Ngày 34

Ba kiểu chiến thắng trong cuộc sống

Khôn ngoan Thi Thiên 18:16-24
Tân ước Ma-thi-ơ 22:15-46
Cựu Ước Gióp 30:1-32:22

Giới thiệu

José Henriquez là một trong ba mươi ba thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất 2.300 feet khi một phần của mỏ đồng San José ở miền Bắc Chile bị sập. Đó là ngày 5 tháng 8 năm 2010. Trong mười bảy ngày, mọi nỗ lực giải cứu đều thất bại. Không có dấu hiệu của sự sống trong mỏ đồng. Những người thợ mỏ bị mắc kẹt có đủ thức ăn cho ba ngày và một ít nước uống. Họ phải đối mặt với viễn cảnh một cái chết đau đớn vì đói.

Tôi đã phỏng vấn José Henriquez và vợ anh ấy Bianca tại HTB. Anh kể rằng họ đã cầu nguyện với Chúa cho một phép màu như thế nào. Ông mô tả khoảnh khắc này, vào ngày 22 tháng 8, khi một mũi khoan xuyên qua đường hầm nơi những người đàn ông bị mắc kẹt. Họ dùng những thanh sắt đóng vào mũi khoan. Họ phun sơn lên đó. Họ đã gửi nhiều tin nhắn trên đó. Chỉ có một tin nhắn ở lại trên mũi khoan khi nó quay trở lại bề mặt. Thông báo có nội dung "Chúng tôi ổn. 33 trong hầm trú ẩn. "

Tổng cộng, những người đàn ông đã sống sót kỷ lục 60 ngày dưới lòng đất trước khi họ được đưa lên mặt đất. Hơn một tỷ người đã xem trực tiếp cuộc giải cứu trên truyền hình. Có những cảnh tượng đặc biệt khi mọi người ăn mừng một chiến thắng tuyệt vời.

Đời sống đức tin đầy thách thức, khó khăn và thử thách. Nhưng cũng có những lúc chiến thắng. Trong các phân đoạn cho ngày hôm nay, chúng ta thấy ba loại chiến thắng khác nhau.

Khôn ngoan

Thi Thiên 18:16-24

16 Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm con,
  Rút con ra khỏi nước sâu.
17 Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hùng mạnh,
  Khỏi kẻ ghét con;
  Vì chúng mạnh hơn con gấp bội.
18 Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con,
  Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.
19 Ngài đem con ra nơi khoảng khoát,
  Giải cứu con vì Ngài yêu thích con.
20 Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho con theo sự công chính của con,
  Báo trả cho con theo sự trong sạch của tay con.
21 Vì con đã tuân theo đường lối Đức Giê-hô-va,
  Không làm điều ác mà từ bỏ Đức Chúa Trời của con.
22 Vì mọi mệnh lệnh Ngài đều ở trước mặt con,
  Và luật lệ Ngài con nào dám bỏ.
23 Con sống trọn vẹn trước mặt Ngài
  Và giữ mình khỏi điều ác.
24 Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo cho con tùy sự công chính của con,
  Thưởng cho con theo sự thánh sạch của tay con trước mắt Ngài.

Bình luận

1. Chiến thắng kẻ thù của bạn

David đã phải đối mặt với nhiều trận chiến trong cuộc đời. Ông bị bao vây bởi kẻ thù. Họ ‘hùng mạnh’ đối với ông (c. 17b). Tuy nhiên, chúng không quá mạnh đối với Chúa. Đức Chúa Trời đã giải cứu David khỏi những kẻ quá mạnh đối với ông và đưa ông vào một nơi ‘khoảng khoát’ (c.19). Chúa ‘Giải cứu con vì Ngài yêu thích con!’ (C.19b, VIE2010).

Nếu bạn đang ở một nơi ‘khoảng khoát’ vào lúc này, hãy nhớ cảm ơn Chúa vì điều đó. Nếu không, hãy kêu cầu Chúa giải cứu bạn. Và nếu bất kỳ gia đình hoặc bạn bè nào của bạn đang gặp khó khăn vào lúc này, hãy cầu nguyện rằng Chúa cũng sẽ mang họ đến một nơi ‘khoảng khoát’.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm ơn vì những lần Chúa đã đưa con vào nơi khoảng khoát. Hôm nay con cầu nguyện cho...

