Ngày 46

Sự Thăng Trầm Của Cuộc Đời

Khôn ngoan Thi thiên 22:1-11
Tân ước Mác 1:1-28
Cựu Ước Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-18:27

Giới thiệu

Khi tôi nhìn lại gần năm mươi năm là một Cơ đốc nhân của mình, đã có những thời điểm đạt đến đỉnh cao thiêng liêng - kinh nghiệm về Chúa Thánh Linh, tình yêu của Đức Chúa Trời, niềm vui khi thấy mọi người gặp gỡ Chúa Giê-xu lần đầu tiên, những câu trả lời đáng kinh ngạc cho lời cầu nguyện và nhìn thấy vương quốc của Thiên Chúa đang tiến triển. Mặt khác, cũng có những suy giảm tinh thần - trải nghiệm sa mạc, mất mát, thất vọng, thất bại, cám dỗ, chống đối, các vấn đề sức khỏe và kiệt sức. Trong các phân đoạn cho ngày hôm nay, chúng ta thấy mức độ cao và thấp thuộc linh được kết nối chặt chẽ như thế nào.

Khôn ngoan

Thi thiên 22:1-11

Cầu xin Chúa giải cứu khỏi sự khốn khổ và thù địch Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu “con nai cái lúc hừng đông”

1 Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con? Sao Ngài đứng xa không giúp đỡ con và chẳng nghe lời rên xiết của con?

2 Đức Chúa Trời của con ôi! Ban ngày con kêu cầu nhưng Chúa không đáp lại, Ban đêm cũng vậy, nhưng con nào được yên nghỉ đâu.

3 Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên.

4 Tổ phụ chúng con nhờ cậy nơi Chúa, Họ nhờ cậy Ngài và được giải cứu.

5 Họ kêu cầu với Chúa và được giải thoát, Họ nhờ cậy Ngài và không bị hổ thẹn.

6 Nhưng con là một con sâu chứ không phải con người; Bị loài người sỉ nhục, bị thiên hạ khinh khi.

7 Mọi người thấy con đều nhạo cười, Trề môi lắc đầu mà nói:

8 “Nó phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài giải cứu nó; Vì Ngài hài lòng về nó, hãy để Ngài giải thoát nó!”

9 Phải, chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ; Khiến con tin cậy khi nằm trên ngực của mẹ con.

10 Từ trong tử cung, con đã được giao cho Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời của con từ khi con mới lọt lòng.

11 Xin đừng cách xa con Vì sự gian truân gần kề, Và không có ai cứu giúp.

Bình luận

Tin rằng cuối cùng đau khổ sẽ kết thúc trong chiến thắng

Thi thiên này làm nền cho tiếng kêu than của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, “Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con?” (c.1a). Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giê-xu trích dẫn Thi thiên này (Ma-thi-ơ 27:46).

Thi thiên 22 nêu ra một nền tảng tiên tri về thập tự giá và sự phục sinh, mà chúng ta thấy được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. ‘Bị loài người sỉ nhục, bị thiên hạ khinh khi’ (c.6); bị chế giễu và bị sỉ nhục (c.7). Họ trề môi nhạo cười (c.7b). Nhưng ai ‘phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài giải cứu'(c.8a).

Điều này mô tả chính xác sự khổ nạn của Chúa Giê-xu (xin xem Ma-thi-ơ 27: 31–46) và nó kết thúc trong chiến thắng.

Thông điệp của bài Thi-thiên nói về tầm quan trọng của sự tin cậy ở những điểm rất thấp của chúng ta (Thi-thiên 22: 4–5,9). Chúa Giê-xu, vào thời điểm thấp nhất của cuộc đời mình - bị đóng đinh và bị Đức Chúa Trời bỏ rơi - nhưng đã vẫn tin tưởng vào để giải cứu của Đức Chúa Cha. Sự thất bại rõ ràng của thập tự giá hóa ra lại là chiến thắng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nếu bạn đang ở điểm thấp của cuộc sống, hãy nhớ rằng đau khổ không có lời cuối cùng. Trong Chúa Giê-xu, sự phục sinh và chiến thắng của Đức Chúa Trời có lời cuối cùng. Hãy tiếp tục tin tưởng Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa rất nhiều vì những lần con đã kêu cầu cùng Chúa và được cứu; đã tin tưởng vào Ngài và không phải thất vọng. Giúp con những lúc đau khổ để con luôn tin tưởng vào Ngài.

Tân ước

Mác 1:1-28

Chức vụ của Giăng Báp-tít

1 Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ. 2 Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai: “Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường cho Con

3 Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, Làm thẳng các lối Ngài;”.

