Ngày 2

Câu Hỏi Đầu Tiên Của Bạn

Khôn ngoan Thi Thiên 2:1-12
Tân ước Ma-thi-ơ 2:1-18
Cựu Ước Sáng thế ký 2:18-4:1

Giới thiệu

“Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ là gì?”. Tôi đang chuẩn bị cuộc đối chất nhân chứng cho một trong những phiên tòa hình sự đầu tiên mà tôi đã tham gia khi tôi còn làm luật sư. Một vị luật sư cao cấp và giàu kinh nghiệm đã giúp tôi chuẩn bị. Vị luật sư ấy đã cho tôi thấy tầm quan trọng của câu hỏi đầu tiên.

Khôn ngoan

Thi Thiên 2:1-12

Sự trị vì của Đấng Được Xức Dầu

1 Vì sao các nước náo loạn? Và các dân mưu tính chuyện hư không?

2 Các vua thế gian nổi dậy, Các lãnh tụ câu kết với nhau Chống lại Đức Giê-hô-va và Đấng Được Xức Dầu của Ngài.

3 Chúng bảo: “Hãy bẻ gãy gông cùm của họ, Và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta.”

4 Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng.

5 Bấy giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng, Trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng.

6 Ngài phán: “Chính Ta, Ta đã lập Vua mà Ta đã chọn Trên Si-ôn, là núi thánh Ta.”

7 Ta sẽ công bố mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va; Ngài phán với Ta: “Con là Con Ta; Ngày nay Ta đã sinh ra Con.

8 Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho Con các nước làm cơ nghiệp, Và khắp cõi địa cầu làm tài sản.

9 Con sẽ dùng gậy sắt mà đập vỡ chúng, Làm cho chúng bể ra như bình gốm tan tành.”

10 Vì vậy hỡi các vua, hãy khôn ngoan! Hỡi các thẩm phán thế gian, hãy nghe lời cảnh báo!

11 Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, Hãy vui mừng với lòng run rẩy.

12 Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận Và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, Vì cơn thịnh nộ của Người sẽ nhanh chóng bùng lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi Người!

Bình luận

1. Câu hỏi đầu tiên trong Thi Thiên là về Chúa Giê-su

Tất cả là về Chúa Giê-su. Nơi an toàn nhất để nương náu là gần Chúa Giê-su.

Phao-lô, khi đang rao giảng phúc âm tại An-ti-ốt thì trích dẫn bài Thi thiên này. Ông nói, “Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ chúng ta rằng Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta, là con cháu của họ, bằng cách khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, như đã chép trong Thi Thiên thứ hai: ‘Con là Con Ta, ngày nay Ta đã sinh ra Con.’’” (Công vụ 13: 32–33, trích Thi thiên 2: 7).

Chính Chúa Giê-su là Đấng được ‘xức dầu’ của Đức Chúa Trời (Thi thiên 2: 2). Tiếng Do Thái là ‘mashiah’ (Đấng cứu thế). Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng yêu dấu của chúng ta: ‘Hãy hôn Con” (câu 12).

Bối cảnh ban đầu của Thi thiên này có lẽ là trong một tình huống liên quan một vị vua tại thế của Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc đoạn Thi Thiên và tìm hiểu sâu thêm, chúng ta thấy rằng câu hỏi đầu tiên được hỏi trong Thi thiên hướng về phía trước với sự mong đợi Chúa Giê-su. Tại sao 'Các vua thế gian nổi dậy, Các lãnh tụ câu kết với nhau'? (câu 1–2).

Đây chính xác là những gì chúng ta thấy xảy ra trong Tân Ước, ngay cả trong phân đoạn kinh thánh hôm nay, liên quan đến Chúa Giê-su. Ngay từ khi bắt đầu cuộc đời của Chúa Giê-su, chúng ta thấy những người lãnh tụ tụ họp lại với nhau náo loạn và mưu tính hư không (Ma-thi-ơ 2: 3–4).

Tuy nhiên, kết thúc bài Thi Thiên, ‘Phước (hạnh phúc, may mắn và đáng ghen tị) cho những ai nương náu và đặt niềm tin nơi ngài!’ (Thi thiên 2: 12b). Với tất cả những cơn bão tố của cuộc đời, và đỉnh cao là cơn bão khi Chúa Giê-su đang đến trong sự phán xét cuối cùng, thì nơi an toàn duy nhất để ở là ‘trong Ngài’.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì khi con nhìn về năm sắp tới và tất cả những thách thức và cơ hội thì nơi nương náu an toàn nhất cho con là trong Ngài.

Tân ước

Ma-thi-ơ 2:1-18

Các nhà thông thái và Hê-rốt

1 Khi Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê, vào thời trị vì của vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: 2 “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.”