Tân ước

Ma-thi-ơ 22:15-46

Vấn đề nộp thuế cho Sê-sa

15 Bấy giờ những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu để gài bẫy Đức Chúa Jêsus trong lời nói. 16 Họ sai các môn đồ mình cùng những người thuộc phe Hê-rốt đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính và dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực, không vị nể ai, vì Thầy không nhìn bề ngoài của người ta. 17 Vậy, xin Thầy cho chúng tôi biết ý kiến: Việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?”

18 Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ác ý của họ nên đáp rằng: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, tại sao các ngươi thử Ta? 19 Hãy cho Ta xem một đồng tiền nộp thuế.” Họ đem cho Ngài một đơ-ni-ê. 20 Ngài hỏi: “Hình và hiệu nầy của ai?”

21 Họ trả lời: “Của Sê-sa.”

Ngài phán: “Vậy hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.”

22 Khi nghe lời ấy, họ ngạc nhiên và bỏ Ngài mà đi.

Thắc mắc về sự sống lại

23 Cùng ngày đó, những người Sa-đu-sê, là nhóm người cho rằng không có sự sống lại, đến với Ngài và hỏi: 24 “Thưa Thầy, Môi-se có nói: ‘Nếu một người chết mà không có con thì người em phải lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh mình.’ 25 Bây giờ, trong chúng tôi có bảy anh em; người anh cả lấy vợ, rồi chết, nhưng vì không có con nên để vợ lại cho em. 26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. 27 Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 28 Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì tất cả đều đã lấy nàng.”

29 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. 31 Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán: 32 ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp’ hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống.”

33 Khi dân chúng nghe lời nầy, họ rất kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài.

Điều răn quan trọng nhất

34 Khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đã khiến cho nhóm Sa-đu-sê phải im miệng thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. 35 Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài: 36 “Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?”

37 Đức Chúa Jêsus đáp: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ 38 Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ 40 Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy.”

Đấng Christ và vua Đa-vít

41 Trong lúc những người Pha-ri-si tụ họp lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 “Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là Con ai?”

Họ đáp: “Con vua Đa-vít.”

43 Ngài hỏi: “Như vậy, làm thế nào vua Đa-vít lúc được Thánh Linh cảm thúc lại gọi Ngài là Chúa và nói rằng:

44 ‘Chúa phán với Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta, Cho đến khi Ta đặt kẻ thù nghịch Con dưới chân Con’?

45 Nếu vua Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’ thì làm sao Ngài là con vua ấy được?” 46 Không ai có thể đáp được một lời, và cũng từ ngày ấy, không ai dám hỏi Ngài điều gì nữa.

Bình luận

2. Chiến thắng những người chỉ trích bạn

Các kẻ thù của Chúa Giê-su thử Ngài bằng ba câu hỏi: gài bẫy, mánh khóe và bài thử (cc.17,23,35). Mỗi lần như vậy, Chúa đều chiến thắng và đưa ra một câu trả lời không chỉ làm họ ngạc nhiên (c.22) và kinh ngạc (c.33), mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử nhân loại. Chúng ta có thể học được gì từ câu trả lời của Chúa Giê-su?

  • Đừng chia cuộc sống của bạn thành 2 mảng tâm linh và thế gian

Những người Pha-ri-si đã lên kế hoạch để gài bẫy Chúa Giê-su trong lời nói. Họ nói với Chúa Jêsus rằng: ‘Vậy, xin Thầy cho chúng tôi biết ý kiến: Việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?’(c. 17). Các loại thuế mà họ đề cập là cực kỳ không phổ biến. Nếu Chúa Giê-su nói ‘Có’, thì ngài đã bị mất uy tín trong mắt dân chúng. Mọi người sẽ ghét Chúa và coi Ngài như một kẻ phản bội muốn giúp đỡ người La Mã.

Tuy nhiên, nếu Chúa nói, "Không", Ngài sẽ phạm tội an thần và phải chịu trách nhiệm bắt giữ và hành quyết.

Chúa Giê-su, với sự khôn ngoan độc đáo của mình, không đặt ra các quy tắc và luật lệ mà là những nguyên tắc được giải thích vượt thời gian. Chúa Giê-su đưa ra một câu trả lời đáng kinh ngạc: ‘Vậy hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời’ (c.21).

