Ngày 94

Yêu Như Thế Nào

Khôn ngoan Thi thiên 40:9-17
Tân ước Lu-ca 9:28-56
Cựu Ước Dân số ký 35:1 - 36:13

Giới thiệu

Bốn viên đạn đã găm vào Giáo hoàng John Paul II - hai trong số đó găm vào ruột dưới của ông, những viên còn lại găm vào tay trái và cánh tay phải của ông. Vụ ám sát Giáo hoàng này vào tháng 5 năm 1981 đã khiến ông bị thương nặng và mất nhiều máu - sức khỏe của ông không bao giờ như cũ nữa. Vào tháng 7 năm 1981, thủ phạm Ali Ağca bị kết án tù chung thân. Giáo hoàng John Paul II kêu gọi mọi người cầu nguyện ‘cho anh trai tôi Ağca, người mà tôi đã chân thành tha thứ’.

Hai năm sau, anh ta nắm lấy tay Ali Ağca, khi đó đang ở trong tù, và lặng lẽ nói với ông rằng ông đã tha thứ cho anh ta vì những gì anh ta đã làm (mặc dù kẻ giết ông sẽ không yêu cầu sự tha thứ). Ông đã phát triển một tình bạn trong nhiều năm, gặp mẹ của Ağca vào năm 1987 và anh trai của anh một thập kỷ sau đó. Vào tháng 6 năm 2000, Ağca được Tổng thống Ý ân xá theo yêu cầu của Giáo hoàng. Vào tháng 2 năm 2005, Ağca đã gửi một lá thư cho Giáo hoàng chúc ông mọi điều tốt lành. Khi Giáo hoàng qua đời vào ngày 2 tháng 4 năm 2005, anh trai của Ağca, Adrian, đã trả lời phỏng vấn rằng Ağca và cả gia đình anh đang rất đau buồn và rằng Giáo hoàng là một người bạn tuyệt vời của họ.

Phản ứng của Đức Gioan Phaolô II về tình yêu và lòng thương xót là mẫu mực. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa còn phi thường hơn bởi vì ‘Tại thập giá Chúa Giêsu, sự tha thứ đã hoàn tất. Tình yêu và công lý hòa quyện, sự thật và lòng thương xót gặp nhau.’

Khôn ngoan

Thi thiên 40:9-17

9 Con đã rao truyền tin vui về sự công chính của Ngài
Giữa hội chúng đông đảo,
Thật, con không thể ngậm miệng lại;
Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó.
10 Con chẳng giấu sự công chính của Chúa trong lòng con;
Con đã rao truyền sự thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài;
Con không giấu sự nhân từ và chân thật của Chúa,
Với hội chúng đông đảo.

11 Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng rút lại
Lòng thương xót của Ngài đối với con;
Nguyện sự nhân từ và chân thật của Ngài
Gìn giữ con luôn luôn.
12 Vì vô số tai họa
Đã vây quanh con;
Tội ác con đã theo kịp con
Đến nỗi con không dám ngước mắt lên;
Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con,
Khiến lòng con kinh hãi.
13 Đức Giê-hô-va ôi! Xin vui lòng giải cứu con.
Lạy Đức Giê-hô-va, xin mau giúp đỡ con.

14 Xin khiến kẻ nào tìm hại mạng sống con
Bị bối rối và hổ thẹn;
Xin khiến kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại con
Phải thối lui và bị sỉ nhục.
15 Các kẻ nói về con: “Ha ha, ha ha!”
Mong chúng bị bối rối vì bị sỉ nhục.
16 Nguyện tất cả những ai tìm cầu Chúa
Được vui vẻ và hoan lạc nơi Chúa;
Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa
Luôn nói rằng: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại!”

17 Con đây là người khốn cùng và thiếu thốn;
Nhưng Chúa luôn nhớ đến con.
Chúa là Đấng giúp đỡ và giải cứu con.
Đức Chúa Trời của con ôi, Xin đừng chậm trễ!

Bình luận

Tình yêu và lẽ thật

Chúa Giê-su là hiện thân của tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhưng ngài cũng nói: ‘Ta là… lẽ thật’ (Giăng 14:6). Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu của Đức Chúa Trời vào lòng bạn (Rô-ma 5:5) nhưng cũng là Thần lẽ thật (Giăng 15:26). Lẽ thật trở nên khó tiếp nhận nếu không được làm mềm mại bởi tình yêu; tình yêu trở nên mềm yếu nếu không được chân lý củng cố.

