Ngày 58

Sáu đặc điểm của một đời sống thánh khiết

Khôn ngoan Thi Thiên 27:1-6
Tân ước Mác 9:33-10:12
Cựu Ước Lê-vi 1:1-3:17

Giới thiệu

Bạn có cố gắng đưa Chúa Giê-xu vào lịch trình của mình không? Hoặc lịch trình của bạn có xoay quanh Chúa Giê-su không?

"Chúa không thể phù hợp với kế hoạch của chúng ta, chúng ta phải phù hợp với kế hoạch của Ngài", Eugene Peterson viết. ‘Chúng ta không thể sử dụng Chúa - Chúa không phải là một công cụ, thiết bị hay thẻ tín dụng. Thánh là từ làm cho Đức Chúa Trời trở nên khác biệt và trên cả những nỗ lực của chúng ta nhằm tranh thủ Ngài trong việc thỏa mãn những ước nguyện của chúng ta hoặc những kế hoạch không tưởng của chúng ta để ghi dấu ấn của bản thân trên thế giới. Thánh có nghĩa là Chúa đang sống theo cách của Chúa, sống theo cách vượt quá kinh nghiệm và trí tưởng tượng của chúng ta. Thánh đề cập đến cuộc sống bùng cháy với một sự tinh khiết mãnh liệt có thể biến mọi thứ nó chạm vào thành chính nó. '

Từ ‘thánh’ (qadosh) trong tiếng Hê-bơ-rơi ban đầu có nghĩa là ‘tách biệt’ hoặc ‘biệt riêng’. Nó được dùng để mô tả ‘tính khác biệt’ của Đức Chúa Trời, tính cách và bản chất của Ngài vĩ đại và tuyệt vời hơn bất kỳ người hay vật nào khác. Đối với một cái gì đó khác trở thành 'thánh' chỉ đơn giản có nghĩa là nó được dành riêng cho Đức Chúa Trời. Bạn thánh đến mức mà cuộc đời bạn dành trọn cho Chúa và hành động của bạn phản ánh tính cách của Chúa. Sự thánh và* sự trọn vẹn* có liên quan mật thiết với nhau, và Đức Chúa Trời muốn toàn bộ cuộc sống của bạn.

Khôn ngoan

Thi Thiên 27:1-6

Thi Thiên của Đa-vít

1 Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi,
Tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi,
Tôi sẽ hãi hùng ai?

2 Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi,
Chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi
Thì chúng đều vấp ngã.
3 Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi,
Lòng tôi sẽ chẳng sợ;
Dù giặc giã nổi lên chống lại tôi,
Khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa.

4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều
Và sẽ tìm kiếm điều ấy.
Đó là tôi muốn trọn đời tôi
Được ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va
Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
5 Vì trong ngày tai họa,
Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài,
Giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài,
Và Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá.

6 Bấy giờ tôi sẽ ngẩng đầu
Cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi;
Trong trại Ngài,
Tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng;
Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va.

Bình luận

Thờ phượng Chúa trong vẻ đẹp của sự thánh thiện

Làm thế nào để bạn sống một cuộc sống mà không sợ hãi?

Đa-vít có rất nhiều lý do để sợ hãi. Ông ấy bị bao quanh bởi những kẻ phá hoại, ‘kẻ ác’ và ‘quân thù’ (câu 2, VIE2010). Tuy nhiên, Đa-vít nói, "Tôi sẽ sợ ai?, Tôi sẽ hãi hùng ai?" (câu 1, VIE2010). "Lòng tôi sẽ chẳng sợ ... Khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa" (câu 3, VIE2010). Làm thế nào bạn có thể tự tin khi đối mặt với sự chống đối và tấn công?

Trọng tâm của cuộc đời ông là sự thờ phượng. Đa-vít tập trung vào ‘một điều’ (c.4). Đây là ưu tiên số một của ông. Đừng cố gắng đưa Chúa vào kế hoạch của bạn. Thực hiện các kế hoạch của bạn xung quanh ưu tiên của sự thờ phượng.

Đa-vít mô tả sự thờ phượng thật tuyệt vời. Điều ông muốn làm hơn bất cứ điều gì là ‘nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Người trong nhà Đức Giê-hô-va’ (c.4b). Ở đó ông sẽ ‘Tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng; Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va.'(c.6b).

