Ngày 63

Làm sao để thực thi thẩm quyền thuộc linh

Khôn ngoan Thi Thiên 29:1-11
Tân ước Mác 11:27-12:12
Cựu Ước Lê-vi 9:1 - 10:20

Giới thiệu

Tôi gặp ông ấy lần đầu khi anh ấy là khách mời trong một ngày cuối tuần của sinh viên khi tôi đang học tại Đại học Cambridge. Mặc dù ông ấy là người thuyết trình, nhưng ông ấy rất lịch sự và tôi cảm nhận được một sự khiêm tốn sâu sắc.

Khi anh ấy nói, anh ấy đã làm như vậy với thẩm quyền thực sự. Thông điệp của ông rất đơn giản và tập trung vào việc nói với mọi người về Chúa Giê-xu. Vài năm sau, ông trở thành cha xứ của Holy Trinity Brompton.

Người đàn ông khiêm tốn và có thuộc linh sâu sắc này không chỉ lãnh đạo nhà thờ của chúng tôi (và những người khác) vào thời điểm quan trọng trong sự phát triển của nó, mà còn đào tạo một số nhà lãnh đạo Cơ đốc có ảnh hưởng nhất ở Vương quốc Anh trong 40 năm qua. David Watson, David MacInnes, Sandy Millar và John Irvine đều là cha phó của John Collins, một giáo sĩ chưa bao giờ tìm kiếm danh vọng hay địa vị, nhưng đã đầu tư cả đời mình vào việc phục vụ người khác.

Thẩm quyền của ông không đến từ địa vị của ông trong cuộc sống hay từ quyền lực thế gian. Đúng hơn, thẩm quyền của ông đến từ mối quan hệ của ông ấy với Chúa Giê-xu Christ. Điều đó đang tự xác minh.

Ngày nay người ta rất cảnh giác với thẩm quyền. Tất nhiên, nó có thể bị lạm dụng. Tuy nhiên, về mặt thuộc linh, quyền hành thuộc linh là một nguồn ban phước to lớn.

Khôn ngoan

Thi Thiên 29:1-11

Thi Thiên của Đa-vít

1 Hỡi con cái của Đức Chúa Trời,
  Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
2 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài;
  Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.

3 Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước;
  Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét,
  Trên biển sâu.
4 Tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ;
  Tiếng Đức Giê-hô-va oai nghiêm.
5 Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương;
  Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-ban.
6 Ngài khiến núi Li-ban nhảy như bò con,
  Ngài khiến núi Si-ri-ôn nhảy như bò tơ rừng.
7 Tiếng Đức Giê-hô-va phát sấm chớp sáng lòe.
8 Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc rúng động;
  Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đe rúng động.
9 Tiếng Đức Giê-hô-va khiến nai cái đẻ con,
  Làm cho rừng cây trụi lá;
  Trong đền Ngài, mọi người đều reo lên: “Vinh hiển thay!”

10 Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt;
  Phải, Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời.
11 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài!
  Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài.

Bình luận

Lời nói của thẩm quyền

Có một sự đói khát và nhu cầu thuộc linh rất lớn trong xã hội của chúng ta. Mọi người đang tìm kiếm kiến thức và kinh nghiệm thuộc linh. Thi thiên này hướng chúng ta đến ‘tiếng Đức Giê-hô-va’ (c.3). Đa-vít mô tả quyền năng đáng kinh ngạc, sự uy nghi và uy quyền của giọng nói của Đức Chúa Trời (câu.4–5a, 7–9a).

Ngày nay, cách tốt nhất mà giúp chúng ta nghe được tiếng của Chúa là qua những lời Kinh Thánh. Lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền, quyền năng và uy nghi: ‘Trong đền Ngài, mọi người đều reo lên: “Vinh hiển thay! ”” (Câu 9, VIE2010). Quỳ gối là một cách phù hợp để lắng nghe tiếng Chúa. Tôi thích bắt đầu mỗi ngày bằng quỳ gối, đọc Kinh thánh, cố gắng nghe tiếng Chúa - hỏi: "Lạy Chúa, hôm nay Chúa nói gì với con?"

Đa-vít bắt đầu bằng cách nói: ‘Hỡi con cái của Đức Chúa Trời, Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng’ (c.1). Mọi uy quyền, sức mạnh và sức mạnh đều thuộc về Chúa. Tuy nhiên, Ngài không giữ tất cả cho riêng mình. Khi bạn lắng nghe tiếng nói của Chúa, Ngài sẽ chia sẻ với bạn thẩm quyền, quyền năng và sức mạnh của mình. Đa-vít kết thúc bằng câu, ‘Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài!' (c.11).