Mỗi môn đồ của Chúa Giê-su đều có hai quyền công dân. Bạn có trách nhiệm đóng vai trò của mình với tư cách là một công dân tốt tham gia vào các cấu trúc của xã hội bạn trên trái đất.

Bạn cũng là một công dân của thiên đàng với trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời. Về nguyên tắc, hai bên - Sê-sa và Chúa - không cần phải xung đột. Bạn được kêu gọi trở thành một công dân tốt của cả hai. Hãy tham gia vào cuộc sống của xã hội của bạn, đừng rút lui khỏi nó.

Không phải Đức Chúa Trời cai trị mặt ‘tâm linh’ trong cuộc sống của bạn và chính phủ quản lí mặt ‘thế gian’ trong cuộc sống của bạn. Đúng hơn, toàn bộ cuộc sống của bạn ở dưới quyền của Đức Chúa Trời. Một phần trong cam kết của bạn với Đức Chúa Trời là tôn trọng và tuân theo các yêu cầu mà chính phủ đưa ra một cách hợp pháp đối với bạn. Giống như cách một đồng xu đã sinh ra với hình ảnh của Sê-sa, bạn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:26). Chúa muốn bạn trao cho Chúa toàn bộ cuộc đời của bạn.

  • Biết rằng có sự sống sau cái chết

Tiếp theo, Sa-su-đê đến với một câu hỏi mẹo về một người phụ nữ có bảy đời chồng. Vì những người Sa-đu-sê không tin vào sự sống lại nên họ đã lên kế hoạch đưa ra một câu hỏi đánh lừa phức tạp để cho thấy điều đó vô lý đến mức nào (Ma-thi-ơ 22: 23–28).

Đức Chúa Jêsus đáp: 'Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời’ (c. 29). Chúa Giê-su sử dụng Ngũ Kinh (năm sách đầu tiên của Kinh Thánh - là những quyển duy nhất mà người Sa-đu-sê tin cậy) để cho thấy rằng Đức Chúa Trời ‘Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống’ (c.32b).

Chúa Giê-su làm điều này bằng cách trích dẫn lời của Đức Chúa Trời nói với Môi-se tại bụi cây cháy trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6: ‘‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp’ (Ma-thi-ơ 22: 32a). Mặc dù Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đã chết hàng trăm năm, nhưng Đức Chúa Trời không nói ‘Ta đã từng là Đức Chúa Trời của họ’ mà ‘Ta là Đức Chúa Trời của họ.’ Họ vẫn còn sống.

Chúa Giê-su đang cho thấy rằng cuộc sống này không phải là tất cả. Hơn nữa, sẽ có sự liên tục giữa cuộc sống này và cuộc sống về sau. Có một sự phục sinh về thể xác. Tuy nhiên, cũng có sự gián đoạn vì chúng ta ‘giống như thiên sứ trên trời vậy’ (c.30). Trên hết, Kinh Thánh cho thấy rằng sẽ có sự phục sinh và nếu Đức Chúa Trời toàn năng, tại sao lại không có?

  • **Ưu tiên tình yêu dành cho Chúa và những người khác

Sau đó, những người Pha-ri-si đưa ra một câu hỏi thử Chúa Giê-su và Ngài đưa ra một câu trả lời xuất sắc, đi vào trọng tâm của toàn bộ Cựu Ước: hãy yêu mến Đức Chúa Trời ('hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí', câu 37, VIE2010 ) và yêu thương mọi người ('yêu người lân cận như chính mình', v.39, VIE2010). Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy (câu.34–40).

Sau khi làm cho những người chỉ trích im lặng, Chúa Giê-su hỏi họ một câu hỏi về danh tính của Ngài. Chúa cho thấy từ Kinh thánh rằng Đấng Christ không chỉ là con trai của Đa-vít - Ngài là Chúa của Đa-vít (cc.41–46). Chúa chứng tỏ rằng Đấng Mê-si không chỉ đơn giản là một vị vua vĩ đại của loài người. Điều này không chỉ thách thức những giả định của họ về Đấng Mê-si, mà còn là một dấu hiệu che đậy cho họ về danh tính của Chúa Giê-su.

Đây là một khoảnh khắc chiến thắng đối với Chúa Giê-su: ‘Không ai có thể đáp được một lời, và cũng từ ngày ấy, không ai dám hỏi Ngài điều gì nữa'(c.46, VIE2010).

