Hari 100

Lihatlah Kebaikan-Nya

Kebijaksanaan Mazmur 43:1–5
Perjanjian Baru Lukas 12:35–59
Perjanjian Lama Ulangan 11:1–12:32

pengantar

Ketika kami masih anak-anak, saya dan adik saya pergi piknik bersama orang tua kami. Kami berdua bermain di tempat yang kami semua anggap sebagai jalur kereta api yang tidak digunakan. Tiba-tiba ibu berteriak, ‘Lompat! Menjauhlah dari rel!' Dia telah melihat kereta ekspres yang datang. Untungnya, kami tidak berteriak balik, 'Jangan mengancam kami. Ibu tidak bisa menakut-nakuti kami.' Jika kami telah tertabrak, saya tidak akan dapat menulis ini sekarang. Kami berdua menurut dan melompat keluar dari rel.

Perintah itu muncul dari cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Perintah Tuhan muncul dari kasih dan cinta-Nya kepada Anda. Semuanya diberikan untuk kebaikan kita sendiri (Ulangan 10:13). Lihat kasih-Nya. Peringatan Yesus tentang penghakiman yang akan datang dan bagaimana bersiap untuk itu adalah wujud dari kasih-Nya untuk Anda. Dalam semua bacaan pada renungan untuk hari ini, kita melihat bahwa ketaatan adalah cara untuk mengalami kasih-Nya dan menjadi magnet untuk menarik berkat-Nya

Kebijaksanaan

Mazmur 43:1–5

1 Berilah keadilan kepadaku, ya Allah,
  dan perjuangkanlah perkaraku
 terhadap kaum yang tidak saleh!
  Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang!
2 Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku.
  Mengapa Engkau membuang aku?
 Mengapa aku harus hidup berkabung
  di bawah impitan musuh?
3 Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang,
  supaya aku dituntun
 dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus
  dan ke tempat kediaman-Mu!
4 Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah,
  menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku,
 dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi,
  ya Allah, ya Allahku!
5 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku,
  dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?
 Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya,
  penolongku dan Allahku!

Komentar

Kehadiran Allah

Seperti banyak pria dan wanita hebat milik Tuhan di sepanjang zaman, penulis sedang berjuang dengan depresi spiritual. Dia ‘tertekan’ (Ay.5). Jiwanya 'gelisah' dalam dirinya (Ay.5). Yesus sendiri berseru, 'Sekarang hatiku terganggu' dan 'diliputi kesedihan' (Yohanes 12:27; Markus 14:34).

Pemazmur dikelilingi oleh 'kaum yang tidak saleh' (Mazmur 43:1a), orang-orang yang 'penipu dan curang' (Ay.1b). Dia 'berkabung di bawah impitan musuh' (Ay.2b). Ada sesuatu yang sangat nyata dan otentik tentang mazmur. Hidup itu tidak mudah. Kita mungkin menghadapi pertempuran, pertentangan, dan bahkan depresi.

Respon yang benar adalah berbalik kepada Tuhan. Berdoalah untuk bimbingan Tuhan, dan kehadirannya, 'sukacita dan kegembiraan' (Ay.3–4). Titik fokus kehadiran Allah dengan umat-Nya pada waktu itu adalah bait suci di Yerusalem. Dibangun di atas 'gunung', itu adalah 'tempat kediaman-Mu' (Ay.3). Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah bait suci yang di dalamnya Allah tinggal sepenuhnya (lihat Yohanes 2:19–21; Kolose 1:19).

Pada hari Pentakosta, Yesus mengutus Roh Kudus-Nya sebagai cara di mana Allah sekarang tinggal di 'bait kudus'-Nya - baik dalam individu maupun dalam komunitas yang berkumpul. ‘Gereja’ tidak boleh membosankan. Ia seharusnya menjadi tempat sukacita, kedamaian, dan pujian.

