Ngày 36

Làm thế nào để sử dụng từ ngữ của bạn cho tốt

Khôn ngoan Châm ngôn 4: 1-9
Tân ước Ma-thi-ơ 24:1-31
Cựu Ước Gióp 35:1-37:24

Giới thiệu

Nếu bạn nhắc đến các từ về khoa học, sẽ có hơn 1.000.000 từ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Một người trung bình biết khoảng 20.000 từ, sử dụng 2.000 từ khác nhau mỗi tuần và nói khoảng 16.000 từ mỗi ngày.

Lời nói của bạn quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là số lượng từ bạn nói mà là loại từ bạn chọn và mục đích sử dụng chúng. Sứ đồ Gia-cơ nói với chúng ta rằng mặc dù ‘Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn' (Gia-cơ 3: 5). Trong các phân đoạn ngày hôm nay, chúng ta thấy cách sử dụng lời nói của bạn, giống như sứ đồ Gia-cơ mô tả, cho điều tốt hay điều ác. Mỗi ngày bạn đều có tiềm năng to lớn: phá hủy hoặc xây dựng.

Trong các phân đoạn chúng ta học ngày hôm nay, chúng tôi thấy sáu chìa khóa để sử dụng lời nói của bạn cho tốt.

Khôn ngoan

Châm ngôn 4: 1-9

Lời khuyên của người cha

4 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha,
  Hãy chú ý để học biết sự thông sáng;
2 Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành;
  Đừng lìa bỏ những lời dạy dỗ của ta.
3 Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta,
  Đứa con một mà mẹ ta yêu quý.
4 Cha ta có dạy rằng: “Lòng con hãy ghi nhớ các lời ta
  Hãy tuân giữ điều răn của ta, thì con sẽ được sống.
5 Hãy tìm cầu sự khôn ngoan và sự thông sáng,
  Chớ quên và chớ từ bỏ các lời của miệng ta;
6 Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ gìn giữ con;
  Hãy yêu mến sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ bảo vệ con.
7 Sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất, hãy tìm cầu sự khôn ngoan;
  Hãy dùng hết những gì con có mà mua sự thông sáng.
8 Hãy tôn cao sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ đưa con lên,
  Hãy gắn bó với sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan đem vinh dự đến cho con.
9 Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một vòng hoa xinh đẹp,
  Ban cho con một mão miện vinh quang.”

Bình luận

1. Lắng nghe những lời khôn ngoan

Tôi không muốn đi đến cuối đời và nhìn lại với sự hối hận về những quyết định mình đã làm. Sự khôn ngoan giúp bạn đưa ra quyết định bây giờ mà bạn sẽ hài lòng sau này.

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy giá trị của việc học hỏi từ những lời khôn ngoan và sự dạy dỗ của người khác: ‘Lòng con hãy ghi nhớ các lời ta... Hãy tìm cầu sự khôn ngoan và sự thông sáng, Chớ quên và chớ từ bỏ các lời của miệng ta;'(c.4–5). Sẵn sàng học hỏi là trọng tâm của sự khôn ngoan. Mặc dù cũng cần sự chăm chỉ nhưng sự khôn ngoan nó có giá trị vô cùng to lớn: ‘Sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất, hãy tìm cầu sự khôn ngoan; Hãy dùng hết những gì con có mà mua sự thông sáng.'(c.7b).
Điều trọng tâm nhắc đến ở đây là lớp trẻ học hỏi từ người già. Một người cha dạy các con trai của mình, ‘Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha…’ (câu 1). Trẻ em được khuyến khích học càng nhiều càng tốt từ cha mẹ chúng. Cha mẹ có trách nhiệm truyền lại càng nhiều sự khôn ngoan càng tốt cho con cái của họ.

Trong suốt cuộc đời của bạn, hãy coi trọng việc học, coi trọng nó và đón nhận nó (c.8). Như bà tôi thường nói: ‘Ngày tôi ngừng học, tôi ước được chết đi’.

Nghe những lời khôn ngoan là chưa đủ; cần tuân giữ chúng (cc.2,4,5b). Hãy thực hành những lời của Đức Chúa Trời và bạn sẽ có được sự khôn ngoan.