4 Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. 5 Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông, xưng nhận tội mình và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 6 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông giảng dạy rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài. 8 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm và bị ma quỷ cám dỗ

9 Trong những ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ thành Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 10 Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. 11 Rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!”. 12 Ngay lúc ấy, Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. 13 Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ phục vụ Ngài.

Chức vụ Đức Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê

Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ. – Các môn đồ đầu tiên

14 Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” 16 Khi đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. 17 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” 18 Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. 19 Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo Ngài.

Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ

21 Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Nhân ngày sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy.

22 Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.

23 Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, 24 la lớn: “Jêsus người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” 25 Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Im ngay! Hãy ra khỏi người nầy!” 26 Uế linh vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. 27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền! Ngài ra lệnh cho cả uế linh, và chúng cũng phải tuân theo!” 28 Danh tiếng Đức Chúa Jêsus lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.

Bình luận

Phát triển quyền lực thông qua các trận chiến và phước lành

Pippa và tôi đã xem một đoạn video Billy Graham thuyết giảng ở Los Angeles vào năm 1963. Phim có màu đen trắng. Ông ấy giảng từ Phiên bản được ủy quyền của Kinh thánh. Nhưng ngay cả sau hơn nửa thế kỷ, thông điệp vẫn có sức mạnh. Điều nổi bật nhất của tất cả là thẩm quyền mà ông ấy đã nói. Loại thẩm quyền này là sự phản ánh thẩm quyền tối cao của Chúa Giê-xu.

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Chúa Giê-xu thông qua những thăng trầm thuộc linh trong các phước lành và trận chiến mà ngài đã trải qua.

Mác là sách phúc âm ngắn nhất. Sách bao gồm ba tuần hành động của Chúa Giê-xu và hai mươi phút lời nói của ngài. Đó là Tin Mừng sống động nhất; sách diễn tả sự chạy đua từ sự kiện này sang sự kiện khác với không khí phấn khích đến nghẹt thở. Đó là sự thông báo cấp bách về tin mừng của Chúa Giê-xu.

Từ yêu thích của Mác là "ngay lập tức". Chúa Giê-xu biết tất cả về một cuộc sống đầy áp lực. Ngài đã trải qua cả những đỉnh cao và những tận cùng của tinh thần. Tại lễ báp têm của mình, Chúa Giê-xu đã trải nghiệm một điều hết sức thiêng liêng. Ngài đã thấy một khải tượng: ‘Ngài thấy các tầng trời mở ra’ (c.10b). Ngài cảm nghiệm được Chúa Thánh Linh : ‘Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài.’ (c.10b). Ngài đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời: ‘có tiếng từ trời phán’ (c.11a). Ngài nhận được sự bảo đảm về quyền làm con: ‘Con là Con yêu dấu của Ta’ (c.11b). Ngài biết tình yêu sâu thẳm của Đức Chúa Trời dành cho Ngài: ‘… Con yêu dấu của Ta’ (c. 11c). Ngài làm hài lòng Đức Chúa Trời: 'đẹp lòng Ta hoàn toàn' (c. 11d).

Từ đó, Ngài đi đến điểm tận cùng trong thuộc linh trong sa mạc, nơi Ngài bị Sa-tan cám dỗ trong bốn mươi ngày (c.12).

Đừng ngạc nhiên bởi cuộc tấn công tâm linh theo sau những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời. Chúng tôi luôn cố gắng cảnh báo mọi người về điều này. Ví dụ: nếu vào Alpha Weekend¹, bạn đã được tràn đầy Đức Thánh Linh, nhận được sự bảo đảm sâu sắc về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho bạn và biết rằng bạn là con của Đức Chúa Trời, thì đừng ngạc nhiên trước những cuộc tấn công - dưới hình thức nghi ngờ và cám dỗ - điều đó thường theo sau.

Khi nhìn lại cuộc đời của chính mình, tôi có thể thấy rằng, mặc dù những khoảng thời gian thử thách này dường như rất đau đớn vào thời điểm đó, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng chúng có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc chuẩn bị cho tôi những gì phía trước.

Tất cả là hoàn toàn bình thường với Đức Chúa Trời - chính ‘Thánh Linh’ thúc giục Ngài vào trong hoang mạc(c.12) để ‘bị Sa-tan cám dỗ’ (c.13). Ở một khía cạnh nào đó, thời kỳ ‘sa mạc’ và những cám dỗ khốc liệt cung cấp một sự đảm bảo rằng điều đó thực sự là sự thật. Kinh nghiệm về Đức Thánh Linh là có thật nhưng đồng thời cuộc chiến và thử thách thuộc linh có thể rất gay gắt.