Đa-vít nói, ‘Con không giấu sự nhân từ và chân thật của Chúa.’ (Thi Thiên 40:10c). Ông cầu nguyện, ‘xin tình yêu và sự chân thật của Chúa luôn bảo vệ con’ (c.11b). Ông không coi tình yêu và lẽ thật là tách biệt nhau theo bất kỳ nghĩa nào, mà là bổ sung cho nhau. Sự thật về Thượng Đế là Ngài yêu bạn, Ngài công bình và thành tín, và Ngài mang lại công lý trên trái đất.

Khi tình yêu và lẽ thật đi đôi với nhau, thì công lý và lòng thương xót cũng vậy. Các khái niệm về sự công bình (như trong câu 10) và công lý có liên quan rất chặt chẽ với nhau trong Kinh thánh. Trong phân đoạn này, chính trên cơ sở hiểu biết về sự công chính của Đức Chúa Trời mà Đa-vít cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời: 'Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng từ chối con, lạy Đức Giê-hô-va...tội lỗi con đã trùm lấy con, và con không thể thấy được' (c.11a, 12b). Tội lỗi làm chúng ta mù quáng. Chúng ta cần lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa để chúng ta có thể nhìn rõ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin tình yêu và lẽ thật của Chúa luôn bảo vệ con.

Tân ước

Lu-ca 9:28-56

Chúa hóa hình

28 Khoảng tám ngày sau khi phán các lời nầy, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. 29 Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và rực sáng. 30 Và kìa, có hai người nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. 31 Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của Ngài, là việc Ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. 32 Phi-e-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Đức Chúa Jêsus và hai người đứng với Ngài. 33 Lúc hai người ấy rời khỏi Đức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin cho chúng con dựng ba cái trại: một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì.

34 Khi Phi-e-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ; các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. 35 Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta, Người mà Ta đã chọn, hãy nghe lời Người.” 36 Khi tiếng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi. Trong những ngày ấy, các môn đồ giữ im lặng, không nói cho ai về những gì mình đã chứng kiến. Chúa chữa lành cậu bé bị quỷ ám

37 Hôm sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến gặp Ngài. 38 Kìa, có một người trong đám đông kêu lên rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy đoái thương con trai tôi, vì nó là con một của tôi. 39 Khi bị quỷ ám, cháu thình lình kêu la. Quỷ vật vã cháu đến sôi bọt mồm, làm mình mẩy bầm nát và ít khi nó chịu rời khỏi cháu. 40 Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ đuổi không được.”

41 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia! Ta sẽ ở với các ngươi, chịu đựng các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con trai ngươi lại đây!”

42 Khi đứa trẻ vừa lại gần, quỷ quật mạnh nó xuống đất, vật vã nó. Nhưng Đức Chúa Jêsus quở trách uế linh và chữa lành đứa trẻ ấy, rồi giao lại cho cha nó. Đức Chúa Jêsus lại báo trước về sự chết và sống lại của Ngài. 43 Mọi người đều kinh ngạc về quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời.

Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên về mọi việc Đức Chúa Jêsus đã làm, thì Ngài phán với các môn đồ: 44 “Các con hãy nghe kỹ những lời nầy: Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta.” 45 Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy. Đối với họ, lời ấy còn bị che khuất khiến họ không lĩnh hội được nhưng họ sợ, không dám hỏi Ngài.

Sự cao trọng thật

46 Các môn đồ tranh luận với nhau, xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. 47 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng họ nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình 48 và phán với họ: “Người nào vì danh Ta mà tiếp đứa trẻ nầy tức là tiếp Ta, còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất.”

49Giăng thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.”

50 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Đừng ngăn cấm, vì ai không nghịch với các con là thuận với các con.” Đức Chúa Jêsus đi lên Giê-ru-sa-lem

Đức Chúa Jêsus tại Sa-ma-ri

51 Gần đến ngày Đức Chúa Jêsus được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem. 52 Ngài sai các sứ giả đi trước mình. Họ đi vào một làng của người Sa-ma-ri để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. 53 Nhưng người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi về hướng thành Giê-ru-sa-lem. 54 Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy, thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng?” 55 Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại quở trách hai người 56 rồi Ngài cùng các môn đồ đi qua làng khác.

