Ngày 126

Chúa Giê-su Luôn Giải Cứu

Khôn ngoan Thi Thiên 56:1-13
Tân ước Giăng 4:27-42
Cựu Ước Các Quan Xét 2:6-3:31

Giới thiệu

Pippa và tôi gặp Ah Yin khi chúng tôi đến thăm Jackie Pullinger ở Hồng Kông. Anh ta đã trở thành một người nghiện ma túy khi còn là một thiếu niên. Cha anh là một con nghiện. Anh ta lớn lên ở Walled City khét tiếng. Anh ấy tham gia một băng đảng ở tuổi mười một. Họ ăn uống, trộm cắp, đánh nhau và sử dụng ma túy cùng nhau. Năm mười bốn tuổi, anh ta bị bắt quả tang đang thực hiện một vụ cướp và lần đầu tiên bị giam giữ.

Trong nhiều năm, anh ấy đã cố gắng làm mọi cách để cai nghiện. Không có bất kỳ sự biến đổi nào. Sau đó, anh gặp Jackie và nhờ quyền năng của Chúa Giê-su, anh bỏ được ma túy mà không hề đau đớn chút nào. Kể từ đó, anh trở thành một trong những người lãnh đạo công việc của Thành Long tại Hồng Kông. Anh đã chỉ cho nhiều người biết cầu nguyện cho người bệnh và làm việc với người nghèo. Anh là một tấm gương trong số hàng triệu người được Chúa Giê-su giải thoát khỏi nghiện ngập và được tự do. Ah Yin đã dành phần đời còn lại của mình để làm chứng về Đấng Cứu Rỗi luôn giải cứu.

Khôn ngoan

Thi Thiên 56:1-13

Cầu xin Chúa giải cứu mình và cảm tạ Ngài

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác khi dân Phi-li-tin bắt ông trong thành Gát. Cho nhạc trưởng, theo điệu “Bồ câu viễn xứ”

   1 Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con
   Vì người ta muốn ăn tươi nuốt sống con;
   Hằng ngày chúng tấn công con và áp bức con.
2 Kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống con mỗi ng ày.
   Lạy Đấng Chí Cao, những kẻ tấn công con nhiều quá!
   3 Trong ngày sợ hãi, Con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài.
4 Con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời Ngài;
   Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi.
   Người phàm sẽ làm gì được con?

5 Hằng ngày chúng bắt bẻ từng lời con nói,
   Chúng luôn luôn toan tính để hại con.
6 Chúng họp nhau lại, rình rập,
   Theo dõi từng bước chân của con.
  Vì chúng muốn hại mạng sống con.
7 Chúng gian ác như thế mà được thoát khỏi hình phạt sao?
   Lạy Đức Chúa Trời, xin nổi giận mà đánh đổ các dân. \t 8 Chúa đếm từng bước lưu lạc của con:
   Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa.
   Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao?
9 Ngày nào con kêu cầu,
   Các kẻ thù của con sẽ thối lui;
   Con biết điều đó vì Đức Chúa Trời bênh vực con.
   10 Con tin cậy Đức Chúa Trời và ngợi ca lời Ngài;
   Con tin cậy Đức Giê-hô-va và ngợi ca lời Ngài.
11 Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên không sợ hãi;
   Người phàm sẽ làm gì được con?

12 Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện với Ngài;
   Con sẽ dâng tế lễ cảm tạ lên Chúa.
13 Vì Chúa đã giải cứu con khỏi chết,
   Và giữ chân con khỏi vấp ngã,
  Để con đi trước mặt Đức Chúa Trời
   Trong ánh sáng của sự sống.

Bình luận

Hãy tin rằng Chúa sẽ giải cứu bạn

Nỗi sợ hãi có thể choán lấy chúng ta. Đa-vít lo sợ cho mạng sống của mình (c.6). Ông khám phá ra rằng câu trả lời cho sự sợ hãi là tin cậy nơi Đức Chúa Trời (c.3,4,11).

