Ngày 66

Xoay Chuyển Cuộc Đời Bạn

Khôn ngoan Thi Thiên 30:8-12
Tân ước Mác 13:1-31
Cựu Ước Lê-vi Ký 14:1-57

Giới thiệu

"John Lớn" đã sống trên những con phố tại Luân Đôn gần mười năm. Trước đó, ông ấy từng ở tù hơn chín năm. Răng của ông gần như đã mất hết. Ông ấy nghiện methadone. Biệt danh của ông trên đường phố Luân Đôn là "John Lớn" vì ông là một người to cao từng gia nhập quân ngũ.

"John Lớn" bước vào chỗ ở tạm dành cho người vô gia cư của chúng tôi tại HTB. Ông đến cùng với người bạn của mình là "John nhỏ". "John Lớn" rất yêu quý và trân trọng tất cả những người trẻ đã quan tâm đến ông. Ông bắt đầu đến nhà thờ. Ông tham gia Alpha. Ông gặp gỡ Chúa Giê-xu. Ông được đầy dẫy Thánh Linh vào buổi Alpha Cuối Tuần. Ông bỏ thuốc. Chúa đã xoay chuyển cuộc đời của ông ấy – từ tuyệt vọng trở nên vui mừng.

Ông ấy bắt đầu nói về Chúa Giê-xu cho những người bạn của mình trên đường phố. Mỗi tuần, ông ấy sẽ đến nhà thờ với nhiều người bạn hơn. Biệt danh của ông trên đường phố, đã thay đổi từ "John Lớn" thành '"John Báp-típ"!

Một trong những người ông gặp trong khoá Alpha làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đã tìm cho ông một chỗ ở. Một nha sĩ trong Hội Thánh đã tình nguyện thay hết những chiếc răng bị mất của ông. Ông đã hòa giải với mẹ và con gái của mình, xây dựng mối quan hệ với những đứa cháu - những người mà trước đây ông chưa từng gặp.

Việc theo Chúa Giê-xu sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của bạn. Ngài liên tục xoay chuyển cuộc đời của chúng ta. Ngài biến nỗi buồn rầu trở nên sự vui mừng (Thi Thiên 30:11).

Khôn ngoan

Thi Thiên 30:8-12

 8 Đức Giê-hô-va ôi! Con đã kêu cầu
  Và nài xin với Ngài rằng:
 9 “Làm đổ huyết con, khiến con xuống mồ
  Thì có ích gì không?
  Bụi tro sẽ ca ngợi Chúa ư?
  Nó sẽ truyền rao sự thành tín của Ngài được chăng?
 10 Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe và thương xót con;
  Đức Giê-hô-va ôi! Xin giúp đỡ con.”

 11 Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc,
  Ngài mở áo tang con
  Và thắt lưng con bằng sự vui mừng.
 12 Vì thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng.
  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.

Bình luận

Kêu cầu Chúa - Đấng xoay chuyển cuộc đời bạn

Đức Chúa Trời có thể xoay chuyển cuộc đời của bạn ngay lập tức. Chúa biến "nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc" (c.11a). Ngài cởi bỏ "áo tang" của chúng ta và thay nó bằng "sự vui mừng" (c.11b). Tất cả những điều này xảy ra khi bạn kêu cầu sự "thương xót" của Ngài (c.8,10).

Đa-vít kêu cầu Đức Chúa Trời: "Xin giúp đỡ con" (c.10). Và Ngài đã làm như vậy: "Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc, Ngài mở áo tang con và thắt lưng con bằng sự vui mừng" (c.11).

Thật ngạc nhiên và tuyệt vời khi nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về việc Chúa Giê-xu xoay chuyển cuộc đời của ai đó, đưa họ ra khỏi tuyệt vọng, giải thoát họ khỏi ma túy, phục hồi hôn nhân và thay đổi cuộc sống của họ - biến "nỗi buồn rầu" ra "hoan lạc" và biến "áo tang" thành niềm vui.

Vì thế mà Đa-vít đã kết thúc chương Thi Thiên này bằng câu: "Con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời" (c.12).

