Ngày 71

Sự Tha Thứ Hoàn Toàn

Khôn ngoan Thi thiên 31:1-11
Tân ước Mác 15:33-47
Cựu Ước Lê-vi Ký 23:1 -24:23

Giới thiệu

Giám Trợ Sandy Millar kể về một thời gian khi ông đang đi bộ dọc theo bãi biển và ông để ý thấy cát đã bị xáo trộn như thế nào bởi dấu chân của những người đã đi trước ông. Sáng hôm sau, tất cả các dấu chân đều bị biển xóa sạch. Ông cảm thấy Chúa Giê-xu nói với ông: “Đó là hình ảnh của sự tha thứ”.

Hay dùng một phép loại suy khác, sự tha thứ từ Chúa Giê-xu giống như việc xóa bỏ tất cả những điều tồi tệ trong cuộc sống của chúng ta.

Tha thứ không bao giờ là điều dễ dàng. Tất cả chúng ta đều biết tha thứ cho người khác khó như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta thường cho rằng sự tha thứ từ Đức Chúa Trời là gần như tự động. Trên giường bệnh, Nữ hoàng Catherine Đại đế của Nga (1729–1796), đã nói, 'Tôi sẽ là một nhà chuyên quyền: đó là công việc của tôi. Chúa tốt lành sẽ tha thứ cho tôi: đó là Ngài.

Trong các phân đoạn hôm nay, chúng ta thấy cái giá rất cao và phước hạnh to lớn của sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Như P.T. Forsyth (1848–1921) đã chỉ ra rằng, đầu tiên, bạn phải biết 'sự tuyệt vọng của cảm giác tội lỗi'. Sau đó, bạn có thể đánh giá cao 'sự kỳ diệu khó thở của sự tha thứ'.

Khôn ngoan

Thi thiên 31:1-11

Phước cho người được Chúa tha tội Huấn ca của Đa-vít

1 Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, Được khỏa lấp tội lỗi mình!

2 Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác Và trong lòng không có điều dối trá!

3 Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn Và con rên xiết trọn ngày.

4 Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên con; Sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè.(Sê-la)

5 Con đã thú tội cùng Chúa, Không giấu gian ác con; Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, Và Chúa tha tội cho con.” (Sê-la)

6 Vì thế, mọi người tin kính Đều cầu nguyện cùng Chúa trong thì giờ có cần; Chắc chắn khi có nước lụt tràn tới Thì sẽ không lan đến họ.

7 Chúa là nơi trú ẩn của con; Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân; Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. (Sê-la)

8 Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.

9 Đừng như con ngựa và con la là vật vô tri Phải dùng hàm khớp và dây cương mới giữ chúng được, Nếu không, chúng chẳng chịu đến gần con.

10 Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn Nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va Thì sự nhân từ bao phủ người ấy.

11 Hỡi người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ nơi Đức Giê-hô-va! Hỡi những ai có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!

Bình luận

Trải nghiệm sự nhẹ nhõm của sự tha thứ

Bạn có bao giờ thấy khó tha thứ cho người khác hoặc thậm chí tha thứ cho chính mình vì điều gì đó bạn đã làm không? Chìa khóa để tha thứ cho người khác và chính bạn là biết Chúa đã tha thứ cho bạn bao nhiêu. Người được tha thứ thì tha thứ.

Như C.S. Lewis đã chỉ ra: “Là một tín đồ đấng Christ có nghĩa là tha thứ cho điều không thể tha thứ được vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho điều không thể tha thứ được trong bạn”. Về việc tha thứ cho bản thân, ông viết: “Nếu Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta thì chúng ta phải tha thứ cho chính mình. Nếu không, điều đó gần giống như tự đặt mình lên vị trí cao hơn so với anh ta.’

Qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã ban sự tha thứ hoàn toàn cho bạn và tôi. Trong thi thiên này, chúng ta thấy sự khác biệt to lớn mà sự tha thứ của Đức Chúa Trời tạo ra.

  1. Thoát khỏi bàn tay phán xét

Đa-vít mô tả nỗi thống khổ về thiêng liêng khi không được tha thứ: ‘Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn,và con rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên con; sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè.’ (c.3–4).

  1. Minh bạch với Chúa

Con đường dẫn đến sự tha thứ chỉ đơn giản là đến với Chúa mà không có mặt nạ hay giả vờ: ‘Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con; con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, và Chúa tha tội cho con.”’ (c.5).

  1. Một khởi đầu mới

Đa-vít mô tả phước lành lớn lao khi biết mình được tha thứ: ‘Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác và trong lòng không có điều dối trá!’ (c.1–2).