Tôi thích cách diễn đạt ‘sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va’ (c.4b). Từ Hy Lạp có nghĩa là ‘vẻ đẹp’ (kalos) là từ được dùng để mô tả mọi việc Chúa Giê-su đã làm (Mác 7:37). Dostoevsky mô tả Chúa Giê-su là ‘đẹp vô hạn’. Chúa Giê-su không có vẻ đẹp bề ngoài (Ê-sai 53: 2–3); Ngài có một vẻ đẹp khác - vẻ đẹp của sự thánh khiết.

Khi bạn tìm kiếm Chúa và ngắm nhìn vẻ đẹp của Chúa trong sự thờ phượng, Ngài nâng bạn lên trên tất cả những phiền nhiễu, sợ hãi và cám dỗ. Như Đa-vít đã nói, ‘Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài, Giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài, Và Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá; Bấy giờ tôi sẽ ngẩng đầu, Cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi ’ (Thi thiên 27: 5–6, MSG).

Cầu nguyện

Lạy Chúa con xin một điều, xin để con ở trong nhà Chúa mọi ngày trong đời, để ngắm nhìn vẻ đẹp của Chúa.

Tân ước

Mác 9:33-10:12

Sự cao trọng thật

33 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Khi đã vào trong nhà rồi, Ngài hỏi các môn đồ: “Lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc gì vậy?” 34 Nhưng họ làm thinh, vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết.

35 Ngài ngồi xuống, gọi mười hai sứ đồ và nói: “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người.”

36 Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ; Ngài ẵm em bé trong tay và nói: 37 “Người nào vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, thì không phải tiếp Ta, nhưng tiếp Đấng đã sai Ta.”

Không chống chúng ta là thuộc về chúng ta

38 Giăng thưa với Ngài: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.”

39 Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh Ta làm phép lạ lại vừa nói xấu Ta được. 40 Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 Còn ai nhân danh Ta mà cho các con một chén nước, vì các con thuộc về Đấng Christ, Ta bảo thật cho các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. 42 Nhưng ai gây cho một trong những đứa bé nầy đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn.”

Cám dỗ

43 “Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 45 Nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một chân mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. 47 Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi! Vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, 48 là nơi

sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt.

49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

50 Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì làm thế nào cho mặn lại được? Các con phải có muối trong lòng mình, và sống hòa thuận với nhau.”

Vấn đề ly dị

10 Từ đó Đức Chúa Jêsus đi vào miền Giu-đê và miền bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ, Ngài dạy dỗ họ.

2 Có mấy người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?”

3 Ngài hỏi: “Môi-se đã truyền dạy các ngươi điều gì?”

4 Họ thưa: “Môi-se cho phép người đàn ông viết giấy ly hôn rồi ly dị vợ.”

5 Đức Chúa Jêsus phán: “Chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi-se mới viết ra luật nầy. 6 Nhưng từ buổi sáng thế, ‘Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một người nam và một người nữ.’ 7 ‘Vì lý do đó mà người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ, 8 và hai người trở nên một thịt.’ Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một. 9 Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp.”

10 Khi ở trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về vấn đề nầy; 11 Ngài phán: “Người nào ly dị vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ. 12 Còn nếu người đàn bà ly dị chồng để kết hôn với người khác thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Bình luận

Phục vụ Chúa trong một đời sống thánh khiết

Thái độ của chúng ta đối với các thánh chức đạo Đấng Christ khác và các hội thánh đạo Đấng Christ khác nên như thế nào?

Sự chia rẽ giữa những người theo Chúa Giê-su đã bắt đầu từ rất sớm! Các môn đồ bắt đầu tranh cãi xem ai là người cao trọng nhất (9: 33–34). Trong hoàn cảnh này, Chúa Giê-su đã nói với họ về những đặc điểm của đời sống thánh khiết.

  1. Khiêm tốn

Chúa Giê-su bảo họ đừng cạnh tranh để trở nên đầu. Nó luôn luôn là một cám dỗ để so sánh. Đố kỵ và ganh đua là mối nguy hiểm lớn. Chúa Giê-su nói nếu bạn định cạnh tranh thì bạn phải giành được vị trí cuối cùng. Nếu ai muốn làm đầu, thì họ phải 'làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người’ (c.35). Các nhà lãnh đạo được kêu gọi để phục vụ trong sự khiêm tốn.

  1. Tình yêu thương

“Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ; Ngài ẵm em bé trong tay và nói: "Người nào vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, thì không phải tiếp Ta, nhưng tiếp Đấng đã sai Ta” (cc.36–37). Hãy yêu thương và chào đón tất cả mọi người, ngay cả những người không thể làm gì cho bạn - những người còn rất nhỏ, những người yếu đuối, nghèo khổ - làm như vậy là bạn đang yêu mến và chào đón Chúa Giêsu.