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: “Đấng Christ được sinh tại đâu?” 5 Họ tâu rằng: “Tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê; vì có lời tiên tri chép rằng:

6 ‘Hỡi Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê! Ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’

7 Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua sai họ đi đến thành Bết-lê-hem và căn dặn: “Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy; khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.”

9 Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại.

10 Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 11Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.

12 Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Lánh sang Ai Cập

13 Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền rằng: “Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập! Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Hê-rốt sắp tìm con trẻ ấy để giết.”

14 Đang đêm, Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, 15 rồi cứ ở đó cho đến khi vua Hê-rốt băng hà. Việc nầy xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.”

16 Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Hê-rốt vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết.

17 Như vậy, lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm:

18 “Người ta nghe tại Ra-ma Tiếng than vãn, khóc lóc thảm thiết; Ấy là Ra-chên khóc các con mình, Mà không chịu an ủi, Vì chúng không còn nữa.”

Bình luận

2. Câu hỏi đâu tiên trong Tân Ước là về Chúa Giê-su

Toàn bộ Cựu Ước được ứng nghiệm trong Chúa Giê-su.

Các nhà thông thái đã cảm nhận được tầm quan trọng của sự ra đời của Chúa Giê-su. Họ hỏi: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu?’ (câu 2) Họ đã tìm kiếm và tìm thấy Người. Khi ‘họ nhìn thấy con trẻ… thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài’ (câu 11). Họ nhận ra rằng Chúa Giê-su là sự ứng nghiệm cho tất cả hy vọng và ước mơ của mọi người khi Ngài được sinh ra.

Chúa Giê-su là người làm ứng nghiệm mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta thấy thêm ba ví dụ:

  1. Nơi Ngài sinh ra.

Ma-thi-ơ thấy rằng ngay cả nơi sinh của Chúa Giê-su cũng đã được tiên tri (Mi-chê 5: 2). Tại thành Bết-lê-hem sẽ xuất hiện một ‘lãnh tụ’ và ‘người chăn chiên’, ‘vì có lời tiên tri chép’ (Ma-thi-ơ 2: 5–6).

  1. Bị lưu đày ở Ai Cập

Khi Hê-rốt cố gắng giết Chúa Giê-su, gia đình trốn sang Ai Cập (câu 13). Ma-thi-ơ viết, Việc nầy xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. (câu 15; xin xem thêm Ô-sê 11: 1).

  1. Tàn sát trẻ em

Khi vua Hê-rốt ra lệnh giết tất cả các bé trai dưới hai tuổi (Ma-thi-ơ 2:16), điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri của Giê-rê-mi (31:15) (xem thêm phần góc nhìn của Pippa - Ma-thi-ơ 2: 17–18).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con cúi xuống thờ lạy Ngài. Con muốn cống hiến cho Ngài tất cả những gì con có - cuộc sống của con, tất cả của con.

Cựu Ước

Sáng thế ký 2:18-4:1

18 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó.”

19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì, và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. 20 A-đam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng; nhưng phần A-đam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình.

21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến cho A-đam ngủ mê, và lấy đi một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ A-đam dựng nên một người nữ và đưa đến cho A-đam.

23 A-đam nói: “Bây giờ mới có người nầy, Là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, Vì từ người nam mà có.”

24 Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.

25 A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng.

Loài người bị cám dỗ và sa ngã

3:1Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?”.

2 Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, 3 nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết’”.

4 Con rắn nói với người nữ: “Các người chắc chắn không chết đâu! 5 Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.”

6 Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa. 7 Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân.

8 Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?”

10 A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng.”

11Đức Chúa Trời hỏi: “Ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà Ta ra lệnh cấm ăn đó không?”

12 A-đam thưa: “Người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi.”

13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Con đã làm gì vậy?” Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi.”

14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời quở trách con rắn: “Vì mầy đã làm điều đó Nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng, Chỉ có mầy bị nguyền rủa; Mầy sẽ bò bằng bụng Và ăn bụi đất trọn đời.

15 Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, Còn mầy sẽ cắn gót chân người.”

16 Ngài phán với người nữ: “Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai, Và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng, Và chồng sẽ cai trị con.”

17 Ngài phán với A-đam:Hê 6:8. “Vì con đã nghe theo lời vợ, Ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn, Nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra.

18 Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, Và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng.

19 Con phải làm đổ mồ hôi trán Mới có miếng ăn Cho đến ngày con trở về đất, Là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, Con sẽ trở về với cát bụi.”

20 A-đam gọi vợ là Ê-va3:20 Ê-va: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ nầy có cách phát âm giống từ có nghĩa là “sự sống”; trong văn mạch, từ nầy chỉ về “loài người”. vì bà là mẹ của cả loài người.

21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng A-đam rồi mặc vào cho họ.

22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ: “Nầy, loài người đã trở nên một bậc như Chúng Ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.”

23 Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. 24 Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Ê-đen, Ngài đặt các chê-ru-bim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.