Nếu bạn đạt được sự khôn ngoan và sự hiểu biết, "... thì sự khôn ngoan sẽ đưa con lên, Hãy gắn bó với sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan đem vinh dự đến cho con. Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một vòng hoa xinh đẹp, Ban cho con một mão miện vinh quang.' (cc.8-9, VIE2010).

Cầu nguyện

Thưa Chúa, xin giúp con trưởng thành trong sự khôn ngoan và hiểu biết bằng cách đọc và lắng nghe những lời khôn ngoan - và áp dụng sự dạy dỗ của Ngài vào cuộc sống của con.

Tân ước

Ma-thi-ơ 24:1-31

Lời báo trước về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem

1 Khi Đức Chúa Jêsus đang ra khỏi đền thờ, các môn đồ đến gần chỉ cho Ngài xem những công trình kiến trúc của đền thờ. 2 Ngài nói: “Các con nhìn thấy tất cả những điều nầy phải không? Thật, Ta bảo các con, nơi nầy sẽ không còn một viên đá nào chồng trên viên đá khác mà không bị đổ xuống.”

3 Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng: “Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế?”

4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. 5 Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’ và sẽ dối gạt nhiều người. 6 Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối! Vì việc nầy phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. 7 Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia; đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. 8 Tất cả những điều nầy chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ.

9 Khi ấy, người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con; các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta. 10 Bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau. 11 Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. 12 Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13 Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14 Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.

15 Khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời nhà tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải hiểu), 16 thì ai ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; 17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc trong nhà; 18 ai ở ngoài đồng, chớ trở về lấy áo choàng. 19 Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! 20 Hãy cầu nguyện để các con không phải trốn chạy vào mùa đông hoặc vào ngày sa-bát; 21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy.

22 Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳngđa có một người nào được cứu; nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn. 23 Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây,’ hay ‘ở đó’ thì đừng tin. 24 Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để dối gạt; và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn. 25 Nầy, Ta đã nói trước cho các con rồi.

26 Vì vậy, nếu họ bảo các con rằng: ‘Kìa, Ngài ở trong hoang mạc’ thì đừng đến; ‘kìa, Ngài ở trong nhà’ thì đừng tin. 27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, lóe sáng đến phương tây thể nào, thì Con Người cũng sẽ đến thể ấy. 28 Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.

29 Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ tối, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

30 Khi ấy, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện ở trên trời, mọi dân trên đất sẽ than khóc, và sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy đến tận phương trời kia.

Bình luận

2. Hãy giữ lấy những lời của Chúa Giê-xu

Khi nào thế giới sẽ kết thúc? Nó sẽ kết thúc như thế nào? Những lời Chúa Giê-su nói với các môn đồ ở đây là về tương lai. Ngài trả lời các câu hỏi của họ về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem (diễn ra vào năm 70 SCN) và về thời kỳ cuối cùng (câu hỏi trong Ma-thi-ơ 24: 2). Phân đoạn có vẻ khó hiểu, vì rất khó để phân biệt hai chủ đề này. Mục đích của Chúa Giê-su không phải là đưa ra một lịch trình cụ thể cho tương lai, nhưng để giúp các môn đồ của Ngài không lo lắng hoặc bị phân tâm bởi những gì sẽ xảy ra.

Chúa Giê-su nói, vào những ngày sau cuối (bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào ngày mai), rằng ‘Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu’ (c.35). Có rất nhiều điều không chắc chắn về thời gian kết thúc. Tuy nhiên, một số điều rõ ràng:

Sẽ có rất nhiều tuyên bố giả dối (cc.4–5,23–26)
Sẽ có biến động, bắt bớ, chia rẽ và thậm chí tan rã (cc.6–12)
Lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần (v.12, VIE2010)
Khi nó thực sự xảy ra, mọi người sẽ thấy rõ điều đó (cc.27–31)
Lần đầu tiên, Chúa Giê-su đến trong sự yếu đuối. Lần thứ hai đến, Ngài sẽ trở lại với địa quyền đại vinh (cc.27,30–31).