  1. Sức chịu đựng

Chúa Giê-su bảo các môn đồ không được gạt bỏ hoặc phán xét những người khác làm những việc ‘nhân danh Chúa Giê-xu’ chỉ vì người ấy không theo họ (c.38–39,41) hoặc làm những việc theo cách khác với cách bạn làm. Thật là sai lầm khi gạt bỏ những Cơ đốc nhân khác, các giáo phái khác hoặc các tổ chức khác vì họ không 'không theo chúng ta’ (c.38).

  1. Kỷ luật

Đôi khi chúng ta khoan dung với tội lỗi trong cuộc sống của mình nhưng lại không khoan nhượng với tội lỗi của người khác. Chúa Giê-su dạy chúng ta phải khoan dung đối với người khác, nhưng không khoan dung với tội lỗi trong cuộc sống của chính mình (c.42–49).

Tất nhiên, Chúa Giê-su không nói về việc bắt chước theo nghĩa đen. Thay vào đó, Ngài sử dụng ngôn ngữ tượng hình về những gì chúng ta làm (bằng tay, c.43), những nơi chúng ta đến (bằng chân, c.45) và những gì chúng ta nhìn (bằng mắt, c.47). Có kỷ luật, không khoan nhượng và triệt để về tội lỗi. Thường là tội lỗi dẫn đến chia rẽ. Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy chú tâm sống một đời sống thánh khiết.

  1. Hòa thuận

Chúa Giê-su bảo họ đừng tranh cãi nhưng hãy hòa thuận. Chúa Giê-su mong muốn các môn đồ hòa thuận với nhau, ngừng tranh cãi và ‘hòa thuận với nhau’ (c.50). Sau đó, Ngài cầu nguyện rằng chúng ta có thể trở nên một để thế giới tin tưởng (Giăng 17:21).

  1. Trung thủy

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trung thủy trong hôn nhân. Chúa chỉ ra rằng việc Môi-se cho phép ly hôn là một sự nhượng bộ chứ không phải mệnh lệnh. Ý định của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân là sự trung thủy trọn đời. Vợ chồng kết hợp chặt chẽ đến nỗi trở nên một xương một thịt: ‘Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một’ (Mác 10: 8). Đây là nguồn gốc của những lời thề tuyệt vời trong nghi thức hôn phối, đằng sau sự chắp tay và trao nhau lời thề: ‘Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp’ (c.9).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh để sống một đời sống thánh khiết và phát triển các bông trái khiêm nhường, yêu thương, khoan dung, kỷ luật, hòa thuận và trung tín.

Cựu Ước

Lê-vi 1:1-3:17

Tế lễ thiêu

1Đức Giê-hô-va từ trong Lều Hội Kiến gọi Môi-se và phán: 2 “Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi có một người trong các con muốn dâng sinh tế lên Đức Giê-hô-va thì phải dâng bò, chiên hay dê từ đàn gia súc.

3 Nếu lễ vật của người ấy là tế lễ thiêu bằng bò thì phải chọn một con bò đực không tì vết. Người ấy phải dâng nó tại cửa Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài vui nhậm. 4 Người dâng lễ vật sẽ đặt tay trên đầu con vật làm tế lễ thiêu và nó sẽ được chấp nhận như một sinh tế chuộc tội thay cho người ấy. 5 Con bò đực sẽ bị giết trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con cháu A-rôn là những thầy tế lễ lấy máu nó dâng lên và rảy chung quanh bàn thờ tại cửa Lều Hội Kiến. 6 Người ấy lột da con vật làm tế lễ thiêu và sả thịt ra từng miếng. 7 Các thầy tế lễ là con cháu A-rôn sẽ nhóm lửa trên bàn thờ và chất củi lên. 8 Rồi các thầy tế lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên củi đang cháy trên bàn thờ. 9 Người dâng lễ vật phải lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem thiêu tất cả trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, tức là một sinh tế dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

10 Nếu lễ vật của người đó là tế lễ thiêu bằng gia súc nhỏ, hoặc chiên hay dê thì phải dâng một con đực không tì vết. 11 Người dâng lễ vật phải giết nó tại phía bắc của bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con cháu A-rôn là những thầy tế lễ sẽ rảy máu chung quanh bàn thờ. 12 Người ấy phải sả thịt ra từng miếng, cả đầu và mỡ. Thầy tế lễ sắp tất cả lên củi đang cháy trên bàn thờ. 13 Người ấy cũng phải lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem thiêu tất cả trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, tức là một sinh tế dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