Ca-in và A-bên

4:1 A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Bà thụ thai và sinh Ca-in. Bà nói: “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi đã sinh4:1 Nn: tạo mãi, đạt được, tạo nên; âm giống như “Ca-in”. được một người.” 2 Bà lại sinh A-bên, em Ca-in. A-bên chăn chiên, còn Ca-in làm ruộng.

3 Sau một thời gian, Ca-in dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. 4 Còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến A-bên và lễ vật của ông, 5 nhưng Ngài không đoái đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế, Ca-in giận lắm và sa sầm nét mặt.

6Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “Tại sao con giận? Sao con sa sầm nét mặt? 7 Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận?. Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm; nhưng con phải quản trị nó.”

8 Ca-in nói chuyện với A-bên, em mình. Khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-bên và giết đi.

9 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “A-bên, em con ở đâu?”

Ca-in thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con sao?”

10 Đức Giê-hô-va hỏi: “Con đã làm điều gì vậy? Tiếng của máu em con từ dưới đất đã kêu thấu đến Ta. 11 Bây giờ, con bị nguyền rủa phải rời khỏi mảnh đất nầy, là đất đã hả miệng hút máu em con đổ ra bởi tay con.

12 Khi con canh tác, đất sẽ chẳng sinh hoa lợi cho con nữa. Con sẽ lẩn trốn và phiêu bạt trên đất.”

13 Ca-in thưa với Đức Giê-hô-va: “Hình phạt nầy quá sức chịu đựng của con. 14 Nầy, ngày nay Chúa đuổi con ra khỏi đất nầy, con sẽ bị che khuất khỏi mặt Chúa và lẩn trốn, phiêu bạt trên đất; và rồi, có ai đó gặp con, họ sẽ giết con.”

15 Đức Giê-hô-va phán: “Không đâu! Nhưng nếu ai giết Ca-in, người ấy sẽ bị báo thù gấp bảy lần.” Đức Giê-hô-va đánh dấu trên người Ca-in để ai gặp Ca-in thì không giết.

16 Ca-in lui ra khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và ở trong đất Nốt, về phía đông của Ê-đen.

Bình luận

3. Câu hỏi đầu tiên trong Kinh thánh là về sự tốt lành của Đức Chúa Trời

Bạn có bao giờ thấy mình nghi ngờ liệu cách của Chúa và con đường của Ngài có thực sự là tốt nhất không? Bạn có thấy mình tự hỏi, mặc Chúa nói làm điều đó là tội lỗi, nhưng dù sao thì điều đó cũng đáng để thử không?

Chúa đã ban cho loài người mọi thứ mà họ có thể muốn. Toàn bộ thế giới được tạo ra để chúng ta tận hưởng. Mọi nhu cầu đã được đáp ứng. Đỉnh cao của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời là loài người. Nhu cầu về cộng đồng đã được giải quyết bằng việc tạo ra những con người khác: “Con người ở một mình thì không tốt”(2:18).

Điều đó bắt đầu với món quà tuyệt đẹp của hôn nhân: “Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.” (c.24). Hôn nhân là sự kết hợp trọn đời của một người nam và một người nữ, trong đó tình dục, một trong những món quà tuyệt đẹp khác của Đức Chúa Trời, phải được tận hưởng một cách thân mật và tự do, không mặc cảm hay ‘ngượng ngùng' (c. 25).

Tuy nhiên, bất chấp nguồn cung ứng dồi dào và tốt lành, con người vẫn tìm kiếm một thứ gì đó 'hơn' và họ không thể vượt qua sự cám dỗ ăn trái cấm.

Sự cám dỗ bắt đầu với sự nghi ngờ về Đức Chúa Trời. Đây là câu hỏi đầu tiên trong Kinh Thánh: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” (3: 1). Đằng sau câu hỏi này là lời nói dối quỷ quyệt rằng Chúa đang giấu bạn một điều gì đó thực sự thú vị.

Sai lầm đầu tiên của Ê-va là bắt chuyện với con rắn. Chúng ta được tạo ra để trò chuyện với Chúa, không phải ma quỷ.

Ma quỷ, dưới hình dạng con rắn, khiến Ê-va nghĩ rằng tội lỗi của bà sẽ không gây ra hậu quả gì - ‘’Các người chắc chắn không chết đâu!” (c.4). Nó gán cho Đức Chúa Trời những động cơ xấu: "Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” (c.5). Thường là bạn tiếp nhận lời nói dối về Chúa, trước khi bạn ăn trái cấm.

Trái cây trông ‘ngon’ và ‘đẹp mắt’ và ‘làm cho mình khôn ngoan’ (c.6). Đây thường là cách sự cám dỗ xuất hiện. A-đam và Ê-va đã phạm tội, và thông thường chúng ta cũng hay làm thế, che giấu, lấp liếm sau khi phạm tội: “Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân” (c.7).