Khi bạn chờ Chúa Giê-su trở lại, hãy giữ lấy lời Ngài và từ chối để lòng yêu mến của bạn ‘nguội dần’ (c.12). Điều quan trọng là giữ cho trái tim bạn luôn cháy bỏng với tình yêu dành cho Chúa, nhớ về lòng kính mến ban đầu của bạn (Khải Huyền 2: 4). Như Joyce Meyer viết, ‘Hãy khuấy động tình yêu trong cuộc sống của bạn - đối với vợ / chồng của bạn và đối với gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của bạn. Tiếp cận với những người đang bị tổn thương và cần đến. Cầu nguyện cho mọi người và ban phước cho họ. Phát triển đến mức một trong những suy nghĩ đầu tiên trong tấm lòng bạn mỗi sáng là về cách bạn có thể chúc phúc cho người khác vào ngày hôm đó. "

3. Những lời tiên tri sáng suốt

‘Lời tiên tri’ là một món quà của Chúa Thánh Thần. Hãy lắng nghe cẩn thận những lời của ‘nhà tiên tri’. Phân đoạn này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lời tiên tri chân chính (mặc dù không có lời tiên tri nào thời hiện đại sẽ có cùng mức độ uy quyền với lời tiên tri trong Kinh thánh).

Chúng ta cần phân biệt giữa lời tiên tri đúng và sai. Chúa Giê-su cảnh báo những tiên tri giả, những kẻ ‘sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người’ (Ma-thi-ơ 24:11). Chúa Giêsu cảnh báo rằng các tiên tri giả sẽ cố gắng lừa dối mọi người bằng cách tuyên bố, ‘Ta là Đấng Christ’ (c.4–5). Mọi người sẽ nói, 'Kìa Đấng Christ ở đây,’ hay ‘ở đó'(c.23). Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta đừng tin họ. Họ là những ‘Mê-si-a' giả mạo và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ” (c.24, VIE2010).

Mặt khác, Chúa Giêsu khẳng định những lời của các tiên tri thật. Ngài thông báo rằng những lời ‘như lời nhà tiên tri Đa-ni-ên đã nói' (c.15) sẽ được ứng nghiệm (xin xem Đa-ni-ên 9:27; 11:31; 12:11). Chúa Giêsu trích dẫn lời tiên tri Ê-sai (xin xem Ê-sai 13:10; 34: 4): ‘mặt trời sẽ tối, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động'(Ma-thi-ơ 24:29).

Trên thực tế, trong phần mô tả về sự trở lại của mình (câu 27 trở đi; đặc biệt là câu 30), Chúa Giêsu đang ngầm tuyên bố là Con Người của đấng Mê-si mà Đa-ni-ên đã tiên tri (xin xem Đa-ni-ên 7:13).

4. Nói những từ thay đổi cuộc sống

Những lời của Chúa Giê-su đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi khi tôi mười tám tuổi. Kể từ đó, tôi đã quan sát sức mạnh của thông điệp từ Chúa trong việc biến đổi cuộc sống của những người khác với niềm vui và thường là sự ngạc nhiên.

Giữa sự kiện Chúa Giê-su đã đến thế gian và Ngài sẽ tái lâm, chúng ta đã được giao nhiệm vụ mang thông điệp phúc âm thay đổi cuộc sống này đến toàn thế giới. ‘Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến’ (Ma-thi-ơ 24:14).

Những lời của phúc âm có sức mạnh và thay đổi cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô đã viết, ‘Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp” (Rô-ma 1:16). Đừng bao giờ từ bỏ việc rao giảng phúc âm. Bạn có ân điển tuyệt vời khi được giao phó những từ có khả năng thay đổi cuộc sống của mọi người hoàn toàn - cho cuộc sống này và cho đến đời đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ vì lời Chúa còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa đã có đặc ân to lớn là lời của Ngài có sức mạnh trên toàn thế giới để khiến cuộc sống của mọi người được biến đổi. Xin hãy giúp con tận dụng mọi cơ hội để đưa thông điệp này đến với nhiều người nhất có thể.

Cựu Ước

Gióp 35:1-37:24

35 Ê-li-hu lại nói tiếp:

2 “Anh tưởng mình đúng khi nói rằng:
  ‘Tôi công chính trước mặt Đức Chúa Trời’ sao?
3 Anh thắc mắc: ‘Nếu tôi không phạm tội,
  Tôi sẽ được lợi gì? Điều ấy có tốt hơn cho tôi chăng?’