Chúa Giê-xu xuất hiện từ thời kỳ thử thách này với một thẩm quyền phi thường:

1. Thẩm quyền truyền giáo

Chúa Giê-xu rao giảng phúc âm và kêu gọi mọi người theo Ngài. Ưu tiên số một của bạn là vun đắp mối quan hệ với Chúa Giê-xu.

2. Quyền lãnh đạo

Khi Chúa Giê-xu muốn ai đó nghỉ việc và trực tiếp làm việc cho vương quốc Thiên Đàng, Ngài đến gặp họ và hỏi (câu 17 ,20). Cuộc sống của các môn đồ đầu tiên đã thay đổi hoàn toàn từ việc tập trung vào cá sang tập trung vào con người.

3.Thẩm quyền giảng dạy

Người ta ngạc nhiên về sự giảng dạy của Chúa Giê-xu vì ‘Ngài đã dạy họ như một người có thẩm quyền’ (c.22). Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ hỏi nhau: Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền! ’(c. 27).

Thẩm quyền chữa lành

Chúa Giê-xu chữa lành người bị tà linh ám. Ngài có quyền phán với ác thần rằng: “Hãy ra khỏi người nầy!” (C. 25). Mọi người ngạc nhiên không chỉ về sự giảng dạy của Ngài, mà còn về cách mà Ngài ‘ra lệnh cho cả uế linh, và chúng cũng phải tuân theo’ (c. 27).

Bất cứ điều gì bạn đang trải qua, hãy tin rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho bạn và ban cho bạn một quyền hạn ngày càng tăng đối với bất cứ điều gì mà Ngài đang kêu gọi bạn làm.

Hãy xin Ngài đổ đầy Chúa Thánh Linh cho bạn một lần nữa. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời nhìn bạn với niềm vui thích. Hãy lắng nghe tiếng Ngài nói với bạn, “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn! '(c. 11).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con được đầy dẫy Thánh Linh… Xin giúp con tăng trưởng uy quyền trong lời nói và hành động của mình.

Cựu Ước

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-18:27

Dân Y-sơ-ra-ên oán trách tại Rê-phi-đim

1 Từ hoang mạc Sin, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên di chuyển từng chặng, đến đóng trại tại Rê-phi-đim. Ở đây không có nước cho dân chúng uống. 2 Dân chúng gây chuyện với Môi-se rồi nói: “Hãy cho chúng tôi nước uống.” Môi-se đáp rằng: “Tại sao anh em gây chuyện với tôi? Tại sao anh em dám thử Đức Giê-hô-va?” 3 Nhưng ở đó dân chúng khát nước và họ oán trách Môi-se: “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập rồi để cho chúng tôi, con cái và đàn súc vật của chúng tôi phải chịu chết khát thế nầy?” 4 Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va: “Con phải làm gì với dân nầy? Thiếu điều họ ném đá con!”

Nước phun ra từ tảng đá Hô-rếp

5 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đi trước dân chúng, dẫn theo một số trưởng lão Y-sơ-ra-ên và cầm trong tay cây gậy mà con đã đập dưới sông, rồi đi. 6 Nầy, Ta sẽ đứng trước mặt con, trên tảng đá tại Hô-rếp. Con hãy đập tảng đá thì nước từ đó sẽ chảy ra cho dân chúng uống.” Môi-se làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.

7 Môi-se đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì dân Y-sơ-ra-ên đã gây chuyện với ông và dám thử Đức Giê-hô-va khi nói: “Đức Giê-hô-va có ở giữa chúng ta không?”

Chiến thắng quân A-ma-léc

8 Bấy giờ quân A-ma-léc đến khiêu chiến với Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. 9 Môi-se nói với Giô-suê: “Hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân A-ma-léc. Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay.” 10 Giô-suê đã chiến đấu với quân A-ma-léc theo lệnh Môi-se truyền; còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. 11 Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Y-sơ-ra-ên thắng thế; nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng thế.

12 Khi đôi tay Môi-se đã mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên; rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên, mỗi người một phía, đỡ tay ông lên; nhờ vậy tay ông chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. 13 Giô-suê dùng gươm đánh bại vua và dân A-ma-léc.

14 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy chép điều nầy vào một cuốn sách để lưu niệm và nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ". 15 Môi-se lập một bàn thờ và đặt tên là “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi”. 16 Ông nói: “Vì một bàn tay của A-ma-léc đã giơ lên chống lại ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sẽ chinh chiến với chúng từ thế hệ nầy qua thế hệ khác.”