Đây là hai thứ mà chúng ta rất cần khi đối mặt với những trận chiến của cuộc đời (bên trong và bên ngoài). Chúng ta cần ‘sức mạnh’ của Đức Chúa Trời và ‘sự bình an’ của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm ơn vì Chúa đã chia sẻ với chúng con thẩm quyền, quyền năng và sức mạnh của Ngài. Xin thêm sức cho con trong những trận chiến hôm nay và cho con bình an giữa giông tố cuộc đời.

Tân ước

Mác 11:27-12:12

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus

27 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến cùng Ngài, 28 và hỏi: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy?”

29 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời Ta thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc nầy bởi thẩm quyền nào. 30 Báp-têm của Giăng đến từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời cho Ta đi.”

31 Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời’ thì ông ấy sẽ nói, ‘Vậy, tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 32 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ loài người’?” — Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều cho rằng Giăng thật là một nhà tiên tri. —

33 Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus: “Chúng tôi không biết.”

Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về những người thuê vườn nho

12 Đức Chúa Jêsus bắt đầu dùng ẩn dụ nói với họ: “Người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào hầm ép nho, xây một tháp canh, rồi cho người ta thuê, và đi qua một xứ khác. 2 Đến mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến gặp những người thuê vườn nho để thu một phần hoa lợi từ vườn nho. 3 Nhưng chúng bắt đầy tớ, đánh đập rồi đuổi về tay không. 4 Người chủ lại sai một đầy tớ khác đến, chúng đánh vào đầu và nhục mạ anh ta. 5 Người chủ sai tiếp một đầy tớ khác đến thì họ giết đi. Nhiều đầy tớ khác cũng bị đối xử như vậy, người thì bị đánh, kẻ thì bị giết.

6 Chủ vườn chỉ còn một người, đó là con trai một yêu dấu của mình. Cuối cùng, ông sai con mình đi, tự nhủ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con trai ta!’

7 Nhưng bọn thuê vườn nho đó bàn với nhau: ‘Đây là đứa con thừa kế. Nào, hãy giết nó đi thì gia tài của nó sẽ thuộc về chúng ta.’ 8 Chúng bắt người con trai ấy, giết đi và ném ra ngoài vườn nho. 9 Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến diệt những kẻ thuê vườn nho đó, rồi giao vườn nho cho những người khác. 10 Các ngươi chưa từng đọc lời Kinh Thánh nầy sao:

‘Hòn đá bị thợ xây loại ra,
Đã trở nên đá góc nhà;
11 Đây là việc Chúa làm,
Và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta’?”

12 Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo muốn tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ. Nhưng họ lại sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi.

Bình luận

Quyền lực do thượng đế ban cho

Chúa Giê-su đã nói và hành động với thẩm quyền do Đức Chúa Trời ban cho. Ngài đã lắng nghe tiếng Chúa và nói chính những lời của Chúa. Đây chính là chìa khóa. Nếu bạn muốn nói với thẩm quyền, hãy dành thời gian cho Chúa, lắng nghe tiếng nói của Ngài.

Mọi người hoàn toàn biết rõ rằng Chúa Giê-su có thẩm quyền. Câu hỏi duy nhất mà những người chống đối Chúa đặt ra là quyền lực đó đến từ đâu (11:28). Chúa Giê-su đã trả lời bằng một câu hỏi tuyệt vời về Giăng Báp-tít.

Ông hỏi họ liệu quyền hành của Giăng đến từ Đức Chúa Trời (‘trời’) hay ‘từ loài người’ (c.30). Họ không thể trả lời câu hỏi vì họ không muốn thừa nhận nó đến từ Đức Chúa Trời (vì họ không tin Ngài) (c.31). Họ cũng không muốn nói rằng nó đến từ loài người vì dân chúng công nhận rằng Giăng là một nhà tiên tri chân chính (c.32).

Có lần tôi nghe một thầy truyền đạo, người tin rằng các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh đã kết thúc với thời đại các sứ đồ, được đặt câu hỏi: 'Phong trào Ngũ Tuần có phải là một hành động của Đức Chúa Trời không?' ông ấy không thể trả lời câu hỏi.