Cầu nguyện

Cảm tạ Chúa vì khi con kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa, thì Ngài trả lời con. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã xoay chuyển cả cuộc đời con.

Tân ước

Mác 13:1-31

Lời tiên báo về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và sự quang lâm của Chúa

1 Khi Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, một môn đồ thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy xem kìa, những tảng đá to lớn và các tòa nhà vĩ đại làm sao!” 2 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con thấy những tòa nhà nầy vĩ đại ư? Rồi đây sẽ không còn viên đá nào chồng trên viên đá nào nữa. Tất cả đều sẽ bị đổ xuống.”

3 Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài: 4 “Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào các điều ấy xảy đến, và có dấu hiệu nào để biết thời điểm kết thúc tất cả các việc ấy không?” 5 Đức Chúa Jêsus bắt đầu nói với họ: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. 6 Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta mà đến và nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy!’ và chúng sẽ lừa dối nhiều người. 7 Khi các con nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng bối rối; việc ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. 8 Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém xảy ra. Đây mới chỉ là khởi điểm của những khốn khổ mà thôi.

9 Về phần các con, phải cảnh giác vì họ sẽ nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh đập trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ. 10 Nhưng trước hết, Tin Lành phải được rao giảng cho mọi dân tộc. 11 Khi họ giải nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh Linh. 12 Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. 13 Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.

14 Nhưng khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn tại nơi không được phép gây ra (ai đọc phải hiểu), thì ai đang ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; 15 ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì; 16 ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo choàng. 17 Trong những ngày ấy, thật khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! 18 Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra trong mùa đông. 19 Vì trong những ngày ấy sẽ có hoạn nạn mà từ thuở khai thiên lập địa, lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. 20 Nếu Chúa không rút ngắn các ngày ấy thì không một ai được cứu; nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. 21 Khi ấy, nếu có ai bảo các con: ‘Nầy, Đấng Christ ở đây!’ hay ‘Kìa, Ngài ở đó!’ thì đừng tin. 22 Những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện; chúng làm các dấu lạ, phép mầu để nếu có thể thì lừa gạt cả những người được chọn. 23 Hãy cảnh giác. Ta đã nói trước mọi chuyện cho các con rồi.

24 Trong những ngày ấy, sau kỳ hoạn nạn,
Mặt trời sẽ tối tăm,
Mặt trăng sẽ không chiếu sáng,
25 Các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống,
Và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây. 27 Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn khắp bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất.

28 Hãy rút ra bài học từ cây vả, vừa lúc cây đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. 29 Cũng vậy, khi các con thấy các điều đó xảy ra thì biết Con Người đã gần, đang ở ngay trước cửa. 30 Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

Bình luận

Chờ xem sự xoay chuyển vĩ đại của Đức Chúa Trời

Tất cả những gì bạn đang kinh nghiệm về việc Đức Chúa Trời xoay chuyển tình thế chỉ là một phần nhỏ so với sự xoay chuyển vĩ đại sẽ xảy ra khi Chúa Giê-xu trở lại.

Đền thờ Giê-ru-sa-lem vào thời Chúa Giê-xu là một trong những địa điểm ấn tượng nhất trong thế giới cổ đại. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã nhìn xa hơn vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của các tòa nhà và biết rằng vinh quang của nó chỉ là nhất thời. Ngài chỉ cho các môn đồ những điều vượt ra khỏi sự nguy nga của kiến trúc và đưa ra một loạt các lời tiên tri về tương lai.

  1. Sự xoay chuyển của đền thờ

\tKhi họ ra khỏi đền thờ, một trong các môn đồ thưa với Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, Thầy xem kìa, những tảng đá to lớn và các tòa nhà vĩ đại làm sao" (c.1). Chúa Giê-xu nói rằng tất cả những điều này sẽ được xoay chuyển ngay. Ngài nói: "Con thấy những tòa nhà nầy vĩ đại ư? Rồi đây sẽ không còn viên đá nào chồng trên viên đá nào nữa. Tất cả đều sẽ bị đổ xuống" (c.2).