4 Chính tôi sẽ trả lời cho anh,
  Và các bạn của anh nữa.
5 Hãy ngước mắt lên và xem các tầng trời;
  Hãy quan sát các đám mây cao hơn anh vời vợi.
6 Nếu anh phạm tội thì anh làm hại gì được Ngài?
  Nếu tội lỗi anh gia tăng thì ảnh hưởng gì đến Ngài?
7 Nếu anh công chính, anh đem lại gì cho Ngài?
  Ngài sẽ nhận được gì từ tay anh?
8 Gian ác anh có thể hại đến đồng loại,
  Công chính anh có thể giúp ích cho con cái loài người.

9 Quá nhiều ức hiếp khiến người ta kêu oan,
  Vì cường hào áp chế mà người ta kêu cứu.
10 Nhưng chẳng ai hỏi: ‘Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của tôi ở đâu?
  Chính Ngài khiến người ta hát mừng trong ban đêm,
11 Dạy chúng ta hiểu biết hơn muôn thú trên đất,
  Và cho chúng ta khôn ngoan hơn các loài chim trời.’
12 Họ kêu la nhưng Ngài không đáp lại,
  Vì lòng kiêu căng của kẻ gian ác.
13 Thật, lời cầu nguyện trống rỗng Đức Chúa Trời không nghe,
  Đấng Toàn Năng chẳng bao giờ đoái đến.
14 Huống chi khi anh nói rằng anh không thấy Ngài,
  Anh trình lý lẽ cho Ngài và phải chờ đợi Ngài phán xét!
15 Bây giờ, vì cơn giận của Ngài chưa giáng phạt,
  Và vì Ngài chưa lưu ý nhiều đến sự vi phạm,
16 Nên Gióp mới mở miệng nói những lời trống rỗng,
  Và thêm nhiều lời thiếu hiểu biết.”

36Ê-li-hu tiếp tục nói:

2 “Xin kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi sẽ chỉ cho anh,
  Vì tôi còn lời bênh vực Đức Chúa Trời.
3 Tôi sẽ mang kiến thức từ khắp nơi
  Để minh chứng sự công chính của Đấng Tạo Hóa tôi.
4 Chắc hẳn lời biện luận tôi không hề giả dối;
  Một người có tri thức toàn diện đang ở với anh.

5 Kìa, Đức Chúa Trời đầy quyền năng không khinh bỉ ai;
  Ngài thấu hiểu vô cùng.
6 Ngài không gìn giữ mạng sống của kẻ ác,
  Nhưng xử đoán công minh cho kẻ khốn cùng.
7 Ngài luôn để mắt đến người công chính,
  Cho họ cùng ngồi trên ngai với các vua,
  Ngài lập họ vững bền, và họ được tôn cao.
8 Nhưng nếu họ phải mang xiềng xích
  Và bị dây gian truân trói buộc,
9 Thì Ngài tỏ cho họ biết việc họ làm,
  Và tội lỗi do tính kiêu căng của họ.
10 Ngài mở tai để nghe lời sửa dạy,
  Truyền họ từ bỏ điều gian ác.
11 Nếu họ lắng nghe và phụng sự Ngài,
  Họ sẽ hưởng những ngày sung túc,
  Và những tháng năm chan chứa niềm vui.
12 Nhưng nếu không vâng theo, họ sẽ bị tiêu diệt bởi gươm đao,
  Và chết đi vì thiếu hiểu biết.

13 Lòng kẻ vô tín ấp ủ cơn giận dữ;
  Có bị Ngài xiềng xích cũng không kêu cứu.
14 Chúng chết đang tuổi thanh xuân;
  Cuộc đời kết liễu giữa bọn trai mại dâm của đền miếu.
15 Nhưng Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để cứu người gặp nạn,
  Dùng nghịch cảnh để mở tai họ ra.