Pada intinya, ketaatan adalah tentang berbaliknya kita kepada Tuhan, percaya pada kebaikan-Nya, tidak peduli apa situasinya. Apa yang kita butuhkan ketika dalam kegelapan adalah kehadiran Tuhan – dan Anda dapat mempercayai pada akhirnya apa yang akan Anda temukan di dalam-Nya.

Doa

Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu! (Mazmur 43:3a).

Perjanjian Baru

Lukas 12:35–59

Kewaspadaan

(Mat. 24:43-51)
35 “Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 36 Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 38 Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 39 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40 Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.” 41 Kata Petrus: “Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?” 42 Jawab Tuhan: “Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 43 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 44 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 45 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, 46 maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. 47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48 Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.”

Yesus membawa pemisahan

(Mat. 10:34-36)
49 “Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala! 50 Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu berlangsung! 51 Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. 52 Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga. 53 Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.”

Menilai zaman

54 Yesus berkata pula kepada orang banyak: “Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 55 Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. 56 Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?

57 Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 58 Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. 59 Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.”

Komentar

Sesuatu dari Yesus

Hidup adalah anugerah yang luar biasa. Anda telah ’dipercayakan’ (Ay.48) dengan talenta dan tanggung jawab. Bagaimana Anda menggunakan talenta ini adalah hal yang benar-benar penting. Peringatan-peringatan yang diberikan kepada Anda pada seluruh bacaan di dalam renungan hari ini adalah tentang bagaimana Anda menggunakan hidup Anda semata karena kasih-Nya kepada Anda. Yesus juga memperingatkan tentang penghakiman yang akan datang dan bagaimana kita mempersiapkan diri.

Yesus memanggil Anda untuk 'siap melayani' (Ay.35). Anggap Yesus datang kembali hari ini. Suatu hadiah yang luar biasa diberikan kepada mereka yang siap: 'Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang' (Ay.37a). Anda akan duduk dan makan bersama Yesus dan Dia akan melayani Anda (Ay.3b). Kebaikan dan kasih karunia Yesus memang di luar nalar manusia. Dia membalikkan peran dengan cara di mana kebanyakan manusia tidak akan pernah dapat memikirkannya.

Bersiaplah kapan pun Dia kembali (Ay.40). Jadilah seperti 'pengurus rumah yang setia dan bijaksana' (Ay.42). Anda akan mendapat banyak penghargaan 'Berbahagialah' untuk Anda (Ay.43). Dia akan membuat Anda 'menjadi pengawas segala miliknya.' (Ay.44).

Ada bahaya jika berpikir bahwa Yesus masih belum akan datang (Ay.45), bahwa kita dapat terus melakukan apa yang kita sukai dan bahwa akan ada banyak waktu untuk memperbaiki keadaan.

Ini adalah kenyataan bahwa tuan 'sedang mengambil waktu lama untuk datang' yang menipu hamba yang tidak bijaksana agar mengabaikan tugasnya dan tidak bertindak seperti yang diinginkan tuannya (Ay.45). Bagi banyak orang saat ini, Tuhan tampak sebagai sosok yang jauh atau tidak relevan dengan hanya berdampak kecil pada kehidupan mereka. Kisah ini merupakan peringatan untuk mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti akan menjadi perhitungan untuk semua yang kita lakukan, dan kita harus sudah mulai bijaksana untuk bertindak sekarang.

Yesus berkata bahwa jika Anda tahu ada yang salah dan Anda tetap melakukannya, itu lebih buruk daripada melakukan kesalahan ketika Anda tidak menyadarinya. Tetapi peristiwa yang terakhir masih tetap terhitung salah (Ay.47–48).

Yesus memanggil Anda untuk taat dan melayani Dia dengan kesetiaan dan kebijaksanaan. Jika Anda menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada Anda dengan bijaksana, ia memberkati Anda dengan memberi Anda lebih banyak tanggung jawab. Semakin banyak yang Tuhan berikan kepada Anda, semakin besar tanggung jawab untuk menggunakannya dengan baik. Yesus berkata, 'Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.' (Ay.48b).