Hãy tưởng tượng rằng trong nhật ký của chúng ta không chỉ ghi lại những lần tham gia và gặp gỡ mà còn ghi lại tất cả tội lỗi của chúng ta. Hai câu đầu tiên của bài Thi thiên này cho chúng ta ba bức tranh về những gì Đức Chúa Trời làm với tội lỗi của bạn. Đầu tiên, ‘Chúa không kể’ tội lỗi của bạn chống lại bạn (c.2). Ngài xem như thể tội lỗi của bạn không tồn tại.

Thứ hai, chúng được ‘khỏa lấp’ (c.1). Như thể Đức Chúa Trời lấy cục tẩy trên trời của Ngài ra và xóa sạch những mục tội lỗi trong hồ sơ của bạn: 'Bảng đen của bạn đã được tẩy sạch' (câu 1, trong bản MSG, Kinh Thánh Tiếng Anh). Thứ ba, họ 'được tha’ (c.1a). Theo nghĩa đen, từ đó có nghĩa là 'bị xóa' hoặc 'bị lấy đi'. Các trang liên quan đến tội lỗi của bạn bị xé ra và phá hủy. ‘Bạn sẽ có một khởi đầu mới’ (v.1, bản Kinh Thánh Tiếng Anh MSG).

Sứ đồ Phao-lô trích dẫn bài Thi thiên này để làm bằng chứng rằng qua sự chết của Chúa Giê-xu vì bạn, Đức Chúa Trời cho bạn sự công bình bởi đức tin và sự tha thứ không phải là điều bạn có thể kiếm được bằng việc làm tốt (xem Rô-ma 4:6-8). Qua thập tự giá, Đức Chúa Trời khôi phục bạn về mối quan hệ đúng đắn với Ngài. Vì vậy, bạn có thể cầu nguyện với Ngài (Thi Thiên 32:6a). Ngài trở thành ‘nơi ẩn náu’ của bạn (c.7a). Ngài bảo vệ bạn khỏi rắc rối (c.7b). Ngài hướng dẫn bạn (c.8) và ‘tình yêu thương bao quanh’ bạn (c.10).

Điều này không kiếm được bằng cách làm việc tốt. Nó đến với người tin cậy Ngài bởi đức tin (c.10). Một sự hiểu biết đúng đắn về Cựu Ước cho thấy rằng con đường dẫn đến sự tha thứ là sự ăn năn và đức tin.

Sự tha thứ không phải là lý do để phạm tội – nó là động lực để không phạm tội. Chúng ta muốn đi trên con đường của Chúa dành cho mình. Ngài hứa sẽ hướng dẫn bạn: ‘Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi;mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.’ (c.8).

Ngài không muốn bạn trở nên khó bảo như một con ngựa hay một con la phải được điều khiển bằng hàm và dây cương (c.9). Ngài muốn bạn tránh nỗi đau của việc chống lại Đức Thánh Linh. Tuân theo sự thúc giục của Thánh Linh của Thượng Đế. Ngài muốn bạn nghe giọng nói của Ngài hàng ngày, lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài, đi theo đường lối của Ngài và tin tưởng vào tình yêu của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã chết thay con trên thập tự giá để con biết sự nhẹ nhõmcủa việc được tha thứ. Conxin lỗi vì những điều tôi đã làm sai trong cuộc đời mình… Xin hãy tha thứ cho con.

Tân ước

Mác 15:33-47

33 Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín. 34 Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?

35 Có mấy người đứng đó nghe vậy, thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Ê-li.

36 Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống, mà nói rằng: Hãy để, chúng ta coi thử Ê-li có đến đem hắn xuống chăng!

37 Nhưng Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

38 Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới.

39 Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời.

40 Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri, Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê,

41 là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Ga-li-lê; cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem.

42 Bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát; khi đã chiều tối,

43 có một người tên là Giô-sép, Ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus.

44 Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa.

45 Vừa nghe tin thầy đội trình, thì giao xác cho Giô-sép.

46 Người đã mua vải liệm, cất xác Đức Chúa Jêsus xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn, đoạn, lăn một hòn đá chận cửa huyệt lại.

47 Vả, Ma-ri Ma-đơ-len cùng Ma-ri mẹ Giô-sê, đều thấy chỗ táng Ngài.

Bình luận

Tạ ơn Chúa Giê-xu đã trả cái giá của sự tha thứ

Hãy dành thời gian hôm nay để cảm ơn Chúa Giê-xu đã chết cho bạn. Chúa Giê-xu đã trả giá rất cao cho sự tha thứ của chúng ta. Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng Chúa Giê-xu đã biến điều đó thành có thể.