\tChúa Giê-xu đã tiên tri về sự sụp đổ của đền thờ, xảy ra vào năm 70 sau Công nguyên. Có lẽ đây là điều Ngài muốn nói đến khi bảo rằng: "thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến" (c.30).

  1. Sự xoay chuyển khi Chúa Giê-xu trở lại

\tNhững lời tiên tri của Chúa Giê-xu về việc đền thờ bị phá hủy không phải chỉ là một sự kiện riêng biệt. Nó tượng trưng cho toàn bộ khoảng thời gian trước khi Chúa Giê-xu tái lâm và báo trước về điều sẽ xảy ra vào thời khắc cuối cùng ấy. Do đó, Ngài không chỉ nói về tương lai ngay trước mắt, mà tiếp tục với những lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng.

\tChúa Giê-xu tiên tri về những sự kiện xung quanh sự trở lại của Ngài. Ngài cảnh báo chúng ta rằng khi gần đến thời kỳ cuối cùng, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nhất có thể. Sẽ có "chiến tranh và tin đồn về chiến tranh" (c.7), "động đất" và "đói kém" (c.8b). Và đó vẫn "chưa phải là cuối cùng đâu" (c.8c). Điều tồi tệ hơn sẽ đến: "Mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động"(c.24–25).

\tNgay trước bình minh là thời giờ đen tối nhất. Nhưng sau thời giờ đen tối nhất lại là bình minh mới. Đức Chúa Trời sẽ xoay chuyển mọi thứ với sự trở lại của Chúa Giê-xu: "Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn khắp bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất." (c.26–27).

Khi Chúa Giê-xu nói về sự xoay chuyển vĩ đại sẽ xảy ra trong tương lai, Ngài cũng khích lệ các môn đồ thực hiện một sự xoay chuyển trong đời sống của họ ngay bây giờ. Ba lần Ngài bảo các môn đồ "hãy cảnh giác" (c.5,9,23). Chúa Giê-xu muốn chúng ta tránh tập trung vào những điều sai trái, và hãy cảnh giác ba điều sau:

  1. Sự lừa dối

Ngài bảo các môn đồ hãy cảnh giác trước những Đấng Mê-si-a giả - những người sẽ đặc biệt nổi lên trong thời kỳ chiến tranh, động đất và đói kém (c.5).

  1. Sự bắt bớ

Chúa Giê-xu nói rằng sự bắt bớ sẽ ngày càng gia tăng (c.9), và "con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta" (c.13).

  1. Sự hoạn nạn

Cũng như sự lừa dối và bắt bớ, những ngày cuối cùng "sẽ có hoạn nạn mà từ thuở khai thiên lập địa... chưa từng có" (c.19).

Trước tất cả những điều này, Chúa Giê-xu phán rằng: "đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh Linh" (c.11). Dân sự của Chúa được khích lệ trong việc chờ xem và yên tâm rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát những sự kiện này và Chúa Giê-xu sẽ trở lại để xoay chuyển mọi thứ.

Cầu nguyện

Tạ ơn Ngài, Chúa Giê-xu, vì Ngài sẽ trở lại. Lần đầu Ngài đến trong sự yếu đuối và bị khinh dễ, nhưng sự tái lâm của Ngài sẽ đầy "đại quyền, đại vinh" (c.26).

Cựu Ước

Lê-vi Ký 14:1-57

Lễ thanh tẩy người mắc bệnh phong hủi

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: 2 “Đây là luật lệ dành cho người mắc bệnh phong hủi trong ngày được thanh tẩy.

Người ấy sẽ được đưa đến gặp thầy tế lễ; 3 thầy tế lễ sẽ ra ngoài doanh trại để khám. Nếu người mắc bệnh phong hủi đã khỏi rồi 4 thì thầy tế lễ sẽ truyền đem cho người sắp được thanh tẩy hai con chim sống và tinh sạch, một khúc gỗ hương nam, một sợi chỉ màu đỏ sậm và cành bài hương. 5 Thầy tế lễ ra lệnh giết một trong hai con chim đó, hứng máu chim trong một chậu sành, có chứa nước suối. 6 Sau đó, bắt con chim còn sống cùng với khúc gỗ hương nam, sợi chỉ màu đỏ và cành bài hương, nhúng hết vào máu của con chim đã bị giết trong chậu sành có chứa nước suối. 7 Thầy tế lễ phải rảy máu đó bảy lần trên người được thanh tẩy và tuyên bố người ấy được thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. 8 Người được thanh tẩy phải giặt quần áo, cạo sạch tóc lông, tắm trong nước và sẽ được tinh sạch. Sau đó, người ấy phải ở bên ngoài trại trong bảy ngày rồi mới được vào trại. 9 Đến ngày thứ bảy, người ấy sẽ cạo sạch lông, tóc, râu và lông mày, giặt quần áo và tắm trong nước để được tinh sạch.