Jika Anda memiliki keluarga yang bahagia, pendidikan yang baik, kesehatan, teman, pekerjaan, makanan, pakaian, liburan; jika Anda memiliki akses ke Alkitab, kebebasan untuk berkumpul bersama dan berdoa, dan seterusnya, maka Anda adalah salah satu dari mereka yang telah banyak diberi. Dan tentu akan banyak dituntut.

Yesus sendiri tidak memiliki hidup yang mudah. Dia berkata, 'Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu berlangsung!' (Ay.50). Yesus hidup di bawah bayang-bayang salib. Dia tahu bahwa Dia harus menderita. Ketika kita tahu kita menghadapi beberapa kesulitan atau tantangan dalam hidup kita, kita sering merasa 'terbatas’ (Ay.50). Jika kita merasakan ini dengan hal-hal yang relatif kecil, betapa mengerikannya hal itu bagi Yesus ketika ia melihat ke depan kengerian penyaliban, menanggung dosa seluruh dunia.

Ini adalah arti sesungguhnya di mana Yesus akan membawa kita pada kedamaian dengan Allah. Namun, Yesus mengatakan bahwa pada satu tingkat, kita tidak akan selalu mengalami kedamaian. Sebaliknya, akan ada perpecahan:'Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.'(Ay.51). Pertentangan ini bahkan dapat terjadi pada orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Perpecahan mungkin terjadi di antara mereka yang percaya dan mengikut Yesus dan mereka yang menentang-Nya.

Namun, Anda dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Selalu ‘berdamai dengan dia selama di tengah jalan’ (Ay.58).

Doa

Tuhan, tolong aku agar selalu siap untuk melayani dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepadaku.

Perjanjian Lama

Ulangan 11:1–12:32

Kebesaran Tuhan

11“Haruslah engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-Nya, peraturan-Nya dan perintah-Nya. 2 Kamu tahu sekarang – kukatakan bukan kepada anak-anakmu, yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan, Allahmu – kebesaran-Nya, tangan-Nya yang kuat dan lengan-Nya yang teracung, 3 tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan-Nya di Mesir terhadap Firaun, raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya; 4 juga apa yang dilakukan-Nya terhadap pasukan Mesir, dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana Ia membuat air Laut Teberau meluap meliputi mereka, ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya; 5 dan apa yang dilakukan-Nya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini; 6 pula apa yang dilakukan-Nya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka, di tengah-tengah seluruh orang Israel. 7 Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan.”

Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk

8 “Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri, ke mana kamu pergi mendudukinya, 9 dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 10 Sebab negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kauairi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. 11 Tetapi negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit; 12 suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, Allahmu: mata Tuhan, Allahmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. 13 Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, 14 maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, 15 dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. 16 Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya. 17 Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. 18 Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu; kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 19 Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun; 20 engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, 21 supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit di atas bumi.

22 Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya dan dengan berpaut pada-Nya, 23 maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari padamu. 24 Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya: mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. 25 Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu: Tuhan, Allahmu, akan membuat seluruh negeri yang kauinjak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu.

26 Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk: 27 berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini; 28 dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal.

29 Jadi apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau ke negeri, yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. 30 Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba-Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More? 31 Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu; dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, 32 maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini.”

Satu tempat ibadah

12“Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. 2 Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat, di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 3 Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. 4 Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan, Allahmu. 5 Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, dari segala sukumu sebagai kediaman-Nya untuk menegakkan nama-Nya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. 6 Ke sanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. 7 Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan, Allahmu, dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan, Allahmu.

8 Jangan kamu melakukan apa pun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. 9 Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. 10 Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tenteram, 11 maka ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. 12 Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu.

13 Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kaulihat; 14 tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kaupersembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kaulakukan segala yang kuperintahkan kepadamu.

15 Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan, Allahmu, yang diberikan-Nya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa; 16 hanya darahnya janganlah kaumakan, tetapi harus kaucurahkan ke bumi seperti air. 17 Di dalam tempatmu tidak boleh kaumakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kaunazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. 18 Tetapi di hadapan Tuhan, Allahmu, haruslah engkau memakannya, di tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu, karena segala usahamu. 19 Hati-hatilah, supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi, selama engkau ada di tanahmu.