14 Nếu lễ vật của người đó dâng lên Đức Giê-hô-va là một tế lễ thiêu bằng chim thì phải dùng chim gáy hoặc bồ câu con. 15 Thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ, vặn đứt đầu ra rồi thiêu nó trên bàn thờ; còn máu thì cho chảy ra cạnh bàn thờ. 16 Thầy tế lễ sẽ lấy cái diều và bộ lông ném bên cạnh bàn thờ, về phía đông, là chỗ đổ tro, 17 rồi nắm hai cánh xé con chim ra, nhưng không xé đứt hẳn. Thầy tế lễ sẽ thiêu nó trên bàn thờ nơi củi đang cháy. Đó là tế lễ thiêu, tức là sinh tế dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.’”

Tế lễ chay

2 “‘Khi có người muốn dâng một tế lễ chay lên Đức Giê-hô-va thì lễ vật đó phải làm bằng bột lọc. Người ấy phải chế dầu vào và để nhũ hương lên trên, 2 rồi đem đến cho các con cháu A-rôn, là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc, dầu và tất cả nhũ hương rồi đốt trên bàn thờ tượng trưng cho cả tế lễ chay. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. 3 Phần còn lại của tế lễ chay sẽ thuộc về A-rôn và con cái người. Đó là phần rất thánh lấy từ các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

4 Khi các con dâng tế lễ chay bằng bánh nướng trong lò thì bánh đó phải làm bằng bột không men nhồi với dầu, hoặc làm thành bánh tráng không men thoa dầu. 5 Nếu các con dùng bánh nướng trên vỉ làm tế lễ chay thì bánh đó phải làm bằng bột không men nhồi với dầu, 6 phải bẻ ra từng miếng và chế dầu lên. Đó là tế lễ chay. 7 Nếu tế lễ chay là bánh chiên trong chảo lớn thì bánh đó phải làm bằng bột nhồi với dầu. 8 Các con sẽ đem tế lễ chay đã được chuẩn bị như thế dâng lên Đức Giê-hô-va; khi đã trao cho thầy tế lễ thì ông ấy sẽ đem đến bàn thờ. 9 Thầy tế lễ sẽ lấy một phần từ tế lễ chay đó để tượng trưng cho cả tế lễ và thiêu trên bàn thờ. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. 10 Phần còn lại của tế lễ chay sẽ thuộc về A-rôn và con cái người. Đó là một phần rất thánh lấy từ tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

11 Tế lễ chay mà các con dâng lên Đức Giê-hô-va không được pha men vì các con không được thiêu men hay mật ong trong tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. 12 Các con có thể dâng những thứ đó lên Đức Giê-hô-va như lễ vật đầu mùa nhưng không được đốt trên bàn thờ như tế lễ có hương thơm. 13 Phải nêm muối vào các tế lễ chay. Không được dâng tế lễ chay thiếu muối vì muối là giao ước của Đức Chúa Trời mình. Các con phải dâng muối chung với tất cả các lễ vật.

14 Nếu các con dùng hoa quả đầu mùa làm tế lễ chay dâng lên Đức Giê-hô-va thì phải lấy lúa mới, rang trên lửa rồi xay thành bột, 15 chế dầu vào và để nhũ hương lên trên. Đó là tế lễ chay. 16 Thầy tế lễ sẽ lấy một phần hạt xay nhồi với dầu cùng tất cả nhũ hương và thiêu đi để tượng trưng cho cả tế lễ. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.’”

Tế lễ bình an

3 “‘Người nào muốn dâng tế lễ bình an bằng bò đực hoặc bò cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va một con bò không tì vết. 2 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn, tức là những thầy tế lễ, sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. 3 Rồi lấy một phần từ sinh tế của tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng, 4 hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật. 5 Các con cháu A-rôn sẽ thiêu những thứ đó tại bàn thờ chung với tế lễ thiêu đã đặt trên củi đang cháy. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

6 Người nào muốn dâng sinh tế của tế lễ bình an bằng chiên hay dê thì phải dâng lên Đức Giê-hô-va một con đực hoặc cái không tì vết. 7 Khi người ấy dâng chiên con làm lễ vật thì phải dâng nó trước mặt Đức Giê-hô-va, 8 đặt tay trên đầu con chiên rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. 9 Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là mỡ, nguyên cái đuôi chặt gần cuối xương sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng, 10 hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật. 11 Thầy tế lễ sẽ thiêu những thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

12 Khi lễ vật của người ấy là một con dê cái thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va, 13 đặt tay mình trên đầu con dê rồi giết nó trước Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. 14 Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng, 15 hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật. 16 Thầy tế lễ sẽ thiêu các thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

17 Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các con tại khắp nơi các con cư trú: các con không được ăn mỡ hoặc huyết.’”