Cầu nguyện

Lạy Cha, xin hãy ban cho con sự khôn ngoan như Chúa Giê-su để tránh khỏi bẫy, đối phó với những câu hỏi mẹo và trả lời những câu hỏi thử thách.

Cựu Ước

Gióp 30:1-32:22

30 Nhưng bây giờ những người trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi,
  Cha ông chúng là những người mà tôi đã coi thường,
  Không xếp chung với đám chó chăn bầy của tôi.
2 Sức mạnh của chúng có ích gì cho tôi,
  Khi sinh lực chúng không còn nữa?
3 Phờ phạc vì đói khát và thiếu thốn,
  Chúng gặm đất khô trong hoang mạc tăm tối tiêu điều.
4 Chúng hái rau sam biển bên các lùm cây dại,
  Và đào rễ cây giếng giêng làm thức ăn.
5 Chúng bị đuổi khỏi đồng bào mình;
  Bị la mắng như một tên trộm cắp.
6 Chúng phải sống trong các khe suối,
  Trong các hang sâu và giữa các hốc đá.
7 Chúng tru tréo giữa các lùm cây,
  Chen chúc nhau dưới các bụi gai còi cọc.
8 Là con của người ngu dại, cháu của kẻ vô danh,
  Chúng bị tống ra khỏi xứ.

9 Thế mà bây giờ, con cái chúng đặt vè chế giễu,
  Đem tôi ra làm cớ để chê cười.
10 Chúng ghê tởm tôi, xa lánh tôi,
  Nhổ vào mặt tôi không chút ngại ngần.
11 Vì Đức Chúa Trời đã tháo dây cung tôi và sỉ nhục tôi,
  Nên chúng chẳng còn coi tôi ra gì nữa.
12 Bên phải tôi, bọn tạp dân nổi loạn;
  Chúng gài bẫy chân tôi,
  Dọn đường cho tôi lâm vào hoạn nạn.
13 Chúng phá hủy đường thoát của tôi,
  Cố gắng tiêu diệt tôi;
  Mà chẳng cần ai giúp chúng.
14 Chúng kéo đến từ một lỗ hổng lớn,
  Tràn qua đống đổ nát hoang tàn.
15 Nỗi kinh hoàng lại ập xuống trên tôi;
  Danh dự tôi bị gió cuốn đi,
  Hi vọng của tôi tan theo mây khói.

16 Bây giờ linh hồn tôi tan vỡ trong tôi,
  Những ngày gian nan vây hãm tôi.
17 Đêm đến xương cốt tôi bị hành hạ,
  Cơn đau giày vò tôi không ngưng nghỉ.
18 Với năng lực lớn, Ngài nắm áo tôi;
  Túm lấy tôi như túm cổ áo.
19 Đức Chúa Trời quăng tôi xuống bùn,
  Tôi trở thành tro bụi.

20 Con kêu xin Chúa, nhưng Ngài không đáp lời;
  Con cầu khẩn mà Ngài chỉ nhìn con.
21 Chúa trở thành tàn nhẫn đối với con,
  Dùng năng lực tay Ngài mà ngược đãi con.
22 Chúa nâng con lên cho con cưỡi gió,
  Ném con vào cơn bão tố thét gào.
23 Con biết Chúa sẽ dẫn con vào cõi chết,
  Là nơi hò hẹn của mọi người sống.

24 Chưa bao giờ tôi ra tay hại người khốn khổ,
  Hoặc làm ngơ khi họ kêu cứu lúc lâm nguy.
25 Tôi đã chẳng từng khóc với người gặp khó khăn,
  Và động lòng thương cảm người nghèo khổ đó sao?
26 Nhưng khi tôi chờ phước hạnh thì tai họa xảy ra;
  Tôi trông mong ánh sáng thì tối tăm lại đến.
27 Lòng tôi trằn trọc không an nghỉ;
  Các ngày gian nan dồn dập sấn vào tôi.
28 Tôi bước đi trong tăm tối, không ánh mặt trời;
  Giữa hội chúng, tôi đứng lên kêu cứu.
29 Tôi trở thành anh em của chó rừng,
  Bạn bè với đà điểu.
30 Da tôi đen và tróc ra,
  Xương cốt tôi bị thiêu trong cơn sốt.
31 Vì thế, đàn hạc tôi ngân tiếng bi ai,
  Tiếng sáo tôi trỗi khúc thảm sầu.”