20 Apabila Tuhan, Allahmu, telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu dan engkau berpikir: Aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. 21 Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, untuk menegakkan nama-Nya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. 22 Tetapi engkau harus memakan dagingnya, seperti memakan daging kijang atau daging rusa; baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. 23 Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. 24 Janganlah engkau memakannya; engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. 25 Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 26 Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kaubawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan; 27 engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya, di atas mezbah Tuhan, Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan, Allahmu, tetapi dagingnya boleh kaumakan.

28 Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Allahmu.”

Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat

29 “Apabila Tuhan, Allahmu, telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kaumasuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, 30 maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang allah mereka dengan berkata: Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. 31 Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan, Allahmu; sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibenci-Nya, itulah yang dilakukan mereka bagi allah mereka; bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi allah mereka.

32 Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya.

Komentar

Kekuatan Allah

Yesus bukanlah yang pertama yang mecoba untuk menghubungkan kasih dan ketaatan. Hukum Musa diberikan oleh Tuhan karena kasih. Hukum ini menuntut respon kasih: 'Haruslah engkau mengasihi TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-Nya, peraturan-Nya dan perintah-Nya.' (11:1).

Pastikan bahwa firman Allah ada pada seluruh diri Anda. ‘Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu; kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun;' (Ay.18–19).

Ketahui, pelajari, dan ajarkan kata-kata Tuhan dan terapkanlah dalam kehidupan Anda. Berkat besar datang jika kita hidup secara terbuka dan jujur, berjalan di bawah terang kebenaran Allah saat ia menyatakannya dalam firman-Nya.

Dia menjanjikan berkat-Nya bagi mereka yang dengan setia mematuhi perintah yang Dia berikan - ‘sehingga kamu mengasihi TUHAN, Allahmu, dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu' (Ay.13; lihat juga Ay.22,27).

Ketidaktaatan sangat melelahkan dan merusak. Saya tahu bahwa dalam kehidupan saya dosa yang disengaja menyebabkan rasa bersalah dan melemahkan energi. Pada akhirnya, kita menjadi sengsara. Musa berkata pada dasarnya, 'Lihat kebaikan-Nya': 'sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan TUHAN. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri, ke mana kamu pergi mendudukinya' (Ay.7,8). Ketaatan membawa berkat kekuatan.

Buatlah pilihan yang baik. Tuhan berkata, ‘Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk’ (Ay.26). Jika Anda memilih ketaatan, Anda akan diberkati oleh Allah; Anda akan menjadi magnet untuk berkat-Nya. Kebijaksanaan memilih untuk melakukan yang harus dilakukan sekarang akan membuat Anda dipuaskan dengan hasil tuaian di masa depan.

Godaan yang ada adalah tidak menaati Tuhan karena kita melihat semua orang di sekitar kita melakukan itu atau tidak taat pada Tuhan. Musa berkata, ‘maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang allah mereka dengan berkata: Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada allah mereka? Akupun mau berlaku begitu.’ (12:30). Dia melanjutkan dengan mengatakan, 'Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya.'(Ay.32).

Doa

Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tolong penuhi aku hari ini dengan cinta dan kekuatan-Mu, sukacita dan kegembiraan, kesetiaan dan kebijaksanaan.

Pippa menambahkan

Ulangan 11:18–20

‘Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu; kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun; engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu,’

Pelajari ayat-ayat Alkitab selagi Anda masih muda. (Jauh lebih sulit ketika Anda lebih tua!) Saya tidak yakin kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengajarkan Alkitab kepada anak-anak kami. Meskipun, saya menempelkan ayat sesekali pada lemari es!

reader

App

Download The Bible with Nicky and Pippa Gumbel app for iOS or Android devices and read along each day.

reader

Website

Start reading today’s devotion right here on the BiOY website.

Read now

Referensi

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.