  1. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá vì bạn

Đôi khi người ta cho rằng Chúa Giê-xu không thực sự chết trên thập tự giá mà phục hồi trong sự mát mẻ của ngôi mộ.

Tuy nhiên, Phi-lát kiểm tra thì quả thật Ngài ‘đã chết’ (c.44a). Thầy đội giám sát việc đóng đinh xác nhận rằng Chúa Giê-xu thực sự đã chết. Những người lính La Mã là chuyên gia trong việc thực hiện đóng đinh. Thầy đội cũng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nếu ông để một tù nhân còn sống ra đi.

Giô-sép người A-ri-ma-thê ‘dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn,’ (c. 46). Giô sép sẽ nhận ra nếu Chúa Giê-xu vẫn còn sống và thở. Ông sẽ không chôn cất một Chúa Giê-xu đang sống.

2.Chúa Giê-su bị ‘Đức Chúa Trời ruồng bỏ’ vì tội lỗi của chúng ta

‘... khắp đất đều tối tăm mù mịt ’ (c.33). Chúa Giê-su kêu lên, ‘Eloi, Eloi, lama sabachthani?’ (c.34a). Mác giữ lại những lời gốc tiếng Aramaic của Chúa Giê-xu, có nghĩa là, ‘Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?’ (c.34b). Như chúng ta đã thấy, đây là một đoạn trích từ Thi Thiên 22, kết thúc bằng một chiến thắng vẻ vang (xem BiOY Day 46).

  1. Chúa Giê-xu mở đường cho sự tha thứ và bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời

Bức màn của đền thờ (xem trong đoạn Cựu Ước hôm nay, Lê-vi ký 24:3), là thứ ngăn cách con người với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đã bị Đức Chúa Trời xé làm đôi một cách siêu nhiên từ trên xuống dưới. Nó cao sáu mươi feet và dày ít nhất một inch. Việc nó bị xé từ trên xuống (nơi con người không với tới được) nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời đã khiến nó bị xé.

Điều này tượng trưng cho sự kiện là qua sự chết của Chúa Giê-xu, bạn được tiếp cận với Đức Chúa Trời, vì tội lỗi của bạn đã được tha thứ. Đức Chúa Trời công nhận bạn là người công chính và ban cho bạn và tôi đặc ân lớn lao là có mối quan hệ mật thiết với Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn vì ‘Chúa đã yêu con và phó [chính mình] vì con’ (Ga-la-ti 2:20). Cảm ơn Chúa vì giờ đây con có thể bước vào sự hiện diện của Chúa với sự mạnh dạn và tự tin trong danh của Ngài.

Cựu Ước

Lê-vi Ký 23:1 -24:23

1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh. 3 Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. 4 Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định. 5 Đến ngày mười bốn tháng giêng, vào buổi chiều tối, ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va; 6 qua ngày rằm tháng nầy, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va; các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong bảy ngày. 7 Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. 8 Trong bảy ngày các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên; đến ngày thứ bảy, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa, các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. 9 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 10 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho, và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. 11 Qua ngày sau lễ sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. 12 Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm, không tì vít chi, đặng làm của lễ thiêu; 13 và dâng thêm một của lễ chay bằng hai phần mười bột lọc chế dầu, làm của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với một phần tư hin rượu, làm lễ quán. 14 Các ngươi chớ ăn hoặc bánh, hoặc hột lúa rang, hoặc lúa đang ở trong gié cho đến chính ngày nầy, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lệ định đời đời cho con cháu các ngươi. 15 Kể từ ngày sau lễ sa-bát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính bảy tuần lễ trọn: 16 các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa-bát thứ bảy, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. 17 Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại; bánh đó làm bằng hai phần mười bột lọc hấp có pha men: ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. 18 Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh, bảy chiên con giáp năm chẳng tì vít chi, một con bò tơ, và hai con chiên đực với của lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va: ấy là một của lễ dùng lửa xông, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 19 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội, và hai chiên con giáp năm, đặng làm của lễ thù ân. 20 Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa, và hai chiên con, dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va; các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và thuộc về thầy tế lễ. 21 Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp trong chính một ngày đó; phải có một sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. 22 Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. 23 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 24 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. 25 Chớ làm một công việc xác thịt nào; phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. 26 Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: 27 Ngày mồng mười tháng bảy nầy là ngày lễ chuộc tội; các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh; hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. 28 Ngày đó chẳng nên làm công việc nào, vì là ngày chuộc tội, trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. 29 Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình, sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 30 Và hễ ai làm một công việc gì, thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. 31 Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết, ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. 32 Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi; các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ngày mồng chín tháng đó, các ngươi phải giữ lễ sa-bát mình, từ chiều nay đến chiều mai. 33 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 34 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. 35 Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. 36 Trong bảy ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va; qua ngày thứ tám, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cũng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng thể; chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết. 37 Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va, mà các ngươi phải rao truyền là sự nhóm hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. 38 Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. 39 Nhưng đến ngày rằm tháng bảy, khi các ngươi đã thâu-hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ tám cũng sẽ là ngày nghỉ. 40 Bữa thứ nhất, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm, và cây dương liễu, rồi vui mừng trong bảy ngày trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. 41 Mỗi năm, vào tháng bảy, các ngươi phải giữ lễ nầy cho Đức Giê-hô-va như vậy trong bảy ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. 42 Hết thảy ai sanh trong dòng Y-sơ-ra-ên sẽ ở nơi trại trong bảy ngày, 43 hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. 44 Ấy vậy, Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào.