16 Ngài khuyến dụ anh ra khỏi miệng gian nan,
  Đặt anh chỗ thảnh thơi không còn tù túng;
  Cao lương mỹ vị được dọn đầy bàn.
17 Nhưng lòng anh đầy dẫy luận điệu của kẻ ác;
  Nên sự phán xét và hình phạt đã nắm lấy anh.
18 Hãy cẩn thận, đừng để giàu sang mê hoặc,
  Hay của hối lộ quá lớn làm anh lạc lối.
19 Liệu sự giàu có và thế lực của anh
  Có thể cứu anh khỏi hoạn nạn chăng?
20 Đừng mong chờ đêm tối
 Là lúc các dân tộc thình lình biến mất.
21 Hãy cẩn thận đừng quay về tội ác,
  Vì hoạn nạn đã tôi luyện anh khỏi phạm tội.

22 Kìa, quyền năng của Đức Chúa Trời cao cả biết bao;
  Có giáo sư nào giống như Ngài chăng?
23 Có ai dám vạch đường chỉ lối cho Ngài,
  Hoặc nói rằng: ‘Chúa đã làm sai’ không?
24 Hãy nhớ tôn cao công việc Chúa
  Mà loài người luôn cất tiếng tán dương.
25 Mọi người đều chiêm ngưỡng công việc ấy;
  Ai ai cũng nhìn nó từ xa.
26 Phải, Đức Chúa Trời vĩ đại, làm sao chúng ta hiểu thấu;
  Số năm của Ngài ai có thể dò.

27 Vì Ngài gom các giọt nước lại,
  Rồi lọc những giọt sương mù thành mưa;
28 Các tầng mây tuôn mưa xuống,
  Tưới tràn trề trên loài người.
29 Có ai hiểu được cách mây bủa giăng,
  Hay tiếng sấm vang rền của trại Ngài?
30 Kìa Chúa tỏa ánh sáng chung quanh Ngài
  Và phủ kín đáy biển sâu.
31 Ngài dùng các điều ấy nuôi dưỡng các dân tộc;
  Ban lương thực dồi dào.
32 Ngài giấu sấm chớp trong tay,
  Truyền cho nó mục tiêu phải đánh.
33 Tiếng sấm vang báo có cơn giông,
  Ngay súc vật cũng báo điềm bão tố.”

37 “Giông tố đó làm tim tôi run sợ,
  Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
2 Hãy nghe, hãy lắng nghe tiếng Ngài như tiếng sấm,
  Tiếng rền vang ra từ miệng Ngài!
3 Ngài khiến nó vang dội khắp bầu trời,
  Chiếu sấm chớp đến tận cùng trái đất.
4 Rồi đến tiếng ầm vang.
  Với giọng uy nghiêm, Ngài cất tiếng sấm rền,
  Khi tiếng Ngài trỗi lên thì sấm chớp tung hoành.
5 Đức Chúa Trời phát tiếng sấm rền kỳ diệu;
  Ngài làm những việc lớn lao mà chúng ta không sao hiểu nổi.
6 Vì Ngài phán với tuyết: ‘Hãy rơi xuống đất’;
  Và với mưa rào: ‘Hãy tuôn như thác đổ’.
7 Ngài niêm phong bàn tay của mọi người,
  Để con người mà Ngài dựng nên biết công việc Ngài.
8 Khi ấy thú rừng rút vô hang,
  Nằm yên trong hầm của chúng.
9 Gió lốc từ phương nam kéo tới,
  Gió lạnh từ phương bắc tràn về.
10 Hơi thở Đức Chúa Trời tạo nên nước đá;
  Nước mênh mông đông cứng thành băng.
11 Ngài chứa hơi nước trong mây đen,
  Dùng mây gieo sấm chớp của Ngài.
12 Mây trôi mọi hướng theo sự dẫn dắt của Ngài,
  Để hoàn tất mọi việc Ngài truyền bảo
  Khắp mọi nơi trên đất.
13 Ngài sai mây đi, có khi để sửa phạt,
  Có lúc để tưới đất đai,
  Hoặc ban phước trên loài người.