Gióp tiếp tục biện hộ cho mình

31Tôi đã lập giao ước với mắt tôi;
  Làm sao tôi còn dám nhìn một trinh nữ?
2 Đức Chúa Trời trên cao ban phần gì cho tôi?
  Tôi được cơ nghiệp nào từ Đấng Toàn Năng cao cả?
3 Có phải là tai họa chỉ dành cho kẻ gian ác,
  Và nỗi bất hạnh dành cho người hung dữ không?
4 Chẳng phải Ngài luôn thấy con đường tôi đi,
  Và đếm từng bước chân tôi đó sao?

5 Nếu tôi có đi con đường dối trá,
  Và chân tôi vội bước đến chỗ lừa gạt;
6 Xin Đức Chúa Trời cứ cân tôi trên một cái cân chính xác,
  Thì Ngài sẽ thấy sự thanh liêm của tôi.
7 Nếu chân tôi bước lệch khỏi đường ngay,
  Lòng tôi chiều theo điều mắt mình thích,
  Và để tay mình dính vào điều ô uế,
8 Thì người khác sẽ hưởng hoa lợi tôi gieo,
  Và những gì tôi trồng sẽ bị nhổ đi!

9 Nếu lòng tôi bị phụ nữ quyến dụ,
  Hay rình rập nơi cửa nhà người lân cận,
10 Thì vợ tôi phải đi xay cối cho người khác,
  Và người khác sẽ chiếm đoạt vợ tôi.
11 Đó là một tội ác rất gớm ghiếc,
  Đáng bị quan tòa xử phạt:
12 Tội ngoại tình đốt cháy như lửa địa ngục,
  Thiêu rụi tận gốc tất cả hoa lợi tôi có.

13 Nếu tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái tôi,
  Khi họ khiếu nại với tôi điều gì,
14 Thì tôi sẽ làm gì khi Đức Chúa Trời trỗi dậy?
  Lúc Ngài chất vấn tôi, tôi sẽ đáp thế nào?
15 Đấng tạo dựng tôi trong dạ mẹ tôi không dựng nên họ sao?
  Chẳng phải chỉ có một Đấng dựng nên chúng ta trong lòng mẹ đó sao?

16 Nếu tôi từ chối điều người nghèo khó ước ao,
  Làm cho mắt người góa bụa bị hao mòn,
17 Nếu tôi ăn bánh một mình,
  Và trẻ mồ côi không được chia sẻ;
18 Từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi dưỡng cô nhi như một người cha;
  Từ khi lọt lòng mẹ, tôi nâng đỡ người góa bụa.
19 Nếu tôi thấy ai đó sắp chết vì thiếu quần áo,
  Hay người nghèo không có chăn mền,
20 Thì lòng họ sẽ chúc phước cho tôi,
  Vì nhờ bộ lông chiên của tôi mà họ được ấm áp.
21 Nếu tôi giơ tay hăm dọa trẻ mồ côi,
  Vì tôi thấy mình được ủng hộ nơi cổng thành,
22 Thì xin cho tôi đầu lìa khỏi cổ,
  Và cánh tay tôi gãy rời khỏi khuỷu tay.
23 Vì tai họa từ Đức Chúa Trời làm tôi kinh khiếp,
  Trước uy nghiêm Ngài, tôi không thể làm gì được.

24 Nếu tôi tin cậy nơi vàng,
  Hay gọi vàng ròng là nơi nương nhờ của tôi;
25 Nếu tôi vui mừng vì có nhiều của cải,
  Và trong tay sở hữu được thật nhiều;
26 Nếu tôi ngắm mặt trời chiếu sáng,
  Nhìn vầng trăng lộng lẫy nhô lên.
27 Nếu lòng tôi âm thầm bị chúng mê hoặc,
  Và hôn tay tỏ lòng tôn kính chúng,
28 Thì điều đó đã là tội ác đáng bị tòa xử phạt,
  Vì tôi đã chối bỏ Đức Chúa Trời trên cao.