4. Câu hỏi đầu tiên Chúa hỏi trong Kinh thánh là về bạn

Mối tương giao của A-đam và Ê-va với Đức Chúa Trời đã không còn như ban đầu. Khi nghe Chúa đến, họ ẩn mình (c.8). Nhưng Đức Chúa Trời lập tức đến tìm họ, và chúng ta tìm thấy câu hỏi đầu tiên của Ngài trong Kinh Thánh: ‘Con ở đâu?’ (C.9) Đức Chúa Trời đã không từ bỏ họ.

Bất cứ khi nào bạn rời xa Ngài, Chúa sẽ tìm kiếm bạn, mong muốn mối quan hệ được khôi phục.

Chúa nói với con rắn rằng một trong những con cháu của Ê-va “Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (c.15b). Chúa Giê-su là Người sẽ giày đạp đầu con rắn. Nhưng sẽ có một cái giá phải trả - "mầy sẽ cắn gót chân người". Chúng ta thấy ở đây gợi ý đầu tiên về cái giá phải trả để khôi phục lại mối quan hệ. Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã giày đạp Sa-tan, nhưng cái giá phải trả là cả mạng sống của Ngài. Máu của Ngài đã đổ ra để bạn và tôi có thể được tha thứ và để mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời được phục hồi.

**5. Câu hỏi đầu tiên của con người là về trách nhiệm

“Con là người giữ em con sao?” (c.9b). Đây là câu hỏi quan trọng cho ngày hôm nay. Bạn có trách nhiệm với người khác không?

Kết quả của sự sa ngã là đánh mất mối quan hệ với Chúa. A-đam và Ê-va đổ lỗi cho nhau (câu 11–12), và trong đoạn bốn, chúng ta đọc thấy rằng con cái của họ cũng bỏ rơi nhau. Những cuộc tranh luận, cãi vã và xích mích với nhau bắt đầu từ đây. Nó đã tiêu diệt loài người kể từ đó. Hãy cố gắng tránh sự cãi cọ. Bạn sẽ hiếm khi thắng và điều này thật sự mang tính hủy hoại.

Ca-in rất tức giận với A-bên, em trai của mình. Câu hỏi của Đức Chúa Trời tiếp tục: “Tại sao con giận? Sao con sa sầm nét mặt? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm; nhưng con phải quản trị nó.” (4: 6–7).

Hoặc là bạn sẽ làm chủ tội lỗi (bây giờ nhờ quyền năng của thập tự giá và sự phục sinh và với sự trợ giúp của Thánh Linh), nếu không thì tội lỗi sẽ làm chủ bạn. Trường hợp của Ca-in đã chứng minh cho điều đó. Ông đã giết em trai mình (c.8). Đức Chúa Trời hỏi ông một câu hỏi khác: “A-bên, em con ở đâu? (c. 9a).

Để đáp lại, Ca-in đã hỏi câu hỏi đầu tiên của một người trong Kinh thánh: “Con là người giữ em con sao?” (c. 9b). Ca-in muốn trốn tránh trách nhiệm. Ý của ông là, "Tôi chả có trách nhiệm với ai khác ngoài bản thân mình "

Câu trả lời trong Kinh Thánh là bạn có trách nhiệm đối với người khác. Chúng ta không thể miễn trừ trách nhiệm cho những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta - trong thành phố, quốc gia và thế giới của chúng ta. Ví dụ: chúng ta không thể chép miệng và nói hàng nghìn trẻ em chết mỗi ngày là do nghèo đói và chỉ đơn giản nói rằng, 'Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi.'

Bạn không chỉ có trách nhiệm đối với người khác mà còn có đặc ân để là nguồn phước cho người khác, và là niềm vui cho bạn bè, gia đình và tất cả những người xung quanh bạn, đồng thời tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của thật nhiều người.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn vì Chúa đã tạo ra vũ trụ tuyệt vời này để chúng con tận hưởng trong mối quan hệ với Ngài. Xin giúp con trong năm nay để phát huy hết tiềm năng mà con có để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác.

Pippa chia sẻ

Ma-thi-ơ 2:16

“Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Hê-rốt vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết.”

Tôi luôn cảm thấy bị tổn thương tâm lý khi đọc câu kinh thánh này. Thật là một điều khủng khiếp mà vua Hê-rốt đã làm đối với những người yếu thế, không có sức chống cự, chỉ vì ông ta cảm thấy bất an vì địa vị của mình đang bị đe doạ. Bạn có bao giờ cố gắng hạ bệ người khác để cố gắng đảm bảo vị trí của chính mình không?

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Scripture quotations marked (AMP) taken from the Amplified® Bible, Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission. (www.Lockman.org)

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company All rights reserved ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica UK trademark number 1448790.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more