Bình luận

Hãy nên thánh vì Chúa là thánh

Làm thế nào bạn có thể sống một cuộc sống thánh khiết khi thế giới xung quanh là những điều xấu xa?

Khi dân Chúa sắp vào đất hứa, có những điều Eugene Peterson mô tả là ‘tạm dừng tường thuật’; một ‘hướng dẫn bị kéo dài thời gian", một sự chuẩn bị chi tiết và tỉ mỉ để sống“ thánh khiết” trong một nền văn hóa không có bất kì ý tưởng mờ nhạt nào về sự“ thánh khiết ”là gì. '

Ông viết: ‘Trước hết’, “mọi chi tiết trong cuộc sống của chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết.” Bạn được kêu gọi nên thánh trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của bạn. Thứ hai, ông tiếp tục, ‘Đức Chúa Trời cung cấp một cách thức (sinh lễ, tế lễ và ngày Sa-bát) để đưa mọi thứ trong và về chúng ta vào sự hiện diện thánh khiết của Ngài, được biến đổi trong ngọn lửa rực rỡ vinh quang của sự thánh khiết.

Ngôn ngữ của Lê-vi Ký nghe rất xa lạ đối với đôi tai hiện đại của chúng ta. Luật pháp yêu cầu của lễ phải hoàn hảo - "không tì vết" (1: 3). Qua sự tế lễ, ‘sự chuộc tội’ đã được thực hiện (c.4). Nói một cách hình tượng, thông qua việc đặt tay lên đầu bò đực, dê và cừu non (ví dụ 3: 2,8), tội lỗi được chuyển cho một con vật thay thế sẽ hy sinh thay cho con người. Máu của vật tế lễ vô cùng quan trọng (1: 5; 3: 2,8,13).

Tất cả điều này chỉ có thể được hiểu đầy đủ dưới ánh sáng của Tân Ước. Người viết sách Hê-bơ-rơ nói với chúng ta rằng ‘không đổ huyết thì không có sự tha thứ’ (Hê-bơ-rơ 9:22). Chúa nói với chúng ta rằng luật pháp là ‘mô phỏng’ (c.23) và ‘bóng’ (10: 1) của các vật trên trời hay của những điều tốt đẹp. Nói cách khác, đây chỉ là một điềm báo trước và là hình ảnh của một điều gì đó vĩ đại và tuyệt vời hơn rất nhiều.

Tác giả viết, ‘Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật; cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm nầy qua năm khác’ (c.1,4).

Tất cả điều này dẫn đến sự dâng sinh tế là thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ 'một lần đủ cả’ (c.10). ‘Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi’ (c.14). Chúng ta nhận được sự tha thứ hoàn toàn; ‘Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.’ (c.18).

Vì vậy, Tân Ước cho chúng ta biết không cần dâng sinh tế nữa. Tuy nhiên, chúng cần có cái nhìn về sự hy sinh của Chúa Giê-su và giúp chúng ta hiểu điều đó tuyệt vời như thế nào. Sự thánh khiết bắt đầu bằng cách đặt đức tin của bạn vào những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn và cầu xin Đức Thánh Linh của Ngài đến trong cuộc sống của bạn để giúp bạn bắt đầu sống một đời sống thánh khiết.

Để biết ơn tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn, qua sự hy sinh của Chúa Giê-su thay mặt bạn, hãy dâng thân thể bạn làm 'sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em' (Rô-ma 12: 1–2 ).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, với lòng cảm tạ và ngợi khen, con xin dâng thân thể con làm của lễ sống . Nhờ Đức Thánh Linh của Chúa, Đấng ngự trong con, xin giúp tôi được thánh khiết như chính Ngài là Đấng thánh khiết.

Pippa chia sẻ

Chúa Giê-su nói, ‘Hãy hòa thuận với nhau’ (Mác 9:50). Điều đó sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề trên thế giới!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more