29 Tôi nào có vui khi kẻ ghét tôi bị lâm nạn,
  Và đắc chí khi tai họa giáng trên nó;
30 Trái lại, tôi không cho phép miệng tôi phạm tội,
  Mà dùng lời nguyền rủa để hại mạng sống nó;
31 Nếu người nhà của tôi chẳng từng nói:
  ‘Ai ở đây mà không được ăn thịt no nê?’
32 Khách lạ không phải ngủ đêm ngoài đường;
  Tôi đã mở cửa đón khách đường xa.
33 Nếu tôi che giấu tội mình như A-đam,
  Ấp ủ gian ác mình trong lòng,
34 Chỉ vì sợ hãi đám đông,
  Lo sợ họ hàng khinh bỉ,
  Mà phải nín lặng không dám ra khỏi cửa.

35 Ôi! Ước gì có người lắng nghe tôi!
  Đây là lời cuối cùng của tôi! Xin Đấng Toàn Năng đáp lời tôi!
  Xin kẻ thù tôi viết cáo trạng buộc tội tôi!
36 Chắc hẳn tôi sẽ mang cáo trạng ấy trên vai mình,
  Đội lên đầu tôi như một mão miện.
37 Tôi sẽ báo với Chúa các bước đi của tôi;
  Như một ông hoàng, tôi sẽ đến chầu Ngài.

38 Nếu đất tôi lên tiếng tố cáo tôi,
  Các luống cày cùng nhau than khóc;
39 Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả tiền,
  Gây ra cái chết cho nguyên chủ nó,
40 Thì xin cho gai gốc mọc thay lúa mì,
  Và cỏ lùng thế cho lúa mạch!”

  Đến đây hết lời của Gióp.

Ê-li-hu

32Bấy giờ, ba người bạn kia ngưng đối đáp với Gióp vì Gióp tự thấy mình là người công chính. 2 Ê-li-hu, con trai của Ba-ra-kê-ên người Bu-xi, thuộc gia tộc Ram, nổi giận. Ông nổi giận với Gióp vì Gióp tự xưng mình là công chính hơn Đức Chúa Trời. 3 Ê-li-hu cũng nổi giận với ba bạn của Gióp vì họ không tìm được lời giải đáp cho Gióp mà chỉ biết buộc tội Gióp. 4 Ê-li-hu phải đợi để đối đáp với Gióp, vì những người kia đều lớn tuổi hơn ông. 5 Nhưng khi thấy ba người kia chẳng nói thêm được lời nào nữa thì Ê-li-hu nổi giận.

6 Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên người Bu-xi, lên tiếng:

  “Tôi còn trẻ
   Các anh đã có tuổi;
   Vì vậy tôi e dè, sợ sệt
   Khi đưa ra ý kiến của mình.
  7 Tôi thầm nghĩ: ‘Người lớn tuổi cần phải nói,
   Bậc cao niên phải dạy điều khôn ngoan.’
  8 Nhưng chính thần linh ở trong loài người,
   Là hơi thở của Đấng Toàn Năng, mới ban cho họ sự hiểu biết.
  9 Không phải người có tuổi nào cũng khôn ngoan,
   Bậc cao niên nào cũng hiểu điều ngay lẽ phải.
  10 Vì vậy tôi xin thưa: ‘Hãy nghe tôi;
   Cho tôi được trình bày ý kiến.’
  11 Nầy, tôi đã chờ đợi ý kiến của các anh,
  Lắng nghe những lời biện luận của các anh,
   Trong lúc các anh cân nhắc từng lời.
  12 Tôi đã chăm chú nghe các anh,
   Nhưng chẳng một ai trong các anh bắt bẻ,
   Hoặc đối đáp nổi lý lẽ của Gióp.
  13 Xin đừng vội nói: ‘Chúng ta đã tìm được khôn ngoan.’
   Đức Chúa Trời sẽ bác bỏ Gióp chứ không phải con người.
  14 Gióp không tranh luận với tôi,
   Nên tôi sẽ không dùng lý lẽ các anh mà đáp lại.
  15 Họ sững sờ, không nói gì được nữa;
   Họ đã cạn lời.
  16 Không lẽ tôi cứ phải chờ đợi khi họ không nói,
   Cứ đứng sững đó và chẳng đối đáp gì cả sao?
  17 Đến lượt tôi, tôi cũng phải trả lời;
   Tôi cũng sẽ trình bày ý kiến của mình.
  18 Vì tôi đã đầy ắp lời nói,
   Thần linh trong tôi thúc giục tôi.
  19 Nầy, lòng tôi như rượu chưa khui,
   Sẵn sàng vỡ tung như bầu rượu mới.
  20 Tôi phải nói để được nhẹ nhàng;
   Nên tôi sẽ lên tiếng đáp lời.
  21 Tôi sẽ chẳng thiên vị ai,
   Cũng không tâng bốc người nào.
  22 Vì tôi chẳng biết nịnh bợ;
   Nếu làm vậy, Đấng Tạo Hóa tôi sẽ lập tức tiêu diệt tôi.”

