải theo ý riêng của chúng ta hay tiêu chuẩn của thế giới này.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more