Nói rằng ‘điều đó đến từ Đức Chúa Trời’ có nghĩa là nhận ra sự tuôn tràn các ân tứ thuộc linh của Đức Thánh Linh trong thế giới hiện đại của chúng ta. Từ chối rằng nó đến từ Đức Chúa Trời sẽ là phủ nhận kinh nghiệm của hơn 600 triệu Cơ đốc nhân trên khắp thế giới, những người đã trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời qua phong trào Ngũ tuần.

Vì những người thẩm vấn Chúa Giê-su từ chối trả lời câu hỏi của Ngài về Giăng Báp-tít, nên Chúa Giê-su từ chối trả lời câu hỏi của họ về thẩm quyền của Ngài. ‘Chúa Giê-su nói:“ Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”(c.33b).

Sau đó, Chúa Giê-su kể một dụ ngôn nhằm tiết lộ thẩm quyền của Ngài đến từ đâu. Những người chống đối Chúa Giê-su chắc chắn nhận ra mục đích của Chúa Giê-su, vì Mác nói với chúng ta rằng họ ‘các nhà lãnh đạo Do Thái giáo muốn tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ’ (12:12).

Câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giê-su nói về một người ‘trồng một vườn nho… rào chung quanh, đào hầm ép nho, xây một tháp canh’ (c.1). Dụ ngôn dựa trên Ê-sai 5: 1–7, trong đó Đức Chúa Trời là chủ và dân Ngài (đặc biệt là những người lãnh đạo) là vườn nho. Trong dụ ngôn của Chúa Giê-su, những tôi tớ bị sai đi và bị giết là những nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, bao gồm cả Giăng Báp-tít. Sau đó, Chúa Giê-su tự giới thiệu mình vào dụ ngôn của chính ngài: Đức Chúa Trời ‘chỉ còn một người, đó là con trai một yêu dấu của mình. Cuối cùng, ông sai con mình đi, tự nhủ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con trai ta!’” (Mác 12: 6).

Chúa Giê-su cho thấy Ngài có thẩm quyền duy nhất vì Ngài là Con một của Đức Chúa Trời. Có một sự phân biệt rất rõ ràng giữa người con trai và người thừa kế được yêu quý duy nhất và những người hầu khác nhau, những người được cử đến trước. Tuy nhiên, với tầm nhìn xa trông rộng đáng kinh ngạc, Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài, Con Một của Đức Chúa Trời, sẽ bị giết (c.7–8).

Sau đó, Ngài giải thích rằng quyền lãnh đạo của dân sự Đức Chúa Trời sẽ được chuyển giao cho một ban lãnh đạo mới (những người lãnh đạo ban đầu của hội thánh) với Chúa Giê-su là viên đá tảng của họ: 'Hòn đá mà thợ xây loại ra; Đã trở nên đá góc nhà.' (c.10; xem cũng Thi-thiên 118: 22).

Con Một Đức Chúa Trời có thẩm quyền duy nhất như đá góc nhà của dân sự Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe Chúa và bạn cũng sẽ nói với thẩm quyền bắt nguồn từ thẩm quyền của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời, người đã nói với thẩm quyền của chính Chúa. Xin giúp con bước đi trong mối quan hệ mật thiết với Chúa, nghe tiếng nói của Chúa và nói những lời của Chúa một cách uy quyền.

Cựu Ước

Lê-vi 9:1 - 10:20

Các thầy tế lễ bắt đầu chức vụ

9 Đến ngày thứ tám, Môi-se mời A-rôn và các con trai ông cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến 2 và nói với A-rôn: “Hãy bắt một con bò con đực làm tế lễ chuộc tội, một con chiên đực làm tế lễ thiêu; cả hai đều không có tì vết và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. 3 Anh hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Anh em hãy bắt một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, một con bò con và một con chiên con, cả hai đều không có tì vết và được một tuổi, để làm tế lễ thiêu, 4 một con bò và một con chiên đực để làm tế lễ bình an dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va và một tế lễ chay có pha dầu, vì hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với anh em.’”

5 Họ đem đến trước Lều Hội Kiến những gì Môi-se đã truyền bảo, rồi cả hội chúng đến gần và đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. 6 Môi-se nói: “Đây là điều Đức Giê-hô-va phán dặn anh em phải làm để vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với anh em.”

7 Rồi Môi-se nói với A-rôn: “Anh hãy đến gần bàn thờ dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu của anh để làm lễ chuộc tội cho chính anh và cho dân chúng, rồi dâng tế lễ của dân chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, như Đức Giê-hô-va đã phán dạy.”