Bình luận

Tình yêu và lòng thương xót

Đã có những kinh nghiệm đỉnh cao về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của bạn khi bạn cảm thấy gần gũi với Chúa Giê-su một cách lạ thường chưa? Đoạn văn này bắt đầu với một kinh nghiệm như vậy.

Chúa Giêsu đưa Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi cầu nguyện. Khi Chúa Giê-su đang cầu nguyện, họ nhìn thấy ngài biến hình trước mặt họ. Họ nhìn thấy vinh quang của Người (c.32). Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-su: ‘Thưa Thầy, giờ phút này thật tuyệt vời!’ (c.33, MSG). Họ trở nên ‘nhận thức sâu sắc về Đức Chúa Trời’ (c.34, MSG). Họ nghe Đức Chúa Trời phán: “Đây là Con Ta, Người mà Ta đã chọn, hãy nghe lời Người.”(c.35).

Tuy nhiên, giống như các môn đệ ‘từ trên núi xuống’, sẽ có lúc bạn cũng phải xuống (c.37). Đỉnh núi truyền cảm hứng cho chúng tôi, nhưng thung lũng khiến chúng tôi trưởng thành.

Những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống đang chờ đợi các môn đệ ở tầng đáy – thất bại trong chức vụ, thiếu hiểu biết và ganh đua. Nhưng trải nghiệm trên núi có thể giúp bạn nhìn cuộc sống của mình bên dưới theo một cách mới và khác.

Chúa Giêsu kêu gọi những người theo Ngài đến với một tình yêu bao trùm tất cả. Ngài kêu gọi bạn tiếp đón mọi người: ‘Ai nhân danh ta mà tiếp đón trẻ nhỏ này, tức là tiếp đón ta; và ai tiếp đón tôi, tức là tiếp đón Đấng đã sai tôi’ (c.48). Chào mừng mọi người bất kể họ có thể làm gì cho bạn.

Cách bạn chào đón mọi người thực sự quan trọng. Một số người ấm áp và chào đón, những người khác thì không. Một số nhà thờ ấm áp và chào đón, những nhà thờ khác thì không. Tôi đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi nhiều nhà thờ mà chúng tôi đã đến thăm và sự chào đón mà họ dành cho mọi người đến dự lễ của họ. Họ dường như có một sự hiểu biết sâu sắc rằng khi chào đón mọi người, họ chào đón Chúa Giêsu. Và khi chào đón Chúa Giêsu, họ chào đón Đấng đã sai Người.

Giăng nói: “Chúng tôi đã thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi tìm cách ngăn cản vì người đó không phải là người của chúng tôi” (c.49). Chúa Giê-xu đáp, ‘Đừng ngăn cấm, vì ai không nghịch với các con là thuận với các con.’ (c.50; xem Lu-ca 11:23). Chấp nhận những người ngoài vòng kết nối, giáo phái và truyền thống ngay lập tức của riêng bạn. Nếu họ không chống lại Chúa Giê-su, thì họ ủng hộ ngài. Chào mừng họ như vậy.

Mặt khác, đừng ngạc nhiên nếu bạn không phải lúc nào cũng được chào đón. Ngay cả Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng được chào đón. Khi Chúa Giê-xu kiên quyết lên đường đi Giê-ru-sa-lem, Ngài đã sai các sứ giả đi trước đến làng Sa-ma-ri để chuẩn bị mọi thứ cho Ngài, nhưng dân chúng ở đó không chào đón Ngài (9:51-53).

Phản ứng ngay lập tức của tôi khi không được chào đón sẽ giống như phản ứng của James và John – tìm cách trả thù. Khi các môn đồ thấy cách Chúa Giê-su bị đối xử, họ hỏi: “Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ không?” (c.54). Tuy nhiên, trả thù không phải là câu trả lời đúng đắn: ‘Chúa Giêsu quay lại quở trách họ’ (c.55).

Chúa Giêsu, Đấng là sự thật và là Đấng gánh lấy công lý của Thiên Chúa trên thập giá, cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc yêu thương kẻ thù và thương xót họ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu thương, như Chúa Giêsu, một cách bao dung. Xin giúp con không bao giờ tìm cách trả thù mà mở rộng lòng thương xót và tình yêu ngay cả với kẻ thù của con.