10 Ngày thứ tám, người ấy sẽ bắt hai con chiên đực không tì vết, một chiên con cái một tuổi không tì vết, ba ký bột mịn pha dầu làm tế lễ chay và một phần ba lít dầu. 11 Thầy tế lễ làm lễ thanh tẩy sẽ đem người được thanh tẩy và các lễ vật đó đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa Lều Hội Kiến. 12 Thầy tế lễ sẽ bắt một trong hai con chiên đực dâng làm tế lễ chuộc lỗi cùng với một phần ba lít dầu và làm nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 13 Rồi thầy tế lễ giết con chiên đó tại nơi thường giết sinh tế chuộc tội và tế lễ thiêu, trong nơi thánh; vì tế lễ chuộc lỗi cũng thuộc về thầy tế lễ như tế lễ chuộc tội, đó là vật rất thánh. 14 Thầy tế lễ sẽ lấy máu của con sinh chuộc lỗi bôi lên trái tai phải của người được thanh tẩy, lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải; 15 rồi lấy một ít dầu đổ vào lòng bàn tay trái, 16 nhúng ngón tay phải vào dầu trong lòng bàn tay trái và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va. 17 Thầy tế lễ lấy dầu còn lại trong lòng bàn tay bôi lên trái tai phải của người được thanh tẩy, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải, tức trên lớp máu của tế lễ chuộc lỗi. 18 Phần dầu còn lại trong lòng bàn tay, thầy tế lễ sẽ xức lên đầu của người được thanh tẩy. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Đức Giê-hô-va. 19 Thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ chuộc tội để chuộc tội cho người ấy được thanh tẩy khỏi mọi ô uế. Sau đó, thầy tế lễ sẽ giết con vật làm tế lễ thiêu. 20 Thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ thiêu cùng với tế lễ chay trên bàn thờ. Như vậy, thầy tế lễ sẽ dâng lễ chuộc tội cho người ấy, và người ấy sẽ được thanh sạch.

21 Nhưng nếu người ấy nghèo khó, không đủ khả năng dâng những lễ vật trên, thì phải bắt một con chiên đực dùng làm tế lễ chuộc lỗi theo nghi thức đưa qua đưa lại để chuộc tội cho mình cùng một ký bột lọc pha dầu làm tế lễ chay và một phần ba lít dầu, 22 hai con chim gáy hoặc một cặp bồ câu, tùy theo khả năng, một con dùng làm tế lễ chuộc tội, một con dùng làm tế lễ thiêu. 23 Đến ngày thứ tám, để được thanh tẩy, người ấy phải đem các lễ vật đó đến cho thầy tế lễ tại cửa Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va. 24 Thầy tế lễ sẽ bắt con chiên con dùng làm tế lễ chuộc lỗi và một phần ba lít dầu dâng lên theo nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 25 Thầy tế lễ sẽ giết chiên con dùng làm sinh tế chuộc lỗi, lấy máu bôi lên trái tai phải, lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người được thanh tẩy. 26 Thầy tế lễ cũng đổ một ít dầu vào lòng bàn tay trái, 27 dùng ngón tay phải nhúng vào dầu đổ trong bàn tay trái và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va 28 và bôi lên trái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người được thanh tẩy, cũng như trên lớp máu của tế lễ chuộc lỗi. 29 Phần dầu còn lại trong lòng bàn tay, thầy tế lễ sẽ xức lên đầu người được thanh tẩy để làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Đức Giê-hô-va. 30 Rồi thầy tế lễ sẽ dâng hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu, tùy theo khả năng người ấy, 31 một con dùng làm tế lễ chuộc tội, một con dùng làm tế lễ thiêu, cùng với tế lễ chay. Như vậy, thầy tế lễ dâng lễ chuộc tội cho người được thanh tẩy trước mặt Đức Giê-hô-va.”