Đa-vít đã bị người Phi-li-tin bắt ở Gát. Đó hẳn phải là một trải nghiệm khủng khiếp. Ông bị 'ăn tươi nuốt sống', 'tấn công' và 'áp bức'. (Thi Thiên 56:1). Tuy nhiên, giữa tất cả những điều đó, ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời: ‘Trong ngày sợ hãi, con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời Ngài; Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi.’ (c.3–4).

Có những lúc trong đời chúng ta bị tấn công. Có thể là tấn công về tâm linh hoặc từ người khác.

Dù nguyên nhân của sự sợ hãi là gì, giống như Đa-vít, hãy đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời: ‘Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên không sợ hãi; Người phàm sẽ làm gì được con?’ (c.11a).

Thi thiên này kết thúc bằng một giai điệu khải hoàn và giải cứu (‘Chúa đã giải cứu tôi’, câu 13). Đa-vít tạ ơn Đức Chúa Trời đã giải cứu ông: ‘Vì Chúa đã giải cứu con khỏi chết, Và giữ chân con khỏi vấp ngã, Để con đi trước mặt Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống.’ (c.13, MSG).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì nhiều lần trong đời con kêu cầu Chúa khi sợ hãi và Chúa đã giải thoát con. Hôm nay con kêu cầu Ngài giúp đỡ và hết lòng tin cậy Ngài giải cứu con.

Tân ước

Giăng 4:27-42

27 Lúc ấy, các môn đồ đến. Họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ; nhưng không một ai hỏi: “Thầy cần gì?” hay là: “Sao Thầy nói chuyện với phụ nữ nầy?”

28 Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng: 29 “Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao?” 30 Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Jêsus.   31 Trong lúc đó, các môn đồ nài nỉ Ngài: “Thưa Thầy, xin hãy ăn.”

32 Nhưng Ngài đáp: “Ta có lương thực để ăn mà các con không biết.”

33 Vì vậy, các môn đồ nói với nhau: “Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?”

34 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài. 35 Chẳng phải các con nói: ‘Còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt sao?’ Nhưng Ta nói với các con: ‘Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. 36 Người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng.’ 37 Ở chỗ nầy, câu nói: ‘Người nầy gieo, kẻ kia gặt,’ là rất đúng. 38 Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc. Những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ.”

39 Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng: “Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm.” 40 Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Sa-ma-ri xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai ngày. 41 Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. 42 Họ nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”

Bình luận

Làm chứng về Đấng Cứu Rỗi

Mỗi Cơ đốc nhân đều có một lời chứng. Cách mạnh mẽ nhất để truyền tải thông điệp của Chúa Giê-su là kể cho mọi người câu chuyện của bạn. Nếu họ quan tâm thì bạn có thể nói, giống như người phụ nữ trong sự việc này, ‘hãy đến xem...’ (c.29a).

Dân số của cả một thị trấn đi đến kết luận rằng Chúa Giê-su ‘thật là Cứu Chúa của thế gian’ (c.42). Người phụ nữ Samari đã được biến đổi sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su. Cô lập tức bắt đầu làm chứng về Cứu Chúa của mình. Cô ấy trở về làng của mình và nói với mọi người, 'Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao??’ (c.29, MSG).

Thực sự có sức mạnh to lớn trong một lời chứng. Người phụ nữ này không được đào tạo về thần học hay thậm chí không hiểu gì về giáo lý Cơ đốc. Cô ấy thậm chí còn không hoàn toàn bị thuyết phục về Chúa Giê-su. Cô ấy không nói với niềm tin chắc chắn rằng, 'Chúa Giêsu là Đấng Christ'. Thay vào đó, cô ấy đã đi đến chỗ nói: “Đó không phải là Đấng Christ sao?” (c.29b). Tuy nhiên, cô đã được Chúa sử dụng một cách mạnh mẽ trong việc truyền giáo.

Theo nghĩa này, cô ấy giống như rất nhiều lời chứng mà chúng ta nghe được về Alpha. Mọi người thậm chí không chắc chắn về những gì họ đã khám phá ra, nhưng họ đã chia sẻ lời chứng một cách mạnh mẽ vào cuối khóa Alpha và thường đưa bạn bè của họ đến khóa học tiếp theo.