Cựu Ước

Dân số ký 35:1 - 36:13

Các thành của người Lê-vi

1 Tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cấp cho người Lê-vi những thành lấy từ trong phần sản nghiệp mình để họ ở. Cũng hãy cho họ những cánh đồng cỏ chung quanh các thành đó. 3 Họ sẽ cư trú trong thành, còn đất chung quanh các thành ấy sẽ dùng cho gia súc, tài vật và tất cả loài thú khác.

4 Cánh đồng cỏ chung quanh thành mà các con cấp cho người Lê-vi sẽ rộng bốn trăm năm chục mét kể từ vách ngoài của thành. 5 Vậy các con phải đo phía ngoài thành về hướng đông chín trăm mét, về hướng nam chín trăm mét, về hướng tây chín trăm mét, về hướng bắc chín trăm mét, còn thành sẽ ở chính giữa. Đó sẽ là cánh đồng cỏ cho những thành của người Lê-vi.”

Các thành ẩn náu

6 “Trong số thành các con cấp cho người Lê-vi sẽ có sáu thành ẩn náu để kẻ sát nhân có thể trốn ở đó. Ngoài sáu thành đó, các con phải cấp cho người Lê-vi bốn mươi hai thành nữa. 7 Tất cả thành mà các con sẽ cấp cho người Lê-vi luôn với cánh đồng cỏ là bốn mươi tám thành. 8 Những thành mà các con lấy trong sản nghiệp của dân Y-sơ-ra-ên để cấp cho người Lê-vi thì bộ tộc có nhiều đất sẽ bị lấy nhiều; bộ tộc có ít đất sẽ bị lấy ít. Mỗi bộ tộc sẽ cấp cho người Lê-vi những thành tỉ lệ theo sản nghiệp mà họ sẽ có.”

9 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 10 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi đã vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ Ca-na-an, 11 các con phải chọn những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, tức là nơi kẻ vô ý đánh chết người có thể chạy đến ẩn náu. 12 Những thành đó sẽ là nơi ẩn náu của kẻ ngộ sát trốn khỏi kẻ đòi nợ máu và không phải chết, cho đến khi đứng trước mặt hội chúng để chịu xét xử. 13 Vậy, trong những thành các con cấp đó sẽ có sáu thành ẩn náu cho các con. 14 Các con sẽ cấp ba thành phía bên kia sông Giô-đanh và ba thành khác trong đất Ca-na-an để làm những thành ẩn náu. 15 Sáu thành nầy sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Y-sơ-ra-ên, cho khách lạ và kiều dân ở giữa họ, để ai vô ý đánh chết người có thể chạy trốn ở đó.

16 Nhưng nếu ai dùng đồ sắt đánh chết một người thì người ấy là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. 17 Nếu ai cầm trong tay một cục đá có thể gây chết người và đánh chết một người thì người đó là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. 18 Hoặc nếu ai cầm trong tay vật bằng gỗ có thể gây chết người và đánh chết một người thì người ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. 19 Chính người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân. Khi gặp kẻ sát nhân thì người đòi nợ máu sẽ giết hắn. 20 Nếu ai vì lòng ganh ghét xô đẩy một người hay là cố ý ném vật gì vào một người và gây chết người, 21 hoặc nếu ai vì thù hiềm mà dùng tay đánh người nào đó và gây chết người thì người ấy sẽ phải bị xử tử; đó là một kẻ sát nhân. Người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân khi gặp hắn.

22 Nhưng nếu ai vì vô ý chứ không phải do thù hiềm mà xô lấn hoặc ném vật gì vào một người, 23 hoặc nếu ai vì vô ý chứ không phải thù hiềm và không thấy mà làm rớt một cục đá trên một người, gây chết người, 24 thì hội chúng phải phân xử giữa kẻ ngộ sát đó với người đòi nợ máu theo luật nầy: 25 Hội chúng sẽ giải cứu kẻ ngộ sát khỏi tay người đòi nợ máu và gửi nó trở về thành ẩn náu là nơi nó đã chạy trốn và nó phải ở đó cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm, là người được xức dầu thánh, qua đời.

26 Nhưng nếu kẻ sát nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu là nơi nó đã chạy đến ẩn mình, 27 và nếu kẻ đòi nợ máu gặp và giết nó ở ngoài giới hạn thành ẩn náu thì kẻ đòi nợ máu sẽ không phạm tội sát nhân. 28Vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời. Kẻ sát nhân chỉ được trở về trong sản nghiệp mình sau khi thầy tế lễ qua đời.