32 Đó là luật lệ cho người mắc bệnh phong hủi mà không đủ khả năng dâng những lễ vật cần thiết cho lễ thanh tẩy của mình.

Vết mốc trong nhà

33 Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se và A-rôn rằng:

34 “Khi các con vào đất Ca-na-an mà Ta sẽ ban cho các con làm sản nghiệp, nếu Ta đặt một vết mốc vào một nhà nào đó trong đất mà các con sẽ chiếm hữu, 35 thì chủ nhà đó phải đến báo với thầy tế lễ rằng: ‘Tôi thấy có một vết gì như vết mốc trong nhà tôi.’ 36 Trước khi vào khám vết mốc đó, thầy tế lễ phải ra lệnh dọn trống nhà để không có vật gì trong nhà bị uế nhiễm; sau đó, thầy tế lễ sẽ vào khám nhà. 37 Thầy tế lễ sẽ khám vết đó, nếu vết đó ở trong vách tường với những đốm màu hơi xanh hoặc hơi đỏ, lõm sâu hơn mặt vách, 38 thì thầy tế lễ phải ra khỏi cửa nhà và niêm phong nhà lại trong bảy ngày. 39 Ngày thứ bảy, thầy tế lễ trở lại, nếu thấy các đốm ấy lan ra trên vách nhà 40 thì phải ra lệnh gỡ các viên đá bị đốm đó xuống và ném vào một chỗ ô uế bên ngoài thành; 41 rồi cho người cạo sạch bên trong nhà, đổ lớp hồ vừa cạo đó vào một chỗ ô uế bên ngoài thành, 42 và đem đá khác thay vào chỗ đá cũ, rồi lấy hồ mới tô lại căn nhà. 43 Nhưng nếu sau khi đã gỡ đá, cạo nhà và tô lại rồi mà đốm mốc đó vẫn còn xuất hiện trong nhà 44 thì thầy tế lễ phải đến khám lại. Nếu thấy đốm đó vẫn lan ra trong nhà thì đó là vết mốc ăn lan trong nhà, và nhà đó đã bị ô uế. 45 Người ta phải phá nhà đó đi; tất cả đá, gỗ và hồ của nhà ấy phải đem đổ vào một nơi ô uế bên ngoài thành. 46 Trong lúc nhà bị niêm phong, ai đi vào đó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. 47 Ai ngủ hoặc ăn trong nhà đó phải giặt quần áo mình.

48 Nhưng nếu sau khi nhà đã tô lại, thầy tế lễ đến khám và thấy các vết không lan ra trong nhà, thì phải tuyên bố căn nhà đó là thanh sạch, vì các vết mốc đó đã lành. 49 Để thanh tẩy nhà, thầy tế lễ phải lấy hai con chim, gỗ hương nam, chỉ màu đỏ và cành bài hương; 50 rồi giết một trong hai con chim đó trên miệng chậu sành có chứa nước suối, 51 lấy gỗ hương nam, cành bài hương, chỉ màu đỏ và con chim còn sống nhúng hết vào trong máu con chim đã giết pha trộn với nước suối và rảy trên nhà bảy lần. 52 Như vậy thầy tế lễ đã dùng máu chim, nước suối, con chim sống, gỗ hương nam, cành bài hương và chỉ màu đỏ để thanh tẩy căn nhà. 53 Thầy tế lễ cũng thả con chim sống bay ra đồng bên ngoài thành. Như thế, sau khi thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho căn nhà thì căn nhà sẽ được thanh sạch.”

54 Trên đây là luật lệ liên quan đến các bệnh ngoài da nguy hiểm: ghẻ chốc, 55 các vết mốc trên quần áo và nhà ở, 56 các chỗ sưng, chỗ lở loét và các đốm, 57 để xác định khi nào là ô uế và khi nào là thanh sạch. Đó là luật về bệnh ngoài da nguy hiểm.