Bình luận

3. Chiến thắng những cám dỗ của bạn

Sách Gióp chứng minh một lần và mãi mãi rằng tội lỗi và sự đau khổ không nhất thiết liên quan trực tiếp đến tội lỗi hoặc sự vô tội của một cá nhân. Toàn bộ quan điểm của sách Gióp là mặc dù Gióp không hoàn hảo (13:26; 14:17), nhưng không phải tội của Gióp đã gây ra đau khổ cho ông. Gióp 'là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác.' (1: 1).

Gióp biết rằng bất chấp những lời buộc tội của bạn bè, ông vẫn có một tấm lòng hoàn toàn trong sáng. Nó giống như thể ông đã bị đưa ra xét xử, đối mặt với ‘kẻ tố cáo’ ông trong một phiên tòa với một ‘bản cáo trạng’ (31:35) chống lại ông. Trong phân đoạn hôm nay, ông đưa ra lời biện hộ của mình (c.35).

Cuộc đời của Gióp là một tấm gương, một nguồn cảm hứng và một thử thách. Đây là một bức tranh tuyệt vời về lối sống thánh và công bình.

  • Giữ mình trong sáng

Ông nói, ‘ôi đã lập giao ước với mắt tôi; Làm sao tôi còn dám nhìn một trinh nữ’ (c.1). Lòng Gió không bị quyến dụ (c. 9) vào tội ngoại tình. Ông nhận ra rằng ‘Tội ngoại tình đốt cháy như lửa địa ngục, thiêu rụi tận gốc tất cả hoa lợi tôi có.’ (c.12, VIE2010).

  • Tránh chủ nghĩa vật chất

Ông không đặt niềm tin vào sự giàu có (c.24) mặc dù số tài sản mà ông có là rất lớn. Ông cũng không đặt hy vọng vào vàng ròng bằng cách nói: ‘vàng ròng là nơi nương nhờ của tôi’ (c.24). Một lần nữa, lòng ông không ‘âm thầm bị chúng mê hoặc’ (c. 27).

  • Yêu kẻ thù của bạn

Ông đã chống lại sự cám dỗ để ghét kẻ thù của mình. Ông không hả hê khi kẻ thù của mình gặp lâm nạn (c.29b) - đó là một sự cám dỗ mạnh mẽ. Có một cám dỗ lớn để nói những lời giận dữ, nhưng Gióp không cho phép ‘miệng của mình phạm tội bằng cách đưa ra một lời nguyền rủa’ (c.30) chống lại kẻ thù của mình.

  • Trở nên hào phóng

Ông không chỉ tránh xa tội lỗi trong đời sống cá nhân của mình mà ông còn là người công bằng với tôi trai tớ gái tôi (c.13). Ông không phủ nhận 'điều người nghèo khó ước ao' (c.16a). Ông còn ‘mở cửa đón khách đường xa’ (c.32).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con sống với lương tâm trong sáng, giữ mình trong sạch và chỉ đặt niềm tin nơi Chúa. Cảm ơn Chúa vì nhờ thập tự giá của Chúa Giê-xu, Ngài có thể tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của con, và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, con có thể chiến thắng sự cám dỗ.

Pippa chia sẻ

Tôi rất ấn tượng với sự tự tin của Gióp rằng Đức Chúa Trời sẽ tìm thấy ông không chỗ chê trách (Gióp 31: 6). Gióp đưa ra một danh sách rất dài về cách ông đã sống cuộc đời mình, bao gồm cả việc anh ta đã không giữ bánh cho riêng mình (c. 17). Tôi không cảm thấy hào phóng chút nào khi trở về nhà và thấy rằng Nicky đã tặng tất cả bánh hạnh nhân sô cô la mà tôi đã làm cho một dịp đặc biệt, cho một nhóm du khách. Tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more