29 Đó là luật phân xử mà các con phải tuân theo trải qua mọi thế hệ và ở bất cứ nơi đâu. 30Nếu ai giết người thì sẽ bị xử tử như kẻ sát nhân dựa trên lời khai của các nhân chứng. Nhưng chỉ một nhân chứng thì không đủ để kết án tử hình. 31 Các con không được nhận tiền chuộc mạng của một kẻ sát nhân can án chết. Nó phải bị xử tử. 32 Cũng không được nhận tiền để cho kẻ cố sát được ở trong thành ẩn náu rồi sau nó được trở về xứ khi thầy tế lễ qua đời. 33Các con chớ làm ô uế đất mà các con sẽ ở. Vì chính máu làm ô uế đất và không thể thanh tẩy đất đã thấm máu ngoại trừ máu của kẻ đã làm đổ máu. 34 Vậy các con đừng làm ô uế đất là nơi các con sẽ ở, vì chính Ta là Đức Giê-hô-va sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên.’”

Sản nghiệp của các con gái Xê-lô-phát

36 1 Các trưởng tộc của Ga-la-át là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se, thuộc dòng dõi Giô-sép, đến trước Môi-se và các nhà lãnh đạo là những trưởng tộc của dân Y-sơ-ra-ên và nói: 2 “Đức Giê-hô-va truyền phán với chúa tôi bắt thăm để chia đất cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp và Đức Giê-hô-va đã bảo chúa tôi giao sản nghiệp của anh chúng tôi là Xê-lô-phát cho các con gái anh ấy. 3 Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai thuộc các bộ tộc khác của dân Y-sơ-ra-ên thì sản nghiệp của họ sẽ bị truất khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi và thêm vào sản nghiệp của bộ tộc nào mà họ kết hôn. Như vậy phần đó bị truất khỏi sản nghiệp thuộc về chúng tôi. 4 Đến Năm Hân Hỉ của dân Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp của họ sẽ thêm vào sản nghiệp của bộ tộc nào mà họ kết hôn. Như vậy, sản nghiệp của họ sẽ bị truất khỏi sản nghiệp của bộ tộc tổ phụ chúng tôi.”

5 Vậy, Môi-se truyền lệnh nầy của Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên: “Con cháu của bộ tộc thuộc Giô-sép nói có lý. 6 Đây là điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán liên quan đến các con gái Xê-lô-phát: ‘Họ muốn kết hôn với ai tùy ý, nhưng chỉ được kết hôn với một trong những gia đình của bộ tộc tổ phụ mình. 7 Như vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên không một sản nghiệp nào được chuyển từ bộ tộc nầy qua bộ tộc khác, vì mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ gìn sản nghiệp thuộc về bộ tộc của tổ phụ mình. 8 Mỗi người con gái muốn được hưởng một phần sản nghiệp trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên thì phải kết hôn với một người thuộc một trong các gia tộc của bộ tộc tổ phụ mình. Như vậy, mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên đều được thừa hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. 9 Vậy không một phần sản nghiệp nào được chuyển từ bộ tộc nầy qua bộ tộc kia, vì mỗi bộ tộc Y-sơ-ra-ên sẽ gìn giữ sản nghiệp mình.’”

10 Các con gái Xê-lô-phát làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 11 Các con gái của Xê-lô-phát là Mách-la, Tiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca và Nô-a đều kết hôn cùng các con trai của chú mình. 12 Họ kết hôn với những người nam trong các gia tộc thuộc con cháu Ma-na-se là con trai Giô-sép; phần sản nghiệp của họ còn giữ lại trong bộ tộc tổ phụ mình.

13 Đó là những mệnh lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh đối diện Giê-ri-cô.

Bình luận

Tình yêu và công lý

Toàn bộ đời sống quốc gia của Y-sơ-ra-ên đều do Đức Chúa Trời trực tiếp cai quản. Nó đang hoạt động trong một thế giới rất khác với thế giới của chúng ta. Một số luật có một ứng dụng phổ quát. Những luật khác lại chỉ áp dụng cho Israel cổ đại. Ở đây, chúng ta thấy sự khởi đầu của một quy tắc thực hành pháp luật dành riêng cho Israel Cổ đại.