14 Xin anh Gióp hãy nghe lời nầy,
  Xin đứng yên và chiêm ngưỡng các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
15 Anh có biết bằng cách nào Đức Chúa Trời ban lệnh cho chúng,
  Và khiến sấm chớp rực sáng trong mây không?
16 Anh có biết làm sao mây giữ thăng bằng khi trôi giạt,
  Một kỳ công của Đấng Toàn Tri không?
17 Anh có biết vì sao quần áo mình nóng lên,
  Khi mặt đất im lìm vì gió nam thổi đến không?
18 Anh có thể cùng Ngài trải bầu trời ra,
  Làm cho nó cứng như một tấm kính đúc không?

19 Xin dạy chúng tôi biết phải thưa gì với Chúa;
  Vì dốt nát, chúng tôi không biết trình bày sự việc.
20 Tôi nào có muốn thưa với Ngài;
  Tại sao tôi lại muốn Ngài tiêu diệt mình chứ?
21 Bây giờ, không ai có thể nhìn vào ánh sáng,
  Khi nó chói lòa trên bầu trời,
  Lúc gió đã thổi qua và bầu trời quang đãng.
22 Từ phương bắc đem ánh vàng rực rỡ;
  Đức Chúa Trời ngự đến với uy nghiêm đáng sợ vô cùng!
23 Đấng Toàn Năng, chúng ta không tìm đến Ngài được;
  Ngài quyền năng và chính trực tuyệt đối,
  Ngài công chính vô cùng, không ức hiếp ai.
24 Chính vì thế mà loài người tôn kính Chúa,
  Ngài không đoái đến kẻ tưởng mình khôn ngoan.”

Bình luận

5. Tránh nói những lời trống rỗng

Cuộc tấn công bằng lời nói của Ê-li-hu tiếp tục với sự pha trộn giữa sự giả dối và nửa sự thật. Ông nói, ‘Chắc hẳn lời biện luận tôi không hề giả dối’ (36: 4). Trên thực tế, chúng là những lời giả dối. Ông gợi ý rằng tội lỗi của chúng ta không ảnh hưởng đến Đức Chúa Trời (35: 6). Trên thực tế, tội lỗi của chúng ta có ảnh hưởng đến Đức Chúa Trời như chúng ta thấy trên thập tự giá của Đấng Christ.

Trớ trêu thay, Ê-li-hu nói vài điều về Gióp, mặc dù không đúng với Gióp, nhưng thực ra lại đúng với chính Ê-li-hu. Ông nói, ‘Nên Gióp mới mở miệng nói những lời trống rỗng, Và thêm nhiều lời thiếu hiểu biết '(c.16). Đây là một bản mô tả hoàn hảo về bài phát biểu của chính Ê-li-hu. Đó là lời nói trống rỗng thiếu hiểu biết. Ê-li-hu đã 'thêm lời', chỉ trích Gióp.

Thực tế là tất cả chúng ta đều có thể nói những điều vô nghĩa nhưng không có nghĩa là chúng ta nên im lặng. Đúng hơn, chúng ta nên nhận ra tiềm năng to lớn mà mỗi con người có để ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác thông qua môi lưỡi của họ. Bạn có thể có hoặc không có quyền lực đến từ tiền bạc, danh vọng hay địa vị, nhưng bạn có quyền lực và tiềm năng đến từ khả năng giao tiếp bằng lời nói.

6. Áp dụng lời của Đức Chúa Trời vào thực tế

Ê-li-hu đã nói một số điều trong phân đoạn này về lời của Đức Chúa Trời, chỉ một số điều trong số đó là đúng (37: 4–13). Rất may, Chúa sắp nói chính mình. Thật là nhẹ nhõm! Chúng ta đã đi hết chương này đến chương khác của sự thoải mái giả tạo và những lời nói trống rỗng. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế này. Thật là nhẹ nhõm khi Chúa nói. Lời của Đức Chúa Trời giống như ma-na từ trời xuống, và nước trong sa mạc.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho những lời con nói hôm nay được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Xin sự bảo vệ trên môi của con và gìn giữ lưỡi của con.

Con cảm ơn vì Chúa đã nói chuyện với con và lời nói của Chúa có sức mạnh và thay đổi cuộc sống. Xin hãy giúp con nghe những lời của Chúa, nói chúng và áp dụng chúng vào thực tế.

Pippa chia sẻ

Tôi thấy Ê-li-hu hơi buồn

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more