Tất cả những gì họ biết là Chúa Giê-su đã tỏ mình ra cho họ theo một cách nào đó. Họ đã trải qua một số loại 'giải cứu' khỏi lối sống vô nghĩa. Họ nói với bạn bè của họ, ‘Hãy đến xem…’ (c.29a).

‘Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng’ (c.39). Chúa Giê-su đã thay đổi cuộc đời cô. Nước sự sống tuôn ra từ cô như Chúa Giê-su đã hứa. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và kinh ngạc trước sự thay đổi của cô. Họ đến và thấy, và ‘Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa’ (c.41).

‘Họ nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”’ (c. 42). Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su và lời chứng về Chúa Giê-su đều mạnh mẽ chỉ ra danh tính của ngài là Cứu Chúa của thế gian.

Chúa Giê-su nói: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta” (c.34). Qua các công việc của Ngài, Chúa Giê-su cho thấy cơn đói khát thuộc linh của chúng ta, một đời sống trống rỗng và thiếu mục đích, chỉ có thể được thỏa mãn bằng cách làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Không gì thỏa mãn hơn là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời – ở nơi Ngài muốn bạn ở và làm điều Ngài muốn bạn làm.

Chúa Giê-su phán, ‘Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt’ (c.35). Điều này đã được hoàn thành bởi sự xuất hiện của Chúa Giê-su. Các môn đồ có thể thấy rằng đã đến lúc vì mọi người ở khắp mọi nơi cần biết thông điệp này về Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su nói: ‘Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc. Những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ’ (c.38). Tất nhiên, điều này ban đầu được áp dụng cho sự tái lâm của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, một lần nữa nó được hoàn thành ở một mức độ khác theo nhiều cách.

Ví dụ, tôi cảm thấy rằng bây giờ chúng ta đang gặt hái với tư cách là một hội thánh địa phương – và cũng với Alpha – những gì người khác đã gieo. Trong nhiều năm, mọi người đã cầu nguyện để có được sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh tại HTB. Nhiều người đã làm việc chăm chỉ để phát triển Alpha. Chúng ta đang gặt hái những gì người khác đã gieo. Bây giờ chúng ta phải gieo để người khác gặt hái.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ sử dụng lời chứng của con để nhiều người khác có thể tin vào Ngài.

Cựu Ước

Các Quan Xét 2:6-3:31

Các quan xét

6 Sau khi Giô-suê cho dân chúng về, mọi người Y-sơ-ra-ên đều đi nhận phần đất chia cho mình làm sản nghiệp. 7 Dân chúng phụng sự Đức Giê-hô-va suốt thời gian Giô-suê còn sống và suốt thời gian các trưởng lão còn sống sau Giô-suê, là những người đã chứng kiến tất cả công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Y-sơ-ra-ên.

8 Sau đó, Giô-suê con trai của Nun, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, hưởng thọ một trăm mười tuổi. 9 Người ta chôn cất ông trong phần đất thuộc sản nghiệp của ông tại Thim-nát Hê-re trên vùng đồi núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách.

10 Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, và một thế hệ khác tiếp nối; họ chẳng biết Đức Giê-hô-va cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên. 11 Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng Ba-anh, 12 lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ, là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lạy các thần tượng đó khiến Đức Giê-hô-va nổi giận. 13 Họ đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phụng sự Ba-anh và Át-tạt-tê. 14 Vì thế, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Y-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay kẻ cướp để chúng bóc lột họ. Ngài bán họ cho các kẻ thù chung quanh và họ không chống cự nổi kẻ thù mình. 15 Mỗi khi họ ra trận, tay của Đức Giê-hô-va đều giáng họa trên họ như Đức Giê-hô-va đã thề phán với họ. Họ lâm vào cảnh khốn cùng.