Giê-trô viếng thăm Môi-se

18 1 Giê-trô, thầy tế lễ Ma-đi-an và là ông gia của Môi-se, nghe được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài cũng như Ngài đã dẫn Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập như thế nào. 2 Lúc trước, khi Môi-se gửi vợ là Sê-phô-ra về nhà Giê-trô là ông gia của Môi-se; Giê-trô đã nhận Sê-phô-ra. 3 cùng hai con trai, một đứa tên là Ghẹt-sôm, vì Môi-se nói rằng: “Tôi kiều ngụ trên đất khách”; 4 và một đứa tên là Ê-li-ê-se,vì ông nói: “Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là sự cứu giúp của tôi, đã giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn.”

5 Bây giờ Giê-trô, ông gia của Môi-se, đem hai con trai và vợ Môi-se đến thăm ông trong hoang mạc, nơi ông đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. 6 Giê-trô sai người báo với Môi-se: “Ta là Giê-trô, ông gia của con, ta cùng vợ của con và hai con trai con đến thăm con.” 7 Môi-se ra đón rước ông gia mình, cúi chào và hôn người. Họ hỏi thăm nhau, rồi vào trại. 8 Môi-se thuật lại cho ông gia mình tất cả những gì mà Đức Giê-hô-va đã vì Y-sơ-ra-ên làm cho Pha-ra-ôn và người Ai Cập, mọi gian khổ mà dân Y-sơ-ra-ên gặp phải trên đường đi, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu họ như thế nào. 9 Giê-trô vui mừng về các ơn lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Y-sơ-ra-ên khi giải cứu họ khỏi tay người Ai Cập.

10 Giê-trô nói: “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng đã giải cứu anh em khỏi tay người Ai Cập và tay Pha-ra-ôn, và cũng giải cứu dân chúng khỏi quyền lực của người Ai Cập. 11 Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va vĩ đại hơn tất cả các thần, vì khi người Ai Cập đối xử ngạo mạn với dân Ngài thì Ngài đánh bại chúng nó.” 12 Giê-trô, ông gia của Môi-se, dâng tế lễ thiêu và các sinh tế lên Đức Chúa Trời. A-rôn và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến dùng bữa với ông gia của Môi-se, trước mặt Đức Chúa Trời.

Lập các thẩm phán

13 Qua ngày sau, Môi-se ngồi xét xử dân chúng. Họ đứng quanh ông từ sáng sớm đến chiều tối. 14 Quan sát những gì Môi-se đang làm cho dân chúng, ông gia Môi-se hỏi: “Con đang làm gì cho dân chúng vậy? Tại sao chỉ một mình con ngồi, còn tất cả dân chúng đứng quanh con từ sáng sớm cho đến chiều tối?” 15 Môi-se thưa: “Dân chúng đến với con để tìm cầu ý muốn Đức Chúa Trời. 16 Mỗi khi có vấn đề gì thì họ đến với con và con xét xử giữa người nầy với kẻ kia, và cho họ biết những mệnh lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời.”

17 Ông gia Môi-se nói: “Con làm như thế không tiện đâu. 18 Cả con và những người dân đến với con chắc chắn sẽ bị đuối sức vì việc đó quá nặng nề đối với con, một mình con không sao làm nổi. 19 Bây giờ, cha có lời khuyên con, hãy nghe lời cha. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở với con! Con phải là người đại diện cho dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời, và trình dâng mọi vấn đề của họ lên Đức Chúa Trời. 20 Hãy dạy họ các mệnh lệnh và luật pháp, chỉ cho họ biết con đường họ phải đi, và công việc họ phải làm. 21 Hơn nữa, hãy chọn trong dân chúng những người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét lợi bất chính, và lập họ đứng đầu để cai quản hàng nghìn người, hàng trăm người, hàng năm mươi người, hoặc mười người.

22 Hãy để họ túc trực xét xử dân chúng và sẽ trình cho con những vấn đề lớn; còn những việc nhỏ, chính họ sẽ tự xét xử. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho con, và họ sẽ san sẻ gánh nặng với con.

23 Nếu con làm việc nầy, và nếu Đức Chúa Trời cũng truyền cho con như vậy, thì chắc con sẽ chịu đựng nổi, và cả dân tộc nầy sẽ đến nơi đến chốn bình an.” 24 Môi-se nghe theo lời ông gia mình và làm theo mọi điều ông khuyên bảo. 25 Từ trong Y-sơ-ra-ên, Môi-se chọn ra những người tài năng, lập họ đứng đầu để cai quản hàng nghìn người, hàng trăm người, hàng năm mươi người, hoặc mười người.