8 A-rôn đến gần bàn thờ và giết bò con đực để làm tế lễ chuộc tội cho chính mình. 9 Các con trai A-rôn đem máu sinh tế đến cho ông; ông nhúng ngón tay vào máu, bôi lên các sừng bàn thờ, rồi đổ máu dưới chân bàn thờ. 10 Ông lấy mỡ, hai trái cật và phần gan ngon nhất của sinh tế chuộc tội đốt trên bàn thờ, như Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se. 11 Còn thịt và da, ông đem đốt bên ngoài trại.

12 A-rôn giết con vật dùng làm tế lễ thiêu. Các con trai A-rôn đem máu sinh tế đến cho ông và ông rảy chung quanh bàn thờ. 13 Họ cũng đem đến thịt tế lễ thiêu đã sả ra từng miếng cùng với cái đầu để ông đốt tất cả trên bàn thờ. 14 Ông rửa bộ lòng và các chân rồi đem đốt bên trên tế lễ thiêu nơi bàn thờ.

15 Tiếp đó, ông đem tế lễ của dân chúng đến. Ông bắt con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội cho dân chúng, giết nó và dâng lên làm lễ chuộc tội như đã làm với tế lễ chuộc tội trước đó.

16 Ông cũng dâng tế lễ thiêu và tiến hành theo luật lệ đã định. 17 Rồi ông dâng tế lễ chay. Ông bốc một nắm đầy lễ vật chay và thiêu trên bàn thờ, chung với tế lễ thiêu buổi sáng.

18 Ông cũng giết con bò và con chiên đực làm sinh tế bình an cho dân chúng. Các con trai A-rôn đem máu sinh tế đến cho ông và ông rảy chung quanh bàn thờ. 19 Còn mỡ của con bò và con chiên đực, mỡ đuôi, mỡ bọc bộ lòng, hai trái cật và phần ngon nhất của gan, 20 thì họ đặt trên bộ sườn, và ông thiêu mỡ đó trên bàn thờ. 21 Nhưng bộ sườn và đùi sau bên phải thì A-rôn lấy và tiến hành nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, như Môi-se đã truyền dặn.

22 A-rôn giơ tay trên dân chúng và chúc phước cho họ. Sau khi dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu và tế lễ bình an thì ông bước xuống khỏi bàn thờ. 23 Môi-se và A-rôn vào Lều Hội Kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với toàn dân. 24 Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va thiêu hủy tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất.

Cái chết của Na-đáp và A-bi-hu

10 Hai con trai A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương, bỏ than đang cháy vào rồi để hương lên trên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va, là điều Ngài không phán dạy họ. 2 Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va thiêu nuốt họ; họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. 3 Môi-se nói với A-rôn: “Đó là điều Đức Giê-hô-va đã phán:

‘Giữa những người đến gần Ta
Ta sẽ tỏ bày đức thánh khiết;
Và trước mặt toàn dân
Ta sẽ được tôn vinh.’”

A-rôn nín lặng.

4 Môi-se gọi Mi-sa-ên và Ên-sa-phan, hai con trai của U-xi-ên là chú của A-rôn, và bảo họ: “Hãy đến khiêng xác của hai cháu khỏi nơi thánh và đem ra ngoài trại.” 5 Họ đến gần, dùng áo lót hai người kia đang mặc, kéo xác họ đưa ra ngoài trại, như lời Môi-se đã bảo.

6 Sau đó, Môi-se nói với A-rôn và hai con trai ông là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma: “Đừng làm rối tóc, cũng đừng xé áo để anh và các cháu khỏi phải chết, và để Đức Giê-hô-va không nổi giận với cả hội chúng. Nhưng anh em của anh và cả nhà Y-sơ-ra-ên có thể khóc than những người vừa bị Đức Giê-hô-va thiêu đốt đó. 7 Đừng ra khỏi cửa Lều Hội Kiến trong lúc nầy để anh em khỏi chết, vì anh em đã được Đức Giê-hô-va xức dầu.” Họ làm theo lời Môi-se.

8 Đức Giê-hô-va phán với A-rôn: 9 “Con và các con trai của con không được uống rượu nho hay thức uống có men khi vào Lều Hội Kiến, kẻo các con phải chết. Đó là một mệnh lệnh đời đời cho mọi thế hệ. 10 Các con phải biết phân biệt giữa thánh khiết và phàm tục, giữa ô uế và thanh sạch, 11 và phải dạy dân Y-sơ-ra-ên mọi mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy họ qua Môi-se.”