16 Bấy giờ Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét để giải cứu họ khỏi tay kẻ cướp bóc. 17 Nhưng họ cũng không nghe lời các quan xét vì họ thông dâm với các thần khác, và quỳ lạy các thần ấy. Họ vội từ bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng theo gương tổ phụ mà vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va. 18 Mỗi khi Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ các quan xét thì Ngài ở cùng vị quan xét ấy. Trong suốt thời gian vị quan xét còn sống, Đức Giê-hô-va giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay các kẻ thù, vì Ngài động lòng thương xót trước những tiếng thở than của họ trong lúc họ bị đọa đày, áp bức. 19 Nhưng khi vị quan xét ấy qua đời thì Y-sơ-ra-ên lại làm điều tệ hại hơn tổ phụ mình, đi theo các thần khác, phụng sự và quỳ lạy các thần ấy. Họ không chịu từ bỏ các việc ác nhưng cứ tiếp tục ngoan cố.

20 Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với Y-sơ-ra-ên, và Ngài phán: “Vì dân nầy phản bội giao ước mà Ta đã truyền cho tổ phụ họ, và vì họ không vâng lời Ta, 21 nên Ta cũng chẳng đuổi khỏi họ một dân tộc nào mà Giô-suê để lại trước khi qua đời. 22 Ta sẽ dùng các dân tộc ấy để thử nghiệm Y-sơ-ra-ên, xem họ có gìn giữ và đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va như tổ phụ họ chăng.” 23 Vì vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc nầy ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng đi, và cũng không phó chúng vào tay Giô-suê.

Những dân tộc còn lại trong xứ

3 1 Đức Giê-hô-va còn để lại các dân tộc để thử nghiệm dân Y-sơ-ra-ên là những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở Ca-na-an. 2 Ngài chỉ muốn dạy cho các thế hệ mới của dân Y-sơ-ra-ên biết cách chiến đấu, đặc biệt là cho những người trước đây chưa từng quen với trận mạc. 3 Các dân tộc nầy gồm dân Phi-li-tin và năm lãnh chúa của chúng, tất cả dân Ca-na-an, dân Si-đôn, và dân Hê-vít ở núi Li-ban, từ núi Ba-anh Hẹt-môn cho đến đèo Ha-mát. 4 Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc nầy để thử nghiệm Y-sơ-ra-ên, xem họ có vâng theo các điều răn mà Ngài dùng Môi-se truyền cho tổ phụ họ chăng.

5 Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên sống chung với dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít. 6 Họ cưới con gái của chúng làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng và phụng sự các thần của chúng.

Các quan xét của Y-sơ-ra-ên

Ốt-ni-ên, Ê-hút và Sam-ga

7 Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, phụng thờ các hình tượng Ba-anh và A-sê-ra. 8 Vì vậy, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Y-sơ-ra-ên, Ngài bán họ cho Cu-san Ri-sa-tha-im, vua A-ram Na-ha-ra-dim. Dân Y-sơ-ra-ên phải phục dịch Cu-san Ri-sa-tha-dim trong tám năm. 9 Dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ một vị cứu tinh là Ốt-ni-ên, con trai của Kê-na, em trai Ca-lép, và ông ấy giải cứu họ. 10 Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ông và ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Ông ra trận và Đức Giê-hô-va phó Cu-san Ri-sa-tha-dim, vua A-ram, vào tay ông. Ông đánh thắng vua ấy. 11 Đất nước được hòa bình trong bốn mươi năm. Sau đó, Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, qua đời.

12 Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va khiến Éc-lôn, vua Mô-áp, trở nên cường thịnh để chống lại Y-sơ-ra-ên vì họ làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va. 13 Vậy, Éc-lôn liên kết với dân Am-môn và dân A-ma-léc tiến đánh Y-sơ-ra-ên và chiếm thành Cây Chà Là. 14 Dân Y-sơ-ra-ên phải phục dịch Éc-lôn, vua Mô-áp, trong mười tám năm.

15 Dân Y-sơ-ra-ên lại kêu cầu Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ một vị cứu tinh là Ê-hút, con trai Ghê-ra, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, là người thuận tay trái. Dân Y-sơ-ra-ên phái ông đem lễ vật cống nạp cho Éc-lôn, vua Mô-áp. 16 Ê-hút làm cho mình một thanh gươm hai lưỡi, dài khoảng năm tấc và đeo nó nơi đùi phải dưới áo mình. 17 Vậy, ông đem lễ vật cống nạp cho Éc-lôn, vua Mô-áp, là một người rất mập. 18 Sau khi cống nạp lễ vật, ông cho những người mang lễ vật đến ra về. 19 Còn ông, khi đến chỗ các tượng đá ở gần Ghinh-ganh thì trở lại và nói: “Bẩm vua, tôi có một điều bí mật muốn tâu với vua.”