26 Họ túc trực để xét xử dân chúng và trình cho Môi-se những việc lớn, còn chính họ xét xử các việc nhỏ. 27 Sau đó, Môi-se tiễn ông gia mình lên đường trở về quê hương.

Bình luận

Cầu nguyện và hành động để được đưa lên chốn cao hơn

Môi-se đã có những giây phút suy sụp tinh thần rất lớn. Dân sự ‘gây chuyện với Môi-se’ (17: 2); họ ‘oán trách’ (c.3); họ "thiếu điều họ ném đá" Mô-se(c.4); 'quân A-ma-léc đến khiêu chiến với Y-sơ-ra-ên(c.8). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã biến chỗ thấp thành chốn cao hơn. Việc đó như thế nào?

  1. Hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau

Đầu tiên, Môi-se cầu nguyện cho chính mình. Ông ‘Môi-se kêu cầu với Đức Chúa Trời,“ Con phải làm gì với dân nầy? ”[Và] Chúa đã trả lời” (c 4–5). Thứ hai, ông nói giúp cho Giô-suê và dân sự: ‘Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Y-sơ-ra-ên thắng thế; nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng thế’ (c.11).

'Khi đôi tay Môi-se đã mỏi ... A-rôn và Hu-rơ đỡ tay ông lên - mỗi người một phía ... Giô-suê dùng gươm đánh bại vua và dân A-ma-léc. ... "Vì hai tay đã được giơ lên ngôi của Chúa"' ' (câu 12–13,16).

Phân đoạn này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và sự cần thiết của lời cầu thay. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự hỗ trợ và động viên yêu thương mà chúng ta có thể dành cho nhau khi chúng ta mệt mỏi.

  1. Tìm hiểu cách ủy quyền

Cha vợ của Môi-se, Giê-trô, đã cho Môi-se một số lời khuyên tuyệt vời (18:19). Ông ấy chỉ ra rằng nếu ông ấy không ủy thác, ông ấy sẽ tự làm mình mệt mỏi: "việc đó quá nặng nề đối với con, một mình con không sao làm nổi. '(c.18b). Môi-se đủ khiêm tốn và khôn ngoan để nghe lời cha vợ.

Cố gắng tự mình làm mọi việc là điều ‘không tốt’ (c. 17). Đó là một hình thức lãnh đạo tồi và d‘sẽ bị đuối sức ’ (câu 18).Nó cũng dẫn đến việc sử dụng kém năng lực, thời gian và năng lực của người khác. Họ có thể sẽ thất vọng và bạn cũng vậy.

Tuy nhiên, tự nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo phù hợp. Nếu bạn ủy quyền cho những người không đúng, không có số lượng quản lý vi mô có thể giải quyết được vấn đề. Nếu bạn có được những nhà lãnh đạo phù hợp mà bạn có thể tin tưởng, hãy giải phóng họ và trao quyền cho họ.

Làm theo lời khuyên của Giê-trô. Sử dụng ít nhất ba tiêu chí này khi lựa chọn và bổ nhiệm các nhà lãnh đạo. Đầu tiên, hãy chọn những người có năng lực (c.21a). Bạn cần những người có năng lực để có được sự tự tin khi bạn giao phó. Thứ hai, chọn những người lãnh đạo dựa trên nền tảng thuộc linh của họ - những người ‘kính sợ Đức Chúa Trời’ (c.21b). Tiêu chí thứ ba là tính cách. Bạn cần những người ‘đáng tin cậy’ (c.21c) - trung thành, kín đáo và đáng tin cậy.

Môi-se giao cho các nhà lãnh đạo nhiều trách nhiệm (‘hàng ngàn, hàng trăm, năm mươi và hàng chục’, c. 21c), có lẽ tùy thuộc vào khả năng của họ. Ông đã ủy quyền một số lượng nhất định việc ra quyết định nhưng không phải tất cả. Những quyết định đơn giản đã được ủy quyền nhưng không phải là những quyết định khó khăn (c. 26). Kết quả là Môi-se đã có thể ‘sẽ chịu đựng nổi, ’ và dân chúng đến chốn bình an (c.23).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con đặt mối quan hệ với Chúa là ưu tiên số một của con và, vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, để ở gần Ngài.

Pippa chia sẻ

Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 9,17–19

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 18, chúng ta thấy Jethro là một người cha vợ tốt. Ông vui mừng về tất cả những thành công của Môi-se và đưa ra lời khuyên khi ông thấy có vấn đề.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

¹ Alpha is a series of sessions exploring the Christian faith in a relaxed and informal environment. Each talk looks at a different question around faith and is designed to inspire conversation. Alpha typically runs over ten weeks, with a weekend away. For more information or to find an Alpha near you, visit alpha.org

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more