Hình phạt tử hình cho tội giết người là một biểu hiện của sự thiêng liêng của cuộc sống con người (Sáng thế ký 9:6). Chính vì việc lấy đi mạng sống của một con người quá nghiêm trọng nên hình phạt cần phải nghiêm khắc như vậy. Đây là một xã hội mà giải pháp thay thế – chẳng hạn như tù chung thân – không thực sự khả thi.

Ở đây, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa tội giết người 'có tính toán trước' (Dân số ký 35:20) và tội ngộ sát thực sự ('không thù địch' và 'vô tình', câu 22). Chúng ta thấy sự khởi đầu của quyền xét xử của bồi thẩm đoàn – tức là của người dân. Những người bị buộc tội phải ‘xuất hiện trước cộng đồng tại tòa án’ (c.12, MSG). ‘Cộng đồng là để phán xét’ (c.24, MSG).

“Kẻ báo thù huyết” (c.19) không báo thù riêng. Vấn đề phải được đưa ra trước tòa án (‘hội đồng’, câu 12) bởi nhiều nhân chứng và quyết định do tòa án đưa ra. Phải có bằng chứng xác đáng (c.30). Không được hối lộ (c.31).

Tân Ước phân biệt giữa các giao dịch của nhà nước và đạo đức cá nhân. Các cơ quan chính phủ do Đức Chúa Trời thiết lập và ‘vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu; họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. ’ (Rô-ma 13:4). Nhà nước quan tâm đến việc bảo vệ những người khác. Đứng nhìn và cho phép sự bất công thực sự sẽ là thiếu yêu thương và không theo đạo Cơ đốc. Đó là để mặc cho cái ác lộng hành, và phớt lờ nỗi đau của các nạn nhân.

Tuy nhiên, về mặt đạo đức cá nhân, cả Chúa Giê-su và sứ đồ Phao-lô đều bảo chúng ta không được trả thù (Ma-thi-ơ 5:38–42; Rô-ma 12:17–19). Thái độ yêu thương và tha thứ này không phải là phủ nhận công lý, nhưng đúng hơn nó là một biểu hiện của sự tin tưởng vào công lý tối thượng của Thiên Chúa (xem Rô-ma 12:19). Khi tin cậy nơi sự công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta được thêm sức để bắt chước tình yêu thương của Ngài. Như Miroslav Volf viết, 'Việc thực hành bất bạo động đòi hỏi niềm tin vào sự báo thù của thần thánh.' Ông giải thích rằng khi chúng ta biết 'rằng kẻ tra tấn sẽ không chiến thắng nạn nhân mãi mãi, chúng ta có thể tự do khám phá lại nhân tính của kẻ đó và bắt chước tình yêu của Chúa cho họ'.

Sự khác biệt giữa đạo đức của chính chúng ta và của nhà nước tạo ra sự căng thẳng trong tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những cá nhân có mệnh lệnh từ Chúa Giê-su không được trả đũa hoặc báo thù. Chúng ta cũng là công dân của tiểu bang có nhiệm vụ ngăn chặn tội phạm và đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Không dễ để kiềm chế sự căng thẳng này, nhưng chúng ta phải làm thế với thái độ yêu thương. Động cơ của chúng ta phải luôn là tình yêu và công lý, không phải trả đũa hay báo thù. Trong mọi tình huống, chúng ta cần hành động với thái độ yêu thương.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con kết hợp niềm say mê chân lý và công lý với thái độ yêu thương và thương xót.

Pippa chia sẻ

‘Các môn đệ bắt đầu tranh luận xem ai là người lớn nhất trong số họ’ (Lu Ca 9:46–48).

Tôi không thể tin rằng chúng ta lại quay lại cảnh các môn đệ lại tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Chà, ít nhất thì họ cũng trung thực. Trong câu 48 có nói: ‘Vì trong các ngươi, kẻ nhỏ nhất là kẻ lớn nhất.’ Sự khiêm nhường thật sự là một điều đẹp đẽ và truyền cảm hứng.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

John Eddison, ‘Tại Thập tự giá của Chúa Giê-xu’, © Thánh Kinh Liên hiệp

Miroslav Volf, Loại Bỏ & Ôm ấp, (Abingdon 1996), tr.304

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more