Vua bảo: “Khoan đã!” Tất cả những kẻ hầu cận vua liền đi ra.

20 Bấy giờ, khi vua đang ngồi một mình nơi lầu mát thì Ê-hút đến gần và nói: “Tôi có sứ điệp từ Đức Chúa Trời dành cho vua.” Éc-lôn vừa đứng dậy khỏi ngai 21 thì Ê-hút giơ tay trái ra rút gươm đeo ở bên phải và đâm vào bụng vua. 22 Cán gươm lút theo lưỡi, mỡ líp lại chung quanh lưỡi gươm vì ông không rút gươm ra khỏi bụng và đồ ô uế đổ ra. 23 Ê-hút đi ra ngoài hành lang, đóng các cửa lầu mát và khóa lại.   24 Khi Ê-hút đã đi khỏi rồi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều khóa chặt thì nói với nhau rằng: “Chắc vua đang đi vệ sinh trong lầu mát chăng.” 25 Chúng đợi rất lâu đến nỗi bối rối, nhưng vì không thấy vua mở cửa phòng, nên chúng lấy chìa khóa và mở cửa. Kìa, chúng thấy chủ mình nằm sải chết trên sàn nhà.

26 Trong khi chúng còn đang chần chờ, Ê-hút đã tẩu thoát qua ngã các tượng đá và lánh đến Sê-i-ra. 27 Vừa đến nơi, ông thổi kèn khắp vùng đồi núi Ép-ra-im. Dân Y-sơ-ra-ên cùng với ông từ trên núi kéo xuống và ông lãnh đạo họ.

28 Ê-hút nói với họ: “Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó kẻ thù của anh em là dân Mô-áp vào tay anh em.” Họ theo ông xuống chiếm các chỗ cạn của sông Giô-đanh, là đường dẫn đến Mô-áp và không cho ai qua sông. 29 Lúc ấy, dân Y-sơ-ra-ên đánh giết khoảng mười nghìn người Mô-áp, tất cả đều là những chiến sĩ mập mạnh, và không để một ai tẩu thoát. 30 Từ ngày đó, dân Mô-áp chịu khuất phục dưới tay Y-sơ-ra-ên. Xứ sở được hòa bình trong tám mươi năm.

Sam-ga

31 Sau Ê-hút, có Sam-ga, con trai của A-nát. Ông dùng gậy thúc bò đánh giết sáu trăm người Phi-li-tin. Vậy ông cũng là người giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.

Bình luận

Cảm ơn Chúa vì những nhà lãnh đạo đã giải cứu dân chúng

Có bao giờ bạn thấy đức tin của mình bị thử thách không? COVID-19, những thách thức trong công việc, những mối quan hệ khó khăn, những cám dỗ, các vấn đề sức khỏe – tất cả đều là những bài kiểm tra. Dân sự của Đức Chúa Trời thường bị thử thách (2:22; 3:1,4). Điều quan trọng là cách bạn phản ứng trong thời gian thử thách.

Chúng ta thấy trong phân đoạn này một khuôn mẫu lặp đi lặp lại xuyên suốt sách Các Quan Xét:

1. Không vâng lời ‘và một thế hệ khác tiếp nối; họ chẳng biết Đức Giê-hô-va cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên... Họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lạy các thần tượng đó’ (2:10,12)

2. Tai họa Phản ứng của Đức Chúa Trời là cho phép tai họa xảy ra, để họ có thể quay trở lại với Ngài: ‘Ngài phó họ vào tay kẻ cướp để chúng bóc lột họ. Ngài bán họ cho các kẻ thù chung quanh’ (c.14).