Bình luận

Cảm tạ Chúa vì sự xoay chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử

Đức Chúa Trời có thể tái sinh Hội Thánh không? Ngài có thể biến đổi một quốc gia không? Ngài có thể làm giảm tỉ lệ tội phạm và khiến cho các nhà tù bị bỏ trống không? Liệu Ngài có xoay chuyển được hiện trạng đời sống hôn nhân và gia đình?

Sự xoay chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử đã diễn ra trên thập tự giá, qua huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra vì chúng ta. Một điều trông như sự thất bại hoàn toàn đã được Chúa biến thành một chiến thắng vĩ đại nhất mọi thời đại. Khi làm điều đó, Ngài đã giúp bạn và tôi có thể trở thành một phần trong công cuộc "xoay chuyển thế giới" của Ngài ngày nay, trong cộng đồng của chúng ta.

Tất cả điều này được tiên đoán trong phân đoạn Cựu Ước ngày hôm nay. Nhiều lần trong sách Lê-vi Ký, chúng ta thấy con người cần phải được thanh tẩy vì tội lỗi. Dâng tế lễ là điều bắt buộc (14:19). Sự chuộc tội là điều cần thiết (cc.18,19,31). Huyết (c.14,25,28) của chiên con (c.10,12,23–24) không tì vết (c.10) mang đến sự chuộc tội và thanh tẩy tội lỗi (c.11,19,20,23,29,31).

Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng tất cả những điều này đều chỉ về sự xoay chuyển vĩ đại của Chúa Giê-xu - là điều "đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng" (Rô-ma 3:21). Mọi điều chúng ta đọc trong sách Lê-vi Ký đều nhằm mục đích "làm chứng" về Chúa Giê-xu. Phao-lô tiếp tục: "Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người có lòng tin... nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus" (c.22–24).

Nhờ đó, bạn có thể mạnh dạn đến gần Đức Chúa Trời ngay hôm nay. Trong phân đoạn này, chúng ta đọc về việc thanh tẩy bằng nước (Lê-vi Ký 14:7,8) và bằng máu (c.14,25,28). Đặt trong bối cảnh Tân Ước, điều này giống như một sự báo trước về cách Chúa Giê-xu thanh tẩy chúng ta. Vì vậy, tác giả thư Hê-bơ-rơ có nói: "nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa" (Hê-bơ-rơ 10:22; xem thêm I Giăng 5:6).

Sau đó, ông kết lại phần giải thích bằng hình ảnh sinh tế mà chúng ta đã thấy trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, để cho chúng ta thấy rằng tất cả những điều này đều đã được làm trọn: "Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài" (Rô-ma 3:25).

Đây là cách lịch sử được xoay chuyển. Đây là cách cuộc đời của "John Lớn" đã được xoay chuyển. Đây là cách cuộc đời của tôi đã được xoay chuyển. Đây là cách cuộc đời của bạn được xoay chuyển. Đây là cách biến nỗi buồn rầu trở nên sự vui mừng. Tạ ơn Chúa vì Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã xoay chuyển cả dòng lịch sử. Nguyện xin Chúa xoay chuyển đất nước của chúng con. Tuôn đổ Thánh Linh Ngài. Phục hưng Hội Thánh Chúa. Xoay chuyển tình trạng của đời sống hôn nhân và gia đình. Xin Ngài cho tỉ lệ tội phạm giảm xuống và các nhà tù sẽ trống không. Nguyện xin thành phố, khu vực của chúng con được biến đổi. Nguyện xin vương quốc Ngài đến.

Pippa chia sẻ

Vết mốc dường như là một vấn đề lớn trong Cựu Ước. Việc trị nó rất phức tạp và cần đến thầy tế lễ. Nhà chúng tôi cũng có chỗ bị ẩm mốc, điều này có vẻ như tương tự. Tôi rất vui vì các tín hữu của Hội Thánh không gọi cho Nicky mỗi khi nhà họ có vết mốc. Anh ấy không rành về nó lắm.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more