12 Môi-se nói với A-rôn và hai người con trai còn lại của ông là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma rằng: “Hãy lấy phần tế lễ chay còn lại sau khi đã dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va làm thành bánh không men và ăn gần bàn thờ, vì đó là phần rất thánh. 13 Phải ăn tế lễ nầy tại một nơi thánh vì đó là phần của anh và các con anh trích từ các lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Tôi đã được truyền dặn như vậy. 14 Còn bộ sườn non đã dâng lên Đức Giê-hô-va như là một lễ vật đặc biệt và cái đùi đã trình dâng lên Chúa thì anh cùng các con trai con gái anh sẽ ăn tại một nơi thanh sạch. Các món đó đã được ban làm phần riêng cho anh và các con anh, trích từ tế lễ bình an của con dân Y-sơ-ra-ên. 15 Họ sẽ đem đến cái đùi đã dâng lên và bộ sườn non đã qua nghi thức đưa qua đưa lại, cùng với các phần mỡ của tế lễ thiêu bằng lửa, dâng lên theo nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là phần thuộc về anh và các con anh, theo quy định vĩnh viễn mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy.”

16 Khi Môi-se hỏi về con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội thì thấy nó đã bị thiêu. Vì thế ông nổi giận với Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma là hai con trai còn lại của A-rôn, và nói: 17 “Tại sao các cháu không ăn thịt sinh tế chuộc tội trong một nơi thánh? Đó là một phần rất thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các cháu để gánh lấy tội của hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. 18 Vì huyết sinh tế nầy không được đem vào nơi thánh, nên các cháu phải ăn sinh tế đó trong một nơi thánh như lời ta đã căn dặn.”

19 A-rôn nói với Môi-se: “Hôm nay hai cháu đã dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng những việc rủi ro như thế đã xảy đến cho tôi mà hôm nay tôi còn ăn sinh tế chuộc tội, thì liệu có đẹp lòng Đức Giê-hô-va không?” 20 Nghe những lời nầy, Môi-se đồng ý.

Bình luận

Thẩm quyền của Chúa Giê-xu

Thật là một điều tuyệt vời khi được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời - ‘Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với toàn dân. 24Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va thiêu hủy tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất.'(9: 23–24, VIE2010).

Ví dụ của Na-đáp và A-bi-hu (10: 1–2) cho thấy rằng không bao giờ nên coi thường sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Con người ngày nay thường muốn có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời theo cách riêng của họ và theo đường lối riêng của họ. Tuy nhiên, chỉ nhờ Chúa Giê-su mà bạn mới có thể tự tin bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không sợ hãi.

Trong Cựu Ước, việc tiếp cận với sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được thực hiện thông qua hệ thống tế lễ phức tạp. Thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng của lễ cho chính mình và dân chúng (9: 7–8). Vì thầy tế lễ thượng phẩm là một con người và cũng như chúng ta, yếu đuối và tội lỗi, nên ông phải dâng tế lễ cho tội lỗi của mình cũng như tội lỗi của dân chúng.

Chúa Giê-su có một thẩm quyền tối cao. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vô tội. Như trước giả Hê-bơ-rơ đã viết: ‘Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến: thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả'(Hê-bơ-rơ 7: 26–27).

Kết quả là, nhờ Chúa Giê-su, bạn có thể đến gần với sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời: 'Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, 20bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài; 21lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. '(10: 19–22).

Bạn có thể đến trước mặt Chúa hôm nay và nghe tiếng Chúa, nhận được sức mạnh và sự bình an của Ngài, và nói với thẩm quyền đến từ việc bạn đã nghe tiếng Chúa.

Cầu nguyện

Thưa Chúa, con cám ơn Chúa vì bây giờ con đã được vào Nơi Chí Thánh bằng huyết của Chúa Giê-su. Hôm nay, con muốn đến gần Đức Chúa Trời với tấm lòng chân thành với sự chắc chắn của đức tin để nghe tiếng Chúa, nhận được sức mạnh và sự bình an của Ngài, và nói với thẩm quyền vì con đã nghe tiếng Chúa.

Pippa chia sẻ

Thi thiên 29:11

"Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài! Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài."

Đó là điều tôi cần mỗi ngày: ‘sức mạnh’ và ‘bình an’. Bình an trong một thế giới bận rộn và sức mạnh để thực hiện tất cả những gì tôi cần làm ngày hôm nay.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more