3. Phiền muộn Điều này dễ hiểu khiến người dân “lâm vào cảnh khốn cùng” (c.15).

4. Giải cứu Khi gặp khó khăn, họ kêu cầu Chúa và Ngài đã dấy lên những quan xét ‘đã giải cứu họ’ (c.16). Từ được dịch là ‘quan xét', 'tẩm phán’ -judge (shophet) có nghĩa rộng trong tiếng Hê-bơ-rơ. Nó cũng có thể có nghĩa là 'người giải cứu' - bất kỳ ai đứng lên vì công lý hay đưa mọi thứ về đúng trật tự.

Người đầu tiên trong số những ‘người giải cứu’ này là Othniel. ‘Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ông’ (3:10). Othniel được Thánh Linh của Đức Chúa Trời xức dầu**, và chính sự xức dầu này đã giúp ông có thể giải cứu dân chúng và thiết lập bốn mươi năm hòa bình (c.11).

Tuy nhiên, một lần nữa, dân chúng rơi vào tình trạng bất tuân và gặp tai họa (c.12-14) và kêu cầu Chúa một người giải cứu (c.15).

Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự theo một cách kỳ lạ, hoặc có thể là hơi khó chịu (c.21). Chắc hẳn Ê-hút phải là một người cực kỳ mạnh mẽ và dũng cảm khi một mình đi thẳng vào lãnh thổ của kẻ thù, với một thanh kiếm giấu trên người. Đó là một điều điên rồ để làm, nhưng thực tế là Chúa đã ở bên ông ấy. Và đó là một sự thành công xuất sắc. Một lần nữa, vùng đất đã có hòa bình. Lần này là tám mươi năm (c.30).

Đôi khi Chúa dùng những người không thuộc dân Chúa để giải cứu dân Ngài. Sam-ga có thể là người Ca-na-an (xem 5:6). Ông là một người mạnh mẽ: ông đã ‘dùng gậy thúc bò đánh giết sáu trăm người Phi-li-tin’. Ông cũng cứu dân Y-sơ-ra-ên’ (3:31).

Những nhà lãnh đạo này chỉ mang lại hòa bình tạm thời, ‘thời gian vị quan xét còn sống’ (2:18).

Tất cả những điều này chỉ báo trước, theo một cách hơi mơ hồ và không đầy đủ, về công trình vĩ đại của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế của thế giới. Chúa Giê-su là Đấng giải cứu vĩ đại. Qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người đã giải thoát bạn. Ngài là Cứu Chúa của bạn. Đức Thánh Linh hiện đang sống trong bạn (Rô-ma 8:9). Ngài ban cho bạn sức mạnh và sự khôn ngoan để bạn cũng có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa giải thoát con khỏi mọi khó khăn, rắc rối và sợ hãi mà con phải đối mặt ngày nay. Con ca ngợi và cảm ơn Chúa vì sự giải cứu lớn lao của Ngài thông qua Cứu Chúa Giê-su Christ của con.

Pippa chia sẻ

Với Ê-hút, Đức Chúa Trời dấy lên một người giải cứu 'thuận tay trái' (Các Quan Xét 3:15). Tôi cũng thuận tay trái, vì vậy điều này khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi cố gắng tìm ra lợi thế của việc thuận tay trái trong câu chuyện này, và quá trình đó diễn ra như thế nào khi 'Ê-hút đưa tay trái rút gươm khỏi đùi phải và đâm vào bụng vua' (c. 21). Thật có hơi ghê khi đọc đoạn thanh kiếm biến mất hoàn toàn trong cái bụng khổng lồ của nhà vua và giết chết ông ta (c.22). Tuy nhiên, kết quả là tám mươi năm bình an (c.30), hẳn là tốt đẹp.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Jackie Pullinger đã phục vụ mục vụ ở Hồng Kông từ năm 1966. Công việc của bà đã giúp hàng ngàn người nghiện được giải phóng. Tôi sẽ nói nhiều hơn về Jackie vào Ngày thứ 336. Để đọc toàn bộ câu chuyện của cô ấy, hãy xem Chasing the Dragon của Jackie Pullinger (Hodder & Stoughton, 2006).

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more