Bình luận

Hiểu rằng sự tha thứ không phải do chúng ta kiếm được mà là vì chúng ta

Chúng ta thấy trong Cựu Ước tội lỗi được coi là nghiêm trọng như thế nào. Nó không phải là một vấn đề tầm thường. Và sự tha thứ không phải là điều hiển nhiên.

Công lý đòi hỏi một sự tương đương: vật sống đền vật sống’ (24:18); ‘xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng;’ (c.20). Điều này không bao giờ dành cho các mối quan hệ cá nhân mà dành cho các tòa án luật để ngăn chặn bạo lực leo thang.

Nó cho thấy sự cần thiết của sự thích đáng của hình phạt dành cho tội lỗi (tình cờ, chính theo luật báng bổ này, các câu 10–16, chính Chúa Giê-xu đã bị kết án tử hình như chúng ta đã thấy trong Mác 14:64).

Một lần nữa, chúng ta thấy cái chết của Chúa Giê-xu được báo trước. Sự tha tội đòi hỏi sự hy sinh; nó đòi hỏi một con chiên. Chiên con phải hoàn hảo, ‘không tì vết’ (Lê-vi Ký 23:12). Sứ đồ Phao-lô đã miêu tả Chúa Giê-xu là “Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế” (1 Công vụ 5:7).

Sự tha thứ không thể kiếm được. Vào Ngày Lễ Chuộc Tội, 'cho các con ' (Lê-vi Ký 23:28). Nó không được tạo ra bởi bạn mà dành cho bạn. Đây là sự dạy dỗ triệt để và cách mạng của toàn bộ Kinh Thánh. Khi bạn hiểu làm thế nào mà sự tha thứ có thể thực hiện được nhờ Chúa Giê-xu, bạn sẽ nín thở và hoàn toàn biến đổi cuộc đời bạn. Và khi bạn biết rằng bạn đã nhận được sự tha thứ hoàn toàn từ Chúa, bạn phải tha thứ cho người khác và bạn phải tha thứ cho chính mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn vì Chúa đã giải thoát con khỏi tất cả những luật lệ Cựu Ước này. Cảm ơn vì Ngài là ‘Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian!’ (Giăng 1:29). Cảm ơn Ngài vì Ngài đã chuộc tội lỗi của con. Cảm ơn Ngài vì điều kỳ diệu đến nghẹt thở về sự tha thứ của Ngài đã biến đổi cuộc đời con và sự vĩnh cửu.

Pippa chia sẻ

Mác 15:40–41

Vào một thời điểm quan trọng như vậy trong lịch sử, khi Chúa Giê-xu đang đánh bại quyền lực của bóng tối, tất cả các môn đồ và nhiều người theo Ngài đã bỏ rơi Ngài. Nhưng những người phụ nữ đã ở đó tại thập tự giá. Thật dũng cảm và trung thành! Trong một nền văn hóa mà phụ nữ dường như không được xem trọng, Chúa Giê-xu đã trao quyền cho họ. Như có nói trong Mác 15:41, ' cũng có nhiều phụ nữ khác, là những người đã cùng lên Giê-ru-sa-lem với Ngài..' Những người phụ nữ được Chúa Giê-xu trao quyền, đoàn kết với nhau, có thể thay đổi thế giới.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

C. S. Lewis, The Weight of Glory, (New York: Harper Collins, 2001; Xuất bản lần đầu năm 1949) tr.158

C.S. Lewis, Những bức thư được sưu tầm của C.S. Lewis, (Zondervan, 2007) tr.1591

P.T. Forsyth (1848–1921)

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more